Evelina Zigmantienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2017 - Gražulis Žymantas; Krikštaponis Boleslovas; Neseckas Algirdas; Popovas Darius; Putrimas Raimundas; Šlikas Dominykas; Zigmantienė Evelina. The horizontal deformation analysis of high-rise buildings. 10th International conference "Environmental Engineering", 27-28 April 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-7. [M.kr.:T 004; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2017 - Obuchovski Romuald; Petroškevičius Petras; Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras; Puškorius Vytautas; Šlikas Dominykas; Viskontas Povilas; Zigmantienė Evelina. On the quality parameters of the modern gravity survey of the Lithuanian territory. Baltic Geodetic Congress (BGC Geomatics), Gdansk University of Technology, 22-25 June 2017, Poland. New York: IEEE, 2017, p. 263-266. [M.kr.:T 004; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2017 - Birvydienė Rosita; Butkus Algirdas; Būga Arūnas; Dedela Ramūnas; Kolosovskis Ričardas; Krikštaponis Boleslovas; Musteikis Arvydas; Neseckas Algirdas; Obuchovski Romuald; Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras; Petniūnas Marius; Petroškevičius Petras; Puškorius V. Final results of establishment of the geodetic vertical second order network of Lithuania. 10th International conference "Environmental Engineering", 27-28 April 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-10. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2014 - Krikštaponis Boleslovas; Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras; Viskontas Povilas; Neseckas Algirdas; Zigmantienė Evelina; Kolosovskis Ričardas; Musteikis Arvydas; Tumelienė Eglė; Birvydienė Rosita; Šlikas Dominykas; Petroškevičius Petras. Designing issues of the geodetic vertical reference network of Lithuania. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576409, p. 1-10. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2011 - Būga Arūnas; Jokela Jorma; Putrimas Raimundas; Zigmantienė Evelina. Analysis of EDM instruments calibration at the Kyviškės calibration baseline. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Villnius, Lithuania : selected papers. Vol. 3. Sustainable Urban development. Roads and Railways. Technologies of Geodesy and Cadastre. Vilnius: Technika, 2011. ISSN 2029-7106, p. 1301-1305. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2008 - Putrimas Raimundas; Krikštaponis Boleslovas; Neseckas Algirdas; Kolosovskis Ričardas; Stepanovienė Jadvyga; Tumelienė Eglė; Viskontas Povilas; Zigmantienė Evelina. Results of Lithuanian national geodetic vertical first order network development. The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 3. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282655, p. 1446-1456. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2005 - Petroškevičius Petras; Putrimas Raimundas; Krikštaponis Boleslovas; Būga Arūnas; Neseckas Algirdas; Obuchovski Romuald; Stepanovienė Jadvyga; Tumelienė Eglė; Viskontas Povilas; Zigmantienė Evelina. Analysis of normal height differences determination in Lithuanian national geodetic vertical network. The 6th International Conference Environmental Engineering : selected papers : May 26-27, 2005 Vilnius, Lithuania. Vol. 2. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986058511, p. 975-984. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2010 - Skeivalas Jonas; Zigmantienė Evelina; Tumelienė Eglė; Birvydienė Rosita. Fotogrametrijos metodai analizuojant akies lęšiuko skaitmeninius vaizdus. Geodezija ir kartografija. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1541. Vol. 36, no. 1 (2010), p. 25-29. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2008 - Skeivalas Jonas; Petroškevičius Petras; Obuchovski Romuald; Zigmantienė Evelina. Gravimetrinių tinklų išlyginimas, taikant skirtingus išlyginimo modelius. Geodezija ir kartografija. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1541. T. 34, nr. 2 (2008), p. 45-49. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2007 - Skeivalas Jonas; Gečytė Silvija; Aleknienė Edita; Zigmantienė Evelina. Geodezinio vertikaliojo tinklo klaidų analizė taikant skirtingus išlyginimo modelius. Geodezija ir kartografija. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1541. T. 33, nr. 2 (2007), p. 55-60. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2006 - Kazakevičius Stasys-Vytautas; Zigmantienė Evelina; Urbanas Saulius. Struvės geodezinis lankas įrašytas į pasaulio paveldo sąrašą. Žemėtvarka ir hidrotechnika. Vilnius: Lietuvos ŽH inžinierių sąjunga. ISSN 1648-3014. 2006, Nr. 3, p. 78-82. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2006 - Petroškevičius Petras; Zigmantienė Evelina. 50-mečio proga kolegos sveikina Eimuntą Paršeliūną. Geodezija ir kartografija. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1541. T. 32, nr. 3 (2006). [M.kr.:H 005] [Aut.lankų sk.: 0.000]
2006 - Kazakevičius Stasys-Vytautas; Zigmantienė Evelina. 1971-1990 m. 1:10 000 mastelio lietuvos topografinis žemėlapis. Žemėtvarka ir hidrotechnika. Vilnius: Lietuvos ŽH inžinierių sąjunga. ISSN 1648-3014. 2006, Nr. 4, p. 32-38. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2005 - Sužiedelytė-Visockienė Jūratė; Zigmantienė Evelina; Žalnierukas Albinas. Использование аэрофотоснимков для целей кадастра. Vagos : mokslo darbai. Kaunas: Lietuvos žemės ūkio universitetas. ISSN 1648-116X. Nr. 67(20), 1 (2005), p. 97-102. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2004 - Kazakevičius Stasys-Vytautas; Zigmantienė Evelina. Pirmieji 1:10 000 mastelio stereografinės nuotraukos darbai Lietuvoje. Žemėtvarka ir hidrotechnika : Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos žurnalas. Vilnius: Lietuvos ŽH inžinierių s-ga. ISSN 1648-3014. 2004, Nr. 2, p. 76-79. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2004 - Žalnierukas Albinas; Sužiedelytė-Visockienė Jūratė; Zigmantienė Evelina. Archyvinių aerofotonuotraukų panaudojimo galimybės. Žemėtvarka ir hidrotechnika : Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos žurnalas. Vilnius: Lietuvos ŽH inžinierių s-ga. ISSN 1648-3014. 2004, Nr. 3, p. 58-63. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2003 - Kazakevičius Stasys-Vytautas; Zigmantienė Evelina. Sovietų sąjungos karo topografijos tarnybos išleistieji Lietuvos teritorijos topografiniai žemėlapiai. Žemėtvarka ir hidrotechnika : Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos žurnalas. Vilnius: Lietuvos ŽH inžinierių s-ga. ISSN 1648-3014. 2003, Nr. 1(113), p. 66-73. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2003 - Kazakevičius Stasys-Vytautas; Zigmantienė Evelina. Pirmasis Lietuvos teritorijos 1:10 000 mastelio kontūrinis žemėlapis. Žemėtvarka ir hidrotechnika : Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos žurnalas. Vilnius: Lietuvos ŽH inžinierių s-ga. ISSN 1648-3014. 2003, Nr. 2(114), p. 73-78. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2003 - Žalnierukas Albinas; Sužiedelytė-Visockienė Jūratė; Zigmantienė Evelina. Pastatų geometrinių parametrų matavimas aerofotogrametriniu metodu kadastro poreikiams. Geodezija ir kartografija. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1541. T. XXIX, nr. 4 (2003), p. 124-127. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2003 - Kazakevičius Stasys-Vytautas; Zigmantienė Evelina. Lietuvos topografinio žemėlapio 1:10 000 mastelio sudarymo pradžia. Žemėtvarka ir hidrotechnika : Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos žurnalas. Vilnius: Lietuvos ŽH inžinierių s-ga. ISSN 1648-3014. 2003, Nr. 4, p. 85-89. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2014 - Krikštaponis Boleslovas; Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras; Viskontas Povilas; Neseckas Algirdas; Zigmantienė Evelina; Kolosovskis Ričardas; Musteikis Arvydas; Tumelienė Eglė; Birvydienė Rosita; Šlikas Dominykas; Petroškevičius Petras. Designing issues of the geodetic vertical reference network of Lithuania. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576904, p. [1-10]. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2011 - Būga Arūnas; Jokela Jorma; Putrimas Raimundas; Zigmantienė Evelina. Analysis of EDM instruments calibration at the Kyviškės calibration baseline. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Villnius, Lithuania CD. Vilnius: Technika, 2011. ISBN 9789955288312, p. 1301-1305. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2005 - Petroškevičius Petras; Putrimas Raimundas; Krikštaponis Boleslovas; Būga Arūnas; Neseckas Algirdas; Obuchovski Romuald; Stepanovienė Jadvyga; Tumelienė Eglė; Viskontas Povilas; Zigmantienė Evelina. Analysis of normal height differences determination in Lithuanian national geodetic vertical network. Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania [elektroninis išteklius] : proceedings [CD]. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986058589, p. 1-10. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2004 - Sužiedelytė-Visockienė Jūratė; Zigmantienė Evelina. Использование архивных аэрофотоснимков для целей кадастра. Žemės naudojimas ir žemėtvarka : tarptautinės mokslinės metodinės konferencijos pranešimai : Baltic Surveying'04 : skiriama LŽŪU 80-mečiui. Akademija (Kauno raj.): Lietuvos žemės ūkio universiteto Leidybos centras, 2004, p. 79-81. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2002 - Kazakevičius Stasys-Vytautas; Stepanovienė Jadvyga; Tumelienė Eglė; Zigmantienė Evelina. Topografic maps of Lithuanian territory in the end of XXth century. 5-osios Tarptautinės konferencijos "Aplinkos inžinerija" programa ir santraukos : Vilniaus Gedimino technikos universitetas 2002 m. gegužės 23-24. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055245, p. 204. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2002 - Būga Arūnas; Kazakevičius Stasys-Vytautas; Neseckas Algirdas; Neseckas Aldas; Zigmantienė Evelina; Viskontas Povilas. F.G.W. Struve geodetic ARC points in Lithuania. 5-osios Tarptautinės konferencijos "Aplinkos inžinerija" programa ir santraukos : Vilniaus Gedimino technikos universitetas 2002 m. gegužės 23-24. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055245, p. 204. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2000 - Stepanovienė Jadvyga; Zigmantienė Evelina; Tumelienė Eglė. Technology of creation catalogue of national geodetic vertical first order network sities. 4-osios Tarptautinės konferencijos "Aplinkos inžinerija" programa ir santraukos : Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2000 m. gegužės 25-26. Vilnius: Technika, 2000, p. 157. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2000 - Stepanovienė Jadvyga; Zigmantienė Evelina; Tumelienė Eglė. Lietuvos valstybinio geodezinio vertikaliojo pirmosios klasės tinklo punktų katalogo sudarymo technologija. 4-osios Tarptautinės konferencijos "Aplinkos inžinerija" programa ir santraukos : Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2000 m. gegužės 25-26. Vilnius: Technika, 2000, p. 73. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Taikomieji mokslo darbai

(žodynai, žinynai, enciklopedijos, bibliografijos, vadovai, atlasai, žemėlapiai, teisės aktų komentarai)

2010 - Petroškevičius Petras; Šleiteris Edmandas; Urbonas Zigmas Tadas; Urbanas Saulius; Viskontas Povilas; Zigmantienė Evelina. Baltijos trianguliacijos grandinės Švėkšnos bazė 1929-2009. Vilnius: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, 2010. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Informaciniai leidiniai

Kiti informaciniai leidiniai

2006 - Petroškevičius Petras; Urbanas Saulius; Jucevičiūtė Vitalija; Zigmantienė Evelina. Struvės geodezinis lankas = : Struve geodetic arc. Vilnius: Lietuvos nacionalinės UNESCO komisija, 2006. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 3.643]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2005 - Stepanovienė Jadvyga; Tumelienė Eglė; Zigmantienė Evelina. Geodezijos mokomoji praktika : metodikos nurodymai. Vilnius: Technika, 2005. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 10.643]
2004 - Stepanovienė Jadvyga; Tumelienė Eglė; Zigmantienė Evelina. Geodezijos mokomoji praktika : metodikos nurodymai. Vilnius: Technika, 2004. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 7.286]