Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Viktorija Skvarciany
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus universitetas Matematikos magistro laipsnis 2010
Mykolo Romerio universitetas Ekonomikos magistro laipsnis 2012
Mykolo Romerio universitetas Socialinių mokslų daktaro laipsnis (ekonomika, S 004) 2017
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Verslo vadybos fakultetas, Ekonomikos inžinerijos katedra Lektorė 2016-2018
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Verslo vadybos fakultetas Mokslo ir inovacijų prodekanė 2017-2019
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Verslo vadybos fakultetas, Ekonomikos inžinerijos katedra docentė 2018--
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Dinamiškosios vadybos institutas direktorė 2019--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
Ekonomika (S 004) Jurevičienė Daiva, Skvarciany Viktorija (2016). CAMELS+T Approach for Banks’ Soundness Assessment: Evidence from the Baltics. Entrepreneurship and Sustainability Issues. 4(2), 159-173. 2016
Ekonomika (S 004), Vadyba (S 003) Skvarciany Viktorija; Jurevičienė Daiva (2017). Factors affecting personal customers’ trust in traditional banking: case of the Baltics. Journal of Business Economics and Management, 18(4), 636-649. 2017
Ekonomika (S 004) Lapinskaite, I., Skvarciany, V., & Janulevicius, P. (2020). Impact of Investment Sources for Sustainability on a Country’s Sustainable Development: Evidence from the EU. Sustainability, 12(6), 2421. 2018
Ekonomika S 004), Vadyba (S 003) Baryła-Matejczuk, M., Skvarciany, V., Cwynar, A., Poleszak, W., & Cwynar, W. (2020). Link between Financial Management Behaviours and Quality of Relationship and Overall Life Satisfaction among Married and Cohabiting Couples: Insights from Application of Artificial Neural Networks. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(4), 1190. 2020
Ekonomika (S 004) Skvarciany, V., Jurevičienė, D., & Volskytė, G. (2020). Assessment of Sustainable Socioeconomic Development in European Union Countries. Sustainability, 12(5), 1986. 2020
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2018-09-07 Factors Influencing Individual Customers’ Confidence in Mobile Banking: Case of Lithuania. The 12th International Days of Statistics and Economics, rugsėjo 6-8, Praha, Čekija.
2019-04-24 Key Factors for Sustainable Economic Development. International Scientific Conference "Emerging Trends in Economics, Culture and Humanities, etECH2019", balandžio 24-26, 2019, Ryga, Latvija.
2019-05-09 Is it possible to predict food retail prices? Evidence from Lithuanian market. International Scientific Conference "Contemporary Issues in Business, Management and Economics Engineering, CIBMEE-2019", gegužės 9-10, Vilnius, Lietuva.
2020-04-23 Assessment of Decent Work and Economic Growth in G20 countries. International Scientific Conference "Emerging Trends in Economics, Culture and Humanities, etECH2020", balandžio 22-23, 2020, Ryga, Latvija.
2020-06-04 Corporate social responsibility perceived by employees: Latvian survey results. 7th International Scientific Conference "New Trends in Management and Production Engineering - Regional, Cross-Border and Global Perspectives", June 4-5, 2020, Brenna, Poland
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C1 C1 C1
lenkų A2 B1 A1
rusų C2 C2 C2
vokiečių A2 A2 A2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Kiekybiniai ir ekspertiniai sprendimo metodai
Antrosios pakopos Mokslinių tyrimų metodologija
Pirmosios pakopos Kiekybiniai modeliavimo metodai
Pirmosios pakopos Ekonominis prognozavimas
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Rygos technikos universitetas (Latvia), Vilniaus Gedimino technikos universitetas (Lietuva), Talino technologijų universitetas (Estija), Brno technologijų universitetas (Čekija), Iaşi technikos universitetas (Rumunija), Valladolid universitetas (Ispanija), Brno (Čekijos Respublika). Čekija Lifelong Learning Programme „Conducting Interdisciplinary Research in Cross-Cultural Environment“ 2014-2014
Mykolo Romerio universitetas, Azerbaidžano valstybinis ekonomikos universitetas, Pasaulio prekybos organizacija, Vilnius (Lietuva) Lietuva International Summer School "World Trade Organization in the Global Economy: International Trade and Business Insights" 2014-2014
Fodžijos universitetas Italija SUSTAGRI. Sustainable Agricultural Markets in the EU: Concepts and Applications 2014-2014
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva Introduction to SAP S/4HANA 2019-2019
Universidade Aberta Portugalija Internationalisation of Higher Education Institutions and distance education and e-learning 2019-2019
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2019-- "Priemonių, skirtų viešojo sektoriaus statinių gyvavimo ciklo procesų efektyvumui didinti, taikant statinio informacinį modeliavimą, sukūrimas" (BIM-LT), specialistė
2019-- "Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas", vyresnioji specialistė
2020-- ERASMUS+ projektas “The Development of Doctoral Education and Research Capacities of Kyrgyzstani Academy (DERECKA)”.
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2017-- International Scientific Journal "Open Economics", redkolėgijos narė
2018-- International Scientific Journal "Science - Future of Lithuania", redkolegijos narė
2018-- International Scientific Journal "Business, Management and Education", atsakingoji sekretorė
2018-- International Scientific Journal "Financial Forum", redkolegijos narė
2018-- International Journal of Learning and Change, Rytų Europos regiono redaktorė
2018-- International Journal of Economics and Business Research, redkolegijos narė
2019-- International Scientific Journal "Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy", redkolegijos narė
2019-- International Scientific Journal "Oeconomia Copernicana", redkolegijos narė
2020-- European Journal of International Management, redkolegijos narė
Kita veikla
Tarptautinio mokslinio žurnalo "Business, Management and Education" atsakingoji sekretorė