Raimundas Putrimas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2020 - Skeivalas Jonas; Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras; Putrimas Raimundas; Šlikas Dominykas. An influence of the covariance between single orbit parameters on the accuracy of observations of the pseudo-ranges and phase differences. Metrology and measurement systems. Warsaw: Polish Academy of Sciences. ISSN 0860-8229. vol. 27, iss. 1 (2020), p. 131-140. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2019 - Skeivalas Jonas; Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras; Putrimas Raimundas; Šlikas Dominykas. On statistical estimations of vehicle speed measurements. Metrology and measurement systems. Warsaw: Polish Academy of Sciences. ISSN 0860-8229. vol. 26, iss. 3 (2019), p. 551-559. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2018 - Skeivalas Jonas; Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras; Putrimas Raimundas; Šlikas Dominykas. An influence of the correlation due tracking the same satellite on the accuracy of the GPS time dissemination. Measurement. Oxford: Elsevier Ltd. ISSN 0263-2241. Vol. 121 (2018), p. 62-65. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2016 - Būga Arūnas; Birvydienė Rosita; Kolosovskis Ričardas; Krikštaponis Boleslovas; Obuchovski Romuald; Paršeliūnas Eimuntas; Putrimas Raimundas; Šlikas Dominykas. Analysis of the calibration quality of the Kyviškės Calibration Baseline. Acta Geodaetica et Geophysica. Amsterdam: Springer Netherlands. ISSN 2213-5812. Vol. 51, iss. 3 (2016), p. 505-514. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2006 - Skeivalas Jonas; Putrimas Raimundas; Būga Arūnas. Information variation during the measurement process. Measurement : Elsevier. .. ISSN 0263-2241. Vol. 39 (2006), p. 532-535. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2017 - Būga Arūnas; Putrimas Raimundas. Twenty years of experience running calibration baseline. 10th International conference "Environmental Engineering", 27-28 April 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-6. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2017 - Gražulis Žymantas; Krikštaponis Boleslovas; Neseckas Algirdas; Popovas Darius; Putrimas Raimundas; Šlikas Dominykas; Zigmantienė Evelina. The horizontal deformation analysis of high-rise buildings. 10th International conference "Environmental Engineering", 27-28 April 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-7. [M.kr.:T 004; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2017 - Petroškevičius Petras; Obuchovski Romuald; Birvydienė Rosita; Kolosovskis Ričardas; Putrimas Raimundas; Krikštaponis Boleslovas; Macijauskas Dovydas; Musteikis Arvydas; Skuodis Gediminas; Šorys Tautvydas; Valotka Simonas; Ringelevičius Mantas; Puškorius V. New research on gravity field in Lithuanian territory. 10th International conference "Environmental Engineering", 27-28 April 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-7. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2017 - Birvydienė Rosita; Butkus Algirdas; Būga Arūnas; Dedela Ramūnas; Kolosovskis Ričardas; Krikštaponis Boleslovas; Musteikis Arvydas; Neseckas Algirdas; Obuchovski Romuald; Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras; Petniūnas Marius; Petroškevičius Petras; Puškorius V. Final results of establishment of the geodetic vertical second order network of Lithuania. 10th International conference "Environmental Engineering", 27-28 April 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-10. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2014 - Būga Arūnas; Putrimas Raimundas; Šlikas Dominykas; Jokela Jorma. Kyviskes Calibration Baseline: measurements and improvements analysis. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576409, p. 1-7. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2012 - Koivula Hannu; Häkli Pasi; Jokela Jorma; Būga Arūnas; Putrimas Raimundas. GPS metrology: bringing traceable scale to a local crustal deformation GPS network. Geodesy for planet earth. Berlin, Heidelberg: Springer. ISSN 0939-9585. Vol. 136 (2012), p. 105-112. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2011 - Būga Arūnas; Jokela Jorma; Putrimas Raimundas; Zigmantienė Evelina. Analysis of EDM instruments calibration at the Kyviškės calibration baseline. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Villnius, Lithuania : selected papers. Vol. 3. Sustainable Urban development. Roads and Railways. Technologies of Geodesy and Cadastre. Vilnius: Technika, 2011. ISSN 2029-7106, p. 1301-1305. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2009 - Jokela Jorma; Häkli Pasi; Ahola Joel; Būga Arūnas; Putrimas Raimundas. On traceability of long distances. IMECO XIX world congress : fundamental and applied metrology. September 6-11, 2009, Lisbon, Portugal : proceedings. Lisbon: Instituto Português da Qualidade, 2009. ISBN 9789638841001, p. 1882-1887. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2008 - Būga Arūnas; Jokela J.; Putrimas Raimundas. Traceability, stability and use of the Kyviskes calibration baseline – the first 10 years. The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 3. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282655, p. 1274-1280. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2008 - Putrimas Raimundas; Krikštaponis Boleslovas; Neseckas Algirdas; Kolosovskis Ričardas; Stepanovienė Jadvyga; Tumelienė Eglė; Viskontas Povilas; Zigmantienė Evelina. Results of Lithuanian national geodetic vertical first order network development. The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 3. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282655, p. 1446-1456. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2008 - Petroškevičius Petras; Popovas Darius; Krikštaponis Boleslovas; Putrimas Raimundas; Būga Arūnas; Obuchovski Romuald. Estimation of gravity field non-homogeneity and variation for the vertical network observations. The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 3. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282655, p. 1439-1445. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2005 - Petroškevičius Petras; Putrimas Raimundas; Krikštaponis Boleslovas; Būga Arūnas; Neseckas Algirdas; Obuchovski Romuald; Stepanovienė Jadvyga; Tumelienė Eglė; Viskontas Povilas; Zigmantienė Evelina. Analysis of normal height differences determination in Lithuanian national geodetic vertical network. The 6th International Conference Environmental Engineering : selected papers : May 26-27, 2005 Vilnius, Lithuania. Vol. 2. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986058511, p. 975-984. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2011 - Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras; Kolosovskis Ričardas; Putrimas Raimundas; Būga Arūnas. The analysis of the stability of permanent GPS station Vilnius (VLNS). Geodesy and cartography. Vilnius: Technika. ISSN 2029-6991. Vol. 37, no. 3 (2011), p. 129-134. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2010 - Kalantaitė Aušra; Putrimas Raimundas; Šlikas Dominykas. Erdvinių skenavimo duomenų taikymas vietovės trimačiams modeliams generuoti. Geodezija ir kartografija. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1541. Vol. 36, no. 4 (2010), p. 151-155. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2009 - Skeivalas Jonas; Paršeliūnas Eimuntas-Kazimieras; Putrimas Raimundas; Šlikas Dominykas. Kodinių niveliavimo matuoklių kalibravimo tikslumas, taikant kovariacines funkcijas. Geodezija ir kartografija. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1541. T. 35, nr. 2 (2009), p. 39-43. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2007 - Krikštaponis Boleslovas; Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras; Petroškevičius Petras; Putrimas Raimundas; Zakarevičius Algimantas. Realization of the vertical datum and height system of Lithuania. Harita dergisi : proceedings of the 1st International Symposium of the International Gravity Field Service. Ankara: Harita Genel Komutanliği. ISSN 1300-5790. spec. iss. 18 (2007), p. 142-147. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Skeivalas Jonas; Putrimas Raimundas. GPS imtuvų kalibravimas taikant kalibravimo bazes. Geodezija ir kartografija. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1541. T. 32, nr. 2 (2006), p. 29-32. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2003 - Skeivalas Jonas; Kolosovskis Ričardas; Putrimas Raimundas. Virtualių referencinių GPS stočių tikslumo analizė. Matavimai. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1223. 2003, Nr. 3(27), p. 16-21. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2003 - Jucevičiūtė V.; Kumetaitis Z.; Šleiteris E.; Būga Arūnas; Obuchovski Romuald; Paršeliūnas Eimuntas-Kazimieras; Petroškevičius Petras; Putrimas Raimundas. Trends of development of the Lithuanian national geodetic control. Mitteilungen des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie. Frankfurt am Main: Verlag. ISSN 1436-3445. band 29 (2003), p. 273-281. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2002 - Jokela Jorma; Būga Arūnas; Putrimas Raimundas; Tulevičius Vytautas. Analysis of repeated calibration of Kyviškės baseline. Geodezija ir kartografija. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1541. T. XXVIII, nr. 4 (2002), p. 125-130. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.429]
1999 - Putrimas Raimundas. Vertikaliosios refrakcijos eliminavimo metodika nematavus temperatūros gradiento. Geodezija ir kartografija = Geodesy and cartography. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1541. t. 25, Nr. 2 (1999), p. 88-90. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.214]
1999 - Skeivalas Jonas; Putrimas Raimundas. Toleracijų įtaka precizinių geodezinių matavimų rezultatams. Geodezija ir kartografija = Geodesy and cartography,. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1541. t. 25, Nr. 1 (1999), p. 9-11. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.214]
1999 - Skeivalas Jonas; Putrimas Raimundas; Krištaponis Boleslovas. Precizinio niveliavimo klaidų kovariacinė analizė. Geodezija ir kartografija = Geodesy and cartography. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1541. t. 25, Nr. 4 (1999), p. 146-149. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.286]
1997 - Skeivalas Jonas; Putrimas Raimundas. Pradinių duomenų klaidų įtaka fototrianguliacijos tinklų parametrų tikslumui. Geodezija ir kartografija = Geodesy and cartography. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1541. 1997, Nr. 2(26), p. 26-32. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.500]
1997 - Petroškevičius Petras; Kazakevičius Stasys-Vytautas; Kolosovskis Ričardas; Krikštaponis Boleslovas; Putrimas Raimundas. Lietuvos valstybinis GPS tinklas. Geodezija ir kartografija = Geodesy and cartography. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1541. 1997, Nr. 2(26), p. 5-20. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 1.143]
1997 - Kolosovskis Ričardas; Putrimas Raimundas. GPS antrosios klasės tinklo išlyginimo variantų palyginimas. Geodezija ir kartografija = Geodesy and cartography. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1541. 1997, Nr. 1(25), p. 92-98. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.500]
1996 - Skeivalas Jonas; Putrimas Raimundas. Planimetrinių koordinačių transformavimo tikslumo analizė. Geodezija ir kartografija = Geodesy and cartography. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1541. 1996, Nr. 1(23), p. 92-95. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.286]
1995 - Zakarevičius Algimantas; Putrimas Raimundas. Ryšys tarp Lietuvos GPS tinklo referencinės sistemos ir esamo trianguliacijos tinklo koordinačių sistemos. Geodezija ir kartografija = Geodesy and cartography. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1541. 1995, Nr. 1(21), p. 49-52. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2014 - Būga Arūnas; Putrimas Raimundas; Šlikas Dominykas; Jokela Jorma. Kyviskes Calibration Baseline: measurements and improvements analysis. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576904, p. 1-5. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2011 - Būga Arūnas; Jokela Jorma; Putrimas Raimundas; Zigmantienė Evelina. Analysis of EDM instruments calibration at the Kyviškės calibration baseline. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Villnius, Lithuania CD. Vilnius: Technika, 2011. ISBN 9789955288312, p. 1301-1305. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2008 - Būga Arūnas; Jokela J.; Putrimas Raimundas. Traceability, stability and use of the Kyviskes calibration baseline – the first 10 years. The 7th International conference "Environmental engineering" [elektroninis išteklius]. May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania : proceedings [CD]. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282563, p. [1-7]. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2008 - Putrimas Raimundas; Krikštaponis Boleslovas; Neseckas Algirdas; Kolosovskis Ričardas; Stepanovienė Jadvyga; Tumelienė Eglė; Viskontas Povilas; Zigmontienė Aušra. Results of Lithuanian national geodetic vertical first order network development. The 7th International conference "Environmental engineering" [elektroninis išteklius]. May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania : proceedings [CD]. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282563, p. [1-11]. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2008 - Petroškevičius Petras; Popovas Darius; Krikštaponis Boleslovas; Putrimas Raimundas; Būga Arūnas; Obuchovski Romuald. Estimation of gravity field non-homogeneity and variation for the vertical network observations. The 7th International conference "Environmental engineering" [elektroninis išteklius]. May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania : proceedings [CD]. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282563, p. [1-7]. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2005 - Petroškevičius Petras; Putrimas Raimundas; Krikštaponis Boleslovas; Būga Arūnas; Neseckas Algirdas; Obuchovski Romuald; Stepanovienė Jadvyga; Tumelienė Eglė; Viskontas Povilas; Zigmantienė Evelina. Analysis of normal height differences determination in Lithuanian national geodetic vertical network. Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania [elektroninis išteklius] : proceedings [CD]. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986058589, p. 1-10. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2005 - Būga Arūnas; Krikštaponis Boleslovas; Petroškevičius Petras; Putrimas Raimundas; Zakarevičius Algimantas. Lietuvos valstybinio geodezinio tinklo vertikaliojo pirmosios klasės tinklo sudarymas. XIII pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas : Vilnius, 2005 m. birželio 30 d. - liepos 4 d. : tezių rinkinys / Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos mokslų akademija, Lietuvos mokslininkų sąjunga. Vilnius: Lietuvos mokslininkų sąjunga, 2005. ISBN 9955978902, p. 218. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2002 - Krynski J.; Cisak J.; Kaminskis J.; Kolosovskis Ričardas; Kumetaitis Zenonas; Paršeliūnas Eimuntas-Kazimieras; Putrimas Raimundas; Zakarevičius Algimantas. Transformation parameters between different geodetic coordinate systems in Baltic states. 5-osios Tarptautinės konferencijos "Aplinkos inžinerija" programa ir santraukos : Vilniaus Gedimino technikos universitetas 2002 m. gegužės 23-24. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055245. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.000]
2002 - Skeivalas Jonas; Petroškevičius Petras; Putrimas Raimundas; Krikštaponis Boleslovas; Neseckas Algirdas. Analysis of results of vertical network measurements. 5-osios Tarptautinės konferencijos "Aplinkos inžinerija" programa ir santraukos : Vilniaus Gedimino technikos universitetas 2002 m. gegužės 23-24. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055245, p. 200. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2002 - Jokela J.; Būga Arūnas; Putrimas Raimundas; Tulevičius Vytautas. Analysis of repeated calibration of Kyviškės baseline. 5-osios Tarptautinės konferencijos "Aplinkos inžinerija" programa ir santraukos : Vilniaus Gedimino technikos universitetas 2002 m. gegužės 23-24. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055245, p. 200. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.071]
1998 - Putrimas Raimundas; Kolosovskis Ričardas. Lietuvos GPS antrosios klasės tinklo išlyginimo skirtinga programine įranga rezultatų palyginimas. 3-osios tarptautinės konferencijos "Miestų inžinerija ir aplinka" programa = 3rd International conference "Civil engineering and environment" program : Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 1998 m. gegužės 28-29 d. Vilnius: Technika, 1998. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.143]
1998 - Putrimas Raimundas; Stepanovienė Jadvyga; Krikštaponis Boleslovas. EUVN punktų Lietuvoje precizinė niveliacija. 3-osios tarptautinės konferencijos "Miestų inžinerija ir aplinka" programa = 3rd International conference "Civil engineering and environment" program : Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 1998 m. gegužės 28-29 d. Vilnius: Technika, 1998, p. 53-54, 131. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2000 - Kolosovskis Ričardas; Putrimas Raimundas; Zakarevičius Algimantas. Žemės plutos judesių monitoringas Ignalinos atominės elektrinės rajone. XI pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas. 2000 m. birželio 21-26 d. : tezių rinkinys / Lietuvos mokslo taryba, Lietuvos mokslų akademija, Lietuvos mokslininkų sąjunga; [atsakomasis redaktorius Vincas Būda]. Vilnius: Lietuvos mokslininkų sąjunga, 2000, p. 269. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2000 - Petroškevičius Petras; Kazakevičius Stasys-Vytautas; Krikštaponis Boleslovas; Zakarevičius Algimantas; Putrimas Raimundas. Technical requirements for national geodetic vertical network of Lithuania. 4-osios Tarptautinės konferencijos "Aplinkos inžinerija" programa ir santraukos : Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2000 m. gegužės 25-26. Vilnius: Technika, 2000, p. 153. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2000 - Skeivalas Jonas; Putrimas Raimundas; Krikštaponis Boleslovas. Precizinio niveliavimo klaidų kovaracinė analizė. 4-osios Tarptautinės konferencijos "Aplinkos inžinerija" programa ir santraukos : Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2000 m. gegužės 25-26. Vilnius: Technika, 2000, p. 68. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2000 - Krikštaponis Boleslovas; Putrimas Raimundas. Lietuvos vertikaliojo tinklo poligono matavimai ir rezultatų apdorojimas. XI pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas. 2000 m. birželio 21-26 d. : tezių rinkinys / Lietuvos mokslo taryba, Lietuvos mokslų akademija, Lietuvos mokslininkų sąjunga; [atsakomasis redaktorius Vincas Būda]. Vilnius: Lietuvos mokslininkų sąjunga, 2000, p. 117. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2000 - Putrimas Raimundas; Kolosovskis Ričardas. Lietuvos valstybinis GPS tinklas. XI pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas. 2000 m. birželio 21-26 d. : tezių rinkinys / Lietuvos mokslo taryba, Lietuvos mokslų akademija, Lietuvos mokslininkų sąjunga; [atsakomasis redaktorius Vincas Būda]. Vilnius: Lietuvos mokslininkų sąjunga, 2000, p. 115. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2000 - Petroškevičius Petras; Kazakevičius Stasys-Vytautas; Krikštaponis Boleslovas; Zakarevičius Algimantas; Putrimas Raimundas. Lietuvos valstybinio geodezinio vertikaliojo tinklo techniniai reikalavimai. 4-osios Tarptautinės konferencijos "Aplinkos inžinerija" programa ir santraukos : Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2000 m. gegužės 25-26. Vilnius: Technika, 2000, p. 68. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2000 - Butkus Algis; Krikštaponis Boleslovas; Neseckas Algirdas; Petroškevičius Petras; Putrimas Raimundas; Viskontas Povilas. Lietuvos valstybinio geodezinio vertikaliojo pirmosios klasės tinklo sudarymas. 4-osios Tarptautinės konferencijos "Aplinkos inžinerija" programa ir santraukos : Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2000 m. gegužės 25-26 d. Vilnius: Technika, 2000, p. 69. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2000 - Kolosovskis Ričardas; Putrimas Raimundas; Zakarevičius Algimantas. Ignalinos geodinaminio poligono erdvinio tinklo deformacijų analizė. 4-osios Tarptautinės konferencijos "Aplinkos inžinerija" programa ir santraukos : Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2000 m. gegužės 25-26. Vilnius: Technika, 2000, p. 68. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2000 - Putrimas Raimundas; Tulevičius Vytautas. Elektroninių toliamačių kalibravimo centro sukūrimas Lietuvoje. XI pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas. 2000 m. birželio 21-26 d. : tezių rinkinys / Lietuvos mokslo taryba, Lietuvos mokslų akademija, Lietuvos mokslininkų sąjunga; [atsakomasis redaktorius Vincas Būda]. Vilnius: Lietuvos mokslininkų sąjunga, 2000, p. 120. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2000 - Butkus Algis; Krikštaponis Boleslovas; Neseckas Algirdas; Petroškevičius Petras; Putrimas Raimundas; Viskontas Povilas. Development of national geodetic vertical first order network of Lithuania. 4-osios Tarptautinės konferencijos "Aplinkos inžinerija" programa ir santraukos : Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2000 m. gegužės 25-26. Vilnius: Technika, 2000, p. 154. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2000 - Kolosovskis Ričardas; Putrimas Raimundas; Zakarevičius Algimantas. Analysis of deformations of Ignalina geodynamic polygon space network. 4-osios Tarptautinės konferencijos "Aplinkos inžinerija" programa ir santraukos : Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2000 m. gegužės 25-26. Vilnius: Technika, 2000, p. 153. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2000 - Skeivalas Jonas; Putrimas Raimundas; Krikštaponis Boleslovas. A covariance analysis of the errors in precise levelling. 4-osios Tarptautinės konferencijos "Aplinkos inžinerija" programa ir santraukos : Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2000 m. gegužės 25-26. Vilnius: Technika, 2000, p. 153. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.071]
1996 - Skeivalas Jonas; Putrimas Raimundas. Planimetrinių koordinačių transformavimo tikslumo analizė. 2-osios Tarptautinės konferencijos "Miesto inžinerija ir aplinka" programa = 2nd International Conference "Civil Engineering and Environment" program. Vilniaus technikos universitetas, 1996 m. rugsėjo 26-27 d.. Vilnius: Technika, 1996, p. 66-67. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.143]
1996 - Kolosovskis Ričardas; Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras; Putrimas Raimundas. Lietuvos GPS antrosios klasės tinklo matematinio apdorojimo ypatumai. 2-osios Tarptautinės konferencijos "Miesto inžinerija ir aplinka" programa = 2nd International Conference "Civil Engineering and Environment" program. Vilniaus technikos universitetas, 1996 m. rugsėjo 26-27 d.. Vilnius: Technika, 1996, p. 62. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.071]
1994 - Zakarevičius Algimantas; Putrimas Raimundas. Ties of Lithuanian GPS network and coordinate systems of the existing triangulation network = : Ryšys tarp Lietuvos GPS tinklo geodezinės referencinės sistemos ir esamo trianguliacijos tinklo koordinačių sistemos. Tarptautinės konferencijos "Miesto inžinerija ir aplinka" programa [ir anotacijos] = International conference "Civil engineering and environment" program : 1994 rugsėjo 22-23 d. / Vilniaus technikos universitetas. Vilnius: Technika, 1994, p. 42. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.071]
1994 - Putrimas Raimundas; Krikštaponis Boleslovas. Digital terrain model for Lithuania = : Lietuvos skaitmeninis reljefo modelis. Tarptautinės konferencijos "Miesto inžinerija ir aplinka" programa [ir anotacijos] = International conference "Civil engineering and environment" program : 1994 rugsėjo 22-23 d. / Vilniaus technikos universitetas. Vilnius: Technika, 1994, p. 41. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2005 - Putrimas Raimundas. Metrologinių ir geodezinių matavimų apdorojimas : laboratorinių darbų metodikos nurodymai. Vilnius: Technika, 2005. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 43.571]

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

2010 - Kolosovskis Ričardas; Putrimas Raimundas. Matavimų apdorojimas : laboratorinių darbų metodikos nurodymai. Vilnius: Technika, 2010. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 4.680]
1995 - Zakarevičius Algimantas; Putrimas Raimundas. Ryšiai tarp geodezinių tinklų koordinačių sistemų. Vilnius: Technika, 1995. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 2.571]