Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Gita Kondrotaitė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Kauno technologijos universitetas Verslo administravimas, bakalauro kvalifikacinis laipsnis 2000
Lietuvos teisės universitetas Socialinis darbas, magistro kvalifikacinis laipsnis 2003
Kauno technologijos universitetas Sociologijos doktorantūros studijos 2009
Tarptautinė kaučingo ir trenenių asociacija (ICTA) Verslo trenerė 2016
Tarptautinė kaučingo ir trenenių asociacija (ICTA) Profesionali Eneagramos trenerė 2016
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Mykolo Romerio universitetas Socialinės politikos katedros lektorė, Edukacinės veiklos katedros lektorė. Strateginio valdymo katedros lektorė Dėstymo modulis - Mokslinis tiriamasis darbas. 2005-2009
Mykolo Romerio universitetas Kvalifikacijos tobulinimo centro direktorė 2007-2009
VšĮ Gerovės ekonomikos institutas Lektorė, tyrėja, verslo konsultantė. 2010--
Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla Lektorė. Dėstymo modulis - Europos ekonominė integracija 2014-2016
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Verslo technologijų ir verslininkystės katedros lektorė 2018--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
Socialinis darbas Socialinės rizikos šeimų problemos: Pagėgių savivaldybės atvejo studija. 2006
Sociologija Socialinės rizikos šeimos Lietuvoje: atvejo studija 2006
Socialinis darbas Socialinės rizikos šeimose gyvenančių vaikų socializacija: patirtos netekties poveikio jų elgesiui analizė 2007
Viešasis administravimas Subjektyvi gyvenimo kokybė kaip socialinis indikatorius: viešojo sektoriaus kontekstas 2008
Viešasis administravimas Subjektyvi gyvenimo kokybė kaip socialinis indikatorius: naujosios viešosios vadybos ir darnios plėtros kontekstas 2008
Verslo administravimas Tradicinių amatininkų mokymo ir meistriškumo kėlimo realijos bei perspektyvos 2010
Viešasis administravimas Viešųjų paslaugų kokybės vertinimas Lietuvos savivaldybėse 2012
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 C1 B2
rusų B1 B1 B1
vokiečių A2 A2 A1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Pramogų verslo projektų vadyba
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Tarptautinė kaučingo ir trenenių asociacija (ICTA) Belarusija Verslo trenerė nuo 2016-07-01. Trenerių mokymai. 170 val. 2016-2016
Tarptautinė kaučingo ir trenenių asociacija (ICTA) Belarusija Tarptautiniai trenerių mokymai. Išlaikyti egzaminai ir suteikta kvalifikacija - profesionali Eneagramos trenerė nuo 2017-07-01. Suteikta teisė sertifikuoti Eneagramos praktiko ir meistro grupes. 170 val. 2016-2017
Jaunimo reikalų departamentas prie SADM Latvija Tarptautinis seminaras Latvijoje "Jaunimo tyrimų vaidmens stiprinimas politikos formavime", 40 val. 2017-2017