Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Darius Plonis
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas elektronikos inžinerijos bakalauras, aukštasis išsilavinimas 2008
Vilniaus Gedimino technikos universitetas elektronikos inžinerijos magistras, aukštasis išsilavinimas 2010
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2014
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2017
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Puslaidininkių fizikos institutas Laborantas 2008-2009
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Elektroninių sistemų katedra Laborantas 2009-2010
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Elektroninių sistemų katedra Asistentas 2010-2014
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Elektroninių sistemų katedra Docentas 2014-2020
UAB Citrus Tyrėjas 2015-2015
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Telekomunikacijų instituas Direktorius 2016--
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Elektroninių sistemų katedra Profesorius 2020--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2013-2013 Ultragarso generatoriaus maketo sukūrimas
2013-2014 Techninė galimybių studija siekiant įgyvendinti programinį vaizdo stabilizavimą pagal padėties jutiklių signalus
2016-2016 Lokomotyvo elektroninių sistemų duomenų gavimas ir analizė
2016-2016 Duomenų vaizdavimo ir saugojimo programinės įrangos sukūrimas
2018-2018 Specializuoto integruojamo duomenų keitiklio techninė galimybių studija
2019-2019 Kalmano ir dalelių filtrų, ir dirbtinių neuronų tinklų įtakos skirtingos koncentracijos taršai fiksuoti ir prognozuoti tyrimai
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
01T Plonis Darius, Mališauskas Vacius, Serackis Artūras, Semi-automatic analysis of gyrotropic semiconductor waveguides using neural network // Acta Physica Polonica A, Warszawa : Polish Academy of Sciences.. ISSN 0587-4246. Vol. 119, no. 4 (2011) p. 542-547 2011
01T Mališauskas Vacius, Plonis Darius, The investigation of gyroelectric n-InAs phase shifters characteristics // Electronics and electrical engineering, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1215. Vol. 122, no. 6 (2012) p. 121-124 2012
01T Katkevičius Andrius, Mališauskas Vacius, Plonis Darius, Serackis Artūras, Calculations of characteristics of microwave devices using artificial neural networks // Przegląd elektrotechniczny, Warsaw : Wydawnictwo SIGMA-NOT. ISSN 0033-2097. Vol. 88, iss. 1a (2012) p. 281-285 2012
01T Plonis Darius, Mališauskas Vacius, Katkevičius Andrius, Investigation of anisotropic cylindrical semiconductor-dielectric waveguides // , Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1215. Vol. 21, no. 5 (2015) p. 48-53 2015
01T Plonis Darius, Katkevičius Andrius, Mališauskas Vacius, Serackis Artūras, Matuzevičius Dalius. Investigation of new algorithms for estimation of losses in microwave devices based on a waveguide or a meander line. Acta Physica Polonica A. Warszawa : Polish Academy of Sciences. ISSN 0587-4246. Vol. 129, no. 3 (2016), p. 414-424. 2016
T 001 Metlevskis Edvardas; Martavičius Romanas; Katkevičius Andrius; Plonis Darius; Krukonis Audrius. Parametric synthesis of meander slow-wave system with additional shields. Acta Physica Polonica A. Warszawa: Polish Academy of Sciences. ISSN 0587-4246. Vol. 130, no. 6 (2016), p. 1435-1438. 2016
T 001 Plonis Darius; Katkevičius Andrius; Urbanavičius Vytautas; Miniotas Darius; Serackis Artūras; Gurskas Antanas. Delay systems synthesis using multi-layer perceptron network. Acta physica Polonica A. Warsaw: Polish Academy of Sciences. ISSN 0587-4246. Vol. 133, iss. 5 (2018), p. 1281-1286. 2018
T 001; T 007 Plonis Darius; Katkevičius Andrius; Krukonis Audrius; Šlegerytė Vaiva; Maskeliūnas Rytis; Damaševičius Robertas. Predicting the frequency characteristics of hybrid meander systems using a feed-forward backpropagation network. Electronics. Basel: MDPI AG. ISSN 2079-9292. vol. 8, iss. 1 (2018), p. 1-13. 2019
N 002; T 001 Bučinskas Juozas; Pomarnacki Raimondas; Plonis Darius; Paulikas Šarūnas; Tušinskis Giedrius; Nickelson Liudmila. Microwave analysis of scattered and absorbed powers of semiconductor and metamaterial cylinder structures. Materials. Basel: MDPI AG. ISSN 1996-1944. vol. 12, iss. 2 (2019), p. 1-11. 2019
N 009; T 001 Plonis Darius; Bučinskas Juozas; Pomarnacki Raimondas; Miniotas Darius; Paulikas Šarūnas; Katkevičius Andrius; Martavičius Romanas; Nickelson Liudmila. Electric field and dispersion characteristic calculations of glass tube waveguides filled with biological substances. Electronics. Basel: MDPI AG. ISSN 2079-9292. vol. 8, iss. 3 (2019), p. 1-14. 2019
T 001 Plonis Darius; Katkevičius Andrius; Mališauskas Vacius. Attenuation phenomena in gyroelectric waveguides with anisotropic dielectric layer. Proceedings of the Romanian academy, Series A : mathematics, physics, technical sciences, information science. Bucharest: Publishing house of the Romanian Academy. ISSN 1454-9069. vol. 20, iss. 2 (2019), p. 133-140. 2019
T 001; T 007 Luneckas Mindaugas; Luneckas Tomas; Udris Dainius; Plonis Darius; Maskeliunas Rytis; Damasevicius Robertas. Energy-efficient walking over irregular terrain: a case of hexapod robot. Metrology and Measurement Systems. Warsaw: Polish Academy of Sciences. ISSN 0860-8229. vol. 26, iss. 4 (2019), p. 645-660. 2019
T 001; T 007 Plonis Darius; Katkevičius Andrius; Gurskas Antanas; Urbanavičius Vytautas; Maskeliūnas Rytis; Damaševičius Robertas. Prediction of meander delay system parameters for Internet-of-Things devices using Pareto-optimal artificial neural network and multiple linear regression. IEEE Access. Piscataway, NJ: IEEE. ISSN 2169-3536. vol. 8 (2020), p. 39525-39535. 2020
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2010-01-01 Plonis Darius, Mališauskas Vacius, Serackis Artūras, Gyrotropic waveguides analysis based on the neural // 18th international conference on microwave, radar and wireless communications (MIKON-2010). 4th Microwave and radar week (MRW-2010). Vilnius, Lithuania, June 14-16, 2010, Vilnius : GEOZONDAS Ltd p. 509-512. [Duomenų bazės: IEEE/IEE, Conference Proceedings Citation Index]
2012-01-01 Plonis Darius, Mališauskas Vacius, Martavičius Romanas, The investigation of microwave gyroelectric modulators // EMD'2012, Vilnius : Technika, 2012 p. 142-147. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2014-01-01 Jasevičiūtė Vita, Plonis Darius, Serackis Artūras, Dynamic adaptation of the jitter buffer for video streaming applications // 2014 IEEE 2nd Workshop on advances in information, electronic and electrical engineering (AIEEE), proceedings of the 2nd workshop November 28–29, 2014 Vilnius, Lithuania, Washington : IEEE, 2014 p. [1-4.]
2015-01-01 Plonis Darius, Serackis Artūras, Inertial sensor based object tracking method for video based technical support system // Electrical, Electronic and Information Sciences (eStream), New York : IEEE, 2015 p. [1-4]
2016-04-19 Jasevičiūtė Vita; Plonis Darius; Serackis Artūras. Application of dynamic neural network for prediction of advertisement clicks. 2016 Open Conference of Electrical, Electronic and Information Sciences (eStream), April 19, 2016, Vilnius, Lithuania.
2016-11-10 Serackis Artūras; Plonis Darius; Krukonis Audrius; Katkevičius Andrius. The prediction of cut-off frequencies of models of gyroelectric waveguides using artificial neural networks. 2016 IEEE 4th workshop on Advances in Information, Electronic and Electrical Engineering (AIEEE), November 10–12, 2016 Vilnius, Lithuania.
2017-04-27 Sakavičius Saulius; Plonis Darius; Serackis Artūras. Single sound source localization using multi-layer perceptron. 2017 Open conference of Electrical, Electronic and Information Sciences (eStream) : proceedings of the conference, April 27, 2017, Vilnius, Lithuania.
2017-11-24 Sledevič Tomyslav; Plonis Darius; Katkevičius Andrius; Krukonis Audrius. Investigation of open cylindrical multilayer waveguides filled with biological tissue. The 5th IEEE Workshop on Advances in Information, Electronic and Electrical Engineering (AIEEE’2017), Riga, Latvia, November 24–25.
2017-11-24 Sakavičius Saulius; Serackis Artūras; Plonis Darius. Investigation of the influence of attack and decay parameters on the performance of loudness control algorithm. The 5th IEEE Workshop on Advances in Information, Electronic and Electrical Engineering (AIEEE’2017), Riga, Latvia, November 24–25.
2018-11-08 Sledevič Tomyslav; Serackis Artūras; Plonis Darius. FPGA-based selected object tracking using LBP, HOG and motion detection. 2018 IEEE. 6th workshop on Advances in Information, Electronic and Electrical Engineering (AIEEE), November 8-10, 2018 Vilnius, Lithuania.
2019-10-01 Belova-Plonienė Diana; Šlegerytė Vaiva; Plonis Darius; Katkevičius Andrius. Applications and design methods of meander-type structures: a review. 2019 IEEE Microwave Theory and Techniques in Wireless Communications (MTTW), 1-2 October, 2019, Riga, Latvia.
2019-10-01 Šlegerytė Vaiva; Belova-Plonienė Diana; Katkevičius Andrius; Plonis Darius. Microwave devices with graphene layers: a review. 2019 IEEE Microwave Theory and Techniques in Wireless Communications (MTTW), 1-2 October, 2019, Riga, Latvia.
2019-11-15 Plonis Darius; Serackis Artūras; Katkevičius Andrius. Phase and attenuation characteristics of models of GaAs semiconductor waveguides in case of two layers. 7th IEEE Workshop on Advances in Information, Electronic and Electrical Engineering (AIEEE’2019), 15-16 November 2019, Liepaja, Latvia.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 B2 B2
rusų B2 B2 A2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Doktorantūros Signalų apdorojimas elektroninėse grandinėse
Pirmosios pakopos Elektronikos praktikumas
Pirmosios pakopos Signalai ir grandinės 1
Pirmosios pakopos Signalai ir grandinės 2
Pirmosios pakopos Elektronikos įtaisai
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Varšuvos technologijos universitetas Lenkija Mokslinė stažuotė 2013-2013
Varšuvos technologijos universitetas Lenkija Skaityti paskaitas pagal Erasmus programą 2015-2015
Rygos technikos universitetas Latvija Skaityti paskaitas pagal Erasmus+ programą 2019-2019
Rygos technikos universitetas Latvija Skaityti paskaitas pagal Erasmus+ programą 2019-2019
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2015-2015 Mobiliosios vaizdo transliavimo sistemos su grįžtamuoju ryšiu sukūrimas, VP2-1.3-ŪM-02-K-04-011, projekto dalyvis
2017-2018 "IT mokslo ir technologijų kompetencijos centras" (InnolTeam), Nr. 763805 (reg. Nr. 16660), projekto dalyvis
2018-2021 Atviros prieigos virtualiosios realybės technologijų platforma, VR-ART (Nr. 01.2.2-CPVA-K-703-02-0017), projekto dalyvis
2019-2019 Izotropinių bangolaidinių struktūrų modelių su grafeno sluoksniais taikymo galimybių tyrimas, 09.3.3-LMT-K-712-15-0170, projekto vadovas
2020-2021 Pažanga informatikos, automatikos ir elektros inžinerijoje, NPHE-2020/10059, projekto dalyvis
2020-2023 Biologinio grįžtamojo ryšio matavimo ir analizės technologijų centras asmens ir visuomenės sveikatai stiprinti, Bio-MAC (Nr. 01.2.2-CPVA-K-703-03-0022), projekto dalyvis
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2010-- IEEE Lietuvos skyriaus vykdomojo komiteto narys
2010-2012 IEEE VGTU studentų atstovybės pirmininkas
2013-2014 IEEE Lietuvos skyriaus GOLD (Graduates of the Last Decade) pirmininkas
2015-2015 IEEE Lietuvos skyriaus Jaunųjų profesionalų (YP -Young Professionals) pirmininkas