Aistė Diržytė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2020 - Diržytė Aistė; Perminas Aidas. Nature-related cognitive schemas and self-reported psychological flourishing. Sustainability. Basel: MDPI. ISSN 2071-1050. vol. 12, iss. 10 (2020), p. 1-19. [M.kr.:S 006] [Aut.lankų sk.: 1.357]
2018 - Diržytė Aistė. Thinking, deciding, acting: gaps and relations. Filosofija, sociologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. t. 29, Nr. 3 (2018), p. 137-140. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2020 - Diržytė Aistė; Patapas Aleksandras. Social Gain or Social Pain: Subjective Socio-economic Status, Income and Attitudes towards Social Relations. Medico - legal update. [Noida]: Institute of Medico-legal Publications. ISSN 0971-720X. vol. 20, no. 4 (2020), p. 1809-1814. [M.kr.:S 006] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2020 - Diržytė Aistė; Patapas Aleksandras. Cognitive and affective well-being differences in subjective and objective socioeconomic status groups. Journal of intellectual disability - diagnosis and treatment. Ontario: Lifescience Global. vol. 8, iss. 2 (2020), p. 188-195. [M.kr.:S 003; S 006] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2019 - Diržytė Aistė; Patapas Aleksandras. Attitudes towards income: Implications for decision making in public administration. Asia life sciences. [Los Baños]: Rushing Water Publishers. ISSN 0117-3375. 2019, iss. 1 (December), p. 237-248. [M.kr.:S 006] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2019 - Diržytė Aistė; Patapas Aleksandras; Pylypenko Maksym. Aging society: public policy issues to improve well - being of population. Asia life sciences. [Los Baños]: Rushing Water Publishers. ISSN 0117-3375. suppl. 21, iss. 1 (December) (2019), p. 47-76. [M.kr.:S 006] [Aut.lankų sk.: 2.143]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

2010 - Diržytė Aistė; Kvedaravičius Jonas E.; Melnikas Borisas. Sisteminis mąstymas organizacijų valdyme : monografija. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 11.571]