Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Alma Mačiulytė-Šniukienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Šiaulių universitetas Ekonomikos bakalauras, aukštasis išsilavinimas 2006
Šiaulių universitetas Ekonomikos bakalauras, aukštasis išsilavinimas 2006
Šiaulių universitetas Ekonomikos magistras, aukštasis išsilavinimas 2008
Šiaulių universitetas Ekonomikos magistras, aukštasis išsilavinimas 2008
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Socialinių mokslų srities Ekonomikos mokslo krypties daktaro laipsnis 2015
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Socialinių mokslų srities Ekonomikos mokslo krypties daktaro laipsnis 2015
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Televizijos priemonių mokslinio tyrimo institutas „Banga“ Braižytoja 1989-1992
Televizijos priemonių mokslinio tyrimo institutas „Banga“ Braižytoja 1989-1992
VĮ „Lietuvos telekomas“ Klientų aptarnavimo specialistė 1993-1997
VĮ „Lietuvos telekomas“ Klientų aptarnavimo specialistė 1993-1997
AB „Lietuvos telekomas“ Personalo tarnautoja 1997-1998
AB „Lietuvos telekomas“ Prekybos skyriaus vadybininkė 1998-1999
AB „Lietuvos telekomas“ Personalo tarnautoja 1997-1998
AB „Lietuvos telekomas“ Prekybos skyriaus vadybininkė 1998-1999
AB „Lietuvos telekomas“ Prekybos skyriaus vyresn. specialistė 1999-2002
AB „Lietuvos telekomas“ Prekybos skyriaus vyresn. specialistė 1999-2002
AB „Lietuvos telekomas“ Projektų skyriaus vyr. specialistė 2002-2003
AB „Lietuvos telekomas“ Projektų skyriaus vyr. specialistė 2002-2003
AB „TEO LT“ Logistikos ir turto departamento vyr. specialistė 2003-2008
AB „TEO LT“ Logistikos ir turto departamento vyr. specialistė 2003-2008
Šiaulių universitetas Lektorė 2008-2016
Šiaulių universitetas Lektorė 2008-2016
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Verslo vadybos fakultetas, Verslo technologijų katedra Asistentė 2012-2013
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Verslo vadybos fakultetas, Verslo technologijų katedra Asistentė 2012-2013
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Verslo vadybos fakultetas, Verslo technologijų ir verslininkystės katedra Lektorė 2015-2018
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Verslo vadybos fakultetas, Verslo technologijų ir verslininkystės katedra Lektorė 2015-2018
Šiaulių Universitetas, Ekonomikos katedra Ekonomikos katedros vedėja 2018-2019
Šiaulių Universitetas, Ekonomikos katedra Ekonomikos katedros vedėja 2018-2019
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Verslo vadybos fakultetas, Verslo technologijų ir verslininkystės katedra Docentė 2018--
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Verslo vadybos fakultetas, Verslo technologijų ir verslininkystės katedra Docentė 2018--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
S 004 Mačiulytė-Šniukienė Alma, Paliulis Narimantas Kazimieras, Šalies ūkio konkurencinio pranašumo didinimo problemos ir galimybės: darbo produktyvumo atvejis // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika.. ISSN 2029-2341. Vol. 3, nr. 4 (2011) p. 35-42. 2011
S 004 Mačiulytė-Šniukienė Alma, Paliulis Narimantas Kazimieras, Šalies ūkio konkurencinio pranašumo didinimo problemos ir galimybės: darbo produktyvumo atvejis // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika.. ISSN 2029-2341. Vol. 3, nr. 4 (2011) p. 35-42. 2011
S 004 Mačiulytė-Šniukienė, A., Montvilaitė, K. 2012. Evaluation of Innovations as a Labour Productivity Increasing factor: The Case of the European Union Countries, Socialiniai tyrimai / Social Research, 4(29): 45-58. ISSN 1392-3110 (SocINDEX (EBSCO); SocINDEX with Full Text (EBSCO); Current Abstracts (EBSCO); Index Copernicus; CEEOL; TOC Premier; atvirosios prieigos žurnalų duomenų bazė DOAJ). 2012
S 004 Paliulis, K.N.; Mačiulytė-Šniukienė, A., Vizbaras, A. 2012. Informacinės visuomenės plėtros ir jos įtakos darbo produktyvumui vertinimas: Lietuva Europos Sąjungos šalių kontekste, Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos, 2(26): 17-32. ISSN 1648-9098 (Index Copernicus). 2012
S 004 Mačiulytė-Šniukienė, A., Montvilaitė, K. 2012. Evaluation of Innovations as a Labour Productivity Increasing factor: The Case of the European Union Countries, Socialiniai tyrimai / Social Research, 4(29): 45-58. ISSN 1392-3110 (SocINDEX (EBSCO); SocINDEX with Full Text (EBSCO); Current Abstracts (EBSCO); Index Copernicus; CEEOL; TOC Premier; atvirosios prieigos žurnalų duomenų bazė DOAJ). 2012
S 004 Paliulis, K.N.; Mačiulytė-Šniukienė, A., Vizbaras, A. 2012. Informacinės visuomenės plėtros ir jos įtakos darbo produktyvumui vertinimas: Lietuva Europos Sąjungos šalių kontekste, Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos, 2(26): 17-32. ISSN 1648-9098 (Index Copernicus). 2012
S 004 Mačiulytė-Šniukienė, A.; Gaile-Sarkane, E. 2014. Impact of information and telecommunication technologies development on labour productivity. Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 110: 1271 – 1282. Published by Elsevier Ltd, doi: 10.1016/j.sbspro.2013.12.974. 2014
S 004 Cibulskienė, D.; Mačiulytė-Šniukienė, A. 2014. Evaluation of the impact of economic openness on labour productivity. Central and Eastern European Journal of Management and Economics / CEEJME, 2(4): 225-253, Poland: Wroclaw School of banking (Index Copernicus). 2014
S 004 Mačiulytė-Šniukienė Alma, Evaluation of information and communication technologies as the factor increasing labour productivity // International journal of transitions and innovation systems, Zagreb: Inderscience Enterprises Ltd. ISSN 1745-0071. Vol. 3, No. 4 (2014) p. 362-379. 2014
S 004 Mačiulytė-Šniukienė, A.; Gaile-Sarkane, E. 2014. Impact of information and telecommunication technologies development on labour productivity. Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 110: 1271 – 1282. Published by Elsevier Ltd, doi: 10.1016/j.sbspro.2013.12.974. 2014
S 004 Cibulskienė, D.; Mačiulytė-Šniukienė, A. 2014. Evaluation of the impact of economic openness on labour productivity. Central and Eastern European Journal of Management and Economics / CEEJME, 2(4): 225-253, Poland: Wroclaw School of banking (Index Copernicus). 2014
S 004 Mačiulytė-Šniukienė Alma, Evaluation of information and communication technologies as the factor increasing labour productivity // International journal of transitions and innovation systems, Zagreb: Inderscience Enterprises Ltd. ISSN 1745-0071. Vol. 3, No. 4 (2014) p. 362-379. 2014
S 004 Butkus, Mindaugas; Mačiulytė-Šniukienė, Alma; Matuzevičiūtė, Kristina. Socio-demographic factors influencing attitude towards refugees: an analysis of data from european social survey // Globalization and its socio-economic consequences : 16th international scientific conference, 5th–6th October 2016, Rajecke Teplice, Slovak Republic : proceedings. Part I. Zilina : University of Zilina, 2016. ISBN 9788081541919. p. 286-294. [Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (Web of Science)] [M.kr.: S 004] [Aut. ind.: 0,333] 2016
S 004 Butkus, Mindaugas; Mačiulytė-Šniukienė, Alma; Davidavičienė, Vida; Matuzevičiūtė, Kristina. Factors influencing society’s attitudes towards internal and external EU immigrants // Filosofija. Sociologija = Philosophy, sociology. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. eISSN 2424-4546. 2016, T. 27, nr. 4, p. 292-303. [Arts & Humanities Citation Index (Web of Science); Scopus; Social Sciences Citation Index (Web of Science)] [M.kr.: S 004,S 005] [Citav. rod.: 0,686 (2016, InCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 0,250] 2016
S 004 Butkus, Mindaugas; Mačiulytė-Šniukienė, Alma; Matuzevičiūtė, Kristina. Socio-demographic factors influencing attitude towards refugees: an analysis of data from european social survey // Globalization and its socio-economic consequences : 16th international scientific conference, 5th–6th October 2016, Rajecke Teplice, Slovak Republic : proceedings. Part I. Zilina : University of Zilina, 2016. ISBN 9788081541919. p. 286-294. [Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (Web of Science)] [M.kr.: S 004] [Aut. ind.: 0,333] 2016
S 004 Butkus, Mindaugas; Mačiulytė-Šniukienė, Alma; Davidavičienė, Vida; Matuzevičiūtė, Kristina. Factors influencing society’s attitudes towards internal and external EU immigrants // Filosofija. Sociologija = Philosophy, sociology. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. eISSN 2424-4546. 2016, T. 27, nr. 4, p. 292-303. [Arts & Humanities Citation Index (Web of Science); Scopus; Social Sciences Citation Index (Web of Science)] [M.kr.: S 004,S 005] [Citav. rod.: 0,686 (2016, InCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 0,250] 2016
S 004 Butkus, Mindaugas; Mačiulytė-Šniukienė, Alma; Matuzevičiūtė, Kristina. Globalization, development and economic growth: the case of eu member states // Globalization and its socio-economic consequences : 17th international scientific conference, 4th–5th October 2017, Rajecke Teplice, Slovak Republic : proceedings (part 1). Zilina : University of Zilina, 2017. ISBN 9788081542121. p. 240-247. [M.kr.: S 004] [Aut. ind.: 0,333] 2017
S 004 Butkus, Mindaugas; Mačiulytė-Šniukienė, Alma; Matuzevičiūtė, Kristina. Globalization, development and economic growth: the case of eu member states // Globalization and its socio-economic consequences : 17th international scientific conference, 4th–5th October 2017, Rajecke Teplice, Slovak Republic : proceedings (part 1). Zilina : University of Zilina, 2017. ISBN 9788081542121. p. 240-247. [M.kr.: S 004] [Aut. ind.: 0,333] 2017
S 004 Butkus, Mindaugas; Mačiulytė-Šniukienė, Alma; Matuzevičiūtė, Kristina; Davidavičienė, Vida. Society’s attitudes towards impact of immigration: case of EU countries = Дослідження с тавлення суспільства до наслідків імміграції на прикладі країн ЄС = Исследование отношения общества к последствиям иммиграции на примере стран ЕС // Marketing and management of innovations = Маркетинг і менеджмент інновацій. Sumy : Sumy State University. ISSN 2218-4511. eISSN 2227-6718. 2018, iss. 1, art. no. 26, p. 338-352. DOI: 10.21272/mmi.2018.1-26. [Emerging Sources Citation Index (Web of Science); IndexCopernicus] [M.kr.: S 004] [Aut. ind.: 0,250] 2018
S 004, S 003 Mačiulytė-Šniukienė, Alma; Matuzevičiūtė, Kristina. Impact of human capital development on productivity growth in EU member states // Business, management and education. Vilnius : VGTU Press. ISSN 2029-7491. eISSN 20296169. 2018, Vol. 16, iss. 1, p. 1-12. DOI: 10.3846/bme.2018.66. [Academic Search Complete; DOAJ; Emerging Sources Citation Index (Web of Science); CEEOL – Central and Eastern European Online Library; Gale's Academic OneFile; IndexCopernicus] [M.kr.: S 004] [Aut. ind.: 0,500] 2018
S 004 Butkus, Mindaugas; Cibulskienė, Diana; Mačiulytė-Šniukienė, Alma; Matuzevičiūtė, Kristina. What is the evolution of convergence in the EU? Decomposing EU disparities up to NUTS 3 level // Sustainability. Basel : MDPI. ISSN 2071-1050. 2018, Vol. 10, iss. 5, Article 1552, p. 1-37. DOI: 10.3390/su10051552. [Current Contents / Agriculture, Biology & Environmental Sciences; Current Contents / Social & Behavioral Sciences; DOAJ; CABI Global Health; Scopus; IDEAS; GEOBASE (Elsevier); INSPEC; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: S 004] [Citav. rod.: 2,592 (2018, InCites JCR SCIE); Citav. rod.: 2,592 (2018, InCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 0,250] 2018
S 004 Butkus, Mindaugas; Mačiulytė-Šniukienė, Alma; Matuzevičiūtė, Kristina; Davidavičienė, Vida. Society’s attitudes towards impact of immigration: case of EU countries = Дослідження с тавлення суспільства до наслідків імміграції на прикладі країн ЄС = Исследование отношения общества к последствиям иммиграции на примере стран ЕС // Marketing and management of innovations = Маркетинг і менеджмент інновацій. Sumy : Sumy State University. ISSN 2218-4511. eISSN 2227-6718. 2018, iss. 1, art. no. 26, p. 338-352. DOI: 10.21272/mmi.2018.1-26. [Emerging Sources Citation Index (Web of Science); IndexCopernicus] [M.kr.: S 004] [Aut. ind.: 0,250] 2018
S 004, S 003 Mačiulytė-Šniukienė, Alma; Matuzevičiūtė, Kristina. Impact of human capital development on productivity growth in EU member states // Business, management and education. Vilnius : VGTU Press. ISSN 2029-7491. eISSN 20296169. 2018, Vol. 16, iss. 1, p. 1-12. DOI: 10.3846/bme.2018.66. [Academic Search Complete; DOAJ; Emerging Sources Citation Index (Web of Science); CEEOL – Central and Eastern European Online Library; Gale's Academic OneFile; IndexCopernicus] [M.kr.: S 004] [Aut. ind.: 0,500] 2018
S 004 Butkus, Mindaugas; Cibulskienė, Diana; Mačiulytė-Šniukienė, Alma; Matuzevičiūtė, Kristina. What is the evolution of convergence in the EU? Decomposing EU disparities up to NUTS 3 level // Sustainability. Basel : MDPI. ISSN 2071-1050. 2018, Vol. 10, iss. 5, Article 1552, p. 1-37. DOI: 10.3390/su10051552. [Current Contents / Agriculture, Biology & Environmental Sciences; Current Contents / Social & Behavioral Sciences; DOAJ; CABI Global Health; Scopus; IDEAS; GEOBASE (Elsevier); INSPEC; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: S 004] [Citav. rod.: 2,592 (2018, InCites JCR SCIE); Citav. rod.: 2,592 (2018, InCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 0,250] 2018
S 004 Butkus, Mindaugas; Cibulskienė, Diana; Mačiulytė-Šniukienė, Alma; Matuzevičiūtė, Kristina. What is the evolution of convergence in the EU? Decomposing EU disparities up to NUTS 3 level // Sustainability. Basel : MDPI. ISSN 2071-1050. 2018, Vol. 10, iss. 5, Article 1552, p. 1-37. DOI: 10.3390/su10051552. [Current Contents / Agriculture, Biology & Environmental Sciences; Current Contents / Social & Behavioral Sciences; DOAJ; CABI Global Health; Scopus; IDEAS; GEOBASE (Elsevier); INSPEC; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: S 004] [Citav. rod.: 2,592 (2018, InCites JCR SCIE); Citav. rod.: 2,592 (2018, InCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 0,250] 2018
S 004 Butkus, Mindaugas; Cibulskienė, Diana; Mačiulytė-Šniukienė, Alma; Matuzevičiūtė, Kristina. What is the evolution of convergence in the EU? Decomposing EU disparities up to NUTS 3 level // Sustainability. Basel : MDPI. ISSN 2071-1050. 2018, Vol. 10, iss. 5, Article 1552, p. 1-37. DOI: 10.3390/su10051552. [Current Contents / Agriculture, Biology & Environmental Sciences; Current Contents / Social & Behavioral Sciences; DOAJ; CABI Global Health; Scopus; IDEAS; GEOBASE (Elsevier); INSPEC; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: S 004] [Citav. rod.: 2,592 (2018, InCites JCR SCIE); Citav. rod.: 2,592 (2018, InCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 0,250] 2018
S 004 Butkus, Mindaugas; Mačiulytė-Šniukienė, Alma; Matuzevičiūtė, Kristina; Cibulskienė, Diana. What is the return on investing European regional development and Cohesion funds? Difference-in-differences estimator approach // Ekonomický časopis. Bratislava : Slovak Academic Press. ISSN 0013-3035. 2019, vol. 67, iss. 6, p. 647-676. [Current Contents / Social & Behavioral Sciences; Scopus; CEEOL – Central and Eastern European Online Library; Social Sciences Citation Index (Web of Science)] [M.kr.: S 004] [Citav. rod.: 0,843 (2018, InCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 0,250] 2019
S 004, S003 Davidavičienė, Vida; Mačiulytė-Šniukienė, Alma. The impact of international trade on EU member states performance // New challenges of economic and business development – 2019: incentives for sustainable economic growth : the 11th international scientific conference, May 16 -18, 2019 Riga, University of Latvia : proceedings / organised by Faculty of Business, Management and Economics, University of Latvia. Riga : University of Latvia, 2019. ISBN 9789934184284. p. 204-216. [M.kr.: S 003,S 004] [Aut. ind.: 0,500] 2019
S 004, S 003 Vitonytė, Dovilė; Mačiulytė-Šniukienė, Alma. Bankroto tikimybės vertinimo modelis skirtingo mokumo ir pelningumo įmonėms = The model of bankruptcy prediction assesment for different solvency and profitability companies // 22-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2019 m. vasario 13 d. Vilnius = Proceedings of the 22nd Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 13 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius : VGTU leidykla Technika. eISSN 2029-7149. 2019, art. no. vvf.2019.006, p. 1-9. [M.kr.: S 003,S 004] [Aut. ind.: 0,500 2019
S 004, S 003 Škėlaitė, Beatričė; Mačiulytė-Šniukienė, Alma. Gamybinių įmonių veiklos efektyvumo vertinimo teoriniai aspektai ir modelis = Theoretical aspects of evaluation manufacturing companies efficiency and model // 22-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2019 m. vasario 13 d. Vilnius = Proceedings of the 22nd Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 13 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius : VGTU leidykla Technika. eISSN 2029-7149. 2019, art. no. vvf.2019.008, p. 1-8. [M.kr.: S 003,S 004] [Aut. ind.: 0,500] 2019
S 004 Mačiulytė-Šniukienė, Alma; Matuzevičiūtė, Kristina; Ruplienė, Dovilė. Evaluating the impact of ageing population on labour market // Contemporary Issues in Business, Management and Economics Engineering (CIBMEE-2019) : international scientific conference, May 9-10, Vilnius, Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius : VGTU Press, 2019, cibmee.2019.005. ISBN 9786094761614. eISBN 9786094761621. eISSN 2538-8711. p. 1-10. DOI: 10.3846/cibmee.2019.005. [M.kr.: S 004] [Aut. ind.: 0,334] 2019
S 004 Butkus, Mindaugas; Cibulskienė, Diana; Mačiulytė-Šniukienė, Alma; Matuzevičiūtė, Kristina. What is the evolution of convergence in the EU? Decomposing EU disparities up to NUTS 3 level // Sustainability. Basel : MDPI. ISSN 2071-1050. 2018, Vol. 10, iss. 5, Article 1552, p. 1-37. DOI: 10.3390/su10051552. [Current Contents / Agriculture, Biology & Environmental Sciences; Current Contents / Social & Behavioral Sciences; DOAJ; CABI Global Health; Scopus; IDEAS; GEOBASE (Elsevier); INSPEC; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: S 004] [Citav. rod.: 2,592 (2018, InCites JCR SCIE); Citav. rod.: 2,592 (2018, InCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 0,250] 2018
S 004 Butkus, Mindaugas; Cibulskienė, Diana; Mačiulytė-Šniukienė, Alma; Matuzevičiūtė, Kristina. What is the evolution of convergence in the EU? Decomposing EU disparities up to NUTS 3 level // Sustainability. Basel : MDPI. ISSN 2071-1050. 2018, Vol. 10, iss. 5, Article 1552, p. 1-37. DOI: 10.3390/su10051552. [Current Contents / Agriculture, Biology & Environmental Sciences; Current Contents / Social & Behavioral Sciences; DOAJ; CABI Global Health; Scopus; IDEAS; GEOBASE (Elsevier); INSPEC; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: S 004] [Citav. rod.: 2,592 (2018, InCites JCR SCIE); Citav. rod.: 2,592 (2018, InCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 0,250] 2018
S 004 Butkus, Mindaugas; Mačiulytė-Šniukienė, Alma; Matuzevičiūtė, Kristina; Cibulskienė, Diana. What is the return on investing European regional development and Cohesion funds? Difference-in-differences estimator approach // Ekonomický časopis. Bratislava : Slovak Academic Press. ISSN 0013-3035. 2019, vol. 67, iss. 6, p. 647-676. [Current Contents / Social & Behavioral Sciences; Scopus; CEEOL – Central and Eastern European Online Library; Social Sciences Citation Index (Web of Science)] [M.kr.: S 004] [Citav. rod.: 0,843 (2018, InCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 0,250] 2019
S 004, S003 Davidavičienė, Vida; Mačiulytė-Šniukienė, Alma. The impact of international trade on EU member states performance // New challenges of economic and business development – 2019: incentives for sustainable economic growth : the 11th international scientific conference, May 16 -18, 2019 Riga, University of Latvia : proceedings / organised by Faculty of Business, Management and Economics, University of Latvia. Riga : University of Latvia, 2019. ISBN 9789934184284. p. 204-216. [M.kr.: S 003,S 004] [Aut. ind.: 0,500] 2019
S 004, S 003 Vitonytė, Dovilė; Mačiulytė-Šniukienė, Alma. Bankroto tikimybės vertinimo modelis skirtingo mokumo ir pelningumo įmonėms = The model of bankruptcy prediction assesment for different solvency and profitability companies // 22-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2019 m. vasario 13 d. Vilnius = Proceedings of the 22nd Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 13 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius : VGTU leidykla Technika. eISSN 2029-7149. 2019, art. no. vvf.2019.006, p. 1-9. [M.kr.: S 003,S 004] [Aut. ind.: 0,500 2019
S 004, S 003 Škėlaitė, Beatričė; Mačiulytė-Šniukienė, Alma. Gamybinių įmonių veiklos efektyvumo vertinimo teoriniai aspektai ir modelis = Theoretical aspects of evaluation manufacturing companies efficiency and model // 22-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2019 m. vasario 13 d. Vilnius = Proceedings of the 22nd Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 13 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius : VGTU leidykla Technika. eISSN 2029-7149. 2019, art. no. vvf.2019.008, p. 1-8. [M.kr.: S 003,S 004] [Aut. ind.: 0,500] 2019
S 004 Mačiulytė-Šniukienė, Alma; Matuzevičiūtė, Kristina; Ruplienė, Dovilė. Evaluating the impact of ageing population on labour market // Contemporary Issues in Business, Management and Economics Engineering (CIBMEE-2019) : international scientific conference, May 9-10, Vilnius, Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius : VGTU Press, 2019, cibmee.2019.005. ISBN 9786094761614. eISBN 9786094761621. eISSN 2538-8711. p. 1-10. DOI: 10.3846/cibmee.2019.005. [M.kr.: S 004] [Aut. ind.: 0,334] 2019
S 004, S 003 Stankevičienė, Jelena (red.); Skvarciany, Viktorija (red.); Martinkutė-Kaulienė, Raimonda (red.); Jokšienė, Izolda (red.); Mačiulytė-Šniukienė, Alma (red.); Tamošiūnas, Andrius (red.); Mitkus, Sigitas (red.); Jurevičienė, Daiva (red.); Miečinskienė, Algita (red.); Skačkauskienė, Ilona (red.); Davidavičienė, Vida (red.). International scientific conference Contemporary issues in business, management and economics engineering (CIBMEE 2019), 9-10 May 2019, Vilnius, Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius : Technika, 2019. 899 p. ISBN 9786094761614. eISBN 9786094761621. [M.kr.: S 003,S 004] [Aut. lankų sk.: 64,214] [Aut. ind. aut. lankais: 5,779] [Indėlis aut. lankais grupėje: 5,779] 2019
S 004, S 003 Stankevičienė, Jelena (red.); Skvarciany, Viktorija (red.); Martinkutė-Kaulienė, Raimonda (red.); Jokšienė, Izolda (red.); Mačiulytė-Šniukienė, Alma (red.); Tamošiūnas, Andrius (red.); Mitkus, Sigitas (red.); Jurevičienė, Daiva (red.); Miečinskienė, Algita (red.); Skačkauskienė, Ilona (red.); Davidavičienė, Vida (red.). International scientific conference Contemporary issues in business, management and economics engineering (CIBMEE 2019), 9-10 May 2019, Vilnius, Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius : Technika, 2019. 899 p. ISBN 9786094761614. eISBN 9786094761621. [M.kr.: S 003,S 004] [Aut. lankų sk.: 64,214] [Aut. ind. aut. lankais: 5,779] [Indėlis aut. lankais grupėje: 5,779] 2019
S 004 Butkus, Mindaugas; Mačiulytė-Šniukienė, Alma; Matuzevičiūtė, Kristina; Cibulskienė, Diana. What is the return on investing European regional development and Cohesion funds? Difference-in-differences estimator approach // Ekonomický časopis. Bratislava : Slovak Academic Press. ISSN 0013-3035. 2019, vol. 67, iss. 6, p. 647-676. [Current Contents / Social & Behavioral Sciences; Scopus; CEEOL – Central and Eastern European Online Library; Social Sciences Citation Index (Web of Science)] [M.kr.: S 004] [Citav. rod.: 0,843 (2018, InCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 0,250] 2019
S 004 Mačiulytė-Šniukienė, Alma; Butkus, Mindaugas. Impact of information and communication technologies on productivity growth // International journal of information technology and management: Special issue on Information and communication technologies for business process efficiency and effectiveness. Geneve : Inderscience Enterprises Ltd. ISSN 1461-4111. eISSN 1741-5179. 2020, vol. 19, no. 1, p. 1-18. DOI: 10.1504/IJITM.2020.104501. [RePec; ACM Digital Library; Scopus; Gale's Academic OneFile; ProQuest Central; Business Source Premier; Compendex; INSPEC] [M.kr.: S 003,S 004] [Aut. ind.: 0,500] 2019
S 004 Butkus, Mindaugas; Matuzevičiūtė, Kristina; Mačiulytė-Šniukienė, Alma. Do economic conditions still cause Crime? Some comforting empirical evidences from EU panel = Da li gospodarski uvjeti i dalje uzrokuju zločin? Neki uvjerljivi empirijski dokazi iz EU panela // Zbornik Radova Ekonomskog Fakulteta u Rijeci - proceedings of Rijeka Faculty of Economics. Rijeka : University of Rijeka. ISSN 1331-8004. eISSN 1846-7520. 2019, vol. 37, iss. 2, p. 603-628. DOI: 10.18045/zbefri.2019.2.603. [EconLit; DOAJ; ERIH Plus; Emerging Sources Citation Index (Web of Science); Scopus; SocIndex; ProQuest Central; IBSS; CAB Abstracts] [M.kr.: S 004] [Aut. ind.: 0,333] 2019
S 004 Butkus, Mindaugas; Mačiulytė-Šniukienė, Alma; Matuzevičiūtė, Kristina; Cibulskienė, Diana. What is the return on investing European regional development and Cohesion funds? Difference-in-differences estimator approach // Ekonomický časopis. Bratislava : Slovak Academic Press. ISSN 0013-3035. 2019, vol. 67, iss. 6, p. 647-676. [Current Contents / Social & Behavioral Sciences; Scopus; CEEOL – Central and Eastern European Online Library; Social Sciences Citation Index (Web of Science)] [M.kr.: S 004] [Citav. rod.: 0,843 (2018, InCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 0,250] 2019
S 004 Butkus, Mindaugas; Mačiulytė-Šniukienė, Alma; Matuzevičiūtė, Kristina; Cibulskienė, Diana. Does financial support from ERDF and CF contribute to convergence in the EU? Empirical evidence at NUTS 3 level // Prague economic papers. Prague : University of Economics. ISSN 1210-0455. eISSN 2336-730X. 2020, vol. 29, iss. 3, p. 315-329. DOI: 10.18267/j.pep.737. [EconLit; RePec; Scopus; Social Sciences Citation Index (Web of Science)] [M.kr.: S 004] [Citav. rod.: 0,687 (2019, InCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 0,250] 2020
S 004 Butkus, Mindaugas; Maciulyte-Sniukiene, Alma; Matuzeviciute, Kristina. Heterogeneous growth outcomes of the EU’s regional financial support mediated by institutions with some empirical evidences at NUTS 3 level // Review of Regional Research. Heidelberg : Springer. ISSN 0173-7600. eISSN 1613-9836. 2020, vol. 40, iss. 1, p. 33-66. DOI: 10.1007/s10037-019-00137-z. [Agricultural & Environmental Science Database; Emerging Sources Citation Index (Web of Science); SpringerLink] [M.kr.: S 004] [Aut. ind.: 0,333] 2020
S 004 Butkus, Mindaugas; Cibulskienė, Diana; Mačiulytė-Šniukienė, Alma; Matuzevičiūtė, Kristina. Non-linear and lagging convergence effects of the EU’s regional support at NUTS 3 level // Journal of urban and regional analysis. Bucharest : University of Bucharest. ISSN 2067-4082. eISSN 2068-9969. 2020, vol. 12, iss. 1, p. 35-51. DOI: 10.37043/JURA.2020.12.1.3. [DOAJ; ERIH Plus; Emerging Sources Citation Index (Web of Science); Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); Scopus; Index Copernicus Master List] [M.kr.: S 004] [Aut. ind.: 0,250] 2020
S 004 Butkus, Mindaugas; Mačiulytė-Šniukienė, Alma; Matuzevičiūtė, Kristina. The role of institutions in shaping geography of development disparities across European Union // Geografický časopis = Geographical journal. Bratislava : Slovak Academic Press. ISSN 0016-7193. eISSN 2453-8787. 2020, vol. 72, no. 1, p. 27-49. DOI: 10.31577/geogrcas.2020.72.1.02. [GEOBASE; Scopus] [M.kr.: S 004] [Aut. ind.: 0,333] 2020
S 004 Butkus, Mindaugas; Mačiulytė-Šniukienė, Alma; Matuzevičiūtė, Kristina. Mediating effects of cohesion policy and institutional quality on convergence between eu regions: an examination based on a conditional beta-convergence model with a 3-way multiplicative term // Sustainability. Basel : MDPI. ISSN 2071-1050. 2020, vol. 12, iss. 7, art. no. 3025, p. 1-39. DOI: 10.3390/su12073025. [Current Contents / Agriculture, Biology & Environmental Sciences; Current Contents / Social & Behavioral Sciences; DOAJ; Scopus; Social Sciences Citation Index (Web of Science); GEOBASE (Elsevier); INSPEC; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: S 004] [Aut. ind.: 0,333] 2020
S 004, S 003 Dadelytė, Elena; Mačiulytė-Šniukienė, Alma. Technologinių inovacijų poveikis telematikos įmonių konkurencingumui = The impact of technological innovations on the competitiveness of the telematic companies // Mokslas – Lietuvos ateitis. Ekonomika ir vadyba = Science – Future of Lithuania. Economics and management. Vilnius : VGTU leidykla „Technika“. ISSN 2029-2341. eISSN 2029-2252. 2020, vol. 12, p. 1-11. DOI: 10.3846/mla.2020.12433. [Dimensions; Academic Search Complete; DOAJ; TOC Premier; Gale's Academic OneFile] [M.kr.: S 004, S 003] [Aut. ind.: 0,500] 2020
S 004, S 003 Dadelytė, Elena; Mačiulytė-Šniukienė, Alma. Technologinių inovacijų poveikis telematikos įmonių konkurencingumui = The impact of technological innovations on the competitiveness of the telematic companies // Mokslas – Lietuvos ateitis. Ekonomika ir vadyba = Science – Future of Lithuania. Economics and management. Vilnius : VGTU leidykla „Technika“. ISSN 2029-2341. eISSN 2029-2252. 2020, vol. 12, p. 1-11. DOI: 10.3846/mla.2020.12433. [Dimensions; Academic Search Complete; DOAJ; TOC Premier; Gale's Academic OneFile] [M.kr.: S 004, S 003] [Aut. ind.: 0,500] 2020
S 004 Mačiulytė-Šniukienė, Alma; Butkus, Mindaugas. Impact of information and communication technologies on productivity growth // International journal of information technology and management: Special issue on Information and communication technologies for business process efficiency and effectiveness. Geneve : Inderscience Enterprises Ltd. ISSN 1461-4111. eISSN 1741-5179. 2020, vol. 19, no. 1, p. 1-18. DOI: 10.1504/IJITM.2020.104501. [RePec; ACM Digital Library; Scopus; Gale's Academic OneFile; ProQuest Central; Business Source Premier; Compendex; INSPEC] [M.kr.: S 003,S 004] [Aut. ind.: 0,500] 2019
S 004 Butkus, Mindaugas; Matuzevičiūtė, Kristina; Mačiulytė-Šniukienė, Alma. Do economic conditions still cause Crime? Some comforting empirical evidences from EU panel = Da li gospodarski uvjeti i dalje uzrokuju zločin? Neki uvjerljivi empirijski dokazi iz EU panela // Zbornik Radova Ekonomskog Fakulteta u Rijeci - proceedings of Rijeka Faculty of Economics. Rijeka : University of Rijeka. ISSN 1331-8004. eISSN 1846-7520. 2019, vol. 37, iss. 2, p. 603-628. DOI: 10.18045/zbefri.2019.2.603. [EconLit; DOAJ; ERIH Plus; Emerging Sources Citation Index (Web of Science); Scopus; SocIndex; ProQuest Central; IBSS; CAB Abstracts] [M.kr.: S 004] [Aut. ind.: 0,333] 2019
S 004 Butkus, Mindaugas; Mačiulytė-Šniukienė, Alma; Matuzevičiūtė, Kristina; Cibulskienė, Diana. Does financial support from ERDF and CF contribute to convergence in the EU? Empirical evidence at NUTS 3 level // Prague economic papers. Prague : University of Economics. ISSN 1210-0455. eISSN 2336-730X. 2020, vol. 29, iss. 3, p. 315-329. DOI: 10.18267/j.pep.737. [EconLit; RePec; Scopus; Social Sciences Citation Index (Web of Science)] [M.kr.: S 004] [Citav. rod.: 0,687 (2019, InCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 0,250] 2020
S 004 Butkus, Mindaugas; Maciulyte-Sniukiene, Alma; Matuzeviciute, Kristina. Heterogeneous growth outcomes of the EU’s regional financial support mediated by institutions with some empirical evidences at NUTS 3 level // Review of Regional Research. Heidelberg : Springer. ISSN 0173-7600. eISSN 1613-9836. 2020, vol. 40, iss. 1, p. 33-66. DOI: 10.1007/s10037-019-00137-z. [Agricultural & Environmental Science Database; Emerging Sources Citation Index (Web of Science); SpringerLink] [M.kr.: S 004] [Aut. ind.: 0,333] 2020
S 004 Butkus, Mindaugas; Cibulskienė, Diana; Mačiulytė-Šniukienė, Alma; Matuzevičiūtė, Kristina. Non-linear and lagging convergence effects of the EU’s regional support at NUTS 3 level // Journal of urban and regional analysis. Bucharest : University of Bucharest. ISSN 2067-4082. eISSN 2068-9969. 2020, vol. 12, iss. 1, p. 35-51. DOI: 10.37043/JURA.2020.12.1.3. [DOAJ; ERIH Plus; Emerging Sources Citation Index (Web of Science); Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); Scopus; Index Copernicus Master List] [M.kr.: S 004] [Aut. ind.: 0,250] 2020
S 004, S 003 Mačiulytė-Šniukienė, Alma; Burinskienė, Aurelija. Logistics and international trade development relationship: evidence of European Union member states // 11th International Scientific Conference “Business and Management 2020”, May 7–8, 2020, Vilnius, Lithuania. Vilnius : VGTU Press, 2020. ISBN 9786094762314. eISBN 9786094762307. ISSN 2029-4441. eISSN 2029-929X. p. 139-148. DOI: 10.3846/bm.2020.524. [M.kr.: S 004,S 003] [Aut. ind.: 0,500] 2020
S 004 Butkus, Mindaugas; Mačiulytė-Šniukienė, Alma; Matuzevičiūtė, Kristina. The role of institutions in shaping geography of development disparities across European Union // Geografický časopis = Geographical journal. Bratislava : Slovak Academic Press. ISSN 0016-7193. eISSN 2453-8787. 2020, vol. 72, no. 1, p. 27-49. DOI: 10.31577/geogrcas.2020.72.1.02. [GEOBASE; Scopus] [M.kr.: S 004] [Aut. ind.: 0,333] 2020
S 004 Butkus, Mindaugas; Mačiulytė-Šniukienė, Alma; Matuzevičiūtė, Kristina. Mediating effects of cohesion policy and institutional quality on convergence between eu regions: an examination based on a conditional beta-convergence model with a 3-way multiplicative term // Sustainability. Basel : MDPI. ISSN 2071-1050. 2020, vol. 12, iss. 7, art. no. 3025, p. 1-39. DOI: 10.3390/su12073025. [Current Contents / Agriculture, Biology & Environmental Sciences; Current Contents / Social & Behavioral Sciences; DOAJ; Scopus; Social Sciences Citation Index (Web of Science); GEOBASE (Elsevier); INSPEC; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: S 004] [Aut. ind.: 0,333] 2020
S 004 Butkus, Mindaugas; Mačiulytė-Šniukienė, Alma; Matuzevičiūtė, Kristina. Are the marginal convergence outcomes of the Cohesion Policy diminishing? // Journal of business economics and management. Vilnius : VGTU Press. ISSN 1611-1699. eISSN 2029-4433. 2020, vol. 21, iss. 5, p. 1390-1410. DOI:10.3846/jbem.2020.13170. [Scopus; Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; ICONDA [M.kr.: S 004] [Citav. rod.: 1,640 (2019, InCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 0,333] 2020
S 004, S 003 Dadelytė, Elena; Mačiulytė-Šniukienė, Alma. Technologinių inovacijų poveikis telematikos įmonių konkurencingumui = The impact of technological innovations on the competitiveness of the telematic companies // Mokslas – Lietuvos ateitis. Ekonomika ir vadyba = Science – Future of Lithuania. Economics and management. Vilnius : VGTU leidykla „Technika“. ISSN 2029-2341. eISSN 2029-2252. 2020, vol. 12, p. 1-11. DOI: 10.3846/mla.2020.12433. [Dimensions; Academic Search Complete; DOAJ; TOC Premier; Gale's Academic OneFile] [M.kr.: S 004, S 003] [Aut. ind.: 0,500] 2020
S 004, S 003 Dadelytė, Elena; Mačiulytė-Šniukienė, Alma. Technologinių inovacijų poveikis telematikos įmonių konkurencingumui = The impact of technological innovations on the competitiveness of the telematic companies // Mokslas – Lietuvos ateitis. Ekonomika ir vadyba = Science – Future of Lithuania. Economics and management. Vilnius : VGTU leidykla „Technika“. ISSN 2029-2341. eISSN 2029-2252. 2020, vol. 12, p. 1-11. DOI: 10.3846/mla.2020.12433. [Dimensions; Academic Search Complete; DOAJ; TOC Premier; Gale's Academic OneFile] [M.kr.: S 004, S 003] [Aut. ind.: 0,500] 2020
S 004, S 003 Mačiulytė-Šniukienė, Alma; Davidavičienė, Vida. The impact of financial openness on eu member states productivity // New challenges in economic and business development – 2020: Economic inequality and well-being : 12th international scientific conference proceedings, October 2, 2020, Riga, University of Latvia. Riga : University of Latvia, 2020. ISBN 9789934185984. p. 234-245. [M.kr.: S 003, S 004] [Aut. ind.: 0,500] 2020
S 004, S 003 Mačiulytė-Šniukienė, Alma; Burinskienė, Aurelija. Logistics and international trade development relationship: evidence of European Union member states // 11th International Scientific Conference “Business and Management 2020”, May 7–8, 2020, Vilnius, Lithuania. Vilnius : VGTU Press, 2020. ISBN 9786094762314. eISBN 9786094762307. ISSN 2029-4441. eISSN 2029-929X. p. 139-148. DOI: 10.3846/bm.2020.524. [M.kr.: S 004,S 003] [Aut. ind.: 0,500] 2020
S 004 Butkus, Mindaugas; Mačiulytė-Šniukienė, Alma; Matuzevičiūtė, Kristina. Are the marginal convergence outcomes of the Cohesion Policy diminishing? // Journal of business economics and management. Vilnius : VGTU Press. ISSN 1611-1699. eISSN 2029-4433. 2020, vol. 21, iss. 5, p. 1390-1410. DOI:10.3846/jbem.2020.13170. [Scopus; Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; ICONDA [M.kr.: S 004] [Citav. rod.: 1,640 (2019, InCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 0,333] 2020
S 004, S 003 Mačiulytė-Šniukienė, Alma; Davidavičienė, Vida. The impact of financial openness on eu member states productivity // New challenges in economic and business development – 2020: Economic inequality and well-being : 12th international scientific conference proceedings, October 2, 2020, Riga, University of Latvia. Riga : University of Latvia, 2020. ISBN 9789934185984. p. 234-245. [M.kr.: S 003, S 004] [Aut. ind.: 0,500] 2020
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2011-02-03 14-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija “Mokslas - Lietuvos ateitis. Verslas XXI amžiuje“. VGTU Verslo vadybos fakultetas, Vilnius. "Šalies ūkio konkurencinio pranašumo didinimo problemos ir galimybės: darbo produktyvumo atvejis".
2011-02-03 14-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija “Mokslas - Lietuvos ateitis. Verslas XXI amžiuje“. VGTU Verslo vadybos fakultetas, Vilnius. "Šalies ūkio konkurencinio pranašumo didinimo problemos ir galimybės: darbo produktyvumo atvejis".
2011-11-18 11-oji Ernesto Galvanausko tarptautinė mokslo konferencija „Increasing Regional Competitiveness: Interaction Between Science and Business (Practical Approach)“, Šiaulių universitetas, Socialinių mokslų fakultetas, Šiauliai. "Tiesioginių užsienio investicijų poveikis ekonominio augimo tempams konvergavimo aspektu".
2011-11-18 11-oji Ernesto Galvanausko tarptautinė mokslo konferencija „Increasing Regional Competitiveness: Interaction Between Science and Business (Practical Approach)“, Šiaulių universitetas, Socialinių mokslų fakultetas, Šiauliai. "Tiesioginių užsienio investicijų poveikis ekonominio augimo tempams konvergavimo aspektu".
2012-11-29 12-oji Ernesto Galvanausko tarptautinė mokslo konferencija „Rethinking Regional Competitiveness”, Šiaulių universitetas Socialinių mokslų fakultetas, Šiauliai. "Assessment Information Society Development and its Impact on the Labour Productivity: Lithuania in the Context European Union Countries (in Lithuanian)".
2012-11-29 12-oji Ernesto Galvanausko tarptautinė mokslo konferencija „Rethinking Regional Competitiveness”, Šiaulių universitetas Socialinių mokslų fakultetas, Šiauliai. "Assessment Information Society Development and its Impact on the Labour Productivity: Lithuania in the Context European Union Countries (in Lithuanian)".
2013-10-11 Lietuvos mokslo tarybos konferencija „Doktorantų stažuotės užsienio mokslo centruose 2012-2013“, Vilnius. Pranešimas "Evaluation of information and communication technologies as the factor increasing labour productivity".
2013-11-14 14-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Contemporary Issues in Business, Management and Education‘2013“, VGTU Verslo vadybos fakultetas, Vilnius. "Impact of information and telecommunication technologies development on labour productivity".
2013-10-11 Lietuvos mokslo tarybos konferencija „Doktorantų stažuotės užsienio mokslo centruose 2012-2013“, Vilnius. Pranešimas "Evaluation of information and communication technologies as the factor increasing labour productivity".
2013-11-14 14-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Contemporary Issues in Business, Management and Education‘2013“, VGTU Verslo vadybos fakultetas, Vilnius. "Impact of information and telecommunication technologies development on labour productivity".
2014-11-27 14-oji Ernesto Galvanausko tarptautinė mokslo konferencija „Regiono konkurencingumo kaitos tendencijos“, Šiaulių universitetas Socialinių mokslų fakultetas, Šiauliai. "Glogalizacija paradigminiu požiūriu, jos raiška ir vertinimo koncepcijos".
2014-11-27 14-oji Ernesto Galvanausko tarptautinė mokslo konferencija „Regiono konkurencingumo kaitos tendencijos“, Šiaulių universitetas Socialinių mokslų fakultetas, Šiauliai. "Glogalizacija paradigminiu požiūriu, jos raiška ir vertinimo koncepcijos".
2016-10-05 16-oji tarptautinė mokslinė konferencija "Globalization and Its Socio-Economic Consequences". Žilino universitetas, Slovakija. "Socio-demographic Factors Influencing Attitudes Towards Refugees: An Analysis of Data From European Social Survey".
2016-10-05 16-oji tarptautinė mokslinė konferencija "Globalization and Its Socio-Economic Consequences". Žilino universitetas, Slovakija. "Socio-demographic Factors Influencing Attitudes Towards Refugees: An Analysis of Data From European Social Survey".
2018-05-03 10-oji tarptautinė mokslinė konferencija “Business and Management‘ 2018“, VGTU, Vilnius, Lithuania. "Impact of Human Capital Development on Productivity Growth in EU Member States".
2018-05-03 10-oji tarptautinė mokslinė konferencija “Business and Management‘ 2018“, VGTU, Vilnius, Lithuania. "Impact of Human Capital Development on Productivity Growth in EU Member States".
2019-05-09 Tarptautinė mokslinė konferencija “Contemporary Issues in Business, Management and Economic Engineering ‘2019“, VGTU, Vilnius, Lithuania. "Evaluating the Impact of Ageing Population on Labour Market".
2019-05-16 11-oji Tarptautinė mokslinė konferencija „New Challenges of Economics and Business Development – 2019: Incentives for Sustainable Economic Growth“, Ryga, Latvia. "The impact of international trade on EU member states performance".
2019-05-09 Tarptautinė mokslinė konferencija “Contemporary Issues in Business, Management and Economic Engineering ‘2019“, VGTU, Vilnius, Lithuania. "Evaluating the Impact of Ageing Population on Labour Market".
2019-05-16 11-oji Tarptautinė mokslinė konferencija „New Challenges of Economics and Business Development – 2019: Incentives for Sustainable Economic Growth“, Ryga, Latvia. "The impact of international trade on EU member states performance".
2019-11-22 Regionų mokslų tarptautinė konferencija "Tackling with societal, technological and climate challenges in peripheral territories". Organizuota AECR, AVCR, ERSA, RSAI, Jaume I universitetas. Vastello, Ispanija. "Regional Financial Support Policy: What We Have Learned from the Past and Where Are We Moving".
2019-11-22 Regionų mokslų tarptautinė konferencija "Tackling with societal, technological and climate challenges in peripheral territories". Organizuota AECR, AVCR, ERSA, RSAI, Jaume I universitetas. Vastello, Ispanija. "Regional Financial Support Policy: What We Have Learned from the Past and Where Are We Moving".
2020-05-07 11-oji tarptautinė mokslinė konferencija “Business and Management 2020”, Vilnius, Lietuva. "Logistics and international trade development relationship: evidence of European Union member states".
2020-08-27 ERSA Virtuali konferencija "Spatial challenges for the New World 2020", Louvain-La-Neuve, Belgija. "Convergence Outcomes of the Regional Financial Support and Cohesion Policy Implications".
2020-10-02 12-oji tarptautinė mokslinė konferencija "New challenges in economic and business development – 2020: Economic inequality and well-being", 2020, Riga, Latvijos universitetas. "The impact of financial openness on EU member states productivity".
2020-05-07 11-oji tarptautinė mokslinė konferencija “Business and Management 2020”, Vilnius, Lietuva. "Logistics and international trade development relationship: evidence of European Union member states".
2020-08-27 ERSA Virtuali konferencija "Spatial challenges for the New World 2020", Louvain-La-Neuve, Belgija. "Convergence Outcomes of the Regional Financial Support and Cohesion Policy Implications".
2020-10-02 12-oji tarptautinė mokslinė konferencija "New challenges in economic and business development – 2020: Economic inequality and well-being", 2020, Riga, Latvijos universitetas. "The impact of financial openness on EU member states productivity".
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B1 B2 B1
rusų B2 C1 B2
rusų B2 C1 B2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Profesinės veiklos praktika
Pirmosios pakopos Verslo pagrindai
Pirmosios pakopos Verslo pagrindai
Pirmosios pakopos Verslo procesų modeliavimas ir valdymas
Pirmosios pakopos Verslo procesų modeliavimas ir valdymas
Pirmosios pakopos Veiklos konkurencingumo projektavimas (kompleksinis projektas)
Pirmosios pakopos Veiklos konkurencingumo projektavimas (kompleksinis projektas)
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Lietuvos mokslininkų sąjungos Šiaulių skyriaus „Salduvė“ Lietuva 32 val. trukmės mokslininkų ir tyrėjų bendrųjų kompetencijų ugdymo mokymai “Verslo kompetencijų ugdymas taikant imitacinį verslo modelį“. Pažymėjimo Nr. 118. 2011-2011
Lietuvos mokslininkų sąjungos Šiaulių skyriaus „Salduvė“ Lietuva 16 val. trukmės mokslininkų ir tyrėjų bendrųjų kompetencijų ugdymo mokymai “Projektų valdymas“. Pažymėjimas Nr. 174. 2011-2011
Lietuvos mokslininkų sąjungos Šiaulių skyriaus „Salduvė“ Lietuva 32 val. trukmės mokslininkų ir tyrėjų bendrųjų kompetencijų ugdymo mokymai “Verslo kompetencijų ugdymas taikant imitacinį verslo modelį“. Pažymėjimo Nr. 118. 2011-2011
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva 8 val. mokymo programa “Studijų teikimas VGTU virtualioje mokymo aplinkoje (Moodle 1,9)”. Pažymėjimas A Nr. 08805. 2011-2012
Socialinių inovacijų centras Lietuva 16 akad. val. trukmės mokslininkų ir tyrėjų bendrųjų kompetencijų ugdymo mokymai “Mokslo žinių komunikacija”. Pažymėjimo Nr. 219. 2011-2011
Lietuvos mokslininkų sąjungos Šiaulių skyriaus „Salduvė“ Lietuva 16 val. trukmės mokslininkų ir tyrėjų bendrųjų kompetencijų ugdymo mokymai “Projektų valdymas“. Pažymėjimas Nr. 174. 2011-2011
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva 8 val. mokymo programa “Studijų teikimas VGTU virtualioje mokymo aplinkoje (Moodle 1,9)”. Pažymėjimas A Nr. 08805. 2011-2012
Socialinių inovacijų centras Lietuva 16 akad. val. trukmės mokslininkų ir tyrėjų bendrųjų kompetencijų ugdymo mokymai “Mokslo žinių komunikacija”. Pažymėjimo Nr. 219. 2011-2011
Yvonne Stewart JK 16 val. trukmės mokymai “Studijų dalyko turinio inovacijų taikymas tarptautinės dimensijos aspektu”. Pažymėjimas Nr. 005. 2012-2012
Susan Jones JK 16 val. trukmės mokymai “Studijų metodo inovacijos: Tyrimine veikla grįstos studijos”. Pažymėjimas Nr. 038. 2012-2012
Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras Lietuva 64 akad. val. trukmės dalykinės anglų kalbos mokymai. Pažymėjimas Nr. 070. 2012-2012
Šiaulių universitetas Lietuva 8 val. trukmės mokymai “Daugelypės regresinės analizės taikymas ekonominių reiškinių tyrimuose”. Pažymėjimas Nr. 4707. 2012-2012
Yvonne Stewart JK 16 val. trukmės mokymai “Studijų dalyko turinio inovacijų taikymas tarptautinės dimensijos aspektu”. Pažymėjimas Nr. 005. 2012-2012
Susan Jones JK 16 val. trukmės mokymai “Studijų metodo inovacijos: Tyrimine veikla grįstos studijos”. Pažymėjimas Nr. 038. 2012-2012
Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras Lietuva 64 akad. val. trukmės dalykinės anglų kalbos mokymai. Pažymėjimas Nr. 070. 2012-2012
Šiaulių universitetas Lietuva 8 val. trukmės mokymai “Daugelypės regresinės analizės taikymas ekonominių reiškinių tyrimuose”. Pažymėjimas Nr. 4707. 2012-2012
Žinių visuomenės institutas Lietuva Verslumo interaktyvaus mokymo 8 akad. val. trukmės seminaras “Inovacijų valdymas: vertės ir verslo modelio inovacijos”. Pažymėjimas Nr. ŽV-2178. 2012-2012
Rygos Technikos universitetas Latvija ERASMUS mokymo programa. "Darbo produktyvumo teorijos". 2012-2012
Žinių visuomenės institutas Lietuva Verslumo interaktyvaus mokymo 8 akad. val. trukmės seminaras “Inovacijų valdymas: vertės ir verslo modelio inovacijos”. Pažymėjimas Nr. ŽV-2178. 2012-2012
Rygos Technikos universitetas Latvija ERASMUS mokymo programa. "Darbo produktyvumo teorijos". 2012-2012
Rygos Technikos universitetas Latvija Doktorantūros stažuotė "Darbo produktyvumo tyrimai". 2013-2013
VĮ Užsienio kalbų mokymo centras Lietuva 120 val. trukmės dalykinės anglų kalbos mokymo programa. Pažymėjimas Nr. 02-2405-19166. 2013-2013
Rygos Technikos universitetas Latvija Doktorantūros stažuotė "Darbo produktyvumo tyrimai". 2013-2013
VĮ Užsienio kalbų mokymo centras Lietuva 120 val. trukmės dalykinės anglų kalbos mokymo programa. Pažymėjimas Nr. 02-2405-19166. 2013-2013
VĮ Užsienio kalbų mokymo centras Lietuva 16 val. trukmės dalykinio teksto suvokimo kompetencijos mokymo programa. Pažymėjimas Nr. 02-2405-19206. 2013-2013
VĮ Užsienio kalbų mokymo centras Lietuva 16 val. trukmės dalykinio teksto suvokimo kompetencijos mokymo programa. Pažymėjimas Nr. 02-2405-19206. 2013-2013
Šiaulių universitetas Socialinių mokslų fakultetas Lietuva 4 val. trukmės seminaras „Studijų proceso ir rinkodaros veiklų tobulinimas“. Pažymėjimas Nr. 2014/SMIP 00020. 2014-2014
Šiaulių universitetas Socialinių mokslų fakultetas Lietuva 4 val. trukmės seminaras „Studijų proceso ir rinkodaros veiklų tobulinimas“. Pažymėjimas Nr. 2014/SMIP 00020. 2014-2014
Šiaulių universitetas Socialinių mokslų fakultetas Lietuva 4 val. trukmės seminaras „Kiekybinių metodų taikymas moksliniame darbe“. Seminaro lektorius: prof. Kenneth A. Kriz, Vičitos valstybinis universitetas (JAV). Pažymėjimas Nr. 2014/SMIP 381. 2014-2014
Šiaulių universitetas Socialinių mokslų fakultetas Lietuva 4 val. trukmės seminaras „Kiekybinių metodų taikymas moksliniame darbe“. Seminaro lektorius: prof. Kenneth A. Kriz, Vičitos valstybinis universitetas (JAV). Pažymėjimas Nr. 2014/SMIP 381. 2014-2014
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva 21 val. trukmės mokymai "Dėstytojų andragoginių žinių ugdymas“. Pažymėjimas Nr. KIF-152. 2015-2015
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva 21 val. trukmės mokymai "Dėstytojų andragoginių žinių ugdymas“. Pažymėjimas Nr. KIF-152. 2015-2015
VšĮ „Žinių kodas“ Lietuva 16 val. trukmės seminaras „Aplinkosauga: Vakar, Šiandien, Rytoj“. Pažymėjimo Nr. TTF-1. 2018-2018
Vilnius Gedimino technikos universitetas Lietuva Elsevier knygų autorių seminaras „Sėkmingos knygos rašymas ir plėtojimas“. Seminaro lektoriai: Tim Pitts (vyresnysis redaktorius, Elsevier), Pavel Milasevic (Tyrimų sprendimų vadybininkas, Elsevier) ir P.A. da Silva Pereira (MRU). Pažymėjimas BN. 2018-2018
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva 8 val. trukmės mokymai „Problemų medis. Kaip iššūkius paversti sprendimais. Vertės pasiūlymas. Kas tai ir kaip jį sukurti". Pažymėjimas Nr. VK-05-013. 2018-2018
VšĮ „Žinių kodas“ Lietuva 16 val. trukmės seminaras „Aplinkosauga: Vakar, Šiandien, Rytoj“. Pažymėjimo Nr. TTF-1. 2018-2018
Vilnius Gedimino technikos universitetas Lietuva Elsevier knygų autorių seminaras „Sėkmingos knygos rašymas ir plėtojimas“. Seminaro lektoriai: Tim Pitts (vyresnysis redaktorius, Elsevier), Pavel Milasevic (Tyrimų sprendimų vadybininkas, Elsevier) ir P.A. da Silva Pereira (MRU). Pažymėjimas BN. 2018-2018
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva 8 val. trukmės mokymai „Problemų medis. Kaip iššūkius paversti sprendimais. Vertės pasiūlymas. Kas tai ir kaip jį sukurti". Pažymėjimas Nr. VK-05-013. 2018-2018
SAP University Alliances Vokietija 16 val. mokymai "Įvadas į SAP S/4HANA" (Įvadas - 2 val., Navigacija - 2 val., Kontrolė - 6 val., Įmonės turto valdymas - 2 val., Projektų sistema - 2 val., Klientų aptarnavimas - 2 val.). 2019-2019
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietvua 8 akad. val. trukmės seminaras "Vertinimo sistemos kūrimas ir strategijos". Rektoriaus 2019-02-04 įsakymas Nr. 106. 2019-2019
Lietuvos mokslo taryba, Valdymo inovacijų agentūra Lietuva 5 ak. val. mokymai "Paraiškų rengimas ir projektų valdymas". Pažymėjimas Nr. M-579. 2019-2019
SAP University Alliances Vokietija 16 val. mokymai "Įvadas į SAP S/4HANA" (Įvadas - 2 val., Navigacija - 2 val., Kontrolė - 6 val., Įmonės turto valdymas - 2 val., Projektų sistema - 2 val., Klientų aptarnavimas - 2 val.). 2019-2019
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietvua 8 akad. val. trukmės seminaras "Vertinimo sistemos kūrimas ir strategijos". Rektoriaus 2019-02-04 įsakymas Nr. 106. 2019-2019
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva 4 val. trukmės seminaras "Šiuolaikinės verslo vadybos ugdymo teoriniai-metodologiniai klausimai". 2019-06-01 Įsak. Nr. 10.8-550 2019-2019
Lietuvos mokslo taryba, Valdymo inovacijų agentūra Lietuva 5 ak. val. mokymai "Paraiškų rengimas ir projektų valdymas". Pažymėjimas Nr. M-579. 2019-2019
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva 4 val. trukmės seminaras "Šiuolaikinės verslo vadybos ugdymo teoriniai-metodologiniai klausimai". 2019-06-01 Įsak. Nr. 10.8-550 2019-2019
Medicinskt Psykologist Specialist Service (MPS) Švedija Erasmus+ „Staff mobility for teaching and training activities“. 2019-2019
UAB "Telekonta", Žemaitės g. 17, Vilnius Lietuva 1 mėn. trukmės stažuotė, kurios tikslas - įgyti praktinės patirties pagal dėstomų dalykų tematiką ir gebėti jas taikyti dėtomuose dalykuose. 2019-2019
Medicinskt Psykologist Specialist Service (MPS) Švedija Erasmus+ „Staff mobility for teaching and training activities“. 2019-2019
UAB "Telekonta", Žemaitės g. 17, Vilnius Lietuva 1 mėn. trukmės stažuotė, kurios tikslas - įgyti praktinės patirties pagal dėstomų dalykų tematiką ir gebėti jas taikyti dėtomuose dalykuose. 2019-2019
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2010-2012 Projekto Nr. VP1-3.1-ŠMM -05-K-01-015 SALDUVĖ "Mokslinių tyrimų įveiklinimo kompetencijų plėtotė regiono konkurencingumui didinti" dalyvė.
2010-2012 Projekto Nr. VP1-3.1-ŠMM -05-K-01-015 SALDUVĖ "Mokslinių tyrimų įveiklinimo kompetencijų plėtotė regiono konkurencingumui didinti" dalyvė.
2012-2015 Projektas VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-081. Tarptautinės jungtinės studijų programos “Darnaus verslo ekonomika" parengimas ir įgyvendinimas (JUSPA), 2012-2015. Studijų dalyko "Darbo ekonomika" rengėja.
2012-2015 Projektas VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-081. Tarptautinės jungtinės studijų programos “Darnaus verslo ekonomika" parengimas ir įgyvendinimas (JUSPA), 2012-2015. Studijų dalyko "Darbo ekonomika" rengėja.
2017-2020 Mokslininkų grupių projektas "ES regioninės paramos grąžos vertinimo modelis (AMREUS)", finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos pagal sutartį Nr. S-MIP-17-114; tyrėja.
2017-2020 Mokslininkų grupių projektas "ES regioninės paramos grąžos vertinimo modelis (AMREUS)", finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos pagal sutartį Nr. S-MIP-17-114; tyrėja.
2020-2022 „Infrastruktūros plėtros ir ekonomikos augimo sąveikos vertinimas Europos Sąjungos šalyse“, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-19-0036. Projektas finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
2020-2022 „Infrastruktūros plėtros ir ekonomikos augimo sąveikos vertinimas Europos Sąjungos šalyse“, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-19-0036. Projektas finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2017-- Tarptautinės mokslininkų asociacijos ERSA (The European Regional Science Association) narė
2017-- Tarptautinės mokslininkų asociacijos ERSA (The European Regional Science Association) narė
2018-- VGTU VVF II pakopos Verslo vadybos studijų programos komiteto pirmininkė
2018-- VGTU VVF II pakopos Verslo vadybos studijų programos komiteto pirmininkė