Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Andrius Grigusevičius
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas statybos mokslo magistras, aukštasis išsilavinimas 2000
Vilniaus Gedimino technikos universitetas statybos mokslo magistras, aukštasis išsilavinimas 2000
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
02T, 09T Kalanta Stanislovas, Atkočiūnas Juozas, Ulitinas Tomas, Grigusevičius Andrius, Optimization of bridge trusses height and bars cross-sections // The Baltic journal of road and bridge engineering, Vilnius : Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 7, no. 2 (2012) p. 112-119 2012
02T, 09T Kalanta Stanislovas, Atkočiūnas Juozas, Ulitinas Tomas, Grigusevičius Andrius, Optimization of bridge trusses height and bars cross-sections // The Baltic journal of road and bridge engineering, Vilnius : Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 7, no. 2 (2012) p. 112-119 2012
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2001-01-01 Kalanta Stanislovas, Grigusevičius Andrius, Krutinis Antanas, Contact problems' formulae of deformable foundation // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, 2001 [Aut. ind. 0,33]
2001-01-01 Kalanta Stanislovas, Grigusevičius Andrius, Krutinis Antanas, Contact problems' formulae of deformable foundation // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, 2001 [Aut. ind. 0,33]
2004-01-01 Kalanta Stanislovas, Grigusevičius Andrius, Modeling of elastic-plastic beam structures optimization problems by finite element method // Modern building materials, structures and techniques[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2004 p. 1-8
2004-01-01 Krutinis Antanas, Grigusevičius Andrius, New formulae of circular plates on deformable foundation contact problem // Modern building materials, structures and techniques[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2004 p. 1-6
2004-01-01 Krutinis Antanas, Grigusevičius Andrius, New statement of contact problem for circular plates on deformable soil // The 8th International conference "Modern building materials, structures and techniques", Vilnius : Technika, 2004 p. 814-819. [Duomenų bazės: ]
2004-01-01 Kalanta Stanislovas, Grigusevičius Andrius, Modeling of elastic-plastic beam structures optimization problems by finite element method // The 8th International conference "Modern building materials, structures and techniques", Vilnius : Technika, 2004 p. 782-789. [Duomenų bazės: ]
2004-01-01 Kalanta Stanislovas, Grigusevičius Andrius, Modeling of elastic-plastic beam structures optimization problems by finite element method // Modern building materials, structures and techniques[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2004 p. 1-8
2004-01-01 Krutinis Antanas, Grigusevičius Andrius, New formulae of circular plates on deformable foundation contact problem // Modern building materials, structures and techniques[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2004 p. 1-6
2004-01-01 Krutinis Antanas, Grigusevičius Andrius, New statement of contact problem for circular plates on deformable soil // The 8th International conference "Modern building materials, structures and techniques", Vilnius : Technika, 2004 p. 814-819. [Duomenų bazės: ]
2004-01-01 Kalanta Stanislovas, Grigusevičius Andrius, Modeling of elastic-plastic beam structures optimization problems by finite element method // The 8th International conference "Modern building materials, structures and techniques", Vilnius : Technika, 2004 p. 782-789. [Duomenų bazės: ]
2010-01-01 Grigusevičius Andrius, Kalanta Stanislovas, Optimization-based elastic-plastic analysis of steel frames by volumetric plasticity concept // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vilnius : Technika, p. 890-898
2010-01-01 Grigusevičius Andrius, Kalanta Stanislovas, Optimization-based elastic-plastic analysis of steel frames by volumetric plasticity concept // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vol. 2. May 19-21, 2010, Vilnius : Technika, 2010 p. 890-898
2010-01-01 Grigusevičius Andrius, Kalanta Stanislovas, Optimization-based elastic-plastic analysis of steel frames by volumetric plasticity concept // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vilnius : Technika, p. 890-898
2010-01-01 Grigusevičius Andrius, Kalanta Stanislovas, Optimization-based elastic-plastic analysis of steel frames by volumetric plasticity concept // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vol. 2. May 19-21, 2010, Vilnius : Technika, 2010 p. 890-898
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 C1 B1
rusų C1 C2 C1
rusų C1 C2 C1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Konstrukcijų optimizavimo teorija ir metodai
Antrosios pakopos Tamprumo teorija
Antrosios pakopos Kontinualių konstrukcijų mechanika
Antrosios pakopos Konstrukcijų ant netiesiškai deformuojamo pagrindo skaičiavimas
Pirmosios pakopos Taikomoji mechanika
Pirmosios pakopos Tamprumo teorijos pagrindai
Pirmosios pakopos Statybinė mechanika
Antrosios pakopos Konstrukcijų optimizavimo teorija ir metodai
Pirmosios pakopos Statybinė mechanika 2
Pirmosios pakopos Konstrukcijų mechanika
Antrosios pakopos Kontinualių konstrukcijų mechanika
Antrosios pakopos Konstrukcijų ant netiesiškai deformuojamo pagrindo skaičiavimas
Pirmosios pakopos Taikomoji mechanika
Pirmosios pakopos Statinių dinamika ir stabilumas
Pirmosios pakopos Tamprumo teorijos pagrindai
Pirmosios pakopos Statybinė mechanika
Pirmosios pakopos Statybinė mechanika 2
Pirmosios pakopos Konstrukcijų mechanika
Pirmosios pakopos Statinių dinamika ir stabilumas
Pirmosios pakopos Taikomoji matematika ir mechanika
Pirmosios pakopos Taikomoji matematika ir mechanika