Ričardas Kolosovskis

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2016 - Būga Arūnas; Birvydienė Rosita; Kolosovskis Ričardas; Krikštaponis Boleslovas; Obuchovski Romuald; Paršeliūnas Eimuntas; Putrimas Raimundas; Šlikas Dominykas. Analysis of the calibration quality of the Kyviškės Calibration Baseline. Acta Geodaetica et Geophysica. Amsterdam: Springer Netherlands. ISSN 2213-5812. Vol. 51, iss. 3 (2016), p. 505-514. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2017 - Petroškevičius Petras; Obuchovski Romuald; Birvydienė Rosita; Kolosovskis Ričardas; Putrimas Raimundas; Krikštaponis Boleslovas; Macijauskas Dovydas; Musteikis Arvydas; Skuodis Gediminas; Šorys Tautvydas; Valotka Simonas; Ringelevičius Mantas; Puškorius V. New research on gravity field in Lithuanian territory. 10th International conference "Environmental Engineering", 27-28 April 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-7. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2017 - Birvydienė Rosita; Butkus Algirdas; Būga Arūnas; Dedela Ramūnas; Kolosovskis Ričardas; Krikštaponis Boleslovas; Musteikis Arvydas; Neseckas Algirdas; Obuchovski Romuald; Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras; Petniūnas Marius; Petroškevičius Petras; Puškorius V. Final results of establishment of the geodetic vertical second order network of Lithuania. 10th International conference "Environmental Engineering", 27-28 April 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-10. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2014 - Krikštaponis Boleslovas; Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras; Viskontas Povilas; Neseckas Algirdas; Zigmantienė Evelina; Kolosovskis Ričardas; Musteikis Arvydas; Tumelienė Eglė; Birvydienė Rosita; Šlikas Dominykas; Petroškevičius Petras. Designing issues of the geodetic vertical reference network of Lithuania. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576409, p. 1-10. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2011 - Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras; Kolosovskis Ričardas. GPS station Vilnius (VLNS) and its stability. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vol. 3. Sustainable Urban development. Roads and Railways. Technologies of Geodesy and Cadastre. Vilnius: Technika, 2011. ISSN 2029-7106, p. 1408-1415. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2008 - Putrimas Raimundas; Krikštaponis Boleslovas; Neseckas Algirdas; Kolosovskis Ričardas; Stepanovienė Jadvyga; Tumelienė Eglė; Viskontas Povilas; Zigmantienė Evelina. Results of Lithuanian national geodetic vertical first order network development. The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 3. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282655, p. 1446-1456. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2005 - Paršeliūnas Eimuntas-Kazimieras; Viskontas Povilas; Grigas Mindaugas; Obuchovski Romuald; Kolosovskis Ričardas; Baronas Tomas. Technical equipment and software of European sea level service site Klaipėda. The 6th International Conference Environmental Engineering : selected papers : May 26-27, 2005 Vilnius, Lithuania. Vol. 2. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986058511, p. 964-968. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2005 - Paršeliūnas Eimuntas-Kazimieras; Kolosovskis Ričardas. GPS station Vilnius (VLNS) and its stability. The 6th International Conference Environmental Engineering : selected papers : May 26-27, 2005 Vilnius, Lithuania. Vol. 2. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986058511, p. 949-956. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2011 - Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras; Kolosovskis Ričardas; Putrimas Raimundas; Būga Arūnas. The analysis of the stability of permanent GPS station Vilnius (VLNS). Geodesy and cartography. Vilnius: Technika. ISSN 2029-6991. Vol. 37, no. 3 (2011), p. 129-134. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2003 - Skeivalas Jonas; Kolosovskis Ričardas; Putrimas Raimundas. Virtualių referencinių GPS stočių tikslumo analizė. Matavimai. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1223. 2003, Nr. 3(27), p. 16-21. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.429]
1998 - Skeivalas Jonas; Kolosovskis Ričardas. GPS tinklų išlyginimo skirtingais programų paketais kokybės analizė. Geodezija ir kartografija = Geodesy and cartography. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1541. t. 24, Nr. 4 (1998), p. 179-184. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.429]
1997 - Petroškevičius Petras; Kazakevičius Stasys-Vytautas; Kolosovskis Ričardas; Krikštaponis Boleslovas; Putrimas Raimundas. Lietuvos valstybinis GPS tinklas. Geodezija ir kartografija = Geodesy and cartography. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1541. 1997, Nr. 2(26), p. 5-20. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 1.143]
1997 - Kolosovskis Ričardas; Putrimas Raimundas. GPS antrosios klasės tinklo išlyginimo variantų palyginimas. Geodezija ir kartografija = Geodesy and cartography. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1541. 1997, Nr. 1(25), p. 92-98. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.500]
1995 - Kolosovskis Ričardas. Atskirų parametrų įtaka apdorojant GPS matavimų rezultatus programiniu paketu GPPS. Geodezija ir kartografija = Geodesy and cartography. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1541. 1995, Nr. 1(21), p. 36-42. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2014 - Krikštaponis Boleslovas; Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras; Viskontas Povilas; Neseckas Algirdas; Zigmantienė Evelina; Kolosovskis Ričardas; Musteikis Arvydas; Tumelienė Eglė; Birvydienė Rosita; Šlikas Dominykas; Petroškevičius Petras. Designing issues of the geodetic vertical reference network of Lithuania. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576904, p. [1-10]. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2011 - Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras; Kolosovskis Ričardas. GPS station Vilnius (VLNS) and its stability. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD. Vilnius: Technika, 2011. ISBN 9789955288312, p. 1408-1415. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2008 - Putrimas Raimundas; Krikštaponis Boleslovas; Neseckas Algirdas; Kolosovskis Ričardas; Stepanovienė Jadvyga; Tumelienė Eglė; Viskontas Povilas; Zigmontienė Aušra. Results of Lithuanian national geodetic vertical first order network development. The 7th International conference "Environmental engineering" [elektroninis išteklius]. May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania : proceedings [CD]. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282563, p. [1-11]. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2005 - Paršeliūnas Eimuntas-Kazimieras; Viskontas Povilas; Grigas Mindaugas; Obuchovski Romuald; Kolosovskis Ričardas; Baronas Tomas. Technical equipment and software of European sea level service site Klaipėda. Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania[elektroninis išteklius] : proceedings [CD]. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986058589, p. 1-5. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2005 - Paršeliūnas Eimuntas-Kazimieras; Kolosovskis Ričardas. GPS station Vilnius (VLNS) and its stability. Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania[elektroninis išteklius] : proceedings [CD]. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986058589, p. 1-8. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2002 - Krynski J.; Cisak J.; Kaminskis J.; Kolosovskis Ričardas; Kumetaitis Zenonas; Paršeliūnas Eimuntas-Kazimieras; Putrimas Raimundas; Zakarevičius Algimantas. Transformation parameters between different geodetic coordinate systems in Baltic states. 5-osios Tarptautinės konferencijos "Aplinkos inžinerija" programa ir santraukos : Vilniaus Gedimino technikos universitetas 2002 m. gegužės 23-24. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055245. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.000]
1998 - Putrimas Raimundas; Kolosovskis Ričardas. Lietuvos GPS antrosios klasės tinklo išlyginimo skirtinga programine įranga rezultatų palyginimas. 3-osios tarptautinės konferencijos "Miestų inžinerija ir aplinka" programa = 3rd International conference "Civil engineering and environment" program : Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 1998 m. gegužės 28-29 d. Vilnius: Technika, 1998. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2000 - Kolosovskis Ričardas; Putrimas Raimundas; Zakarevičius Algimantas. Žemės plutos judesių monitoringas Ignalinos atominės elektrinės rajone. XI pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas. 2000 m. birželio 21-26 d. : tezių rinkinys / Lietuvos mokslo taryba, Lietuvos mokslų akademija, Lietuvos mokslininkų sąjunga; [atsakomasis redaktorius Vincas Būda]. Vilnius: Lietuvos mokslininkų sąjunga, 2000, p. 269. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2000 - Putrimas Raimundas; Kolosovskis Ričardas. Lietuvos valstybinis GPS tinklas. XI pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas. 2000 m. birželio 21-26 d. : tezių rinkinys / Lietuvos mokslo taryba, Lietuvos mokslų akademija, Lietuvos mokslininkų sąjunga; [atsakomasis redaktorius Vincas Būda]. Vilnius: Lietuvos mokslininkų sąjunga, 2000, p. 115. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2000 - Kolosovskis Ričardas; Putrimas Raimundas; Zakarevičius Algimantas. Ignalinos geodinaminio poligono erdvinio tinklo deformacijų analizė. 4-osios Tarptautinės konferencijos "Aplinkos inžinerija" programa ir santraukos : Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2000 m. gegužės 25-26. Vilnius: Technika, 2000, p. 68. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2000 - Kolosovskis Ričardas; Putrimas Raimundas; Zakarevičius Algimantas. Analysis of deformations of Ignalina geodynamic polygon space network. 4-osios Tarptautinės konferencijos "Aplinkos inžinerija" programa ir santraukos : Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2000 m. gegužės 25-26. Vilnius: Technika, 2000, p. 153. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.071]
1996 - Kolosovskis Ričardas; Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras; Putrimas Raimundas. Lietuvos GPS antrosios klasės tinklo matematinio apdorojimo ypatumai. 2-osios Tarptautinės konferencijos "Miesto inžinerija ir aplinka" programa = 2nd International Conference "Civil Engineering and Environment" program. Vilniaus technikos universitetas, 1996 m. rugsėjo 26-27 d.. Vilnius: Technika, 1996, p. 62. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Studijų literatūra

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

2010 - Kolosovskis Ričardas; Putrimas Raimundas. Matavimų apdorojimas : laboratorinių darbų metodikos nurodymai. Vilnius: Technika, 2010. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 4.680]