Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Daiva Jurevičienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus valstybinis V. Kapsuko universitetas ekonomisto matematiko kvalifikacija, aukštasis išsilavinimas 1985
Vilniaus valstybinis V. Kapsuko universitetas ekonomisto matematiko kvalifikacija, aukštasis išsilavinimas 1985
TSRS Mokslų akademijos Centrinis ekonomikos-matematikos institutas (nostrifikuota Lietuvos mokslų tarybos) Socialinių mokslų srities, Ekonomikos mokslo krypties daktaro laipsnis 1991
TSRS Mokslų akademijos Centrinis ekonomikos-matematikos institutas (nostrifikuota Lietuvos mokslų tarybos) Socialinių mokslų srities, Ekonomikos mokslo krypties daktaro laipsnis 1991
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Socialinių mokslų docento pedagoginis vardas 2008
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Socialinių mokslų docento pedagoginis vardas 2008
Mykolo Romerio universitetas Socialinių mokslų profesoriaus pedagoginis vardas 2015
Mykolo Romerio universitetas Socialinių mokslų profesoriaus pedagoginis vardas 2015
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Lietuvos Mokslų akademijos Ekonomikos institutas, Vilnius Mokslinės techninės pažangos kompleksinės programos skyriaus vyr. ekonomistė, ekonomistė 1985-1987
TSRS Mokslų akademijos Centrinis ekonomikos matematikos i-tas (Maskva) stažuotoja-tyrinėtoja, aspirantė 1987-1991
Lietuvos Mokslų akademijos Ekonomikos institutas, Vilnius Mokslinės techninės pažangos kompleksinės programos skyriaus vyr. ekonomistė, ekonomistė 1985-1987
TSRS Mokslų akademijos Centrinis ekonomikos matematikos i-tas (Maskva) stažuotoja-tyrinėtoja, aspirantė 1987-1991
LR Ekonomikos ministerija Ūkio vystymo programų sk. vedančioji ekonomistė 1991-1991
AB bankas „Hermis“ Marketingo departamento vadybininkė 1991-1992
„Crown USA“, Inc. filialas „Crown Baltic“ finansininkė 1992-1995
LR Ekonomikos ministerija Ūkio vystymo programų sk. vedančioji ekonomistė 1991-1991
AB bankas „Hermis“ Marketingo departamento vadybininkė 1991-1992
„Crown USA“, Inc. filialas „Crown Baltic“ finansininkė 1992-1995
Lietuvos valst. komercinis bankas Akredityvų ir garantijų sk. vadovė; Korespondentinės bankininkystės sk. analitikė 1995-1998
Lietuvos valst. komercinis bankas Akredityvų ir garantijų sk. vadovė; Korespondentinės bankininkystės sk. analitikė 1995-1998
Lietuvos taupomasis bankas Sostinės skyriaus Kreditavimo sk. Probleminių paskolų ir rizikos valdymo sk. vadovė 1998-2001
Lietuvos taupomasis bankas Sostinės skyriaus Kreditavimo sk. Probleminių paskolų ir rizikos valdymo sk. vadovė 1998-2001
AB „Hansabank“ Mokymo centro dėstytoja-konsultantė 2001-2002
AB „Hansabank“ Mokymo centro dėstytoja-konsultantė 2001-2002
VGTU Verslo vadybos fakultetas Ekonomikos inžinerijos katedros docentė, profesorė 2002-2017
VGTU Verslo vadybos fak. Finansų inžinerijos k-dros profesorė, docentė 2002-2017
VGTU Verslo vadybos fakultetas Ekonomikos inžinerijos katedros docentė, profesorė 2002-2017
VGTU Verslo vadybos fak. Finansų inžinerijos k-dros profesorė, docentė 2002-2017
„NORD/LB Lietuva“ Kreditavimo palaikymo sk. vadovė 2003-2005
„NORD/LB Lietuva“ Kreditavimo palaikymo sk. vadovė 2003-2005
MRU Ekonomikos ir finansų valdymo fak. Ekonomikos k-dros docentė 2006-2010
VU Tarptautinio verslo m-la docentė 2006-2011
MRU Ekonomikos ir finansų valdymo fak. Ekonomikos k-dros docentė 2006-2010
VU Tarptautinio verslo m-la docentė 2006-2011
VU Ekonomikos fak. Finansų k-dros docentė 2007-2010
VU Ekonomikos fak. Finansų k-dros docentė 2007-2010
Vilniaus verslo teisės akademija docentė 2008-2012
Vilniaus verslo teisės akademija docentė 2008-2012
MRU Ekonomikos ir finansų valdymo fak. prodekanė 2010-2013
MRU Ekonomikos ir finansų valdymo fak. prodekanė 2010-2013
MRU Ekonomikos ir finansų valdymo fak. Bankininkystės ir investicijų k-dros profesorė 2013-2018
MRU Ekonomikos ir finansų valdymo fak. Bankininkystės ir investicijų k-dros profesorė 2013-2018
VGTU Verslo vadybos fak. Ekonomikos inžinerijos k-dros profesorė, katedros vedėja 2017--
VGTU Verslo vadybos fak. Ekonomikos inžinerijos k-dros profesorė, katedros vedėja 2017--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
04S Mačerinskienė, Irena; Kartašova, Jekaterina; Žvirblis, Algis; Martinaitytė, Eugenija; Šliūpas, Rokas; Kazlauskienė, Eglė; Pusvaškytė, Justina; Dubnikovas, Marius; Azbainis, Vytautas; Rutkauskas, Aleksandras Vytautas; Vaičiulis, Povilas; Teresienė, Deimantė; Jurevičienė, Daiva; Garanžienė, Gintarė; Milerytė, Erika; Linartas, Audrius; Laurinaitis, Marius. Finansų rinkų įžvalgos : mokslo studija. I dalis / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2013. 836 p. ISBN 9789955195146. 2013
04S Mačerinskienė, Irena; Kartašova, Jekaterina; Žvirblis, Algis; Martinaitytė, Eugenija; Šliūpas, Rokas; Kazlauskienė, Eglė; Pusvaškytė, Justina; Dubnikovas, Marius; Azbainis, Vytautas; Rutkauskas, Aleksandras Vytautas; Vaičiulis, Povilas; Teresienė, Deimantė; Jurevičienė, Daiva; Garanžienė, Gintarė; Milerytė, Erika; Linartas, Audrius; Laurinaitis, Marius. Finansų rinkų įžvalgos : mokslo studija. I dalis / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2013. 836 p. ISBN 9789955195146. 2013
04S Egidijus Bikas, Daiva Jurevičienė, Greta Keliuotytė-Staniulėnienė, Lina Novickytė, Petras DubinskasNeprofesionalių investuotojų elgsena finansų rinkose [Investment Behaviour of Non Professionals in Financial Markets]. Kaunas, Technologija. 2013. 109 p. ISBN 978-609-02-1015-4, doi: 10,5755/e01,9786090210147 2014
04S Egidijus Bikas, Daiva Jurevičienė, Greta Keliuotytė-Staniulėnienė, Lina Novickytė, Petras DubinskasNeprofesionalių investuotojų elgsena finansų rinkose [Investment Behaviour of Non Professionals in Financial Markets]. Kaunas, Technologija. 2013. 109 p. ISBN 978-609-02-1015-4, doi: 10,5755/e01,9786090210147 2014
04S Jurevičienė, Daiva. Asmeninių finansų dimensija : [monografija] / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2015. 270 p. ISBN 9789955197157. 2015
04S Jurevičienė, Daiva. Asmeninių finansų dimensija : [monografija] / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2015. 270 p. ISBN 9789955197157. 2015
04S Jurevičienė, Daiva; Skvarciany, Viktorija. CAMELS+T approach for banks’ soundness assessment: evidence from the Baltics // Entrepreneurship and sustainability issues. Vilnius: Entrepreneurship and Sustainability Center. ISSN 2345-0282. Vol. 4, iss. 2, p. 159-173. 2016
04S Jurevičienė, Daiva; Skvarciany, Viktorija. CAMELS+T approach for banks’ soundness assessment: evidence from the Baltics // Entrepreneurship and sustainability issues. Vilnius: Entrepreneurship and Sustainability Center. ISSN 2345-0282. Vol. 4, iss. 2, p. 159-173. 2016
04S Elina, Gaile-Sarkane; Jurevičienė, Daiva; Skvarciany, Viktorija; Iljins, Juris. Internet banking adoption: case of Lithuania and Latvia // International journal of learning and change. Olney: Inderscience Publishers. ISSN 1740-2875. eISSN 1740-2883. 2017, vol. 9, no. 1, p. 46-58. DOI: 10.1504/IJLC.2017.10001501. [British Education Index; Scopus; Academic OneFile] [M.kr.: S 003,S 004] [Aut. ind.: 0,250] 2017
04S Elina, Gaile-Sarkane; Jurevičienė, Daiva; Skvarciany, Viktorija; Iljins, Juris. Internet banking adoption: case of Lithuania and Latvia // International journal of learning and change. Olney: Inderscience Publishers. ISSN 1740-2875. eISSN 1740-2883. 2017, vol. 9, no. 1, p. 46-58. DOI: 10.1504/IJLC.2017.10001501. [British Education Index; Scopus; Academic OneFile] [M.kr.: S 003,S 004] [Aut. ind.: 0,250] 2017
04S Skvarciany, Viktorija; Jurevičienė, Daiva. Factors affecting personal customers’ trust in traditional banking: case of the Baltics // Journal of business economics and management. Vilnius; London : Technika; Taylor & Francis. ISSN 1611-1699. eISSN 2029-4433. 2017, Vol. 18, iss. 4, p. 636-649. DOI: 10.3846/16111699.2017.1345784. [Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); Scopus; Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete] [M.kr.: 04S] [Citav. rod.: 1,503 (2017, InCites JCR SSCI)] 2017
04S Skvarciany, Viktorija; Jurevičienė, Daiva. Factors affecting personal customers’ trust in traditional banking: case of the Baltics // Journal of business economics and management. Vilnius; London : Technika; Taylor & Francis. ISSN 1611-1699. eISSN 2029-4433. 2017, Vol. 18, iss. 4, p. 636-649. DOI: 10.3846/16111699.2017.1345784. [Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); Scopus; Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete] [M.kr.: 04S] [Citav. rod.: 1,503 (2017, InCites JCR SSCI)] 2017
04S Skvarciany, Viktorija; Jurevičienė, Daiva. Factors influencing individual customers trust in internet banking: case of Baltic States // Sustainability. Special Issue "CSR and Business Ethics for Sustainable Development". Basel : MDPI. ISSN 2071-1050. eISSN 2071-1050. 2018, vol. 10, iss. 12, art. no. 4809, p. 4809-4825. DOI: 10.3390/su10124809. (2018, Scopus Journal Metrics)] 2018
04S Skvarciany, Viktorija; Jurevičienė, Daiva. Factors influencing individual customers trust in internet banking: case of Baltic States // Sustainability. Special Issue "CSR and Business Ethics for Sustainable Development". Basel : MDPI. ISSN 2071-1050. eISSN 2071-1050. 2018, vol. 10, iss. 12, art. no. 4809, p. 4809-4825. DOI: 10.3390/su10124809. (2018, Scopus Journal Metrics)] 2018
04S Skvarciany, Viktorija; Jurevičienė, Daiva; Morkūnas, Mangirdas. Determinants of bank profitability: empirical research on Lithuanian market // International journal of economic policy in emerging economies. Geneve : Inderscience Publishers. ISSN 1752-0452. eISSN 1752-0460. 2019, vol. 12, no. 5, p. 443-452. DOI: 10.1504/IJEPEE.2019.10026162 2019
S 004 Skvarciany, Viktorija; Jurevičienė, Daiva; Volskytė, Gintarė. Assessment of sustainable socio-economic development in European Union countries // Sustainability. Basel: MDPI. eISSN 2071-1050. 2020, vol. 12, iss. 5, art. no. 1986, p. 1-19. DOI: 10.3390/su12051986. [Genamics Journal Seek; RePec; DOAJ; CABI - CAB Abstracts; GEOBASE; Scopus; Social Science Research Network; INSPEC; Chemical abstracts] [Citav. rod.: 2,592, bendr. cit. rod.: 3,032, kvartilis: Q2 (2018, InCites JCR SSCI); Citav. rod.: 2,592, bendr. cit. rod.: 4,796, kvartilis: Q2 (2018, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 3,01, SNIP: 1,169, SJR: 0,549, kvartilis: Q1 (2018, Scopus Sources)] 2020
S 004 Skvarciany, Viktorija; Jurevičienė, Daiva; Vidžiūnaitė, Silvija. Impact of Russia’s import embargo on the EU countries’ exports // Economies. Basel: MDPI. eISSN 2227-7099. 2020, vol. 8, iss. 3, art. no. 62, p. 1-22. DOI: 10.3390/economies8030062. [DOAJ; Emerging Sources Citation Index (Web of Science); Scopus; ProQuest Central] [CiteScore: 1,20, SNIP: 1,270, SJR: 0,324, kvartilis: Q2 (2019, Scopus Sources)] 2020
04S Skvarciany, Viktorija; Jurevičienė, Daiva; Morkūnas, Mangirdas. Determinants of bank profitability: empirical research on Lithuanian market // International journal of economic policy in emerging economies. Geneve : Inderscience Publishers. ISSN 1752-0452. eISSN 1752-0460. 2019, vol. 12, no. 5, p. 443-452. DOI: 10.1504/IJEPEE.2019.10026162 2019
S 004 Jurevičienė, Daiva; Skvarciany, Viktorija; Lagunavičiūtė, Austė Marija. Factors influencing individuals’ decision-making and causing financial crisis // Journal of business economics and management. Vilnius: VGTU Press. ISSN 1611-1699. eISSN 2029-4433. 2020, vol. 21, iss. 4, p. 1149-1164. DOI: 10.3846/jbem.2020.12890. [Scopus; Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; ICONDA] [Citav. rod.: 1,640, bendr. cit. rod.: 2,880, kvartilis: Q2 (2019, InCites JCR SSCI)] [CiteScore: 3,50, SNIP: 0,989, SJR: 0,458, kvartilis: Q1 (2019, Scopus Sources)] 2020
S 004 Skvarciany, Viktorija; Jurevičienė, Daiva; Volskytė, Gintarė. Assessment of sustainable socio-economic development in European Union countries // Sustainability. Basel: MDPI. eISSN 2071-1050. 2020, vol. 12, iss. 5, art. no. 1986, p. 1-19. DOI: 10.3390/su12051986. [Genamics Journal Seek; RePec; DOAJ; CABI - CAB Abstracts; GEOBASE; Scopus; Social Science Research Network; INSPEC; Chemical abstracts] [Citav. rod.: 2,592, bendr. cit. rod.: 3,032, kvartilis: Q2 (2018, InCites JCR SSCI); Citav. rod.: 2,592, bendr. cit. rod.: 4,796, kvartilis: Q2 (2018, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 3,01, SNIP: 1,169, SJR: 0,549, kvartilis: Q1 (2018, Scopus Sources)] 2020
S 004 Skvarciany, Viktorija; Jurevičienė, Daiva; Vidžiūnaitė, Silvija. Impact of Russia’s import embargo on the EU countries’ exports // Economies. Basel: MDPI. eISSN 2227-7099. 2020, vol. 8, iss. 3, art. no. 62, p. 1-22. DOI: 10.3390/economies8030062. [DOAJ; Emerging Sources Citation Index (Web of Science); Scopus; ProQuest Central] [CiteScore: 1,20, SNIP: 1,270, SJR: 0,324, kvartilis: Q2 (2019, Scopus Sources)] 2020
S 004 Jurevičienė, Daiva; Skvarciany, Viktorija; Lagunavičiūtė, Austė Marija. Factors influencing individuals’ decision-making and causing financial crisis // Journal of business economics and management. Vilnius: VGTU Press. ISSN 1611-1699. eISSN 2029-4433. 2020, vol. 21, iss. 4, p. 1149-1164. DOI: 10.3846/jbem.2020.12890. [Scopus; Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; ICONDA] [Citav. rod.: 1,640, bendr. cit. rod.: 2,880, kvartilis: Q2 (2019, InCites JCR SSCI)] [CiteScore: 3,50, SNIP: 0,989, SJR: 0,458, kvartilis: Q1 (2019, Scopus Sources)] 2020
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2008 Jurevičienė, Daiva. Asmeninių finansų pagrindai : mokomoji knyga Vilnius: Technika, 2008. 195 p. ISBN 9789955282624.
2008 Jurevičienė, Daiva. Asmeninių finansų pagrindai : mokomoji knyga Vilnius: Technika, 2008. 195 p. ISBN 9789955282624.
2015 Jurevičienė, Daiva. Finansiniai sprendimai: finansinių sprendimų formos: vadovėlis. Vilnius : Registrų centras, 208 p. : iliustr. ISBN 9789955301981
2015 Jurevičienė, Daiva. Finansiniai sprendimai: finansinių sprendimų formos: vadovėlis. Vilnius : Registrų centras, 208 p. : iliustr. ISBN 9789955301981
2016 Jurevičienė, Daiva. Finansų rinkos ir institucijos: vadovėlis. Vilnius : Technika, 176 p. : iliustr. ISBN 9786094579271
2016 Jurevičienė, Daiva. Finansų rinkos ir institucijos: vadovėlis. Vilnius : Technika, 176 p. : iliustr. ISBN 9786094579271
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2016-04-15 Jurevičienė, Daiva; Rauličkis, Darius. Analysis of financial and economic indicators application to firm probability of default in commercial banks // VI International Scientific Conference „21st Century Challenges for Economics and Culture“ : abstracts proceedings. Riga: The University College of Economics and Culture, P. 7.
2016-04-15 Jurevičienė, Daiva; Rauličkis, Darius. Analysis of financial and economic indicators application to firm probability of default in commercial banks // VI International Scientific Conference „21st Century Challenges for Economics and Culture“ : abstracts proceedings. Riga: The University College of Economics and Culture, P. 7.
2018-09-09 Jurevičienė, Daiva; Skvarciany, Viktorija. Factors influencing individual customers' trust in mobile banking // The 12th International Days of Statistics and Economics, Prague, September 6-8, 2018 : conference proceedings / edited by: T. Loster, T. Pavelka. Slany, 2018. ISBN 9788087990148. p. 751-759. [Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (Web of Science)] [M.kr.: S 004] [Aut. ind.: 0,500]
2018-09-09 Jurevičienė, Daiva; Skvarciany, Viktorija. Factors influencing individual customers' trust in mobile banking // The 12th International Days of Statistics and Economics, Prague, September 6-8, 2018 : conference proceedings / edited by: T. Loster, T. Pavelka. Slany, 2018. ISBN 9788087990148. p. 751-759. [Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (Web of Science)] [M.kr.: S 004] [Aut. ind.: 0,500]
2019-05-10 Jurevičienė, Daiva; Kravec, Ksenija. Impact of reputational loss on financial performance of the bank // International scientific conference Contemporary issues in business, management and economics engineering (CIBMEE 2019), 9-10 May 2019, Vilnius, Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius : VGTU Press, 2019, art. no. cibmee.2019.008. ISBN 9786094761614. eISBN 9786094761621. eISSN 2538-8711. p. 78-87. DOI: 10.3846/cibmee.2019.008. [M.kr.: S 004]
2019-05-10 Jurevičienė, Daiva; Kravec, Ksenija. Impact of reputational loss on financial performance of the bank // International scientific conference Contemporary issues in business, management and economics engineering (CIBMEE 2019), 9-10 May 2019, Vilnius, Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius : VGTU Press, 2019, art. no. cibmee.2019.008. ISBN 9786094761614. eISBN 9786094761621. eISSN 2538-8711. p. 78-87. DOI: 10.3846/cibmee.2019.008. [M.kr.: S 004]
2020-05-07 Bugarčić, Filip Ž.; Jurevičienė, Daiva; Janković, Nenad. The new “Silk Road”: global aspect, EU position and economic role of Serbia // 11th International Scientific Conference “Business and Management 2020”, May 7–8, 2020, Vilnius, Lithuania. Vilnius : VGTU Press, 2020. ISBN 9786094762314. eISBN 9786094762307. ISSN 2029-4441. eISSN 2029-929X. p. 18-27. DOI: 10.3846/bm.2020.676
2020-05-07 Bugarčić, Filip Ž.; Jurevičienė, Daiva; Janković, Nenad. The new “Silk Road”: global aspect, EU position and economic role of Serbia // 11th International Scientific Conference “Business and Management 2020”, May 7–8, 2020, Vilnius, Lithuania. Vilnius : VGTU Press, 2020. ISBN 9786094762314. eISBN 9786094762307. ISSN 2029-4441. eISSN 2029-929X. p. 18-27. DOI: 10.3846/bm.2020.676
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C1 C1 C1
rusų C2 C2 C2
rusų C2 C2 C2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Mokslinių tyrimų metodologija
Antrosios pakopos Finansų sistemos
Antrosios pakopos Investavimo galimybių analizė
Antrosios pakopos Ekonominė elgsena
Pirmosios pakopos Asmeninių finansų valdymas
Pirmosios pakopos Asmeninių finansų valdymas
Pirmosios pakopos Ekonomikos inžinerijos kompleksinis projektas
Pirmosios pakopos Ekonominių teorijų raida
Pirmosios pakopos Ekonomikos inžinerijos kompleksinis projektas
Pirmosios pakopos Ekonominių teorijų raida
Pirmosios pakopos Finansinės rinkos ir institucijos
Pirmosios pakopos Ekonomikos principai
Pirmosios pakopos Finansinės rinkos ir institucijos
Pirmosios pakopos Ekonomikos principai
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
K.Adamieckie Economic University Poland Erasmus dėstytojų mainai 2005-2005
K.Adamieckie Economic University Poland Erasmus dėstytojų mainai 2005-2005
Beja Polytechnic Institute Portugal Erasmus dėstytojų mainai 2006-2006
Beja Polytechnic Institute Portugal Erasmus dėstytojų mainai 2006-2006
Nordhausen University of Applied Sciences Germany Erasmus dėstytojų mainai 2007-2007
Nordhausen University of Applied Sciences Germany Erasmus dėstytojų mainai 2007-2007
Montpelier I.U.T University France Erasmus dėstytojų mainai 2007-2007
Montpelier I.U.T University France Erasmus dėstytojų mainai 2007-2007
The Polytechnic Institute of Viseu Portugal Erasmus dėstytojų mainai 2008-2008
Permanent Representation of Lithuania to the European Union, Brussels Belgium Lietuvos atstovybės prie Europos parlamento veikla 2008-2008
The Polytechnic Institute of Viseu Portugal Erasmus dėstytojų mainai 2008-2008
Montpelier I.U.T University France Erasmus dėstytojų mainai 2008-2008
Permanent Representation of Lithuania to the European Union, Brussels Belgium Lietuvos atstovybės prie Europos parlamento veikla 2008-2008
Montpelier I.U.T University France Erasmus dėstytojų mainai 2008-2008
Hacettepe University Turkey Erasmus dėstytojų mainai 2009-2009
Hacettepe University Turkey Erasmus dėstytojų mainai 2009-2009
Huelva University Spain Erasmus dėstytojų mainai 2009-2009
Huelva University Spain Erasmus dėstytojų mainai 2009-2009
College of Economics and Management Czech Republic Erasmus dėstytojų mainai 2010-2010
College of Economics and Management Czech Republic Erasmus dėstytojų mainai 2010-2010
Bordeaux Montesquieu University Prancūzija Erasmus dėstytojų mainai 2011-2011
Fatih University Turkey Erasmus dėstytojų mainai 2011-2011
Bordeaux Montesquieu University Prancūzija Erasmus dėstytojų mainai 2011-2011
Fatih University Turkey Erasmus dėstytojų mainai 2011-2011
ISSA Universidad de Navarra Ispanija Erasmus dėstytojų mainai 2011-2011
ISSA Universidad de Navarra Ispanija Erasmus dėstytojų mainai 2011-2011
University of Minho Portugalija Erasmus dėstytojų mainai 2012-2012
University of Minho Portugalija Erasmus dėstytojų mainai 2012-2012
University of Economics, Prague Čekija Erasmus dėstytojų mainai 2012-2012
Valencia Polytechnic University Ispanija Erasmus dėstytojų mainai 2012-2012
University of Economics, Prague Čekija Erasmus dėstytojų mainai 2012-2012
Valencia Polytechnic University Ispanija Erasmus dėstytojų mainai 2012-2012
UAB "Gerovės valdymas" Lietuva Asmeninių finansų valdymas 2013-2013
UAB "Gerovės valdymas" Lietuva Asmeninių finansų valdymas 2013-2013
Money Advice and Planning Ltd Jungtinė Karalystė Asmeninė investicijos 2013-2013
Hochschule Ravensburg – Weingarten Vokietija Erasmus dėstytojų mainai 2013-2013
Money Advice and Planning Ltd Jungtinė Karalystė Asmeninė investicijos 2013-2013
Hochschule Ravensburg – Weingarten Vokietija Erasmus dėstytojų mainai 2013-2013
Universite Paris est Marne la Valee Prancūzija Erasmus dėstytojų mainai 2013-2013
Universite Paris est Marne la Valee Prancūzija Erasmus dėstytojų mainai 2013-2013
Universita Degli Studi di Roma "La Sapienza' Italija Erasmus dėstytojų mainai 2014-2014
Universita Degli Studi di Roma "La Sapienza' Italija Erasmus dėstytojų mainai 2014-2014
Inholland University of Applied Sciences (Haarlem) Olandija Erasmus dėstytojų mainai 2014-2014
Inholland University of Applied Sciences (Haarlem) Olandija Erasmus dėstytojų mainai 2014-2014
Universite Paris est Marne la Valee Prancūzija Erasmus dėstytojų mainai 2014-2014
Universite Paris est Marne la Valee Prancūzija Erasmus dėstytojų mainai 2014-2014
University of La Rochelle Business School Prancūzija Erasmus dėstytojų mainai 2015-2015
University of La Rochelle Business School Prancūzija Erasmus dėstytojų mainai 2015-2015
Universidad de Valladolid Ispanija Erasmus dėstytojų mainai 2015-2015
Universidad de Valladolid Ispanija Erasmus dėstytojų mainai 2015-2015
University of Applied Sciences in Berlin Vokietija Erasmus dėstytojų mainai 2016-2016
University of Applied Sciences in Berlin Vokietija Erasmus dėstytojų mainai 2016-2016
The University College of Economics and Culture Latvia Erasmus dėstytojų mainai 2016-2016
The University College of Economics and Culture Latvia Erasmus dėstytojų mainai 2016-2016
Universita degli Studi di Foggia Italija Erasmus dėstytojų mainai 2016-2016
Valencia Polytechnic University Ispanija Erasmus teaching exchange 2016-2016
Polytechnic University of Valencia Ispanija Erasmus dėstytojų mainai 2016-2016
VGTU Lietuva "Į studentą orientuota aktyvi paskaita" 2016-2016
Universita degli Studi di Foggia Italija Erasmus dėstytojų mainai 2016-2016
Valencia Polytechnic University Ispanija Erasmus teaching exchange 2016-2016
Polytechnic University of Valencia Ispanija Erasmus dėstytojų mainai 2016-2016
VGTU Lietuva "Į studentą orientuota aktyvi paskaita" 2016-2016
Europos Parlamentas Strasbūre Prancūzija Prancūzija Erasmus mokymosi vizitas 2017-2017
Europos Parlamentas Strasbūre France Europos parlamento frakcijų ir komisijų veikla 2017-2017
University of Dubrovnik Croatia Erasmus+ teaching exchange 2017-2017
University of Dubrovnik Kroatija Erasmus dėstytojų mainai 2017-2017
Europos Parlamentas Strasbūre Prancūzija Prancūzija Erasmus mokymosi vizitas 2017-2017
Europos Parlamentas Strasbūre France Europos parlamento frakcijų ir komisijų veikla 2017-2017
VGTU Lietuva "Studijos Pretorija ir Montevideo universitetuose?" 2017-2017
University of Dubrovnik Croatia Erasmus+ teaching exchange 2017-2017
University of Dubrovnik Kroatija Erasmus dėstytojų mainai 2017-2017
VGTU Lietuva "Studijos Pretorija ir Montevideo universitetuose?" 2017-2017
Brno University of Technology Čekija Erasmus dėstytojų mainai 2017-2017
Kyungpook National University Pietų Korėja Erasmus dėstytojų mainai 2017-2017
VGTU Lietuva „Metodai ir priemonės skatinančios studentų paskaitų lankomumą“ 2017-2017
Brno University of Technology Čekija Erasmus dėstytojų mainai 2017-2017
Kyungpook National University Pietų Korėja Erasmus dėstytojų mainai 2017-2017
VGTU Lietuva „Metodai ir priemonės skatinančios studentų paskaitų lankomumą“ 2017-2017
„Successful RI in Europe 2018 - 9th European Networking Event” Vokietija dalyvavimas renginyje 2018-2018
VGTU Lietuva „Vertinimo lygmenimis kriterijai“ 2018-2018
„Successful RI in Europe 2018 - 9th European Networking Event” Vokietija dalyvavimas renginyje 2018-2018
VGTU Lietuva "Šiuolaikinis mokymas ir mokymasis: ateities studentų poreikiai, į studentą orientuotas mokymas, technologijų vaidmuo mokymosi procese, inžinerinių mokslų ir technologijų didaktikos specifika" 2018-2018
Coventry universitetas Lietuva "Organizacijų akademinė plėtra (Coventry atvejo analizė): studijų programų ir dalykų portfelio kūrimas, akademinės plėtros strategija, studijų proceso duomenų naudojimas ir palyginimas, akreditavimas kaip akademinė patirtis" 2018-2018
VGTU Lietuva "Mokslinė esė" 2018-2018
VGTU Lietuva „Vertinimo lygmenimis kriterijai“ 2018-2018
VGTU Lietuva "Šiuolaikinis mokymas ir mokymasis: ateities studentų poreikiai, į studentą orientuotas mokymas, technologijų vaidmuo mokymosi procese, inžinerinių mokslų ir technologijų didaktikos specifika" 2018-2018
Coventry universitetas Lietuva "Organizacijų akademinė plėtra (Coventry atvejo analizė): studijų programų ir dalykų portfelio kūrimas, akademinės plėtros strategija, studijų proceso duomenų naudojimas ir palyginimas, akreditavimas kaip akademinė patirtis" 2018-2018
VGTU Lietuva "Mokslinė esė" 2018-2018
l’Università degli Studi di Siena Italija Erasmus dėstytojų mainai 2018-2018
VGTU Lietuva "Mobiliųjų aplikacijų taikymas studijų procese" 2018-2018
VGTU Lietuva "Šiuolaikinės verslo vadybos ugdymo teoriniai-metodiniai klausimai" 2018-2018
VGTU Lietuva "Probleminio mokymosi metodų taikymas studijų procese" 2018-2018
VGTU Lietuva „Probleminio mokymosi metodų taikymas studijų procese“ 2018-2018
l’Università degli Studi di Siena Italija Erasmus dėstytojų mainai 2018-2018
Polytechnic University of Valencia Ispanija Erasmus+ dėstytojų mainai 2018-2018
VGTU Lietuva "Mobiliųjų aplikacijų taikymas studijų procese" 2018-2018
VGTU Lietuva "Šiuolaikinės verslo vadybos ugdymo teoriniai-metodiniai klausimai" 2018-2018
VGTU Lietuva "Probleminio mokymosi metodų taikymas studijų procese" 2018-2018
VGTU Lietuva „Probleminio mokymosi metodų taikymas studijų procese“ 2018-2018
in4MD GmbH Lietuva „SAP S/4HANA įmonės valdymo kompiuterinė programa moksliniams tyrimams ir dėstymui“ 2019-2019
Polytechnic University of Valencia Ispanija Erasmus+ dėstytojų mainai 2018-2018
Universidad de Montevideo Urugvajus Erasmus+ dėstytojų mainai 2019-2019
The University College of Economics and Culture Latvija Erasmus+ dėstytojų mainai 2019-2019
in4MD GmbH Lietuva „SAP S/4HANA įmonės valdymo kompiuterinė programa moksliniams tyrimams ir dėstymui“ 2019-2019
Lietuvos Respublikos ambasada Jungtinėje Karalystėje ir Šiaurės Airijoje Jungtinė Karalystė Erasmus+ mokymosi vizitas 2019-2019
Universidad de Montevideo Urugvajus Erasmus+ dėstytojų mainai 2019-2019
The University College of Economics and Culture Latvija Erasmus+ dėstytojų mainai 2019-2019
VGTU Lietuva „Gera pradžia – pusė darbo“ 2019-2019
Lietuvos Respublikos ambasada Jungtinėje Karalystėje ir Šiaurės Airijoje Jungtinė Karalystė Erasmus+ mokymosi vizitas 2019-2019
l’Università degli Studi di Siena Italija Erasmus + dėstytojų mainai 2019-2019
VGTU Lietuva „Gera pradžia – pusė darbo“ 2019-2019
Palermo University Italija Erasmus+ dėstytojų mainai 2019-2019
l’Università degli Studi di Siena Italija Erasmus + dėstytojų mainai 2019-2019
UAB „Office Samurai Nordics Lietuva „Robotic Process Automation“ 2020-2020
Palermo University Italija Erasmus+ dėstytojų mainai 2019-2019
VGTU Lietuva "Geroji nuotolinių būdu organizuojamų studijų patirtis" 2020-2020
VGTU Lietuva "Studentų aktyvinimo būdai per nuotolines paskaitas: dėstytojų diskusija ir pasidalijimas gerąja patirtimi" 2020-2020
VGTU Lietuva „Testų kūrimas VMA MOODLE ir programos ZOOM taikymas: kaip užkirsti kelią akademiniam nesąžiningumui?“ 2020-2020
UAB „Office Samurai Nordics Lietuva „Robotic Process Automation“ 2020-2020
VGTU Lietuva "Geroji nuotolinių būdu organizuojamų studijų patirtis" 2020-2020
VGTU Lietuva "Studentų aktyvinimo būdai per nuotolines paskaitas: dėstytojų diskusija ir pasidalijimas gerąja patirtimi" 2020-2020
VGTU Lietuva „Testų kūrimas VMA MOODLE ir programos ZOOM taikymas: kaip užkirsti kelią akademiniam nesąžiningumui?“ 2020-2020
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2005-2006 Jaunimo įsitvirtinimo Lietuvos darbo rinkoje galimybių tobulinimas. Darbo ir socialinių tyrimų institutas. Tyrimą atliko: doc. dr. B.Gruževskis, R.Junevičius, dr. D.Jurevičienė, J.Moskvina dr. L.Okunevičiūtė-Neverauskienė (vadovė), dr. A.Pocius.
2005-2006 Jaunimo įsitvirtinimo Lietuvos darbo rinkoje galimybių tobulinimas. Darbo ir socialinių tyrimų institutas. Tyrimą atliko: doc. dr. B.Gruževskis, R.Junevičius, dr. D.Jurevičienė, J.Moskvina dr. L.Okunevičiūtė-Neverauskienė (vadovė), dr. A.Pocius.
2012-2013 Gyventojų ir įmonių finansų elgsenos dimensija. VU TVM. Darbo grupė: doc. dr. Egidijus Bikas (vadovas), doc. dr. Daiva Jurevičienė, Lina Novickytė, Petras Dubinskas.
2012-2013 Gyventojų ir įmonių finansų elgsenos dimensija. VU TVM. Darbo grupė: doc. dr. Egidijus Bikas (vadovas), doc. dr. Daiva Jurevičienė, Lina Novickytė, Petras Dubinskas.
2013-2014 „Darbo santykių ir valstybinio socialinio draudimo teisinio–administracinio modelio sukūrimas“, užsakovas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Modelis kuriamas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.3-VRM-02-V „Viešųjų politikų reformų skatinimas“ pasitelkus Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą. MRU.
2013-2014 „Darbo santykių ir valstybinio socialinio draudimo teisinio–administracinio modelio sukūrimas“, užsakovas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Modelis kuriamas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.3-VRM-02-V „Viešųjų politikų reformų skatinimas“ pasitelkus Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą. MRU.
2014-2015 VP2-1.3-ŪM-05-K-03-323 „Vartotojų elgsenos tyrimas paslaugos atveju“ pagal MiTA VP2-1.3-ŪM-05-K priemonę „Inočekiai LT“. MRU.
2014-2015 VP2-1.3-ŪM-05-K-03-323 „Vartotojų elgsenos tyrimas paslaugos atveju“ pagal MiTA VP2-1.3-ŪM-05-K priemonę „Inočekiai LT“. MRU.
2017-2020 „Supporting Non-technological Innovation in Owner-managed Manufacturing SMEs through increased capacity of business intermediaries“ (SNOwMan), Nr. #R053
2017-2020 „Supporting Non-technological Innovation in Owner-managed Manufacturing SMEs through increased capacity of business intermediaries“ (SNOwMan), Nr. #R053
2018-2019 Projektas „Šalies gyventojų raštingumo vertinimas“. Užsakovas Lietuvos bankų asociacija.
2018-2019 Projektas „Šalies gyventojų raštingumo vertinimas“. Užsakovas Lietuvos bankų asociacija.
2019-2020 Projektas „Finansinio IQ nustatymo metodikos rengimas”. Užsakovas AB Swedbank
2019-2020 Projektas „Finansinio IQ nustatymo metodikos rengimas”. Užsakovas AB Swedbank
2020-2022 Skaitmeninės ekonomikos įtakos darniam Europos Sąjungos šalių vystymuisi kompleksinis vertinimas (DECoDe)“ (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-19-0151)
2020-2021 The Development of Doctoral Education and Research Capacities of Kyrgyzstani Academy (DERECKA)
2020-2022 Skaitmeninės ekonomikos įtakos darniam Europos Sąjungos šalių vystymuisi kompleksinis vertinimas (DECoDe)“ (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-19-0151)
2020-2021 The Development of Doctoral Education and Research Capacities of Kyrgyzstani Academy (DERECKA)
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2006-2015 Tarptautinės mokslinės konferencijos „Business and Management“ organizacinio komiteto narė
2006-2015 Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijų „Mokslas–Lietuvos ateitis. Verslas XXI amžiuje“ organizacinio komiteto narė
2006-2015 Tarptautinės mokslinės konferencijos „Business and Management“ organizacinio komiteto narė
2006-2015 Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijų „Mokslas–Lietuvos ateitis. Verslas XXI amžiuje“ organizacinio komiteto narė
2006-2015 Tarptautinės mokslinės konferencijos „Contemporary Issues in Business, Management and Education“ organizacinio komiteto narė
2006-2015 Tarptautinės mokslinės konferencijos „Contemporary Issues in Business, Management and Education“ organizacinio komiteto narė
2011-2017 Mokslo žurnalo "Intelektinė ekonomika" vyr. redaktoriaus pavaduotoja (MRU).
2011-2017 Mokslo žurnalo "Intelektinė ekonomika" vyr. redaktoriaus pavaduotoja (MRU).
2011-2018 Tarptautinės mokslinės konferencijos "Wither our economies" Mokslo komiteto pirmininkė.
2011-2018 Tarptautinės mokslinės konferencijos "Wither our economies" Mokslo komiteto pirmininkė.
2012-- Mokslo žurnalo "European Scientific Journal" (European Scientific Institute) redkolegijos narė
2012-- Member of Scientific Committee of International Scientific Conference "International Days of Statistics and Economics" (University of Economics, Prague (Czech), University of Economics with seat in Košice (Slovakia) and ESC Rennes International School of Business (France)
2012-- Mokslo žurnalo "European Scientific Journal" (European Scientific Institute) redkolegijos narė
2012-- Member of Scientific Committee of International Scientific Conference "International Days of Statistics and Economics" (University of Economics, Prague (Czech), University of Economics with seat in Košice (Slovakia) and ESC Rennes International School of Business (France)
2013-2016 Tarptautinės mokslinės konferencijos "XІ WTPDFSU'2014" (Ukrainos Švietimo ir mokslo ministerija ir Taras Ševčenko Kijevo nacionalinis universitetas) organizacinio komiteto narė
2013-2016 Tarptautinės mokslinės konferencijos "XІ WTPDFSU'2014" (Ukrainos Švietimo ir mokslo ministerija ir Taras Ševčenko Kijevo nacionalinis universitetas) organizacinio komiteto narė
2014-- LMT ekspertė
2014-- LMT ekspertė
2015-2015 LMA Jaunųjų mokslininkų-ekonomistų konferencija „Lietuvos ekonomikos ateities vizija, strateginiai tikslai ir valstybės misija juos įgyvendinant“, organizacinio komiteto narė
2015-2015 LMA Jaunųjų mokslininkų-ekonomistų konferencija „Lietuvos ekonomikos ateities vizija, strateginiai tikslai ir valstybės misija juos įgyvendinant“, organizacinio komiteto narė
2016-- Tarptautinės mokslinės konferencijos “Emerging Trends in Economics, Culture and Humanities" (EKA University of Applied Sciences, Latvia) mokslo komiteto narė
2016-2016 2016 Ekspertinė veikla: Bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų finansavimo atrankos kon-kursų paraiškų vertinimas, užsakovas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Įgyvendindama Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtros 2014–2016 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. A1-179 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtros 2014–2016 metų veiksmų
2016-- Tarptautinės mokslinės konferencijos “Emerging Trends in Economics, Culture and Humanities" (EKA University of Applied Sciences, Latvia) mokslo komiteto narė
2016-2016 2016 Ekspertinė veikla: Bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų finansavimo atrankos kon-kursų paraiškų vertinimas, užsakovas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Įgyvendindama Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtros 2014–2016 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. A1-179 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtros 2014–2016 metų veiksmų
2017-- Tarptautinės mokslinės konferencijos "CONTEMPORARY ISSUES IN BUSINESS, MANAGEMENT AND ECONOMICS ENGINEERING“ mokslo komiteto narė (VGTU, Lithuania)
2017-- Tarptautinės mokslinės konferencijos „Business and Management“ (VGTU, Lithuania) mokslo komiteto narė
2017-- Mokslo žurnalo "Business, Management and Education" (VGTU, Lithuania) redkolegijos narė
2017-- Tarptautinės mokslinės konferencijos "CONTEMPORARY ISSUES IN BUSINESS, MANAGEMENT AND ECONOMICS ENGINEERING“ mokslo komiteto narė (VGTU, Lithuania)
2017-- Tarptautinės mokslinės konferencijos „Business and Management“ (VGTU, Lithuania) mokslo komiteto narė
2017-- Mokslo žurnalo "Business, Management and Education" (VGTU, Lithuania) redkolegijos narė
2017-- Ekonomikos inžinerijos II pakopos studijų programos vadovė
2017-- Ekonomikos inžinerijos I pakopos studijų programos vadovė
2017-- Ekonomikos inžinerijos II pakopos studijų programos vadovė
2017-- Ekonomikos inžinerijos I pakopos studijų programos vadovė
2018-- mokslo žurnalo "Oeconomia Copernicana" (Institute of Economic Research, Polish Economic Society, (Poland) teminis redaktorius
2018-- Mokslo žurnalo "Economics and Culture"redkolegijos narė (University College of Economics and Culture, Latvija))
2018-- Mokslo žurnalo "Intelektinė ekonomika" redkolegijos narė (MRU).
2018-- mokslo žurnalo "Oeconomia Copernicana" (Institute of Economic Research, Polish Economic Society, (Poland) teminis redaktorius
2018-- Mokslo žurnalo "Economics and Culture"redkolegijos narė (University College of Economics and Culture, Latvija))
2018-- Mokslo žurnalo "Intelektinė ekonomika" redkolegijos narė (MRU).