Adas Meškėnas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2017 - Meškėnas Adas; Gribniak Viktor; Kaklauskas Gintaris; Sokolov Aleksandr; Gudonis Eugenijus; Rimkus Arvydas. Experimental investigation of cracking behaviour of concrete beams reinforced with steel fibres produced in Lithuania. The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 12, no. 2 (2017), p. 82-87. [M.kr.:T 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2017 - Gribniak Viktor; Kaklauskas Gintaris; Juozapaitis Algirdas; Kliukas Romualdas; Meškėnas Adas. Efficient technique for constitutive analysis of reinforced concrete flexural members. Inverse problems in science and engineering. Oxon: Taylor & Francis Ltd. ISSN 1741-5977. Vol. 25, iss. 1 (2017), p. 27-40. [M.kr.:T 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2014 - Meškėnas Adas; Gribniak Viktor; Kaklauskas Gintaris; Arnautov Aleksandr K.; Rimkus Arvydas. Simplified technique for constitutive analysis of SFRC. Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 20, no. 3 (2014), p. 446-453. [M.kr.:T 002; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Kaklauskas Gintaris; Gribniak Viktor; Meškėnas Adas; Bačinskas Darius; Juozapaitis Algirdas; Sokolov Aleksandr; Ulbinas Darius. Experimental investigation of the deformation behavior of SFRC beams with an ordinary reinforcement. Mechanics of composite materials. New York: Springer US. ISSN 0191-5665. Vol. 50, no. 4 (2014), p. 417-426. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2014 - Meškėnas Adas; Kaklauskas Gintaris; Daniūnas Alfonsas; Bačinskas Darius; Jakubovskis Ronaldas; Gribniak Sigita; Gelažius Vaidotas. Determination of the stress–crack opening relationship of SFRC an inverse analysis. Mechanics of composite materials. New York: Springer US. ISSN 0191-5665. vol. 49, no. 6 (2014), p. 685-690. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2017 - Bačinskas Darius; Rimkus Arvydas; Rumšys Deividas; Meškėnas Adas; Bielinis Simas; Sokolov Aleksandr; Merkevičius Tomas. Structural analysis of GFRP truss bridge model. Procedia Engineering. Modern Building Materials, Structures and Techniques, MBMST 2016. Amsterdam: Elsevier Ltd.. ISSN 1877-7058. Vol. 172 (2017), p. 68-74. [M.kr.:T 002; T 008; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2017 - Rumšys Deividas; Bačinskas Darius; Spudulis Edmundas; Meškėnas Adas. Comparison of material properties of lightweight concrete with recycled polyethylene and expanded clay aggregates. Procedia Engineering. Modern Building Materials, Structures and Techniques, MBMST 2016. Amsterdam: Elsevier Ltd.. ISSN 1877-7058. Vol. 172 (2017), p. 937-944. [M.kr.:T 002; T 008; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2013 - Kaklauskas Gintaris; Gribniak Viktor; Meškėnas Adas; Rimkus Arvydas; Kaklauskas Artūras; Kupliauskas Rimantas. Determination of the residual stress-crack opening relationship of SFRC flexural members. AIP Conference proceedings. 11th International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2013 (ICNAAM-2013). Rhodes, Greece, 21–27 September 2013. Melville: AIP Publishing. ISSN 0094-243X. vol. 1558 (2013), p. 2151-2154. [M.kr.:T 002; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Meškėnas Adas; Gelažius Vaidotas; Kaklauskas Gintaris; Gribniak Viktor; Rimkus Arvydas. A new technique for constitutive modeling of SFRC. Procedia Engineering. 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania. Amsterdam: Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-7058. Vol. 57 (2013), p. 762-766. [M.kr.:T 002; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2011 - Kaklauskas Gintaris; Gribniak Viktor; Salys Donatas; Sokolov Aleksandr; Meškėnas Adas. Tension-stiffening model attributed to tensile reinforcement for concrete flexural members. Procedia Engineering : Proceedings of the twelfth East Asia-Pacific conference on Structural Engineering and Construction (EASEC12). Amsterdam: Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-7058. Vol. 14 (2011), p. 1433-1438. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2011 - Gribniak Viktor; Holschemacher Klaus; Kaklauskas Gintaris; Bačinskas Darius; Ulbinas Darius; Sokolov Aleksandr; Meškėnas Adas. Experimental analysis of reinforced fibre-concrete beams. Mechanika-2011: proceedings of the 16th international conference, 7, 8 April, 2011, Kaunas University of Technology, Lithuania. Kaunas: Technologija, 2011. ISSN 1822-2951, p. 93-97. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2013 - Meškėnas Adas; Rimkus Arvydas. Lenkiamųjų plieno plaušu armuotų betoninių elementų liekamojo stiprio nustatymas. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Statyba, transportas, aviacinės technologijos = Civil and transport engineering, aviation technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 5 (2013), p. 487-491. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2012 - Timinskas Edgaras; Jakubovskis Ronaldas; Meškėnas Adas; Gudonis Eugenijus. Kompozitiniais strypais armuotų sijų pleišėjimo ir deformacijų analizė. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Statyba, transportas, aviacinės technologijos = Civil and transport engineering, aviation technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 4, nr.4 (2012), p. 346-350. [M.kr.:T 002; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2014 - Kaklauskas Gintaris; Gribniak Viktor; Meškėnas Adas; Bačinskas Darius; Juozapaitis Algirdas; Sokolov Aleksandr; Ulbinas Darius. Экспериментальное исследование деформаций бетонных балок, армированных стальной фиброй и стержневой арматурой. Механика композитных материалов. Pига: Инcтитут меxаники полимеpов. ISSN 0203-1272. Т. 50, № 4 (2014), p. 591-602. [M.kr.:T 002; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2013 - Meškėnas Adas; Kaklauskas Gintaris; Daniūnas Alfonsas; Bačinskas Darius; Jakubovskis Ronaldas; Gribniak Sigita; Gelažius Vaidotas. Решение обратной задачи анализа для определения зависимости напряжения от раскрытия трещин в фибробетоне. Механика композитных материалов. Pига: Инcтитут меxаники полимеpов. ISSN 0203-1272. Т. 49, № 6 (2013), p. 1021-1028. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2014 - Rimkus Arvydas; Meškėnas Adas; Tamulėnas Vytautas. Sumaniųjų tiltų taikymo perspektyvos Lietuvoje. 17-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2014 metų teminė konferencija "Statyba = Civil engneering", 2014 m. kovo 19-28 d. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-7149, p. [1-7]. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2013 - Meškėnas Adas; Gelažius Vaidotas; Gribniak Viktor; Kaklauskas Gintaris. Inverse analysis technique for determination of residual stress-crack opening relationship of SFRC. 7th International Conference FIBRE CONCRETE 2013, 12-13 September, Prague, Czech Republic, 2013: proceedings. Prague: Czech Technical University in Prague, 2013. ISBN 9788001052389, p. [1-6]. [M.kr.:T 002; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2013 - Rimkus Arvydas; Meškėnas Adas. Dispersiškai armuotų lenkiamųjų betoninių elementų liekamųjų įtempių ir plyšio pločio nustatymas. 16-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2013 metų teminė konferencija "Statyba", 2013 m. kovo 20-22 d. Vilnius: Technika, 2013. ISSN 2029-7149, p. [1-5]. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2013 - Rimkus Arvydas; Meškėnas Adas. Dispersiškai armuoto tempiamojo betono liekamųjų įtempių nustatymas taikant atvirkštinio uždavinio sprendimą. 16-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2013 metų teminė konferencija "Statyba", 2013 m. kovo 20-22 d. Vilnius: Technika, 2013. ISSN 2029-7149, p. [1-5]. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2012 - Meškėnas Adas; Gelažius Vaidotas. SFRC stress-crack opening relationship prediction by the inverse analysis. 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Statyba" 2012 m. kovo 22-24 d. straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-7149, p. [1-4]. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2011 - Meškėnas Adas; Ulbinas Darius. Discrete crack model of steel fibre reinforced concrete members subjected to tension. 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas – Lietuvos ateitis" 2011 metų teminės konferencijos "Statyba" (2011 m. kovo 23-25 d.) straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2011. ISSN 2029-7149, p. 1-7. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2020 - Meškėnas Adas; Pečiūrė Lina; Girdzijauskaitė Eglė; Augustinaitė Agnė. VILNIUS TECH „Linkmenų fabriko“ meikerių bendruomenėje kiekvienas gali būti ir mokinys, ir mokytojas. Sapere Aude. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 2029-4999. 2020, Nr. 3(24), p. 23-30. [M.kr.:S 003; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2019 - Banaitis Audrius; Meškėnas Adas. Students Achieving Valuable Energy Savings 2 (SAVES2). Newsletter 10 of EWG ORSDCE. Vilnius: VGTU. 2019, December, p. 34-37. [M.kr.:S 003; T 002; T 006] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2019 - Mykolaitis Henrikas; Meškėnas Adas; Pletkus Ramūnas. Kaip užauginti inžinerijos Sabonį ar matematikos Grigorian?. Sapere Aude. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 2029-4999. 2019, Nr. 3(21), p. 6-9. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2018 - Meškėnas Adas; Kirliauskaitė Eglė. Žaidimas moksle – rimtas reikalas : pokalbis su "LinkMenų fabriko" direktoriumi Adu Meškėnu. Sapere Aude. Vilnius: VGTU. ISSN 2029-4999. 2018, Nr. 2(17), p. 6-9. [M.kr.:S 003; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2015 - Meškėnas Adas; Skuodis Šarūnas. Kodėl universiteto absolventai savo karjerai renkasi Lietuvą?. Sapere Aude. Vilnius: VGTU. ISSN 2029-4999. 2015, Nr. 3(11), p. 69. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2014 - Rimkus Arvydas; Meškėnas Adas; Gribniak Viktor; Tamulėnas Vytautas. Sumanieji tiltai Lietuvoje: ateities vizija. Structum. Vilnius: UAB "S Media Group". ISSN 2335-2116. 2014, rugsėjis [Nr. 9], p. 74-79. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2014 - Gribniak Viktor; Meškėnas Adas; Rimkus Arvydas; Tamulėnas Vytautas. Lankstusis betonas – evoliucinis žingsnis statybose. Statyba ir architektūra. Vilnius: UAB "Statyba ir architektūra". ISSN 0131-9183. 2014, Nr. 7, p. 24-26. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2014 - Kaklauskas Gintaris; Gribniak Viktor; Meškėnas Adas; Rimkus Arvydas; Tamulėnas Vytautas. Betonas, bakterijomis gydantis plyšius konstrukcijose. Statyba ir architektūra. Vilnius: UAB "Statyba ir architektūra". ISSN 0131-9183. 2014, Nr. 4, p. 32-33. [M.kr.:T 002; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2012 - Buidovaitė-Pivoriūnienė Kristina; Meškėnas Adas. Adas Meškėnas: „Būtina dalytis žiniomis, tuomet mes galėsime sparčiau judėti į priekį". Sapere Aude. Vilnius: VGTU. ISSN 2029-4999. 2012, nr. 1(4), p. 36-41, 75. [M.kr.:Nenurodyta] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Tezės

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2014 - Meškėnas Adas; Kaklauskas Gintaris; Gribniak Viktor; Rimkus Arvydas. Betoninių konstrukcijų dispersinis armavimas: dabarties ir ateities iššūkiai. Ketvirtoji jaunųjų mokslininkų konferencija "Fizinių ir technologijos mokslų tarpdalykiniai tyrimai" : pranešimų tezės : Vilnius, 2014 m. vasario 11 d. Vilnius, 2014: Technologijos mokslų sekcija : pranešimų tezės. Vilnius: LMA, 2014, p. [13-14]. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2018 - Meškėnas Adas. Serviceability Analysis of Steel Fibre Reinforced Concrete Beams. Vilnius: Technika, 2018. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 9.714]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2012 - Kaklauskas Gintaris; Bačinskas Darius; Gribniak Viktor; Jakubovskis Ronaldas; Ulbinas Darius; Gudonis Eugenijus; Meškėnas Adas; Timinskas Edgaras; Sokolov Aleksandr. Inovatyvių kompozicinių medžiagų taikymas betoninių tiltų konstrukcijoms : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 18.730]

Mokomosios knygos

2012 - Kaklauskas Gintaris; Bačinskas Darius; Gribniak Viktor; Jakubovskis Ronaldas; Ulbinas Darius; Gudonis Eugenijus; Meškėnas Adas; Timinskas Edgaras; Sokolov Aleksandr. Plieno pluoštu ir nemetaliniais strypais armuotos betoninės konstrukcijos : CD. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 16.870]