Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Vitalij Novickij
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Elektronikos inžinerijos bakalauras, aukštasis išsilavinimas 2010
Edinburgo universitetas Bioelektronikos magistras, aukštasis išsilavinimas 2011
Vilniaus Gedimino technikos universiteta Elektros ir elektronikos inžinerijos mokslų daktaras 2015
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Elektrotechnikos katedra Asistentas 2011-2015
Fizinių ir Technologijos mokslų centras Inžinierius 2012-2014
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Stiprių magnetinių laukų institutas, Elektrotechnikos katedra Jaun. mokslo darbuotojas 2013-2015
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Stiprių magnetinių laukų institutas Mokslo darbuotojas 2015-2015
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Elektros inžinerijos katedra Docentas 2015-2020
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Stiprių magnetinių laukų institutas Vyresn. mokslo darbuotojas 2016-2017
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Stiprių magnetinių laukų institutas Vyriausiasis mokslo darbuotojas 2017--
Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas, Elektros inžinerijos katedra Profesorius 2020--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
01T, 01B Virš 60 mokslinių publikacijų su citavimo rodikliu (СA WoS su IF). Daugiau negu 30 pranešimų mokslinėse konferencijose. 2012
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C1 C1 C1
rusų C2 C2 C2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Elektros energetikos sistemos
Antrosios pakopos Bioelektronika
Antrosios pakopos Galios elektronika (su kursiniu projektu)
Doktorantūros Didelės galios impulsų taikymas medžiagotyroje ir nanotechnologijose
Pirmosios pakopos Elektrotechnika
Pirmosios pakopos Elektronika ir elektrotechnika
Pirmosios pakopos Elektronika
Pirmosios pakopos Taikomoji galios elektronika (su kursiniu projektu)
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Edinburgo universitetas Škotija Jungtiniai moksliniai tyrimai 2015-2015
Liublianos universitetas Slovėnija Jungtiniai moksliniai tyrimai 2016-2016
Vroclavo medicinos universtetas Lenkija Jungtiniai moksliniai tyrimai/ stažuotė 2019-2019
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2011-2013 „Magnetinio lauko matuoklio elektros energetikos sistemoms sukūrimas” – MAGEPS, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros aukštųjų technologijų plėtros programa
2012-2013 „Ląstelių nanoelektroporatorius”, BIONANOPORE, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros aukštųjų technologijų plėtros programa
2016-2018 Lietuvos mokslo taryba, Link ateities technologijų programa "Mikrogravitacijos sąlygose suaktyvėjančių ir odos infekcijas sukeliančių mikroorganizmų biokontrolė naudojant elektro-magnetoporaciją"
2019-2019 „Naujos nanoelektroporacijos technologinės platformos kartu su fotodinamine chemoterapija taikomieji tyrimai“
2019-2022 „Aukštadažnių dielektroforeze ir elektrosensibilizacija grįstų nanoelektroporacijos technologijų kūrimas tikslinei vaistų ir genų pernašai“ S-MIP-19-13
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2012-- Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
2016-- The Bioelectromagnetics Society (BEMS)
2016-- European BioElectromagnetics Association (EBEA)
2017-- International Society for Electroporation-Based Technologies and Treatments (ISEBTT)
2018-- Lithuanian Biophysical Society (LBPS)
Kita veikla
3 doktorantai; VGTU ir VMTI FTMC Technologijos mokslų srities Elektros ir elektronikos inžinerijos mokslo krypties (T001) mokslo doktorantūros komiteto narys