Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Liucija Birškytė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Indianos universitetas aukštasis išsilavinimas 2008
Indianos Universitetas, JAV Mokslų daktaras 2008
Lietuvos mokslo taryba daktaras 2010
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Lietuvos Respubliko finansų ministerija Tarptautinių santykių koordinatorė 1991-1995
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Vyr.mokesčių inspektorė 1995-1999
Indianos universitetas, JAV Asistentė 2001-2007
Ajovos valstijos universitetas, JAV Lektorė 2007-2008
Ajovos valstijos universitetas, JAV Jaunesnioji profesorė 2008-2010
Mykolo Romerio Universitetas Docentė 2011-2018
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lektorė 2018-2018
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
Ekonomika "Pasitikėjimo valstybe įtaka individualaus verslo savininkų mokesčių mokėjimo elgesiui". (anglų kalba). Scientifc Annals of the Alexandru Cuzu University of Iassi Economic Sciences 61 (1) 2014
Ekonomika "Pelno mokesčio paskaičiavimo taisyklių įtaka Lietuvos įmonių finansinių ataskaitų tikslumui. (anglų kalba). Scientific Annals of Economics and Business. 63(1) 2016
Ekonomika, viešasis administravimas "Biudžeto skaidrumo determinantės Lietuvos savivaldybėse" (anglų kalba), Public Performance and Management Review, 2018 -0ct.05 2018
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2014-04-04 2-oji Tarptautinė OFEL vadybos ir antreprenerystės konferencija, Dubrovnike, Kroatija. Pranešimas: "Smulkaus verslo kūrimosi ir išgyvenimo Lietuvoje formalūs barjerai", (anglų k.)
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C1 C2 C1
rusų B1 B2 A2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Regiono ekonomika I: Šiaurės šalys
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Dubrovniko Universiteto Ekonomikos ir verslo fakultetas Kroatija Personalo mokymai pagal Erasmus plius programą 2015-2015
Fodžijos universiteto Ekonomikos fakultetas Italija Mobilumo dėstymui programa, Erasmus plius 2016-2016
Stažuotė INSEAD verslo mokykloje Prancūzija Eksperimentinių metodų taikymas socialiniuose moksluose 2018-2018
Fodžijos universiteto Ekonomikos fakultetas Italija Mobilumo dėstymui programa, Erasmus plius 2018-2018
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2013-2013 Ekspertė UNDP projekte"Tarptautinių praktimų kūrimas ir įgyvendimimas Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams ir dėstytojams" . VP1-2.2, ŠMM-08-V-02-002
2015-2016 Mokymų vadovė ir konferencijos pirmininkė OLAF (EK) projekte "Mokymai kovojant su PVM sukčiavimu" pagal HERCULES III programą 2014-2020
2018-2022 Valdymo komiteto atstovo pavaduotoja nuo Lietuvos COST veikloje CA17132
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2011-2015 Vyr. redaktorė, žurnalas "Verslo sistemos ir ekonomika"
2015-2018 Vyr. redaktoriaus pavaduotoja, žurnalas " Intelektinė ekonomika"
Kita veikla
JAV valstybės departamento Fulbright stipendija, 1999-2000