Rosita Birvydienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2016 - Būga Arūnas; Birvydienė Rosita; Kolosovskis Ričardas; Krikštaponis Boleslovas; Obuchovski Romuald; Paršeliūnas Eimuntas; Putrimas Raimundas; Šlikas Dominykas. Analysis of the calibration quality of the Kyviškės Calibration Baseline. Acta Geodaetica et Geophysica. Amsterdam: Springer Netherlands. ISSN 2213-5812. Vol. 51, iss. 3 (2016), p. 505-514. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2014 - Petroškevičius Petras; Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras; Birvydienė Rosita; Popovas Darius; Obuchovski Romuald; Papšienė Lina. The quality analysis of the national gravimetric network of Lithuania. Geodetski vestnik. Ljubljana: Association of Surveyors of Slovenia. ISSN 0351-0271. Vol. 58, no. 4 (2014), p. 746-755. [M.kr.:T 004; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2014 - Petroškevičius Petras; Popovas Darius; Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras; Šlikas Dominykas; Obuchovski Romuald; Birvydienė Rosita. An analysis of the equipotential surface waves of the Earth’s gravity field. Journal of vibroengineering. Kaunas: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. Vol. 16, iss. 5 (2014), p. 2139-2148. [M.kr.:T 004; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2010 - Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras; Obuchovski Romuald; Birvydienė Rosita; Petroškevičius Petras; Zakarevičius Algimantas; Aksamitauskas Vladislovas Česlovas; Rybokas Mindaugas. Some issues of the national gravimetric network development in Lithuania. Journal of vibroengineering. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. Vol. 12, iss. 4 (2010), p. 683-688. [M.kr.:T 004; T 009; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2017 - Petroškevičius Petras; Obuchovski Romuald; Birvydienė Rosita; Kolosovskis Ričardas; Putrimas Raimundas; Krikštaponis Boleslovas; Macijauskas Dovydas; Musteikis Arvydas; Skuodis Gediminas; Šorys Tautvydas; Valotka Simonas; Ringelevičius Mantas; Puškorius V. New research on gravity field in Lithuanian territory. 10th International conference "Environmental Engineering", 27-28 April 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-7. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2017 - Birvydienė Rosita; Butkus Algirdas; Būga Arūnas; Dedela Ramūnas; Kolosovskis Ričardas; Krikštaponis Boleslovas; Musteikis Arvydas; Neseckas Algirdas; Obuchovski Romuald; Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras; Petniūnas Marius; Petroškevičius Petras; Puškorius V. Final results of establishment of the geodetic vertical second order network of Lithuania. 10th International conference "Environmental Engineering", 27-28 April 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-10. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2014 - Šlikas Dominykas; Kalantaitė Aušra; Krikštaponis Boleslovas; Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras; Birvydienė Rosita. On evaluation of the digital terrain model generated from the LiDAR data of Lithuanian territory. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576409, p. 1-10. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2014 - Petroškevičius Petras; Birvydienė Rosita; Obuchovski Romuald. Investigation on the determination feasibility of the non-parallelity of the gravity field equipotential surfaces. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576409, p. 1-5. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2014 - Krikštaponis Boleslovas; Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras; Viskontas Povilas; Neseckas Algirdas; Zigmantienė Evelina; Kolosovskis Ričardas; Musteikis Arvydas; Tumelienė Eglė; Birvydienė Rosita; Šlikas Dominykas; Petroškevičius Petras. Designing issues of the geodetic vertical reference network of Lithuania. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576409, p. 1-10. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2011 - Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras; Petroškevičius Petras; Birvydienė Rosita; Obuchovski Romuald. Investigation of the automatic gravimeters scintrex CG-5 and analysis of gravimetric measurements. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vol. 3. Sustainable urban development. Roads and railways. Technologies of geodesy and cadastre. Vilnius: Technika, 2011. ISSN 2029-7106, p. 1416-1423. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2015 - Petroškevičius Petras; Birvydienė Rosita; Popovas Darius. The effect of the disturbing potential for the gravity field. Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials VI: Selected, peer reviewed papers from the 9th International Conference on Mechatronic Systems and Materials (MSM 2013), July 1-3, 2013, Vilnius, Lithuania. Zurich: Trans Tech Publications Ltd. ISSN 1012-0394. Vol. 220-221 (2015), p. 257-263. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2013 - Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras; Petroškevičius Petras; Obuchovski Romuald; Birvydienė Rosita. An investigation of the automatic relative gravimeters. Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials V. Zurich: Trans Tech Publications Ltd. ISSN 1012-0394. vol. 199 (2013), p. 261-266. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2011 - Petroškevičius Petras; Birvydienė Rosita; Obuchovski Romuald; Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras. Matavimų Scintrex CG-5 gravimetrais analizė. Geodesy and cartography. Vilnius: Technika. ISSN 2029-6991. Vol. 37, no. 4 (2011), p. 154-158. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2010 - Birvydienė Rosita; Krikštaponis Boleslovas; Obuchovski Romuald; Paršeliūnas Eimuntas-Kazimieras; Petroškevičius Petras; Šlikas Dominykas. Lietuvos teritorijos gravimetrinio žemėlapio tikslumo vertinimas. Geodezija ir kartografija. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1541. Vol. 36, no. 1 (2010), p. 20-24. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2010 - Skeivalas Jonas; Zigmantienė Evelina; Tumelienė Eglė; Birvydienė Rosita. Fotogrametrijos metodai analizuojant akies lęšiuko skaitmeninius vaizdus. Geodezija ir kartografija. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1541. Vol. 36, no. 1 (2010), p. 25-29. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2009 - Birvydienė Rosita; Obuchovski Romuald; Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras; Petroškevičius Petras; Šlikas Dominykas; Viskontas Povilas. Lietuvos gravimetrinio tinklo charakteristikos. Geodezija ir kartografija. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1541. T. 35, nr. 4 (2009), p. 131-136. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2013 - Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras; Birvydienė Rosita; Petroškevičius Petras; Aksamitauskas Vladislovas Česlovas; Papšienė Lina. Анализ гравиметрических данных для уточнения квазигеойда. Iнженерна геодезiя : науково-технiчний збiрник = Engineering geodesy : scientific and technical collectio. Киïв: Киïвський нацiональний унiверситет будiвництва i архiтектури. ISSN 0130-6014. 2013, вып. 60, p. 39-45. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2017 - Ivanovskaja Eliza; Birvydienė Rosita; Obuchovski Romuald. Geopotencialo modelio EGM2008 Lietuvos teritorijoje tikslumo vertinimas. 20-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija Civilinė inžinerija ir geodezija, 2017 m. kovo 24 d. Vilnius : [straipsnių rinkinys] = Proceedings of the 20th conference for junior researchers „Science – future of Lithuania“ Civil engineering and geodesy, 24 March, 2017, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2017, p. 1-5. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2017 - Birvydienė Rosita; Obuchovski Romuald; Varanavičiūtė Skaistė. Astronominio geodezinio vertikalės nuokrypio kitimo įvertinimas. 20-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija Civilinė inžinerija ir geodezija, 2017 m. kovo 24 d. Vilnius : [straipsnių rinkinys] = Proceedings of the 20th conference for junior researchers „Science – future of Lithuania“ Civil engineering and geodesy, 24 March, 2017, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2017, p. 1-6. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2014 - Šlikas Dominykas; Kalantaitė Aušra; Krikštaponis Boleslovas; Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras; Birvydienė Rosita. On evaluation of the digital terrain model generated from the LiDAR data of Lithuanian territory. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576904, p. [1-10]. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2014 - Petroškevičius Petras; Birvydienė Rosita; Obuchovski Romuald. Investigation on the determination feasibility of the non-parallelity of the gravity field equipotential surfaces. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576904, p. 1-5. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2014 - Krikštaponis Boleslovas; Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras; Viskontas Povilas; Neseckas Algirdas; Zigmantienė Evelina; Kolosovskis Ričardas; Musteikis Arvydas; Tumelienė Eglė; Birvydienė Rosita; Šlikas Dominykas; Petroškevičius Petras. Designing issues of the geodetic vertical reference network of Lithuania. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576904, p. [1-10]. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2011 - Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras; Petroškevičius Petras; Birvydienė Rosita; Obuchovski Romuald. Investigation of the automatic gravimeters scintrex CG-5 and analysis of gravimetric measurements. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD. Vilnius: Technika, 2011. ISBN 9789955288312, p. 1416-1423. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2010 - Birvydienė Rosita. Bouguer anomalijų nustatymo galimybių analizė. Matavimų inžinerija ir GIS : respublikinė mokslinė-praktinė konferencija [Mastaičiai, Kauno rajonas, 2010 m. gruodžio 2 d.] : straipsnių rinkinys. Kaunas: Kauno kolegijos leidybos centras. ISSN 2029-5790. 2010, Nr. 1, p. 122-125. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2013 - Petroškevičius Petras; Popovas Darius; Birvydienė Rosita. The effect of the disturbing potential on the gravity field. The 9th international conference "Mechatronic systems and materials" (MSM-2013), Vilnius, July 1-3, 2013 : abstract book. Vilnius: Technika, 2013. ISSN 1822-8283, p. 196-197. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2012 - Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras; Petroškevičius Petras; Obuchovski Romuald; Birvydienė Rosita. An investigation of the automatic relative gravimeters. The 8th international conference "Mechatronic systems and materials" (MSM 2012), Bialystok, Poland, July 8-13, 2012 : abstract book. Bialystok: Bialystok university of technology, 2012, p. 194. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2014 - Birvydienė Rosita. Sunkio lauko nevienalytiškumo tyrimų metodikos tobulinimas : daktaro disertacija : technologijos mokslai, matavimų inžinerija (10T). Vilnius: Technika, 2014. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 10.214]
2014 - Birvydienė Rosita. Sunkio lauko nevienalytiškumo tyrimų metodikos tobulinimas. Vilnius: Technika, 2014. [M.kr.:T 000; T 010] [Aut.lankų sk.: 10.214]