Tautvydas Vėželis

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2019 - Vėželis Tautvydas. M.Heideggerio dialogas su E.Jüngeriu: nihilizmo įveikos perspektyva. Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. t. 30, Nr. 1 (2019), p. 45-54. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2016 - Vėželis Tautvydas. Čiabūties (Dasein) egzistencinių (existenziell) ir egzistencialiųjų (existenzial) apriorinių struktūrų analizė M. Heideggerio veikale Būtis ir laikas. Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 27, Nr. 3 (2016), p. 257-265. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2019 - Vėželis Tautvydas. Transcenderas, norėjęs suprasti daiktų ir kalbos santykį. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. Nr. 101 (2019), p. 6-16. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2016 - Vėželis Tautvydas. Būties ir laiko prasmės analizė M. Heideggerio fundamentaliojoje ontologijoje : Tautvydo Vėželio pokalbis su knygos "Būtis ir laikas" vertėju į lietuvių kalbą Tomu Kačerausku. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2016, Nr. 86, p. 75-84. [M.kr.:H 001; H 005; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2015 - Vėželis Tautvydas. Būties ir laiko prasmės analizė M. Heideggerio fundamentaliojoje ontologijoje : Tautvydo Vėželio pokalbis su knygos "Būtis ir laikas" vertėju į lietuvių kalbą Tomu Kačerausku. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2015, Nr. 85, p. 62-67. [M.kr.:H 001; H 005; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2015 - Vėželis Tautvydas; Kačerauskas Tomas. Apriorinės čiabūties egzistencialumo struktūros Martino Heideggerio veikale "Būtis ir laikas" : Tautvydo Vėželio pokalbis su knygos "Būtis ir laikas" vertėju į lietuvių kalbą Tomu Kačerausku. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2015, Nr. 83, p. 78-85. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2017 - Aleknienė Tatjana; Vėželis Tautvydas. Filosofija galėjo vadintis filologija : Tatjaną Aleknienę kalbina Tautvydas Vėželis. Naujasis židinys-Aidai. Vilnius: VšĮ Naujasis Židinys-Aidai. ISSN 1392-6845. 2017, Nr. 8, p. 28-33. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Recenzijos

Tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2018 - Vėželis Tautvydas. Mėginimas suprasti save Oriento šviesoje skaitant A. Andrijausko monografiją. Problemos. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1126. t. 94 (2018), p. 197-202. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2016 - Vėželis Tautvydas. Kūrybos visuomenės perspektyvos globalumo epochoje : knygos recenzija. Santalka : filosofija, komunikacija = Coactivity : philosophy, communication. Vilnius: Technika. ISSN 2029-6320. Vol. 24, no. 2 (2016), p. 159-163. [M.kr.:S 008] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Monografijos

2016 - Kačerauskas Tomas; Vėželis Tautvydas. Šiapusybės regionai: 50 Heideggerio filosofijos klausimų : monografija. Vilnius: Technika, 2016. [M.kr.:H 001; S 008] [Aut.lankų sk.: 15.714]