Nerijus Stasiulis

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2020 - Lu Jintao; Ren Licheng; Zhang Chong; Liang Mengshang; Stasiulis Nerijus; Štreimikis Justas. Impacts of feminist ethics and gender on the implementation of CSR Initiatives. Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. t. 31, Nr. 1 (2020), p. 24-33. [M.kr.:H 001; S 004; S 005] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2020 - Stasiulis Nerijus. Dreaming under locke’s shadow. Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. t. 31, Nr. 3 (2020), p. 195-197. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2019 - Stasiulis Nerijus. The transformation of modern causality in Heidegger’s thought. Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. t. 30, Nr. 1 (2019), p. 27-36. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2019 - Stasiulis Nerijus. The mind of the political and social animal. Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. t. 30, Nr. 3 (2019), p. 163-165. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2019 - Horcickova Zuzana; Stasiulis Nerijus. Philosophy of economics and management: youth participation in family business and national economy. Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. t. 30, Nr. 1 (2019), p. 17-26. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2018 - Keciorytė Vitalija; Stasiulis Nerijus. Visuality 2017: tourism vs heritage in a creative city. Filosofija, sociologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 29, Nr. 1 (2018), p. 79-87. [M.kr.:H 001; S 005] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2018 - Saeidi Sayedeh Parastoo; Othman Mohd Shahwahid Haji; Štreimikienė Dalia; Saeidi Sayyedeh Parisa; Stasiulis Nerijus. The Utilitarian Aspect of the Philosophy of Ecology: The Case of Corporate Social Responsibility. Filosofija, Sociologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija. ISSN 0235-7186. T. 29, Nr. 1 (2018), p. 39-51. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2018 - Stasiulis Nerijus. The everyday in Heidegger's revolutionary thought. Filosofija, sociologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. t. 29, Nr. 3 (2018), p. 176-184. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2018 - Stasiulis Nerijus. Ontology and technology in the everyday. Filosofija, sociologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 29, Nr. 1 (2018), p. 1-3. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2016 - Stasiulis Nerijus. On the unity of theory and practice in Heidegger’s thought. Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 27, Nr. 3 (2016), p. 249-256. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2020 - Stasiulis Nerijus. Visual communication in the politico-cultural sphere. Cultura. International journal of philosophy of culture and axiology. Frankfurt am Main: Peter Lang Gmbh. ISSN 1584-1057. vol. 17, iss. 1 (2020), p. 7-18. [M.kr.:H 001; S 005; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2020 - Stasiulis Nerijus. The meaning of rationality in Heidegger's Philosophy. Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science = Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. Tomsk: Tomsk State University. ISSN 1998-863X. 2020, № 56, p. 129-136. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2019 - Stasiulis Nerijus. Skausmas ir pasaulėžiūrų karai: heidegeriškoji analizė. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2019, Nr. 101, p. 32-39. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2019 - Stasiulis Nerijus. L. Wittgensteino psichologijos ir religijos filosofija. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2019, Nr. 100, p. 50-55. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2019 - Stasiulis Nerijus. L. Wittgensteino psichologijos filosofija: geštaltpsichologijos kritika. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2019, Nr. 98, p. 6-12. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2019 - Stasiulis Nerijus. L. Wittgensteino psichologijos filosofija: aspekto matymas. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2019, Nr. 99, p. 6-12. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2018 - Stasiulis Nerijus. Heidegeriškoji naudos ontologija. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2018, Nr. 94, p. 6-12. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2018 - Stasiulis Nerijus. Dėl M. Heideggerio veikalo Būtis ir laikas vertimo. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2018, Nr. 96, p. 118-129. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2017 - Stasiulis Nerijus. The idea of the creative society and the development of creative industries. Economics & sociology : journal of scientific papers. Ternopil: Centre of Sociological Research. ISSN 2071-789X. Vol. 10, iss. 2 (2017), p. 217-226. [M.kr.:H 001; S 005] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2017 - Stasiulis Nerijus. Sprachspiel ir ritualas L. Wittgensteino filosofijoje. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2017, Nr. 93, p. 78-84. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2016 - Stasiulis Nerijus. Pastabos dėl Hegelio Gamtos filosofijos poskyrio „Šviesa“ vertimo. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2016, Nr. 87, p. 88-90. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2016 - Stasiulis Nerijus. Keletas pastabų dėl veikalo „Gamtos filosofija“ ir jo skyriaus vertimo. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2016, Nr. 86, p. 96-100. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2015 - Stasiulis Nerijus. Kūrybos visuomenė Lietuvoje: kūrybos visuomenės vizija ir gairės. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2015, Nr. 83, p. 6-12. [M.kr.:H 001; S 005; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2015 - Stasiulis Nerijus. Kūrybos visuomenė Lietuvoje: kūrybos sampratos eskizas. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2015, Nr. 82, p. 16-23. [M.kr.:H 001; S 005; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2015 - Stasiulis Nerijus. Kūrybos visuomenė Lietuvoje: kūrybos klasės ir kūrybos miesto bruožai. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2015, Nr. 84, p. 45-51. [M.kr.:H 001; S 004; S 005] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2018 - Stasiulis Nerijus. Communicative creativity: from customary metaphysics to original ontology. Creativity studies. Vilnius: VGTU Press. ISSN 2345-0479. vol. 11, iss. 2 (2018), p. 326-337. [M.kr.:H 001; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2016 - Stasiulis Nerijus. On the conception of the creative in natural science and philosophical reflections thereof. Creativity studies. Vilnius: Technika. ISSN 2345-0479. Vol. 9, no. 1 (2016), p. 42-52. [M.kr.:H 001; S 005; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2019 - Stasiulis Nerijus. Heideggerio mąstymas ir ne-egzistencializmas, arba apie (subjekto ir objekto) vienį. Iššūkis metafizikai: lietuviškos Heideggerio filosofijos interpretacijos / sudarytojas ir mokslinis redaktorius Antanas Andrijauskas. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2019. ISBN 9786098231175, p. 418-433. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 1.143]

Vertimai

2017 - Stasiulis Nerijus. Pastabos apie Frazerio „The Golden Bough“. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2017, Nr. 91, p. 66-81. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2016 - Stasiulis Nerijus. Georgas Wilhelmas Friedrichas Hegelis. Filosofinių mokslų enciklopedija. Antroji dalis. Gamtos filosofija. Antrasis skyrius: Fizika § 272–336 : Versta iš G. W. F. Hegel, Enzyklopädie der philosophichen Wissenschaften im Grundrisse, 1830, Zweiter Teil, Die. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2016, Nr. 87, p. 77-87. [M.kr.:H 001; N 002] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2016 - Stasiulis Nerijus. Georgas Wilhelmas Friedrichas Hegelis. Filosofinių mokslų enciklopedija. Antroji dalis. Gamtos filosofija : versta iš G.W.F. Hegel, Enzyklopädie der philosophichen Wissenschaften im Grundrisse, 1830, Zweiter Teil, Die Naturphilosophie, Mit den mündlichen . Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2016, Nr. 86, p. 85-95. [M.kr.:H 001; H 002; N 002] [Aut.lankų sk.: 0.786]