Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Juozas Valivonis
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus inžinerinis statybos institutas inžinieriaus statybininko kvalifikacija, aukštasis išsilavinimas 1980
Vilniaus inžinerinis statybos institutas inžinieriaus statybininko kvalifikacija, aukštasis išsilavinimas 1980
Lietuvos mokslo taryba daktaras 1986
Lietuvos mokslo taryba daktaras 1986
Vilniaus technikos universitetas docentas 1994
Vilniaus technikos universitetas docentas 1994
Vilniaus Gedimino technikos universitetas profesorius 2009
Vilniaus Gedimino technikos universitetas profesorius 2009
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus inžinerinis statybos institutas, Statybinių konstrukcijų laboratorija Laboratorijos vedėjas 1987-1988
Vilniaus inžinerinis statybos institutas, Gelžbetoninių konstrukcijų katedra Vyr. dėstytojas 1988-1994
Vilniaus inžinerinis statybos institutas, Statybinių konstrukcijų laboratorija Laboratorijos vedėjas 1987-1988
Vilniaus inžinerinis statybos institutas, Gelžbetoninių konstrukcijų katedra Vyr. dėstytojas 1988-1994
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Gelžbetoninių ir mūrinių konstrukcijų katedra Docentas 1994-2009
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Gelžbetoninių ir mūrinių konstrukcijų katedra Docentas 1994-2009
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Gelžbetoninių ir mūrinių konstrukcijų katedra Vedėjas 2006-2017
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Gelžbetoninių ir mūrinių konstrukcijų katedra Vedėjas 2006-2017
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Gelžbetoninių konstrukcijų ir geotechnikos katedra vedėjas 2017--
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Gelžbetoninių konstrukcijų ir geotechnikos katedra vedėjas 2017--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2010-2010 Trisluoksnių gelžbetoninių sieninių plokščių analizė ir konstrukcinio sprendinio parinkimas
2010-2010 Trisluoksnių gelžbetoninių sieninių plokščių analizė ir konstrukcinio sprendinio parinkimas
2012-2012 Vilniaus televizijos bokšto remonto projektas ir sutarties 1 priede išvardinti mokslo tiriamieji darbai
2012-2012 Vilniaus televizijos bokšto remonto projektas ir sutarties 1 priede išvardinti mokslo tiriamieji darbai
2013-2013 Pastato energijos sąnaudų mažinimo konstrukcinių sprendinių kūrimas
2013-2013 Iš anksto įtemptųjų kiaurymėtųjų gelžbetoninių plokščių laikomosios galios ir standumo analizė, jų regresinių grafikų paruošimas, plokščių skaičiavimo programos pagal EC2 paruošimas
2013-2014 Įtemptojo gelžbetonio pabėgių irimo priežasčių naudojimo metu ir jų irimo mechanikos tyrimas
2013-2013 Pastato energijos sąnaudų mažinimo konstrukcinių sprendinių kūrimas
2013-2013 Iš anksto įtemptųjų kiaurymėtųjų gelžbetoninių plokščių laikomosios galios ir standumo analizė, jų regresinių grafikų paruošimas, plokščių skaičiavimo programos pagal EC2 paruošimas
2013-2014 Įtemptojo gelžbetonio pabėgių irimo priežasčių naudojimo metu ir jų irimo mechanikos tyrimas
2014-2014 Konsultacijos dėl techninės dokumentacijos bei su tuo susijusios paslaugos, skirtos suskystintų gamtinių dujų terminalo projekto įgyvendinimui
2014-2014 Konsultacijos dėl techninės dokumentacijos bei su tuo susijusios paslaugos, skirtos suskystintų gamtinių dujų terminalo projekto įgyvendinimui
2014-2014 Istorinių mūrinių pastatų Subačiaus g.83 mūro mechaninių savybių analizė ir mūro algsenos vertinimo modelio sukūrimas
2014-2014 Surenkamų gelžbetononių rygelių atraminės zonos su išpjova elgsenos analizė ir armavimo modelio sukūrimas
2014-2014 Istorinių mūrinių pastatų Subačiaus g.83 mūro mechaninių savybių analizė ir mūro algsenos vertinimo modelio sukūrimas
2014-2015 FRP (stiklo plaušo) armatūros ir šia armatūra armuotų gelžbetoninių konstrukcijų tyrimas, skaičiavimo modelio sukūrimas
2014-2014 Surenkamų gelžbetononių rygelių atraminės zonos su išpjova elgsenos analizė ir armavimo modelio sukūrimas
2014-2014 Akmenės rajono bibliotekos rekonstruojamo pastato perdangų ekspertizė ir paruošti perdangos plokščių stiprinimo schemas
2014-2015 FRP (stiklo plaušo) armatūros ir šia armatūra armuotų gelžbetoninių konstrukcijų tyrimas, skaičiavimo modelio sukūrimas
2014-2014 Akmenės rajono bibliotekos rekonstruojamo pastato perdangų ekspertizė ir paruošti perdangos plokščių stiprinimo schemas
2014-2014 Prekybos centro "Europa", adresu Konstitucijos pr. 7A Vilnius, I-ojo aukšto perdangos H-J/9-11 ašyse tyrimai
2014-2014 Prekybos centro "Europa", adresu Konstitucijos pr. 7A Vilnius, I-ojo aukšto perdangos H-J/9-11 ašyse tyrimai
2015-2015 Iš anksto įtemptųjų kiaurymėtųjų gelžbetoninių plokščių laikomosios galios ir standumo analizė, jų regresinių grafikų paruošimas, plokščių skaičiavimo programos pagal EC2 paruošimas
2015-2015 Iš anksto įtemptųjų kiaurymėtųjų gelžbetoninių plokščių laikomosios galios ir standumo analizė, jų regresinių grafikų paruošimas, plokščių skaičiavimo programos pagal EC2 paruošimas
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
02T, 08T Jonaitis Bronius, Marčiukaitis Jonas Gediminas, Valivonis Juozas, Analysis of the mechanics of carbamide induced destruction of concrete and ceramic bricks // Construction and building materials, Oxford : Elsevier. ISSN 0950-0618. Vol. 48 (2013) p. 917-924 2013
02T, 08T Jonaitis Bronius, Marčiukaitis Jonas Gediminas, Valivonis Juozas, Analysis of the mechanics of carbamide induced destruction of concrete and ceramic bricks // Construction and building materials, Oxford : Elsevier. ISSN 0950-0618. Vol. 48 (2013) p. 917-924 2013
02T, 08T, 09T Skuturna Tomas, Valivonis Juozas, Design method for calculating load-carrying capacity of reinforced concrete beams strengthened with external FRP // Construction and building materials, Oxford : Elsevier. ISSN 0950-0618. Vol. 50 (2014) p. 577-583 2014
Patentas Nr.6097. Liktinis įdėklas tuštumoms betone formuoti. Autoriai: Jonaitis Bronius, Valivonis Juozas, Popov Vladimir, Jurkėnas Gintaras, Šneideris Arnoldas, Šakinis Dainius, Šalna Remigijus, Daugevičius Mykolas, Skuturna Tomas, 2014-12-29. Autoriaus indėlis 0,12 2014
02T, 08T, 09T Skuturna Tomas, Valivonis Juozas, Design method for calculating load-carrying capacity of reinforced concrete beams strengthened with external FRP // Construction and building materials, Oxford : Elsevier. ISSN 0950-0618. Vol. 50 (2014) p. 577-583 2014
Patentas Nr.6097. Liktinis įdėklas tuštumoms betone formuoti. Autoriai: Jonaitis Bronius, Valivonis Juozas, Popov Vladimir, Jurkėnas Gintaras, Šneideris Arnoldas, Šakinis Dainius, Šalna Remigijus, Daugevičius Mykolas, Skuturna Tomas, 2014-12-29. Autoriaus indėlis 0,12 2014
02T, 09T, 08T Valivonis Juozas, Budvytis Marius, Atutis Mantas, Atutis Edgaras, Juknevičius Linas, Study on shear resistance of fiberreinforced polymer-reinforced concrete beams // Advances in Mechanical Engineering, New York : Hindawi Publishing Corporation. ISSN 1687-8132. 2015, no. 7 p. [1-17] 2015
02T, 08T, 09T Valivonis Juozas, Popov Vladimir, Jonaitis Bronius, Daugevičius Mykolas, The analysis of concreting process impacts on the behaviour of residual liners of cast-in-situ voided slabs // Archives of civil and mechanical engineering, Wroclaw : Elsevier urban & partner sp.. ISSN 1644-9665. Vol. 15, iss. 4 (2015) p. 997-1006 2015
02T, 08T, 09T Atutis Mantas, Valivonis Juozas, Atutis Edgaras, Analysis of serviceability limit state of GFRP prestressed concrete beams // Composite Structures, Oxford : Elsevier. ISSN 0263-8223. Vol. 134 (2015) p. 450-459 2015
02T, 09T, 08T Skuturna Tomas, Valivonis Juozas, The statistical evaluation of design methods of the load-carrying capacity of flexural reinforced concrete elements strengthened with FRP // Archives of civil and mechanical engineering, Wroclaw : Elsevier urban & partner sp.. ISSN 1644-9665. Vol. 15, iss. 1 (2015) p. 214-222 2015
02T, 09T, 08T Valivonis Juozas, Budvytis Marius, Atutis Mantas, Atutis Edgaras, Juknevičius Linas, Study on shear resistance of fiberreinforced polymer-reinforced concrete beams // Advances in Mechanical Engineering, New York : Hindawi Publishing Corporation. ISSN 1687-8132. 2015, no. 7 p. [1-17] 2015
02T, 08T, 09T Valivonis Juozas, Popov Vladimir, Jonaitis Bronius, Daugevičius Mykolas, The analysis of concreting process impacts on the behaviour of residual liners of cast-in-situ voided slabs // Archives of civil and mechanical engineering, Wroclaw : Elsevier urban & partner sp.. ISSN 1644-9665. Vol. 15, iss. 4 (2015) p. 997-1006 2015
02T, 08T, 09T Atutis Mantas, Valivonis Juozas, Atutis Edgaras, Analysis of serviceability limit state of GFRP prestressed concrete beams // Composite Structures, Oxford : Elsevier. ISSN 0263-8223. Vol. 134 (2015) p. 450-459 2015
02T, 09T, 08T Skuturna Tomas, Valivonis Juozas, The statistical evaluation of design methods of the load-carrying capacity of flexural reinforced concrete elements strengthened with FRP // Archives of civil and mechanical engineering, Wroclaw : Elsevier urban & partner sp.. ISSN 1644-9665. Vol. 15, iss. 1 (2015) p. 214-222 2015
02T Jokūbaitis, Aidas; Marčiukaitis, Gediminas; Valivonis, Juozas. Influence of technological and environmental factors on the behaviour of the reinforcement anchorage zone of prestressed concrete sleepers. Construction and building materials. Oxford: Elsevier Ltd. ISSN 0950-0618. Vol. 121 (2016), p. 507-518. 2016
02T Skuturna, Tomas; Valivonis, Juozas. Experimental study on the effect of anchorage systems on RC beams strengthened using FRP. Composites Part B: Engineering. Oxford: Elsevier Sci Ltd. ISSN 1359-8368. Vol. 91 (2016), p. 283-290. 2016
02T Jokūbaitis, Aidas; Valivonis, Juozas; Marčiukaitis, Gediminas. Analysis of strain state and cracking of concrete sleepers. Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 22, no. 4 (2016), p. 564–572. 2016
02T Skuturna, Tomas; Valivonis, Juozas. Evaluation of calculation methods used for estimating the ultimate moment resistance of bridge decks reinforced with FRP bars. The Baltic journal of road and bridge engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 11, no. 1 (2016), p. 22-34. 2016
02T, 08T Daugevičius, Mykolas; Valivonis, Juozas; Skuturna, Tomas; Popov, Vladimir. RC Beams strengthened with HPFRCC: Experimental and numerical results. Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 22, no. 2 (2016), p. 254-270. 2016
02T Jokūbaitis, Aidas; Marčiukaitis, Gediminas; Valivonis, Juozas. Influence of technological and environmental factors on the behaviour of the reinforcement anchorage zone of prestressed concrete sleepers. Construction and building materials. Oxford: Elsevier Ltd. ISSN 0950-0618. Vol. 121 (2016), p. 507-518. 2016
02T Skuturna, Tomas; Valivonis, Juozas. Experimental study on the effect of anchorage systems on RC beams strengthened using FRP. Composites Part B: Engineering. Oxford: Elsevier Sci Ltd. ISSN 1359-8368. Vol. 91 (2016), p. 283-290. 2016
02T Jokūbaitis, Aidas; Valivonis, Juozas; Marčiukaitis, Gediminas. Analysis of strain state and cracking of concrete sleepers. Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 22, no. 4 (2016), p. 564–572. 2016
02T Skuturna, Tomas; Valivonis, Juozas. Evaluation of calculation methods used for estimating the ultimate moment resistance of bridge decks reinforced with FRP bars. The Baltic journal of road and bridge engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 11, no. 1 (2016), p. 22-34. 2016
02T, 08T Daugevičius, Mykolas; Valivonis, Juozas; Skuturna, Tomas; Popov, Vladimir. RC Beams strengthened with HPFRCC: Experimental and numerical results. Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 22, no. 2 (2016), p. 254-270. 2016
02T Atutis Edgaras; Valivonis Juozas; Atutis Mantas. Experimental study of concrete beams prestressed with basalt fiber reinforced polymers under cyclic load. Composite structures. Oxford: Elsevier Science Ltd. ISSN 0263-8223. Vol. 183 (2018), p. 389-396. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.571] 2018
02T Atutis Mantas; Valivonis Juozas; Atutis Edgaras. Experimental study of concrete beams prestressed with basalt fiber reinforced polymers. Part I: Flexural behavior and serviceability. Composite structures. Oxford: Elsevier Science Ltd. ISSN 0263-8223. Vol. 183 (2018), p. 114-123. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.714] 2018
02T Šlaitas Justas; Valivonis Juozas; Juknevičius Linas; Šalna Remigijus. Load-bearing capacity of flexural reinforced concrete members strengthened with fiber-reinforced polymer in fracture stage. Advances in Mechanical Engineering. London: SAGE publications Ltd. ISSN 1687-8140. Vol. 10, no. 5 (2018), p. 1-16. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 1.143] 2018
02T Atutis Edgaras; Valivonis Juozas; Atutis Mantas. Experimental study of concrete beams prestressed with basalt fiber reinforced polymers under cyclic load. Composite structures. Oxford: Elsevier Science Ltd. ISSN 0263-8223. Vol. 183 (2018), p. 389-396. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.571] 2018
02T Atutis Mantas; Valivonis Juozas; Atutis Edgaras. Experimental study of concrete beams prestressed with basalt fiber reinforced polymers. Part I: Flexural behavior and serviceability. Composite structures. Oxford: Elsevier Science Ltd. ISSN 0263-8223. Vol. 183 (2018), p. 114-123. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.714] 2018
02T; 08T; 09T Atutis Mantas; Valivonis Juozas; Atutis Edgaras. Experimental study of concrete beams prestressed with basalt fiber reinforced polymers. Part II: Stress relaxation phenomenon. Composite structures. Oxon: Elsevier Ltd. ISSN 0263-8223. vol. 202 (2018), p. 344-354. 2018
02T Šlaitas Justas; Valivonis Juozas; Juknevičius Linas; Šalna Remigijus. Load-bearing capacity of flexural reinforced concrete members strengthened with fiber-reinforced polymer in fracture stage. Advances in Mechanical Engineering. London: SAGE publications Ltd. ISSN 1687-8140. Vol. 10, no. 5 (2018), p. 1-16. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 1.143] 2018
02T; 08T; 09T Atutis Mantas; Valivonis Juozas; Atutis Edgaras. Experimental study of concrete beams prestressed with basalt fiber reinforced polymers. Part II: Stress relaxation phenomenon. Composite structures. Oxon: Elsevier Ltd. ISSN 0263-8223. vol. 202 (2018), p. 344-354. 2018
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2000 Gelžbetoninių konstrukcijų apskaičiavimas pagal euronormas (mokomoji knyga)
2000 Gelžbetoninių konstrukcijų apskaičiavimas pagal euronormas (mokomoji knyga)
2001 Pastatų konstrukcijų projektavimo pagrindai (vadovėlis)
2001 Sijinių monolitinių perdangų projektavimas (mokomoji knyga)
2001 Pastatų konstrukcijų projektavimo pagrindai (vadovėlis)
2001 Sijinių monolitinių perdangų projektavimas (mokomoji knyga)
2007 Lengvosios sluoksniuotosios statybinės konstrukcijos (mokomoji knyga)
2007 Gelžbetoninės sijinės monolitinės perdangos (mokomoji knyga)
2007 Lengvosios sluoksniuotosios statybinės konstrukcijos (mokomoji knyga)
2007 Gelžbetoninės sijinės monolitinės perdangos (mokomoji knyga)
2010 Statybinės konstrukcijos ir jų projektavimo pagal euronormas pagrindai (vadovėlis)
2010 Statybinės konstrukcijos ir jų projektavimo pagal euronormas pagrindai (vadovėlis)
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2008-01-01 Valivonis Juozas, Marčiukaitis Jonas Gediminas, Jonaitis Bronius, Šneideris Arnoldas, Strength of shear section pre-tensioned concrete structures subjected to flexural moments // Role for concrete in global development: proceedings of the international conference held at the University of Dundee, Scotland, UK on 8-9 July 2008, Dundee : IHS BRE Press, 2008 p. 705-714
2008-01-01 Valivonis Juozas, Marčiukaitis Jonas Gediminas, Jonaitis Bronius, Šneideris Arnoldas, Strength of shear section pre-tensioned concrete structures subjected to flexural moments // Role for concrete in global development: proceedings of the international conference held at the University of Dundee, Scotland, UK on 8-9 July 2008, Dundee : IHS BRE Press, 2008 p. 705-714
2010-01-01 Valivonis Juozas, Skuturna Tomas, Daugevičius Mykolas, The load-carrying capacity of reinforced concrete beams strengthened with carbon fibre composite in the tension zone subjected to temporary or sustained loading // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vol. 2. May 19-21, 2010, Vilnius : Technika, 2010 p. 818-825
2010-01-01 Valivonis Juozas, Skuturna Tomas, Daugevičius Mykolas, The load-carrying capacity of reinforced concrete beams strengthened with carbon fibre composite in the tension zone subjected to temporary or sustained loading // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vol. 2. May 19-21, 2010, Vilnius : Technika, 2010 p. 818-825
2013-01-01 Daugevičius Mykolas, Valivonis Juozas, Beinaravičius Artūras, Skuturna Tomas, Budvytis Marius, Experimental investigation of the load carrying capacity of eccentrically loaded reinforced concrete elements strengthened with CFRP // Procedia Engineering. 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania, Amsterdam : Elsevier Science Ltd, 2013 p. 232-237. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, ScienceDirect]
2013-01-01 Daugevičius Mykolas, Valivonis Juozas, Behavior of reinforced concrete beams strengthened with CFRP under long-term load action // 11th international symposium on fiber reinforced polymers for reinforced concrete structures (FRPRCS-11). Guimarães, Portugal, 26-28 June 2013, Guimarães : University of Minho, 2013 p. [1-7]
2013-01-01 Daugevičius Mykolas, Valivonis Juozas, Axially loaded conctere and reiforced concrete elements strengthened with HPFRCC // 7th International Conference FIBRE CONCRETE 2013, 12-13 September, Prague, Czech Republic, 2013: proceedings, Prague : Czech Technical University in Prague, 2013 p. [1-10]
2013-01-01 Daugevičius Mykolas, Valivonis Juozas, Beinaravičius Artūras, Skuturna Tomas, Budvytis Marius, Experimental investigation of the load carrying capacity of eccentrically loaded reinforced concrete elements strengthened with CFRP // Procedia Engineering. 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania, Amsterdam : Elsevier Science Ltd, 2013 p. 232-237. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, ScienceDirect]
2013-01-01 Daugevičius Mykolas, Valivonis Juozas, Behavior of reinforced concrete beams strengthened with CFRP under long-term load action // 11th international symposium on fiber reinforced polymers for reinforced concrete structures (FRPRCS-11). Guimarães, Portugal, 26-28 June 2013, Guimarães : University of Minho, 2013 p. [1-7]
2013-01-01 Daugevičius Mykolas, Valivonis Juozas, Axially loaded conctere and reiforced concrete elements strengthened with HPFRCC // 7th International Conference FIBRE CONCRETE 2013, 12-13 September, Prague, Czech Republic, 2013: proceedings, Prague : Czech Technical University in Prague, 2013 p. [1-10]
2014-01-01 Daugevičius Mykolas, Valivonis Juozas, Skuturna Tomas, Long-term deflection of the reinforced concrete beams strengthened with CFRP // Proceedings of the 7th international conference on FRP Composites in Civil Engineering (CICE 2014), Vancouver, British Columbia, Canada, August 20-22, 2014, Calgary : International Institute for FRP in Construction p. [1-6]
2014-01-01 Skuturna Tomas, Daugevičius Mykolas, Valivonis Juozas, Deflection of reinforced concrete beams strengthened with CFRP // Proceedings of international conference „Innovative materials, structures and technologies, Riga, November 8, 2013, Riga : Riga Technical University, 2014 p. 173-178
2014-01-01 Daugevičius Mykolas, Valivonis Juozas, Skuturna Tomas, Long-term deflection of the reinforced concrete beams strengthened with CFRP // Proceedings of the 7th international conference on FRP Composites in Civil Engineering (CICE 2014), Vancouver, British Columbia, Canada, August 20-22, 2014, Calgary : International Institute for FRP in Construction p. [1-6]
2014-01-01 Skuturna Tomas, Daugevičius Mykolas, Valivonis Juozas, Deflection of reinforced concrete beams strengthened with CFRP // Proceedings of international conference „Innovative materials, structures and technologies, Riga, November 8, 2013, Riga : Riga Technical University, 2014 p. 173-178
2018-07-17 Šlaitas Justas; Valivonis Juozas. Fracture mechanics based calculation model of flexed RC elements strengthened with FRP. 9th international conference on Fibre-Reinforced Polymer (FRP) composites in Civil Engineering (CICE 2018), Paris, 17-19 July 2018. Part 2 / French Institute of Science and Technology for Transport, Development and Networks. Kingston: International Institute for FRP in Construction, 2018, p. 548-556.
2018-07-17 Šlaitas Justas; Valivonis Juozas. Fracture mechanics based calculation model of flexed RC elements strengthened with FRP. 9th international conference on Fibre-Reinforced Polymer (FRP) composites in Civil Engineering (CICE 2018), Paris, 17-19 July 2018. Part 2 / French Institute of Science and Technology for Transport, Development and Networks. Kingston: International Institute for FRP in Construction, 2018, p. 548-556.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 B2 B2
prancūzų B1 B1 B1
prancūzų B1 B1 B1
rusų C2 C2 C2
rusų C2 C2 C2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Magistro baigiamasis darbas 1
Antrosios pakopos Surenkamų ir iš anksto įtemptųjų gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas
Antrosios pakopos Sluoksniuotosios konstrukcijos
Antrosios pakopos Magistro baigiamasis darbas 1
Antrosios pakopos Pastatų sluoksniuotosios statybinės konstrukcijos
Antrosios pakopos Surenkamų ir iš anksto įtemptųjų gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas
Antrosios pakopos Sluoksniuotosios konstrukcijos
Pirmosios pakopos Gelžbetoninės ir mūrinės konstrukcijos
Antrosios pakopos Pastatų sluoksniuotosios statybinės konstrukcijos
Pirmosios pakopos Gelžbetoninių pastatų projektavimas
Pirmosios pakopos Gelžbetoninės ir mūrinės konstrukcijos
Pirmosios pakopos Gelžbetoninės konstrukcijos 1
Pirmosios pakopos Gelžbetoninių pastatų projektavimas
Pirmosios pakopos Gelžbetoninių pastatų projektavimas ir skaitinis modeliavimas
Pirmosios pakopos Gelžbetoninės konstrukcijos 1
Pirmosios pakopos Gelžbetoninių pastatų projektavimas ir skaitinis modeliavimas
Pirmosios pakopos Sluoksniuotosios konstrukcijos
Pirmosios pakopos Sluoksniuotosios konstrukcijos
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2013-2015 Struktūrinių fondų 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-10-V priemonės „Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas“ finansuojamas projektas: „Racionalių tuštymėtų monolitinių gelžbetoninių perdangų konstrukcinių sprendinių, tuštumas formuojančių elementų ir skaičiavimo metodikos sukūrimas ir eksperimentinis tyrimas“
2013-2015 Struktūrinių fondų 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-10-V priemonės „Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas“ finansuojamas projektas: „Racionalių tuštymėtų monolitinių gelžbetoninių perdangų konstrukcinių sprendinių, tuštumas formuojančių elementų ir skaičiavimo metodikos sukūrimas ir eksperimentinis tyrimas“
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
--- Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros ekspertas
--- Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros ekspertas
2000-- Statybos inžinierių sąjungos narys
2000-- Statybos inžinierių sąjungos narys
2009-- Engineering Structures and Technologies, 2009 m. Dalyvauja nuo/iki: 2009-01-27 /
2009-- Engineering Structures and Technologies, 2009 m. Dalyvauja nuo/iki: 2009-01-27 /
2010-- Journal of Civil Engineering and management
2010-- Journal of Civil Engineering and management
2015-- Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų atestavimo ekspertas
2015-- Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų atestavimo ekspertas
2018-- Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro sektorinio komiteto narys
2018-- Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro sektorinio komiteto narys