Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Dalius Matuzevičius
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Panevėžio J. Balčikonio gimnazija vidurinis išsilavinimas 2000
Vilniaus Gedimino technikos universitetas bakalauras, elektronikos inžinerija 2004
Vilniaus Gedimino technikos universitetas magistras su pagyrimu, elektronikos inžinerija 2006
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras, technologijos mokslai 2010
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2015
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
VGTU Elektroninių sistemų katedra Laborantas 2004-2006
VGTU Elektroninių sistemų katedra Asistentas 2006-2011
VGTU Elektroninių sistemų katedra Docentas 2011-2017
UAB Neurotechnology Tyrimų ir plėtros (R&D) inžinierius 2016--
Vilnius TECH (VGTU) Profesorius 2017--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2011-2012 Ūkio subjekto užsakyti taikomieji moksliniai tyrimai. Tema: „Segmentinio skystųjų kristalų indikatoriaus (LCD) automatinės kokybės kontrolės, taikant vaizdų analizės metodus, tyrimas“. Užsakomojo mokslo darbo vadovas.
2014-2014 Ūkio subjekto užsakyti taikomieji moksliniai tyrimai. Tema: „Metodų, tinkamų tikralaikėms vaizdo transliacijoms, naudojant bevielių tinklų infrastruktūrą, atranka ir tyrimas“. Užsakomojo mokslo darbo vadovas.
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
09P, 05T, 01T Navakauskienė Rūta, Treigytė Gražina, Borutinskaitė Veronika-Viktorija, Matuzevičius Dalius, Navakauskas Dalius, Magnusson Karl-Eric, Alpha-Dystrobrevin and its associated proteins in human promyelocytic leukemia cells induced to apoptosis // Journal of proteomics, Oxford : Elsevier B.V. ISSN 1874-3919. Vol. 75, iss. 11 (2012) p. 3291-3303 2012
07T, 02B, 06S Vaitkevicius Henrikas, Matuzevičius Dalius, Švegžda Algimantas, Viliūnas Vilius, Bliumas Remigijus, Stanikūnas Rytis, Kulikovski Janus, Influence of difference in monocular contrasts on perception of an object in 3-d visual space // Sensornye sistemy, Moskva : Nauka. ISSN 0235-0092. T. 19, no. 4 (2013) p. 291-305 2013
03T Dūdėnaitė Eglė, Pečeliūnas Robertas, Žuraulis Vidas, Matuzevičius Dalius, Mažų (B1 klasės) automobilių skersinio dinaminio stabilumo analizė // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, Nr. 5 (2014) p. 552-557 2014
01B, 03P Navakauskienė Rūta, Borutinskaite Veronika, Treigytė Gražina, Savickienė Jūratė, Matuzevičius Dalius, Navakauskas Dalius, Magnusson Karl-Eric, Epigenetic changes during hematopoietic cell granulocytic differentiation - comparative analysis of primary CD34+cells, KG1 myeloid cells and mature neutrophils // BMC Cell Biology, London : Biomed Central Ltd. ISSN 1471-2121. Vol. 15, no. 4 (2014) p. [1-12] 2014
01T, 05T, 01B Treigytė Gražina, Zaikova Ilona, Matuzevičius Dalius, Čeksterytė Violeta, Dabkevičienė Giedrė, Kurtinaitienė Bogumila, Navakauskienė Rūta, Comparative proteomic analysis of pollen of Trifolium pratense, T. alexandrinum and T. repens // Zemdirbyste-Agriculture, Kėdainiai : Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas. ISSN 1392-3196. Vol. 101, no. 4 (2014) p. 453-460 2014
01T, 07T Navakauskas Dalius; Serackis, Artūras; Matuzevičius Dalius; Laptik Raimond. Specializuotos elektroninės intelektualiosios sistemos garsams ir vaizdams apdoroti. Teorija ir taikymai. Technika. ISSN 9786094577680, 580 p. 2014
T 001, T 007 Navakauskienė Rūta; Baronaitė Sandra; Matuzevičius Dalius; Zaikova Ilona; Arlauskienė Audronė; Navakauskas Dalius; Treigytė Gražina. Identification and characterization of amniotic fluid proteins incident to normal, preeclampsia and polyhydramnios pregnancies. Current proteomics. Sharjah, United Arab Emirates: Bentham Science Publishers. ISSN 1570-1646. Vol. 13, no. 3 (2016), p. 206-217. 2016
T 001, T007 Valiulienė Giedrė; Treigytė Gražina; Savickienė Jūratė; Matuzevičius Dalius; Alksnė Milda; Jarašienė-Burinskaja Rasa; Bukelskienė Virginija; Navakauskas Dalius; Navakauskienė Rūta. Histone modifications patterns in tissues and tumours from acute promyelocytic leukemia xenograft model in response to combined epigenetic therapy. Biomedicine & Pharmacotherapy. Paris: Elsevier. ISSN 0753-3322. Vol. 79 (2016), p. 62-70. 2016
T 001, T 007 Savickienė Jūratė; Matuzevičius Dalius; Baronaitė Sandra; Treigytė Gražina; Krasovskaja Natalija; Zaikova Ilona; Navakauskas Dalius; Utkus Algirdas; Navakauskienė Rūta. Histone modifications pattern associated with a state of mesenchymal stem cell cultures derived from amniotic fluid of normal and fetus-affected gestations. Journal of cellular biochemistry. Hoboken: Wiley. ISSN 0730-2312. Vol. 118, Iss. 11 (2017), p. 3744-3755. 2017
T 001, T 007 Borutinskaitė Veronika Viktorija; Treigytė Gražina; Matuzevičius Dalius; Čeksterytė Violeta; Kurtinaitienė Bogumila; Serackis Artūras; Navakauskas Dalius; Navakauskienė Rūta. Proteomic studies of honeybee- and manually-collected pollen. Žemdirbystė=Agriculture. Akademija: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras. ISSN 1392-3196. vol. 106, no. 2 (2019), p. 183-190. 2019
T 001, T 007 Čeksterytė Violeta; Borutinskaitė Veronika Viktorija; Matuzevičius Dalius; Treigytė Gražina; Navakauskas Dalius; Kurtinaitienė Bogumila; Navakauskienė Rūta. Evaluation of proteome profiles of Salix spp. pollen and relationship between glucose oxidase activity and pollen content in willow honey. Baltic forestry. Kaunas: Institute of Forestry, LAMMC. ISSN 1392-1355. vol. 25, no. 1(49) (2019), p. 83-96. 2019
T 001, T 007 Gasiūnienė Monika; Petkus Gintautas; Matuzevičius Dalius; Navakauskas Dalius; Navakauskienė Rūta. Angiotensin II and TGF- β 1 induce alterations in human amniotic fluid-derived mesenchymal stem cells leading to cardiomyogenic differentiation initiation. International journal of stem cells. Seoul: Korean Society for Stem Cell Research. ISSN 2005-3606. vol. 12, iss. 2 (2019), p. 251-264. 2019
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2007-01-01 Matuzevičius Dalius, Automatic initial registration of 2-D electrophoresis gel images // IX International PhD Workshop OWD'2007 under the auspices of deans of electrical, electronic and computer science faculties of engineering, IET - The Institution of Engineering and Technology, 20-23 October 2007, Gliwice : Faculty of Electrical Engineering Silesian university of Technology, 2007 p. 151-156
2008-01-01 Matuzevičius Dalius, Navakauskas Dalius, Feature selection for segmentation of 2-D electrophoresis gel images // BEC 2008: proceedings of the 11th International Biennial Baltic Electronics Conference. Tallinn, Estonia, October 6-8, 2008, New York : IEEE, 2008 p. 341-344. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2010-01-01 Matuzevičius Dalius, Navakauskas Dalius, Navakauskas Dalius, Comparison of distance measures according to suitability for 2D electrophoresis image registration using synthetic image data and SOFM // Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments, Wilga, Poland, 24-29 June 2010, Wilga, Poland : SPIE p. 1-7. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2010-01-01 Matuzevičius Dalius, Serackis Artūras, Navakauskas Dalius, Application of K-means and MLP in the automation of matching of 2DE gel images // Artificial Neural Networks - ICANN 2010, Berlin, Germany : Springer Verlag p. 541-550. [Duomenų bazės: SpringerLINK, Conference Proceedings Citation Index]
2010-01-01 Serackis Artūras, Matuzevičius Dalius, Navakauskas Dalius, 2DE gel image preprocessing using self-organising maps // Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments, Wilga, Poland, 24-29 June 2010, Wilga, Poland : SPIE p. 1-6. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2014-01-01 Matuzevičius Dalius, Vaitkevicius Henrikas, Vector model for mapping of visual space to subjective 4-D sphere // Journal of Physics: Conference Series. 2nd International Conference on Mathematical Modeling in Physical Sciences 2013 (IC-MSQUARE 2013) 1–5 September 2013, Prague, Czech Republic, London : IOP Publishing Ltd. p. [1-5]. [Duomenų bazės: INSPEC, Conference Proceedings Citation Index]
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C1 C2 C1
rusų B1 B2 A2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Kompiuterinė rega medicinoje
Pirmosios pakopos Multimedijos technologijos
Pirmosios pakopos Mikrovaldiklių sistemos
Pirmosios pakopos Skaitmeninis signalų apdorojimas
Pirmosios pakopos Žmogus ir elektronika
Pirmosios pakopos Skriptinis programavimas
Pirmosios pakopos Skaitmeninio signalų apdorojimo priemonės
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Biochemijos institutas Lietuva Studentų mokslinė praktika. Tema „Skaitiniai metodai proteomikoje“. Parama Lietuvos mokslo tarybos. 2005-2005
Vilniaus universitetas, Bendrosios psichologijos katedra Lietuva PostDoc stažuotė „Stereoregėjimą veikiančių sensorinių faktorių tyrimas“ 2012-2014
Miuncheno Liudviko Maksimilijano universitetas Vokietija Mokslinė stažuotė 2013-2013
Mančesterio universiteto Gamtos mokslų fakultetas Jungtinė Karalystė Mokslinė stažuotė 2014-2014
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2008-2008 Tema „Dvimatės elektroforezės gelių vaizdų parametrizavimo ir katalogavimo sistemos kūrimas“, LVMSF remtas projektas, vykdytas pagal mokslininkų grupių programą. Projekto dalyvis.
2010-2011 Tema „Leukemijos diagnostinių ir prognostinių žymenų tyrimai“. Nacionalinė mokslo programa „Lėtinės neinfekcinės ligos“. Projekto vykdytojas-tyrėjas.
2014-2014 Tema „Leukemijos kompleksinis molekulinių persitvarkymo biožymenų tyrimas“. Nacionalinė mokslo programa „Lėtinės neinfekcinės ligos“. Projekto vykdytojas-tyrėjas.
2015-2017 Nacionalinės mokslo programos „Sveikas senėjimas“ projetas „Hematologinės sistemos molekuliniai veiksniai ir jų vaidmuo žmogaus ląstelių senėjimo, diferenciacijos ir regeneracijos sankirtoje“. Projekto vykdytojas-tyrėjas.
2018-2021 Tema „Atviros prieigos virtualiosios realybės technologijų platforma“, VR-ART. Projekto vykdytojas-tyrėjas.
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2005-- Pasaulinio Elektros ir elektronikos inžinierių instituto (angl. IEEE) vyresnysis narys.
2020-- Lietuvos dirbtinio intelekto asociacijos narys (https://lithuania.ai/)