Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Nerijus Paulauskas
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Kretingos Jurgio Pabrėžos gimnazija vidurinis ir profesinė kvalifikacija 1998
Vilniaus Gedimino technikos universitetas elektronikos inžinerijos magistras, aukštasis išsilavinimas 2004
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2009
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2012
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2011-2012 Valdymo algoritmo ir valdiklio pažangioms vandens tiekimo sistemoms kūrimas ir tyrimas
2013-2013 E-verslo sistemos eSMS.LT konkurencingumo didinimo ir sprendimų taikomasis tyrimas
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
01T Paulauskas Nerijus, Garšva Eimantas, Stankevičius Arvydas, Poviliauskas Darius, Survivability modelling of Lithuanian government information system // Electronics and electrical engineering, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1215. Vol. 120, no. 4 (2012) p. 95-98. 2012
01T Paulauskas Nerijus, Šešiakojo žingsniuojančio roboto valdymas // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 2 (2013) p. 96-100. 2013
01T Garšva Eimantas, Paulauskas Nerijus, Gražulevičius Gediminas, Packet inter-arrival time distribution in academic computer network // Electronics and electrical engineering, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1215. Vol 20, no.3 (2014) p. 87-90. 2014
01T, 09P Paulauskas Nerijus, Bagdonas Ąžuolas-Faustas, Local outlier factor use for the network flow anomaly detection // Security and communication networks, Hoboken, USA : John Wiley & Sons. ISSN 1939-0114. Vol. 8, iss. 18 (2015) p. 4203-4212. 2015
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2012 Paulauskas Nerijus, Garšva Eimantas, Computer networks // , ; ISBN 9786094571619 (2012), [psl.: 166]
2012 Paulauskas Nerijus, Daškevičius Vladislavas, Computer peripherals // , ; ISBN 9786094571602 (2012), [psl.: 122]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2006-01-01 Paulauskas Nerijus, Garšva Eimantas, Computer system security incident analysis // Databases and Information Systems: Seventh International Baltic Conference on Databases and Information Systems: Communications, Materials of Doctoral Consortium, Vilnius, July 3-6, 2006, Vilnius : Technika, 2006 p. 336-339. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Paulauskas Nerijus, Kompiuterių sistemos modeliavimas stochastiniais veiklos tinklais // 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2008 metų teminės konferencijos ELEKTRONIKA IR ELEKTROTECHNIKA (2008 m. kovo 14 d.) straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2008 p. 84-96.
2008-01-01 Paulauskas Nerijus, Garšva Eimantas, Attacker skill level distribution estimation in the system Mean Time-to-Compromise // Proceedings of the 1st International conference on information technology. 19-21 May, 2008, Poland, Gdansk University of Technology, Faculty of Electronic, Telecommunication and Informatics, p. 463-466. [Duomenų bazės: IEEE/IEE];
2011-01-01 Garšva Eimantas, Paulauskas Nerijus, Stankevičius Arvydas, Computer system survivability evaluation based on risk analysis // Information systems architecture and technology: web information systems engineering, knowledge discovery and hybrid computing, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2011 p. 291-301.
2012-01-01 Garšva Eimantas, Paulauskas Nerijus, Gražulevičius Gediminas, Academic computer network traffic statistical analysis // 2nd Baltic Congress on Future Internet Communications (BCFIC), 25-27 April 2012, Vilnius, Lietuva, Piscataway : IEEE, 2012 p. 100-105.
2013-01-01 Baškys Algirdas, Paulauskas Nerijus, Limited active harmonic compensation in a grid-connected photovoltaic inverter // NORCHIP 2013: Vilnius, Lithuania, 11-12 Nov. 2013, New York : IEEE, 2013 p. [1-4].
2015-01-01 Garšva Eimantas, Paulauskas Nerijus, Gražulevičius Gediminas, Packet size distribution tendencies in computer network flows // Electrical, Electronic and Information Sciences (eStream), New York : IEEE, 2015 p. [1-6].
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Kompiuterių sistemų modeliavimas
Antrosios pakopos Saugumo valdymas
Pirmosios pakopos Kompiuterių tinklai
Pirmosios pakopos Elektroninių sistemų projektavimas
Pirmosios pakopos Kompiuterių sistemos
Pirmosios pakopos Mikroprocesoriai
Pirmosios pakopos Kompiuterių komunikacijos
Pirmosios pakopos Kompiuterių periferija
Pirmosios pakopos Kompiuterių tinklai ir jų sauga
Pirmosios pakopos Mikroprocesoriai ir jų programavimas
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Fizinių ir technologijos mokslų centras Lietuva įgyti praktinės patirties pagal dėstomų dalykų tematiką ir gebėti ją taikyti dėstomuose dalykuose; paskaitų konspekto parengimas 2012-2012