Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Arnas Kačeniauskas
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus universitetas diplomuoto matematiko kvalifikacija, aukštasis išsilavinimas 1995
Vilniaus technikos universitetas informatikos mokslų magistras, aukštasis išsilavinimas 1996
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2000
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2003
Vilniaus Gedimino technikos universitetas profesorius 2015
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
VGTU, Inžinerinės informatikos katedra Asistentas 1995-1997
VGTU, Hidraulikos katedra Asistentas 1997-2000
VGTU, Skaitinio modeliavimo laboratorija Mokslinis bendradarbis 2000-2001
VGTU, Hidraulikos katedra Docentas 2001-2006
VGTU, Lygiagrečiųjų skaičiavimų laboratorija Vyresnysis mokslo darbuotojas 2002-2013
VU, Teorinės fizikos ir astronomijos institutas Vyresnysis mokslo darbuotojas 2006-2007
VGTU, Grafinių sistemų katedra Docentas 2006-2011
VGTU. Lygiagrečiųjų skaičiavimų laboratorija Vedėjas 2007-2014
VGTU, Grafinių sistemų katedra Profesorius 2011-2018
VGTU, Taikomosios informatikos institutas Direktorius 2014-2019
VGTU, Lygiagrečiųjų skaičiavimų laboratorija Vyriausiasis mokslo darbuotojas 2014-2020
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2012-2012 Projekto "Biometrinių metodų ir technologijų tinkamumo ir pritaikomumo sporto klubų veiklai nustatymas" ir projekto metu sukurto IS prototipo ekspertizė ir ekspertinis vertinimas
2012-2012 Specialisto išvada dėl tinklapio www.rinka.lt veikimo principo
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
07T, 09T Kačeniauskas Arnas, Kačianauskas Rimantas, Maknickas Algirdas, Markauskas Darius, Computation and visualization of discrete particle systems on gLite-based grid // Advances in engineering software, Oxford, England : Elsevier Ltd. ISSN 0965-9978. Vol. 42, iss. 5 (2011) p. 237-246. 2011
07T, 09T Markauskas Darius, Kačeniauskas Arnas, Maknickas Algirdas, Dynamic domain decomposition applied to hopper discharge simulation by discrete element method // Information Technology and Control, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-124X. Vol. 40, no. 4 (2011) p. 286-292. 2011
07T Kačeniauskas Arnas, Pacevič Ruslan, VizLitG: grid visualization e-service enabling partial dataset transfer from storage elements of gLite-based grid infrastructure // Journal of grid computing, Dordrecht, Netherlands: Springer Verlag Ltd.. ISSN 1570-7873. Vol. 9, iss. 4 (2011) p. 573-589. 2011
07T, 09T Pacevič Ruslan, Markauskas Darius, Radvilavičius Lukas, Kačeniauskas Arnas, Kutas Remigijus, Cell attribute-based algorithm for crack visualization // Information technology and control, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-124X. Vol. 42, no. 3 (2013) p. 253-259. 2013
07T, 09T Pacevič Ruslan, Kačeniauskas Arnas, Markauskas Darius, Visualization of cracks by using the local Voronoi decompositions and distributed software // Advances in engineering software, Oxford, England : Civil-Comp Ltd and Elsevier Ltd. ISSN 0965-9978. Vol. 84 (2015) p. 85-94. 2015
07T, 09T Kačeniauskas Arnas, Pacevič Ruslan, Staškūnienė Miglė, Šešok Dmitrij, Rusakevičius Dainius, Aidietis Audrius, Davidavičius Giedrius, Private cloud infrastructure for applications of mechanical and medical engineering // Information technology and control, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-124X. Vol. 44, no. 3 (2015) p. 254-261. 2015
07T, 09T Markauskas Darius, Kačeniauskas Arnas, The comparison of two domain repartitioning methods used for parallel discrete element computations of the hopper discharge // Advances in engineering software, Oxford, England : Civil-Comp Ltd and Elsevier Ltd. ISSN 0965-9978. Vol. 84 (2015) p. 68-76. 2015
M 001,T 007,T 009 Kačeniauskas, Arnas; Pacevič, Ruslan; Starikovičius, Vadimas; Maknickas, Algirdas; Staškūnienė, Miglė; Davidavičius, Giedrius. Development of cloud services for patient-specific simulations of blood flows through aortic valves // Advances in engineering software. Oxford : Elsevier Science. ISSN 0965-9978. eISSN 1873-5339. 2017, Vol. 103, p. 57-64. 2017
T 007,T 009 Pacevič, Ruslan; Kačeniauskas, Arnas. The development of VisLT visualization service in OpenStack cloud infrastructure // Advances in engineering software. Oxford (England) : Elsevier Ltd. ISSN 0965-9978. eISSN 1873-5339. 2017, Vol. 103, p. 46-56. 2017
M 001,T 007,T 009 Kačeniauskas, Arnas; Pacevič, Ruslan; Starikovičius, Vadimas; Maknickas, Algirdas; Staškūnienė, Miglė; Davidavičius, Giedrius. Development of cloud services for patient-specific simulations of blood flows through aortic valves // Advances in engineering software. Oxford : Elsevier Science. ISSN 0965-9978. eISSN 1873-5339. 2017, Vol. 103, p. 57-64. 2017
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2002 Šaulys, Valentinas; Kačeniauskas, Arnas. Skysčių mechanika : mokomoji knyga / V. Šaulys, A. Kačeniauskas ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Hidraulikos katedra. Vilnius : Technika, 2002. 193 p. : iliustr. (VGTU leidyklos "Technika" mokomosios metodinės literatūros knyga, 559). ISBN 9986055482 :.
2004 Šaulys, Valentinas; Kačeniauskas, Arnas. Skysčių mechanika : mokomoji knyga / V. Šaulys, A. Kačeniauskas ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Hidraulikos katedra. 2-asis leidimas. Vilnius : Technika, 2004. 193 p. : iliustr. ISBN 9986055482.
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
1999-01-01 Kačeniauskas Arnas, Kačianauskas Rimantas, Free surface modelling by the Lagrangian and Arbitrary Lagrange-Eulerian approaches // Proceedings of The Twelfth Nordic Seminar on Computational Mechanics (NSCM - 12): Espoo: Helsinki University of Technology, 1999, Helsinki University of Technology. p. 108-111.
2000-01-01 Kačeniauskas Arnas, Kačianauskas Rimantas, Skeie Geir, Comparison of Different Approaches in Free Surface Modelling by the Finite Element Method // Eurpoean Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineerings. ECCOMAS 200 ; Incorporating the VI Conference on Computational Plasticity (COMPLAS VI), Barselona p. 1-17.
2001-01-01 Kačeniauskas Arnas, Free surfase and moving interfase modelling by the finite element method and the finite volume method // ECCM-2001, 2nd European Conference on Computational Mechanics, Cracow, 2001
2002-01-01 Kačeniauskas Arnas, Interface Capturing Techniques for Moving Interface Flows // NSCM 15, Aalborg, 2002 p. 91-94.
2004-01-01 Kačianauskas Rimantas, Kačeniauskas Arnas, Novickij Jurij, Stupak Eugeniuš, Žurauskienė Nerija, Balevičius Saulius, Numerical analysis of destructive coils in high magnetic fields // 2nd European Pulsed Power Symposium EPPS 2004. 20-23 September 2004 DESY, Hamburg, Germany, Shaker, 2004 p. 198-201.
2005-01-01 Kačeniauskas Arnas, Kačianauskas Rimantas, Stupak Eugeniuš, Šnirpūnas Vincas, Balevičius Saulius, Novickij Jurij, Žurauskienė Nerija, Coupled magneto-thermo-mechanical problems investigating high magnetic fields // Computational Methods for Coupled Problems in Science and Engineering. 25-28 May 2005, Santorini Island, Greece, Barcelona : International Center for Numerical Methods in Engineering, 2005 p. 1-12.
2005-01-01 Šnirpūnas Vincas, Stupak Eugeniuš, Kačianauskas Rimantas, Kačeniauskas Arnas, Novickij Jurij, Finite element analysis of thermal fields and structural behavior of pulsed solenoids // CMM-2005, Czestochowa : Czestochowa University of Technology, 2005 p. 1-5.
2005-01-01 Maknickas Algirdas, Kačeniauskas Arnas, Balevičius Robertas, Kačianauskas Rimantas, Džiugys Algis, Parallel implementation of DEM for visco-elastic granular media // 16th international conference on computer methods in mechanics CMM-2005, Czestochowa : Czestochowa University of Technology, 2005 p. 139-140.
2005-01-01 Maknickas Algirdas, Kačeniauskas Arnas, Balevičius Robertas, Kačianauskas Rimantas, Džiugys Algis, Parallel implementation of DEM for visco-elastic granular media // CMM-2005, Czestochowa : Czestochowa University of Technology, 2005 p. 1-4.
2006-01-01 Kačianauskas Rimantas, Maknickas Algirdas, Kačeniauskas Arnas, Markauskas Darius, Balevičius Robertas, Parallel discrete element simulation of a heterogeneous practicle system // Proceedings of the fifth international conference on engineering computational technology: Las Palmas de Gran Canaria, Spain 12-15, September 2006, Stirlingshire : Civil-Comp Press, 2006 p. [1-20].
2008-01-01 Kačianauskas Rimantas, Kačeniauskas Arnas, Stupak Eugeniuš, Balevičius Saulius, Žurauskienė Nerija, Novickij Jurij, Numerical magneto-mechanical analysis of destructive coils with reinforcement cylinders having various thicknesses // 2nd Euro-Asian pulsed power conference (EAPPC2008). 4th European pulsed power symposium. 7th International symposium on pulsed power and plasma applications. 5th Symposium on pulsed power applications. IET pulsed power symposium 2008, Vilnius, 2008 p. [1-4].
2008-01-01 Tumonis Liudas, Schneider Markus, Kačianauskas Rimantas, Kačeniauskas Arnas, Structural mechanics of railguns in the case of discrete supports // 14th Symposium on Electromagnetic Launch Technology Victoria, BC, Canada, 10-13 June 2008, New York : IEEE, 2008 p. [1-6]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2009-01-01 Kačeniauskas Arnas, Pacevič Ruslan, Katkevičius Tomas, DAM break flow simulation on grid // Proceedings of NDTCS'09: 13th international workshop on New Approaches to High-Tech: Nano-Design, Technology, Computer Simulations. 22-26 June 2009, Vilnius, Lithuania. Vol. 13, Vilnius : ITPA of Vilnius University p. 85-91.
2009-01-01 Kačeniauskas Arnas, Kačianauskas Rimantas, Maknickas Algirdas, Markauskas Darius, Computation and visualization of poly-dispersed particle systems on gLite grid // Proceedings of the First International Conference on Parallel, Distributed and Grid Computing for Engineering, held at Pollack Mihály Faculty of Engineering, University of Pécs, Hungary, 6-8 April 2009, Civil-Comp Ltd, Stirlingshire, United Kingdom p. 283-300. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2009-01-01 Kačeniauskas Arnas, Pacevič Ruslan, Katkevičius Tomas, Bugajev Andrej, Grid visualization e-service // Proceedings of NDTCS'09: 13th international workshop on New Approaches to High-Tech: Nano-Design, Technology, Computer Simulations. 22-26 June 2009, Vilnius, Lithuania. Vol. 13, Vilnius : ITPA of Vilnius University p. 92-98.
2011-01-01 Kačeniauskas Arnas, Pacevič Ruslan, Markauskas Darius, Kačianauskas Rimantas, VisPartDEM: grid visualization tool for particle systems // Proceedings of the Second International Conference on Parallel, Distributed, Grid and Cloud Computing for Engineering, Stirlingshire : Civil-Comp Press, 2011 p. [1-14]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2012-01-01 Kačeniauskas Arnas, Pacevič Ruslan, Influence of network communications to the final performance of grid visualization software // Information and software technologies, New York : Springer, 2012. p. 312-323. [Duomenų bazės: MatSciNet, SpringerLINK, Conference Proceedings Citation Index];
2013-01-01 Markauskas Darius, Kačeniauskas Arnas, Parallel computations of hopper discharge employing dynamic domain decomposition // Proceedings of theThird International Conference on Parallel, Distributed, Grid and Cloud Computing for Engineering (PARENG2013), Pécs, Hungary, 25-27 March, 2013, Stirlingshire : Civil-Comp Press, 2013 p. [1-12]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2013-01-01 Kačeniauskas Arnas, Pacevič Ruslan, Markauskas Darius, Analysis of crack geometry using distributed visualization software // Proceedings of theThird International Conference on Parallel, Distributed, Grid and Cloud Computing for Engineering (PARENG2013), Pécs, Hungary, 25-27 March, 2013, Stirlingshire : Civil-Comp Press, 2013 p. [1-13]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2015-01-01 Pacevič Ruslan, Kačeniauskas Arnas, Deployment of visualization software and GPU rendering on an OpenStack cloud infrastructure // Civil-Comp proceedings, Stirlingshire, UK : Civil-Comp Press, 2015 p. [1-11].
2015-01-01 Kačeniauskas Arnas, Pacevič Ruslan, Staškūnienė Miglė, Starikovičius Vadimas, Davidavičius Giedrius, Development of cloud software services for computational analysis of blood flows // Civil-Comp proceedings, Stirlingshire, UK : Civil-Comp Press, 2015 p. [1-11].
2017-05-30 Kačeniauskas, Arnas; Pacevič, Ruslan. Simulation and visualization of discrete particles on clusters, grids and clouds // 5th international conference on parallel, distributed, grid and cloud computing for engineering, Pécs, Hungary, 30-31 May, 2017. Kviestinis pranešimas.
2017-05-30 Staškūnienė, Miglė; Kačeniauskas, Arnas; Starikovičius, Vadimas; Maknickas, Algirdas; Stupak, Eugeniuš; Pacevič, Ruslan. Parallel simulation of the aortic valve flows on the OpenStack cloud // 5th international conference on parallel, distributed, grid and cloud computing for engineering, Pécs, Hungary, 30-31 May, 2017.
2019-06-04 Kačeniauskas, Arnas; Pacevič, Ruslan. Performance evaluation of various discrete element models implemented on GPU // 6th international conference on Parallel, Distributed, GPU and Cloud Computing for Engineering, Pécs, Hungary, 4-5 June, 2019.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C2 C2 C2
rusų C2 C2 B2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Grafikos programavimo technologijos
Pirmosios pakopos Grafikos programavimas
Pirmosios pakopos Vizualizavimo sistemos
Pirmosios pakopos Kompiuterinė grafika
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2007-2009 Aukštųjų technologijų plėtros programos projektas "Taikomųjų uždavinių tyrimai ir realizavimas naudojant grid technologijas", finansuotas Valstybinio mokslo ir studijų fondo, sutarties Nr.B-07043. Projekto vadovas – A. Juozapavičius, VGTU dalies vadovas – A. Kačeniauskas.
2008-2010 FP7 programos “Research Infrastructures: e-Science Grid infrastructures” (INFRA-2007-1.2.3) projektas BalticGrid-II (kontrakto Nr. 223807). Projekto koordinatorius – Ake Edlund (KTH, Švedija).
2012-2014 Pastato ir atsinaujinančios energijos vartojimo tvarumo modelis, PATEnMOD
2012-2014 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ priemonės „Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vykdymas pagal nacionalinių kompleksinių programų tematikas“ (VP1-3.1-ŠMM-08-K) projektas „Virtualizavimo, vizualizavimo ir saugos e.paslaugų technologijų kūrimas ir tyrimai“ (VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-012). Projekto vadovas – N. Goranin, projekto mokslinių tyrimų vadovas – A. Kačeniauskas.
2013-2015 Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto “Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra” Priemonės “Intelektas Lt” (VP2-1.3-ŪM-02-K) projektas “Biometrija, identifikavimas ir technologinis saugumas elektroninių paslaugų versle” (Projekto Nr. VP2-1.3-ŪM-02-K-04-156). Projekto vadovas – L. Radvilavičius.
2014-2016 LMT Mokslininkų grupių projektas “Kraujo tėkmės pro aortos vožtuvą modeliavimas individualiam pacientui” (Registracijos Nr. MIP-14414, sutarties Nr. MIP-052/2014). Projekto vadovas – A. Kačeniauskas.
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2009-2019 PARENG (International Conference on Parallel, Distributed, Grid and Cloud Computing for Engineering) redkolegijos narys
2015-2016 IEEE narys
2018-2020 Žurnalo „Information Technology And Control“ redakcinė kolegija