Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Justyna Kozlovska
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Aplinkos inžinerijos magistras, aukštasis išsilavinimas 2008
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Technologijos mokslų daktaro laipsnis (Aplinkos inžinerija) 2013
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Aplinkos apsaugos katedra Asistentas 2008-2012
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Strateginių tyrimų skyrius Vadybininkas 2013-2015
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Įmonių ekonomikos ir vadybos katedra Reikalų tvarkytoja 2015-2017
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Geodezijos ir kadastro katedra Administratorė 2017-2020
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Strateginio planavimo, kokybės vadybos ir analizės centras Direktorė 2020--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2010-2011 Aplinkos oro kokybės valdymo Klaipėdos mieste programos 2011-2013 metams parengimas
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
04T Kozlovska Justyna, Petraitis Egidijus, The possibilities of using sapropel for briquette production // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika.. ISSN 2029-2341. T. 3, nr. 5 (2011) p. 24-30. 2011
04T Dumčius Algirdas, Paliulis Dainius, Kozlovska Justyna, Selection of investigation methods for heavy metal pollution on soil and sediments of water basins and river bottoms: a review // Ekologija, Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla.. ISSN 0235-7224. Vol. 57, no. 1 (2011) p. 30-38. 2011
04T, 06T Kozlovska Justyna, Valančius Kęstutis, Petraitis Egidijus, Sapropel use as a biofuel feasibility studies // Research journal of chemical sciences, Bangalore : Indian Academy of Sciences. ISSN 2231-606X. Vol. 2, iss. 5 (2012) p. 29-34. 2012
04T Kozlovska Justyna, Dumčius Algirdas, Šerevičienė Vaida, Petraitis Egidijus, Distribution of heavy metals in the lake Talkša (Lithuania) sapropel and possibilities of practical use // Environmental engineering and management journal, Iasi : “Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi, Romania. ISSN 1582-9596. Vol. 14, no. 1 (2015) p. 29-35. 2015
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2008-01-01 Kozlovska Justyna, Jaskelevičius Bronius, Atvirosios kasybos šakos būklė ir plėtros perspektyvos bei karjerų rekultivavimo tyrimas // 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2008 metų teminės konferencijos APLINKOS APSAUGOS INŽINERIJA (2008 m. balandžio 3 d.) straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2008 p. 590-597.
2010-01-01 Kozlovska Justyna, Petraitis Egidijus, Sapropelio panaudojimo energetinėm reikmėm galimybės bei kietojo kuro gamybos pavyzdžiai // Šilumos energetika ir technologijos - 2010, Kaunas : Technologija, 2010 p. 125-128.
2010-01-01 Kozlovska Justyna, Petraitis Egidijus, Sapropelio savybių, veikiančių jo panaudojimą energetikai, tyrimai ir analizė // Aplinkos apsaugos inžinerija, Vilnius : Technika, 2010. p. 109-114.
2011-01-01 Kozlovska Justyna, Petraitis Egidijus, Valančius Kęstutis, Grabas Kazimierz, The distribution of heavy metals in sediments in the lake Talska of Lithuania // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD, Vilnius : Technika, 2011 p. 169-173.
2011-01-01 Kozlovska Justyna, Petraitis Egidijus, Valančius Kęstutis, Grabas Kazimierz, The distribution of heavy metals in sediments in the lake Talska of Lithuania // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2011 p. 169-173. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2012-01-01 Kozlovska Justyna, Petraitis Egidijus, Šerevičienė Vaida, Research of heavy metals distribution in bottom sediment of lake Talkša (Lithuania) // Proceedings of ECOpole, Opole : Opole University p. 99-103. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų A2 B1 A2
lenkų C2 C2 C2
rusų B2 C1 B1
vokiečių A1 B1 A1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Aplinkos apsaugos politika, teisė ir ekonomika
Antrosios pakopos Atliekų surinkimas ir deponavimas
Pirmosios pakopos Aplinkosaugos vadyba
Pirmosios pakopos Aplinkos ekonomika ir teisė
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
UAB „Bureau Veritas Lit“ Lietuva Mokymai "KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS ISO 9001:2015 vidaus auditorius" 2020-2020
Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacija Lietuva Mokymai "ISO 9001 STANDARTO IR LEAN VADYBOS METODŲ TAIKYMO PANAŠUMAI IR SKIRTUMAI". 2020-2020
Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacija Lietuva Mokymai "Procesų valdymas ir finansai" 2020-2020
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2011-2012 Projektas "Gaisrų poveikis Lietuvos dirvožemiams ir ekosistemoms"
2018-- Projektas „Aplinkos apsauga Centrinėje Azijoje: Stichinių nelaimių rizikos valdymas erdviniais metodais/EPCA“
2019-- Projektas „ Aplinkos vadyba Artimuosiuose Rytuose: erdviniai taikymai/EMME“
Kita veikla
Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos ,,Mokslas – Lietuvos ateitis. Civilinė inžinerija ir geodezija“ organizacinio komiteto sekretorė 2018-2020 m.
Respublikinio seminaro "Geografinių informacinių sistemų diena (GIS diena)" mokslo komiteto sekretorė 2018-2020 m.