Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Remigijus Ašmenskas
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus universitetas geografija, aukštasis išsilavinimas 1995
Vilniaus universitetas geografija, aukštasis išsilavinimas 1995
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 B2 B1
prancūzų A1 A2 A1
prancūzų A1 A2 A1
rusų C1 C2 B2
rusų C1 C2 B2
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
VGTU Lietuva Gautas ECDL pradmenų pažymėjimas sėkmingai išlaikius 4 modulių testus (Moduliai: 1 - Pagrindinės informacijos technologijos sąvokos; 2 - Naudojimasis kompiuteriu ir bylų tvarkymas; 3 - Tekstų tvarkymas; 7 - Informacija ir komunikacija). 2008-2008
VGTU Lietuva Gautas ECDL pradmenų pažymėjimas sėkmingai išlaikius 4 modulių testus (Moduliai: 1 - Pagrindinės informacijos technologijos sąvokos; 2 - Naudojimasis kompiuteriu ir bylų tvarkymas; 3 - Tekstų tvarkymas; 7 - Informacija ir komunikacija). 2008-2008
VGTU Lietuva Išlaikyti visi kompiuterio testai, reikalingi Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimui gauti 2009-2009
VGTU Lietuva Išlaikyti visi kompiuterio testai, reikalingi Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimui gauti 2009-2009
VGTU Lietuva 16 ak. val. mokymai tema "Dalykinis bendravimas" 2015-2015
VGTU Lietuva 16 ak. val. mokymai tema "Dalykinis bendravimas" 2015-2015