Studijos

Bakalauro baigiamojo darbo dalį sudaro 4 gynimai:
 1. Baigiamojo darbo pirmos dalies gynimas (BD1) – septinto semestro sesijos metu (sausio mėnesio antroje pusėje);
 2. Baigiamojo darbo antros dalies gynimas (BD2).
 3. Baigiamojo darbo katedrinis gynimas.
 4. Baigiamojo darbo viešas gynimas.
   
   

BD 1

BAIGIAMASIS DARBAS 1
 
GYNIMŲ DATOS paskelbtos egzaminų tvarkaraštyje.
 
  
PRISTATYMUI TURĖTI:
 
 1. Atspausdintą BD1 rašto dalį;
 2. PPT skaidres; (Jei pristatymo metu reikia papildomos įrangos, įspėti laboratorijos darbuotojus savaitę prieš gynimą);
 
PPT skaidrių turinys (naudoti oficialų pilką arbą baltą VILNIUS TECH šabloną, skaidrių formatas 4:3):
 1. Titulinis;
 2. Darbo aktualumas/problematika;
 3. Darbo tikslas;
 4. Darbo uždaviniai;
 5. Kadangi BD1 metu ginama tik teorinė dalis, tai įdėti skaidirų iš teorinės dalies;
 6. Paskutinėje skaidrėje pateikti prototipo nuotrauką;
 
DĖMESIO: prezentacijos apimtis iki 10 skaidrių, gynimo trukmė iki 3 min. Skaidrės prieš gynimą turi būti įkelta į laboratorijos kompiuterį (į gynimą ateiti bent 30 minučių anksčiau).

BD 2

BAIGIAMASIS DARBAS 2
 
 
GYNIMŲ DATA: gegužės mėn.
  
PRISTATYMUI TURĖTI Baigiamojo darbo metu sukurtą ir veikiantį produktą.
 
Praktinę dalį sudaro:
 1. User_Manual.TXT failas, kuriame aprašyta kaip paleisti ir kaip naudotis sukurtu produktu (reikalinga programinė įranga ir papildiniai, programinės įrangos nustatymai ir pan.);  
 2. Projekto failai;
 3. Veikiantis produktas;
 4. Source kodai - grynas, "raw" kodas;
 5. Išeities kodai - sukompiliuota versija;
 
 

Katedrinis gynimas

KATEDRINIS GYNIMAS
GYNIMŲ DATOS: gegužės mėn.      
 
DĖMESIO: po katedrinio gynimo studentams bus paskirti recenzentai.
  
PRISTATYMUI TURĖTI:
 
 1. Atspausdintą rašto dalį;
 2. PPT skaidres; (Jei pristatymo metu reikia papildomos įrangos, įspėti laboratorijos darbuotojus savaitę prieš gynimą);
 
RAŠTO DARBO FORMATAVIMO REIKALAVIMAI:
 
RAŠTO DARBO PATEIKIMO REIKALAVIMAI:
 
 1. Rašto darbas turi būti įrištas plastmasine spirale su skaidriu plastikiniu (priekyje) ir kartoniniu (gale) viršeliais;
   
 2. Darbo blankai;
   
 
PPT skaidrių turinys (naudoti oficialų pilką arbą baltą VILNIUS TECH šabloną, skaidrių formatas 4:3):
 1. Titulinis;
 2. Darbo aktualumas/problematika;
 3. Darbo tikslas;
 4. Darbo uždaviniai;
 
DĖMESIO: prezentacijos apimtis NERIBOJAMA, tačiau gynimo trukmė būti iki 5 min. Skaidrės prieš gynimą turi būti įkelta į laboratorijos kompiuterį (į gynimą ateiti bent 30 minučių anksčiau).
 
 

BD įkėlimas į sistemą

REIKALAVIMAI BAIGIAMŲJŲ DARBŲ PATEIKIMUI SAUGOTI
 
 1. BD elektroninę versiją (visus su darbu susijusius skaitmeninius dokumentus, t. y. anotaciją, baigiamąjį darbą, brėžinius ir kitus priedus) po to, kai popierinėje darbo versijoje yra surinkti visi reikalingi vadovų ir konsultantų parašai, studentas įkelia per informacinės sistemos „Mano VGTU“ aplinką, likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki darbo gynimo Baigiamųjų darbų ir jų gynimo vertinimo bei laipsnio suteikimo komisijoje (toliau – Komisija).
 2. Vadovas informacinėje sistemoje „Mano VGTU“ peržiūri studento įkeltą BD, patikrina, ar jis atitinka popierinės versijos darbą ir, likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki gynimo Komisijoje, jį patvirtina. Po šio patvirtinimo BD laikomas išsaugotu registre ir studento prieiga prie anotacijos ir įkelto BD koregavimo uždaroma.
 3. Jeigu vadovas dėl neatitikties BD pasirašytai versijai elektroninę darbo versiją atmeta, studentas turi atnaujintą BD skaitmeninę bylą įkelti pakartotinai ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki gynimo. Vadovas pakartotinai peržiūri įkeltą BD ir patvirtina jį likus ne mažiau kaip vienai darbo dienai iki gynimo.
 4. BD išsaugojus informacinės sistemos BD registre, jam automatiškai suteikiamas registracijos numeris ir suformuojami reikalingi BD metaduomenys (t. y. autorius, pavadinimai, pakopa, kryptis, metai, gynimo data, padalinys ir kt.).
 5. Katedros atsakingasis darbuotojas prieš darbų gynimą Komisijoje, prisijungęs prie VILNIUS TECH informacinės sistemos katedros posistemio, patikrina, ar visi BD išsaugoti pagal šioje tvarkoje numatytus reikalavimus, ir pateikia Komisijai tvarkingai įkeltų į BD registrą darbų autorių sąrašą.
BAIGIAMŲJŲ DARBŲ PATEIKIMO REIKALAVIMAI >>>

Viešas gynimas

VIEŠAS GYNIMAS
GYNIMŲ DATOS: birželio mėn.

PRISTATYMUI TURĖTI:
 
 1. Atspausdintą rašto dalį;
 2. PPT skaidres; (Jei pristatymo metu reikia papildomos įrangos, įspėti laboratorijos darbuotojus savaitę prieš gynimą);
 
RAŠTO DARBO FORMATAVIMO REIKALAVIMAI:
 
RAŠTO DARBO PATEIKIMO REIKALAVIMAI:
 
 1. Rašto darbas turi būti įrištas plastmasine spirale su skaidriu plastikiniu (priekyje) ir kartoniniu (gale) viršeliais;
 2. Anotacijos lietuvių ir anglų kalbomis turi būti užpildytos mano.vgtu.lt   sistemoje ir atpausdintos iš mano.vgtu.lt sistemos (anotacijos nėra įsegamos į rašto darbą!);
 3. Darbo blankai;
 
KOMPAKTAS:
 
 1. Tipas – CD arba DVD (priklausomai nuo informacijos kiekio);
 2. Kiekis - 1 vnt. vokeliuose: I pakopos (bakalauro) studijos >> Baigiamojo darbo kompaktinio disko voko viršelio forma;
 3. CD arb DVD užrašas – Vardas Pavardė, Grupė, Metai;
 4. Patikrinkite ar gerai įrašėte turinį į CD arba DVD (venkite naudoti Windows CD writer).
 
KOMPAKTO TURINYS:
 
 1. Katalogas "Tekstine_dalis";
  • Aiškinamasis raštas – Vardas_Pavarde.PDF ir Vardas_Pavarde.DOCX formatai;
  • Priedai – PDF / DOCX / JPEG / MP4 formatai;
 2. Katalogas "Praktine_dalis";
  • User_Manual.TXT failas, kuriame aprašyta kaip paleisti ir kaip naudotis sukurtu produktu (reikalinga programinė įranga ir papildiniai, programinės įrangos nustatymai ir pan.);  
  • Projekto failai;
  • Veikiantis produktas;
 3. Katalogas "Kodai"
  • Source kodai - grynas, "raw" kodas;
  • Išeities kodai - sukompiliuota versija;
 4. Katalogas "Darbo_Pristatymas" (Darbo pristatymui naudoti PPT ir kitokie failai);
 
PPT skaidrių turinys (naudoti oficialų pilką arbą baltą VILNIUS TECH šabloną, skaidrių formatas 4:3):
 
 1. Titulinis;
 2. Darbo aktualumas/problematika;
 3. Darbo tikslas;
 4. Darbo uždaviniai;
 
DĖMESIO: prezentacijos apimtis NERIBOJAMA, tačiau gynimo trukmė būti iki 5 min. Skaidrės prieš gynimą turi būti įkelta į laboratorijos kompiuterį (į gynimą ateiti bent 30 minučių anksčiau).
 
 
 
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ STUDIJŲ PROGRAMA
Animacijos skaitmeninės technologijos
Magistro baigiamojo darbo dalį sudaro 5 gynimai:
 1. Baigiamojo darbo pirmos dalies gynimas (BD1) – pirmo semestro sesijos metu (sausio mėnesio antroje pusėje);
 2. Baigiamojo darbo antros dalies gynimas (BD2) – antro semestro sesijos metu (birželio mėnesio antroje pusėje);
 3. Baigiamojo darbo trečios dalies gynimas (BD3) – trečio semestro sesijos metu (sausio mėnesio antroje pusėje);
 4. Baigiamojo darbo katedrinis gynimas – ketvirto semestro gegužės mėnesio antroje pusėje;
 5. Baigiamojo darbo viešas gynimas – ketvirto semestro birželio mėnesio pirmoje pusėje;
 
BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMO DATOS
Katedrinis gynimas:
ASTfm-19     gegužės 18 d. 16:30 val.

Viešasis gynimas:
ASTfm-19     birželio 1 d. 8:00 val.

BD 1

BAIGIAMASIS DARBAS 1
 
GYNIMŲ DATOS paskelbtos egzaminų tvarkaraštyje.
  
PRISTATYMUI TURĖTI:
 
 1. Atspausdintą BD1 rašto dalį – APŽVALGA;
 2. PPT skaidres; (Jei pristatymo metu reikia papildomos įrangos, įspėti laboratorijos darbuotojus savaitę prieš gynimą);
 
PPT skaidrių turinys (naudoti oficialų pilką arbą baltą VILNIUS TECH šabloną, skaidrių formatas 4:3):
 1. Titulinis;
 2. Darbo aktualumas/problematika;
 3. Darbo tikslas;
 4. Darbo uždaviniai;
 
DĖMESIO: prezentacijos apimtis iki 10 skaidrių, gynimo trukmė iki 5 min. Skaidrės prieš gynimą turi būti įkelta į laboratorijos kompiuterį (į gynimą ateiti bent 30 minučių anksčiau).
 

BD 2

BAIGIAMASIS DARBAS 2
 
GYNIMŲ DATOS paskelbtos egzaminų tvarkaraštyje.
  
PRISTATYMUI TURĖTI:
 
 1. Atspausdintą BD2 rašto dalį – TEORINĖ DALIS;
 2. PPT skaidres; (Jei pristatymo metu reikia papildomos įrangos, įspėti laboratorijos darbuotojus savaitę prieš gynimą);
 
PPT skaidrių turinys (naudoti oficialų pilką arbą baltą VILNIUS TECH šabloną, skaidrių formatas 4:3):
 1. Titulinis;
 2. Darbo aktualumas/problematika;
 3. Darbo tikslas;
 4. Darbo uždaviniai;
 
DĖMESIO: prezentacijos apimtis iki 10 skaidrių, gynimo trukmė iki 5 min. Skaidrės prieš gynimą turi būti įkelta į laboratorijos kompiuterį (į gynimą ateiti bent 30 minučių anksčiau).
 

BD 3

BAIGIAMASIS DARBAS 3
 
GYNIMŲ DATOS paskelbtos egzaminų tvarkaraštyje.
  
PRISTATYMUI TURĖTI:
 
 1. Atspausdintą BD3 rašto dalį – PRAKTINĖ DALIS;
 2. Baigiamojo darbo metu sukurtą ir veikiantį produktą.
 3. PPT skaidres; (Jei pristatymo metu reikia papildomos įrangos, įspėti laboratorijos darbuotojus savaitę prieš gynimą);
 
PPT skaidrių turinys (naudoti oficialų pilką arbą baltą VILNIUS TECH šabloną, skaidrių formatas 4:3):
 1. Titulinis;
 2. Darbo aktualumas/problematika;
 3. Darbo tikslas;
 4. Darbo uždaviniai;
 
DĖMESIO: prezentacijos apimtis iki 10 skaidrių, gynimo trukmė iki 5 min. Skaidrės prieš gynimą turi būti įkelta į laboratorijos kompiuterį (į gynimą ateiti bent 30 minučių anksčiau).
 
PRISTATYMUI TURĖTI:
 
 1. Baigiamojo darbo metu sukurtą ir veikiantį produktą.
 
DĖMESIO: iki 2020-05-19, 8:00 apgintą BD produktą su visais reikalingais failais (darbiniai failai, projekto failai, kodai, build'ai ir t.t.) privalo atsiųsti el.paštu crypt:ZXJuZXN0YXMuY2VwdWxpb25pc0B2aWxuaXVzdGVjaC5sdA==:xx naudojantis duomenų siuntimo platformomis. Jeigu projekto neišeina atsiųsti dėl didelės apimties, tai siųsti dalimis.
 
Praktinę dalį sudaro:
 1. User_Manual.TXT failas, kuriame aprašyta kaip paleisti ir kaip naudotis sukurtu produktu (reikalinga programinė įranga ir papildiniai, programinės įrangos nustatymai ir pan.);  
 2. Projekto failai;
 3. Veikiantis produktas;
 4. Source kodai - grynas, "raw" kodas;
 5. Išeities kodai - sukompiliuota versija;
 
 
 

Katedrinis gynimas

KATEDRINIS GYNIMAS
 
DĖMESIO: po katedrinio gynimo studentams bus paskirti recenzentai.
  
PRISTATYMUI TURĖTI:
 
 1. Atspausdintą rašto dalį;
 2. PPT skaidres; (Jei pristatymo metu reikia papildomos įrangos, įspėti laboratorijos darbuotojus savaitę prieš gynimą);
 
RAŠTO DARBO FORMATAVIMO REIKALAVIMAI:
Reikalavimai >>>>
 
BD rašto darbus, anotacijas taip pat reikės atsiųsti el.paštu crypt:ZXJuZXN0YXMuY2VwdWxpb25pc0B2aWxuaXVzdGVjaC5sdA==:xx iki nurodytos datos:
iki 2021-05-18 16:30 ASTfm-19 gr.
 
RAŠTO DARBO PATEIKIMO REIKALAVIMAI:
 
 1. Rašto darbas turi būti įrištas plastmasine spirale su skaidriu plastikiniu (priekyje) ir kartoniniu (gale) viršeliais arba susesgtas į papkę;
 
PPT skaidrių turinys (naudoti oficialų pilką arbą baltą VILNIUS TECH šabloną, skaidrių formatas 4:3):
 
 1. Titulinis;
 2. Darbo aktualumas/problematika;
 3. Darbo tikslas;
 4. Darbo uždaviniai;
 
DĖMESIO: prezentacijos apimtis NERIBOJAMA, tačiau gynimo trukmė būti iki 5 min. Skaidrės prieš gynimą turi būti įkelta į laboratorijos kompiuterį (į gynimą ateiti bent 30 minučių anksčiau).
 
 
 

BD įkėlimas į sistemą

REIKALAVIMAI BAIGIAMŲJŲ DARBŲ PATEIKIMUI SAUGOTI
 
 1. BD elektroninę versiją (visus su darbu susijusius skaitmeninius dokumentus, t. y. anotaciją, baigiamąjį darbą, brėžinius ir kitus priedus) po to, kai popierinėje darbo versijoje yra surinkti visi reikalingi vadovų ir konsultantų parašai, studentas įkelia per informacinės sistemos „Mano VGTU“ aplinką, likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki darbo gynimo Baigiamųjų darbų ir jų gynimo vertinimo bei laipsnio suteikimo komisijoje (toliau – Komisija).
 2. Vadovas informacinėje sistemoje „Mano VGTU“ peržiūri studento įkeltą BD, patikrina, ar jis atitinka popierinės versijos darbą ir, likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki gynimo Komisijoje, jį patvirtina. Po šio patvirtinimo BD laikomas išsaugotu registre ir studento prieiga prie anotacijos ir įkelto BD koregavimo uždaroma.
 3. Jeigu vadovas dėl neatitikties BD pasirašytai versijai elektroninę darbo versiją atmeta, studentas turi atnaujintą BD skaitmeninę bylą įkelti pakartotinai ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki gynimo. Vadovas pakartotinai peržiūri įkeltą BD ir patvirtina jį likus ne mažiau kaip vienai darbo dienai iki gynimo.
 4. BD išsaugojus informacinės sistemos BD registre, jam automatiškai suteikiamas registracijos numeris ir suformuojami reikalingi BD metaduomenys (t. y. autorius, pavadinimai, pakopa, kryptis, metai, gynimo data, padalinys ir kt.).
 5. Katedros atsakingasis darbuotojas prieš darbų gynimą Komisijoje, prisijungęs prie VILNIUS TECH informacinės sistemos katedros posistemio, patikrina, ar visi BD išsaugoti pagal šioje tvarkoje numatytus reikalavimus, ir pateikia Komisijai tvarkingai įkeltų į BD registrą darbų autorių sąrašą.

VIešas gynimas

VIEŠAS GYNIMAS
  
PRISTATYMUI TURĖTI:
 
 1. Atspausdintą rašto dalį;
 2. PPT skaidres; (Jei pristatymo metu reikia papildomos įrangos, įspėti laboratorijos darbuotojus savaitę prieš gynimą);
 
RAŠTO DARBO FORMATAVIMO REIKALAVIMAI:
 
RAŠTO DARBO PATEIKIMO REIKALAVIMAI:
 
 1. Rašto darbas turi būti įrištas plastmasine spirale su skaidriu plastikiniu (priekyje) ir kartoniniu (gale) viršeliais;
 2. Anotacijos lietuvių ir anglų kalbomis turi būti užpildytos mano.vgtu.lt   sistemoje ir atpausdintos iš mano.vgtu.lt sistemos (anotacijos nėra įsegamos į rašto darbą!);
 
KOMPAKTAS:
 
 1. Tipas – CD arba DVD (priklausomai nuo informacijos kiekio);
 2. Kiekis - 1 vnt. vokeliuose: https://vilniustech.lt/studentams/studiju-procesas/baigiamieji-darbai/baigiamuju-darbu-blankai/57930?lang=1 (I pakopos (bakalauro) studijos >> Baigiamojo darbo kompaktinio disko voko viršelio forma;
 3. CD arb DVD užrašas – Vardas Pavardė, Grupė, Metai;
 4. Patikrinkite ar gerai įrašėte turinį į CD arba DVD (venkite naudoti Windows CD writer).
 
KOMPAKTO TURINYS:
 
 1. Katalogas "Tekstine_dalis";
  • Aiškinamasis raštas – Vardas_Pavarde.PDF ir Vardas_Pavarde.DOCX formatai;
  • Priedai – PDF / DOCX / JPEG / MP4 formatai;
 2. Katalogas "Praktine_dalis";
  • User_Manual.TXT failas, kuriame aprašyta kaip paleisti ir kaip naudotis sukurtu produktu (reikalinga programinė įranga ir papildiniai, programinės įrangos nustatymai ir pan.);  
  • Projekto failai;
  • Veikiantis produktas;
 3. Katalogas "Kodai"
  • Source kodai - grynas, "raw" kodas;
  • Išeities kodai - sukompiliuota versija;
 4. Katalogas "Darbo_Pristatymas" (Darbo pristatymui naudoti PPT ir kitokie failai);
 
PPT skaidrių turinys (naudoti oficialų pilką arbą baltą VILNIUS TECH šabloną, skaidrių formatas 4:3):
 
 1. Titulinis;
 2. Darbo aktualumas/problematika;
 3. Darbo tikslas;
 4. Darbo uždaviniai;
 
DĖMESIO: prezentacijos apimtis NERIBOJAMA, tačiau gynimo trukmė būti iki 5 min. Skaidrės prieš gynimą turi būti įkelta į laboratorijos kompiuterį (į gynimą ateiti bent 30 minučių anksčiau).
 
 
 

2021 m. Antistresinio 3D žaidimo kūrimas panaudojant VR technologijas

Autorius: MKDf-17 Tautvydas Kumštys
Vadovas: Girūta Kazakevičiūtė-Januškevičienė
Baigiamasis bakalauro darbas

Baigiamojo darbo tikslas – pasitelkiant žaidimų variklį ir virtualios realybės technologijas, sukurti antistresinį žaidimą, kurio interaktyvi aplinka kuo tikroviškiau atspindėtų realybę ir taip suteiktų žaidėjui emocinės iškrovos efektą. Atlikta mokslinės literatūros analizė apie streso malšinimo būdus ir jų taikymo metodiką. Identifikuoti panašūs antistresinio pobūdžio produktai, palyginti jų privalumai ir trūkumai. Atlikta techninės ir programinės įrangos analizė, o pasirenkant atsižvelgta į kuriamo produkto kriterijus. Panaudojant VR technologijas ir „Unity“ žaidimų variklį sukurtas antistresinis 3D žaidimas skirtas Android įrenginiams, bei lengvai prieinamai virtualios realybės įrangai.

2021 m. Įtraukios virtualios realybės aplinkos kūrimas taktinės medicinos mokymams

Autorius: MKDf-17 Gabrielė Navickaitė
Vadovas: Rytė Žiūrienė
Baigiamasis bakalauro darbas

Baigiamojo bakalauro darbo tikslas yra sukurti įtraukią aplinką, paremtą virtualios realybės technologija, skirtą taktinės medicinos mokymams. Siekiant šio tikslo darbe nagrinėjamas taktinės medicinos mokymų aplinkos kūrimas virtualios realybės erdvėje. Išnagrinėjus virtualios realybės technologijas, įtraukiančios virtualios realybės ir taktinės medicinos aplinkas bei jų pritaikymą virtualioje realybėje, pateikiamas projektas, sukurtas naudojant „HTC Vive“ įrangą ir „Unity“ programinę įrangą, ir atliktas kokybinis projekto įvertinimas. Darbą sudaro šios dalys: įvadas, taktinė medicina, virtuali realybė ir jos pritaikymo būdai, technologijų analizė, projekto įgyvendinimas, projekto kokybinis vertinimas, išvados ir literatūros sąrašas.

2021 m. Pagalbinė papildytos realybės programa skirta nuotoliniam mokymuisi

Autorius: MKDf-17 Gabrielė Zablockytė
Vadovas: Dovydas Gaižauskas
Baigiamasis bakalauro darbas

Baigiamajame bakalauro darbe yra analizuojama papildytos realybės technologija, įvertinama šios technologijos teikiama nauda nuotolinio mokymosi procesui. Įvertinus šią technologiją taikančius projektus ir nustačius dažniausiai naudojamus metodus kuriant programas, buvo sukurta pagalbinė papildytos realybės programėlė skirta nuotoliniam mokymuisi naudojant "Unity" žaidimų variklį ir papildytos realybės "ARCore" kūrimo įrankį. Siekiant nustatyti šios programėlės kokybę ir reikalingumą, buvo atlikta ir išanalizuota apklausa, paremta moksleivių nuomonėmis.