Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Dainius Udris
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Kauno politechnikos institutas Elektroninės technikos inžinierius, aukštasis išsilavinimas 1990
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2003
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2008
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
VGTU Elektronikos fakultetas, Automatikos katedra asistentas 1990-2003
VGTU Elektronikos fakultetas, Automatikos katedra docentas 2003--
VGTU Elektronikos fakultetas prodekanas 2011--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2014-2014 Ekspertizė civilinėje byloje Nr.2-1012-110/2014
2014-2015 Projekto "Didelio sūkio momento veržliasukių valdiklių tyrimas ir veikimo algoritmo parengimas" kūrimas
2014-2015 Oro valymo elektrinio įrenginio kūrimas
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
T 001 Luneckas Tomas, Udris Dainius, Terrain evaluation method for hexapod robot // World Academy of Science, Engineering and Technology. International conference on electrical, computer, electronics, communication engineering, Zurich : World Academy of Science. ISSN 2010-376X. 2013, iss. 73 p. 59-62. 2013
T 001 Lisauskas Saulius, Udris Dainius, Uznys Donatas, Direct torque control of induction drive using fuzzy controller // Electronics and electrical engineering, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1215. Vol 19, no. 5 (2013) p. 13-16. 2013
T 001 Udris Dainius, Lisauskas Saulius, Investigation of precise flat angle positioning controller // Electronics and electrical engineering, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1215. Vol 19, no. 6 (2013) p. 3-6. 2013
T 001, T 009 Klevinskis Andrius, Bučinskas Vytautas, Udris Dainius, Theoretical research of mechanical behaviour of magneto-rheological fluid // Mechanika, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1207. Vol. 19, nr.5 (2013) p. 539-543. 2013
T 001 Luneckas Mindaugas, Luneckas Tomas, Udris Dainius, Ferreira N. M. F., Hexapod robot energy consumption dependence on body elevation and step height // Electronics and electrical engineering, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1215. Vol 20, no. 7 (2014) p. 7-10. 2014
T 001, T 007 Valaitis, Vytautas; Luneckas, Tomas; Luneckas, Mindaugas; Udris, Dainius. Minimizing hexapod robot foot deviations using multilayer perceptron // International Journal of Advanced Robotic Systems. Rijeka : InTech. ISSN 1729-8806. eISSN 1729-8814. 2015, Vol. 12, p. 1-8. 2015
T 001 Luneckas Mindaugas, Luneckas Tomas, Gavelis Vytenis, Valaitis Vytautas, Udris Dainius, Piezoelectric force sensors for hexapod transportation platform // Transport, Vilnius : Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 30, no. 3 (2015) p. 294-297. 2015
T 001, T 009 Peter, Mitrouchev; Klevinskis, Andrius; Bučinskas, Vytautas; Dragašius, Egidijus; Udris, Dainius; Morkvėnaitė-Vilkončienė, Inga. Analytical research of damping efficiency and heat generation of magnetorheological damper // Smart materials and structures. Bristol : IOP Publishing. ISSN 0964-1726. eISSN 1361-665X. 2017, vol. 26, iss. 6, p. 1-11. 2017
T 001 Luneckas, Mindaugas; Luneckas, Tomas; Udris, Dainius. Leg placement algorithm for foot impact force minimization // International Journal of Advanced Robotic Systems. Thousand Oaks : SAGE publications. ISSN 1729-8814. eISSN 1729-8814. 2018, Vol. 15, iss. 1, p. 1-10. 2018
T 001, T 003 Udris, Dainius; Bručas, Domantas; Pomarnacki, Raimondas. Reliability improvement of power distribution system for UAV // Electronics: Electrical and autonomous vehicles. Basel : MDPI. ISSN 2079-9292. eISSN 2079-9292. 2019, vol. 8, iss. 6, art. no. 636, p. 1-14. 2019
T 001, T 007 Luneckas, Mindaugas; Luneckas, Tomas; Udris, Dainius; Plonis, Darius; Maskeliunas, Rytis; Damasevicius, Robertas. Energy-efficient walking over irregular terrain: a case of hexapod robot // Metrology and measurement systems. Warsaw : Polish Academy of Sciences. ISSN 0860-8229. eISSN 2300-1941. 2019, vol. 26, iss. 4, p. 645-660. 2019
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2012 Rinkevičienė Roma, Udris Dainius, Mechatronics equipments // , ; ISBN 9786094571572 (2012), [psl.: 110]
2012 Poška Algimantas Juozas, Udris Dainius, Technologinių kompleksų automatizavimas; ISBN 9786094571725 (2012), [psl.: 128]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2009-01-01 Luneckas Tomas, Udris Dainius, Optimization of hexapod robot locomotion // ECT - 2009: proceedings of the 4th international conference on electrical and control technologies, May 7-8, 2009, Kaunas, Lithuania, Kaunas : Technologija, 2009 p. 40-43. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2010-01-01 Šakalinis Sigitas, Udris Dainius, Improvement of precise angle control system // Solid State Phenomena, Stafa-Zurich : Trans Tech Publications, 2010 p. 91-94. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2010-01-01 Luneckas Tomas, Udris Dainius, Research of hexapod robot motion in irregular terrain // Solid State Phenomena, Stafa-Zurich : Trans Tech Publications Ltd p. 431-434. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2010-01-01 Šakalinis Sigitas, Udris Dainius, Accuracy enhancement of angular positioning drive // ECT - 2010, Kaunas : Technologija, 2010 p. 134-137. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2010-01-01 Luneckas Tomas, Udris Dainius, The simplified hexapod robot control metod // ECT - 2010, Kaunas : Technologija, 2010 p. 37-40. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2011-01-01 Luneckas Tomas, Udris Dainius, Hexapod robot motion simulation // ECT - 2011: proceedings of the 6th international conference on electrical and control technologies, May 5-6, 2011, Kaunas, Lithuania, Kaunas : Technologija, 2011 p. 31-34. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2012-01-01 Luneckas Tomas, Udris Dainius, Hexapod kinematic model optimization for control system // ECT - 2012: proceedings of the 7th international conference on electrical and control technologies, May 3-4, 2012, Kaunas, Lithuania, Kaunas : Technologija, 2012 p. 113-116. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2013-01-01 Luneckas Mindaugas, Luneckas Tomas, Udris Dainius, Hexapod walking robot energy consumption dependence on the number of legs set on the surface // ECT-2013, Kaunas : Technologija, 2013 p. 25-28. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2015-01-01 Luneckas Tomas, Luneckas Mindaugas, Udris Dainius, Real-time online feet trajectory generation method for hexapod robot // Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials VI: Selected, peer reviewed papers from the 9th International Conference on Mechatronic Systems and Materials (MSM 2013), July 1-3, 2013, Vilnius, Lithuania, Zurich : Trans Tech Publications Ltd p. 148-152.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 B2 B2
rusų C2 C2 C2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Technologinių kompleksų automatizavimas
Antrosios pakopos Elektroniniai galios keitikliai
Pirmosios pakopos Elektros inžinerijos įvadas
Pirmosios pakopos Automobilių automatikos sistemų projektavimas
Pirmosios pakopos Automobilių automatikos sistemos
Pirmosios pakopos Automatinio valdymo įrenginiai ir sistemos
Pirmosios pakopos Taikomoji galios elektronika