Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Jonas Šaparauskas
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas statybos mokslo bakalauras, aukštasis išsilavinimas 1997
Vilniaus Gedimino technikos universitetas statybos mokslo magistras, aukštasis išsilavinimas 1999
Vilniaus Gedimino tecnikos universitetas daktaras 2004
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2009
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
02T Šaparauskas Jonas, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Turskis Zenonas, Selection of facade's alternatives of commercial and public buildings based on multiple criteria // International journal of strategic property management, Vilnius : Technika. ISSN 1648-715X. Vol. 15, no. 2 (2011) p. 189-203 2011
04S, 01P Zolfani Sarfaraz Hashemkhani, Rezaeiniya Nahid, Šaparauskas Jonas, Selecting the best multi-role artist of rock bands of Iran in 2000s by applying ANP and TOPSIS grey // Economic computation and economic cybernetics studies and research, Bucharest : Academy of Economic Studies. ISSN 0424-267X. Vol. 46, iss.2 (2012) p. 193-211 2012
02T, 07T, 04S Zavadskas Edmundas Kazimieras, Antuchevičienė Jurgita, Šaparauskas Jonas, Turskis Zenonas, MCDM methods WASPAS and MULTIMOORA: verification of robustness of methods when assessing alternative solutions // Economic computation and economic cybernetics studies and research (ECECSR), Bucharest : Academy of Economic Studies. ISSN 0424-267X. Vol. 47, no. 2 (2013) p. 5-20 2013
04S Zolfani Sarfaraz Hashemkhani, Šaparauskas Jonas, New application of SWARA method in prioritizing sustainability assessment indicators of energy system // Inžinerinė ekonomika, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-2785. Vol. 24, no. 5, 2013 p. 408-414 2013
02T, 03S Zavadskas Edmundas Kazimieras, Vilutienė Tatjana, Turskis Zenonas, Šaparauskas Jonas, Multi-criteria analysis of Projects' performance in construction // Archives of civil and mechanical engineering, Wroclaw : Elsevier urban & partner sp.. ISSN 1644-9665. Vol. 14, iss. 1 (2014) p. 114-121 2014
04S Nazarko Joanicjuš, Šaparauskas Jonas, Application of dea method in efficiency evaluation of public higher education institutions // Technological and economic development of economy, Vilnius : Technika. ISSN 2029-4913. Vol. 20, no. 1 (2014) p. 25-44 2014
04S Šaparauskas Jonas, Turskis Zenonas, Merkuryeva Galina, Liias Roode, 70th anniversary of the birth of academician Edmundas Kazimieras Zavadskas // Technological and economic development of economy, Vilnius : Technika. ISSN 2029-4913. Vol. 20, no. 2 (2014) p. 184-192 2014
03S Zavadskas Edmundas Kazimieras, Šaparauskas Jonas, The twentieth anniversary of the journal: editor’s introduction // Technological and economic development of economy, Vilnius : Technika. ISSN 2029-4913. Vol. 20, no. 2 (2014) p. 181-183 2014
06T Raslavičius Laurencas, Azzopardi Brian, Kopeyka Aleksandr K., Šaparauskas Jonas, Steep increases in biomass demand: the possibilities of short rotation coppice (SRC) agro-forestry // Technological and economic development of economy, Vilnius : Technika. ISSN 2029-4913. Vol. 21, no. 3 (2015) p. 495-518 2015
02T, 03S, 04S Lazauskas Marius, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Šaparauskas Jonas, Ranking of priorities among the Baltic capital cities for the development of sustainable construction // E&M Economics and Management, Liberec : Technická Univerzita v Liberci. ISSN 1212-3609. Vol. 2, iss. 28 (2015) p. 15-24 2015
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2013 Šaparauskas Jonas, Statybos organizavimo aiškinamasis uždavinynas; ISBN 9786094573408 (2013), [psl.: 83], [aut. lankų.: 3,00]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2003-01-01 Šaparauskas Jonas, Evaluation and comparison of alternative building design schemes by using the Internet's potentialities // Modelling and Simulation of Business Systems, Kaunas : Technologija, 2003 p. 319-323. [Duomenų bazės: ]
2003-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Šaparauskas Jonas, Raslanas Saulius, Gikys Mindaugas, Web-based multiple criteria analysis of sustainable urban development problems // ISEC 2003, [Aut. ind. 0,20]
2004-01-01 Šaparauskas Jonas, Development evaluation of Vilnius, Riga and Tallinn from sustainable point of view // The 8th International conference "Modern building materials, structures and techniques", Vilnius : Technika, 2004 p. 255-259. [Duomenų bazės: ]
2004-01-01 Šaparauskas Jonas, Development evaluation of Vilnius, Riga and Tallinn from sustainable point of view // Modern building materials, structures and techniques[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2004 p. 1-5
2006-01-01 Šaparauskas Jonas, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Evaluation of urban sustainability: the comparison of two methods // The 4th International Conference Citizens and Governance for Sustainable Development. CIGSUD'2006: selected papers, September 28-30, 2006 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2006 p. 241-246. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2007-01-01 Šaparauskas Jonas, The main aspects of sustainability evaluation in construction // The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 365-370. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2007-01-01 Šaparauskas Jonas, The main aspects of sustainability evaluation in construction // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Technika, 2007 p. [1-6]
2008-01-01 Šaparauskas Jonas, Automated evaluation of alternative solutions of building design // The 25th International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC 2008): selected papers, June 26-29, 2008 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2008 p. 656-663. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2010-01-01 Šaparauskas Jonas, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Turskis Zenonas, Evaluation of alternative building designes according to the three criteria of optimality // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vilnius : Technika, p. 519-523
2010-01-01 Šaparauskas Jonas, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Turskis Zenonas, Evaluation of alternative building designes according to the three criteria of optimality // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers. May 19-21, 2010. Vol. 1, Vilnius : Technika, 2010 p. 519-523
2013-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Antuchevičienė Jurgita, Šaparauskas Jonas, Turskis Zenonas, Multi-criteria assessment of facades’ alternatives: peculiarities of ranking methodology // Procedia Engineering. 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania, Amsterdam : Elsevier Science Ltd, 2013 p. 107-112. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, ScienceDirect]
2015-01-01 Lazauskas Marius, Šaparauskas Jonas, Miestų prioritetiškumo nustatymas darnios statybos plėtrai // 18-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2015 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2015 m. vasario 5 d, Vilnius : Technika, 2015 p. 81-88
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Kokybės valdymo sistemos
Antrosios pakopos Subalansuota teritorijų plėtra ir planavimas
Antrosios pakopos Darnios užstatytos aplinkos vystymas ir valdymas
Pirmosios pakopos Pastatų statybos technologija ir statybos organizavimas
Pirmosios pakopos Statybos technologijų valdymas
Pirmosios pakopos Statybos investicijų valdymas
Pirmosios pakopos Statybos procesų technologija 2
Pirmosios pakopos Pastatų statybos technologija ir organizavimas
Pirmosios pakopos Statybos technologija ir organizavimas
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2010-2013 Darnioji Statyba, IP BSR, pradžia/pabaiga: 2010-09-01 / 2013-08-31
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2014-- Baltic Journal of Real Estate Economics and Construction Management, 2014 m. Dalyvauja nuo/iki: 2014-01-01 /
2014-- E&M Economics and Management, 2014 m. Dalyvauja nuo/iki: 2014-01-01 /