Studijos

Bakalauro baigiamojo darbo dalį sudaro 4 gynimai:
 1. Baigiamojo darbo pirmos dalies gynimas (BD1) – septinto semestro sesijos metu (sausio mėnesio antroje pusėje);
 2. Baigiamojo darbo antros dalies gynimas (BD2).
 3. Baigiamojo darbo katedrinis gynimas.
 4. Baigiamojo darbo viešas gynimas.

BD 1

BAIGIAMASIS DARBAS 1
 
GYNIMŲ DATOS paskelbtos egzaminų tvarkaraštyje.
 
  
PRISTATYMUI TURĖTI:
 
 1. Atspausdintą BD1 rašto dalį;
 2. PPT skaidres; (Jei pristatymo metu reikia papildomos įrangos, įspėti laboratorijos darbuotojus savaitę prieš gynimą);
 
PPT skaidrių turinys (naudoti oficialų pilką arbą baltą VILNIUS TECH šabloną, skaidrių formatas 4:3):
 1. Titulinis;
 2. Darbo aktualumas/problematika;
 3. Darbo tikslas;
 4. Darbo uždaviniai;
 5. Kadangi BD1 metu ginama tik teorinė dalis, tai įdėti skaidirų iš teorinės dalies;
 6. Paskutinėje skaidrėje pateikti prototipo nuotrauką;
 
DĖMESIO: prezentacijos apimtis iki 10 skaidrių, gynimo trukmė iki 3 min. Skaidrės prieš gynimą turi būti įkelta į laboratorijos kompiuterį (į gynimą ateiti bent 30 minučių anksčiau).

BD 2

BAIGIAMASIS DARBAS 2
 
 
GYNIMŲ DATA: gegužės mėn.
  
PRISTATYMUI TURĖTI Baigiamojo darbo metu sukurtą ir veikiantį produktą.
 
Praktinę dalį sudaro:
 1. User_Manual.TXT failas, kuriame aprašyta kaip paleisti ir kaip naudotis sukurtu produktu (reikalinga programinė įranga ir papildiniai, programinės įrangos nustatymai ir pan.);  
 2. Projekto failai;
 3. Veikiantis produktas;
 4. Source kodai - grynas, "raw" kodas;
 5. Išeities kodai - sukompiliuota versija;
 
 

Katedrinis gynimas

KATEDRINIS GYNIMAS
GYNIMŲ DATOS:
 
Grupės Datos
MKDf-17/1 Gegužės 18d. 9:00
MKDf-17/2 Gegužės 18d. 13:00
MKDf-17/3 Gegužės 19d. 9:00
MKDf-17/4 Gegužės 19d. 13:00
MKDf-17/5 Gegužės 20d. 9:00
MKDfs-17 ir MKDin-15 Gegužės 20d. 13:00
       
 
DĖMESIO: po katedrinio gynimo studentams bus paskirti recenzentai.
  
PRISTATYMUI TURĖTI:
 
 1. Atspausdintą rašto dalį;
 2. PPT skaidres; (Jei pristatymo metu reikia papildomos įrangos, įspėti laboratorijos darbuotojus savaitę prieš gynimą);
 
RAŠTO DARBO FORMATAVIMO REIKALAVIMAI:
 
RAŠTO DARBO PATEIKIMO REIKALAVIMAI:
 
 1. Rašto darbas turi būti įrištas plastmasine spirale su skaidriu plastikiniu (priekyje) ir kartoniniu (gale) viršeliais;
   
 2. Darbo blankai;
   
 
PPT skaidrių turinys (naudoti oficialų pilką arbą baltą VILNIUS TECH šabloną, skaidrių formatas 4:3):
 1. Titulinis;
 2. Darbo aktualumas/problematika;
 3. Darbo tikslas;
 4. Darbo uždaviniai;
 
DĖMESIO: prezentacijos apimtis NERIBOJAMA, tačiau gynimo trukmė būti iki 5 min. Skaidrės prieš gynimą turi būti įkelta į laboratorijos kompiuterį (į gynimą ateiti bent 30 minučių anksčiau).
 
 

BD įkėlimas į sistemą

REIKALAVIMAI BAIGIAMŲJŲ DARBŲ PATEIKIMUI SAUGOTI
 
 1. BD elektroninę versiją (visus su darbu susijusius skaitmeninius dokumentus, t. y. anotaciją, baigiamąjį darbą, brėžinius ir kitus priedus) po to, kai popierinėje darbo versijoje yra surinkti visi reikalingi vadovų ir konsultantų parašai, studentas įkelia per informacinės sistemos „Mano VGTU“ aplinką, likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki darbo gynimo Baigiamųjų darbų ir jų gynimo vertinimo bei laipsnio suteikimo komisijoje (toliau – Komisija).
 2. Vadovas informacinėje sistemoje „Mano VGTU“ peržiūri studento įkeltą BD, patikrina, ar jis atitinka popierinės versijos darbą ir, likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki gynimo Komisijoje, jį patvirtina. Po šio patvirtinimo BD laikomas išsaugotu registre ir studento prieiga prie anotacijos ir įkelto BD koregavimo uždaroma.
 3. Jeigu vadovas dėl neatitikties BD pasirašytai versijai elektroninę darbo versiją atmeta, studentas turi atnaujintą BD skaitmeninę bylą įkelti pakartotinai ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki gynimo. Vadovas pakartotinai peržiūri įkeltą BD ir patvirtina jį likus ne mažiau kaip vienai darbo dienai iki gynimo.
 4. BD išsaugojus informacinės sistemos BD registre, jam automatiškai suteikiamas registracijos numeris ir suformuojami reikalingi BD metaduomenys (t. y. autorius, pavadinimai, pakopa, kryptis, metai, gynimo data, padalinys ir kt.).
 5. Katedros atsakingasis darbuotojas prieš darbų gynimą Komisijoje, prisijungęs prie VILNIUS TECH informacinės sistemos katedros posistemio, patikrina, ar visi BD išsaugoti pagal šioje tvarkoje numatytus reikalavimus, ir pateikia Komisijai tvarkingai įkeltų į BD registrą darbų autorių sąrašą.
BAIGIAMŲJŲ DARBŲ PATEIKIMO REIKALAVIMAI >>>

Viešas gynimas

VIEŠAS GYNIMAS
GYNIMŲ DATOS:
 
Grupės Datos
MKDf-17/1 Birželio 1d. 11:30
MKDf-17/2 Birželio 2d. 9:00
MKDf-17/3 Birželio 3d. 9:00
MKDf-17/4 Birželio 4d. 9:00
MKDf-17/5 Birželio 7d. 9:00
MKDfs-17 ir MKDin-15 Birželio 8d. 9:00
 
PRISTATYMUI TURĖTI:
 
 1. Atspausdintą rašto dalį;
 2. PPT skaidres; (Jei pristatymo metu reikia papildomos įrangos, įspėti laboratorijos darbuotojus savaitę prieš gynimą);
 
RAŠTO DARBO FORMATAVIMO REIKALAVIMAI:
 
RAŠTO DARBO PATEIKIMO REIKALAVIMAI:
 
 1. Rašto darbas turi būti įrištas plastmasine spirale su skaidriu plastikiniu (priekyje) ir kartoniniu (gale) viršeliais;
 2. Anotacijos lietuvių ir anglų kalbomis turi būti užpildytos mano.vgtu.lt   sistemoje ir atpausdintos iš mano.vgtu.lt sistemos (anotacijos nėra įsegamos į rašto darbą!);
 3. Darbo blankai;
 
KOMPAKTAS:
 
 1. Tipas – CD arba DVD (priklausomai nuo informacijos kiekio);
 2. Kiekis - 1 vnt. vokeliuose: I pakopos (bakalauro) studijos >> Baigiamojo darbo kompaktinio disko voko viršelio forma;
 3. CD arb DVD užrašas – Vardas Pavardė, Grupė, Metai;
 4. Patikrinkite ar gerai įrašėte turinį į CD arba DVD (venkite naudoti Windows CD writer).
 
KOMPAKTO TURINYS:
 
 1. Katalogas "Tekstine_dalis";
  • Aiškinamasis raštas – Vardas_Pavarde.PDF ir Vardas_Pavarde.DOCX formatai;
  • Priedai – PDF / DOCX / JPEG / MP4 formatai;
 2. Katalogas "Praktine_dalis";
  • User_Manual.TXT failas, kuriame aprašyta kaip paleisti ir kaip naudotis sukurtu produktu (reikalinga programinė įranga ir papildiniai, programinės įrangos nustatymai ir pan.);  
  • Projekto failai;
  • Veikiantis produktas;
 3. Katalogas "Kodai"
  • Source kodai - grynas, "raw" kodas;
  • Išeities kodai - sukompiliuota versija;
 4. Katalogas "Darbo_Pristatymas" (Darbo pristatymui naudoti PPT ir kitokie failai);
 
PPT skaidrių turinys (naudoti oficialų pilką arbą baltą VILNIUS TECH šabloną, skaidrių formatas 4:3):
 
 1. Titulinis;
 2. Darbo aktualumas/problematika;
 3. Darbo tikslas;
 4. Darbo uždaviniai;
 
DĖMESIO: prezentacijos apimtis NERIBOJAMA, tačiau gynimo trukmė būti iki 5 min. Skaidrės prieš gynimą turi būti įkelta į laboratorijos kompiuterį (į gynimą ateiti bent 30 minučių anksčiau).
 
 
 
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ STUDIJŲ PROGRAMA
Animacijos skaitmeninės technologijos
Magistro baigiamojo darbo dalį sudaro 5 gynimai:
 1. Baigiamojo darbo pirmos dalies gynimas (BD1) – pirmo semestro sesijos metu (sausio mėnesio antroje pusėje);
 2. Baigiamojo darbo antros dalies gynimas (BD2) – antro semestro sesijos metu (birželio mėnesio antroje pusėje);
 3. Baigiamojo darbo trečios dalies gynimas (BD3) – trečio semestro sesijos metu (sausio mėnesio antroje pusėje);
 4. Baigiamojo darbo katedrinis gynimas – ketvirto semestro gegužės mėnesio antroje pusėje;
 5. Baigiamojo darbo viešas gynimas – ketvirto semestro birželio mėnesio pirmoje pusėje;
 
BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMO DATOS
Katedrinis gynimas:
ASTfm-19     gegužės 18 d. 16:30 val.

Viešasis gynimas:
ASTfm-19     birželio 1 d. 8:00 val.

BD 1

BAIGIAMASIS DARBAS 1
 
GYNIMŲ DATOS paskelbtos egzaminų tvarkaraštyje.
  
PRISTATYMUI TURĖTI:
 
 1. Atspausdintą BD1 rašto dalį – APŽVALGA;
 2. PPT skaidres; (Jei pristatymo metu reikia papildomos įrangos, įspėti laboratorijos darbuotojus savaitę prieš gynimą);
 
PPT skaidrių turinys (naudoti oficialų pilką arbą baltą VILNIUS TECH šabloną, skaidrių formatas 4:3):
 1. Titulinis;
 2. Darbo aktualumas/problematika;
 3. Darbo tikslas;
 4. Darbo uždaviniai;
 
DĖMESIO: prezentacijos apimtis iki 10 skaidrių, gynimo trukmė iki 5 min. Skaidrės prieš gynimą turi būti įkelta į laboratorijos kompiuterį (į gynimą ateiti bent 30 minučių anksčiau).
 

BD 2

BAIGIAMASIS DARBAS 2
 
GYNIMŲ DATOS paskelbtos egzaminų tvarkaraštyje.
  
PRISTATYMUI TURĖTI:
 
 1. Atspausdintą BD2 rašto dalį – TEORINĖ DALIS;
 2. PPT skaidres; (Jei pristatymo metu reikia papildomos įrangos, įspėti laboratorijos darbuotojus savaitę prieš gynimą);
 
PPT skaidrių turinys (naudoti oficialų pilką arbą baltą VILNIUS TECH šabloną, skaidrių formatas 4:3):
 1. Titulinis;
 2. Darbo aktualumas/problematika;
 3. Darbo tikslas;
 4. Darbo uždaviniai;
 
DĖMESIO: prezentacijos apimtis iki 10 skaidrių, gynimo trukmė iki 5 min. Skaidrės prieš gynimą turi būti įkelta į laboratorijos kompiuterį (į gynimą ateiti bent 30 minučių anksčiau).
 

BD 3

BAIGIAMASIS DARBAS 3
 
GYNIMŲ DATOS paskelbtos egzaminų tvarkaraštyje.
  
PRISTATYMUI TURĖTI:
 
 1. Atspausdintą BD3 rašto dalį – PRAKTINĖ DALIS;
 2. Baigiamojo darbo metu sukurtą ir veikiantį produktą.
 3. PPT skaidres; (Jei pristatymo metu reikia papildomos įrangos, įspėti laboratorijos darbuotojus savaitę prieš gynimą);
 
PPT skaidrių turinys (naudoti oficialų pilką arbą baltą VILNIUS TECH šabloną, skaidrių formatas 4:3):
 1. Titulinis;
 2. Darbo aktualumas/problematika;
 3. Darbo tikslas;
 4. Darbo uždaviniai;
 
DĖMESIO: prezentacijos apimtis iki 10 skaidrių, gynimo trukmė iki 5 min. Skaidrės prieš gynimą turi būti įkelta į laboratorijos kompiuterį (į gynimą ateiti bent 30 minučių anksčiau).
 
PRISTATYMUI TURĖTI:
 
 1. Baigiamojo darbo metu sukurtą ir veikiantį produktą.
 
DĖMESIO: iki 2020-05-19, 8:00 apgintą BD produktą su visais reikalingais failais (darbiniai failai, projekto failai, kodai, build'ai ir t.t.) privalo atsiųsti el.paštu crypt:ZXJuZXN0YXMuY2VwdWxpb25pc0B2aWxuaXVzdGVjaC5sdA==:xx naudojantis duomenų siuntimo platformomis. Jeigu projekto neišeina atsiųsti dėl didelės apimties, tai siųsti dalimis.
 
Praktinę dalį sudaro:
 1. User_Manual.TXT failas, kuriame aprašyta kaip paleisti ir kaip naudotis sukurtu produktu (reikalinga programinė įranga ir papildiniai, programinės įrangos nustatymai ir pan.);  
 2. Projekto failai;
 3. Veikiantis produktas;
 4. Source kodai - grynas, "raw" kodas;
 5. Išeities kodai - sukompiliuota versija;
 
 
 

Katedrinis gynimas

KATEDRINIS GYNIMAS
 
DĖMESIO: po katedrinio gynimo studentams bus paskirti recenzentai.
  
PRISTATYMUI TURĖTI:
 
 1. Atspausdintą rašto dalį;
 2. PPT skaidres; (Jei pristatymo metu reikia papildomos įrangos, įspėti laboratorijos darbuotojus savaitę prieš gynimą);
 
RAŠTO DARBO FORMATAVIMO REIKALAVIMAI:
Reikalavimai >>>>
 
BD rašto darbus, anotacijas taip pat reikės atsiųsti el.paštu crypt:ZXJuZXN0YXMuY2VwdWxpb25pc0B2aWxuaXVzdGVjaC5sdA==:xx iki nurodytos datos:
iki 2021-05-18 16:30 ASTfm-19 gr.
 
RAŠTO DARBO PATEIKIMO REIKALAVIMAI:
 
 1. Rašto darbas turi būti įrištas plastmasine spirale su skaidriu plastikiniu (priekyje) ir kartoniniu (gale) viršeliais arba susesgtas į papkę;
 
PPT skaidrių turinys (naudoti oficialų pilką arbą baltą VILNIUS TECH šabloną, skaidrių formatas 4:3):
 
 1. Titulinis;
 2. Darbo aktualumas/problematika;
 3. Darbo tikslas;
 4. Darbo uždaviniai;
 
DĖMESIO: prezentacijos apimtis NERIBOJAMA, tačiau gynimo trukmė būti iki 5 min. Skaidrės prieš gynimą turi būti įkelta į laboratorijos kompiuterį (į gynimą ateiti bent 30 minučių anksčiau).
 
 
 

BD įkėlimas į sistemą

REIKALAVIMAI BAIGIAMŲJŲ DARBŲ PATEIKIMUI SAUGOTI
 
 1. BD elektroninę versiją (visus su darbu susijusius skaitmeninius dokumentus, t. y. anotaciją, baigiamąjį darbą, brėžinius ir kitus priedus) po to, kai popierinėje darbo versijoje yra surinkti visi reikalingi vadovų ir konsultantų parašai, studentas įkelia per informacinės sistemos „Mano VGTU“ aplinką, likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki darbo gynimo Baigiamųjų darbų ir jų gynimo vertinimo bei laipsnio suteikimo komisijoje (toliau – Komisija).
 2. Vadovas informacinėje sistemoje „Mano VGTU“ peržiūri studento įkeltą BD, patikrina, ar jis atitinka popierinės versijos darbą ir, likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki gynimo Komisijoje, jį patvirtina. Po šio patvirtinimo BD laikomas išsaugotu registre ir studento prieiga prie anotacijos ir įkelto BD koregavimo uždaroma.
 3. Jeigu vadovas dėl neatitikties BD pasirašytai versijai elektroninę darbo versiją atmeta, studentas turi atnaujintą BD skaitmeninę bylą įkelti pakartotinai ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki gynimo. Vadovas pakartotinai peržiūri įkeltą BD ir patvirtina jį likus ne mažiau kaip vienai darbo dienai iki gynimo.
 4. BD išsaugojus informacinės sistemos BD registre, jam automatiškai suteikiamas registracijos numeris ir suformuojami reikalingi BD metaduomenys (t. y. autorius, pavadinimai, pakopa, kryptis, metai, gynimo data, padalinys ir kt.).
 5. Katedros atsakingasis darbuotojas prieš darbų gynimą Komisijoje, prisijungęs prie VILNIUS TECH informacinės sistemos katedros posistemio, patikrina, ar visi BD išsaugoti pagal šioje tvarkoje numatytus reikalavimus, ir pateikia Komisijai tvarkingai įkeltų į BD registrą darbų autorių sąrašą.

VIešas gynimas

VIEŠAS GYNIMAS
  
PRISTATYMUI TURĖTI:
 
 1. Atspausdintą rašto dalį;
 2. PPT skaidres; (Jei pristatymo metu reikia papildomos įrangos, įspėti laboratorijos darbuotojus savaitę prieš gynimą);
 
RAŠTO DARBO FORMATAVIMO REIKALAVIMAI:
 
RAŠTO DARBO PATEIKIMO REIKALAVIMAI:
 
 1. Rašto darbas turi būti įrištas plastmasine spirale su skaidriu plastikiniu (priekyje) ir kartoniniu (gale) viršeliais;
 2. Anotacijos lietuvių ir anglų kalbomis turi būti užpildytos mano.vgtu.lt   sistemoje ir atpausdintos iš mano.vgtu.lt sistemos (anotacijos nėra įsegamos į rašto darbą!);
 
KOMPAKTAS:
 
 1. Tipas – CD arba DVD (priklausomai nuo informacijos kiekio);
 2. Kiekis - 1 vnt. vokeliuose: https://vilniustech.lt/studentams/studiju-procesas/baigiamieji-darbai/baigiamuju-darbu-blankai/57930?lang=1 (I pakopos (bakalauro) studijos >> Baigiamojo darbo kompaktinio disko voko viršelio forma;
 3. CD arb DVD užrašas – Vardas Pavardė, Grupė, Metai;
 4. Patikrinkite ar gerai įrašėte turinį į CD arba DVD (venkite naudoti Windows CD writer).
 
KOMPAKTO TURINYS:
 
 1. Katalogas "Tekstine_dalis";
  • Aiškinamasis raštas – Vardas_Pavarde.PDF ir Vardas_Pavarde.DOCX formatai;
  • Priedai – PDF / DOCX / JPEG / MP4 formatai;
 2. Katalogas "Praktine_dalis";
  • User_Manual.TXT failas, kuriame aprašyta kaip paleisti ir kaip naudotis sukurtu produktu (reikalinga programinė įranga ir papildiniai, programinės įrangos nustatymai ir pan.);  
  • Projekto failai;
  • Veikiantis produktas;
 3. Katalogas "Kodai"
  • Source kodai - grynas, "raw" kodas;
  • Išeities kodai - sukompiliuota versija;
 4. Katalogas "Darbo_Pristatymas" (Darbo pristatymui naudoti PPT ir kitokie failai);
 
PPT skaidrių turinys (naudoti oficialų pilką arbą baltą VILNIUS TECH šabloną, skaidrių formatas 4:3):
 
 1. Titulinis;
 2. Darbo aktualumas/problematika;
 3. Darbo tikslas;
 4. Darbo uždaviniai;
 
DĖMESIO: prezentacijos apimtis NERIBOJAMA, tačiau gynimo trukmė būti iki 5 min. Skaidrės prieš gynimą turi būti įkelta į laboratorijos kompiuterį (į gynimą ateiti bent 30 minučių anksčiau).
 
 
 

2020 m. ARCS modelio taikymas mokomajame žaidime

Autorius: MKDf-16 Ovidijus Mykolaitis
Vadovas: Romualdas Baušys
Baigiamasis bakalauro darbas

Baigiamajame bakalauro darbe aprašytas mokomojo žaidimo kūrimas pritaikant motyvacini ARCS modelį. Literatūros apžvalgos dalyje analizuojami žaidimai jų rūšys, nauda žaidėjams, panašūs mokomieji žaidimai. Taip pat apžvelgtas ARCS modelis ir jo keturioms kategorijoms priskirtos strategijos, sėkmingam modelio įgyvendinimui. Naudojant žaidimų kūrimo įrankį "Unity" sukurtas mokomasis istorijos žaidimas, vadovaujantis ARCS modelio principais.

2020 m. Mokomoji anglų kalbos programa pradinių klasių mokiniams

Autorius: MKDf-16 Adomas Griškelis
Vadovas: Ana Ušpurienė
Baigiamasis bakalauro darbas

Darbo tikslas - naudojant žaidimo variklį „Unity“ ir papildytos realybės plėtinį “Vuforia”, sukurti anglų kalbos žinias suteikiančią asociacinio tipo programą, remiantis tikslinės auditorijos, mokomosios medžiagos ir žaidimų elementų analize. Tai mokomoji programa su žaidimo elementais, kuri mokytų vaikus anglų kalbos, tačiau kartu pritrauktų vaiko dėmesį savo vizualiais efektais ir interakcija naudojant papildyta realybę.


2020 m. Mokomasis žaidimas apie Saulės sistemą pradinių klasių mokiniams

Autorius: MKDf-16 Ieva Slančauskaitė
Vadovas: Ana Ušpurienė
Baigiamasis bakalauro darbas

Bakalaurinio darbo tikslas naudojant „Unity" žaidimų kūrimo variklį sukurti mokomąjį žaidimą apie Saulės sistemą pradinių klasių mokiniams. Darbe buvo išanalizuoti svarbiausius mokomųjų žaidimų principai, tikslinė auditorija, bei naudojama mokomoji medžiaga. Išanalizuoti panašūs sukurti mokomieji žaidimai, nurodant jų privalumus ir trūkumus. Taip pat išanalizuota tinkamiausia žaidimų kūlimo technologija darbo realizavimui. Remiantis analizės rezultatais, buvo realizuotas mokomasis žaidimas apie Saulės sistemą pradinių klasių mokiniams naudojantis „Unity" varikliu, bei sukurtas produktas išanalizuotas pagal teorinėje dalyje pasirinktus žaidimų kriterijus.