Alvydas Noreika

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2020 - Noreika Alvydas. Society, man and knowledge. Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos mokslo akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. t. 31, Nr. 1 (2020), p. 1-6. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]