Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Šarūnas Paulikas
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus technikos universitetas elektronikos inžinierius, aukštasis išsilavinimas 1992
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 1999
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2004
Vilniaus Gedimino technikos univeraitetas profesorius 2012
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus technikos universitetas, Radioelektronikos katedra Laborantas 1991-1992
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Radioelektronikos katedra Asistentas 1992-1999
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Radioelektronikos katedra Vyr. asistentas 1999-2001
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Radioelektronikos katedra Docentas 2001-2002
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Telekomunikacijų inžinerijos katedra Docentas 2002-2009
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Telekomunikacijų inžinerijos katedra Profesorius 2009--
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Elektronikos fakultetas Prodekanas 2011-2014
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Elektronikos fakultetas Dekanas 2014--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
01T V. Vaičaitis, Š. Paulikas. Formation of Bessel beams with continuously variable cone angle // Optical and Quantum Electronics, ISSN 0306-8919, Kluwer Academic Publishers, 35(11), 2003, p. 1065-1071. 2003
01T V. Vaičaitis, Š. Paulikas. Resonantly enhanced parametric four-wave mixing in sodium vapour // Optics Communications, ISSN 0030-4018, Elsevier, 247, 2005, p. 187-193. 2005
01T Š.Paulikas, D.Navakauskas. Restoration of voiced speech signals preserving prosodic features // Speech Communication, ISSN 0167-6393, 4(47), December 2005, p. 457-468. 2005
01T Š. Paulikas, D. Navakauskas. Discrimination of Homographs Distorted by a Lengthy Impulsive Noise // Informatica, ISSN 0868-4952. Vilnius, MII, 2(17), 2006, p. 297-303. 2006
01T V. Vaičaitis, Š. Paulikas. Conical four-wave mixing in sodium vapour excited by femtosecond laser pulses // Applied Physics B: Lasers and Optics, Springer-Verlag, 2-3(89), 2007, p.267-273. 2007
01T Š. Paulikas, P. Sargautis, V. Banevičius, Impact of wireless channel parameters on quality of video streaming // Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2011, No. 2 (108) p. 27-30. 2011
01T A. Statkus, Š. Paulikas, Analysis of home Wi-Fi internet access networks situation in Vilnius city // Electronics and electrical engineering, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1215. Vol. 118, no. 2 (2012) p. 77-80. 2012
01T A. Statkus, Š. Paulikas, Analysis of Wi-Fi access networks situation in the city area // World Academy of Science, Engineering and Technology, Riverside : World Academy of Science. ISSN 2010-376X. Vol. 7, no. 2 (2013) p. 322-325. 2013
01T A. Statkus, Š. Paulikas, Improving TCP performance in IEEE 802.11 networks // Electronics and electrical engineering, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1215. Vol 19, no. 5 (2013) p. 99-102. 2013
01T Š. Paulikas, 2013. Estimation of Video Quality of H.264/AVC Video Streaming. The Proc. of 13th IEEE International Conference Eurocon 2013, July 1–4, 2013, Zagreb, Croatia: ISBN 978-1-4673-2232. Vol. 1, p. 694-698. 2013
01T Stankevičius, E.; Medeišis, A.; Paulikas, Š.; Anskaitis, A.. Electromagnetic compatibility problems in LTE mobile networks 800 MHz frequency band // Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas : KTU. ISSN 1392-1215. eISSN 2029-5731. 2015, Vol. 21, no. 6, p. 86-89. DOI: 10.5755/j01.eee.21.6.137. 2015
01T Paulikas, Š.; Guršnys, D.; Anskaitis, A.; Šaltis, A.. The impact of packet loss on quality of H.264/AVC video streaming // Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas : KTU. ISSN 1392-1215. eISSN 2029-5731. 2016, Vol. 22, no. 2, p. 81-85. DOI: 10.5755/j01.eie.22.2.14596. 2016
01T Paulikas Šarūnas; Guršnys Darius; Anskaitis Aurimas; Šaltis Arūnas. The impact of packet loss on quality of H.264/AVC video streaming. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1215. Vol. 22, no. 2 (2016), p. 81-85. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.357] 2017
01T Bučinskas, J.; Pomarnacki, R.; Plonis, D.; Paulikas, Š.; Tušinskis, G.; Nickelson, L. Microwave analysis of scattered and absorbed powers of semiconductor and metamaterial cylinder structures // Materials. Basel : MDPI AG. ISSN 1996-1944. eISSN 1996-1944. 2019, vol. 12, iss. 2, art. no. 265, p. 1- 11. DOI: 10.3390/ma12020265. 2018
01T Plonis, D.; Bučinskas, J.; Pomarnacki, R.; Miniotas, D.; Paulikas, Š.; Katkevičius, A.; Martavičius, R.; Nickelson, L.. Electric field and dispersion characteristic calculations of glass tube waveguides filled with biological substances // Electronics. Basel : MDPI AG. ISSN 2079-9292. eISSN 2079- 9292. 2019, vol. 8, iss. 3, art. no. 301, p. 1-14. DOI: 10.3390/electronics8030301. 2018
T001 Bučinskas Juozas; Pomarnacki Raimondas; Plonis Darius; Paulikas Šarūnas; Tušinskis Giedrius; Nickelson Liudmila. Microwave analysis of scattered and absorbed powers of semiconductor and metamaterial cylinder structures. Materials. Basel: MDPI AG. ISSN 1996-1944. vol. 12, iss. 2 (2019), p. 1-11. [M.kr.:N 002; T 001] [Aut.lankų sk.: 0.786] 2019
T001 Plonis Darius; Bučinskas Juozas; Pomarnacki Raimondas; Miniotas Darius; Paulikas Šarūnas; Katkevičius Andrius; Martavičius Romanas; Nickelson Liudmila. Electric field and dispersion characteristic calculations of glass tube waveguides filled with biological substances. Electronics. Basel: MDPI AG. ISSN 2079-9292. vol. 8, iss. 3 (2019), p. 1-14. [M.kr.:N 009; T 001] [Aut.lankų sk.: 1.000] 2019
T001 Šapurov Martynas; Bleizgys Vytautas; Baškys Algirdas; Dervinis Aldas; Bielskis Edvardas; Paulikas Šarūnas; Paulauskas Nerijus; Mačaitis Vytautas. Asymmetric compensation of reactive power using thyristor-controlled reactors. Symmetry. Basel: MDPI. ISSN 2073-8994. vol. 12, iss. 6 (2020), p. 1-16. [M.kr.:N 002; T 001] [Aut.lankų sk.: 1.143] 2020
T001 Šapurov Martynas; Bleizgys Vytautas; Baškys Algirdas; Dervinis Aldas; Bielskis Edvardas; Paulikas Šarūnas; Paulauskas Nerijus; Mačaitis Vytautas. Asymmetric compensation of reactive power using thyristor-controlled reactors. Symmetry. Basel: MDPI. ISSN 2073-8994. vol. 12, iss. 6 (2020), p. 1-16. [M.kr.:N 002; T 001] [Aut.lankų sk.: 1.143] 2020
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2004 D. Navakauskas, Š. Paulikas. Skaitmeninis signalų apdorojimas programa MATLAB. Mokomoji knyga. Vilnius, Technika, 2004, 116 p.
2008 A. Kajackas, Š. Paulikas, A. Medeišis, S. Sidaras. 2008. Telekomunikacijų raida. Vilnius: Technika. 316 p. ISBN 978-9955-28-313-3.
2012 Š. Paulikas. 2012. Telekomunikacijų sistemos. 104 p. ISBN 9786094571480.
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2003-01-01 Paulikas Šarūnas, Navakauskas Dalius, Multirate implementation for restoration of voiced speech signals // Proceedings of the 16th European Conference on Circuit Theory and Design 2003, Cracow, Poland, 1-4 September 2003. Vol. 3, Cracow, 2003 p. 165-168
2003-01-01 Paulikas Šarūnas, Navakauskas Dalius, Multirate implementation for restoration of voiced speech signals // ECCTD'03[elektroninis išteklius, Cracow p. III-165-III-168
2003-01-01 Pupeikis Rimantas, Paulikas Šarūnas, Navakauskas Dalius, On input restoration by closed-loop observations // Proceedings of the 16th European Conference on Circuit Theory and Design 2003, Cracow, Poland, 1-4 September 2003. Vol. 1, Cracow, 2003 p. 54-57
2003-01-01 Pupeikis Rimantas, Paulikas Šarūnas, Navakauskas Dalius, On input restoration by closed-loop observations // ECCTD'03[elektroninis išteklius, Cracow p. I-54-I-57
2005-01-01 Paulikas Šarūnas, Navakauskas Dalius, Recognition of isolated words corrupted by impulsive noise // ECCTD'05, Cork : University College Cork, 2005 p. 327-330. [Duomenų bazės: INSPEC, ISI Proceedings, IEEE/IEL]
2008-01-01 Paulikas Šarūnas, Restoration of missing voiced speech signal segments // Signal Processing and Communications, 2007. ICSPC 2007: IEEE International Conference on Dubai, United Arab Emirates, 24-27 November 2007, p. 520-523 . [Duomenų bazės: IEEE/IEE, ISI Proceedings]
2009-01-01 Paulikas Šarūnas, Itani Mohamad, Assessment of CELP codecs quality in multi-lingual environment // The 9th IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology. December 14–17, 2009, Ajman, UAE, Ajman : IEEE p. 55-60
2013-01-01 Paulikas Šarūnas, Estimation of video quality of H.264/AVC video streaming // EUROCON 2013: Zagreb, Croatia, 1-4 July, 2013, New York : IEEE, 2013 p. 694-700. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2015-01-01 Ancans Guntis, Stankevičius Evaldas, Bobrovs Vjaceslavs, Paulikas Šarūnas, Evaluation of LTE 700 and DVB-T electromagnetic compatibility in adjacent frequency bands // PIERS Proceedings: Progress in electromagnetics research symposium, Prague, Czech Republic, July 6-9, 2015, Cambridge : The Electromagnetics Academy, 2015. p. 585-589
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C2 C2 C2
rusų C2 C2 C2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Pažengęs skaitmeninis signalų apdorojimas
Antrosios pakopos Matematinio modeliavimo technologijos
Pirmosios pakopos Telekomunikacijų sistemos (kompleksinis projektas)
Pirmosios pakopos Bakalauro baigiamasis darbas 1
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Aalborg universitetas Danija Stažuotė magistro tiriamajam darbui atlikti 1993-1993
Aalborg universitetas Danija Stažuotė magistro tiriamajam darbui atlikti 1994-1994
Linčiopingo universitetas Švedija Mokslinė stažuotė Automatinio valdymo katedroje 2003-2003
Sofijos technikos universitetas Bulgarija SOCRATES programos rėmose skaitytos paskaitos 2006-2006
Madrido Karlo III universitetas Ispanija ERASMUS programos rėmose skaityta paskaitos 2010-2010
HAMK taikomųjų mokslų universitete (University of Applied Sciences), Riihimaki Suomija Intensyviūs kursai studentams. IP SMART „Smart Devices and Product Development“. Skaitytos paskaitos studentams. 2011-2011
Instituto Superior de Engenharia de Lisboa Portugalija ERASMUS programos rėmose skaityta paskaitos 2011-2011
Kyungpook National University; Kumoh National Institute of Technology; Ulsan University Pietų Korėja EUKLA programos rėmose skaitytos paskaitos 2011-2011
HAMK taikomųjų mokslų universitete (University of Applied Sciences), Riihimaki Suomija Intensyviūs kursai studentams. IP SMART „Smart Devices and Product Development“. Skaitytos paskaitos studentams. 2012-2012
Aalto University Suomija Perimti gerąją patirtį VGTU vidinės studijų kokybės vadybos sistemos diegimui 2014-2014
Technische Hochschule Mittelhessen – University of Applied Sciences, Giessen Vokietija ERASMUS programos rėmose skaitytos paskaitos, CUCEE aptarimas 2015-2015
Technische Hochschule Mittelhessen – University of Applied Sciences, Giessen Vokietija ERASMUS programos rėmose skaityta paskaitos 2016-2016
Technological Educational Institute of Crete (Chania) Greece ERASMUS programos rėmose skaityta paskaitos 2017-2017
Cape Town RSA IEEE Membership Development Workshop 2018-2018
University of Zielona Gora Lenkija ERASMUS mokymosi vizitas 2019-2019
Technological Educational Institute of Crete (Chania) Greece ERASMUS programos rėmose skaityta paskaitos 2019-2019
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
1996-1996 „Lietuvių liaudies tarmių garso įrašų tyrimas“ Rėmėjas: Lietuvos mokslo ir studijų fondas. 96-140/7C. Vadovas Š. Paulikas.
2002-2004 „Netiesinis dinaminių signalų apdorojimas: Formavimas doktorantų ir mokslo daktarų studijų programos“ New Visby Programme. Rėmėjas: Švediškasis institutas. Nr. 2473/2002(381/T81). 2002 07 01 - 2004 12 31. Vadovai: Prof. Lennart Ljung, Švedija; Dr. Dalius Navakauskas, Lietuva. Partneriai: VGTU, Švedijos Linčiopingo universitetas.
2004-2008 „Srauto ir paslaugos kokybės valdymas bevieliuose multimedijos tinkluose“ (Traffic and QOS Management in Wireless Multimedia Networks WI-QOST). ES fondų ekspertizę praėjęs ir turintis individualų numerį tarptautinis projektas: COST 290 programme. Vykdymo pradžia: 2004 03 10. Vykdymo pabaiga: 2008 06 03.Projekto koordinatorius: Dr. Y. Koucheryavy, TUT, Suomija.
2007-2008 „Elektronikos ir informatikos inžinerijos krypčių magistrantūros studijų programų ir doktorantūros pertvarkymas ir atnaujinimas VGTU“ ES Struktūrinių fondų finansuojamas projektas: VGTU ir Europos socialinis fondas, sutartis Nr. ESF/2004/2.5.0-03-376/BPD-152 SFMIS Nr. BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0017. Vykdymo pradžia: 2007 m. Vykdymo pabaiga: 2008 m. Projekto vadovas: Prof. R. Martavičius, VGTU.
2008-2010 „Autonominė telekomunikacinių paslaugų kokybės stebėjimo sistema“ Aukštųjų technologijų plėtros programos mokslo tiriamasis projektas: registracijos Nr. B08008. Vykdymo pradžia:2008 01 01. Projekto trukmė: 3 m. Projekto vadovas: Prof. A. Kajackas, VGTU.
2008-2010 Tiriamasis projektas DO 02-135/2008 „Telekomunikacinių resursų paskirstymo tarp lygmenų optimizacijos tyrimas“. Partneriai: Sofijos ir Varnos technikos universitetai, Bulgarija; Bremeno Jacobo universitetas ir Darmštato technikos universitetas, Vokietija. Projekto koordinatoriai: Sofijos technikos universitetas.
2009-2009 Mokslinių tyrimų projektas Nr. T–89/09 ,,Lietuviškos kalbos ypatumų kalbinio signalo kodavime tyrimas” (registracijos Nr. T-09022). Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas.
2010-2011 „VGTU Elektronikos fakulteto I pakopos studijų programų esminis atnaujinimas”. Dalyvauta rengiant: Elektronikos ir elektros inžinerijos krypties (H600) studijų programos „Telekomunikacijų inžinerija“ analizė. Atnaujintos elektronikos ir elektros inžinerijos krypties (H600) studijų programos „Telekomunikacijų inžinerija“ aprašas.
2011-2013 Smart Devices and Product Development, IP SMART, pradžia/pabaiga: 2011-01-01 / 2013-12-31
2013-2014 ES SF lėšomis finansuojamas projektas Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-075 “Jungtinės II-osios pakopos Mechatronikos studijų programos parengimas ir įgyvendinimas”, poveiklės Nr. 1.1.1.2.
2015-2016 Lietuvos mokslo taryba. Informacinių technologijų sprendimai Lietuvos kariuomenei. Projektas „Mažų objektų erdvėje orientacijos metodų tyrimas“.
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2001-2003 Viešųjų pirkimų tarnybos prie LR Vyriausybės ekspertas
2004-- IEEE ir IEEE Communication society narys
2011-2015 IEEE Signal Processing/Computational Intelligence/Communications (SP/CI/COM) jungtinio padalinio pirmininkas
2012-- Žurnalo „Elektronika ir elektrotechnika“, ISSN 1392-1215, redkolegijos narys
2013-- IEEE Senior member
2016-- IEEE Education padalinio pirmininkas
Kita veikla
1994 m. Lietuvos mokslų akademija jaunųjų mokslininkų premija už darbą „Optimalių skaitmeninių filtrų kūrimas“.
2006 – 2011. Vadovavimas doktorantui Mohamad Itani. Disertacijos tema: “Analysis and Improvement of Multilingual Speech Coding“. Technologijos mokslai, Elektros ir elektronikos inžinerija (01T). Disertacija apginta 2011-03-15.
2010 – 2016 m. Vadovavimas doktorantui Arūnui Statkui. Disertacijos tema: „TCP kokybinių parametrų nevienalyčiuose tinkluose tyrimas“. Technologijos mokslai, Elektros ir elektronikos inžinerija (01T).
2012 – 2016 m. Vadovavimas doktorantui Evaldui Stankevičiui. Disertacijos tema: „Belaidžių ir mobilių multimedijos paslaugų patirtos kokybės tyrimai“. Technologijos mokslai, Elektros ir elektronikos inžinerija (01T).
2015 – 2019 m. Vadovavimas doktorantui Liudui Duobai. Disertacijos tema: „Paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo ateinančios kartos mobiliojo ryšio tinkluose tyrimas“. Technologijos mokslai, Elektros ir elektronikos inžinerija (01T).