Edvardas Rimkus

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2020 - Rimkus Edvardas. Technika, technologijos, ontologija: filosofiniai, sociologiniai ir komunikaciniai aspektai. Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. t. 31, Nr. 3 (2020), p. 261-270. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2020 - Keciorytė Vitalija; Rimkus Edvardas. Etika medijų ir technologijų aplinkose. Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. t. 31, Nr. 1 (2020), p. 94-101. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2019 - Rimkus Edvardas. Kognityvinė sąmonė I. Kanto patyrimo teorijoje. Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. t. 30, Nr. 3 (2019), p. 192-198. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2018 - Rimkus Edvardas. Vartojimo revoliucijos ir kontrrevoliucijos: filosofijos, sociologijos ir komunikacijos tyrimai. Filosofija, sociologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. t. 29, Nr. 3 (2018), p. 211-219. [M.kr.:H 001; S 005; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2017 - Baranovskaja Ivona; Rimkus Edvardas. Everyday valuable aspects: prospects of philosophy, sociology and communication. Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija. ISSN 0235-7186. T. 28, Nr. 1 (2017), p. 89-97. [M.kr.:H 001; S 005] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2017 - Rimkus Edvardas. Everyday life and technoscience. Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija. ISSN 0235-7186. T. 28, Nr. 3 (2017), p. 212-222. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2016 - Rimkus Edvardas. Gyvenimo būdas ir stilius: filosofinis ir sociologinis aspektai. Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 27, Nr. 3 (2016), p. 266-274. [M.kr.:H 001; S 005] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2015 - Rimkus Edvardas. Kūrybingumo etiniai ir ekologiniai aspektai: filosofinė ir sociologinė perspektyvos. Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 26, nr. 3 (2014), p. 254-264. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2015 - Rimkus Edvardas. Kultūriniai žemėlapiai : filosofinės ir sociologinės perspektyvos. Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 26, nr. 1 (2014), p. 72-80. [M.kr.:H 001; S 005] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2018 - Rimkus Edvardas. Patyrimo sampratos: I. Kantas ir E. Husserlis. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2018, Nr. 97, p. 26-35. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2017 - Rimkus Edvardas. Some remarks on the criticism of Kant’s theoretical philosophy in the Vilnius Epistemological School. Studia Philosophica Kantiana. Prešov: Inštitút filozofie Filozofická fakulta PU v Prešove. ISSN 1338-7758. 2017, iss. 2, p. 3-19. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2016 - Rimkus Edvardas. Technikos sąvoka: kaip išvengti stručio strategijos ir pamatyti dramblį. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2016, Nr. 89, p. 36-43. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2015 - Rimkus Edvardas. I. Kanto patyrimo teorijos metafizinė komunikacija : M. Heideggeris. Santalka : filosofija, komunikacija = Coactivity : philosophy, communication. Vilnius: Technika. ISSN 2029-6320. Vol. 23, no. 1 (2015), p. 73-85. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2013 - Rimkus Edvardas. Individas, tauta ir visuomenė postmoderniame pasaulyje. Santalka : filosofija, komunikacija = Coactivity : philosophy, communication. Vilnius: Technika. ISSN 2029-6320. Vol. 21, no. 1 (2013), p. 65-78. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2012 - Rimkus Edvardas. Meno kūrinys - žmogaus pasaulio išraiška ir komunikacijos vieta: M. Heideggerio pozicija. Santalka: Filosofija. Komunikacija / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 2029-6320. t. 20, nr. 1 (2012), p. 40-49. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Apžvalginiai, įvadiniai ir informaciniai straipsniai

2016 - Rimkus Edvardas. Vertybės socialinėje aplinkoje : sudarytojo žodis. Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 27, Nr. 3 (2016), p. 197-198. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.143]