Vida Navickienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2020 - Valantinaitė Ilona; Sederevičiūtė-Pačiauskienė Živilė; Asakavičiūtė Vaida; Navickienė Vida. The idea of mass culture in the technologized context of lifelong learning from the philosophical perspective of Ortega y Gasset. Filosofija, Sociologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. t. 31, Nr. 3 (2020), p. 198-208. [M.kr.:H 001; S 007; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2018 - Adomaitytė Gintarė; Žilinskaitė-Vytienė Viktorija; Sederevičiūtė-Pačiauskienė Živilė; Valantinaitė Ilona; Navickienė Vida. Shift of creativity concepts: from mysticism to modern approach. Filosofija, sociologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. t. 29, Nr. 3 (2018), p. 203-210. [M.kr.:H 001; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2020 - Sederevičiūtė-Pačiauskienė Živilė; Navickienė Vida. A liberal versus an entrepreneurial university? How universities communicate their values. Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science = Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. Tomsk: Tomsk State University. ISSN 1998-863X. 2020, № 53, p. 51-58. [M.kr.:S 008] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2017 - Navickienė Vida; Urnėžienė Emilija. The concept of the need for teachers' educational competences in the strategic documents of Lithuanian higher education. Rural Environment. Education. Personality. (REEP) : proceedings of the 10th International Scientific Conference, 12th-13th May, 2017, LLU, Jelgava, Latvia. Vol. 10. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2017. ISSN 2255-808X, p. 300-307. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2019 - Navickienė Vida; Sederevičiūtė-Pačiauskienė Živilė; Valantinaitė Ilona; Žilinskaitė-Vytienė Viktorija. The relationship between communication and education through the creative personality of the teacher. Creativity studies. Vilnius: VGTU Press. ISSN 2345-0479. vol. 12, iss. 1 (2019), p. 49-60. [M.kr.:S 008] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2018 - Sederevičiūtė-Pačiauskienė Živilė; Adomaitytė Gintarė; Žilinskaitė-Vytienė Viktorija; Navickienė Vida; Valantinaitė Ilona. Communication of creativeness in business media. Creativity studies. Vilnius: VGTU Press. ISSN 2345-0479. vol. 11, iss. 1 (2018), p. 201-212. [M.kr.:S 008] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2017 - Navickienė Vida; Salienė Vilija; Urnėžienė Emilija; Valantinaitė Ilona; Leonavičienė Vilma. Substantiation of need for educational competences of higher education lecturers: document analysis. Pedagogika : mokslo darbai. Vilnius: Lietuvos edukologijos universitetas. ISSN 1392-0340. T. 126, Nr. 2 (2017), p. 5-17. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.929]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2019 - Navickienė Vida; Juodagalvienė Birutė. Verslo krypties studentų inžinerinės grafikos dalyko mokymo(si) aspektai. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija, 2019. ISSN 2335-8661, p. 22-27. [M.kr.:S 008; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2019 - Juodagalvienė Birutė; Navickienė Vida. Inžinerinės grafikos dalyko dėstymo verslo krypties studijose ypatumai. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija, 2019. ISSN 2335-8661, p. 17-21. [M.kr.:S 008; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2018 - Navickienė Vida. Improvement of educational competencies in the context of lifelong learning: attitude of higher education teachers. International conference The Future of Education. 8th edition. Florence, Italy, 28-29 June 2018 : conference proceedings. Florence: Pixel, 2018. ISSN 2384-9509, p. 258-262. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2018 - Navickienė Vida; Droessiger Gražina; Kirliauskaitė Eglė. Kai mokslininkai vėl tampa studentais : pokalbis su VGTU Edukacinių kompetencijų grupės (EKG) edukologėmis. Sapere Aude. Vilnius: VGTU. ISSN 2029-4999. 2018, Nr. 2(17), p. 10-15. [M.kr.:S 007; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.429]