Jolanta Saldukaitytė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2019 - Saldukaitytė Jolanta. Facing the uncanny: questioning art with E. Levinas. Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. t. 30, Nr. 3 (2019), p. 233-240. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2020 - Saldukaitytė Jolanta. Erdvė, vieta, pastogė: Levino namų fenomenologija. Problemos. Vilnius: Vilnius University Press. ISSN 1392-1126. 2020, Priedas, p. 58-68. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2019 - Saldukaitytė Jolanta. The place and face of the stranger in Levinas. Religions. Special issue: Levinas and the Political. Basel: MDPI AG. ISSN 2077-1444. vol. 10, iss. 2 (2019), p. 1-12. [M.kr.:H 001; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.857]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2019 - Saldukaitytė Jolanta. Gelbstint Kitą: karas ir taika Emmanuelio Levino filosofijoje. Religija ir kultūra. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1822-4539. t. 18-19 (2016) (2016), p. 38-49. [M.kr.:H 001; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2017 - Saldukaitytė Jolanta. The strangeness of alterity. Levinas studies: an annual review. Pittsburgh, Pennsylvania: Duquesne University Press. ISSN 1554-7000. Vol. 11 (2017), p. 95-120. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 1.857]
2015 - Saldukaitytė Jolanta. Materialinių poreikių imperatyvumas Emmanuelio Levino etikoje. Athena : filosofijos studijos. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas. ISSN 1822-5047. 2015, Nr. 10, p. 112-124. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2013 - Saldukaitytė Jolanta. Atsiskyrimo nuo anonimiškumo prasmė: Emmanuelis Levinas. Religija ir kultūra. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1822-4539. Vol. 12 (2013), p. 35-47. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.929]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2019 - Saldukaitytė Jolanta. Dasein svetimybė ir slėpiningumas. Iššūkis metafizikai: lietuviškos Heideggerio filosofijos interpretacijos: mokslo straipsnių rinkinys / sudarytojas ir mokslinis redaktorius Antanas Andrijauskas. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2019. ISBN 9786098231175, p. 301-315. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2015 - Saldukaitytė Jolanta. Is the Other strange?. Emmanuel Levinas: a radical thinker in the time of crisis / edited by Rita Šerpytytė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2015. ISBN 9786094596711, p. 71-79. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Apžvalginiai, įvadiniai ir informaciniai straipsniai

2017 - Saldukaitytė Jolanta. Identity in contemporary society : editorial. Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija. ISSN 0235-7186. T. 28, Nr. 3 (2017), p. 161-164. [M.kr.:S 008] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2017 - Cohen Richard A.; Saldukaitytė Jolanta. Editor's introduction. Levinas studies: an annual review. Pittsburgh, Pennsylvania: Duquesne University Press. ISSN 1554-7000. vol. 11 (2017), p. 7-14. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Recenzijos

Tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2014 - Saldukaitytė Jolanta. Įsivaizduojamybės teritorijos : recenzija Kristupo Saboliaus knygai "Įsivaizduojamybė". Vilnius : VU leidykla, 2013. 263 p. Problemos. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1126. T. 86 (2014), p. 195-201. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2018 - Saldukaitytė Jolanta. Responsibility beyond the ontological difference. Cultural Heritage and Contemporary Change. Series 7. Seminars: Culture and values. Vol. 36: Justice and responsibility: cultural and philosophical foundations. Washington: The Council for Research in Values and Philosophy, 2018. ISBN 9781565183308, p. 113-124. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.857]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

2019 - Saldukaitytė Jolanta; Cohen Richard A.. Religions. Special Issue "Levinas and the Political". Basel: MDPI AG, 2019. [M.kr.:H 001; S 002; S 008] [Aut.lankų sk.: 14.429]
2017 - Cohen Richard, A.; Saldukaitytė Jolanta. Levinas studies: an annual review, Volume 11. Pittsburgh, PA: Duquesne University Press, 2017. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 19.286]