Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Alfredas Laurinavičius
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus inžinerinis statybos institutas inžinieriaus statybininko kvalifikacija, aukštasis išsilavinimas 1980
Lietuvos mokslo taryba daktaras 1989
Vilniaus technikos universitetas docentas 1993
Vilniaus Gedimino technikos universitetas profesorius 2006
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus inžinerinis statybos institutas Kelių katedra Jaunesnysis mokslo darbuotojas 1980-1987
Vilniaus inžinerinis statybos institutas Kelių katedra Asistentas 1987-1990
Vilniaus technikos universitetas Kelių katedra Vyresnysis dėstytojas 1990-1993
Vilniaus Gedimino technikos universitetas ( Vilniaus technikos universitetas )Kelių katedra Docentas 1993-2002
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Kelių katedra Kelių katedros vedėjas 1995-2013
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Kelių katedra Automobilių kelių mokslo laboratorijos vedėjas 1999-2010
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Kelių katedra Profesorius 2002-2017
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Plėtros prorektorius 2011-2016
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2007-2011 Automobilių kelių ir miesto gatvių dangos konstrukcijos sluoksnių, asfaltbetonio dangų bei asfaltbetonio mišinių tinkamumo tyrimai
2007-2010 Automobilių kelių eksperimentinių dangų bandomojo ruožo įrengimas, ilgalaikiai jo tyrimai, rezultatų analizė ir vertinimas (1, 2, 3 etapai)
2008-2010 Automobilių kelių ir miesto gatvių dangos konstrukcijos sluoksnių, asfaltbetonio dangų bei asfaltbetonio mišinių tinkamumo tyrimai
2008-2011 Asfaltbetonio dangos įrengimui naudojamų medžiagų ir įrengtos dangos laboratoriniai tyrimai
2008-2011 Stacionariai įrengto eismo intensyvumo posto aptarnavimas ir intensyvumo matavimas
2008-2010 Automobilių kelių ir miesto gatvių dangos konstrukcijos sluoksnių, asfaltbetonio dangų bei asfaltbetonio mišinių tinkamumo tyrimai
2008-2010 Automobilių kelių ir miesto gatvių dangos konstrukcijos sluoksnių, asfaltbetonio dangų bei asfaltbetonio mišinių tinkamumo tyrimai
2008-2010 Druskininkų savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių, takų, įvažiavimų, automobilių stovėjimo aikštelių asfaltbetonio, žvyro dangų ir pagrindų kontroliniai bandymai
2009-2010 Automobilių kelių ir miesto gatvių dangos konstrukcijos sluoksnių, asfaltbetonio dangų bei asfaltbetonio mišinių tinkamumo tyrimai
2009-2010 Optimalių gruntų mišinių parinkimas automobilių kelių dangų konstrukcijų apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimui
2009-2010 Karštųjų asfalto mišinių darbo temperatūros sumažinimo technologijų analizė, technologijų išbandymas laboratorijoje ir kelyje (2 etapas)
2009-2010 Automobilių kelių ir miesto gatvių dangos konstrukcijos sluoksnių, asfaltbetonio dangų bei asfaltbetonio mišinių tinkamumo tyrimai
2009-2010 Automobilių kelių ir miesto gatvių dangos konstrukcijos sluoksnių ir jų medžiagų tyrimai
2009-2010 Automobilių kelių ir miesto gatvių dangos konstrukcijos sluoksnių ir jų medžiagų tyrimai
2009-2010 Automobilių kelių ir miesto gatvių dangos konstrukcijos sluoksnių ir jų medžiagų tyrimai
2009-2010 Asfalto ėminių (kernų) paėmimas iš asfalto dangos
2010-2010 Research of roads and cuty streets construction layers and material
2010-2010 Medžiagų ir gaminių kokybės kontrolės bandymai
2010-2012 Automobilių kelių eksperimentinių dangų bandomojo ruožo ilgalaikiai tyrimai, rezultatų analizė ir vertinimas (4, 5, 6 etapai)
2010-2012 Lietuvos valstybinės reikšmės automobilių kelių tinklo saugumo lygių nustatymas ir eismo įvykių prognozavimo modelio sukūrimas (1, 2, 3 etapai)
2010-2011 Asfalto dangos sluoksnių tarpusavio sukibimo tyrimai, rezultztų analizė ir vertinimas
2010-2010 Grunto deformacijos modulio ir sutankinimo matavimai, "Logistikos centras" Galinės km., Avižienių sen., Vilniaus raj.
2010-2010 Mokymai įmonės valdymo klausimais
2010-2010 Konsultacijos įmonės valdymo klausimais
2010-2011 Tylių/tylesnių dangų naudojimo Lietuvos valstybinės reikšmės automobilių kelių tinkle galimybių studijos parengimas
2010-2010 Automobilių kelių ir miesto gatvių dangos konstrukcijos sluoksnių ir jų medžiagų tyrimai
2010-2010 Konsultacijos įmonės valdymo klausimais
2010-2010 Automobilių kelių ir miesto gatvių dangos konstrukcijos sluoksnių ir jų medžiagų tyrimai
2010-2010 Automobilių kelių ir miesto gatvių dangos konstrukcijos sluoksnių ir jų medžiagų tyrimai
2010-2010 Automobilių kelių ir miesto gatvių dangos konstrukcijos sluoksnių ir jų medžiagų tyrimai
2010-2012 Geležinkelio kelių priežiūros ir remonto darbų technologijos parengimas
2010-2010 Automobilių kelių ir miesto gatvių dangos konstrukcijos sluoksnių ir jų medžiagų tyrimai
2010-2010 Automobilių kelių ir miesto gatvių dangos konstrukcijos sluoksnių ir jų medžiagų tyrimai
2010-2010 Automobilių kelių ir miesto gatvių dangos konstrukcijos sluoksnių ir jų medžiagų tyrimai
2010-2010 Automobilių kelių ir miesto gatvių dangos konstrukcijos sluoksnių ir jų medžiagų tyrimai
2010-2010 Automobilių kelių ir miesto gatvių dangos konstrukcijos sluoksnių ir jų medžiagų tyrimai
2010-2010 Automobilių kelių ir miesto gatvių dangos konstrukcijos sluoksnių ir jų medžiagų tyrimai
2010-2010 Apsiima atlikti automobilių kelių ir miesto gatvių dangos konstrukcijos sluoksnių ir jų medžiagų tyrimus
2010-2010 Automobilių kelių ir miesto gatvių dangos konstrukcijos sluoksnių ir jų medžiagų tyrimai
2010-2010 Automobilių kelių ir miesto gatvių dangos konstrukcijos sluoksnių ir jų medžiagų tyrimai
2010-2011 Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo taisyklės T PDTP 11
2010-2012 Aukšto modulio asfaltbetonio panaudojimo Lietuvos kelių dangų konstrukcijose ir dangų konstrukcijų modifikavimo tyrimai
2010-2010 Joniškio miesto Draugystės, Putinų, Šviesos, Beržų, Viestarto, Žemgalių, Skilvinių, Skabio ir Nameisio gatvių rekonstrukcijos ir statybos darbų laboratoriniai bandymai
2010-2010 Automobilių kelių ir miesto gatvių dangos konstrukcijos sluoksnių ir jų medžiagų tyrimai
2010-2010 Automobilių kelių ir miesto gatvių dangos konstrukcijos sluoksnių ir jų medžiagų tyrimai
2010-2013 Automobilių kelių norminių dokumentų rengimas ir derinimas (2010 metai, 4 paketas)
2010-2010 Santvarinių rėminių kelio žanklų atramų techninės būklės analizė ir įvertinimas
2010-2010 Automobilių kelių ir miesto gatvių dangos konstrukcijos sluoksnių ir jų medžiagų tyrimai
2010-2010 Techninio projekto Nr.E1-17.2009/6-00-TP-SG "Privažiuojamieji geležinkelio keliai Naujosios Vilnios stoties elektrinių depo teritorijoje" ekspertizė
2010-2010 Automobilių kelių ir miesto gatvių dangos konstrukcijos sluoksnių ir jų medžiagų tyrimai
2011-2011 Geležinkelio kelio/atšakos Pakruojo rajono Karašilio kaime techninio projekto parengimas
2011-2011 Marijampolės geležinkelio Stoties aukštakelio ir krovimo aikštelės rekonstrukcijos techninis darbo projektas
2011-2011 IA koridoriaus ruožo Radviliškis-Pagėgiai-valstybinė siena infrastruktūros atstatymas ir modernizacija (I etapas) darbo projektas
2011-2013 Lietuvos valstybinės reikšmės automobilių keliuose įdiegtų inžinerinių eismo saugumo gerinimo priemonių efektyvumo tyrimas, analizė ir vertinimas
2011-2011 Suteikti technologinio darbo proceso eigos nustatymo paslaugas
2011-2013 Bituminių rišiklių, tiekiamų Lietuvos kelių tiesimo rinkai kokybinių parametrų vertinimas ir palyginimas su Vakarų Europos rinkai tiekiamų bituminių rišiklių kokybiniais parametrais
2011-2013 Avaringų ruožų ir "juodųjų dėmių" nustatymo metodikos tobulinimas, kelių ir gatvių apšvietimo infrastruktūros analizė, vertinimas ir tobulinimas, sunkiasvorių krovininių transporto priemonių daromo poveikio kelio dangoms ir eismo saugai analizė ir vertinimas
2011-2012 Barstymo medžiagų, skirtų kelių priežiūrai žiemą, techninių reikalavimų aprašas TRA BM 12
2011-2012 Vilniaus miesto gatvių asfalto dangų, atsparių plastinių deformacijų (provėžų) susidarymui, modeliavimas, projektavimas ir tyrimai
2012-2015 Lietuvos valstybinės reikšmės automobilių kelių efektyvios priežiūros žiemą studija
2012-2013 Paviršiaus apdaro ant pagrindo sluoksnių be bituminių rišiklių eksploatacinių charakteristikų, laikomosios gebos, medžiagų bei tvarumo tyrimai ir analizė
2012-2015 Automobilių kelių eksperimentinių dangų bandomomjo ruožo ilgalaikiai tyrimai, rezultatų analizė ir vertinimas (7, 8, 9 etapai)
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
02T, 03T Laurinavičius Alfredas, Mažeika Romas, Vaiškūnaitė Rasa, Brimas Gintautas, Milašius Šarūnas, Possibilities for the use of chemicals materials alternative to chlorides for decreasing road slipperiness in winter // The Baltic journal of road and bridge engineering, Vilnius : Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 6, no. 4 (2011) p. 274-282 2011
02T Vaitkus Audrius, Čygas Donatas, Laurinavičius Alfredas, Vorobjovas Viktoras, Kleizienė Rita, Research of asphalt layer bonding in Lithuanian pavement structures // Građevinar, Zagreb : HSGI. ISSN 0350-2465. Vol. 64, iss. 11 (2012) p. 915-921 2012
02T, 03T Laurinavičius Alfredas, Grigonis Vytautas, Ušpalytė-Vitkūnienė Rasa, Ratkevičiūtė Kornelija, Čygaitė Laura, Skrodenis Egidijus, Antov Dago, Smirnovs Janis, Bobrovaitė-Jurkonė Birutė, Policy instruments for managing EU road safety targets: road safety impact assessment // The Baltic journal of road and bridge engineering, Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 7, no. 1 (2012) p. 60-67 2012
02T Vaitkus Audrius, Laurinavičius Alfredas, Oginskas Rolandas, Motiejūnas Algirdas, Paliukaitė Miglė, Barvidienė Oksana, The road of experimental pavement structures: experience of five years operation // The Baltic journal of road and bridge engineering, Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 7, no. 3 (2012) p. 220-227 2012
02T Laurinavičius Alfredas, Juknevičiūtė-Žilinskienė Lina, Ratkevičiūtė Kornelija, Lingytė Ineta, Čygaitė Laura, Grigonis Vytautas, Ušpalytė-Vitkūnienė Rasa, Antov Dago, Metsvahi Tiit, Toth-Szabo Zsuzsanna, Varhelyi Andras, Policy instruments for managing road safety on EU-roads // Transport, Vilnius : Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 27, no. 4 (2012) p. 397-404 2012
02T Tuminienė Faustina, Laurinavičius Alfredas, Research on normative parameters of asphalt mixtures used for the street pavements under the conditions of Lithuania // The Baltic journal of road and bridge engineering, Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 8, no. 2 (2013) p. 142-149 2013
04T, 02T Žak Slavomir, Rauckyte-Žak Terese, Laurinavičius Alfredas, The influence of treated oleo-chemical wastewater applications on the metal speciation forms in soils // Journal of environmental engineering and landscape management, Vilnius : Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 21, no. 2 (2013) p. 85-95 2013
02T, 03T Žalimienė Laura, Laurinavičius Alfredas, Traffic load impact on the initiation and development of plastic deformations in road asphalt pavements // The Baltic journal of road and bridge engineering, Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 8, no. 3 (2013) p. 220-226 2013
02T, 04T Žak Sławomir, Rauckyte-Żak Teresa, Laurinavičius Alfredas, Siudziński Paweł, Research on physico-chemical pretreatment of wastewater from the production of wood coating materials // Ecological Chemistry and Engineering S, Opole: Opole University. ISSN 1898-6196. Vol. 21, no.1 (2014) p. 101-112 2014
02T Čygas Donatas, Laurinavičius Alfredas, Paliukaitė Miglė, Motiejūnas Algirdas, Žalimienė Laura, Vaitkus Audrius, Monitoring the mechanical and structural behavior of the pavement structure using electronic sensors // Computer-aided civil and infrastructure engineering, USA : Wiley-Blackwell Publishing.. ISSN 1093-9687. Vol. 30, iss. 4 (2015) p. 317-328 2015
02T, 03T Juknevičiūtė-Žilinskienė Lina, Laurinavičius Alfredas, Evaluation of possibilities for the climatic distribution of regions from the point of view of road construction // The Baltic journal of road and bridge engineering, Vilnius : Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 10, no. 3 (2015) p. 262-268 2015
02T, 03T Laurinavičius Alfredas, Bertulienė Lina, Minkevič Arina, The use of road weather information system data for the forecasts of climatic conditions // The Baltic journal of road and bridge engineering, Vilnius : Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 10, no. 1 (2015) p. 71-78 2015
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2011 Vaitkus Audrius, Čygas Donatas, Laurinavičius Alfredas, TUMAVIČĖ Aja, Automobilių kelių tiesybos medžiagos (I). Bitumas, bituminiai rišikliai ir mišiniai. Laboratorinių darbų metodikos nurodymai; ISBN 978-9955-28-957-9 (2011), [psl.: 160], [aut. lankų.: 11,43]
2012 Čygas Donatas, Daniūnas Alfonsas, Kliukas Romualdas, Komka Arūnas, Laurinavičius Alfredas, Radzevičienė Asta, Vilniaus Gedimino technikos universitetas - 2011 metai // , ; ISBN 1392-1436 (2012), [psl.: 1], [aut. lankų.: 0,07]
2013 Čygas Donatas, Čenys Antanas, Daniūnas Alfonsas, Kliukas Romualdas, Komka Arūnas, Laurinavičius Alfredas, Radzevičienė Asta, Vilniaus Gedimino technikos universitetas - 2012 metai // , ; ISBN 1392-1436 (2013), [psl.: 124], [aut. lankų.: 8,86]
2014 Gailienė Inesa, Podagėlis Igoris, Laurinavičius Alfredas, Kelio, kelio statinių, žemės sankasos priežiūros ir remonto darbų saugos ir sveikatos technologinių kortelių aprašas; ISBN 9786094576232 (2014), [psl.: 435], [aut. lankų.: 26,97]
2014 Leonovič Ivan, Laurinavičius Alfredas, Čygas Donatas, Keliai ir klimatas; ISBN 9786094573552 (2014), [psl.: 168], [aut. lankų.: 11,13]
2014 Čygas Donatas, Čenys Antanas, Daniūnas Alfonsas, Kliukas Romualdas, Komka Arūnas, Laurinavičius Alfredas, Radzevičienė Asta, Vilniaus Gedimino technikos universitetas - 2013 metai // , ; ISBN 1392-1436 (2014), [psl.: 122], [aut. lankų.: 8,71]
2015 Čygas Donatas, Čenys Antanas, Daniūnas Alfonsas, Kliukas Romualdas, Komka Arūnas, Laurinavičius Alfredas, Radzevičienė Asta, Vilniaus Gedimino technikos universitetas - 2014 metai / // , ; ISBN 1392-1436 (2015), [psl.: 130], [aut. lankų.: 9,29]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
1985-01-01 Laurinavičius Alfredas, Экономия ресурсов при испытаниях дорожного цементобетона // Экономия материальных и энергетических ресурсов в строительстве, Вильнюс : ВИСИ, 1985 p. 83-84
1998-01-01 Laurinavičius Alfredas, Čygas Donatas, Winter maintenance of streets in Lithuanian cities // Civil engineering and environment, Vilnius : Technika, 1998 p. 15-32
2000-01-01 Laurinavičius Alfredas, Возможности использования отходов строительных материалов на дорогах Литвы // The 24th International Baltic Road Conference, Riga, 21-23 August, 2000, Riga, 2000 [Aut. ind. 1,00]
2002-01-01 Laurinavičius Alfredas, Kelių inžinierių rengimas VGTU ir jų vaidmuo kelių infrastruktūros modernizavime // Tarptautinė konferencija ''Transporto sistemų modernizavimas". 2002 TransBaltica, 2002 m. balandžio 8-9 d., Vilnius, Kaunas, 2002 p. 63-70
2003-01-01 Žilionienė Daiva, Juzėnas Antanas Aloyzas, Laurinavičius Alfredas, Experience to improve and maintain gravel roads in Lithuania // An IRF Regional Conference and Exibition. The 25th International Baltic Road Conference. 24-27 August 2003 Vilnius, Lithuania[CD, Vilnius, 2003 [Aut. ind. 0,33]
2003-01-01 Laurinavičius Alfredas, Asfaltbetonio dangų sukibimo su ratu tyrimai ir analizė Vilniaus mieste // Transbaltica-03, Vilnius : Technika, 2003 p. 257-264
2004-01-01 Čygas Donatas, Laurinavičius Alfredas, Juknevičiūtė-Žilinskienė Lina, Vaitkus Audrius, Investigations of pavement structure of public transport stops on Vilnius city streets // The 8th International conference "Modern building materials, structures and techniques", Vilnius : Technika, 2004 p. 186-192. [Duomenų bazės: ]
2004-01-01 Čygas Donatas, Laurinavičius Alfredas, Juknevičiūtė-Žilinskienė Lina, Visuomeninio transporto sustojimų dangų problemos Lietuvoje // TransBaltica-2004. Tarptautinė konferencija "Logistikos ir susisiekimo paslaugų plėtra Baltijos jūros regione". 2004 m. balandžio 6-7 d., Lietuvos parodų centras LITEXPO, Vilnius, Kaunas : VĮ Transporto ir kelių tyrimo institutas, 2004 p. [1-10]
2004-01-01 Čygas Donatas, Laurinavičius Alfredas, Ratkevičiūtė Kornelija, Economic estimation of traffic safety improvement measures in Lithuania // 3rd European Transport Congress "Transport Linking of the European North and South". EPTS 2004, Opatija, 2004 p. 321-326
2004-01-01 Čygas Donatas, Laurinavičius Alfredas, Juknevičiūtė-Žilinskienė Lina, Visuomeninio transporto sustojimų dangų problemos Lietuvoje // TransBaltica-2004. Tarptautinė konferencija "Logistikos ir susisiekimo paslaugų plėtra Baltijos jūros regione". 2004 m. balandžio 6-7 d., Lietuvos parodų centras LITEXPO, Vilnius, Kaunas : VĮ Transporto ir kelių tyrimo institutas, 2004 p. 119-129
2004-01-01 Oginskas Rolandas, Čygas Donatas, Laurinavičius Alfredas, Опыт применения геосинтетических материалов в Литве для улучшения качества автомобильных дорог // Проблемы качества и эксплуатации автотранспортных средств. Часть 1, Пенза : ПГУАС, 2004 p. 380-385
2004-01-01 Laurinavičius Alfredas, Čygas Donatas, Žilionienė Daiva, Updating study programmes civil engineerring // Mobilita'04[elektroninis išteklius, Bratislava : Vydavatel'stvo STU, 2004 p. 1-6
2004-01-01 Christauskas Julius, Čygas Donatas, Laurinavičius Alfredas, Tuminienė Faustina, Analysis of road traffic safety situation in Lithuania // On safe roads in the XXI century. 3rd conference 25-27 October, 2004 Congress Park Hotel Flamenco Budapest, Hungary[elektroninis išteklius, Budapest : 2004 p. 1-6
2004-01-01 Laurinavičius Alfredas, Podagėlis Igoris, Gailienė Inesa, Проблемы подготовки специалистов железнодорожного транспорта в Литве // Международная научно-техническая конференция "Современные проблемы путевого комплекса. Повышение качества подготовки специалистов и уровня научных исследований", Москва : МИИТ, 2004 p. 17-19
2004-01-01 Čygas Donatas, Laurinavičius Alfredas, Juknevičiūtė-Žilinskienė Lina, Vaitkus Audrius, Investigations of pavement structure of public transport stops on Vilnius city streets // Modern building materials, structures and techniques[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2004 p. 1-7
2004-01-01 Petkevičius Kazys, Podagėlis Igoris, Laurinavičius Alfredas, Поиск оптимального состава асфальтобетона для дорожных покрытий автомагистралей Литвы с учетом наилучших усталостных свойств материала // МОК'43. Моделирование и оптимизация в материаловедении, Одесса : Астропринт, 2004 p. 68-71
2005-01-01 Laurinavičius Alfredas, Čygas Donatas, Juknevičiūtė-Žilinskienė Lina, Geometric parameters of public transport stops and their influence on asphalt pavement // The 6th International Conference Environmental Engineering, Vilnius : Technika, 2005 p. 738-743. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2005-01-01 Šiaudinis Giedrius, Čygas Donatas, Laurinavičius Alfredas, Aavik Andrus, Investigations and determination of seasonal effect on road pavement strength // The 6th International Conference Environmental Engineering, Vilnius : Technika, 2005 p. 783-786. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2005-01-01 Vaitkus Audrius, Laurinavičius Alfredas, Čygas Donatas, Analysis and evaluation of determination methods of non-rigid pavement structures‘ deformation modulus // The 6th International Conference Environmental Engineering, Vilnius : Technika, 2005 p. 792-795. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2005-01-01 Oginskas Rolandas, Laurinavičius Alfredas, Impact of various factors on the elasticity characteristics of asphalt concrete // The 6th International Conference Environmental Engineering, Vilnius : Technika, 2005 p. 753-758. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2005-01-01 Čygas Donatas, Laurinavičius Alfredas, Skrinskas Skirmantas, Feasibility of application of local aggregates in asphalt concrete pavements in Lithuania // The 6th International Conference Environmental Engineering, Vilnius : Technika, 2005 p. 686-690. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2005-01-01 Čygas Donatas, Laurinavičius Alfredas, Žilionienė Daiva, Smirnovs Juris, Possibilities to reduce plastic deformations in the structures of Lithuanian towns and built-up areas' street pavement // The 6th International Conference Environmental Engineering, Vilnius : Technika, 2005 p. 532-536. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2005-01-01 Ляшенко Т.В., Довгань А.Д., Вознесенский В.А., Laurinavičius Alfredas, Podagėlis Igoris, Анализ взаимосвязи коэффициентов водо- и нефтестойкости модифицированного эпоксидного композита методами компьютерного материаловедения // Вiсник Одеськоï державноï академiï будiвництва та архiтектури. Вип. 20, Матерiали мiжнародноï науково-технiчноï конференцiï "До 75-рiччя Одеськоï державноï академiï будiвництва та архiтектури", Одеса : Мiсто майстрiв p. 196-204
2005-01-01 Vaitkus Audrius, Laurinavičius Alfredas, Čygas Donatas, Analysis and evaluation of determination methods of non-rigid pavement structures‘ deformation modulus // Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2005 p. 1-4
2005-01-01 Šiaudinis Giedrius, Čygas Donatas, Laurinavičius Alfredas, Aavik Andrus, Investigations and determination of seasonal effect on road pavement strength // Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2005 p. 1-4
2005-01-01 Oginskas Rolandas, Laurinavičius Alfredas, Impact of various factors on the elasticity characteristics of asphalt concrete // Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2005 p. 1-6
2005-01-01 Laurinavičius Alfredas, Čygas Donatas, Juknevičiūtė-Žilinskienė Lina, Geometric parameters of public transport stops and their influence on asphalt pavement // Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2005 p. 1-6
2005-01-01 Čygas Donatas, Laurinavičius Alfredas, Skrinskas Skirmantas, Feasibility of application of local aggregates in asphalt concrete pavements in Lithuania // Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2005 p. 1-5
2005-01-01 Čygas Donatas, Laurinavičius Alfredas, Žilionienė Daiva, Smirnovs Juris, Possibilities to reduce plastic deformations in the structures of Lithuanian towns and built-up areas' street pavement // Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2005 p. 1-5
2005-01-01 Laurinavičius Alfredas, Čygas Donatas, Christauskas Julius, Problems of updating civil engineering education // Haridus ja majandus 2005, Tallinn : Tallinn University of Technology, 2005 p. 57-60
2005-01-01 Laurinavičius Alfredas, Čygas Donatas, Žilionienė Daiva, Учебная программа по гражданской инженерии ВГТУ // Матерiали Першоï Мiжнароноï наукого-практично конференцiï "Науковий потнцiал СВIТУ' 2004" 1-15 листопада 2004 року. Том 39. Проблеми пiдготовки фахiвцiв, Днiпропетровськ : Наука i освiта, 2004 p. 33-36
2006-01-01 Čygas Donatas, Laurinavičius Alfredas, Skerys Kęstutis, Road weather information system in Lithuania // XII International Winter road congress. Torino - Sestriere, 2006 March 27th - 30th, Torino - Sestriere : World road association AIPCR, 2006 p. [1-8]
2006-01-01 Ratkevičiūtė Kornelija, Čygas Donatas, Laurinavičius Alfredas, Analysis of road traffic safety situation in Lithuania // On safe roads in the XXI century: 4th conference, 25-27th October, 2006, Budapest, Hungary, Budapest : Hungarian Road Association, 2006 p. [1-6]
2006-01-01 Petkevičius Kazys, Laurinavičius Alfredas, Butkevičius Saulius, Воздействие нагрузок транспортных средств и климатических факторов на ровность асфальтобетонных покрытий // Компьютерное материаловедение и обеспечение качества: материалы к 45-му международному семинару по моделированию и оптимизации композитов - МОК'45. Одесса, 28-29 апреля 2006, Одесса : Астропринт, 2006 p. 164-167
2006-01-01 Довгань A.Д., Ляшенко Т.В., Шаршунов А.Б., Podagėlis Igoris, Laurinavičius Alfredas, Повышение нефтестойкости защитных композитов на эпоксидной смоле "МАКРО" // Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве: материалы VII международной научно-технической конференции, 1-30 декабря 2005 г, Харьков : Харьковская национальная академия городского хозяйства, 2006 p. 9-13
2006-01-01 Oginskas Rolandas, Čygas Donatas, Laurinavičius Alfredas, Анализ влияния геосинтетических материалов на формирование и развитие колей в асфальтобетонных покрытиях автомобильных дорог Литовской Республики // Проблемы качества и эксплуатации автотранспортных средств. Часть 1, Пенза : ПГУАС, 2006 p. 418-423
2007-01-01 Vorobjovas Viktoras, Vaitkus Audrius, Laurinavičius Alfredas, Čygas Donatas, Evaluation of asphalt composition laboratory determination methods // The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 195-202. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2007-01-01 Vaitkus Audrius, Čygas Donatas, Laurinavičius Alfredas, Evaluation of the damage and implementation of separation function of geotextiles in road structure // Proceedings of the international conference on advanced characterisation of pavement and soil engineering materials, 20-22 June 2007, Athens, Greece. Vol. 2, London : Taylor and Francis, 2007 p. 1403-1413. [Duomenų bazės: ]
2007-01-01 Petkevičius Kazys, Podagėlis Igoris, Laurinavičius Alfredas, Petkevičius Evaldas, Местные материалы для асфальтобетона монолитных слоев дорожных одежд автомобильных дорог Литвы // Моделирование в компьютерноь материаловедении: материалы к 46-му международному семинару по моделированию и оптимизации композитов - МОК'46. Одесса, 26-27 апреля 2007, Одесса : Астропринт, 2007 p. 184-188
2007-01-01 Vorobjovas Viktoras, Vaitkus Audrius, Laurinavičius Alfredas, Čygas Donatas, Evaluation of asphalt composition laboratory determination methods // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Technika, 2007 p. [1-7]
2008-01-01 Čygas Donatas, Laurinavičius Alfredas, Vaitkus Audrius, Perveneckas Zigmantas, Motiejūnas Algirdas, A test road section of experimental pavement structures in Lithuania (I) // The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 3, Vilnius : Technika, 2008 p. 1130-1135. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2008-01-01 Juknevičiūtė-Žilinskienė Lina, Laurinavičius Alfredas, Analysis of the change in the depth of frozen ground in different soils under Lithuanian conditions // The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 3, Vilnius : Technika, 2008 p. 1160-1168. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2008-01-01 Žalimienė Laura, Laurinavičius Alfredas, Vaitkus Audrius, The defects of asphalt pavements and their impact to driving quality in Vilnius city streets // The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 3, Vilnius : Technika, 2008 p. 1247-1252. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2008-01-01 Čygas Donatas, Laurinavičius Alfredas, Vaitkus Audrius, Puodžiukas Virgaudas, Research of experimental road pavement structures // The 25th International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC 2008): selected papers, June 26-29, 2008 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2008 p. 22-28. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2008-01-01 Juknevičiūtė-Žilinskienė Lina, Laurinavičius Alfredas, Информационная система дорожно-погодных условий Литвы и результаты измерений // Инновационные технологии в строительстве автомобильных дорог, мостов и подготовке инженерных кадров в Республике Беларусь: материалы 6-ой Международной научно-технической конференции "Наука - образованию, производству, экономике" 17-18 декабря 2008 г, Минск : БНТУ, 2008 p. 97-101
2008-01-01 Laurinavičius Alfredas, Čygas Donatas, Подготовка инженеров-дорожников в Литве // Инновационные технологии в строительстве автомобильных дорог, мостов и подготовке инженерных кадров в Республике Беларусь: материалы 6-ой Международной научно-технической конференции "Наука - образованию, производству, экономике" 17-18 декабря 2008 г, Минск : БНТУ, 2008 p. 101-106
2008-01-01 Vaitkus Audrius, Motiejūnas Algirdas, Čygas Donatas, Laurinavičius Alfredas, Perveneckas Zigmantas, Комплексные исследования конструкций дорожных покрытий // Инновационные технологии в строительстве автомобильных дорог, мостов и подготовке инженерных кадров в Республике Беларусь: материалы 6-ой Международной научно-технической конференции "Наука - образованию, производству, экономике" 17-18 декабря 2008 г, Минск : БНТУ, 2008 p. 111-115
2008-01-01 Čygas Donatas, Žilionienė Daiva, Juzėnas Antanas Aloyzas, Laurinavičius Alfredas, Improvement of low-volume road selection for paving through simulation // 10th international conference on asphalt pavements ISAP, Lino Lakes, Minnesota : International Society for Asphalt Pavements, 2008 p. [1-10]
2008-01-01 Žalimienė Laura, Laurinavičius Alfredas, Vaitkus Audrius, The defects of asphalt pavements and their impact to driving quality in Vilnius city streets // The 7th International conference "Environmental engineering", Vilnius : Technika, 2008 p. [1-6]
2008-01-01 Čygas Donatas, Laurinavičius Alfredas, Vaitkus Audrius, Perveneckas Zigmantas, Motiejūnas Algirdas, A test road section of experimental pavement structures in Lithuania (I) // The 7th International conference "Environmental engineering", Vilnius : Technika, 2008 p. [1-6]
2009-01-01 Laurinavičius Alfredas, Juknevičiūtė-Žilinskienė Lina, Bertulienė Lina, Климатический фактор в эксплуатации автомобильных дорог // Наука - образованию, производству, экономике, Минск : БНТУ, 2009 p. 202
2009-01-01 Vaitkus Audrius, Čygas Donatas, Laurinavičius Alfredas, Vorobjovas Viktoras, Perveneckas Zigmantas, Analysis and evaluation of compaction properties of warm mix asphalt // II International conference environmentally friendly roads, Warsaw, 2009 p. [1-8]
2009-01-01 Laurinavičius Alfredas, Vaitkus Audrius, Bertulienė Lina, Tuminienė Faustina, Žalimienė Laura, Research of experimental road pavement structures in Lithuania // II International conference environmentally friendly roads, Warsaw, 2009 p. [1-6]
2010-01-01 Bertulienė Lina, Laurinavičius Alfredas, Lapinskienė Olga, Research of strength measurement methods on subgrade of experimental road pavement // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vilnius : Technika, p. 28-33
2010-01-01 Bertulienė Lina, Laurinavičius Alfredas, Lapinskienė Olga, Research of strength measurement methods on subgrade of experimental road pavement // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers. May 19-21, 2010. Vol. 1, Vilnius : Technika, 2010 p. 28-33
2011-01-01 Laurinavičius Alfredas, Juknevičiūtė-Žilinskienė Lina, Eleven years of RWIS operation in Lithuania: possibilities for the use of the data collected // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2011 p. 1108-1112. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2011-01-01 Žalimienė Laura, Laurinavičius Alfredas, Kleizienė Rita, Investigation and analysis of heavyweight traffic running loads in streets of Vilnius city // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2011 p. 1261-1267. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2011-01-01 Čygas Donatas, Laurinavičius Alfredas, Vaitkus Audrius, Paliukaitė Miglė, Motiejūnas Algirdas, A test road section of experimental pavement structures in Lithuania (II) // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2011 p. 1064-1069. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2011-01-01 Žalimienė Laura, Laurinavičius Alfredas, Kleizienė Rita, Investigation and analysis of heavyweight traffic running loads in streets of Vilnius city // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD, Vilnius : Technika, 2011 p. 1261-1267
2011-01-01 Laurinavičius Alfredas, Juknevičiūtė-Žilinskienė Lina, Eleven years of RWIS operation in Lithuania: possibilities for the use of the data collected // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD, Vilnius : Technika, 2011 p. 1108-1112
2011-01-01 Čygas Donatas, Laurinavičius Alfredas, Vaitkus Audrius, Paliukaitė Miglė, Motiejūnas Algirdas, A test road section of experimental pavement structures in Lithuania (II) // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD, Vilnius : Technika, 2011 p. 1064-1069
2011-01-01 Vaitkus Audrius, Laurinavičius Alfredas, Испытание конструкций дорожных покрытий,построенных с использованием различных материалов // Материалы республиканской научно-технической конференции "Совершенствование научно-методической работы кафедр дорожно-строительного профиля высших учебных заведений", 26 мая 2011 г, Минск : БНТУ, 2011 p. 28-31
2012-01-01 Vaitkus Audrius, Čygas Donatas, Laurinavičius Alfredas, Vorobjovas Viktoras, Kleizienė Rita, Research of asphalt layers bonding in Lithuanian pavement // CETRA 2012: proceedings of the 2nd international conference on road and rail infrastructures, 7-9 May, 2012, Dubrovnik, Croatia, Zagreb : University of Zagreb, 2012 p. 357-364
2013-01-01 Ratkevičius Tomas, Laurinavičius Alfredas, Juknevičiūtė-Žilinskienė Lina, Possibilities for the use of RWIS data in a building sector // Procedia Engineering. 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania, Amsterdam : Elsevier Science Ltd, 2013 p. 938-944. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, ScienceDirect]
2013-01-01 Ratkevičius Tomas, Laurinavičius Alfredas, Juknevičiūtė-Žilinskienė Lina, Climatic regioning and winter road maintenance in Lithuania // XXVIII International Baltic Road Conference, 26-28 August, 2013 Vilnius, Lietuva, Vilnius : Baltic Road Association, 2013 p. [1-8]
2013-01-01 Vaitkus Audrius, Čygas Donatas, Laurinavičius Alfredas, Paliukaitė Miglė, Motiejūnas Algirdas, Žalimienė Laura, Evaluation of change of structural and exploatation conditions of the raod of experimental pavement structures // XXVIII International Baltic Road Conference, 26-28 August, 2013 Vilnius, Lietuva, Vilnius : Baltic Road Association, 2013 p. [1-9]
2014-01-01 Ratkevičius Tomas, Laurinavičius Alfredas, Tuminienė Faustina, Bradulienė Jolita, Reduction of negative impact of salts used for winter road maintenance on the environment // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-8]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2014-01-01 Čygas Donatas, Laurinavičius Alfredas, Vaitkus Audrius, Perveneckas Zigmantas, Long term monitoring of performance characteristics of the pavement test track // Advanced materials research, Stafa-Zurich : Trans Tech Publications Ltd p. 229-234. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2014-01-01 Laurinavičius Alfredas, Čygas Donatas, Vaitkus Audrius, Ratkevičius Tomas, Climatic regioning of Lithuania from the point of view of winter road maintenance // XIVth international winter road congress, 4-7 February, Andorra, France : World road association (PIARC), 2014 p. [1-9]
2014-01-01 TUMAVIČĖ Aja, Laurinavičius Alfredas, Traukinių greičio ir bėgių kelio geometrinių parametrų priežastinio ryšio analizė teisės aktuose, susijusiuose su geležinkelių transporto valstybine priežiūra Lietuvoje // 17-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas – Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" vykusios 2014 m. gegužės 8 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2014 p. 66-71
2014-01-01 Rauckyte-Žak Terese, Laurinavičius Alfredas, Assessment of general toxicity of the selected industrial wastes on the basis of the analysis of the total metals concentration // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-7]
2014-01-01 Ramūnas Vaidas, Gailienė Inesa, Laurinavičius Alfredas, Crushed rock ballast bed in the railway lines of Lithuania: analysis of the situation and arising problems // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-8]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2014-01-01 Ramūnas Vaidas, Gailienė Inesa, Laurinavičius Alfredas, Crushed rock ballast bed in the railway lines of Lithuania: analysis of the situation and arising problems // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-8]
2014-01-01 Ratkevičius Tomas, Laurinavičius Alfredas, Tuminienė Faustina, Bradulienė Jolita, Reduction of negative impact of salts used for winter road maintenance on the environment // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-8]
2014-01-01 Vaitkus Audrius, Čygas Donatas, Laurinavičius Alfredas, Vorobjovas Viktoras, Žalimienė Laura, Long term monitoring of performance characteristics of the pavement test track // Transport research arena (TRA 2014). Book of abstracts. 5th conference. Transport solution: from research to deployment. Innovate Mobility, Mobilise Innovation! Paris, La Defence CNIT, 14-17 April 2014, Brussels : The European Road Transport Research Advisory Council, 2010 p. [1-7]
2014-01-01 Rauckyte-Zak Terese, Laurinavičius Alfredas, Assessment of general toxicity of the selected industrial wastes on the basis of the analysis of the total metals concentration // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-7]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2015-01-01 TUMAVIČĖ Aja, Laurinavičius Alfredas, Mažesnę fizinę aplinkos taršą keliančių geležinkelių įrengimo galimybės Lietuvoje : geležinkelių kelių įrengimą reglamentuojančių dokumentų analizė // 17-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2014 m. balandžio 10 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2015 p. 188-196
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų A1 A2 A1
lietuvių C2 C2 C2
rusų C2 C2 C2
vokiečių B2 C1 B1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Modernios kelių technologijos
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2003-2005 Nepriklausomos laboratorijos tyrimai ir konsultacijos Europos Komisijos programos ISPA keliuose įgyvendinimo Lietuvoje metu, ISPA
2011-2012 Kelių infrastruktūros saugumo gerinimas Baltijos jūros regione, BALTRIS
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2006-2007 THE BALTIC JOURNAL OF ROAD AND BRIDGE ENGINEERING, 2006 m. Dalyvauja nuo/iki: 2006-01-01 / 2007-10-16
2007-- THE BALTIC JOURNAL OF ROAD AND BRIDGE ENGINEERING, 2007 m. Dalyvauja nuo/iki: 2007-10-16 /
2013-- Construction Science, 2013 m. Dalyvauja nuo/iki: 2013-10-01 /