Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Asta Vasiliauskaitė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Kauno politechnikos institutas (dabar Kauno technologijos universitetas). Inžinierė ekonomistė, aukštojo mokslo diplomas su pagyrimu 1979
Kauno technologijos universitetas ir Vytauto Doidžiojo universitetas daktaras 1995
Kauno technologijos universiteto senatas docentas 1996
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilkaviškio siuvimo fabrikas Vyresnioji ekonomistė 1986-1988
Kauno politechnikos institutas, Gamybos organizavimo laboratorija Jaunesnioji mokslinė bendradarbė, lektorė 1988-1991
Kauno technologijos universitetas, Vadybos fakultetas, Marketingo katedra Asistentė 1993-1996
Kauno technologijos universitetas, Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Finansų ir apskaitos katedra Docentė 1996-1999
Kauno technologijos universitetas, Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Finansų katedra Docentė, katedros vedėja 1999-2011
UAB "Mokesčių srautas" Lektorė 2000-2015
Kauno technologijos universitetas, Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Finansų katedra profesorė 2010-2015
Mykolo Romerio Universitetas, Ekonomikos ir verslo fakultetas Profesorė 2015--
Gedimino technikos universitetas, Ekonomikos inžinerijos katedra Profesorė 2017--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
Ekonomika Gižienė, Vilda; Vasiliauskaitė, Asta. Evaluation models of investments to education: application peculiarities // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2007, no. 2(52), p. 50-58. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. [M.kr. 04S]. 2007
Ekonomika Sinevičienė, Lina; Vasiliauskaitė, Asta. Fiscal policy interaction with private investment: the case of the Baltic States // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics / Kaunas University of Technology. Kaunas: KTU. ISSN 1392-2785. 2012, Vol. 23, no. 3, p. 233-241. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. [IF: 0,972, AIF: 1,193 (S, 2012)]. [M.kr. 04S]. 2012
Ekonomika Vasiliauskaitė, Asta; Stankevičius, Evaldas. European property taxation: new sources of revenue, cases of the EU countries // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas: KTU. ISSN 1822-6515. 2013, No. 18 (3), p. 428-435. [M.kr. 04S]. 2013
Ekonomika Stankevičius, Evaldas; Vasiliauskaitė, Asta. Tax burden level leverage on size of the shadow economy, cases of EU countries 2003-2013 // Procedia social and behavioral sciences : 19th international scientific conference economics and management 2014, ICEM-2014, 23-25 April 2014, Riga, Latvia. Amsterdam: Elsevier. ISSN 1877-0428. 2014, vol. 156, p. 548-552. [M.kr. 04S]. 2014
Ekonomika Vasiliauskaitė, Asta; Paužuolis, Vaidas; Martovičiūtė, Indrė. Sovereign ratings changes impact on Euro area bond yield spreads // Journal of modern science / Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy Józefów. Józefów: UEE Publishing House. ISSN 1734-2031. 2014, t. 2 (17), p. 455-467. [M.kr. 04S]. 2014
Ekonomika Jasiukevičius, Linas; Vasiliauskaitė, Asta. Risk assessment in public investment projects: impact of empirically-grounded methodology on measured values of intangible obligations in Lithuania // Procedia social and behavioral sciences : 20th international scientific conference economics and management 2015 (ICEM-2015) : [elektroninis išteklius]. Amsterdam: Elsevier. ISSN 1877-0428. 2015, vol. 213, p. 370-375. [M.kr. 04S]. 2015
Ekonomika Kabašinskas, Audrius; Vaičiulytė, Ingrida; Vasiliauskaitė, Asta. Accounting and governance risk forecasting in the health care industry // Economic research-ekonomska istraživanja. Oxfordshire: Routledge-Taylor & Francis. ISSN 1331-677X. 2015, vol. 28, no. 1, p. 487-501. [Social Sciences Citation Index (Web of Science)]. [IF: 0,432, AIF: 1,283 (S, 2014)]. [M.kr. 04S]. 2015
Ekonomika Jasiukevičius, Linas; Vasiliauskaitė, Asta. Cost overrun risk assessment in the public investment projects: an empirically-grounded research // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics / Kaunas University of Technology. Kaunas: KTU. ISSN 1392-2785. 2015, vol. 26, no. 3, p. 245-254. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; Directory of Open Access Journals (DOAJ)]. [IF: 0,871, AIF: 1,283 (S, 2014)]. [M.kr. 04S]. 2015
Ekonomika Vasiliauskaitė, Asta; Grikietytė-Čebatavičienė, Jurga Kultūros veiksnių įtaka minios elgsenos pasireiškimui akcijų rinkose // Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai / Applied Economics: Systematic Research ISSN 2335-8742. 2017, nr. 11(1) https://eltalpykla.vdu.lt/1/35088. http://dx.doi.org/10.7220/AESR.2335.8742.2017.11.1.6 2017
Ekonomika Jasiukevičius, Linas; Vasiliauskaitė, Asta. The Assessment of Public-Private Partnership’s Possibilities to Optimize Investments in Public Infrastructure // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics / Kaunas University of Technology. Kaunas: KTU. ISSN 1392-2785. 2018, vol. 29, no. 1, p. 32-45. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; Directory of Open Access Journals (DOAJ)]. [IF: 0,815, AIF: 0,726 (S, 2016)]. [M.kr. 04S]. 2018
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2011 Vasiliauskaitė, Asta. Europos Sąjungos finansų sistema [elektroninis išteklius] : pateikčių rinkinys : metodinė priemonė / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Kaunas : Renesa, 2011. 1 kompakt. diskas. ISBN 9786094530456. [M.kr. 04S].
2011 1. Vasiliauskaitė, Asta. Finansų pagrindai [elektroninis išteklius] : pateikčių rinkinys : metodinė priemonė / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Kaunas : Renesa, 2011. 1 kompakt. diskas. ISBN 9786094530500. [M.kr. 04S].
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2012-04-19 Fiscal policy perfor mance assessment in the context of national competitiveness, cases of EU countries // 17th international scientific conference Economics and management = Ekonomika ir vadyba (ICEM 2012)
2013-04-25 European property taxation: new sources of revenue, cases of the EU countries 18th international scientific conference Economics and management = Ekonomika ir vadyba (ICEM 2013)
2013-04-25 The relation between economic growth and public-private partnership market development in the countries of the European Union, 18th international scientific conference Economics and management = Ekonomika ir vadyba (ICEM 2013)
2014-04-24 Tax burden level leverage on size of the shadow economy, cases of EU countries 2003-2013 19th international scientific conference economics and management 2014, ICEM-2014, 23-25 April 2014, Riga,
2015-04-17 Risk assessment in public investment projects: impact of empirically-grounded methodology on measured values of intangible obliga-tions in Lithuania. 20th international scientific conference economics and management 2015 (ICEM-2015)
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų A2 A2 B1
rusų A2 A2 B1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Draudimo finansai
Pirmosios pakopos Ekonominio projektavimo kompleksinis projektas
Pirmosios pakopos Ekonominė analizė
Pirmosios pakopos Ekonomikos principai
Pirmosios pakopos Finansų raida ir principai
Pirmosios pakopos Bankininkystė
Pirmosios pakopos Įmonių veiklos ekonominė analizė
Pirmosios pakopos Ekonominių teorijų raida
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Greenwich universitete Didžioji Britanija Visuotinės kokybėsvadybos principų įgyvendinimas 1995-1995
Limerick universitetas Airija Visuotinės kokybės vadybos principų įgyvendinimas 1997-1997
1998 m.Giordano Dell’Amore Foundation Italija Žemės ūkio finansavimo sprendimai 1998-1998
SKVC Lietuva Išklausė Institucinio universitetų ir mokslo institucijų vertintojų mokymo programą, parengtą Tventės universiteto (Nyderlandai) Aukštojo mokslo politikos studijų centro (CHEPS) specialistų 2008-2008
Vontobel Holding AG investicinis bankas Šveicarija Investicinio banko veiklos principai 2009-2009
SKVC Lietuva Dalyvavimas mokymuose „Studijų programų atnaujinimas: studijų rezultatai ir didaktinė sistema“ 2011-2012
ES Parlamentas Belgija Seminaras dėstytojams nagrinėjantiems ES problemas. Briuselis. Belgija 2011-2011
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2004-2004 Erasmus mainų programa Tietgen Business College (Danija)
2007-2008 „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“ (Improvement of study quality and internationalization) VP1-2.2-ŠMM-07-K
2008-2008 Erasmus mainų programa Cagliari universitete (Italija)
2010-2010 Erasmus mainų programa Coimbra (ISCAC) universitete (Portugalija)
2011-2011 “I pakopos programu kokybes ir tarptautiškumo didinimas Kauno Technologijos universitete Ekonomikos ir vadybos fakultete bei Alytaus kolegijos Vadybos fakultete” (Quality improvement and internationalization of bachelors programmes at Kaunas University of Technology Economics and Management Faculty) No. VP1-2.2-SMM-07-K-01-086.
2011-2011 Evaluation of Higher Education study programmes and Proposals for Improvement of Quality. Agreement No2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/00/
2011-2011 Mokslo ir studijų institucijų vertinimas. (Evaluation of research and study institutions) BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0050.
2014-2015 Finansų ir apskaitos studijų krypčių aprašo rengimo ekspertų grupės vadovė . Veikla vykdyta projekte „Studijas reglamentuojančių aprašų sistemos plėtra (SKAR-2) VP1-2.2-ŠMM-01-V-01-002
2018-2018 „Lietuvos aukštųjų mokyklų žinomumo ir prestižo didinimas Kazachstane, studijų Lietuvoje populiarinimas“
2018-2018 Erasmus +.Teaching mobillity. Tashkent Institute of Finance
2018-2018 Erasmus+ Staff training. Stažuotė Baku State University of Economics
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2010-2010 Vilniaus kolegijos Vadybos ir administravimo programos vertinimo ekspertas
2011-2011 Šv. Ignaco Lojolos Kolegijos vertinimo grupės narys
2011-2011 Šiaulių krašto vadybos, teisės ir kalbų kolegijos Vadybos ir buhalterinės apskaitos programų išsamiojo vertinimo grupės vadovas
2012-2012 Psichologijos akademijos paraiškos vykdyti studijas vertinimo grupės narys
2012-2012 Buhalterinės apskaitos studijų programos Vakarų Lietuvos verslo kolegijoje vertinimo grupės vadovas
2012-2012 Buhalterinės apskaitos studijų programos Klaipėdos verslo auštojoje mokykloje vertinimo grupės vadovas
2013-2013 Latvijos aukštųjų mokyklų studijų programų vertinimo ekspertų grupės narė vertinant studijų krypties „Ekonomika“ programas (projektas "Evaluation of Higher Education Study programmes and Proposals for Improvement of Quality'' Agreement No. 2 0 1 1 / 0012/1DP/1.1.2.2.1./11/IPIA/VIAA/001)
2013-2013 Latvijos aukštųjų mokyklų studijų programų vertinimo ekspertų grupės narė vertinant studijų krypties „Vadyba“ programas. (projektas "Evaluation of Higher Education Study programmes and Proposals for Improvement of Quality'' Agreement No. 2 0 1 1 / 0012/1DP/1.1.2.2.1./11/IPIA/VIAA/001)
2015-2015 LMT teiktų mokslininkų grupių projektų humanitarinių ir socialinių mokslų srityje paraiškų ekspertinis vertinimas
2015-2015 BA School of Business and Finance Business College (Latvija) studijų programų Marketing and Advertising ir Business vertinimo ekspertų grupės vadovas.
2016-2016 M. Tynyshpayev Kazakh Academy of Transport and Communications” JSC (Kazakstanas) studijų programų „Ekonomika“ „Finansai“ „Apskaita ir auditas“ išorinio vertinimo grupės tarptautinis ekspertas.
2016-2016 Kazakh University of Railways studijų programų specializuotos akreditacijos išorinio vertinimo komisijos darbe kaip tarptautinis ekspertas
2016-2016 Karaganda Economic University of Kazpotrebsoyuz doktorantūros studijų programų akreditacijos išorinio vertinimo komisijos darbe kaip tarptautinis ekspertas.,
2017-2017 Almaty Management University studijų programų specializuotos akreditacijos išorinio vertinimo komisijos darbe kaip tarptautinis ekspertas