Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Mykolas Daugevičius
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas statybos inžinerijos bakalauras, aukštasis išsilavinimas 2004
Vilniaus Gedimino technikos universitetas statybos inžinerijos magistras, aukštasis išsilavinimas 2006
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2011
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Gelžbetoninių ir mūrinių konstrukcijų laboratorija Meistras 2007-2010
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Gelžbetoninių ir mūrinių konstrukcijų katedra Jaunesnysis mokslo darbuotojas, asistentas 2010-2011
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Gelžbetoninių ir mūrinių konstrukcijų katedra Docentas 2011--
Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Civilinės inžinerijos mokslo centro, statybinių konstrukcijų laboratorija Mokslo darbuotojas 2013-2015
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
02T Daugevičius Mykolas, Valivonis Juozas, Marčiukaitis Jonas Gediminas, Deflection analysis of reinforced concrete beams strengthened with carbon fibre reinforced polymer under long-term load action // Journal of Zhejiang University-Science A, Hangzhou, China : Zhejiang university. ISSN 1673-565X. Vol. 13, iss.8 (2012) p. 571-583 2012
Liktinis įdėklas tuštumoms betone formuoti. Autoriai: Jonaitis Bronius, Valivonis Juozas, Popov Vladimir, Jurkėnas Gintaras, Šneideris Arnoldas, Šakinis Dainius, Šalna Remigijus, Daugevičius Mykolas, Skuturna Tomas, 2014-12-29. Autoriaus indėlis 0,10 2014
02T, 08T, 09T Valivonis Juozas, Popov Vladimir, Jonaitis Bronius, Daugevičius Mykolas, The analysis of concreting process impacts on the behaviour of residual liners of cast-in-situ voided slabs // Archives of civil and mechanical engineering, Wroclaw : Elsevier urban & partner sp.. ISSN 1644-9665. Vol. 15, iss. 4 (2015) p. 997-1006 2015
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2009-01-01 Daugevičius Mykolas, Apinis Robert, Gniuždomų elementų sustiprintų iš anksto įtemptu anglies pluoštu darbo analizė // Statybinės konstrukcijos, Vilnius : Technika, 2009 p. 51-59
2010-01-01 Valivonis Juozas, Skuturna Tomas, Daugevičius Mykolas, The load-carrying capacity of reinforced concrete beams strengthened with carbon fibre composite in the tension zone subjected to temporary or sustained loading // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vilnius : Technika, p. 818-825
2010-01-01 Valivonis Juozas, Skuturna Tomas, Daugevičius Mykolas, The load-carrying capacity of reinforced concrete beams strengthened with carbon fibre composite in the tension zone subjected to temporary or sustained loading // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vol. 2. May 19-21, 2010, Vilnius : Technika, 2010 p. 818-825
2011-01-01 Daugevičius Mykolas, Deflections of reinforced concrete beams strengthened with CFRP during short and long term loading // 3-ий международный симпозиум "Проблемы современного бетона и железобетона", 9-11 ноября 2011 г. Информационное сообщение № 1, Минск : РУП "Институт БелНИИС", 2011 p. 9-19
2013-01-01 Daugevičius Mykolas, Valivonis Juozas, Beinaravičius Artūras, Skuturna Tomas, Budvytis Marius, Experimental investigation of the load carrying capacity of eccentrically loaded reinforced concrete elements strengthened with CFRP // Procedia Engineering. 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania, Amsterdam : Elsevier Science Ltd, 2013 p. 232-237. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, ScienceDirect]
2013-01-01 Daugevičius Mykolas, Valivonis Juozas, Behavior of reinforced concrete beams strengthened with CFRP under long-term load action // 11th international symposium on fiber reinforced polymers for reinforced concrete structures (FRPRCS-11). Guimarães, Portugal, 26-28 June 2013, Guimarães : University of Minho, 2013 p. [1-7]
2013-01-01 Daugevičius Mykolas, Valivonis Juozas, Axially loaded conctere and reiforced concrete elements strengthened with HPFRCC // 7th International Conference FIBRE CONCRETE 2013, 12-13 September, Prague, Czech Republic, 2013: proceedings, Prague : Czech Technical University in Prague, 2013 p. [1-10]
2014-01-01 Daugevičius Mykolas, Valivonis Juozas, Skuturna Tomas, Long-term deflection of the reinforced concrete beams strengthened with CFRP // Proceedings of the 7th international conference on FRP Composites in Civil Engineering (CICE 2014), Vancouver, British Columbia, Canada, August 20-22, 2014, Calgary : International Institute for FRP in Construction p. [1-6]
2014-01-01 Skuturna Tomas, Daugevičius Mykolas, Valivonis Juozas, Deflection of reinforced concrete beams strengthened with CFRP // Proceedings of international conference „Innovative materials, structures and technologies, Riga, November 8, 2013, Riga : Riga Technical University, 2014 p. 173-178
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B1 B1 B1
lenkų C1 C1 A1
rusų C1 C1 C1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Statybinių kompozitų teorija
Antrosios pakopos Ikieksploatacinių poveikių įtaka gelžbetoninėms konstrukcijoms
Antrosios pakopos Surenkamų ir iš anksto įtemptųjų gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas
Antrosios pakopos Plonasienės erdvinės gelžbetoninės konstrukcijos
Antrosios pakopos Pastatų sluoksniuotosios statybinės konstrukcijos
Pirmosios pakopos Gelžbetoninės ir mūrinės konstrukcijos
Pirmosios pakopos Statybinių kompozitų teorija
Pirmosios pakopos Sluoksniuotosios konstrukcijos
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2013-2015 Struktūrinių fondų 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-10-V priemonės „Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas“ finansuojamas projektas: „Racionalių tuštymėtų monolitinių gelžbetoninių perdangų konstrukcinių sprendinių, tuštumas formuojančių elementų ir skaičiavimo metodikos sukūrimas ir eksperimentinis tyrimas“