Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Kęstutis Valančius
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Energetikos ir termoinžinerijos magistras 2000
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Technologijos mokslų daktaras 2007
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
VGTU Asistentas 2000-2006
VGTU Docentas 2007--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
06T Valančius Kęstutis; Skrinska Alfonsas Kazys; Paulauskaitė Sabina. Šilumos režimai daugiasluoksnėje pastato atitvaroje veikiant saulės spinduliuotei. Energetika. ISSN 0235-7208. 2002, Nr. 3, p. 30-34. 2002
... 2003
06T, 02T, 09T Valančius, Kęstutis; Motuzienė, Violeta; Paulauskaitė, Sabina. Redeveloping industrial buildings for residential use: energy and thermal comfort aspects. Energy for sustainable development. Amsterdam : Elsevier science BV, 2015. ISSN 0973-0826. Vol. 29 (2015), p. 38-46. 2015
06T, 09T Violeta Misevičiūtė; Valančius, Kęstutis; Motuzienė, Violeta; Genrika Rynkun. Analysis of exergy demand for air heating of an air handling unit // Energy Efficiency. Netherlands: Springer. ISSN 1570-6478. Online (2016), p. 1-10. 2017
06T, 02T Valančius Kęstutis; Vilutienė Tatjana; Rogoža Artur. Analysis of the payback of primary energy and CO2 emissions in relation to the increase of thermal resistance of a building. Energy and buildings. Lausanne: Elsevier B.V.. ISSN 0378-7788. vol. 179 (2018), p. 39-48. 2018
T006, T009 Pakalka Saulius; Valančius Kęstutis; Streckienė Giedrė. Experimental comparison of the operation of PCM-based copper heat exchangers with different configurations. Applied thermal engineering. Oxford, Kidlington: Elsevier Ltd.. ISSN 1359-4311. vol. 172 (2020), p. 1-9 2020
T006 Valančius Kęstutis; Mikučionienė Rūta. Solar energy as a tool of renovating soviet-type multi apartment buildings. Solar energy. Oxford, Kidlington: Elsevier Ltd.. ISSN 0038-092X. vol. 198 (2020), p. 93-100 2020
T006, T009 Pakalka Saulius; Valančius Kęstutis; Streckienė Giedrė. Experimental and theoretical investigation of the natural convection heat transfer coefficient in Phase Change Material (PCM) based fin-and-tube heat exchanger. Energies. Basel: MDPI. ISSN 1996-1073. vol. 14, iss. 3 (2021), p. 1-14. 2021
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2012 Paulauskaitė Sabina, Valančius Kęstutis, Statybinė šiluminė fizika; ISBN 9786094571831 (2012), [psl.: 105], [aut. lankų.: 3,07]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2001-02-01 Valančius Kęstutis; Paulauskaitė Sabina. Šiluminių ilginių tiltelių įtaka patalpų šilumos nuostoliams. Šilumos energetika ir technologijos : konferencijos pranešimų medžiaga, Kaunas, 2001 m. vasario 1-2 d.
2002-03-04 Valančius Kęstutis, Skrinska Alfonsas Kazys, Transient heat conduction process in the multilayer wall under the influence of solar radiation // Improving human potential programme, Ispanija
2004-05-06 Valančius Kęstutis, Paulauskaitė Sabina, Energy conservation law appliance for intermittent heating analysis // Energy for buildings, Vilnius, 2004
2007-11-22 Valančius Kęstutis, Paulauskaitė Sabina, Влияние активной теплоемкости здания на микроклимат и теплопотребление помещений // Материалы Второй Международной научно-технической конференции «Теоретические основы теплогазоснабжения и вентиляции». 21-23 ноября 2007 г. МГСУ, Москва, Moscow
2008-05-20 Valančius Kęstutis, Motuzienė Violeta, An influence of the control of heating system to the design heat load and demand of a building // The 7th International conference "Environmental engineering", Vilnius. 2008
2014-05-22 Valančius Kęstutis, Lapinskienė Vilūnė, Heat gains utilisation and system efficiency influence to the heat demand of a building heating // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania
2015-06-02 Energy efficient building pre-design aspects. Reinforcing cooperation with Eastern Partnership countries on bridging the gap between energy research and energy innovation. Tbilisi, Sakartvelo.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 B2 B2
rusų B2 C1 B1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Pastato šiluminis modeliavimas (su kursiniu projektu)
Pirmosios pakopos Pastatų inžinerinės sistemos
Pirmosios pakopos Pastatų mikroklimatas
Pirmosios pakopos Pastatų energetika
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2001-2003 Improving human potential (Framework)
2009-2012 Universities and students for Energy Efficiency, USE Efficiency (IEE)
2014-2014 Sustainable Energy Buildings (Erasmus+)
2014-2015 Energy Research to Innovation: Reinforcing cooperation with ENP countries on bridging the gap between energy research and energy innovation, ENER2i (Framework)
2015-2017 S.A.M.E. World
2016-2016 Sustainable Production of storage technologies, SusPIRE (Horizon2020)