Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Vytautas Martinaitis
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Kauno politechnikos institutas inžinieriaus statybininko kvalifikacija (šilumos, dujų tiekimo ir vėdinimo specialybė), aukštasis išsilavinimas 1972
Baltarusijos politechnikos institutas daktaras 1982
Lietuvos mokslo taryba docentas 1985
Lietuvos energetikos institutas habilituotas daktaras (energetika ir termoinžinerija) 2000
Vilniaus Gedimino technikos universitetas profesorius 2002
Vilniaus Gedimino technikos universitetas profesorius emeritas 2018
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Kauno politechnikos instituto (dabar Kauno technologijos universitetas - KTU) Projektavimo biuras inžinierius 1972-1974
Kauno politechnikos institutas (dabar KTU) asistentas, vyr.dėstytojas, docentas. 1974-1986
Konstantinos universitetas (Alžyras) docentas 1986-1989
Vilniaus technikos universitetas (dabar Vilniaus Gedimino technikos universitetas -VGTU), Šildymo ir vėdinimo katedros docentas, vedėjas 1989-1992
Vilniaus technikos universitetas (dabar VGTU) Aplinkos inžinerijos fakulteto dekanas 1992-1996
Energijos konsultacinė įmonė UAB “Eksergija” ekspertas 1993-2014
VGTU Šildymo ir vėdinimo katedros docentas 1996-2000
VGTU Šildymo ir vėdinimo katedros profesorius 2000-2002
VGTU Pastatų energetikos katedros vedėjas, profesorius. 2002-2015
VGTU Pastatų energetikos katedros profesorius 2015-2019
VGTU Vyriausiasis mokslo darbuotojas 2017-2019
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2000-2014 Pastatų aprūpinimo šiluma bei patalpų mikroklimato sistemų efektyvumo (energinio, ekserginio, ekonominio, gyvavimo ciklo) tyrimai darnios raidos požiūriu 2000-2014 m.
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
06T Martinaitis Vytautas. Analytic calculation of degree-days for the regulated heating season. Energy and buildings. Lausanne: Elsevier Science. ISSN 0378-7788. Vol. 28, iss. 2 (1998), p. 185-189. 1998
06T Martinaitis Vytautas; Rogoža Artur; Bikmanienė I.. Criterion to evaluate the "twofold benefit" of the renovation of buildings and their elements. Energy and Buildings : an international journal devoted to investigations of energy use and efficiency in buildings. Lausanne: Elsevier Science. ISSN 0378-7788. Vol. 36, issue 1 (2004), p. 3-8. 2004
06T; 09T Lund Henrik; Šiupšinskas Giedrius; Martinaitis Vytautas. Implementation strategy for small CHP-plants in a competitive market: the case of Lithuania. Applied Energy. Oxford: Elsevier Science. ISSN 0306-2619. Vol. 82, iss. 3 (2005), p. 214-227. 2005
06T Martinaitis Vytautas; Kazakevičius Eduardas; Vitkauskas Aloyzas. A two-factor method for appraising building renovation and energy efficiency improvement projects. Energy policy : Elsevier. .. ISSN 0301-4215. Vol. 35, iss. 1 (2007), p. 192-201. 2007
06T; 09T Streckienė Giedrė; Martinaitis Vytautas; Andersen Anders N.; Katz Jonas. Feasibility of CHP-plants with thermal stores in the German spot market. Applied Energy. Oxford: Elsevier Science. ISSN 0306-2619. Vol. 86, iss. 11 (2009), p. 2308-2316. 2009
06T; 09T Martinaitis Vytautas; Biekša Darius; Misevičiūtė Violeta. Degree-days for the exergy analysis of buildings. Energy and buildings. Lausanne: Elsevier Science. ISSN 0378-7788. Vol. 42, iss. 7 (2010), p. 1063-1069. 2010
02T; 06T Užšilaitytė Lina; Martinaitis Vytautas. Search for optimal solution of public building renovation in terms of life cycle. Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius: Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 18, no. 2 (2010), p. 102-110. 2010
06T, 09T Biekša Darius, Jaraminienė Eglė, Martinaitis Vytautas, Daugiabučių namų renovacijos vertinimas atsižvelgiant į trejopą naudą // Mokslas - Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 3, nr.5 (2011) p. 98-104. 2011
06T, 09T Misevičiūtė Violeta, Martinaitis Vytautas, Šiupšinskas Giedrius, Vėdinimo įrenginio šiluminio pralaidumo procesų integravimo atvejai // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika.. ISSN 2029-2341. T. 3, nr. 5 (2011) p. 89-97. 2011
06T, 09T Žėkas Vygantas, Martinaitis Vytautas, Assessment of exergy for renewable energy disposable in the site of building // Environmental and Climate Technologies, Warsaw : Versita. ISSN 1691-5208. Vol. 6 (2011) p. 147-153. 2011
06T Streckienė Giedrė, Martinaitis Vytautas, Šiupšinskas Giedrius, Šilumos akumuliacinės talpos parinkimo ekonominis vertinimas, esant skirtingai mažos galios kogeneracinės jėgainės veikimo strategijai // Energetika, Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7208. T. 57, nr. 1 (2011) p. 1-10. 2011
06T, 02T Biekša Darius, Šiupšinskas Giedrius, Martinaitis Vytautas, Jaraminienė Eglė, Energy efficiency challenges in multi-apartment building renovation in Lithuania // Journal of civil engineering and management, Vilnius : Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 17, no. 4 (2011) p. 467-475. 2011
06T Martinaitis Vytautas, Šiupšinskas Giedrius, Possibilities of heat pump integration for the renovation of dwelling houses // Environmental and Climate Technologies, Warsaw : Versita. ISSN 1691-5208. Vol. 6 (2011) p. 57-62. 2011
04T, 06T, 09T Martinaitis Vytautas, Bareika Paulius, Misevičiūtė Violeta, Vėdinimo įrenginio su šilumos siurbliu termodinaminio efektyvumo tyrimas // Mokslas - Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 4, nr.5 (2012) p. 493-498. 2012
06T, 09T Bagdanavičius Audrius, Martinaitis Vytautas, Ekserginė analizė ir eksergoekonomika. Kombinuoto ciklo kogeneracinės jėgainės studija // Energetika, Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7208. T. 58, nr. 2 (2012) p. 55-65. 2012
06T, 09T Žėkas Vygantas, Martinaitis Vytautas, Streckienė Giedrė, Meteorologinių duomenų rengimas atsinaujinančiosios energijos integravimo procesui skatinti // Mokslas - Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 4 (2013) p. 442-448. 2013
06T, 09T Martinaitis Vytautas, Žėkas Vygantas, Sklypo energinių išteklių informacija integruotai projektuojant pastatą // Mokslas - Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 3 (2013) p. 189-194. 2013
06T, 02T, 09T Mikučionienė Rūta, Martinaitis Vytautas, Keras Eugenijus, Evaluation of energy efficiency measures sustainability by decisiontree method // Energy and buildings, Lausanne : Elsevier Science. ISSN 0378-7788. 2014, Vol. 76 p. 64-71. 2014
Pastato aprūpinimo energija sistema ir būdas. Patentas. Autoriai: Martinaitis Vytautas, Bielskus Juozas, Keras Eugenijus, 2014-08-25. Autoriaus indėlis 0,20 2014
06T Žėkas Vygantas, Martinaitis Vytautas, Streckienė Giedrė, Vilutienė Tatjana, A quantitative evaluation of theoretical renewable energy potential of the building site // Journal of civil engineering and management, Vilnius : Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 20, no. 6 (2014) p. 873-883. 2014
06T Mikučionienė Rūta, Rogoža Artur, Martinaitis Vytautas, Pastatų atnaujinimo darnaus vertinimo kriterijų įtakos analizė // Mokslas - Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, nr. 4 (2014) p. 421-426. 2014
06T, 02T Martinaitis Vytautas, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Motuzienė Violeta, Vilutienė Tatjana, Importance of occupancy information when simulating energy demand of energy efficient house: a case study // Energy and buildings, Lausanne : Elsevier Science. ISSN 0378-7788. 2015, Vol. 101 p. 64-75. 2015
06T, 02T, 09T Martinaitis Vytautas, Biekša Darius, Rogoža Artur, Savickas Romanas, Quantitative estimation of improvements in the efficiency of district heating substation control system // Building services engineering research and technology (BSER&T), London : SAGE Publications Ltd. ISSN 0143-6244. Vol. 36, no. 4 (2015) p. 455-468. 2015
06T; 09T Martinaitis Vytautas; Streckienė Giedrė. Concerning exergy efficiency evaluation of heat recovery exchangers for air handling units. International journal of exergy. Geneva: Inderscience Enterprises Ltd. ISSN 1742-8297. Vol. 20, no. 3 (2016), p. 381-404. 2016
02T; 06T; 09T Martinaitis Vytautas; Streckienė Giedrė; Biekša Darius; Bielskus Juozas. The exergy efficiency assessment of heat recovery exchanger for air handling units, using a state property – Coenthalpy. Applied Thermal Engineering. Oxford: Elsevier Ltd. ISSN 1359-4311. Vol. 108 (2016), p. 388-397. 2016
02T; 06T; 09T Martinaitis Vytautas; Bielskus Juozas; Januševičius Karolis; Bareika Paulius. Exergy efficiency of a ventilation heat recovery exchanger at a variable reference temperature. Mechanika. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1207. Vol. 23, Nr. 1 (2017), p. 70-77. 2017
06T; 09T Martinaitis Vytautas; Streckienė Giedrė; Biekša Darius; Šiupšinskas Giedrius; Bielskus Juozas. Functional exergy efficiency of an air heat recovery exchanger under varying environmental temperature. International journal of exergy. Geneva: Inderscience Publishers Ltd. ISSN 1742-8297. Vol. 25, iss. 2 (2018), p. 93-116. 2018
06T; 09T Martinaitis Vytautas; Streckienė Giedrė; Bagdanavicius Audrius; Bielskus Juozas. A comparative thermodynamic analysis of air handling units at variable reference temperature. Applied thermal engineering. Oxford: Elsevier Ltd. ISSN 1359-4311. vol. 143 (2018), p. 385-395. 2018
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2003 Martinaitis Vytautas. Techninė termodinamika. Technika. ISSN 9986056551, 163 p. :. [M.kr.:02P] [Aut.lankų sk.: 11.00]
2005 Martinaitis Vytautas; Vegytė, Nijolė-Juzefa; Paulauskaitė Sabina; Šakmanas, Aloyzas-Algimantas. Techninė termodinamika ir šilumokaita. Technika, 426 p :. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 30.00]
2007 Martinaitis Vytautas. Termodinaminė analizė. Technika. ISSN 9789955280811, 207 p. :. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 14.00]
2012 Martinaitis Vytautas, Rogoža Artur, Šiupšinskas Giedrius, Energijos vartojimo pastatuose auditas; ISBN 9786094571800 (2012), [psl.: 124]
2014 Martinaitis Vytautas, Lukoševičius Valdas, Šilumos gamyba deginant kurą; ISBN 9786094576331 (2014), [psl.: 232]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2001-01-01 Martinaitis Vytautas, Šiupšinskas Giedrius, Pirmosios mažos lietuviškos kogeneracinės jėgainės sprendimas // "Finansinės ir teisinės sąlygos termofikacinių elektrinių plėtrai Lietuvoje", p. 49-55.
2002-01-01 Čiuprinskas Kęstutis, Martinaitis Vytautas, Pastato projektinio šilumos balanso korekcija pagal jo realias šilumos sąnaudas // Pastatų aprūpinimas šiluma, Vilnius : Technika, 2002 p. 21-32.
2002-01-01 Andersen A.N., Martinaitis Vytautas, Future challenges for regional energy planning // Pastatų aprūpinimas šiluma, Vilnius : Technika, 2002 p. 155-165.
2003-01-01 Paulauskaitė Sabina, Martinaitis Vytautas, О результатах реновации школьных зданий и ее мониторинга в Литве // Стены и фасады. Актуальные проблемы строительной теплофизики, Москва : НИИСФ, 2003 p. 241-247.
2004-01-01 Martinaitis Vytautas, Kilaitė Lina, Efficiency of bivalent "heat pump - boiler" system // Indoor Climate of Buildings'04, Brtislava : SSTP (Slovak Society of Environmental Technology), 2004 p. 439-443.
2004-01-01 Paulauskaitė Sabina, Martinaitis Vytautas, Effizienz einer Schulrenovation in Litauen // e-nova - International Kongress 2004. 18 und 19. November 2004, Pinkafeld, 2004 p. 239-252.
2004-01-01 Martinaitis Vytautas, Thermodynamical analysis model of building life cycle // Summer School "Energy Supply for Modern Buildings" organized within the frame of the OPTI-Energy Centre of Excellence project by Division of Thermodynamics and Gas Energy. Gliwice, 21-24 September 2004, Gliwice : Silesian University of Technology, Institute of Thermal Technology, 2004 p. 111-130.
2005-01-01 Biekša Darius, Martinaitis Vytautas, An estimation of life cycle exergy consumtion of energy-intensive microclimate conditioning systems // Energy for buildings, Vilnius : Technika, 2004 p. 205-219. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2006-01-01 Martinaitis Vytautas, Pastatų aprūpinimo energija ir jos vartojimo tyrimai VGTU - dabartis ir perspektyvos // Šilumos energetika ir technologijos, Kaunas : Lietuvos energetikos institutas, 2006 p. 235-240.
2006-01-01 Martinaitis Vytautas, Rogoža Artur, Energijos taupymo potencialas Lietuvos pastatuose // Šilumos energetika ir technologijos: konferencijos pranešimų medžiaga: Kaunas, 2006 m. vasario 2, 3 d, Kaunas : Lietuvos energetikos institutas, 2006 p. 241-244.
2006-01-01 Martinaitis Vytautas, Šiupšinskas Giedrius, Kogeneratorinių įdiegimo galimybės nedidelėse CŠT sistemose // Šilumos energetika ir technologijos: konferencijos pranešimų medžiaga: Kaunas, 2006 m. vasario 2, 3 d, Kaunas : Lietuvos energetikos institutas, 2006 p. 307-310.
2006-01-01 Biekša Darius, Martinaitis Vytautas, Kokybinio ir kiekybinio šilumnešio parametrų reguliavimo termodinaminis įvertinimas // Šilumos energetika ir technologijos: konferencijos pranešimų medžiaga: Kaunas, 2006 m. vasario 2, 3 d, Kaunas : Lietuvos energetikos institutas, 2006 p. 259-262.
2006-01-01 Martinaitis Vytautas, Two – factor method for appraising building renovation and energy efficiency improvement projects // Proceedings of the International Conference "Buildings Energy Efficiency in the Baltics (BENEFIT-2006)", October 25, 2006, Riga, Latvia, Riga : Riga Managers School, 2006 p. 200-212.
2007-01-01 Martinaitis Vytautas, Rogoža Artur, Energetinio efektyvumo vertinimas pastatų atnaujinimo projektuose // Šilumos energetika ir technologijos - 2007: konferencijos pranešimų medžiaga: Kaunas, 2007 m. vasario 1-2 d, Kaunas : Technologija, 2007 p. 231-236.
2007-01-01 Streckienė Giedrė, Martinaitis Vytautas, Šilumos akumuliavimo būdai ir taikymas - energetiniai ir aplinkosauginiai aspektai // Aplinkos apsaugos inžinerija: 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2007 m. kovo 29 d., pranešimų medžiaga, Vilnius : Technika, 2007 p. 254-262.
2007-01-01 Streckienė Giedrė, Martinaitis Vytautas, Kuro elementas ar vidaus degimo variklis nedidelėje kogeneratorinėje? // Šilumos energetika ir technologijos - 2007: konferencijos pranešimų medžiaga: Kaunas, 2007 m. vasario 1-2 d, Kaunas : Technologija, 2007 p. 237-240.
2008-01-01 Misevičiūtė Violeta, Martinaitis Vytautas, Dependence of exergy efficiency of recuperative heat exchanger on dimensionless temperature // 5-oji doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konferencija "Jaunoji energetika 2008", Kaunas : LEI, 2008 p. 57-63.
2008-01-01 Užšilaitytė Lina, Martinaitis Vytautas, Impact of the implementation of energy saving measures on the life cycle energy consumption of the building // The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 2, Vilnius : Technika, 2008 p. 875-881. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Streckienė Giedrė, Martinaitis Vytautas, Investigation of the impact of the heat storage size on its operation mode in small-scale cogeneration plants // 5-oji doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konferencija "Jaunoji energetika 2008", Kaunas : LEI, 2008. p. 79-91.
2008-01-01 Užšilaitytė Lina, Martinaitis Vytautas, Impact of the implementation of energy saving measures on the life cycle energy consumption of the building // The 7th International conference "Environmental engineering", Vilnius : Technika, 2008 p. [1-7].
2009-01-01 Streckienė Giedrė, Martinaitis Vytautas, Šiluminės stratifikacijos kaita karšto vandens akumuliaciniame bake // Šilumos energetika ir technologijos: konferencijos pranešimų medžiaga, 2009 m. vasario 5, 6 d, Kaunas: Technologija p. 291-296.
2010-01-01 Mikučionienė Rūta, Martinaitis Vytautas, Building energy consumption following energy certificate vis a vis of real energy consumption data // 7–oji doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konferencija „Jaunoji energetika 2010“, Kaunas : LEI, 2010 p. 164-170.
2011-01-01 Streckienė Giedrė, Martinaitis Vytautas, Vaitiekūnas Petras, Simulation of thermal stratification in the heat storage for CHP plant // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD, Vilnius : Technika, 2011 p. 812-819.
2011-01-01 Misevičiūtė Violeta, Martinaitis Vytautas, Analysis of ventilation system’s heat exchangers integration possibilities for heating season // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania: selected papers. Vol. 2. Water Engineering. Energy for Building, Vilnius : Technika, 2011 p. 781-787. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2011-01-01 Streckienė Giedrė, Martinaitis Vytautas, Akumuliacinės talpos temperatūros pasiskirstymo nustatymas dviem analitiniais modeliais // Šilumos energetika ir technologijos - 2011: konferencijos pranešimų medžiaga: Kaunas, 2011 m. vasario 3-4 d, Kaunas : Technologija, 2011 p. 115-120.
2011-01-01 Misevičiūtė Violeta, Martinaitis Vytautas, Vėdinimo sistemos šilumokaičių tinklo integravimo atvejis taikant Pinch metodą // Šilumos energetika ir technologijos: konferencijos pranešimų medžiaga, 2011 m. vasario 3-4 d, Kaunas : Technologija, 2011 p. 226-231.
2011-01-01 Misevičiūtė Violeta, Martinaitis Vytautas, Analysis of ventilation system’s heat exchangers integration possibilities for heating season // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD, Vilnius : Technika, 2011 p. 781-787.
2011-01-01 Streckienė Giedrė, Martinaitis Vytautas, Vaitiekūnas Petras, Simulation of thermal stratification in the heat storage for CHP plant // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania: selected papers. Vol. 2. Water Engineering. Energy for Building, Vilnius : Technika, 2011 p. 812-819. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2012-01-01 Bareika Paulius, Martinaitis Vytautas, Misevičiūtė Violeta, Ventilation heat recovery using air source heat pump analyze // I Międzynarodowa konferencja studencka „Inżynieria Środowiska – młodym okiem”. 24 maja 2012 r., Wydzial Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. Vol. 1, Białystok : Politechnika Białostocka, 2012 p. 175-178.
2012-01-01 Adomėnaitė Solveiga, Martinaitis Vytautas, Thermodynamic analysis of the air handling unit with heat pump // I Międzynarodowa konferencja studencka „Inżynieria Środowiska – młodym okiem”. 24 maja 2012 r., Wydzial Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. Vol. 1, Białystok : Politechnika Białostocka, 2012 p. 171-174.
2013-01-01 Žėkas Vygantas, Martinaitis Vytautas, Exergy assessment of air flow in the site of the building // 10th International Conference of young scientists on energy issues (CYSENI 2013), May 29-31, 2013, Lithuanian Energy Institute, Kaunas, Lithuania, Kaunas : LEI, 2013 p. 116-126.
2013-01-01 Lapinskienė Vilūnė, Martinaitis Vytautas, The framework of an optimization model for building envelope // Procedia Engineering. 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania, Amsterdam : Elsevier Science Ltd, 2013 p. 670-677. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, ScienceDirect];
2013-01-01 Lapinskienė Vilūnė, Paulauskaitė Sabina, Martinaitis Vytautas, Оценка рациональности альтернативных решений при оптимизации архитектурно-конструктивной части здания // Пятая международная научно-техническая конференция "Теоретические основы теплогазоснабжения и вентиляции", 20-22 ноября 2013 г., сборник докладов, Москва : МГСУ, 2013 p. 390-396.
2013-01-01 Mikučionienė Rūta, Martinaitis Vytautas, Fizinio komforto vertinimas pastato fizinių savybių valdyme // Šilumos energetika ir tecnologijos-2013, Kaunas : Technologija, 2013 p. 181-186.
2013-01-01 Mikučionienė Rūta, Martinaitis Vytautas, Physical comfort in the management of building energy performance characteristics // 2td Electronic International Interdisciplinary Conference 2013 (EIIC 2013): proceedings. Vol.2, Zilina : Publishing Institution of the University of Zilina, 2013 p. 429-432.
2013-01-01 Mikučionienė Rūta, Martinaitis Vytautas, Criteria for evaluation of energy effciency measures in the management of building energetic characteristics // 10th International Conference of young scientists on energy issues (CYSENI 2013), May 29-31, 2013, Lithuanian Energy Institute, Kaunas, Lithuania, Kaunas : LEI, 2013 p. 285-293.
2014-01-01 Mikučionienė Rūta, Martinaitis Vytautas, The model of sustainable management of building energy performance characteristics // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-10].
2014-01-01 Mikučionienė Rūta, Martinaitis Vytautas, The model of sustainable management of building energy performance characteristics // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-10]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2014-01-01 Januševičius Karolis, Bielskus Juozas, Martinaitis Vytautas, Thermodynamic simulation of solar thermal system // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD, Vilnius : Technika, 2014 p. 1-9.
2014-01-01 Lapinskienė Vilūnė, Motuzienė Violeta, Martinaitis Vytautas, Multi-objective optimization of shading solutions for a standard family house under Lithuanian conditions // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-7].
2014-01-01 Januševičius Karolis, Bielskus Juozas, Martinaitis Vytautas, Thermodynamic simulation of solar thermal system // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-9]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2014-01-01 Lapinskienė Vilūnė, Motuzienė Violeta, Martinaitis Vytautas, Multi-objective optimization of shading solutions for a standard family house under Lithuanian conditions // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-7]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2014-01-01 Žėkas Vygantas, Martinaitis Vytautas, Šiupšinskas Giedrius, Data file of the building site’s renewable energy characteristics // International congress on energy efficiency and energy related materials (ENEFM'2013); Antalya, Turkey, 9-12 October 2013, Heidelberg : Springer International Publishing p. 405-410.
2015-12-15 Januševičius Karolis; Streckienė Giedrė; Bielskus Juozas; Martinaitis Vytautas. Validation of unglazed transpired solar collector assisted air source heat pump simulation model. Energy Procedia. International Scientific Conference “Environmental and Climate Technologies”, CONECT 2015, 14-16 October 2015, Riga, Latvia. Amsterdam: Elsevier Ltd. ISSN 1876-6102. Vol. 95 (2016), p. 167-174.
2017-07-07 Streckienė Giedrė; Martinaitis Vytautas; Bielskus Juozas. Analysis of seasonal exergy efficiency of an air handling unit. AIP conference proceedings, Vol. 1884. The 2nd international conference on energy engineering and smart materials: ICEESM 2017, 7–9 July 2017, Lyon, France. Melville, NY: American Institute of Physics, 2017. ISSN 0094-243X, p. 1-4.
2017-12-06 Bououd Mahmoud; Hachchadi Oussama; Januševičius Karolis; Martinaitis Vytautas; Mechaqrane Abdellah. Solar air heating system: design and dynamic simulation. IOP conference series: Materials science and engineering. Sustainable buildings and cities 2017, Fez Meknes, Morocco, 6-7 December 2017. Bristol: IOP Publishing Ltd. ISSN 1757-8981. vol. 353, iss. 1 (2018), p. 415-427.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C1 C1 B2
prancūzų C2 C2 B2
rusų C2 C2 C1
vokiečių A1 A2 A1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Termodinaminė analizė
Antrosios pakopos Pastatų energinis efektyvumas
Doktorantūros Techninių sistemų ekserginė analizė
Pirmosios pakopos Pastatų energetika
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2006-2007 Pastato energetinis efektyvumas Baltijos šalyse. Pažangios technologijos ir vietinė patirtis, BENEFIT / Intelligent Energy – Europe programa
2007-2010 Europos energijos ateitis / programos „Mokymasis visą gyvenimą (LLL) – ERASMUS“ projektas
2008-2012 6FW Programme, CONCERTO sub programme, Project: Sustainable Technologies And Combined Community Approaches Take Off / STACCATO, Contract No. TREN/07/FP6EN/S07.70296/038441
2009-2012 Universitetai ir studentai energijos efektyvumo gerinimui, USE Efficiency / Intelligent Energy – Europe programa
2010-2015 7FW Programme, CONCERTO sub programme, Project: Sustainable Zero Carbon ECO-Town Developments Improving Quality of Life across EU - ECO-Life. Project Reference: 239497
2011-2013 Atsinaujinanti energija darbo ir gyvenimo vietai, RELWA / programos „Mokymasis visą gyvenimą (LLL) – ERASMUS projektas
2012-2014 Pastato ir atsinaujinančios energijos vartojimo tvarumo modelis, PATEnMOD / Nacionalinės mokslo programos (LMT) “Ateities energetika” projektas
2015-2017 Oro paruošimo įrenginio termodinaminio sezoninio efektyvumo vertinimas, EXOPTAS / LMT „Mokslininkų grupių projektai“ mokslo projektas
2017-2019 Horizon 2020 programos projektas „BIM kompetencijų tinklo energiniam efektyvumui kūrimas“ (Network for Using BIM to Increase the Energy Performance - Net-UBIEP). Projekto VGTU dalies proj. vykdytojas.
2017-2020 "Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje" veiklos "Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai" projektas ,,Padidinto funkcionalumo hibridinis vėdinimo įrenginys" – HiVent., 1.2.2-LMT-K-718-01-0016. Proj. vadovas
2018-2021 „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“ projektas „Sumanių, apsimokančių ir adaptyvių pastatų kompetencijų centras - SAVAS“ Nr. 01.2.2-CPVA-K-703-02. Proj. vykdytojas.
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
1995-- "Journal of environment engineering and landscape management", ISSN 1648-6897 (Print), 1822-4199 (Online), redkolegijos narys
2005-- "Journal of civil engineering and management",ISSN 1392-3730 (Print), 1822-3605 (Online), redkolegijos narys
2010-- „Environmental and Climate Technologies“ ISSN: 2255-8837 The Journal of Riga Technical University, redkolegijos narys
2012-- "Energetika" Lietuvos mokslų akademijos žurnalas ISSN: 0235-7208. , redaktoriaus pavaduotojas.
2013-- "Construction Science" ISSN: 2255-8551 The Journal of Riga Technical University, redkolegijos narys