Arnoldas Gabrėnas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2020 - Gabrėnas Arnoldas. Naujasis miestų medinės architektūros amžius. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2020, Nr. 105, p. 119-125. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2018 - Gabrėnas Arnoldas. Medis architektūroje – medžiagos metamorfozės. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2018, Nr. 94, p. 140-148. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2020 - Gabrėnas Arnoldas; Linartas Darius. Wooden objects in architecture competitions. Journal of architectural design and urbanism. Semarang: Diponegoro University. vol. 3, iss. 1 (2020), p. 20-28. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2019 - Viluma Antra; Gabrėnas Arnoldas. Glulam in architecture of Latvia and Lithuania. Architecture and urban planning = Arhitektūra un pilsetplānošana. Riga; Warsaw: Riga Technical University; Sciendo De Gruyter. ISSN 2255-8764. vol. 15, iss. 1 (2019), p. 59-66. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2018 - Gabrėnas Arnoldas. The development of regional concepts in wood architecture in Lithuania. Lituanus: the Lithuanian quarterly. Chicago: Lituanus Foundation, Inc.. ISSN 0024-5089. vol. 64, no. 2 (2018), p. 44-58. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2017 - Gabrėnas Arnoldas. Nature in the city as public space: an architect's remarks about designing the park in Jurbarkas. Lituanus: the Lithuanian quarterly. Chicago: Lituanus Foundation, Inc.. ISSN 0024-5089. Vol. 63, no. 1 (2017), p. 5-16. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2014 - Gabrėnas Arnoldas. Of tradition and imitation: Controversy in contemporary Lithuanian wooden architecture. Lituanus : the Lithuanian quartely. Chicago: Lituanus Foundation. ISSN 0024-5089. Vol. 60, no. 2 (2014), p. 42-61. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 1.429]
2012 - Gabrėnas Arnoldas. Inovatyvus medienos taikymas šiuolaikinėje architektūroje. Journal of architecture and urbanism. Vilnius: Technika. ISSN 2029-7955. T. 36, Nr. 2 (2012), p. 119-133. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2011 - Gabrėnas Arnoldas. Medinės architektūros tradicija - Lietuvos ir Suomijos patirties paralelės. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: K. Šešelgio skaitymai – 2011 = K. Šešelgis Readings - 2011. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 3, Nr. 3 (2011), p. 77-85. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2009 - Gabrėnas Arnoldas. Naujoji Lietuvos architektūra ir medis – tendencijos aktualizuoti tradiciją. Urbanistika ir architektūra = Town planning and architecture. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. 33, priedas (2009). [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2009 - Gabrėnas Arnoldas. Kai kurie medinės architektūros aspektai sovietmečio Lietuvoje. Mokslas - Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: K. Šešelgio skaitymai – 2009. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 1, nr. 2 (2009), p. 64-69. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2020 - Gabrėnas Arnoldas. Naktį žydintis kaštonas. Krantai: meno kultūros žurnalas. Vilnius: KRANTŲ redakcija. ISSN 0235-6384. t. 176, Nr. 3 (2020), p. 10-11. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2016 - Gabrėnas Arnoldas. Ateities Panevėžio architektūros vizija VGTU studentų projektuose. Senvagė: Panevėžio kultūros ir istorijos žurnalas. Panevėžys: UAB Amalkeros leidyba. ISSN 2345-0622. Nr. 2(11) (2016), p. 43-45. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2015 - Gabrėnas Arnoldas. Medis šiuolaikinėje architektūroje: meninis aspektas. Structum. Vilnius: UAB "S Media Group". ISSN 2335-2108. 2015, birželis [Nr. 6], p. 30-36. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2015 - Gabrėnas Arnoldas. Medis šiuolaikinėje architektūroje: funkcinis aspektas. Structum. Vilnius: UAB "S Media Group". ISSN 2335-2108. 2015, liepa [Nr. 7], p. 20-26. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2014 - Gabrėnas Arnoldas. Kitokio miesto beieškant: medinė architektūra Panevėžyje. Senvagė : Panevėžio kultūros ir istorijos žurnalas. Panevežys: Amalkeros leidyba. ISSN 2345-0622. Nr. 1(6) (2014), p. 84-89. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2012 - Gabrėnas Arnoldas. Atidžiau žvelgiant į Druskininkų medinę architektūrą. Archiforma. Vilnius: Archiforma. ISSN 1392-4710. 2012, Nr. 1-2 (50), p. 92-99. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Recenzijos

Tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2019 - Gabrėnas Arnoldas. Apie Lietuvos istorinę architektūrą ir naujus miestų pokyčius. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2019, Nr. 98, p. 218-222. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kituose recencuojamuose leidiniuose

2009 - Gabrėnas Arnoldas. Durys architektūroje. Urbanistika ir architektūra = Town planning and architecture. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. 33, Nr. 3 (2009), p. 1-2. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2013 - Gabrėnas Arnoldas. Medis šiuolaikinėje Lietuvos architektūroje: tradicijos ir novacijos. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2013. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 17.571]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

2017 - Banaitienė Nerija; Blažiūnas Gintautas; Čaikauskas Gintaras; Gabrėnas Arnoldas; Krūgelis Linas; Lupeikis Kęstutis; Makutėnienė Daiva; Martinaitis Vytautas; Mickaitis Marius; Mikštas Saulius; Mozūriūnaitė Skirmantė; Navickienė Eglė; Nekrošius Liutauras; Pa. Architekto žinynas. Vilnius: Technika, 2017. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 62.857]