Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Andrius Katkevičius
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas elektronikos inžinerijos bakalauras, aukštasis išsilavinimas 2007
Vilniaus Gedimino technikos universitetas elektronikos inžinerijos magistras, aukštasis išsilavinimas 2009
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2013
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
UAB „Universalios valdymo sistemos“ Kokybės inžinierius 2007-2010
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Elektronikos fakultetas, Elektroninių sistemų katedra Asistentas 2010-2013
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Elektronikos fakultetas, Elektroninių sistemų katedra Docentas 2013-2019
UAB „Citrus“ Tyrėjas/programuotojas 2014-2015
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Profesorius 2019--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
01T Katkevičius Andrius, Štaras Stanislovas, Analysis of rejection properties of meander systems // Elektronika ir elektrotechnika, . ISSN 1392-1215. 2011, No. 2 (108) p. 19-22 2011
10T Katkevičius Andrius, Mikrobangų įtaisų modeliavimas, taikant dirbtinių neuronų tinklus // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 4, nr. 1 (2012) p. 81-84 2012
01T Katkevičius Andrius, Mališauskas Vacius, Plonis Darius, Serackis Artūras, Calculations of characteristics of microwave devices using artificial neural networks // Przegląd elektrotechniczny, Warsaw : Wydawnictwo SIGMA-NOT. ISSN 0033-2097. Vol. 88, iss. 1a (2012) p. 281-285 2012
01T Plonis Darius, Mališauskas Vacius, Katkevičius Andrius, Investigation of anisotropic cylindrical semiconductor-dielectric waveguides // , Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1215. Vol. 21, no. 5 (2015) p. 48-53 2015
01T Plonis, Darius; Katkevičius, Andrius; Mališauskas, Vacius; Serackis, Artūras; Matuzevičius, Dalius. Investigation of new algorithms for estimation of losses in microwave devices based on a waveguide or a meander line. Acta Physica Polonica A. Warszawa : Polish Academy of Sciences. ISSN 0587-4246. Vol. 129, no. 3 (2016), p. 414-424. 2016
01T Metlevskis, Edvardas; Martavičius, Romanas; Katkevičius, Andrius; Plonis, Darius; Krukonis, Audrius. Parametric synthesis of meander slow-wave system with additional shields. Acta Physica Polonica A. Warszawa : Polish Academy of Sciences. ISSN 0587-4246. Vol. 130, no. 6 (2016), p. 1435-1438. 2016
01T Abromavičius Vytautas; Serackis Artūras; Katkevičius Andrius; Plonis Darius. Evaluation of EEG-based complementary features for assessment of visual discomfort based on stable depth perception time. Radioengineering. Brno: Brno University of Technology. ISSN 1210-2512. vol. 27, iss. 4 (2018), p. 1138-1146. [M.kr.:01T; 07T] [Aut.lankų sk.: 0.643] 2018
01T Plonis Darius; Katkevičius Andrius; Urbanavičius Vytautas; Miniotas Darius; Serackis Artūras; Gurskas Antanas. Delay systems synthesis using multi-layer perceptron network. Acta physica Polonica A. Warsaw: Polish Academy of Sciences. ISSN 0587-4246. Vol. 133, iss. 5 (2018), p. 1281-1286. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.429] 2018
01T Plonis Darius; Katkevičius Andrius; Krukonis Audrius; Šlegerytė Vaiva; Maskeliūnas Rytis; Damaševičius Robertas. Predicting the frequency characteristics of hybrid meander systems using a feed-forward backpropagation network. Electronics. Basel: MDPI AG. vol. 8, iss. 1 (2018), p. 1-13. [M.kr.:01T; 07T] [Aut.lankų sk.: 0.929] 2019
01T Plonis Darius; Bučinskas Juozas; Pomarnacki Raimondas; Miniotas Darius; Paulikas Šarūnas; Katkevičius Andrius; Martavičius Romanas; Nickelson Liudmila. Electric field and dispersion characteristic calculations of glass tube waveguides filled with biological substances. Electronics. Basel: MDPI AG. ISSN 2079-9292. vol. 8, iss. 3 (2019), p. 1-14. [M.kr.:01T; 09P] [Aut.lankų sk.: 1.000] 2019
01T Plonis, Darius; Katkevičius, Andrius; Mališauskas, Vacius. Attenuation phenomena in gyroelectric waveguides with anisotropic dielectric layer // Proceedings of the Romanian academy, Series A : mathematics, physics, technical sciences, information science. Bucharest : Publishing house of the Romanian Academy. ISSN 1454-9069. 2019, vol. 20, iss. 2, p. 131-138. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: T001] [Citav. rod.: 1,402 (2018, InCites JCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,333] 2019
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2015 Kirvaitis Raimundas, Katkevičius Andrius, Skaitmeninių įtaisų projektavimas : dėstytojams skirti laboratorinių darbų metodikos nurodymai ir individualios užduotys // , ; ISBN 9786094577727 (2015), [psl.: 470], [aut. lankų.: 33,57]
2015 Kirvaitis Raimundas, Katkevičius Andrius, Skaitmeninių įtaisų projektavimas : studentams skirti laboratorinių darbų metodikos nurodymai ir individualių užduočių pavyzdžiai // , ; ISBN 9786094577703 (2015), [psl.: 72], [aut. lankų.: 5,14]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2009-01-01 Katkevičius Andrius, Štaras Stanislovas, Simulation of structures containing periodical inhomogeneities // EMD'2009: XIII International Conference on Electromagnetic Disturbances 2009, Bialystok : Bialystok Technical University, 2009 p. 83-86
2010-01-01 Štaras Stanislovas, Katkevičius Andrius, Analysis of helical systems containing periodical inhomogeneities // 18th international conference on microwave, radar and wireless communications (MIKON-2010). 4th Microwave and radar week (MRW-2010). Vilnius, Lithuania, June 14-16, 2010, Vilnius : GEOZONDAS Ltd p. 391-394. [Duomenų bazės: IEEE/IEE, Conference Proceedings Citation Index]
2012-01-01 Katkevičius Andrius, Martavičius Romanas, Automated synthesis method for inhomogeneous delay systems using artificial neural networks // EMD'2012, Vilnius : Technika, 2012 p. 43-46. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2016-10-20 Serackis, Artūras; Miniotas, Darius; Katkevičius, Andrius; Krukonis, Audrius; Plonis, Darius. The study of extraneous conditions that affect tilt-based pointer movements. Proceedings of 11th international conference "BIOMDLORE 2016", October 20-22, 2016, Druskininkai, Lithuania. Vilnius : Technika, 2016. ISBN 9786094579592, p. 92-96.
2016-11-10 A. Serackis, D. Plonis, A. Krukonis, A. Katkevičius. The prediction of cut-off frequencies of models of gyroelectric waveguides using artificial neural networks, Advances in Information, Electronic and Electrical Engineering (AIEEE), 2016 IEEE 4th Workshop
2017-11-24 Sledevič Tomyslav; Plonis Darius; Katkevičius Andrius; Krukonis Audrius. Investigation of open cylindrical multilayer waveguides filled with biological tissue. The 5th IEEE Workshop on Advances in Information, Electronic and Electrical Engineering (AIEEE’2017), Riga, Latvia, November 24–25, 2017 : proceedings. New York: IEEE, 2017. ISBN 9781538641385, p. 1-5. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2019-10-01 MTTW'19 KeyNote Speech. "Intelligent methods for modeling of microwave devices"
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 C2 B2
rusų B2 C2 A1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Signalai ir jų apdorojimas
Antrosios pakopos Signalai ir jų apdorojimas
Pirmosios pakopos Skaitmeniniai įtaisai
Pirmosios pakopos Skriptinis programavimas
Pirmosios pakopos Elektronikos pagrindai
Pirmosios pakopos Mikrovaldiklių sistemos
Pirmosios pakopos Elektronikos įtaisai
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
UAB Lifodas Lietuva Įterptinės sistemos 2015-2015
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2013-2015 Aktyvūs žaidimai, Active Games, pradžia/pabaiga: 2013-08-04 / 2015-08-24
2017-2017 ‚,Sunkiai aptinkamo radijo ryšio technologijos sukūrimas ir radijo stotelės prototipo gamyba“
2018-- „Atviros prieigos virtualiosios realybės technologijų platforma“
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2019-- IEEE narys