Antanas Šapalas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2021 - Mudrov Andrej; Šapalas Antanas; Šaučiuvėnas Gintas; Urbonas Kęstutis. Moment resisting connection with curved endplates: Behaviour study. Applied sciences. Basel: MDPI. ISSN 2076-3417. vol. 11, iss. 4 (2021), p. 1-12. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2019 - Gribniak Viktor; NG Pui Lam; Tamulėnas Vytautas; Misiūnaitė Ieva; Norkus Arnoldas; Šapalas Antanas. Strengthening of fibre reinforced concrete elements: synergy of the fibres and external sheet. Sustainability. Basel: MDPI. vol. 11, iss. 16 (2019), p. 1-13. [M.kr.:T 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2019 - Gribniak Viktor; Misiūnaitė Ieva; Rimkus Arvydas; Sokolov Aleksandr; Šapalas Antanas. Deformations of FRP–concrete composite beam: experiment and numerical analysis. Applied sciences. Basel: MDPI AG. vol. 9, iss. 23 (2019), p. 1-11. [M.kr.:T 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2019 - Šapalas Antanas; Šaučiuvėnas Gintas; Rasiulis Konstantin; Griškevičius Mečislavas; Gečys Tomas. Behaviour of vertical cylindrical tank with local wall imperfections. Journal of civil engineering and management. Vilnius: VGTU press. ISSN 1392-3730. vol. 25, iss. 3 (2019), p. 287-296. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2013 - Ghorbani Ali; Hasanzadehshooiili Hadi; Šapalas Antanas; Lakirouhani Ali. Buckling of the steel liners of underground road structures: the sensitivity analysis of geometrical parameters. The Baltic journal of road and bridge engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 8, no. 4 (2013), p. 250-254. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2012 - Hasanzadehshooiili Hadi; Lakirouhani Ali; Šapalas Antanas. Neural network prediction of buckling load of steel arch-shells. Archives of civil and mechanical engineering. Wroclaw: Elsevier urban & partner sp.. ISSN 1644-9665. Vol. 12, iss. 4 (2012), p. 477-484. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2011 - Šaučiuvėnas Gintas; Šapalas Antanas; Griškevičius Mečislavas. Bearing capacity of axially loaded timber members – estimation under uneven fire action. Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 17, no. 4 (2011), p. 581-589. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2006 - Rasiulis Konstantin; Šapalas Antanas; Vadlūga Romualdas; Samofalov Michail. Stress/strain state investigations for extreme points of thin wall cylindrical tanks. Journal of constructional steel research. Oxford: Elsevier. ISSN 0143-974X. Vol. 62, iss. 12 (2006), p. 1232-1237. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Daniūnas Alfonsas; Kvedaras Audronis Kazimieras; Šapalas Antanas; Šaučiuvėnas Gintas. Design basis of Lithuanian steel and aluminium structure codes and their relations to Eurocode. Journal of constructional steel research. Oxford: Elsevier. ISSN 0143-974X. Vol. 62, iss. 12 (2006), p. 1250-1256. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2017 - Šapalas Antanas; Šaučiuvėnas Gintas; Rasiulis Konstantin. Behavior of hollow composite steel-concrete members under long-term axial compression. Procedia Engineering. Modern Building Materials, Structures and Techniques, MBMST 2016. Amsterdam: Elsevier Ltd.. ISSN 1877-7058. Vol. 172 (2017), p. 711-714. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Popov Vladimir; Valivonis Juozas; Šapalas Antanas; Šaučiuvėnas Gintas; Urbanavičius Tomas; Šlivinskas Tomas. Application of numerical methods for the analysis of a concrete-steel tower subjected to multiple load factors. Procedia Engineering. 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania. Amsterdam: Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-7058. Vol. 57 (2013), p. 914-921. [M.kr.:T 002; T 008; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2009 - Kuranovas Artiomas; Gurkšnys Kęstutis; Šaučiuvėnas Gintas; Šapalas Antanas; Kvedaras Audronis Kazimieras. Experimental investigations of eccentrically hollow concrete-filled circular stainless steel tubular members under compression. Steel concrete composite and hybrid structures : proceedings of the 9th International Conference on Steel Concrete Composite and Hybrid Structures (ASCCS 2009), Leeds, UK, 8-10 July 2009 / editor, Dennis Lam. Singapore: Research Publishing Services, 2009. ISBN 9789810830687, p. 279-284. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2004 - Juozaitis Jonas; Šapalas Antanas. Peculiarities of determination of steel structure fire resistance. The 8th International conference "Modern building materials, structures and techniques" : selected papers : May 19-21, 2004 Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057574, p. 493-495. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2019 - Mudrov Andrej; Šaučiuvėnas Gintas; Šapalas Antanas. A study on analytical T-stub prying models for RHS joints in tension. Engineering structures and technologies. Vilnius: VGTU Press. ISSN 2029-882X. vol. 11, iss. 1 (2019), p. 1-10. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2016 - Mudrov Andrej; Šaučiuvėnas Gintas; Šapalas Antanas; Talvik Ivar. Plastic capacity of bolted RHS flange-plate joints under axial tension. Engineering structures and technologies. Vilnius; London: Technika; Taylor & Francis. ISSN 2029-882X. Vol. 8, no. 3 (2016), p. 85-93. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2009 - Juozapaitis Algirdas; Jatulis Donatas; Šapalas Antanas. Kombinuoto plieninio plokščiojo bokšto-stiebo konstravimas ir skaičiavimas. Statybinės konstrukcijos ir technologijos=Engineering structures and technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2317. 2009, Nr.1 (4), p. 157-165. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2006 - Rasiulis Konstantin; Samofalov Michail; Šapalas Antanas. Stress strain state investigation of soft defects on the thin plate by using experimental method. Mechanika 2006 : proceedings of the 11th international conference, April 6-7, 2006, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2006, p. 283-288. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Rasiulis Konstantin; Samofalov Michail; Šapalas Antanas. Stress and strain state investigation of soft defects on thin steel plate using experimental and numerical methods. Mechanika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2006, Nr.3(59), p. 19-27. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2006 - Valentinavičius Saulius; Šapalas Antanas; Vasiliauskienė Lina. Numerical solutions by using FNL model of complex shape concrete structures. WSEAS transactions on applied and theoretical mechanics. Athens: WSEAS. ISSN 1991-8747. Vol. 1, iss. 1 (2006), p. 106-109. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2006 - Rasiulis Konstantin; Samofalov Michail; Šapalas Antanas. Application of the non-linear fe models to estimate effect of soft defects on thin walls of steel cylindrical tanks. Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 12, no. 2 (2006), p. 169-179. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2006 - Vasiliauskienė Lina; Valentinavičius Saulius; Šapalas Antanas. Adaptive finite element analysis for solution of complex engineering problems. WSEAS transactions on applied and theoretical mechanics. Athens: WSEAS. ISSN 1991-8747. Vol. 1, iss. 1 (2006), p. 33-38. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2004 - Romanenko Konstantin; Samofalov Michail; Šapalas Antanas; Aliphanov L.A. Linear and physically non-linear stress state analysis of local shape defects on steel cylindrical tank walls by finite element method. Mechanika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2004, Nr. 2(46), p. 5-13. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2004 - Šapalas Antanas. Composite and interaction effects in steel-concrete structures for higher fire resistance. Journal of civil engineering and management : Vilnius Gediminas Technical University, Lithuanian Academy of Sciences. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 10, no. 3 (2004), p. 241-245. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2015 - Šapalas Antanas. Džiaugiuosi pažinęs profesorių. Rytdiena prasideda šiandien. VGTU rektorius Alfonsas Daniūnas. Vilnius: Technika, 2015. ISBN 9786094577758, p. 107-109. [M.kr.:H 005; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2004 - Kvedaras Audronis-Kazimieras; Šapalas Antanas. Efektyvios plieno betono konstrukcijos ir jų taikymo galimybės. Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-8619. T. X, nr. 2 (2004), p. 77-81. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2002 - Juozaitis Jonas; Pranevičius Jonas Arūnas; Šapalas Antanas. Stiebų poslinkių ir rezonansinių svyravimų įtaka jų būsenai. Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 8, Suppl. 1 (2002), p. 57-60. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2019 - Mudrov Andrej; Šapalas Antanas; Šaučiuvėnas Gintas. Parametric study of the curved T-stub in tension. XII Congresso de Construção Metálica e Mista, 21 e 22 novembro 2019, Coimbra, Portugal. Coimbra: Associacao Portuguesa de Construcao Metalica e Mista, 2019. ISBN 9789899925168, p. 1025-1034. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2019 - Mudrov Andrej; Šapalas Antanas; Šaučiuvėnas Gintas. Experimental study of CFST column to steel beam bolted connection with curved end-plates. The 13th international conference “Modern building materials, structures and techniques”, 16–17 May, 2019, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2019, p. 437-442. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2011 - Kudzys Antanas; Kvedaras Audronis Kazimieras; Lukoševičienė Ona; Šapalas Antanas. Design of tubular composite compression members : partial and full assisting by testing. EUROSTEEL 2011 : 6th European conference on steel and composite structures: research - design - construction. August 31 - September 2, 2011, Budapest, Hungary : proceedings / Budapest University of Technology and Economic, University of Pécs, University of Miskolc. Brussels: ECCS European Convention for Constructional Steelwork, 2011. ISBN 9789291471034, p. 657-662. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Valentinavičius Saulius; Šapalas Antanas; Vasiliauskienė Lina. Numerical solutions by using FNL model of complex shape concrete structures. Proceedings of the 2nd WSEAS International Conferences on applied and theoretical mechanics: Venice, Italy, November 20-22, 2006. Athenes: WSEAS, 2006. ISBN 9608457564, p. 384-387. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2006 - Vasiliauskienė Lina; Valentinavičius Saulius; Šapalas Antanas. Adaptive finite element analysis for solution of complex engineering problems. Proceedings of the 2nd WSEAS International Conferences on applied and theoretical mechanics: Venice, Italy, November 20-22, 2006. Venice: WSEAS, 2006. ISBN 9608457564, p. 378-383. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2004 - Romanenko Konstantin; Samofalov Michail; Šapalas Antanas; Aliphanov Leonid. Plieninių ritinio pavidalo talpyklų sienutės vietinių defektų mechaninio būvio tiesinė ir fiziškai netiesinė analizė baigtinių elementų metodu. Mechanika-2004 : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva 2004 m. balandžio 1-2. Kaunas: Technologija, 2004. ISBN 9955096306, p. 56-61. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2004 - Romanenko Konstantin; Šapalas Antanas; Kvedaras Audronis-Kazimieras; Samofalov Michail. Physical and geometrical non-linearity in stress/strain state FE analysis of thin -walled structures. NSCM -17 : proceedings of the 17th Nordic Seminar on Computational Mechanics. Stockholm: 2004, p. 179-182. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2004 - Juozaitis Jonas; Šapalas Antanas. Peculiarities of determination of steel structure fire resistance. Modern building materials, structures and techniques[elektroninis išteklius] : proceedings of the 8th international conference, held on May 19-22, 2004 Vilnius, Lithuania [CD]. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057221, p. 1-4. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2001 - Juozaitis Jonas; Pranevičius Jonas-Arūnas; Šapalas Antanas. Influence of displacements and oscilations on behaviour of masts. Modern building materials, structures and techniques : proceedings of the 7th International Conference, held on May 16-18, 2001, Vilnius, Lithuania [CD]. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2001. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.000]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

1999 - Juozaitis Jonas; Šapalas Antanas. Second order effect in guyed masts. Modern building materials, structures and techniques : proceedings of 6th international conference, held on May 19-21, 1999, Vilnius, Lithuania, Vol. II. Vilnius: Technika, 1999. ISBN 9986053773, p. 29-34. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
1997 - Juozaitis Jonas; Šapalas Antanas. Metalinių radijo ir televizijos stiebų konstrukcijų tyrimai. Modern building materials, structures and techniques : proceedings of 5th international conference, held on May 21-24, 1997, Vilnius, Lithuania. Vol. 3. Vilnius: Technika, 1997. ISBN 9986053269, p. 100-106. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
1995 - Kvedaras Audronis Kazimieras; Pranevičius Jonas Arūnas; Šapalas Antanas; Šapalas K.; Valiūnas Balys. Kompozitinių plieno betono konstrukcijų erdvinė sistema. 4-osios tarptautinės konferencijos "Naujos statybinės medžiagos, konstrukcijos ir technologijos", įvykusios Vilniuje 1995 m. gegužės 10-13 d., straipsniai. Vilnius: Technika. ISBN 9986051843. t. 2 (1995), p. 102-107. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
1995 - Kvedaras Audronis Kazimieras; Juozaitis Jonas; Pranevičius Jonas Arūnas; Šapalas Antanas. Atotampų įtempių įtaka stiebo elgsenai. 4-osios tarptautinės konferencijos "Naujos statybinės medžiagos, konstrukcijos ir technologijos", įvykusios Vilniuje 1995 m. gegužės 10-13 d., straipsniai. Vilnius: Technika. ISBN 9986051843. t. 2 (1995), p. 125-129. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2017 - Buidovaitė-Pivoriūnienė Kristina; Šneideris Arnoldas; Šapalas Antanas. Patikimiausia apsauga nuo gaisro - kompetentingas konstruktorius. Statyba ir architektūra. Vilnius: UAB Statyba ir architektūra. ISSN 0131-9183. 2017, 1, p. 36-38. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2015 - Šukys Ritoldas; Šapalas Antanas; Komka Arūnas; Buidovaitė Kristina. Gaisrinės saugos kokybei gerinti – VGTU mokslininkų patirtis : žurn. Kristinos Buidovaitės pokalbis su VGTU Darbo ir gaisrinės saugos katedros vedėju prof. Ritoldu Šukiu, Metalinių ir medinių konstrukcijų katedros prof. dr. Antanu Šapalu, VGTU kancleriu d. Statyba ir architektūra. Vilnius: UAB "Statyba ir architektūra". ISSN 0131-9183. 2015, Nr. 10, p. 24-25. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2015 - Lekavičienė Egidija; Šapalas Antanas. Brandžios "Jauno" metalo galimybės : žurn. Egidijos Lekavičienės pokalbis su VGTU Metalinių ir medinių konstrukcijų katedros profesoriumi Antanu Šapalu. Structum. Vilnius: UAB "Structum projektai". ISSN 2335-2116. 2015, kovas [Nr. 3], p. 59-61. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2012 - Kvedaras Audronis Kazimieras; Šapalas Antanas; Katinas J.. Composite concrete-filled tubular members in tension. Mechanics of composite materials : seventeenth international conference : May 28 - June 1, 2012, Riga, Latvia : book of abstracts / Institute of Polymer Mechanics University of Latvia. Riga: 2012, p. [1]. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2004 - Juozaitis Jonas; Šapalas Antanas. Peculiarities of determination of steel structure fire resistance. Modern building materials, structures and techniques : abstracts of the 8th international conference, held on May 19-22, 2004 Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057221, p. 241-242. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2001 - Juozaitis Jonas; Pranevičius Jonas-Arūnas; Šapalas Antanas. Influence of displacements and oscilations on behaviour of masts. Modern building materials, structures and techniques : abstracts of 7th international conference, held on May 16-18, 2001 Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2001. ISBN 9986054400, p. 251-252. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2010 - Elzbutas Henrikas; Vainiūnas Povilas; Čygas Donatas; Ziberkas Leonidas Pranas; Aksamitauskas Vladislovas Česlovas; Atkočiūnas Juozas; Černius Benjaminas; Gulbinienė Aleksandra Laimutė; Isevičius Edmundas; Kaklauskas Artūras; Kaklauskas Gintaris; Laurinavi. Universitetinės architektūros ir statybos inžinerijos studijos Lietuvoje : minint Statybos fakulteto įkūrimo 70-ąsias metines. Kaunas: Technologija, 2010. [M.kr.:S 007; T 002] [Aut.lankų sk.: 19.286]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

2009 - Šapalas Antanas; Valivonis Juozas; Juknevičius Linas. Statybinės konstrukcijos : konferencijos, įvykusios Vilniuje 2009 m. vasario 6 d., straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2009. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 11.071]
2008 - Parasonis Josifas; Atkočiūnas Juozas; Šapalas Antanas; Kaklauskas Artūras; Kaklauskas Gintaris; Mačiulaitis Romualdas; Ustinovičius Leonas; Valivonis Juozas; Šukys Ritoldas; Norkus Arnoldas. 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas – Lietuvos ateitis" 2008 m. teminės konferencijos "STATYBA" (2008 m. balandžio 2-4 d.) straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2008. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 45.357]
2006 - Marčiukaitis Jonas Gediminas; Kvedaras Audronis Kazimieras; Šapalas Antanas; Šneideris Arnoldas. Respublikinės konferencijos "Statybinės konstrukcijos: statybinių konstrukcijų kūrimas integruojantis į Eurokodų erdvę", įvykusios Vilniuje 2006 m. kovo 3 d., pranešimų rinkinys. Vilnius: Technika, 2006. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 11.071]
2004 - Šapalas Vaidotas; Alikonis Antanas Algirdas; Atkočiūnas Juozas; Kaklauskas Artūras; Kaminskas Antanas; Mačiulaitis Romualdas; Marčiukaitis Jonas Gediminas; Parasonis Josifas; Šapalas Antanas; Vainiūnas Povilas; Zavadskas Edmundas Kazimieras. 7-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2004 m. kovo 25-26 d., medžiaga : statyba. Vilnius: Technika, 2004. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 24.357]

Taikomieji mokslo darbai

(žodynai, žinynai, enciklopedijos, bibliografijos, vadovai, atlasai, žemėlapiai, teisės aktų komentarai)

2014 - Kvedaras Audronis Kazimieras; Šapalas Antanas; Šaučiuvėnas Gintas; Blaževičius Žygimantas. Platus plieninių konstrukcijų tvermės norminimas. LVS3 = Large valorisation on sustainability of steel structures : projektavimo vadovas. Vilnius: Technika, 2014. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 9.429]
2014 - Kvedaras Audronis Kazimieras; Šapalas Antanas; Šaučiuvėnas Gintas; Blaževičius Žygimantas. Platus plieninių konstrukcijų tvermės norminimas. LVS3 = Large valorisation on sustainability of steel structures : pagrindžiamasis dokumentas. Vilnius: Technika, 2014. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 6.714]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2017 - Kvedaras Audronis Kazimieras; Rasiulis Konstantin; Šapalas Antanas; Šapalas Vaidotas; Šaučiuvėnas Gintas; Urbonas Kęstutis; Zabulionis Darius. Plieninės konstrukcijos, elementai ir jų jungtys : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2017. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 19.240]

Mokomosios knygos

1995 - Šapalas Antanas. Statybinių konstrukcijų atsparumas ugniai : mokomoji knygelė studijuojantiems priešgaisrinę saugą. Vilnius: Technika, 1995. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 2.857]

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

2012 - Kvedaras Audronis Kazimieras; Šapalas Antanas; Šaučiuvėnas Gintas; Blaževičius Žygimantas; Vassart Olivier; Zhao Bin. Kompozitinių konstrukcijų membraninė elgsena gaisro metu. MACS+ : projektavimo vadovas. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 5.143]
2012 - Kvedaras Audronis Kazimieras; Šapalas Antanas; Šaučiuvėnas Gintas; Blaževičius Žygimantas; Vassart Olivier; Zhao Bin. Kompozitinių konstrukcijų membraninė elgsena gaisro metu. MACS+ : inžineriniai pagrindai. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 9.643]
2011 - Šaučiuvėnas Gintas; Šapalas Antanas. Metalinės konstrukcijos : laboratorinių darbų metodikos nurodymai. Vilnius: Technika, 2011. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 6.140]