Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Borisas Melnikas
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus inžinerinis statybos institutas inžinierius-ekonomistas; statybos inžinierius; aukštasis išsilavinimas 1973
Vilniaus inžinerinis statybos institutas inžinierius-ekonomistas; statybos inžinierius; aukštasis išsilavinimas 1973
N.Voznesenskio Finansų ir ekonomikos institutas, Leningrad'as - S.Peterburg'as habilituotas daktaras 1988
Lietuvos vadybos akademija profesorius 1990
N.Voznesenskio Finansų ir ekonomikos institutas, Leningrad'as - S.Peterburg'as habilituotas daktaras 1988
Lietuvos vadybos akademija profesorius 1990
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Profesorius, katedros vedejas 1992--
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Profesorius, katedros vedejas 1992--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
1992-- Mokslo darbai tarptautines ekonomikos ir vadybos, globalizacijos, Europos integracijos, ziniomis gristos visuomenes ir ziniu ekonomikos kurimo, transformaciju procesu bei inovaciju srityje
1992-- Mokslo darbai tarptautines ekonomikos ir vadybos, globalizacijos, Europos integracijos, ziniomis gristos visuomenes ir ziniu ekonomikos kurimo, transformaciju procesu bei inovaciju srityje
2014-2015 Ekologiškos novatoriškos medžiagos iš polimerų ir organinės biomasės junginio gaminių paruošimo rinkai techninė galimybių studija
2014-2015 Naujų išmanaus telemarketingo paslaugų modeliavimo ir projektavimo tyrimas
2014-2015 Naujos logistikos paslaugos projektavimo ir modeliavimo tyrimas
2014-2015 Funkcinių maisto priedų ir prieskonių sukūrimo galimybių studija
2014-2015 Naujų tęstinių patirtinių mokymų paslaugų modeliavimas ir projektavimas
2014-2015 Naujų vertinimo paslaugų sukūrimo galimybių studija
2014-2015 Naujų apskaitos ir su finansais susijusių paslaugų sukūrimo galimybių studija
2014-2015 Naujos sveikatinimo ir su juo susijusios paslaugos sukūrimo galimybių studija
2014-2015 Naujos logistikos paslaugos projektavimo ir modeliavimo tyrimas
2014-2015 Energijos taupymo paslaugų kūrimui bei tobulinimui skirtas eksperimentinėsplėtros tyrimas
2014-2015 Naujų plastiko gaminių kūrimo ir eksporto plėtros galimybių studija
2014-2015 Ekologiškos novatoriškos medžiagos iš polimerų ir organinės biomasės junginio gaminių paruošimo rinkai techninė galimybių studija
2014-2015 Naujų išmanaus telemarketingo paslaugų modeliavimo ir projektavimo tyrimas
2014-2015 Naujos logistikos paslaugos projektavimo ir modeliavimo tyrimas
2014-2015 Funkcinių maisto priedų ir prieskonių sukūrimo galimybių studija
2014-2015 Naujų tęstinių patirtinių mokymų paslaugų modeliavimas ir projektavimas
2014-2015 Naujų vertinimo paslaugų sukūrimo galimybių studija
2014-2015 Naujų apskaitos ir su finansais susijusių paslaugų sukūrimo galimybių studija
2014-2015 Naujos sveikatinimo ir su juo susijusios paslaugos sukūrimo galimybių studija
2014-2015 Naujos logistikos paslaugos projektavimo ir modeliavimo tyrimas
2014-2015 Energijos taupymo paslaugų kūrimui bei tobulinimui skirtas eksperimentinėsplėtros tyrimas
2014-2015 Naujų plastiko gaminių kūrimo ir eksporto plėtros galimybių studija
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
-
-
03S Melnikas Borisas, Europe of knowledge: the context of global transformations // European integration studies: research and topicalities, Kaunas : Technologija.. ISSN 1822-8402. 2011, no. 5 p. 45-56 2011
03S Chlivickas Eugenijus, Melnikas Borisas, Valstybės tarnautojų ugdymo ir mokymo sistema: tobulinimo prioritetai ir perspektyvūs sprendimai // Viešasis administravimas, Vilnius : Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija.. ISSN 1648-4541. 2011, Nr. 2(30) p. 9-16 2011
03S Melnikas Borisas, Aukštųjų technologijų sektorius: kūrybingumas, inovacijos, internacionalizavimo procesai // Viešasis administravimas, Vilnius : Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2011, Nr. 2(30) p. 54-75 2011
03S Melnikas Borisas, Aukštųjų technologijų sektorius: moksliniai tyrimai, studijos ir tinklaveikos perspektyva // Viešasis administravimas, Vilnius : Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija.. ISSN 1648-4541. 2011, Nr. 1(29) p. 37-51 2011
03S Melnikas Borisas, Transformacijų visuomenė ir modernizavimo procesai: raidos prioritetai globalizacijos sąlygomis // Viešasis administravimas, Vilnius : Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija.. ISSN 1648-4541. 2011, Nr. 1(29) p. 77-95 2011
03S Melnikas Borisas, Transformacijų procesai, žiniomis grindžiama visuomenė ir darni plėtra: naujas teorinis požiūris // Viešasis administravimas, Vilnius : Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija.. ISSN 1648-4541. 2010, Nr. 3-4(27-28) p. 6-25 2011
04S Melnikas Borisas, Knowledge economy: synergy effects, interinstitutional interaction and internationalization processes // Inžinerinė ekonomika, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-2785. 2011, Nr. 4(22) p. 367-379 2011
03S, 04S Melnikas Borisas, The global transformations, sustainable development and the knowledge based society creation: the perspective theoretical approach // Transformations in business & economics, Vilnius University: Kaunas Faculty of Humanities. ISSN 1648-4460. Vol. 10, no. 2(2011) p. 151-167 2011
04S Melnikas Borisas, The global changes: creating knowledge-based society and knowledge economy // Ekonomika, Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1258. Vol. 90, no. 3 (2011) p. 7-25 2011
03S Melnikas Borisas, Regionalizavimo procesai globalizacijos sąlygomis // Viešasis administravimas, Vilnius : Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2011, Nr. 3(31) p. 38-50 2011
03S Melnikas Borisas, Verslo ir viešosios veiklos subjektai globalizacijos ir internacionalizavimo procesų sąlygomis: regionalizacija ir orbitų modelis // Viešasis administravimas, Vilnius : Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2011, Nr. 4(32) p. 46-54 2011
03S Melnikas Borisas, Europe of knowledge: the context of global transformations // European integration studies: research and topicalities, Kaunas : Technologija.. ISSN 1822-8402. 2011, no. 5 p. 45-56 2011
03S Chlivickas Eugenijus, Melnikas Borisas, Valstybės tarnautojų ugdymo ir mokymo sistema: tobulinimo prioritetai ir perspektyvūs sprendimai // Viešasis administravimas, Vilnius : Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija.. ISSN 1648-4541. 2011, Nr. 2(30) p. 9-16 2011
03S Melnikas Borisas, Aukštųjų technologijų sektorius: kūrybingumas, inovacijos, internacionalizavimo procesai // Viešasis administravimas, Vilnius : Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2011, Nr. 2(30) p. 54-75 2011
03S Melnikas Borisas, Aukštųjų technologijų sektorius: moksliniai tyrimai, studijos ir tinklaveikos perspektyva // Viešasis administravimas, Vilnius : Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija.. ISSN 1648-4541. 2011, Nr. 1(29) p. 37-51 2011
03S Melnikas Borisas, Transformacijų visuomenė ir modernizavimo procesai: raidos prioritetai globalizacijos sąlygomis // Viešasis administravimas, Vilnius : Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija.. ISSN 1648-4541. 2011, Nr. 1(29) p. 77-95 2011
03S Melnikas Borisas, Transformacijų procesai, žiniomis grindžiama visuomenė ir darni plėtra: naujas teorinis požiūris // Viešasis administravimas, Vilnius : Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija.. ISSN 1648-4541. 2010, Nr. 3-4(27-28) p. 6-25 2011
04S Melnikas Borisas, Knowledge economy: synergy effects, interinstitutional interaction and internationalization processes // Inžinerinė ekonomika, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-2785. 2011, Nr. 4(22) p. 367-379 2011
03S, 04S Melnikas Borisas, The global transformations, sustainable development and the knowledge based society creation: the perspective theoretical approach // Transformations in business & economics, Vilnius University: Kaunas Faculty of Humanities. ISSN 1648-4460. Vol. 10, no. 2(2011) p. 151-167 2011
04S Melnikas Borisas, The global changes: creating knowledge-based society and knowledge economy // Ekonomika, Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1258. Vol. 90, no. 3 (2011) p. 7-25 2011
03S Melnikas Borisas, Regionalizavimo procesai globalizacijos sąlygomis // Viešasis administravimas, Vilnius : Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2011, Nr. 3(31) p. 38-50 2011
03S Melnikas Borisas, Verslo ir viešosios veiklos subjektai globalizacijos ir internacionalizavimo procesų sąlygomis: regionalizacija ir orbitų modelis // Viešasis administravimas, Vilnius : Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2011, Nr. 4(32) p. 46-54 2011
04S, 03S Melnikas Borisas, Intellectual economics and creation of a knowledge based society and knowledge economy: new challenges in the context of global transformations // Intelektinė ekonomika, Vilnius : Mykolo Romerio universitetas.. ISSN 1822-8011. 2012, Vol. 6, no. 1(13) p. 673-694 2012
03S Melnikas Borisas, Kuranovič Veslav, Bendradarbiavimas su Kinija: istorija, perspektyvos, tyrimų poreikiai // Viešasis administravimas, Vilnius : Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2012, Nr. 4 (36) p. 75-89 2012
03S Melnikas Borisas, Sanglauda ir unikalumas: nauji iššūkiai globalizacijos, internacionalizavimo bei Europos integracijos procesų aplinkoje // Viešasis administravimas, Vilnius : Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2012, Nr. 1(33) p. 31-46 2012
03S Melnikas Borisas, Kambariddinova Nigara, Human resources and the processes of innovative development in the countries of the European union and in the space of commonwealth of independent states // Viešasis administravimas, Vilnius : Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2012, Nr. 1(33) p. 80-89 2012
03S Melnikas Borisas, Nacionalinės kultūros ir ekonomikos internacionalizavimo procesų kontekste: teoriniai požiūriai, raidos rendencijos ir dėsningumai // Viešasis administravimas, Vilnius : Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2012, Nr. 2(34) p. 48-62 2012
04S Melnikas Borisas, Mukhiddinova Dzhonona, Post-crisis economy and the new type of developing countries in the space of commonwealth of independent states: development tendencies // Viešasis administravimas, Vilnius : Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2012, Nr. 2(34) p. 82-92 2012
03S, 04S Melnikas Borisas, Cohesion processes in the European Union: tendencies and new challenges // European integration studies: research and topicalities, Kaunas : Technologija. ISSN 1822-8402. 2012, no. 6 p. 150-159 2012
03S Melnikas Borisas, Valdymas, vadyba ir administravimas šiuolaikinių iššūkių kontekste: nauji mokslinių tyrimų prioritetai // Viešasis administravimas, Vilnius : Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2012, Nr. 3 (35) p. 8-21 2012
03S Melnikas Borisas, Akademinė etika aukštojo mokslo plėtros procesų kontekste: šiuolaikiniai požiūriai // Viešasis administravimas, Vilnius : Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2012, Nr. 3(35) p. 77-91 2012
03S Lobanova Liudmila, Melnikas Borisas, Žmogiškųjų išteklių vadybos tobulinimas Europos integracijos iššūkių kontekste // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 4, nr. 3 (2012) p. 230-239 2012
03S, 04S Melnikas Borisas, Organizacijų teorija: globalizacijos ir žinių visuomenės kūrimo procesų kontekstas // Viešasis administravimas, Vilnius : Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2012, Nr. 4 (36) p. 10-25 2012
04S, 03S Melnikas Borisas, Intellectual economics and creation of a knowledge based society and knowledge economy: new challenges in the context of global transformations // Intelektinė ekonomika, Vilnius : Mykolo Romerio universitetas.. ISSN 1822-8011. 2012, Vol. 6, no. 1(13) p. 673-694 2012
03S Melnikas Borisas, Kuranovič Veslav, Bendradarbiavimas su Kinija: istorija, perspektyvos, tyrimų poreikiai // Viešasis administravimas, Vilnius : Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2012, Nr. 4 (36) p. 75-89 2012
03S Melnikas Borisas, Sanglauda ir unikalumas: nauji iššūkiai globalizacijos, internacionalizavimo bei Europos integracijos procesų aplinkoje // Viešasis administravimas, Vilnius : Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2012, Nr. 1(33) p. 31-46 2012
03S Melnikas Borisas, Kambariddinova Nigara, Human resources and the processes of innovative development in the countries of the European union and in the space of commonwealth of independent states // Viešasis administravimas, Vilnius : Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2012, Nr. 1(33) p. 80-89 2012
03S Melnikas Borisas, Nacionalinės kultūros ir ekonomikos internacionalizavimo procesų kontekste: teoriniai požiūriai, raidos rendencijos ir dėsningumai // Viešasis administravimas, Vilnius : Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2012, Nr. 2(34) p. 48-62 2012
04S Melnikas Borisas, Mukhiddinova Dzhonona, Post-crisis economy and the new type of developing countries in the space of commonwealth of independent states: development tendencies // Viešasis administravimas, Vilnius : Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2012, Nr. 2(34) p. 82-92 2012
03S, 04S Melnikas Borisas, Cohesion processes in the European Union: tendencies and new challenges // European integration studies: research and topicalities, Kaunas : Technologija. ISSN 1822-8402. 2012, no. 6 p. 150-159 2012
03S Melnikas Borisas, Valdymas, vadyba ir administravimas šiuolaikinių iššūkių kontekste: nauji mokslinių tyrimų prioritetai // Viešasis administravimas, Vilnius : Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2012, Nr. 3 (35) p. 8-21 2012
03S Melnikas Borisas, Akademinė etika aukštojo mokslo plėtros procesų kontekste: šiuolaikiniai požiūriai // Viešasis administravimas, Vilnius : Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2012, Nr. 3(35) p. 77-91 2012
03S Lobanova Liudmila, Melnikas Borisas, Žmogiškųjų išteklių vadybos tobulinimas Europos integracijos iššūkių kontekste // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 4, nr. 3 (2012) p. 230-239 2012
03S, 04S Melnikas Borisas, Organizacijų teorija: globalizacijos ir žinių visuomenės kūrimo procesų kontekstas // Viešasis administravimas, Vilnius : Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2012, Nr. 4 (36) p. 10-25 2012
03S Androšiūnaitė Audronė, Melnikas Borisas, Santykių rinkodara teisinių paslaugų rinkodaros strategijoje // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 1 (2013) p. 59-63 2013
04S Melnikas Borisas, Intellectual society, knowledge economy and cohesion processes in the European Union: new challenges and priorities // Intelektinė ekonomika, Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1822-8011. 2013, Vol. 7, no. 1(15) p. 7-28 2013
04S, 03S Melnikas Borisas, Political and economic development in the Baltic region: modernization towards Europe of knowledge // European integration studies: research and topicalities, Kaunas : Technologija. ISSN 1822-8402. 2013, no. 7 p. 200-211 2013
04S, 03S Melnikas Borisas, Urbanizacijos procesai šiuolaikinių globalizacijos, Europos integracijos ir žinių visuomenės kūrimo iššūkių kontekste // Viešasis administravimas, Vilnius : Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2013, Nr. 2(38) p. 23-40 2013
04S, 03S Melnikas Borisas, Aukštųjų technologijų sektorius Europos integracijos procesų kontekste: plėtros perspektyvos // Viešasis administravimas, Vilnius : Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2013, Nr. 2(38) p. 63-75 2013
04S, 03S Melnikas Borisas, Europos integracija ir Europos sąjungos plėtra: aktyvinimo procesai ir šiuolaikiniai mokslinio pažinimo, tyrimų ir studijų poreikiai bei prioritetai // Viešasis administravimas, Vilnius : Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2013, Nr. 1(37) p. 8-25 2013
03S Melnikas Borisas, Cohesion-based transformations in the European Union: development tendencies and integration processes in the Baltic region // Transformations in business & economics, Vilnius : VU leidykla. ISSN 1648-4460. Vol. 12, no. 3 (2013) p. 93-120 2013
04S, 03S Melnikas Borisas, Cohesion processes in internal and external spaces of the European Union: the new priorities // Inžinerinė ekonomika, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-2785. Vol. 24, no. 5, 2013 p. 456-467 2013
04S, 03S Melnikas Borisas, Verslas žiniomis grindžiamoje visuomenėje: tinklaveika ir intelektualizavimas // Viešasis administravimas, Vilnius : Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2013, Nr. 1(37) p. 47-65 2013
03S, 04S Melnikas Borisas, Public and business sectors in the context of globalization: interests, competition, interaction, cooperation, convergence, networking // Viešasis administravimas, Vilnius : Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2013, Nr. 4(40) p. 8-28 2013
03S Androšiūnaitė Audronė, Melnikas Borisas, Santykių rinkodara teisinių paslaugų rinkodaros strategijoje // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 1 (2013) p. 59-63 2013
04S Melnikas Borisas, Intellectual society, knowledge economy and cohesion processes in the European Union: new challenges and priorities // Intelektinė ekonomika, Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1822-8011. 2013, Vol. 7, no. 1(15) p. 7-28 2013
04S, 03S Melnikas Borisas, Political and economic development in the Baltic region: modernization towards Europe of knowledge // European integration studies: research and topicalities, Kaunas : Technologija. ISSN 1822-8402. 2013, no. 7 p. 200-211 2013
04S, 03S Melnikas Borisas, Urbanizacijos procesai šiuolaikinių globalizacijos, Europos integracijos ir žinių visuomenės kūrimo iššūkių kontekste // Viešasis administravimas, Vilnius : Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2013, Nr. 2(38) p. 23-40 2013
04S, 03S Melnikas Borisas, Aukštųjų technologijų sektorius Europos integracijos procesų kontekste: plėtros perspektyvos // Viešasis administravimas, Vilnius : Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2013, Nr. 2(38) p. 63-75 2013
04S, 03S Melnikas Borisas, Europos integracija ir Europos sąjungos plėtra: aktyvinimo procesai ir šiuolaikiniai mokslinio pažinimo, tyrimų ir studijų poreikiai bei prioritetai // Viešasis administravimas, Vilnius : Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2013, Nr. 1(37) p. 8-25 2013
03S Melnikas Borisas, Cohesion-based transformations in the European Union: development tendencies and integration processes in the Baltic region // Transformations in business & economics, Vilnius : VU leidykla. ISSN 1648-4460. Vol. 12, no. 3 (2013) p. 93-120 2013
04S, 03S Melnikas Borisas, Cohesion processes in internal and external spaces of the European Union: the new priorities // Inžinerinė ekonomika, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-2785. Vol. 24, no. 5, 2013 p. 456-467 2013
04S, 03S Melnikas Borisas, Verslas žiniomis grindžiamoje visuomenėje: tinklaveika ir intelektualizavimas // Viešasis administravimas, Vilnius : Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2013, Nr. 1(37) p. 47-65 2013
03S, 04S Melnikas Borisas, Public and business sectors in the context of globalization: interests, competition, interaction, cooperation, convergence, networking // Viešasis administravimas, Vilnius : Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2013, Nr. 4(40) p. 8-28 2013
03S Vilmantas Vaidas, Melnikas Borisas, Rinkodaros tobulinimas plėtojant biotechnologijomis grindžiamą verslą // Verslas: teorija ir praktika, Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 15, no. 3 (2014) p. 210-219 2014
03S Kerzaitė Margarita, Melnikas Borisas, Tarptautiniai sporto renginiai: rinkodaros tobulinimas // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, nr. 1 (2014) p. 83-92 2014
03S Vilmantas Vaidas, Melnikas Borisas, Rinkodaros tobulinimas plėtojant biotechnologijomis grindžiamą verslą // Verslas: teorija ir praktika, Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 15, no. 3 (2014) p. 210-219 2014
03S Kerzaitė Margarita, Melnikas Borisas, Tarptautiniai sporto renginiai: rinkodaros tobulinimas // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, nr. 1 (2014) p. 83-92 2014
03S Žukauskas Pranas, Vveinhardt Jolita, Melnikas Borisas, Grančay Martin, Dynamics of attack actions in the mobbing strategy: the case of Lithuania // Journal of business economics and management, Vilnius : Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 16, iss. 4 (2015) p. 733-752 2015
04S Naulickaitė Indrė, Melnikas Borisas, Emigracijos iš Lietuvos procesai ekonomikos globalizacijos sąlygomis // Mokslas - Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, Nr. 2 (2015) p. 221-237 2015
03S Žukauskas Pranas, Vveinhardt Jolita, Melnikas Borisas, Grančay Martin, Dynamics of attack actions in the mobbing strategy: the case of Lithuania // Journal of business economics and management, Vilnius : Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 16, iss. 4 (2015) p. 733-752 2015
04S Naulickaitė Indrė, Melnikas Borisas, Emigracijos iš Lietuvos procesai ekonomikos globalizacijos sąlygomis // Mokslas - Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, Nr. 2 (2015) p. 221-237 2015
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2011 Melnikas Borisas, Chlivickas Eugenijus, Razauskas Tomas, Pipirienė Vida, Europos Sąjunga: plėtros procesai; ISBN 9786094570766 (2011), [psl.: 276], [aut. lankų.: 19,71]
2011 Backūnaitė Eglė, Chlivickas Eugenijus, Civinskas Remigijus, Čiegis Remigijus, Domarkas Vladislavas, Dromantienė Leta, Juralevičienė Jolanta, Matusevičius Darius, Melnikas Borisas, Obrazcovas Vladislavas, Palidauskaitė Jolanta, Petrauskienė Rūta, Petukienė Evandželina, Piliutytė Jolita, Pivoras Saulius, Raipa Alvydas, Rakauskienė Ona Gražina, Savas Edgaras, Segalovičienė Irena, Smalskys Vainius, Staponkienė Jurga, Šnapštienė Rasa, Tijūnelienė Rigita, Žilinskas Gintaras, Naujoji viešoji vadyba; ISBN 9789955252597 (2011), [psl.: 393], [aut. lankų.: 28,07]
2011 Melnikas Borisas, Chlivickas Eugenijus, Razauskas Tomas, Pipirienė Vida, Europos Sąjunga: plėtros procesai; ISBN 9786094570766 (2011), [psl.: 276], [aut. lankų.: 19,71]
2011 Backūnaitė Eglė, Chlivickas Eugenijus, Civinskas Remigijus, Čiegis Remigijus, Domarkas Vladislavas, Dromantienė Leta, Juralevičienė Jolanta, Matusevičius Darius, Melnikas Borisas, Obrazcovas Vladislavas, Palidauskaitė Jolanta, Petrauskienė Rūta, Petukienė Evandželina, Piliutytė Jolita, Pivoras Saulius, Raipa Alvydas, Rakauskienė Ona Gražina, Savas Edgaras, Segalovičienė Irena, Smalskys Vainius, Staponkienė Jurga, Šnapštienė Rasa, Tijūnelienė Rigita, Žilinskas Gintaras, Naujoji viešoji vadyba; ISBN 9789955252597 (2011), [psl.: 393], [aut. lankų.: 28,07]
2014 Melnikas Borisas, Tarptautinis verslas : inovacijos ir žinių ekonomikos kūrimas; ISBN 9786094574573 (2014), [psl.: 464], [aut. lankų.: 30,45]
2014 Melnikas Borisas, Jakubavičius Artūras, Strazdas Rolandas, Chlivickas Eugenijus, Lobanova Liudmila, Stankevičienė Jelena, Intelektinis verslas; ISBN 9786094576355 (2014), [psl.: 456], [aut. lankų.: 31,50]
2014 Melnikas Borisas, Tarptautinis verslas : inovacijos ir žinių ekonomikos kūrimas; ISBN 9786094574573 (2014), [psl.: 464], [aut. lankų.: 30,45]
2014 Melnikas Borisas, Jakubavičius Artūras, Strazdas Rolandas, Chlivickas Eugenijus, Lobanova Liudmila, Stankevičienė Jelena, Intelektinis verslas; ISBN 9786094576355 (2014), [psl.: 456], [aut. lankų.: 31,50]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
1996-01-01 Melnikas Borisas, Aukštos kvalifikacijos specialistų ugdymo strategija // Konferencijos "Lietuvos mokslas ir pramonė" pranešimų medžiaga (Kaunas, 1996 m. vasario 1-2 d.), Kaunas : Technologija, 1996 p. 179-184
1996-01-01 Melnikas Borisas, Aukštos kvalifikacijos specialistų ugdymo strategija // Konferencijos "Lietuvos mokslas ir pramonė" pranešimų medžiaga (Kaunas, 1996 m. vasario 1-2 d.), Kaunas : Technologija, 1996 p. 179-184
2001-01-01 Melnikas Borisas, Rytų ir Vidurio Europa globalinių rinkų sistemoje: ekosocialiniai aspektai // Ekonomika ir vadyba - 2001. Kn. 4. Tarptautinė ekonomika ir prekyba, Kaunas : Technologija, 2001 p. 102-115
2001-01-01 Melnikas Borisas, Įmonių vadyba: verslo efektyvumas Europos integracijos ir globalizacijos sąlygomis // Ekonomika ir vadyba - 2001. Kn. 2. Įmonės vadyba, Kaunas : Technologija, 2001 p. 142-151
2001-01-01 Melnikas Borisas, Valstybės valdymo reformos integracijos į Europos Sąjungą sąlygomis: ekonomika ir žmogiškieji ištekliai // Ekonomika ir vadyba - 2001. Kn. 3. Ekonomika, Kaunas : Technologija, 2001 p. 175-188
2001-01-01 Melnikas Borisas, Baltijos regionas: rinkų plėtros perspektyva // Marketingo teorijos ir metodai, Kaunas : Dakra, 2000 p. 146-187
2001-01-01 Melnikas Borisas, Rytų ir Vidurio Europa globalinių rinkų sistemoje: ekosocialiniai aspektai // Ekonomika ir vadyba - 2001. Kn. 4. Tarptautinė ekonomika ir prekyba, Kaunas : Technologija, 2001 p. 102-115
2001-01-01 Melnikas Borisas, Įmonių vadyba: verslo efektyvumas Europos integracijos ir globalizacijos sąlygomis // Ekonomika ir vadyba - 2001. Kn. 2. Įmonės vadyba, Kaunas : Technologija, 2001 p. 142-151
2001-01-01 Melnikas Borisas, Valstybės valdymo reformos integracijos į Europos Sąjungą sąlygomis: ekonomika ir žmogiškieji ištekliai // Ekonomika ir vadyba - 2001. Kn. 3. Ekonomika, Kaunas : Technologija, 2001 p. 175-188
2001-01-01 Melnikas Borisas, Baltijos regionas: rinkų plėtros perspektyva // Marketingo teorijos ir metodai, Kaunas : Dakra, 2000 p. 146-187
2002-01-01 Melnikas Borisas, Regionų plėtra ir inovacijų politika // Regionų plėtra - 2002, Kaunas : Technologija, 2002 p. 137-143
2002-01-01 Melnikas Borisas, Regionų plėtra ir inovacijų politika // Regionų plėtra - 2002, Kaunas : Technologija, 2002 p. 137-143
2004-01-01 Melnikas Borisas, Chlivickas Eugenijus, Towards state modernization: managemnet specialists development // Building Leadership for Modernisation and Shared Governance[elektroninis išteklius, Seoul, 2004 [Aut. ind. 0,50]
2004-01-01 Melnikas Borisas, Social economic development strategies for Baltic States // Międzynarodowe uwarunkowania konkurencyjności regionu, Włocławek : Oficyna Wydawnicza Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, 2004 p. 65-80
2004-01-01 Melnikas Borisas, Alperytė Irena, Lubys Antanas, National and international security: typicalities in the East - and Central European countries // Drošība un tautas attīstība, Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2004 p. 13-21
2004-01-01 Melnikas Borisas, Chlivickas Eugenijus, Проблемы сотрудничества евразийских университетов в свете интеграционных процессов в Европейском союзе // Университеты и общество. Сотрудничество университетов в XXI веке, Москва : МАКС Пресс, 2003 p. 369-370
2004-01-01 Melnikas Borisas, Chlivickas Eugenijus, Towards state modernization: managemnet specialists development // Building Leadership for Modernisation and Shared Governance[elektroninis išteklius, Seoul, 2004 [Aut. ind. 0,50]
2004-01-01 Melnikas Borisas, Social economic development strategies for Baltic States // Międzynarodowe uwarunkowania konkurencyjności regionu, Włocławek : Oficyna Wydawnicza Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, 2004 p. 65-80
2004-01-01 Melnikas Borisas, Alperytė Irena, Lubys Antanas, National and international security: typicalities in the East - and Central European countries // Drošība un tautas attīstība, Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2004 p. 13-21
2004-01-01 Melnikas Borisas, Chlivickas Eugenijus, Проблемы сотрудничества евразийских университетов в свете интеграционных процессов в Европейском союзе // Университеты и общество. Сотрудничество университетов в XXI веке, Москва : МАКС Пресс, 2003 p. 369-370
2005-01-01 Melnikas Borisas, Chlivickas Eugenijus, Enhancement of systems of the development of public administration specialists: European dimension, internationalization and academic life as priority // Государственное управление в XXI веке: проблемы и решения в странах Центральной и Восточной Европы: по материалам 13-й ежегодной конференции Сети Институтов и Школ государственного управления Центральной и Восточной Европы (NISPAcee): Москва, 19-22 мая 2005 г, Москва : МГУ, Полиграф сервис, 2005 p. 272-285
2005-01-01 Chlivickas Eugenijus, Melnikas Borisas, Public servant training systems in Central and Eastern Europe: problems and priorities // Государственное управление в XXI веке: проблемы и решения в странах Центральной и Восточной Европы: по материалам 13-й ежегодной конференции Сети Институтов и Школ государственного управления Центральной и Восточной Европы (NISPAcee): Москва, 19-22 мая 2005 г, Москва : МГУ, Полиграф сервис, 2005 p. 331-347
2005-01-01 Melnikas Borisas, Enhancement of systems of the development of public administration specialists: european dimension, internationalization and academic life as priority // The 13th NISPAcee Annual Conference "Democratic Governance for the XXI Century: Challenges and Responses in CEE Countries", Moscow : NISPAcee, 2005 p. [1-8]
2005-01-01 Dzemydienė Dalė, Melnikas Borisas, Knowledge representation and decision support for evaluation of regional economic clusters according to the long term trends of transitions // Proceedings of the IADIS International conference e-Society 2005, Malta : IADIS Press, 2005 p. 564-568
2005-01-01 Melnikas Borisas, The knowledge-based society: integration- and synthesis- oriented strategies for the European Union // Global markets in dynamic environments: making positive connections through strategy, technology and knowledge, New York : Global business and technology association, 2005 p. 828-835
2005-01-01 Melnikas Borisas, Knowledge-based Economy and EU-enlargement: integration- and synthesis-oriented management and the new form of clusters // International Scientific Conference "Knowledge based Economy. Management of Creation and Development", Kaunas : Technologija, 2005 p. 247-262
2005-01-01 Melnikas Borisas, Knowledge-based society and the enlargement of the European Union: the main typicalities and new challenges // Enlarged European Union in house of Europe: new internal and external problems, Kaunas : Technologija, 2005 p. 5-18
2005-01-01 Melnikas Borisas, Žinių ekonomikos plėtojimas ES erdvėje: regioninė specializacija ir tarptautiniai klasterių tinklai // Ekonomika ir vadyba-2005, Kaunas : Technologija, 2005 p. 118-121
2005-01-01 Melnikas Borisas, Chlivickas Eugenijus, Enhancement of systems of the development of public administration specialists: European dimension, internationalization and academic life as priority // Государственное управление в XXI веке: проблемы и решения в странах Центральной и Восточной Европы: по материалам 13-й ежегодной конференции Сети Институтов и Школ государственного управления Центральной и Восточной Европы (NISPAcee): Москва, 19-22 мая 2005 г, Москва : МГУ, Полиграф сервис, 2005 p. 272-285
2005-01-01 Chlivickas Eugenijus, Melnikas Borisas, Public servant training systems in Central and Eastern Europe: problems and priorities // Государственное управление в XXI веке: проблемы и решения в странах Центральной и Восточной Европы: по материалам 13-й ежегодной конференции Сети Институтов и Школ государственного управления Центральной и Восточной Европы (NISPAcee): Москва, 19-22 мая 2005 г, Москва : МГУ, Полиграф сервис, 2005 p. 331-347
2005-01-01 Melnikas Borisas, Enhancement of systems of the development of public administration specialists: european dimension, internationalization and academic life as priority // The 13th NISPAcee Annual Conference "Democratic Governance for the XXI Century: Challenges and Responses in CEE Countries", Moscow : NISPAcee, 2005 p. [1-8]
2005-01-01 Dzemydienė Dalė, Melnikas Borisas, Knowledge representation and decision support for evaluation of regional economic clusters according to the long term trends of transitions // Proceedings of the IADIS International conference e-Society 2005, Malta : IADIS Press, 2005 p. 564-568
2005-01-01 Melnikas Borisas, The knowledge-based society: integration- and synthesis- oriented strategies for the European Union // Global markets in dynamic environments: making positive connections through strategy, technology and knowledge, New York : Global business and technology association, 2005 p. 828-835
2005-01-01 Melnikas Borisas, Knowledge-based Economy and EU-enlargement: integration- and synthesis-oriented management and the new form of clusters // International Scientific Conference "Knowledge based Economy. Management of Creation and Development", Kaunas : Technologija, 2005 p. 247-262
2005-01-01 Melnikas Borisas, Knowledge-based society and the enlargement of the European Union: the main typicalities and new challenges // Enlarged European Union in house of Europe: new internal and external problems, Kaunas : Technologija, 2005 p. 5-18
2005-01-01 Melnikas Borisas, Žinių ekonomikos plėtojimas ES erdvėje: regioninė specializacija ir tarptautiniai klasterių tinklai // Ekonomika ir vadyba-2005, Kaunas : Technologija, 2005 p. 118-121
2006-01-01 Melnikas Borisas, Knowledge - based economy in the European Union: creation processes and problems of clusterization // Changes in social and business environment: proceedings of the 1st International Conference: November 17-18, 2006 Lithuania, Kaunas : Technologija, 2006 p. 130-139. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2006-01-01 Melnikas Borisas, Žmogiškieji ištekliai plėtojant žinių visuomenę: Europos dimensija // Investicijos į žmogiškuosius išteklius: konkurencinio pranašumo siekis: tarptautinės mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniaus teisės ir verslo kolegijoje 2006 m. gegužės 4 d., medžiaga, Vilnius : Biznio mašinų kompanija, 2006 p. 85-99
2006-01-01 Melnikas Borisas, EU enlargement and social, economic and political environment of business development in the Central and Eastern European countries // 4th international scientific conference "Business and management' 2006".14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency", Vilnius : Technika, 2006 p. [1-10]
2006-01-01 Melnikas Borisas, Knowledge-based economy in the European Union // 4th international scientific conference "Business and management' 2006".14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency", Vilnius : Technika, 2006 p. [1-9]
2006-01-01 Melnikas Borisas, Knowledge - based economy in the European Union: creation processes and problems of clusterization // Changes in social and business environment: proceedings of the 1st International Conference: November 17-18, 2006 Lithuania, Kaunas : Technologija, 2006 p. 130-139. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2006-01-01 Melnikas Borisas, Žmogiškieji ištekliai plėtojant žinių visuomenę: Europos dimensija // Investicijos į žmogiškuosius išteklius: konkurencinio pranašumo siekis: tarptautinės mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniaus teisės ir verslo kolegijoje 2006 m. gegužės 4 d., medžiaga, Vilnius : Biznio mašinų kompanija, 2006 p. 85-99
2006-01-01 Melnikas Borisas, EU enlargement and social, economic and political environment of business development in the Central and Eastern European countries // 4th international scientific conference "Business and management' 2006".14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency", Vilnius : Technika, 2006 p. [1-10]
2006-01-01 Melnikas Borisas, Knowledge-based economy in the European Union // 4th international scientific conference "Business and management' 2006".14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency", Vilnius : Technika, 2006 p. [1-9]
2007-01-01 Melnikas Borisas, Knowledge-based economy in the European Union : creation processes, the main typicalities and problems of clusterization // The 4th international scientific conference "Business and management' 2006". The 14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency": selected papers. 5-6 October 2006, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 175-183. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2007-01-01 Melnikas Borisas, EU enlargement and social, economic and political environment of business development in the Central and Eastern European countries : integral cultural space and transformation processes // The 4th international scientific conference "Business and management' 2006". The 14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency": selected papers. 5-6 October 2006, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 184-194. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2007-01-01 Melnikas Borisas, The knowledge-based economies in the European Union // International 6. Knowledge, Economy and Management Congress: proceedings: December 26-27-28, 2007 Istanbul, Türkiye, Istanbul : Ibrahim Güran Yumuşak, 2007 p. 34-43
2007-01-01 Melnikas Borisas, Enlargement of the European Union // Third year within the European Union: topical problems in management of economics and law: proceedings of the international conference 27-28 April 2007, Riga : College of Law, 2007 p. 92-108
2007-01-01 Melnikas Borisas, Knowledge – based economy: creation priorities and strategies // International scientific dual-conference "Towards knowledge-based economy" & "Enterprise management: diagnostics, strategy, effectiveness", April 12-13, 2007 Riga Latvia: conference proceedings, Riga : RTU Publishing House, 2007 p. [1-X]
2007-01-01 Melnikas Borisas, Knowledge-based economy in the European Union : creation processes, the main typicalities and problems of clusterization // The 4th international scientific conference "Business and management' 2006". The 14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency": selected papers. 5-6 October 2006, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 175-183. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2007-01-01 Melnikas Borisas, EU enlargement and social, economic and political environment of business development in the Central and Eastern European countries : integral cultural space and transformation processes // The 4th international scientific conference "Business and management' 2006". The 14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency": selected papers. 5-6 October 2006, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 184-194. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2007-01-01 Melnikas Borisas, The knowledge-based economies in the European Union // International 6. Knowledge, Economy and Management Congress: proceedings: December 26-27-28, 2007 Istanbul, Türkiye, Istanbul : Ibrahim Güran Yumuşak, 2007 p. 34-43
2007-01-01 Melnikas Borisas, Enlargement of the European Union // Third year within the European Union: topical problems in management of economics and law: proceedings of the international conference 27-28 April 2007, Riga : College of Law, 2007 p. 92-108
2007-01-01 Melnikas Borisas, Knowledge – based economy: creation priorities and strategies // International scientific dual-conference "Towards knowledge-based economy" & "Enterprise management: diagnostics, strategy, effectiveness", April 12-13, 2007 Riga Latvia: conference proceedings, Riga : RTU Publishing House, 2007 p. [1-X]
2008-01-01 Melnikas Borisas, Regional integration processes and transformations in the European Union: formation of a unified social, economic and technological space in the Baltic region // 5th international scientific conference "Business and management' 2008". 16-17 May 2008 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2008 p. 277-284. [Duomenų bazės: ]
2008-01-01 Melnikas Borisas, Network-based international economy in the European Union: innovation potential and the new challenges for management and marketing // Marketing and Management Sciences, England: Imperial College Press, 2008 p. 496-499. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2008-01-01 Melnikas Borisas, Transformation processes in the Central and Eastern Europe and creation of the integral cultural space: the new challenges for relationship marketing // International scientific colloquium "Relationships marketing as device of company competitiveness", Bratislava : University of Economics in Bratislava, 2008 p. 9-20
2008-01-01 Melnikas Borisas, Baltic countries in the context of globalization: regional integration and the new form of transition // Tenth international conference "Evolution and revolution in the global knowledge economy: enhancing innovation and competitiveness worldwide". Madrid, Spain, July 8-12: readings book, USA : GBATA, 2008 p. 757-767
2008-01-01 Melnikas Borisas, Integral cultural space and transformation processes in the Central and Eastern Europe: the new challenges for marketing theory // 2nd international scientific conference: Marketing theory challenges in transitional societies. Zagreb, Croatia, 26th - 27 th September, 2008, Zagreb : University of Zagreb, 2008 p. 157-163
2008-01-01 Melnikas Borisas, Internationalisation processes and the knowledge-based economies in the European Union: strategic alternatives // International business development: globalization, opportunities, challenges, Vilnius : International Business School at VU, 2008 p. 202-212
2008-01-01 Melnikas Borisas, Regional integration processes and transformations in the European Union: formation of a unified social, economic and technological space in the Baltic region // 5th international scientific conference "Business and management' 2008", Vilnius : Technika, 2008 p. 378-385
2008-01-01 Melnikas Borisas, Regional integration processes and transformations in the European Union: formation of a unified social, economic and technological space in the Baltic region // 5th international scientific conference "Business and management' 2008". 16-17 May 2008 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2008 p. 277-284. [Duomenų bazės: ]
2008-01-01 Melnikas Borisas, Network-based international economy in the European Union: innovation potential and the new challenges for management and marketing // Marketing and Management Sciences, England: Imperial College Press, 2008 p. 496-499. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2008-01-01 Melnikas Borisas, Transformation processes in the Central and Eastern Europe and creation of the integral cultural space: the new challenges for relationship marketing // International scientific colloquium "Relationships marketing as device of company competitiveness", Bratislava : University of Economics in Bratislava, 2008 p. 9-20
2008-01-01 Melnikas Borisas, Baltic countries in the context of globalization: regional integration and the new form of transition // Tenth international conference "Evolution and revolution in the global knowledge economy: enhancing innovation and competitiveness worldwide". Madrid, Spain, July 8-12: readings book, USA : GBATA, 2008 p. 757-767
2008-01-01 Melnikas Borisas, Integral cultural space and transformation processes in the Central and Eastern Europe: the new challenges for marketing theory // 2nd international scientific conference: Marketing theory challenges in transitional societies. Zagreb, Croatia, 26th - 27 th September, 2008, Zagreb : University of Zagreb, 2008 p. 157-163
2008-01-01 Melnikas Borisas, Internationalisation processes and the knowledge-based economies in the European Union: strategic alternatives // International business development: globalization, opportunities, challenges, Vilnius : International Business School at VU, 2008 p. 202-212
2008-01-01 Melnikas Borisas, Regional integration processes and transformations in the European Union: formation of a unified social, economic and technological space in the Baltic region // 5th international scientific conference "Business and management' 2008", Vilnius : Technika, 2008 p. 378-385
2009-01-01 Melnikas Borisas, Samulevičius Jurgis, Sustainable development and knowledge based economy creation initiatives in Lithuania // EURO mini conference "Knowledge-Based Technologies and OR Methodologies for Strategic Decisions of Sustainable Development" (KORSD-2009): 5th international conference. September 30-October 3, 2009, Vilnius Lithuania, Vilnius : Technika, 2009 p. 85-90
2009-01-01 Melnikas Borisas, Long-term transformation processes in the Central and Eastern Europe: cultural and economic integration // International conference "Economies of Central and Eastern Europe: Convergence, Opportunities and Challenges", Tallinn : Tallinn University of Technology, 2009. p. [1-20]
2009-01-01 Melnikas Borisas, Samulevičius Jurgis, Knowledge based economic iniciatives towards innovated Europe // Beyond the dawn of innovation 2009: conference proceedings. Laurea University of Applied Sciences, 15-17 June, Finland, Vantaa : Laurea University of Applied Sciences, 2009 p. 54-85
2009-01-01 Melnikas Borisas, Samulevičius Jurgis, Knowledge-based economy in the European Union: creation process, the main typicalities and clusterization issues // International conference "Economies of Central and Eastern Europe: Convergence, Opportunities and Challenges", Tallinn : Tallinn University of Technology, 2009. p. [1-20]
2009-01-01 Melnikas Borisas, Samulevičius Jurgis, Sustainable development and knowledge based economy creation initiatives in Lithuania // EURO mini conference "Knowledge-Based Technologies and OR Methodologies for Strategic Decisions of Sustainable Development" (KORSD-2009): 5th international conference. September 30-October 3, 2009, Vilnius Lithuania, Vilnius : Technika, 2009 p. 85-90
2009-01-01 Melnikas Borisas, Long-term transformation processes in the Central and Eastern Europe: cultural and economic integration // International conference "Economies of Central and Eastern Europe: Convergence, Opportunities and Challenges", Tallinn : Tallinn University of Technology, 2009. p. [1-20]
2009-01-01 Melnikas Borisas, Samulevičius Jurgis, Knowledge based economic iniciatives towards innovated Europe // Beyond the dawn of innovation 2009: conference proceedings. Laurea University of Applied Sciences, 15-17 June, Finland, Vantaa : Laurea University of Applied Sciences, 2009 p. 54-85
2009-01-01 Melnikas Borisas, Samulevičius Jurgis, Knowledge-based economy in the European Union: creation process, the main typicalities and clusterization issues // International conference "Economies of Central and Eastern Europe: Convergence, Opportunities and Challenges", Tallinn : Tallinn University of Technology, 2009. p. [1-20]
2010-01-01 Melnikas Borisas, Samulevičius Jurgis, Institutional interaction and activation of scientific and technological progress: the case of Lithuania // The 6th International Scientific Conference Business and Management 2010: selected papers. May 13-14, 2010. Vol. 1, Vilnius : Technika p. 454-460. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2010-01-01 Melnikas Borisas, Internationalization and knowledge based society creation processes: education and training systems for management specialists // The 6th International Scientific Conference Business and Management 2010: selected papers. May 13-14, 2010. Vol. 1, Vilnius : Technika p. 446-453. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2010-01-01 Melnikas Borisas, Scientific and technological progress: institutional interaction // The global challenges for economic theory and practice in Central and Eastern European countries, September 16-17, 2010, Vilnius : Vilnius University, 2010. p. 248-254
2010-01-01 Samulevičius Jurgis, Melnikas Borisas, Scientific and technological progress in Lithuania: institutional interaction // Contemporary views on business: partnering for the future (COMBI 2010): conference proceedings. 7-10 October 2010, Vantaa, Finland, Vantaa : Laurea University of Applied Sciences p. 44-55
2010-01-01 Samulevičius Jurgis, Melnikas Borisas, Scientific and technological progress: institutional interaction (Lithuania’s case study) // Proceedings of EDULEARN10 conference, Valencia : IATED p. 26-32
2010-01-01 Melnikas Borisas, Samulevičius Jurgis, Institutional interaction and activation of scientific and technological progress: the case of Lithuania // The 6th International Scientific Conference Business and Management 2010: selected papers. May 13-14, 2010. Vol. 1, Vilnius : Technika p. 454-460. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2010-01-01 Melnikas Borisas, Internationalization and knowledge based society creation processes: education and training systems for management specialists // The 6th International Scientific Conference Business and Management 2010: selected papers. May 13-14, 2010. Vol. 1, Vilnius : Technika p. 446-453. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2010-01-01 Melnikas Borisas, Scientific and technological progress: institutional interaction // The global challenges for economic theory and practice in Central and Eastern European countries, September 16-17, 2010, Vilnius : Vilnius University, 2010. p. 248-254
2010-01-01 Samulevičius Jurgis, Melnikas Borisas, Scientific and technological progress in Lithuania: institutional interaction // Contemporary views on business: partnering for the future (COMBI 2010): conference proceedings. 7-10 October 2010, Vantaa, Finland, Vantaa : Laurea University of Applied Sciences p. 44-55
2010-01-01 Samulevičius Jurgis, Melnikas Borisas, Scientific and technological progress: institutional interaction (Lithuania’s case study) // Proceedings of EDULEARN10 conference, Valencia : IATED p. 26-32
2011-01-01 Chlivickas Eugenijus, Melnikas Borisas, Human resources in the public sector: Education and training systems for public administration speacialists in the context of internationalization and networking // The 19th NISPAcee annual conference "Public administration of the future", 19-22 May, 2011, Varna, Bulgaria, Varna: Varna Free University „Chernorizets Hrabar“, 2011 p. [1-28]
2011-01-01 Chlivickas Eugenijus, Melnikas Borisas, Human resources in the public sector: Education and training systems for public administration speacialists in the context of internationalization and networking // The 19th NISPAcee annual conference "Public administration of the future", 19-22 May, 2011, Varna, Bulgaria, Varna: Varna Free University „Chernorizets Hrabar“, 2011 p. [1-28]
2012-01-01 Melnikas Borisas, Development strategies for the European Union: internationalization processes, innovation potential, knowledge economy, high technology sector, networking // The 7th international scientific conference "Business and Management 2012", Vilnius : Technika, 2012 p. 416-425. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2012-01-01 Lobanova Liudmila, Melnikas Borisas, Cohesion in the European Union: new challenges for human resource management // The 7th international scientific conference "Business and Management 2012", Vilnius : Technika, 2012 p. 398-407. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2012-01-01 Melnikas Borisas, Regional economies in Central and Eastern Europe under the conditions of EU enlargement: transformations, specialization, innovations and idea of hyper-clusters // Contemporary issues in business, management and education'2012, Vilnius : Technika, 2012 p. 10-25
2012-01-01 Melnikas Borisas, Europos Sąjungos plėtros problemos: šiuolaikiniai inovacijų ir globalizacijos iššūkiai // Apskaita, auditas, analizė: mokslas inovacijų ir globalizacijos kontekste, Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012 p. 486-500
2012-01-01 Melnikas Borisas, Development strategies for the European Union: internationalization processes, innovation potential, knowledge economy, high technology sector, networking // The 7th international scientific conference "Business and Management 2012", Vilnius : Technika, 2012 p. 416-425. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2012-01-01 Lobanova Liudmila, Melnikas Borisas, Cohesion in the European Union: new challenges for human resource management // The 7th international scientific conference "Business and Management 2012", Vilnius : Technika, 2012 p. 398-407. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2012-01-01 Melnikas Borisas, Regional economies in Central and Eastern Europe under the conditions of EU enlargement: transformations, specialization, innovations and idea of hyper-clusters // Contemporary issues in business, management and education'2012, Vilnius : Technika, 2012 p. 10-25
2012-01-01 Melnikas Borisas, Europos Sąjungos plėtros problemos: šiuolaikiniai inovacijų ir globalizacijos iššūkiai // Apskaita, auditas, analizė: mokslas inovacijų ir globalizacijos kontekste, Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012 p. 486-500
2013-01-01 Melnikas Borisas, Darni plėtra, žmogaus ir gamtos sauga: internacionalizavimo procesai ir nauji iššūkiai // Žmogaus ir gamtos sauga 2013: 19-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga. 1-oji dalis. Kaunas, gegužės 8–10 d., 2013, Kaunas : Akademija, 2013 p. 159-162
2013-01-01 Melnikas Borisas, Darni plėtra, žmogaus ir gamtos sauga: internacionalizavimo procesai ir nauji iššūkiai // Žmogaus ir gamtos sauga 2013: 19-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga. 1-oji dalis. Kaunas, gegužės 8–10 d., 2013, Kaunas : Akademija, 2013 p. 159-162
2014-01-01 Melnikas Borisas, Global transformations: variety, phenomena and regularities, holistic approach // The 8th international scientific conference "Business and Management 2014", Vilnius : Technika, 2014 p. 399-411. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2014-01-01 Melnikas Borisas, The convergence and interaction between the business and public sectors in the contemporary world economy // The 8th international scientific conference "Business and Management 2014", Vilnius : Technika, 2014 p. 412-420. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2014-01-01 Melnikas Borisas, Enlargement of the European Union, integral cultural space and transition processes: equal rights and the ecology of culture // Procedia - Social and Behavioral Sciences. The 2-dn International Scientific conference „Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013", Amsterdam : Elsevier Science Ltd p. 251-258
2014-01-01 Melnikas Borisas, High technologies sector under the conditions of the European integration: innovative development // Procedia - Social and Behavioral Sciences. The 2-dn International Scientific conference „Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013", Amsterdam : Elsevier Science Ltd p. 28-39
2014-01-01 Chlivickas Eugenijus, Melnikas Borisas, Development of civil servants training systems and public administration studies : internationalization processes // The 22nd NISPAcee annual conference Government vs. Governance in Central and Eastern Europe, Budapest : NISPAcee, 2014 p. [1-12]
2014-01-01 Narsutytė Ingrida, Melnikas Borisas, Socialinių tinklų vaidmuo muzikos festivalių marketinge // 17-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2014 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2014 m. vasario 6 d, Vilnius : Technika, 2014 p. 154-162
2014-01-01 Poplavskytė Rūta, Melnikas Borisas, Marketingas ir viešieji ryšiai, plėtojant kultūros įstaigų veiklą // 17-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2014 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2014 m. vasario 6 d, Vilnius : Technika, 2014 p. 11-19
2014-01-01 Melnikas Borisas, Global transformations: variety, phenomena and regularities, holistic approach // The 8th international scientific conference "Business and Management 2014", Vilnius : Technika, 2014 p. 399-411. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2014-01-01 Melnikas Borisas, The convergence and interaction between the business and public sectors in the contemporary world economy // The 8th international scientific conference "Business and Management 2014", Vilnius : Technika, 2014 p. 412-420. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2014-01-01 Melnikas Borisas, Enlargement of the European Union, integral cultural space and transition processes: equal rights and the ecology of culture // Procedia - Social and Behavioral Sciences. The 2-dn International Scientific conference „Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013", Amsterdam : Elsevier Science Ltd p. 251-258
2014-01-01 Melnikas Borisas, High technologies sector under the conditions of the European integration: innovative development // Procedia - Social and Behavioral Sciences. The 2-dn International Scientific conference „Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013", Amsterdam : Elsevier Science Ltd p. 28-39
2014-01-01 Chlivickas Eugenijus, Melnikas Borisas, Development of civil servants training systems and public administration studies : internationalization processes // The 22nd NISPAcee annual conference Government vs. Governance in Central and Eastern Europe, Budapest : NISPAcee, 2014 p. [1-12]
2014-01-01 Narsutytė Ingrida, Melnikas Borisas, Socialinių tinklų vaidmuo muzikos festivalių marketinge // 17-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2014 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2014 m. vasario 6 d, Vilnius : Technika, 2014 p. 154-162
2014-01-01 Poplavskytė Rūta, Melnikas Borisas, Marketingas ir viešieji ryšiai, plėtojant kultūros įstaigų veiklą // 17-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2014 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2014 m. vasario 6 d, Vilnius : Technika, 2014 p. 11-19
2015-01-01 Matkevičiūtė Evelina, Melnikas Borisas, Privalomo sveikatos draudimo fondo ypatumai // 18-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2015 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2015 m. vasario 5 d, Vilnius : Technika, 2015 p. 171-184
2015-01-01 Vinckas Vaidotas, Melnikas Borisas, Europos Sąjungos ekonominės integracijos poveikis Lietuvos transporto sektoriui // 18-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2015 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2015 m. vasario 5 d, Vilnius : Technika, 2015 p. 113-120
2015-01-01 Matkevičiūtė Evelina, Melnikas Borisas, Privalomo sveikatos draudimo fondo ypatumai // 18-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2015 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2015 m. vasario 5 d, Vilnius : Technika, 2015 p. 171-184
2015-01-01 Vinckas Vaidotas, Melnikas Borisas, Europos Sąjungos ekonominės integracijos poveikis Lietuvos transporto sektoriui // 18-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2015 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2015 m. vasario 5 d, Vilnius : Technika, 2015 p. 113-120
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B1 B2 B2
rusų C2 C2 C2
vokiečių C1 C1 C1
rusų C2 C2 C2
vokiečių C1 C1 C1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Vadybos teorija
Antrosios pakopos Tarptautinių organizacijų vadyba
Antrosios pakopos ES ekonominė politika
Antrosios pakopos Inovacijų teorija
Antrosios pakopos Globalios komunikacijos, marketingas ir viešieji ryšiai
Antrosios pakopos Inovacijų vadybos teorija
Antrosios pakopos Globalizacijos ir globalios ekonomikos teorija
Antrosios pakopos Tarptautinių projektų vadyba
Antrosios pakopos Vadybos teorija
Antrosios pakopos Tarptautinė vadyba
Antrosios pakopos Tarptautinio verslo valdymas
Antrosios pakopos Tarptautinių organizacijų vadyba
Antrosios pakopos ES ekonominė politika
Antrosios pakopos Inovacijų teorija
Pirmosios pakopos ES ekonomika
Antrosios pakopos Globalios komunikacijos, marketingas ir viešieji ryšiai
Pirmosios pakopos Tarptautinė ekonomika
Antrosios pakopos Tarptautinių projektų vadyba
Antrosios pakopos Tarptautinė vadyba
Antrosios pakopos Tarptautinio verslo valdymas
Pirmosios pakopos ES studijų pagrindai
Pirmosios pakopos ES ekonomika
Pirmosios pakopos Tarptautinė ekonomika
Pirmosios pakopos Regiono ekonomika I: Rusija ir kitos NVS šalys
Pirmosios pakopos ES studijų pagrindai
Pirmosios pakopos Regiono ekonomika I: Rusija ir kitos NVS šalys
Pirmosios pakopos Strateginis valdymas
Pirmosios pakopos Regiono ekonomika II: Rusija ir kitos NVS šalys
Pirmosios pakopos Strateginis valdymas
Pirmosios pakopos Regiono ekonomika II: Rusija ir kitos NVS šalys
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
VŠĮ Lietuvos inovacijų centras Lietuva įgyti praktinės patirties pagal dėstomų dalykų tematiką ir gebėti ją taikyti dėstomuose dalykuose; parengtas spaudai vadovėlis ar jo skyriai 2013-2013
VŠĮ Lietuvos inovacijų centras Lietuva įgyti praktinės patirties pagal dėstomų dalykų tematiką ir gebėti ją taikyti dėstomuose dalykuose; parengtas spaudai vadovėlis ar jo skyriai 2013-2013
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2002-- VERSLAS: TEORIJA IR PRAKTIKA, 2002 m. Dalyvauja nuo/iki: 2002-01-01 /
2002-- VERSLAS: TEORIJA IR PRAKTIKA, 2002 m. Dalyvauja nuo/iki: 2002-01-01 /
2011-- VERSLAS, VADYBA IR STUDIJOS, 2011 m. Dalyvauja nuo/iki: 2011-01-25 /
2011-- VERSLAS, VADYBA IR STUDIJOS, 2011 m. Dalyvauja nuo/iki: 2011-01-25 /