Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Vytautas Palevičius
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Varėnos "Ąžuolo" vidurinė mokykla vidurinis ir profesinė kvalifikacija 2002
Vilniaus Gedimino technikos universitetas statybos inžinerijos bakalauras, aukštasis išsilavinimas 2006
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Statybos inžinerijos magistro laipsnis 2008
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2014
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas,Teritorijų planavimo mokslo institutas Technikas 2005-2007
Vilniaus Gedimino technikos universitetas,Teritorijų planavimo mokslo institutas vadybininkas 2007-2012
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Miestų statybos katedra Asistentas 2008-2015
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Teritorijų planavimo mokslo institutas Jaunesnysis mokslo darbuotojas 2012--
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Miestų statybos katedra Docentas 2015--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2010-2011 "Tauragės miesto dalies urbanistinės plėtros ir infrastruktūros išvystymo plano" susisiekimo ir architektūrinė dalis
2010-2011 Teritorijų planavimo paslaugos: Širvintų rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano parengimas
2011-2011 Naujų transporto rūšių diegimo Vilniaus mieste specialiojo plano rengimas
2011-2012 Radviliškio rajono savivaldybės Šeduvos miesto bendrasis planas
2011-2013 Molėtų rajono Giedraičių miestelio teritorijos bendrasis planas
2011-2012 Alytaus rajono savivaldybės bendrojo plano keitimas
2012-2013 Panevėžio rajono Šilų miestelio bendrasis planas
2012-2012 Studijos "Kombinuotų keleivių kelionių skatinimo, diegiant Park&Ride, Bike&Ride ir kitas koncepcijas, tyrimas" parengimas
2013-2014 Trakų rajono savivaldybės rekreacijos, turizmo, ir poilsio kompleksų išdėstymo specialiojo plano parengimas
2013-2014 Panevėžio rajono Karsakiškio sen. Geležių miestelio teritorijos bendrasis planas
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
02T Malienė Vida, Grigonis Vytautas, Palevičius Vytautas, Griffiths Sam, Geographic information system: old principles with new capabilities // Urban Design International, Basingstoke : Macmillan Publishers Ltd. ISSN 1357-5317. Vol. 16, no. 1 (2011) p. 1-6. 2011
02T Palevičius Vytautas, Paliulis Gražvydas Mykolas, Venckauskaitė Jūratė, Vengrys Boleslovas, Evaluation of the requirement for passenger car parking spaces using multi-criteria methods // Journal of civil engineering and management, Vilnius : Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 19, no. 1 (2013) p. 49-58. 2013
02T Palevičius Vytautas, Lazauskaitė Dovilė, Sistemos „Statyk ir važiuok“ plėtros didžiuosiuose Lietuvos miestuose modelis // Mokslas - Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, nr. 4 (2014) p. 456-460. 2014
02T, 03T Sivilevičius Henrikas, Paliulis Gražvydas Mykolas, Klibavičius Antanas, Palevičius Vytautas, Research on the operation of roundabouts based on the sustainable development principles // The Baltic journal of road and bridge engineering, Vilnius : Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 10, no. 2 (2015) p. 166-173. 2015
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2011-01-01 Zagorskas Jurgis, Palevičius Vytautas, Estimation of efficiency of retail centres car parking-lots // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD, Vilnius : Technika, 2011 p. 1014-1017.
2011-01-01 Zagorskas Jurgis, Palevičius Vytautas, Estimation of efficiency of retail centres car parking-lots // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2011 p. 1014-1017. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2014-01-01 Venckauskaitė Jūratė, Ušpalytė-Vitkūnienė Rasa, Skripkienė Rūta, Palevičius Vytautas, The influence of engineering infrastructure on the quality of life in Kaunas city // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-8]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2014-01-01 Venckauskaitė Jūratė, Ušpalytė-Vitkūnienė Rasa, Skripkienė Rūta, Palevičius Vytautas, The influence of engineering infrastructure on the quality of life in Kaunas city // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-8].
2014-01-01 Burinskienė Marija, Palevičius Vytautas, Paliulis Gražvydas Mykolas, Skrodenis Egidijus, Possibilities for the implementation of park and ride scheme in Vilnius city // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD, Vilnius : Technika, 2014 p. 1-7.
2014-01-01 Burinskienė Marija, Palevičius Vytautas, Paliulis Gražvydas Mykolas, Skrodenis Egidijus, Possibilities for the implementation of park and ride scheme in Vilnius city // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-7]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B1 B2 B1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Judrumo valdymas
Antrosios pakopos Susisiekimo infrastruktūra
Antrosios pakopos Susisiekimo infrastruktūros planavimas
Antrosios pakopos GIS taikymas planavimui ir modeliavimui
Antrosios pakopos Miestų infrastruktūra
Antrosios pakopos Geografinės informacinės sistemos
Antrosios pakopos Kompiuterinis projektavimas GIS priemonėmis
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Stockholmo Karališkasis technologijos institutas Švedija Subalansuotos miestų planavimo ir plėtros pajėgumų kūrimas Lietuvoje, Rusijoje, Švedijoje ir Ukrainoje 2012-2012
Bauhaus-Universitetat Weimar Vokietija „Workshop - City and Traffic“ 2015-2015
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2010-2013 Subalansuotos miestų planavimo ir plėtros pajėgumų kūrimas Lietuvoje, Rusijoje, Švedijoje ir Ukrainoje (VISBY projektas).