Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Vytautas Bučinskas
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus inžinerinis statybos institutas inžinieriaus mechaniko kvalifikacija, aukštasis išsilavinimas 1985
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2002
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2006
Vilniaus Gedimino technikos universitetas habilitacinė procedūra 2011
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Inžinerinis Statybos Institutas vyresnysis darbo apsaugos inžinierius 1985-1986
Vilniaus Technikos Universitetas jaunesnysis mokslo darbuotojas 2000-2002
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Mašinų gamybos katedra docentas 2002-2011
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Mechatronikos ir robotikos katedra profesorius, katedros vedėjas 2012-2017
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Mechatronikos, robotikos ir skaitmeninės gamybos katedra profesorius, katedros vedėjas 2017--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2012-2012 Keleivinio vagono (po avarijos) kėbulo ir kėbulo rėmo geometrinių parametrų matavimai
2012-2012 Įmonėje naudojamos robototechninės sistemos ir technologinės įrangos diegimo ir plėtros techninių galimybių studija
2012-2012 Riedmenų dažų atsilupimo priežasties tyrimas
2012-2013 Mechatroninio valdymo proceso optimizavimas bei įrangos diegimo poreikio UAB "Enso ranga" techninių galimybių studija
2012-2013 Stikloplasčio gaminių vyniojimo proceso optimizavimo ir mechatroninės įrangos diegimo poreikio UAB "Aplinkosaugos servisas" techninių galimybių studija
2012-2013 Inovatyvios robotechnikos ir lazerinės įrangos diegimo galimybės
2012-2013 Mechatroninio valdymo proceso optimizavimas bei įrangos diegimo poreikio UAB "Utenos gelžbetonis" techninių galimybių studija
2013-2013 Šlako panaudojimo naujų produktų sukūrimui techninių galimybių studija
2013-2013 Medienos džiovinimo išlakų kiekybinių ir kokybinių charakteristikųįvertinimo, naudojant mechatroninį eksperimentinį rektifikacijos įrenginį, techninių galimybių studija
2013-2013 Mechatroninio kompiuterių aušinimo valdymo serverinėse sprendimo su nuolatinės kontrolės galimybe diegimo tikslingumo techninių galimybių studija
2013-2013 Bėginių autobusų RA-2 hidrostatinės sistemos hidraulinių siurblių veleno lūžimo priežasčių nustatymas
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
09T Klevinskis Andrius, Bučinskas Vytautas, Plokščiojo saulės kolektoriaus tyrimas // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika.. ISSN 2029-2341. T. 3, nr. 6 (2011) p. 39-43. 2011
09T Method and device for bridge state evaluation using dynamic method. Autoriai: Bučinskas Vytautas, Augustaitis Vytautas Kazimieras, 2011-06-01. Autoriaus indėlis 0,50 2011
09T Bučinskas Vytautas, Šutinys Ernestas, Augustaitis Vytautas Kazimieras, Experimental research of steel rope integrity problem // Journal of vibroengineering, Vilnius : Vibromechanika.. ISSN 1392-8716. Vol. 13, iss. 2 (2011) p. 312-318. 2011
09T Augustaitis Vytautas Kazimieras, Bučinskas Vytautas, Dependency of bearing noise properties on surfaces lubrication // Mechanika, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1207. 2011, T. 17, nr. 4 p. 381-386. 2011
Tiltų būklės įvertinimo dinaminiu metodu būdas ir įrenginys. Autoriai: Bučinskas Vytautas, Augustaitis Vytautas Kazimieras, 2012-08-27. Autoriaus indėlis 0,50 2012
09T Plieninio lyno kokybės diagnostikos būdas ir įrenginys. Autoriai: Bučinskas Vytautas, Augustaitis Vytautas Kazimieras, Šutinys Ernestas, 2012-03-16. Autoriaus indėlis 0,40 2012
09T Klevinskis Andrius, Bučinskas Vytautas, Daujotas Lukas, Teoriniai išmaniojo skysčio taikymo mikropavaroms klausimai // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 4, nr. 6 (2012) p. 541-545. 2012
Plieninio lyno kokybės diagnostikos būdas ir įranga. Autoriai: Bučinskas Vytautas, Augustaitis Vytautas Kazimieras, Šutinys Ernestas, 2013-09-25. Autoriaus indėlis 0,34 2013
09T Klevinskis Andrius, Bučinskas Vytautas, Magnetoreologinį skystį naudojančio slopintuvo slopinimo jėgos teoriniai tyrimai // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, Nr. 6 (2013) p. 671-675. 2013
09T Šutinys Ernestas, Bučinskas Vytautas, Lyno išoriniame sluoksnyje nutrūkusių vielų tyrimas, taikant dinaminį metodą // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 6 (2013) p. 629-632. 2013
09T, 01T Klevinskis Andrius, Bučinskas Vytautas, Udris Dainius, Theoretical research of mechanical behaviour of magneto-rheological fluid // Mechanika, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1207. Vol. 19, nr.5 (2013) p. 539-543. 2013
09T Dzedzickis Andrius, Bučinskas Vytautas, Atominių jėgų mikroskopo jutiklio mechaninės struktūros analizė // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, nr. 6 (2014) p. 589-594. 2014
09T Plieninio lyno kokybės diagnostikos būdas ir įrenginys. Autoriai: Bučinskas Vytautas, Augustaitis Vytautas Kazimieras, Šutinys Ernestas, 2014-04-09. Autoriaus indėlis 0,34 2014
09T Šutinys Ernestas, Bučinskas Vytautas, Šešok Nikolaj, Iljin Igor, Klevinskis Andrius, Analytical research of steel rope dynamic properties // Journal of vibroengineering, Kaunas : Vibromechanika. ISSN 1392-8716. Vol. 17, iss. 1 (2015) p. 393-401. 2015
09T Japonijos patentų biure JPO įregistruotas patentas: Šutinys Ernestas; Bučinskas Vytautas; Augustaitis Vytautas Kazimieras. Method and equipment of steel rope quality diagnostics. Tokyo: Asia Patent Alliance, 2016. 2016
09T Bučinskas Vytautas; Subačius Rimantas; Pelėdienė Aušra. Rusų – lietuvių kalbų mechanikos inžinerijos ir geležinkelio žodynas. Vilnius: Technika, 2016. [M.kr.:03T; 09T] [Aut.lankų sk.: 17.790] 2016
09T Bučinskas Vytautas; Poška Algimantas; Savickienė Zita; Šlepikas Alvydas. Valdomos eigos tiesiaeigė elektros pavara ir eigos valdymo būdas. Lietuva: Lietuvos patentų biuras, 2017. 2017
09T Peter, Mitrouchev; Klevinskis, Andrius; Bučinskas, Vytautas; Peter, Mitrouchev; Klevinskis, Andrius; Bučinskas, Vytautas; Dragašius, Egidijus; Udris, Dainius; Morkvėnaitė-Vilkončienė, Inga. Analytical research of damping efficiency and heat generation of magnetorheological damper // Smart Materials and Structures. Bristol : IOP Publishing. ISSN 0964-1726. eISSN 1361-665X. 2017, Vol. 26, iss. 6, p. 1-11. DOI: 10.1088/1361-665X/aa6d19. [Scopus; VINITI; Compendex; INSPEC; Chemical abstracts; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: 09T] [Citav. rod.: 2,909 (2016, InCites JCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,166] 2017
09T Masionis, Povilas; Šatkauskas, Igoris; Mikelevičius, Vytautas; Ryliškis, Sigitas; Bučinskas, Vytautas; Griškevičius, Julius; Oliva, Xavier Martin; Planella, Mariano Monzo; Porvaneckas, Narūnas; Uvarovas, Valentinas. Biomechanical evaluation of native acromioclavicular joint ligaments and two reconstruction techniques in the presence of the sternoclavicular joint: a cadaver study // Journal of orthopaedic surgery. Thousand Oaks : SAGE publications. ISSN 2309-4990. 2017, Vol. 25, iss. 3, p. 1-5. DOI: 10.1177/2309499017730424. [Scopus; MEDLINE; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: 10T,06B,09T] [Citav. rod.: 0,816 (2016, InCites JCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,100] 2017
09T KR101895301B1 Method and equipment of steel rope quality diagnostics Abstract 2018
09T Vytautas Bučinskas; Andrius Klevinskis; Nikolaj Šešok; Igor Iljin; Zygmunt Lech Warsza Evaluation of damping characteristics of a damper with magneto-rheological fluid Advanced mechatronics solutions : 11th international conference mechatronics 2015, organized by faculty of Mechatronics, Warsaw university of technology, on September 21-23, in Warsaw, Poland / editors: Jabłoński, Ryszard, Brezina, Tomas P1a - Straipsnis konferencijos medžiagoje DB Clarivate Analytics Web of Science 2018
09T Vytautas Bučinskas; Peter Mitrouchev; Ernestas Šutinys; Nikolaj Šešok; Igor Iljin; Inga Morkvėnaitė-Vilkončienė Evaluation of comfort level and harvested energy in the vehicle using controlled damping Energies, Vol. 10, iss. 11 S1 - Straipsnis DB Clarivate Analytics Web of Science 2018
07T, 02T, 03S Artūras Kaklauskas; Edmundas Kazimieras Zavadskas; Asta Radzevičienė; Ieva Ubartė; Askoldas Podviezko; Valentinas Podvezko; Agnė Kuzminskė; Audrius Banaitis; Arūnė Binkytė; Vytautas Bučinskas Quality of city life multiple criteria analysis Cities, 72, Part A S1 - Straipsnis DB Clarivate Analytics Web of Science 2018
09T Antoni Kozič; Paulius Šakalys; Vytautas Bučinskas, Augalo augimo kokybės dinamikos priklausomybės nuo mechatroninės sistemos parametrų tyrimas. P1c - Straipsnis konferencijos medžiagoje kitose duomenų bazėse 2019
09T, 08T Inga Morkvėnaitė-Vilkončienė; Autorius: Darius Viržonis; Autorius: Andrius Dzedzickis; Autorius: Vytautas Bučinskas; Autorius: Justė Rožėnė; Autorius: Raimundas Vilkončius; Autorius: Dainius Vaičiulis; Autorius: Almira Ramanavičienė; Autorius: Arūnas Ramanavičius; The improvement of the accuracy of electromagnetic actuator based atomic force microscope operating in contact mode and the development of a new methodology for the estimation of control parameters and the achievement of superior image quality 2019
09T Andrius Dzedzickis; Vytautas Bučinskas; Darius Viržonis; Nikolaj Šešok; Artūras Ulčinas; Igor Iljin; Ernestas Šutinys; Sigitas Petkevičius; Justinas Gargasas; Inga Morkvėnaitė-Vilkončienė Modification of the AFM sensor by a precisely regulated air stream to increase imaging speed and accuracy in the contact mode Sensors, vol. 18, iss. 8 S1 - Straipsnis DB Clarivate Analytics Web of Science 2019
09T Andrius Dzedzickis; Vytautas Bučinskas; Darius Viržonis; Nikolaj Šešok; Artūras Ulčinas; Igor Iljin; Ernestas Šutinys; Sigitas Petkevičius; Justinas Gargasas; Inga Morkvėnaitė-Vilkončienė.Modification of the AFM sensor by a precisely regulated air stream to increase imaging speed and accuracy in the contact mode Sensors, vol. 18, iss. 8 S1 - Straipsnis DB Clarivate Analytics Web of Science. 2019
09T Tadas Lenkutis; Andrius Dzedzickis; Oleksii Balitskyi; Liudas Petrauskas; Rimgaudas Urbonas; Vytautas Bučinskas; Donatas Valiulis; Inga Morkvėnaitė-Vilkončienė. „KUKA youBot“ dinaminių charakteristikų tyrimas. Mokslas – Lietuvos ateitis. Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba = Science – Future of Lithuania. Mechanics, material science, industrial engineering and management, vol. 11. 2019
09T Tadas Lenkutis; Andrius Dzedzickis; Oleksii Balitskyi; Liudas Petrauskas; Rimgaudas Urbonas; Vytautas Bučinskas; Donatas Valiulis; Inga Morkvėnaitė-Vilkončienė „KUKA youBot“ dinaminių charakteristikų tyrimas Mokslas – Lietuvos ateitis. Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba = Science – Future of Lithuania. Mechanics, material science, industrial engineering and management, vol. 11 S4 - Straipsnis kitose duomenų bazėse Vilniaus Gedimino technikos universitetas 2019 2019
09T Donatas Pelenis; Andrius Dzedzickis; Inga Morkvėnaitė-Vilkončienė; Vytautas Bučinskas; Dovydas Barauskas; Gailius Vanagas; Marius Mikolajūnas; Justinas Katkus; Darius Viržonis. Non-contact sensing of elastic modulus of the UV cured furniture coatings by the transverse acoustical waves. IEEE sensors journal, vol. 18, iss. 16. 2019
09T Domantas Bartušis; Žilvinas Liaugaudas; Andrius Dzedzickis; Linas Sinkevičius; Vytautas Bučinskas; Inga Morkvėnaitė-Vilkončienė. Design of 3-axis positioner mechanical drives. Open readings 2018: 61st international conference for students of physics and natural sciences, March 20-23, 2018, Vilnius, Lithuania : programme and abstracts 2019
09T Viktor Kovalevskyi; Vytautas Bučinskas; Andrius Dzedzickis; Vytenis Sinkevičius; Linas Sinkevičius. Pneumatic assembly line. readings 2018: 61st international conference for students of physics and natural sciences, March 20-23, 2018, Vilnius, Lithuania : programme and abstracts. 2019
09T Dzedzickis; Vytautas Bučinskas; Tadas Lenkutis; Inga Morkvėnaitė-Vilkončienė; Viktor Kovalevskyi Increasing imaging speed and accuracy in contact mode AFM Automation 2019. Progress in automation, robotics and measurement techniques, 27-29 March 2019, Warsaw, Poland : conference proceedings P1c - Straipsnis konferencijos medžiagoje kitose duomenų bazėse Vilniaus Gedimino technikos universitetas 2020 2019
09T JP5941549B2 Steel rope quality diagnosis method and apparatus 2019
09T Inga Morkvėnaitė-Vilkončienė; Almira Ramanavičienė; Aura Kisieliūtė; Vytautas Bučinskas; Arūnas Ramanavičius Scanning electrochemical microscopy in the development of enzymatic sensors and immunosensors Biosensors and bioelectronics, vol. 141, art. no. 111411 S1 - Straipsnis DB Clarivate Analytics Web of Science Vilniaus Gedimino technikos universitetas 2019 2019
09T Marius Šumanas; Vytautas Bučinskas; Inga Morkvėnaitė-Vilkončienė; Andrius Dzedzickis; Tadas Lenkutis Implementation of machine learning algorithms for autonomous robot trajectory resolving 2019 Open Conference of Electrical, Electronic and Information Sciences (eStream), 25 April 2019, Vilnius, Lithuania : proceedings of the conference / organized by: Vilnius Gediminas Technical University P1a - Straipsnis konferencijos medžiagoje DB Clarivate Analytics Web of Science Vilniaus Gedimino technikos universitetas 2019 2019
09T Andrius Dzedzickis; Artūras Kaklauskas; Vytautas Bučinskas Human emotion recognition: review of sensors and methods Sensors, vol. 20, iss. 3 S1 - Straipsnis DB Clarivate Analytics Web of Science Vilniaus Gedimino technikos universitetas 2020 2020
09T Inga Morkvėnaitė-Vilkončienė; Raimundas Vilkončius; Justė Rožėnė; Antanas Zinovičius; Oleksii Balitskyi; Almira Ramanavičienė; Arūnas Ramanavičius; Andrius Dzedzickis; Vytautas Bučinskas Method for living cell mechanical properties evaluation from force-indentation curves Automation 2019. Progress in automation, robotics and measurement techniques, 27-29 March 2019, Warsaw, Poland : conference proceedings P1c - Straipsnis konferencijos medžiagoje kitose duomenų bazėse Vilniaus Gedimino technikos universitetas 2020
09T Inga Morkvėnaitė-Vilkončienė; Raimundas Vilkončius; Justė Rožėnė; Antanas Zinovičius; Oleksii Balitskyi; Almira Ramanavičienė; Arūnas Ramanavičius; Andrius Dzedzickis; Vytautas Bučinskas Method for living cell mechanical properties evaluation from force-indentation curves Automation 2019. Progress in automation, robotics and measurement techniques, 27-29 March 2019, Warsaw, Poland : conference proceedings P1c - Straipsnis konferencijos medžiagoje kitose duomenų bazėse Vilniaus Gedimino technikos universitetas 2020
09T Justė Rožėnė; Inga Morkvėnaitė-Vilkončienė; Antanas Zinovičius; Vytautas Žutautas; Vytautas Bučinskas; Arūnas Ramanavičius Improvement of electron transfer in microbial fuel cell using two redox mediators based system Open readings 2019: 62nd international conference for students of physics and natural sciences, March 19-22, 2019, Vilnius, Lithuania: abstract book T2 - Konferencijų tezės nerecenzuojamuose leidiniuose Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras 2019 2020
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2002-01-01 Bučinskas Vytautas, Pauža Vytautas, Investigation of dynamical characteritics of friction screw drive with changeable pitch // Mechanika-2002, Kaunas : Technologija, 2002 p. 234-238.
2003-01-01 Bučinskas Vytautas, Pauža Vytautas, Defining of elastic sliding of friction screw drive // AED 2003[elektroninis išteklius, Prague, 2003
2003-01-01 Bučinskas Vytautas, Pauža Vytautas, Indirect defining of big diameter bolt tightening degree // Mechanika-2003, Kaunas : Technologija, 2003 p. 247-250.
2004-01-01 Vekteris Vladas, Mokšin Vadim, Bučinskas Vytautas, Influence of liquid crystals to friction characteristics of mineral lubricants // Proceedings of the 11 th World Congress in Mechanism and Machine Science. April 1-4, 2004, Tianjin, China. Vol. 5, Tianjin : China Machine Press, 2004 p. 2320-2323. [Duomenų bazės: ];
2004-01-01 Bučinskas Vytautas, Pauža Vytautas, Detection of bolt tightening degree using dynamical method // Mechanika-2004, Kaunas : Technologija, 2004 p. 484-487.
2004-01-01 Bučinskas Vytautas, Mokšin Vadim, Subačius Rimantas, Morkūnienė Rasa, Analysis of locomotive diesel engine lubricant quality // Mechanika-2004, Kaunas : Technologija, 2004 p. 357-363.
2004-01-01 Bučinskas Vytautas, Subačius Rimantas, Исследование изменения свойств смазки во время периода эксплуатации // Trans & Motauto'04, Plovdiv, 2004 p. 14-17.
2004-01-01 Bučinskas Vytautas, Augustaitis Vytautas Kazimieras, Application of spectral analysis in research of vibration // Vibroengineering 2004, Kaunas : Technologija p. 100-102.
2009-01-01 Bučinskas Vytautas, Subačius Rimantas, Tribological properties of biodiesel fuel and its mixtures with diesel fuel // TRANSBALTICA 2009: proceedings of the 6th International Scientific Conference, Vilnius : Technika, 2009 p. 24-27.
2009-01-01 Bučinskas Vytautas, Gürbüz Rita, Diagnostics of rope using dynamic methods // Transfer of innovation to the interdisciplinary teaching of mechatronics for the advanced technology needs, Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2009 p. 29-36.
2010-01-01 Bučinskas Vytautas, Some aspects of bearing noise generation // Solid State Phenomena, Stafa-Zurich : Trans Tech Publications Ltd p. 278-284. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2010-01-01 Augustaitis Vytautas Kazimieras, Bučinskas Vytautas, Subačius Rimantas, Detection of defects in steel ropes using dynamical methods // Solid State Phenomena, Stafa-Zurich : Trans Tech Publications Ltd p. 355-359. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2010-01-01 Bučinskas Vytautas, Šutinys Ernestas, Research of defects in non-uniform mechanical systems using dynamic methods // Mechanika-2010: proceedings of the 15th international conference, 8, 9 April, 2010, Kaunas University of Technology, Lithuania, Kaunas : Technologija, 2010. p. 96-99. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2011-01-01 Šutinys Ernestas, Bučinskas Vytautas, Detecting defects rope using dynamical methods // Mechanika-2011: proceedings of the 16th international conference, 7, 8 April, 2011, Kaunas University of Technology, Lithuania, Kaunas : Technologija, 2011 p. 301-305.
2011-01-01 Bučinskas Vytautas, Subačius Rimantas, Research of life resource problem of locomotive auxiliary drive // TRANSBALTICA 2011: proceedings of the 7th International Scientific Conference, May 5-6, 2011, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania, Vilnius : Technika, 2011 p. 20-23.
2012-01-01 Klevinskis Andrius, Bučinskas Vytautas, Research of dynamical properties of ferrofluid // Mechanika-2012, Kaunas : Technologija, 2012 p. 134-138. [Duomenų bazės: Academic Search Complete];
2012-01-01 Bučinskas Vytautas, Urbanavičius Robertas, Mitrouchev Peter, Experimental research of vibration and noise of rolling cylinder on plane // Proceedings of the ASME 2012, New York : ASME, 2012 p. [1-9].
2013-01-01 Bučinskas Vytautas, Subačius Rimantas, Urbanavičius Robertas, Research of hidraulic pump shaft broke problems in the commuter train RA-2 // TRANSBALTICA 2013, Vilnius : Technika, 2013 p. 13-16.
2015-01-01 Valiulis Algirdas Vaclovas, Bučinskas Vytautas, Toločka Eligijus, Strengthening mobility for better learning // Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials VI: Selected, peer reviewed papers from the 9th International Conference on Mechatronic Systems and Materials (MSM 2013), July 1-3, 2013, Vilnius, Lithuania, Zurich : Trans Tech Publications Ltd p. 1014-1017.
2015-01-01 Bučinskas Vytautas, Klevinskis Andrius, Mitrouchev Peter, Urbanavičius Robertas, Implementation of a controllable damper for suppressing vibration in the technological process // Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials VI: Selected, peer reviewed papers from the 9th International Conference on Mechatronic Systems and Materials (MSM 2013), July 1-3, 2013, Vilnius, Lithuania, Zurich : Trans Tech Publications Ltd p. 136-143.
2015-01-01 Kazickij Artur, Bučinskas Vytautas, Šutinys Ernestas, The research of stiffness characteristics of active elements of harvester // Electrical, Electronic and Information Sciences (eStream), New York : IEEE, 2015 p. [1-4].
2015-01-01 Kazickij Artur, Bučinskas Vytautas, Šešok Nikolaj, Iljin Igor, Subačius Rimantas, Bureika Gintautas, Dzedzickis Andrius, Research on implementation of harvester on the cargo wagon // Transport problems 2015, Katowice : Silesian university of technology Faculty of transport, 2015 p. 247-256.
2015-05-11 Mechatronics: Ideas for Industrial Applications. Dzedzickis A., Bučinskas V., Šešok N., Iljin I., Šutinys E. Modelling of dynamic system of atomic force microscope
2016-03-03 Bučinskas Vytautas; Šešok Nikolaj; Šešok Andžela; Iljin Igor; Šutinys Ernestas; Subačius Rimantas; Bureika Gintautas; Warsza Zygmunt Lech. Experimental definition of compressive stiffness of cotton flock. Challenges in automation, robotics and measurement techniques. AUTOMATION-2016, March 2-4, 2016, Warsaw, Poland.
2016-05-21 Bučinskas Vytautas; Dzedzickis Andrius; Šutinys Ernestas; Šešok Nikolaj; Iljin Igor. Experimental research of improved sensor of atomic force microscope. International Conference SCIT 2016, May 20-21, 2016, Warsaw, Poland.
2016-05-21 Bučinskas Vytautas; Dzedzickis Andrius; Šešok Nikolaj; Šutinys Ernestas; Iljin Igor. International Conference SCIT 2016, May 20-21, 2016, Warsaw, Poland.
2016-06-07 Bučinskas Vytautas; Dzedzickis Andrius; Šutinys Ernestas; Lenkutis Tadas. Implementation of different gas influence for operation of modified atomic force microscope sensor.12th International Conference Mechatronic Systems and Materials MSM’2016, July 3-8, 2016, Bialystok, Poland.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C1 C1 C1
prancūzų B2 B2 B2
rusų C1 C1 C1
vokiečių B2 B2 B2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Mechatroninių sistemų modeliavimas
Pirmosios pakopos Įvadas į mechatroniką ir robotiką
Pirmosios pakopos Mechatroninių ir robotinių sistemų projektavimas
Pirmosios pakopos Mechatroninių ir CAD/CAM sistemų projektavimas. Kompleksinis projektas
Pirmosios pakopos Robototechnika
Pirmosios pakopos CAD/CAM/CAE
Pirmosios pakopos Mechatroninės sistemos 1
Pirmosios pakopos Mechatroninės sistemos 2
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Kyungpook nacionalinis universitetas Pietų Korėja skaityti paskaitas ES-Korėjos programos ICI projekto EUKLA partnerio universitete, dalyvauti susitikimuose su partneriais 2012-2012
Kumoh nacionalinis technologijos institutas Pietų Korėja skaityti paskaitas ES-Korėjos programos ICI projekto EUKLA partnerio universitete, dalyvauti susitikimuose su partneriais 2012-2012
Ulsano universitetas Pietų Korėja skaityti paskaitas ES-Korėjos programos ICI projekto EUKLA partnerio universitete, dalyvauti susitikimuose su partneriais 2012-2012
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2012-2014 Integruotų darniųjų technologijų pritaikymas taikomuosiuose moksluose, IP ISTIAS
2013-2015 „Jungtinės II-osios pakopos Mechatronikos studijų programos parengimas ir įgyvendinimas“ NR. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-075 projekto vadovas
2015-2018 Integrated Components for Complexity Control in affordable electrified cars - 3Ccar
2017-2020 Projekto AutoDrive VGTU dalies vadovas (projekto Nr.H2020-EU.2.1.1.7.- ECSEL projecte ID737469)
2019-2022 H2020-ECSEL-2018-2-RIA projektas AI4DI "Dirbtinis intelektas gamybos skaitmenizavime"
2019-2020 MechaUz: Modernization of Mechatronics and Robotics for Bachelor degree in Uzbekistan through Innovative Ideas and Digital Technology
2020-2023 Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūraos projektas EUREKA "Ekskavatoriaus mechatroninės valdymo sistemos kūrimas", projekto vadovas.
Kita veikla
Vadovavimas doktorantams: 1. Ernestas Šutinys, disertacijos tema "Plieninių lynų defektų tyrimas taikant bekontaktį dinaminį metodą". Doktorantūros studijų metai 2009-2013 2. Andrius Dzedzickis, disertacijos tema "Atominių jėgų mikroskopo jutiklio mechaninės struktūros modeliavimas ir dinaminių charakteristikų tyrimas". Doktorantūros studijų metai 2014-2019 3. Tadas Lenkutis, disertacijos tema "Pusiau aktyvaus, valdomo virpesių slopintuvo generatoriaus dinaminių charakteristikų tyrimas". Doktorantūros studijų pradžia 2018 m. 4. Marius Šumanas, disertacijos tema "Mašininio mokymo taikymas robotinėse sistemose". Doktorantūros studijų pradžia 2019 m. 5. Jurga Subačiūtė-Žemaitienė, disertacijos tema "Pramoninio roboto adaptyvios trajektorijos planavimas naudojant jutiklių duomenų suliejimą". Doktorantūros studijų pradžia 2020 m. 6. Urtė Samukaitė-Bubnienė, podoktorantūros studijos tema "Nainvazinio slėgio jutiklio kūrimas bei tobulinimas naudojant plonasluoksnes sistemas, modifikuotas elektrai laidžiais polimerais". Podoktorantūros studjų pradžia 2020 m.