Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Artūras Kaklauskas
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus inžinerinis statybos institutas Inžinieriaus statybininko kvalifikacija, aukštasis išsilavinimas 1984
Vilniaus inžinerinis statybos institutas Inžinieriaus statybininko kvalifikacija, aukštasis išsilavinimas 1984
Dnepropetrovsko inžinerinis statybos institutas Technikos mokslų kandidatas 1990
Dnepropetrovsko inžinerinis statybos institutas Technikos mokslų kandidatas 1990
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Habilituotas daktaras 1999
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Profesorius 2000
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Habilituotas daktaras 1999
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Profesorius 2000
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Kolūkių statybos projektavimo institutas, Automatizuoto projektavimo skyrius Inžinierius 1984-1986
Kolūkių statybos projektavimo institutas, Automatizuoto projektavimo skyrius Inžinierius 1984-1986
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Doktorantas 1987-1989
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Statybos technologijos ir vadybos katedra Vyr. dėstytojas 1990-1995
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Doktorantas 1987-1989
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Statybos technologijos ir vadybos katedra Vyr. dėstytojas 1990-1995
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Statybos technologijos ir vadybos katedra Docentas 1995-2000
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Statybos technologijos ir vadybos katedra Vedėjas 1996-2001
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Statybos technologijos ir vadybos katedra Docentas 1995-2000
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Statybos technologijos ir vadybos katedra Vedėjas 1996-2001
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Statybos technologijos ir vadybos katedra Profesorius 2000-2001
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Statybos technologijos ir vadybos katedra Profesorius 2000-2001
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Statybos ekonomikos ir nekilnojamojo turto vadybos katedra Vedėjas 2001--
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Statybos ekonomikos ir nekilnojamojo turto vadybos katedra Profesorius 2001--
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Verslo vadybos fakultetas Profesorius 2001-2005
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Statybos ekonomikos ir nekilnojamojo turto vadybos katedra Vedėjas 2001--
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Statybos ekonomikos ir nekilnojamojo turto vadybos katedra Profesorius 2001--
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Verslo vadybos fakultetas Profesorius 2001-2005
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Internetinių ir intelektualių technologijų institutas Profesorius 2003-2013
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Internetinių ir intelektualių technologijų institutas Profesorius 2003-2013
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Internetinių ir intelektualių technologijų institutas Direktoriaus pavaduotojas 2005-2012
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Internetinių ir intelektualių technologijų institutas Direktoriaus pavaduotojas 2005-2012
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Internetinių ir intelektualių technologijų institutas Direktorius 2012-2013
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Internetinių ir intelektualių technologijų institutas Direktorius 2012-2013
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Išmaniųjų pastatų technologijų mokslo institutas Direktorius 2014--
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Išmaniųjų pastatų technologijų mokslo institutas Direktorius 2014--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2013-2013 Nacionalinio sveiko būsto sertifikavimo modelio parengimas
2013-2013 Geriausių krovinių pervežimui, jų klientų ir ekspeditorių paieškai skirtų sistemų užsienyje ir Lietuvoje analizė. Ataskaitos parengimas ir internetinio portalo sukūrimas
2013-2013 Pažangiausių ES ir JAV automobilių transporto krovinių siuntimo, vežimo ir tarpininkavimo sistemų analizė
2013-2013 Nacionalinio sveiko būsto sertifikavimo modelio parengimas
2013-2013 Geriausių krovinių pervežimui, jų klientų ir ekspeditorių paieškai skirtų sistemų užsienyje ir Lietuvoje analizė. Ataskaitos parengimas ir internetinio portalo sukūrimas
2013-2013 Pažangiausių ES ir JAV automobilių transporto krovinių siuntimo, vežimo ir tarpininkavimo sistemų analizė
2014-2015 Biuro darbuotojų multimodalinių biometrinių parametrų, priklausomybės nuo streso mokslinis taikomasis tyrimas
2014-2015 Biuro darbuotojų darbo našumo priklausomybės nuo multimodalinių biometrinių temperatūros duomenų tyrimas
2014-2015 Biuro darbuotojų multimodalinių biometrinių parametrų, priklausomybės nuo streso mokslinis taikomasis tyrimas
2014-2015 Biuro darbuotojų darbo našumo priklausomybės nuo multimodalinių biometrinių temperatūros duomenų tyrimas
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
07T, 06S, 09P Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Seniut Mark, Dzemyda Gintautas, Stankevič Voitech, Šimkevičius Česlovas, Stankevič Tomaš, Pališkienė Rasa, Kuzminskė Agnė, Kildienė Simona, Bartkienė Lina, Ivanikovas Sergejus, Gribniak Viktor, Web-based biometric computer mouse advisory system to analyze a user’s emotions and work productivity // Engineering applications of artificial intelligence, London : Elsevier Ltd. ISSN 0952-1976. Vol. 24, iss. 6 (2011) p. 928-945. 2011
02T, 03S Kanapeckienė Loreta, Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Raslanas Saulius, Method and system for multi-attribute market value assessment in analysis of construction and retrofit projects // Expert systems with applications, Oxford : Elsevier Science Ltd.. ISSN 0957-4174. Vol. 38, iss. 11 (2011) p. 14196-14207. 2011
02T, 07T Kaklauskas Artūras, Rutė Jevgenija, Gudauskas Renaldas, Banaitis Audrius, Integrated model and system for passive houses multiple criteria analysis // International journal of strategic property management, Vilnius : Technika. ISSN 1648-715X. Vol. 15, no. 1 (2011) p. 74-90. 2011
01T Vlasenko Andrej, Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Investigation of students’ knowledge and iris interrelationship // Elektronika ir elektrotechnika, . ISSN 1392-1215. 2011, No. 10 (116) p. 85-88. 2011
04S Visokavičienė Birutė, Kaklauskas Artūras, Galinienė Birutė, Conceptual model of monetary policy in Lithuania // Transformations in business & economics, Vilnius : Vilniaus universitetas. ISSN 1648-4460. Vol. 10, iss. 3(2011) p. 20-44. 2011
04S Ginevičius Tomas, Kaklauskas Artūras, Kazokaitis Paulius, Knowledge model for integrated construction project management // Verslas: teorija ir praktika, Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 12, no. 2 (2011) p. 162-174. 2011
02T Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Turskis Zenonas, Tamošaitienė Jolanta, Kalibatas Darius, Assessment of the indoor environment of dwelling houses by applying the COPRAS-G method: Lithuania case study // Environmental engineering and management journal, Iasi : “Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi, Romania. ISSN 1582-9596. Vol. 10, no. 5 (2011) p. 637-647. 2011
03S, 05S, 07T Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Pruskus Valdas, Vlasenko Andrej, Bartkienė Lina, Pališkienė Rasa, Pečiūrė Lina, Dzemyda Gintautas, Tamulevičius Gintautas, Recommended biometric stress management system // Expert systems with applications, Oxford : Elsevier Science Ltd. ISSN 0957-4174. Vol. 38, iss. 5 (2011) p. 14011-14025. 2011
02T Kaklauskas Artūras, KELPŠIENĖ Loreta, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Bardauskienė Dalia, Kaklauskas Gintaris, URBONAS Mindaugas, SORAKAS Vidmantas, Crisis management in construction and real estate: conceptual modeling at the micro-, meso- and macro-levels // Land use policy, Oxon, England : Elsevier SCI Ltd. ISSN 0264-8377. Vol. 28, iss. 1 (2011) p. 280-293. 2011
03S Ginevičius Tomas, Kaklauskas Artūras, Kazokaitis Paulius, ALCHIMOVIENĖ Jurgita, Recommender system for real estate management // Verslas: teorija ir praktika, Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 12, no. 3 (2011) p. 258-267. 2011
02T Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Banaitis Audrius, The use of the intelligent library and tutoring system at all stages of a building life cycle // Inžinerinė ekonomika, Kaunas : Technologija.. ISSN 1392-2785. 2011, Nr. 22(1) p. 14-23. 2011
02T Kildienė Simona, Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, COPRAS based comparative analysis of the European country management capabilities within the construction sector in the time of crisis // Journal of business economics and management, Vilnius : Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 12, no. 2 (2011) p. 417-434. 2011
07T, 06S, 09P Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Seniut Mark, Dzemyda Gintautas, Stankevič Voitech, Šimkevičius Česlovas, Stankevič Tomaš, Pališkienė Rasa, Kuzminskė Agnė, Kildienė Simona, Bartkienė Lina, Ivanikovas Sergejus, Gribniak Viktor, Web-based biometric computer mouse advisory system to analyze a user’s emotions and work productivity // Engineering applications of artificial intelligence, London : Elsevier Ltd. ISSN 0952-1976. Vol. 24, iss. 6 (2011) p. 928-945. 2011
02T, 03S Kanapeckienė Loreta, Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Raslanas Saulius, Method and system for multi-attribute market value assessment in analysis of construction and retrofit projects // Expert systems with applications, Oxford : Elsevier Science Ltd.. ISSN 0957-4174. Vol. 38, iss. 11 (2011) p. 14196-14207. 2011
02T, 07T Kaklauskas Artūras, Rutė Jevgenija, Gudauskas Renaldas, Banaitis Audrius, Integrated model and system for passive houses multiple criteria analysis // International journal of strategic property management, Vilnius : Technika. ISSN 1648-715X. Vol. 15, no. 1 (2011) p. 74-90. 2011
01T Vlasenko Andrej, Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Investigation of students’ knowledge and iris interrelationship // Elektronika ir elektrotechnika, . ISSN 1392-1215. 2011, No. 10 (116) p. 85-88. 2011
04S Visokavičienė Birutė, Kaklauskas Artūras, Galinienė Birutė, Conceptual model of monetary policy in Lithuania // Transformations in business & economics, Vilnius : Vilniaus universitetas. ISSN 1648-4460. Vol. 10, iss. 3(2011) p. 20-44. 2011
04S Ginevičius Tomas, Kaklauskas Artūras, Kazokaitis Paulius, Knowledge model for integrated construction project management // Verslas: teorija ir praktika, Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 12, no. 2 (2011) p. 162-174. 2011
02T Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Turskis Zenonas, Tamošaitienė Jolanta, Kalibatas Darius, Assessment of the indoor environment of dwelling houses by applying the COPRAS-G method: Lithuania case study // Environmental engineering and management journal, Iasi : “Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi, Romania. ISSN 1582-9596. Vol. 10, no. 5 (2011) p. 637-647. 2011
03S, 05S, 07T Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Pruskus Valdas, Vlasenko Andrej, Bartkienė Lina, Pališkienė Rasa, Pečiūrė Lina, Dzemyda Gintautas, Tamulevičius Gintautas, Recommended biometric stress management system // Expert systems with applications, Oxford : Elsevier Science Ltd. ISSN 0957-4174. Vol. 38, iss. 5 (2011) p. 14011-14025. 2011
02T Kaklauskas Artūras, KELPŠIENĖ Loreta, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Bardauskienė Dalia, Kaklauskas Gintaris, URBONAS Mindaugas, SORAKAS Vidmantas, Crisis management in construction and real estate: conceptual modeling at the micro-, meso- and macro-levels // Land use policy, Oxon, England : Elsevier SCI Ltd. ISSN 0264-8377. Vol. 28, iss. 1 (2011) p. 280-293. 2011
03S Ginevičius Tomas, Kaklauskas Artūras, Kazokaitis Paulius, ALCHIMOVIENĖ Jurgita, Recommender system for real estate management // Verslas: teorija ir praktika, Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 12, no. 3 (2011) p. 258-267. 2011
02T Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Banaitis Audrius, The use of the intelligent library and tutoring system at all stages of a building life cycle // Inžinerinė ekonomika, Kaunas : Technologija.. ISSN 1392-2785. 2011, Nr. 22(1) p. 14-23. 2011
02T Kildienė Simona, Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, COPRAS based comparative analysis of the European country management capabilities within the construction sector in the time of crisis // Journal of business economics and management, Vilnius : Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 12, no. 2 (2011) p. 417-434. 2011
02T, 03S Kazokaitis Paulius, Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Bivainis Juozas, Galinienė Birutė, Vitas Artūras, Construction and real estate crisis management model and recommended system // International journal of civil and structural engineering, Naples : Integrated Publishing Association (IPA). ISSN 0976-4399. Vol. 1, no. 1 (2012) p. [1-7]. 2012
02T Kaklauskas Artūras, Daniūnas Alfonsas, Amaratunga Dilanthi, Urbonas Vilius, Lill Irene, Gudauskas Renaldas, D‘Amato Maurizio, Trinkūnas Vaidotas, Jackutė Ieva, Life cycle process model of a market-oriented and student centered higher education // International journal of strategic property management, Vilnius : Technika. ISSN 1648-715X. Vol. 16, no. 4 (2012) p. 414-430. 2012
02T, 03S Šliogerienė Jūratė, Kaklauskas Artūras, Štreimikienė Dalia, Bianchi Massimo, Multiple criteria decision support system for the assessment of energy generation technologies considering the dimension of values // International journal of strategic property management, Vilnius : Technika. ISSN 1648-715X. Vol. 16, no. 4 (2012) p. 370-391. 2012
02T, 07T Kaklauskas Artūras, Rutė Jevgenija, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Daniūnas Alfonsas, Pruskus Valdas, Bivainis Juozas, Gudauskas Renaldas, Plakys Vytautas, Passive house model for quantitative and qualitative analyses and its intelligent system // Energy and buildings, Lausanne : Elsevier Science. ISSN 0378-7788. 2012, Vol. 50 p. 7-18. 2012
07T Treigys Povilas, Marcinkevičius Virginijus, Kaklauskas Artūras, Analysis of iris and pupil parameters for stress recognition // Information technology and control, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-124X. Vol. 41, no. 1 (2012) p. 7-14. 2012
02T, 03S Kazokaitis Paulius, Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Bivainis Juozas, Galinienė Birutė, Vitas Artūras, Construction and real estate crisis management model and recommended system // International journal of civil and structural engineering, Naples : Integrated Publishing Association (IPA). ISSN 0976-4399. Vol. 1, no. 1 (2012) p. [1-7]. 2012
02T Kaklauskas Artūras, Daniūnas Alfonsas, Amaratunga Dilanthi, Urbonas Vilius, Lill Irene, Gudauskas Renaldas, D‘Amato Maurizio, Trinkūnas Vaidotas, Jackutė Ieva, Life cycle process model of a market-oriented and student centered higher education // International journal of strategic property management, Vilnius : Technika. ISSN 1648-715X. Vol. 16, no. 4 (2012) p. 414-430. 2012
02T, 03S Šliogerienė Jūratė, Kaklauskas Artūras, Štreimikienė Dalia, Bianchi Massimo, Multiple criteria decision support system for the assessment of energy generation technologies considering the dimension of values // International journal of strategic property management, Vilnius : Technika. ISSN 1648-715X. Vol. 16, no. 4 (2012) p. 370-391. 2012
02T, 07T Kaklauskas Artūras, Rutė Jevgenija, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Daniūnas Alfonsas, Pruskus Valdas, Bivainis Juozas, Gudauskas Renaldas, Plakys Vytautas, Passive house model for quantitative and qualitative analyses and its intelligent system // Energy and buildings, Lausanne : Elsevier Science. ISSN 0378-7788. 2012, Vol. 50 p. 7-18. 2012
07T Treigys Povilas, Marcinkevičius Virginijus, Kaklauskas Artūras, Analysis of iris and pupil parameters for stress recognition // Information technology and control, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-124X. Vol. 41, no. 1 (2012) p. 7-14. 2012
02T, 03S Kaklauskas Artūras, Krutinis Mindaugas, Kovachev Ludmil, Petkov Petar, Jackutė Ieva, Bartkienė Lina, Building’s refurbishment computer learning system with augmented reality // International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning, Singapore : IACSIT Press. ISSN 2010-3654. Vol.3, no.5 (2013) p. 425-431. 2013
09P, 03S Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Seniut Mark, Stankevič Voitech, Raistenskis Juozas, Šimkevičius Česlovas, Stankevič Tomaš, Kuzminskė Agnė, Bartkienė Lina, Pečiūrė Lina, Pališkienė Rasa, Čerkauskienė Rimantė, Gribniak Viktor, Recommender system to analyze student’s academic performance // Expert systems with applications, Oxford : Elsevier Science Ltd. ISSN 0957-4174. Vol. 40, iss. 15 (2013) p. 6150-6165. 2013
02T, 07T, 03S Kaklauskas Artūras, Vlasenko Andrej, Raudonis Vidas, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Gudauskas Renaldas, Seniut Mark, Juozapaitis Algirdas, Jackutė Ieva, Kanapeckienė Loreta, Rimkuvienė Silva, Kaklauskas Gabrielius, Student progress assessment with the help of an intelligent pupil analysis system // Engineering applications of artificial intelligence, London : Elsevier Ltd. ISSN 0952-1976. Vol. 26, iss. 1 (2013) p. 35-50. 2013
02T Brauers Willem Karel M., Kildienė Simona, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, The construction sector in twenty European countries during the recession 2008–2009 – country ranking by MULTIMOORA // International journal of strategic property management, Vilnius : Technika. ISSN 1648-715X. Vol. 17, no. 1 (2013) p. 58-78. 2013
02T, 03S Witt Emlyn, Lill Irene, Malalgoda Chamindi, Siriwardena Mohan, Thayaparan Menaha, Amaratunga Dilanthi, Kaklauskas Artūras, Towards a framework for closer university-industry collaboration in educating built environment professionals // International journal of strategic property management, Vilnius : Technika. ISSN 1648-715X. Vol. 17, no. 2 (2013) p. 114-132. 2013
02T, 03S Kaklauskas Artūras, Krutinis Mindaugas, Kovachev Ludmil, Petkov Petar, Jackutė Ieva, Bartkienė Lina, Building’s refurbishment computer learning system with augmented reality // International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning, Singapore : IACSIT Press. ISSN 2010-3654. Vol.3, no.5 (2013) p. 425-431. 2013
09P, 03S Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Seniut Mark, Stankevič Voitech, Raistenskis Juozas, Šimkevičius Česlovas, Stankevič Tomaš, Kuzminskė Agnė, Bartkienė Lina, Pečiūrė Lina, Pališkienė Rasa, Čerkauskienė Rimantė, Gribniak Viktor, Recommender system to analyze student’s academic performance // Expert systems with applications, Oxford : Elsevier Science Ltd. ISSN 0957-4174. Vol. 40, iss. 15 (2013) p. 6150-6165. 2013
02T, 07T, 03S Kaklauskas Artūras, Vlasenko Andrej, Raudonis Vidas, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Gudauskas Renaldas, Seniut Mark, Juozapaitis Algirdas, Jackutė Ieva, Kanapeckienė Loreta, Rimkuvienė Silva, Kaklauskas Gabrielius, Student progress assessment with the help of an intelligent pupil analysis system // Engineering applications of artificial intelligence, London : Elsevier Ltd. ISSN 0952-1976. Vol. 26, iss. 1 (2013) p. 35-50. 2013
02T Brauers Willem Karel M., Kildienė Simona, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, The construction sector in twenty European countries during the recession 2008–2009 – country ranking by MULTIMOORA // International journal of strategic property management, Vilnius : Technika. ISSN 1648-715X. Vol. 17, no. 1 (2013) p. 58-78. 2013
02T, 03S Witt Emlyn, Lill Irene, Malalgoda Chamindi, Siriwardena Mohan, Thayaparan Menaha, Amaratunga Dilanthi, Kaklauskas Artūras, Towards a framework for closer university-industry collaboration in educating built environment professionals // International journal of strategic property management, Vilnius : Technika. ISSN 1648-715X. Vol. 17, no. 2 (2013) p. 114-132. 2013
08S, 04S Kačerauskas Tomas, Kaklauskas Artūras, Kūrybinis miestas: mitai ir utopijos // Filosofija. Sociologija, Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 25, nr. 3 (2014) p. 190-199. 2014
02T Urbanavičienė Vita, Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Šliogerienė Jūratė, Naimavičienė Jurga, Vatin Nikolay Ivanovich, Facilitating the housing bargaining with the help of the bargaining decision support system // International journal of strategic property management, Vilnius : Technika. ISSN 1648-715X. Vol. 18, no. 3 (2014) p. 213-224. 2014
03S Renigier-Biłozor Malgorzata, Wisniewski Radoslaw, Kaklauskas Artūras, Biłozor Andrzej, Rating methodology for real estate markets – Poland case study // International journal of strategic property management, Vilnius : Technika. ISSN 1648-715X. Vol. 18, no. 2 (2014) p. 198-212. 2014
02T Kačianauskas Rimantas, Kaklauskas Artūras, Skibniewski Mirosław J., Kaklauskas Gintaris, Antuchevičienė Jurgita, Tupėnaitė Laura, A life dedicated to science: on the occasion of the 70th birthday of editor-in-chief Edmundas Kazimieras Zavadskas // Journal of civil engineering and management, Vilnius : Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 20, no. 3 (2014) p. 311-314. 2014
08S, 04S Kačerauskas Tomas, Kaklauskas Artūras, Kūrybinis miestas: mitai ir utopijos // Filosofija. Sociologija, Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 25, nr. 3 (2014) p. 190-199. 2014
02T Urbanavičienė Vita, Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Šliogerienė Jūratė, Naimavičienė Jurga, Vatin Nikolay Ivanovich, Facilitating the housing bargaining with the help of the bargaining decision support system // International journal of strategic property management, Vilnius : Technika. ISSN 1648-715X. Vol. 18, no. 3 (2014) p. 213-224. 2014
03S Renigier-Biłozor Malgorzata, Wisniewski Radoslaw, Kaklauskas Artūras, Biłozor Andrzej, Rating methodology for real estate markets – Poland case study // International journal of strategic property management, Vilnius : Technika. ISSN 1648-715X. Vol. 18, no. 2 (2014) p. 198-212. 2014
02T Kačianauskas Rimantas, Kaklauskas Artūras, Skibniewski Mirosław J., Kaklauskas Gintaris, Antuchevičienė Jurgita, Tupėnaitė Laura, A life dedicated to science: on the occasion of the 70th birthday of editor-in-chief Edmundas Kazimieras Zavadskas // Journal of civil engineering and management, Vilnius : Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 20, no. 3 (2014) p. 311-314. 2014
02T, 03S Aviža Donatas, Turskis Zenonas, Kaklauskas Artūras, A multiple criteria decision support system for analyzing the correlation between the thickness of a thermo-insulation layer and its payback period of the external wall // Journal of civil engineering and management, Vilnius : Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 21, no. 6 (2015) p. 827-835. 2015
02T, 03S Kaklauskas Artūras, Daniūnas Alfonsas, Binkytė Arūnė, Kliukas Romualdas, Kazokaitis Paulius, Kaklauskas Gintaris, Juozapaitis Algirdas, Banaitis Audrius, Budrytė Loreta, Crisis Thermometer for housing market recommendations // Land use policy, Oxon, England : Elsevier Ltd. ISSN 0264-8377. Vol. 48 (2015) p. 25-37. 2015
03S, 02T Kaklauskas Artūras, Kuzminskė Agnė, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Daniūnas Alfonsas, KAKLAUSKAS Gabrielius, Seniut Mark, Raistenskis Juozas, Safonov Andrej, Kliukas Romualdas, Juozapaitis Algirdas, Radzevičienė Asta, Čerkauskienė Rimantė, Affective tutoring system for built environment management // Computers & Education, Oxford : Elsevier LTD. ISSN 0360-1315. Vol. 82 (2015) p. 202-216. 2015
03S, 02T, 07T Baušys Romualdas, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Application of neutrosophic set to multicriteria decision making by COPRAS // Economic computation and economic cybernetics studies and research (ECECSR), Bucharest : Academy of Economic Studies. ISSN 0424-267X. Vol. 49, no. 2 (2015) p. 91-106. 2015
02T, 03S, 07T Gudauskas Renaldas, Kaklauskas Artūras, Jokūbauskienė Saulė, Targamadzė Vilija, Budrytė Loreta, Čerkauskas Justas, Kuzminskė Agnė, Advisory, negotiation and intelligent decision support system for leadership analysis // International Journal of Computers, Communications & Control (IJCCC), Agora : Agora University Editing House. ISSN 1841-9836. Vol. 10, iss. 5 (2015) p. 667-677. 2015
02T, 03S, 07T Thayaparan Menaha, Siriwardena Mohan, Malalgoda Chamindi Ishara, Amaratunga Dilanthi, Lill Irene, Kaklauskas Artūras, Enhancing post-disaster reconstruction capacity through lifelong learning in higher education // Disaster prevention and management, Bingley, United Kingdom : Emerald Group Publishing Limited. ISSN 0965-3562. Vol. 24, no. 3 (2015) p. 338-354. 2015
02T, 03S Aviža Donatas, Turskis Zenonas, Kaklauskas Artūras, A multiple criteria decision support system for analyzing the correlation between the thickness of a thermo-insulation layer and its payback period of the external wall // Journal of civil engineering and management, Vilnius : Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 21, no. 6 (2015) p. 827-835. 2015
02T, 03S Kaklauskas Artūras, Daniūnas Alfonsas, Binkytė Arūnė, Kliukas Romualdas, Kazokaitis Paulius, Kaklauskas Gintaris, Juozapaitis Algirdas, Banaitis Audrius, Budrytė Loreta, Crisis Thermometer for housing market recommendations // Land use policy, Oxon, England : Elsevier Ltd. ISSN 0264-8377. Vol. 48 (2015) p. 25-37. 2015
03S, 02T Kaklauskas Artūras, Kuzminskė Agnė, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Daniūnas Alfonsas, KAKLAUSKAS Gabrielius, Seniut Mark, Raistenskis Juozas, Safonov Andrej, Kliukas Romualdas, Juozapaitis Algirdas, Radzevičienė Asta, Čerkauskienė Rimantė, Affective tutoring system for built environment management // Computers & Education, Oxford : Elsevier LTD. ISSN 0360-1315. Vol. 82 (2015) p. 202-216. 2015
03S, 02T, 07T Baušys Romualdas, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Application of neutrosophic set to multicriteria decision making by COPRAS // Economic computation and economic cybernetics studies and research (ECECSR), Bucharest : Academy of Economic Studies. ISSN 0424-267X. Vol. 49, no. 2 (2015) p. 91-106. 2015
02T, 03S, 07T Gudauskas Renaldas, Kaklauskas Artūras, Jokūbauskienė Saulė, Targamadzė Vilija, Budrytė Loreta, Čerkauskas Justas, Kuzminskė Agnė, Advisory, negotiation and intelligent decision support system for leadership analysis // International Journal of Computers, Communications & Control (IJCCC), Agora : Agora University Editing House. ISSN 1841-9836. Vol. 10, iss. 5 (2015) p. 667-677. 2015
02T, 03S, 07T Thayaparan Menaha, Siriwardena Mohan, Malalgoda Chamindi Ishara, Amaratunga Dilanthi, Lill Irene, Kaklauskas Artūras, Enhancing post-disaster reconstruction capacity through lifelong learning in higher education // Disaster prevention and management, Bingley, United Kingdom : Emerald Group Publishing Limited. ISSN 0965-3562. Vol. 24, no. 3 (2015) p. 338-354. 2015
09P, 02T, 07T Kaklauskas, Artūras [Kaklauskas, Arturas]. Biometric and intelligent decision making support : monografija / Arturas Kaklauskas. Heidelberg : Springer International Publishing, 2015. 220 p. (Intelligent Systems Reference Library, Vol. 81, ISSN 1868-4394). ISBN 9783319136585. 2015
09P, 02T, 07T Kaklauskas, Artūras [Kaklauskas, Arturas]. Biometric and intelligent decision making support : monografija / Arturas Kaklauskas. Heidelberg : Springer International Publishing, 2015. 220 p. (Intelligent Systems Reference Library, Vol. 81, ISSN 1868-4394). ISBN 9783319136585. 2015
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2012 Bardauskienė Dalia, Dargis Robertas, Jackutė Ieva, Kaklauskas Artūras, Kanapeckienė Loreta, Krutinis Mindaugas, Kutut Vladislavas, Laurinavičius Algimantas, Naimavičienė Jurga, Raslanas Saulius, Staniūnas Eugenijus Kęstutis, Statulevičius Mindaugas, Šliogerienė Jūratė, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Pečiūrė Lina, Darnus nekilnojamojo turto vystymas; ISBN 9786094571985 (2012), [psl.: 880]
2012 Kaklauskas Artūras, Banaitienė Nerija, Tupėnaitė Laura, Rimkuvienė Silva, Trinkūnas Vaidotas, Gyvenamosios aplinkos atnaujinimas; ISBN 9786094573521 (2012), [psl.: 200]
2012 Bardauskienė Dalia, Dargis Robertas, Jackutė Ieva, Kaklauskas Artūras, Kanapeckienė Loreta, Krutinis Mindaugas, Kutut Vladislavas, Laurinavičius Algimantas, Naimavičienė Jurga, Raslanas Saulius, Staniūnas Eugenijus Kęstutis, Statulevičius Mindaugas, Šliogerienė Jūratė, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Pečiūrė Lina, Darnus nekilnojamojo turto vystymas; ISBN 9786094571985 (2012), [psl.: 880]
2012 Kaklauskas Artūras, Banaitienė Nerija, Tupėnaitė Laura, Rimkuvienė Silva, Trinkūnas Vaidotas, Gyvenamosios aplinkos atnaujinimas; ISBN 9786094573521 (2012), [psl.: 200]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
1997-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Ambrasas Gintautas, The system for multicriteria analysis of lifetime process of projects // Professional standards and quality in engineering education: the second working conference on engineering education, 24–27 March 1997, Sheffield, England, Sheffield : Sheffield Hallam University, 1997 p. 425-430.
1997-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Ambrasas Gintautas, The system for multicriteria analysis of lifetime process of projects // Professional standards and quality in engineering education: the second working conference on engineering education, 24–27 March 1997, Sheffield, England, Sheffield : Sheffield Hallam University, 1997 p. 425-430.
2000-01-01 Kaklauskas Artūras, Raslanas Saulius, Malienė Vida, Bagdonavičius Arvydas, Kadastro sistemos panaudojimas vertinimui // Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija "Kadastro sistemos reforma Lietuvoje", Vilnius, 2000 p. 51-56.
2000-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Jonaitis Vytautas, Kaklauskas Artūras, Banaitis Audrius, Total life analysis, modeling and forecasting of housing industry in Lithuania // Housing and Environment, Vienna, 2000 p. 360-372.
2000-01-01 Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Banaitis Audrius, Analysis, modelling and forecasting of housing credit access in Lithuania // Workshop on Housing Finance, p. 1-12.
2000-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Vainiūnas Povilas, Gikys Mindaugas, Property management in postgraduate Internet studies in Vilnius Gediminas Technical University // 4th Baltic region seminar on engineering education, Technical University of Denmark, Melbourne : UICEE, 2000 p. 83-86. [Duomenų bazės: ];
2000-01-01 Kaklauskas Artūras, Raslanas Saulius, Malienė Vida, Bagdonavičius Arvydas, Kadastro sistemos panaudojimas vertinimui // Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija "Kadastro sistemos reforma Lietuvoje", Vilnius, 2000 p. 51-56.
2000-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Jonaitis Vytautas, Kaklauskas Artūras, Banaitis Audrius, Total life analysis, modeling and forecasting of housing industry in Lithuania // Housing and Environment, Vienna, 2000 p. 360-372.
2000-01-01 Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Banaitis Audrius, Analysis, modelling and forecasting of housing credit access in Lithuania // Workshop on Housing Finance, p. 1-12.
2000-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Vainiūnas Povilas, Gikys Mindaugas, Property management in postgraduate Internet studies in Vilnius Gediminas Technical University // 4th Baltic region seminar on engineering education, Technical University of Denmark, Melbourne : UICEE, 2000 p. 83-86. [Duomenų bazės: ];
2001-01-01 Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Gikys Mindaugas, Gulbinas Andrius, Efficiency increase of property e-business systems by applying multiple criteria decision support systems // 54emes Journées du Groupe de Travail Européen, 2001
2001-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Vainiūnas Povilas, Kaklauskas Artūras, Modelling and forecasting the real estate sector in Lithuania // ERES 2001. Eighth European Real Estate Society Conference,
2001-01-01 Kaklauskas Artūras, Lepkova Natalija, Facilities management object and multiple criteria analysis // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, 2001
2001-01-01 Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Vainiūnas Povilas, Efficiency increase of real estate e-business systems by applying multiple criteria decision support systems // Journal of property investment & finance. ERES 2001. Eighth European real estate society conference,
2001-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Trinkūnas Vaidotas, Construction products multiple criteria e-commerce system // 54emes Journées du Groupe de Travail Européen, 2001
2001-01-01 Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Gikys Mindaugas, Gulbinas Andrius, Efficiency increase of property e-business systems by applying multiple criteria decision support systems // 54emes Journées du Groupe de Travail Européen, 2001
2001-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Vainiūnas Povilas, Kaklauskas Artūras, Modelling and forecasting the real estate sector in Lithuania // ERES 2001. Eighth European Real Estate Society Conference,
2001-01-01 Kaklauskas Artūras, Lepkova Natalija, Facilities management object and multiple criteria analysis // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, 2001
2001-01-01 Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Vainiūnas Povilas, Efficiency increase of real estate e-business systems by applying multiple criteria decision support systems // Journal of property investment & finance. ERES 2001. Eighth European real estate society conference,
2001-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Trinkūnas Vaidotas, Construction products multiple criteria e-commerce system // 54emes Journées du Groupe de Travail Européen, 2001
2002-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Trinkūnas Vaidotas, Increase of efficiency of construction materials e-commerce systems applying intelligent agents // The Organization and Management of Constr 10th International Symposium, Ohio, 2002 p. [1-13].
2002-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Vainiūnas Povilas, Gikys Mindaugas, Eficiency increase of internet based information systems by applying multiple criteria decision support systems // Second Intrenational Conference on Information Systems in Engineering and Construction "ISEC 2002'',
2002-01-01 Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Trinkūnas Vaidotas, Kaklauskienė Jūratė, Efficiency increase of export on-line systems by applying multiple criteria decision support systems // ICEB 2002, Taiwan, 2002 p. 45-47.
2002-01-01 Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Multiple criteria analysis of facilities management // Applying and Extending the Global Knowledge Base, Glasgow, 2002 p. 195-205.
2002-01-01 Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Banaitis Audrius, Trinkūnas Vaidotas, Efficiency increase of export e-commerce systems by applying multiple criteria DSS // 9th International Multi-Conference Advanced Computer Systems ''ACS'2002"- ''SCM'2002'', Szczecin, 2002 p. 589-597.
2002-01-01 Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Gikys Mindaugas, Gulbinas Andrius, Multiple criteria property e-business system // The Organization and Management of Constr 10th International Symposium, Ohio, 2002 p. 1-9.
2002-01-01 Ginevičius Romualdas, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Efficiency increase of distance learning by applying on-line intelligence computer learning systems // Die neuen Medien bei Ausbildung, Weiterbildung and e-learning in Mecklenburg-Vorpommern und im Ostseeraum - Ausblick in die Zukunft, Stralsund, 2002 p. 25-30.
2002-01-01 Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Gikys Mindaugas, Raslanas Saulius, Efficiency increase of distance learning by applying on-line intelligence computer learning systems // The second research workshop of EDEN, Hildesheim, 2002 p. 124-127.
2002-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Lepkova Natalija, Gikys Mindaugas, Multiple criteria decision support on-line system for facilities managemet // Applying and Extending the Global Knowledge Base, Glasgow, 2002 p. 242-256.
2002-01-01 Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Vainiūnas Povilas, Trinkūnas Vaidotas, Construction calculators, analyzers, software, experts and decision support systems, their integration and applications // Second Intrenational Conference on Information Systems in Engineering and Construction "ISEC 2002'',
2002-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Gulbinas Andrius, Lepkova Natalija, Kaklauskienė Jūratė, A multiple criteria decision support web-based system for facilities managemet // ICEB 2002, Taiwan, 2002 p. 109-111.
2002-01-01 Malienė Vida, Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Application of a new multiple criteria analysis method in the valuation of property // XXII FIG International Congress. ACSM-ASRS Conference and Technology Exibition 2002. April 19-26, 2002. Marriott Wardman Park Hotel. Washington, DC USA, p. 14-14.
2002-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Lepkova Natalija, Gikys Mindaugas, Banaitis Audrius, Web-based simulation system for facilities management (FM) // 9th international multi-conference Advanced computer systems ''ACS'2002"- ''SCM'2002'', Szczecin, 2002 p. 514-522.
2002-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Trinkūnas Vaidotas, Increase of efficiency of construction materials e-commerce systems applying intelligent agents // The Organization and Management of Constr 10th International Symposium, Ohio, 2002 p. [1-13].
2002-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Vainiūnas Povilas, Gikys Mindaugas, Eficiency increase of internet based information systems by applying multiple criteria decision support systems // Second Intrenational Conference on Information Systems in Engineering and Construction "ISEC 2002'',
2002-01-01 Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Trinkūnas Vaidotas, Kaklauskienė Jūratė, Efficiency increase of export on-line systems by applying multiple criteria decision support systems // ICEB 2002, Taiwan, 2002 p. 45-47.
2002-01-01 Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Multiple criteria analysis of facilities management // Applying and Extending the Global Knowledge Base, Glasgow, 2002 p. 195-205.
2002-01-01 Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Banaitis Audrius, Trinkūnas Vaidotas, Efficiency increase of export e-commerce systems by applying multiple criteria DSS // 9th International Multi-Conference Advanced Computer Systems ''ACS'2002"- ''SCM'2002'', Szczecin, 2002 p. 589-597.
2002-01-01 Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Gikys Mindaugas, Gulbinas Andrius, Multiple criteria property e-business system // The Organization and Management of Constr 10th International Symposium, Ohio, 2002 p. 1-9.
2002-01-01 Ginevičius Romualdas, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Efficiency increase of distance learning by applying on-line intelligence computer learning systems // Die neuen Medien bei Ausbildung, Weiterbildung and e-learning in Mecklenburg-Vorpommern und im Ostseeraum - Ausblick in die Zukunft, Stralsund, 2002 p. 25-30.
2002-01-01 Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Gikys Mindaugas, Raslanas Saulius, Efficiency increase of distance learning by applying on-line intelligence computer learning systems // The second research workshop of EDEN, Hildesheim, 2002 p. 124-127.
2002-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Lepkova Natalija, Gikys Mindaugas, Multiple criteria decision support on-line system for facilities managemet // Applying and Extending the Global Knowledge Base, Glasgow, 2002 p. 242-256.
2002-01-01 Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Vainiūnas Povilas, Trinkūnas Vaidotas, Construction calculators, analyzers, software, experts and decision support systems, their integration and applications // Second Intrenational Conference on Information Systems in Engineering and Construction "ISEC 2002'',
2002-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Gulbinas Andrius, Lepkova Natalija, Kaklauskienė Jūratė, A multiple criteria decision support web-based system for facilities managemet // ICEB 2002, Taiwan, 2002 p. 109-111.
2002-01-01 Malienė Vida, Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Application of a new multiple criteria analysis method in the valuation of property // XXII FIG International Congress. ACSM-ASRS Conference and Technology Exibition 2002. April 19-26, 2002. Marriott Wardman Park Hotel. Washington, DC USA, p. 14-14.
2002-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Lepkova Natalija, Gikys Mindaugas, Banaitis Audrius, Web-based simulation system for facilities management (FM) // 9th international multi-conference Advanced computer systems ''ACS'2002"- ''SCM'2002'', Szczecin, 2002 p. 514-522.
2003-01-01 Lepkova Natalija, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Modelling of facilities management process // Modelling and Simulation of Business Systems, Kaunas : Technologija, 2003 p. 132-136. [Duomenų bazės: ];
2003-01-01 Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskienė Jūratė, Trinkūnas Vaidotas, Ethical multiple criteria decision support web-based system // 14th Mini-EURO Conference HCP'2003. Human centered processe, Luxembourg, 2003 p. 53-57.
2003-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Šaparauskas Jonas, Raslanas Saulius, Gikys Mindaugas, Web-based multiple criteria analysis of sustainable urban development problems // ISEC 2003,
2003-01-01 Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Web-based decision support in building economics // Knowledge Construction, Singapore, 2003 p. 50-60.
2003-01-01 Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Web-based decision support systems as created by VGTU // ISEC 2003, Corolado State University p. [1-15].
2003-01-01 Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Gikys Mindaugas, Gulbinas Andrius, Multiple criteria property e-business system // Construction Innovation and Global Competitiveness. The Organization and Management of Construction. Vol. 1, 2, Cincinnati : Crc Press Inc, Boca Ration, 2003 p. 739-752. [Duomenų bazės: ];
2003-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Trinkūnas Vaidotas, Increase of efficiency of construction materials e-commerce systems applying intelligent agents // Construction Innovation and Global Competitiveness. The Organization and Management of Construction. Vol. 1, 2, Cincinnati : Crc Press Inc, Boca Ration, 2003 p. 611-625. [Duomenų bazės: ];
2003-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Trinkūnas Vaidotas, Trinkūnienė Eva, Model of construction e-business system // Modelling and simulation of business systems, Kaunas : Technologija, 2003 p. 359-363. [Duomenų bazės: ];
2003-01-01 Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, E-work in construction, real estate and facilities management // TELEBALT conference, Vilnius, 2002 p. 220-226.
2003-01-01 Lepkova Natalija, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Modelling of facilities management process // Modelling and Simulation of Business Systems, Kaunas : Technologija, 2003 p. 132-136. [Duomenų bazės: ];
2003-01-01 Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskienė Jūratė, Trinkūnas Vaidotas, Ethical multiple criteria decision support web-based system // 14th Mini-EURO Conference HCP'2003. Human centered processe, Luxembourg, 2003 p. 53-57.
2003-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Šaparauskas Jonas, Raslanas Saulius, Gikys Mindaugas, Web-based multiple criteria analysis of sustainable urban development problems // ISEC 2003,
2003-01-01 Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Web-based decision support in building economics // Knowledge Construction, Singapore, 2003 p. 50-60.
2003-01-01 Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Web-based decision support systems as created by VGTU // ISEC 2003, Corolado State University p. [1-15].
2003-01-01 Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Gikys Mindaugas, Gulbinas Andrius, Multiple criteria property e-business system // Construction Innovation and Global Competitiveness. The Organization and Management of Construction. Vol. 1, 2, Cincinnati : Crc Press Inc, Boca Ration, 2003 p. 739-752. [Duomenų bazės: ];
2003-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Trinkūnas Vaidotas, Increase of efficiency of construction materials e-commerce systems applying intelligent agents // Construction Innovation and Global Competitiveness. The Organization and Management of Construction. Vol. 1, 2, Cincinnati : Crc Press Inc, Boca Ration, 2003 p. 611-625. [Duomenų bazės: ];
2003-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Trinkūnas Vaidotas, Trinkūnienė Eva, Model of construction e-business system // Modelling and simulation of business systems, Kaunas : Technologija, 2003 p. 359-363. [Duomenų bazės: ];
2003-01-01 Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, E-work in construction, real estate and facilities management // TELEBALT conference, Vilnius, 2002 p. 220-226.
2004-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Raslanas Saulius, Market value criterion to evaluate the refurbishment of multistorey apartment buildings // The 8th International conference "Modern building materials, structures and techniques", Vilnius : Technika, 2004 p. 309-320. [Duomenų bazės: ];
2004-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Raslanas Saulius, Market value criterion to evaluate the refurbishment of multistorey apartment buildings // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Technika, 2004 p. [1-12].
2004-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Viteikienė Milda, Database of best practices and decision support web-based system for construction innovation // Xth International Conference on Computing in Civil and Building Engineering (ICCCBE). Weimar, June 02-04, 2004, Weimar, 2004 p. 1-8.
2004-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Civil engineering decision support systems in Lithuania // Xth International Conference on Computing in Civil and Building Engineering (ICCCBE). Weimar, June 02-04, 2004, Weimar, 2004 p. 1-12.
2004-01-01 Kaklauskas Artūras, Gulbinas Andrius, Integration decision support and expert systems, neural networks, GIS and multimedia in real estate decision support systems // "Экономика, оценка и управление недвижимостью", Минск : БГТУ, 2004 p. 202-214.
2004-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Raslanas Saulius, Market value criterion to evaluate the refurbishment of multistorey apartment buildings // The 8th International conference "Modern building materials, structures and techniques", Vilnius : Technika, 2004 p. 309-320. [Duomenų bazės: ];
2004-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Raslanas Saulius, Market value criterion to evaluate the refurbishment of multistorey apartment buildings // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Technika, 2004 p. [1-12].
2004-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Viteikienė Milda, Database of best practices and decision support web-based system for construction innovation // Xth International Conference on Computing in Civil and Building Engineering (ICCCBE). Weimar, June 02-04, 2004, Weimar, 2004 p. 1-8.
2004-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Civil engineering decision support systems in Lithuania // Xth International Conference on Computing in Civil and Building Engineering (ICCCBE). Weimar, June 02-04, 2004, Weimar, 2004 p. 1-12.
2004-01-01 Kaklauskas Artūras, Gulbinas Andrius, Integration decision support and expert systems, neural networks, GIS and multimedia in real estate decision support systems // "Экономика, оценка и управление недвижимостью", Минск : БГТУ, 2004 p. 202-214.
2005-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Raslanas Saulius, Renovation of multistorey apartment building from the aspect of real estate market value // Energy for buildings, Vilnius : Technika, 2004 p. 375-382. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2005-01-01 Vainiūnas Povilas, Kaklauskas Artūras, Intelligent tutoring systems as created by VGTU // Proceedings of 5th AECEF Symposium on Civil Engineering in the Next Decade (ASCEND), Helsinki : Helsinki University of Technology (TKK), 2005 p. 143-148.
2005-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Trinkūnas Vaidotas, eGovernment and intelligent systems for international trade // Electronic Government, Linz : Trauner Verlag, 2005 p. 366-373.
2005-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Raslanas Saulius, Land taxation and sustainable urban development // 33e Symposium International FESF Strasbourg, Bern : Peter Lang, 2005 p. 129-146.
2005-01-01 Kaklauskas Artūras, Kaklauskas Gintaris, Krutinis Mindaugas, Ditkevičius Ruslanas, Intelligence computer learning systems in VGTU // 6th International Scientific Conference "Public relation: quality, benefits and risks", Riga : School of Business Administration Turiba, 2005 p. 99-104.
2005-01-01 Kaklauskas Artūras, Ditkevičius Ruslanas, Gargasaitė Leonarda, Intelligent testing systems // 6th International scientific conference "Public relation: quality, benefits and risks", Riga : School of Business Administration Turiba, 2005 p. 93-98.
2005-01-01 Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Raslanas Saulius, Gulbinas Andrius, Multiple criteria decision support web-based system for building refurbishment // Energy for buildings, Vilnius : Technika, 2004 p. 284-291. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2005-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Raslanas Saulius, Renovation of multistorey apartment building from the aspect of real estate market value // Energy for buildings, Vilnius : Technika, 2004 p. 375-382. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2005-01-01 Vainiūnas Povilas, Kaklauskas Artūras, Intelligent tutoring systems as created by VGTU // Proceedings of 5th AECEF Symposium on Civil Engineering in the Next Decade (ASCEND), Helsinki : Helsinki University of Technology (TKK), 2005 p. 143-148.
2005-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Trinkūnas Vaidotas, eGovernment and intelligent systems for international trade // Electronic Government, Linz : Trauner Verlag, 2005 p. 366-373.
2005-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Raslanas Saulius, Land taxation and sustainable urban development // 33e Symposium International FESF Strasbourg, Bern : Peter Lang, 2005 p. 129-146.
2005-01-01 Kaklauskas Artūras, Kaklauskas Gintaris, Krutinis Mindaugas, Ditkevičius Ruslanas, Intelligence computer learning systems in VGTU // 6th International Scientific Conference "Public relation: quality, benefits and risks", Riga : School of Business Administration Turiba, 2005 p. 99-104.
2005-01-01 Kaklauskas Artūras, Ditkevičius Ruslanas, Gargasaitė Leonarda, Intelligent testing systems // 6th International scientific conference "Public relation: quality, benefits and risks", Riga : School of Business Administration Turiba, 2005 p. 93-98.
2005-01-01 Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Raslanas Saulius, Gulbinas Andrius, Multiple criteria decision support web-based system for building refurbishment // Energy for buildings, Vilnius : Technika, 2004 p. 284-291. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2006-01-01 Kaklauskas Artūras, Gulbinas Andrius, Naimavičienė Jurga, Kanapeckienė Loreta, Automated models for building's retrofit // Proceedings of the International Conference "Buildings Energy Efficiency in the Baltics (BENEFIT-2006)", October 25, 2006, Riga, Latvia, Riga : Riga Managers School, 2006 p. 298-334.
2006-01-01 Kaklauskas Artūras, Krutinis Mindaugas, Tupėnaitė Laura, Naimavičienė Jurga, Gulbinas Andrius, Kanapeckienė Loreta, Automated valuation models and knowledge-based decision support in real estate valuation // The 6th International Conference "Reliability and statistics in transportation and communication" (RelStat’06), 25-28 October 2006, Riga, Latvia, Riga : Transport and Telecommunication Institute, 2006 p. 349-359.
2006-01-01 Kaklauskas Artūras, Raslanas Saulius, Рынок недвижимости в Литве и интелектуальные системы // Международная конференция. Рынок недвижимости Республики Беларусь 2006. "Инвестиционный потенциал и перспективы развития Белорусского и зарубежных рынков недвижимости", 15-17 ноября 2006, Минск, Минск, 2006 p. 59-80.
2006-01-01 Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Krutinis Mindaugas, Internetinės ir intelektualios sistemos nekilnojamojo turto versle // Konferencija "Nekilnojamasis turtas Vilniaus mieste ir apskrityje 2006", 2006 m. spalio 3-4 d., Vilnius, Vilnius : Expozona, 2006 p. 107-131.
2006-01-01 Kaklauskas Artūras, Ditkevičius Ruslanas, Gargasaitė Leonarda, Intelligent life long learning tutoring system for real estate management // EDEN 2006 Annual Conference E-Competences for Life, Employment and Innovation: "E" is more! E-learning Enabling Education in Evolving Europe, 14-17 JUNE, 2006 Vienna University of Technology Vienna, Austria: conference proceedings, Vienna : EDEN, 2006 p. 410-415.
2006-01-01 Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Trinkūnas Vaidotas, Internetinės ir intelektualios sistemos projektų vystyme // Konferencija "Nekilnojamasis turtas Vilniaus mieste ir apskrityje 2006", 2006 m. spalio 3-4 d., Vilnius, Vilnius : Expozona, 2006 p. 133-157.
2006-01-01 Kaklauskas Artūras, Gulbinas Andrius, Naimavičienė Jurga, Kanapeckienė Loreta, Automated models for building's retrofit // Proceedings of the International Conference "Buildings Energy Efficiency in the Baltics (BENEFIT-2006)", October 25, 2006, Riga, Latvia, Riga : Riga Managers School, 2006 p. 298-334.
2006-01-01 Kaklauskas Artūras, Krutinis Mindaugas, Tupėnaitė Laura, Naimavičienė Jurga, Gulbinas Andrius, Kanapeckienė Loreta, Automated valuation models and knowledge-based decision support in real estate valuation // The 6th International Conference "Reliability and statistics in transportation and communication" (RelStat’06), 25-28 October 2006, Riga, Latvia, Riga : Transport and Telecommunication Institute, 2006 p. 349-359.
2006-01-01 Kaklauskas Artūras, Raslanas Saulius, Рынок недвижимости в Литве и интелектуальные системы // Международная конференция. Рынок недвижимости Республики Беларусь 2006. "Инвестиционный потенциал и перспективы развития Белорусского и зарубежных рынков недвижимости", 15-17 ноября 2006, Минск, Минск, 2006 p. 59-80.
2006-01-01 Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Krutinis Mindaugas, Internetinės ir intelektualios sistemos nekilnojamojo turto versle // Konferencija "Nekilnojamasis turtas Vilniaus mieste ir apskrityje 2006", 2006 m. spalio 3-4 d., Vilnius, Vilnius : Expozona, 2006 p. 107-131.
2006-01-01 Kaklauskas Artūras, Ditkevičius Ruslanas, Gargasaitė Leonarda, Intelligent life long learning tutoring system for real estate management // EDEN 2006 Annual Conference E-Competences for Life, Employment and Innovation: "E" is more! E-learning Enabling Education in Evolving Europe, 14-17 JUNE, 2006 Vienna University of Technology Vienna, Austria: conference proceedings, Vienna : EDEN, 2006 p. 410-415.
2006-01-01 Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Trinkūnas Vaidotas, Internetinės ir intelektualios sistemos projektų vystyme // Konferencija "Nekilnojamasis turtas Vilniaus mieste ir apskrityje 2006", 2006 m. spalio 3-4 d., Vilnius, Vilnius : Expozona, 2006 p. 133-157.
2007-01-01 Kaklauskas Artūras, Lepkova Natalija, Rimkuvienė Silva, E-learning and intelligent tutoring systems emphasis on an analysis of real estate e-learning master's degree studies outputs // Maintenance management 2007: third international conference on maintenance and facility management (Rome, September 27th 28th 2007): proceedings, Roma : CNIM, 2007 p. 175-181.
2007-01-01 Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Babenskas Edmundas, Seniut Marko, Vlasenko Andrej, Plakys Vytautas, Intelligent library and tutoring system for Brita in the PuBs project // Cooperative design, visualization, and engineering 4th international conference, CDVE 2007, Shanghai, China, September 16-20, 2007. Lecture Notes in Computer Science, Berlin : Springer. p. 157-166. [Duomenų bazės: SpringerLINK, ISI Proceedings];
2007-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Mačiūnas Erikas, Vainiūnas Povilas, Maršalka Arūnas, Real estate’s market value and a pollution and health effects analysis decision support system // Cooperative design, visualization, and engineering 4th international conference, CDVE 2007, Shanghai, China, September 16-20, 2007. Lecture Notes in Computer Science, Berlin : Springer. p. 191-200. [Duomenų bazės: SpringerLINK, ISI Proceedings];
2007-01-01 Kaklauskas Artūras, Čyras Petras, Šukys Ritoldas, Norkus Arnoldas, Multicriterion analysis in process of evacuation of population from building // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Technika, 2007 p. [1-3].
2007-01-01 Kaklauskas Artūras, Čyras Petras, Šukys Ritoldas, Norkus Arnoldas, Multicriterion analysis in process of evacuation of population from building // The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 1191-1195. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2007-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Raslanas Saulius, Kaklauskas Artūras, Evaluation of building retrofit projects // The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 438-441. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2007-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Vlasenko Andrej, Gulbinas Andrius, Intelligent library and tutoring system for Brita in PuBs project // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Technika, 2007 p. [1-5].
2007-01-01 Kaklauskas Artūras, Krutinis Mindaugas, Gulbinas Andrius, Influence of knowledge and information technologies on the effectiveness of construction export // The 7th international conference "Reliability and statistics in transportation and communication" (RelStat-07), 24-27 October 2007, Riga, Latvia, Riga : Transport and Telecommunication Institute, 2007 p. 264-269. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2007-01-01 Kaklauskas Artūras, Naimavičienė Jurga, Tupėnaitė Laura, Kanapeckienė Loreta, Knowledge base model for sustainable housing renovation // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Technika, 2007 p. [1-7].
2007-01-01 Kaklauskas Artūras, Naimavičienė Jurga, Tupėnaitė Laura, Kanapeckienė Loreta, Knowledge base model for sustainable housing renovation // The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 276-281. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2007-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Vlasenko Andrej, Gulbinas Andrius, Intelligent library and tutoring system for Brita in PuBs project // The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 433-437. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2007-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Development and integration of intelligent, voice stress analysis and IRIS recognition technologies in construction // 24th International Symposium on Automation & Robotics in Construction (ISARC 2007) 19 – 21 Sep 2007 Le Meridien Resort & Convention Center, Kochi, Kerala, India, Kerakla, 2007 p. 467-472.
2007-01-01 Kaklauskas Artūras, Vlasenko Andrej, Krutinis Mindaugas, Kaklauskas Gintaris, Integration of intelligent, voice stress analysis, and iris recognition technologies in construction and real estate // The 7th international conference "Reliability and statistics in transportation and communication" (RelStat-07), 24-27 October 2007, Riga, Latvia, Riga : Transport and Telecommunication Institute, 2007 p. 238-245. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2007-01-01 Kaklauskas Artūras, Lepkova Natalija, Rimkuvienė Silva, E-learning and intelligent tutoring systems emphasis on an analysis of real estate e-learning master's degree studies outputs // Maintenance management 2007: third international conference on maintenance and facility management (Rome, September 27th 28th 2007): proceedings, Roma : CNIM, 2007 p. 175-181.
2007-01-01 Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Babenskas Edmundas, Seniut Marko, Vlasenko Andrej, Plakys Vytautas, Intelligent library and tutoring system for Brita in the PuBs project // Cooperative design, visualization, and engineering 4th international conference, CDVE 2007, Shanghai, China, September 16-20, 2007. Lecture Notes in Computer Science, Berlin : Springer. p. 157-166. [Duomenų bazės: SpringerLINK, ISI Proceedings];
2007-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Mačiūnas Erikas, Vainiūnas Povilas, Maršalka Arūnas, Real estate’s market value and a pollution and health effects analysis decision support system // Cooperative design, visualization, and engineering 4th international conference, CDVE 2007, Shanghai, China, September 16-20, 2007. Lecture Notes in Computer Science, Berlin : Springer. p. 191-200. [Duomenų bazės: SpringerLINK, ISI Proceedings];
2007-01-01 Kaklauskas Artūras, Čyras Petras, Šukys Ritoldas, Norkus Arnoldas, Multicriterion analysis in process of evacuation of population from building // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Technika, 2007 p. [1-3].
2007-01-01 Kaklauskas Artūras, Čyras Petras, Šukys Ritoldas, Norkus Arnoldas, Multicriterion analysis in process of evacuation of population from building // The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 1191-1195. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2007-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Raslanas Saulius, Kaklauskas Artūras, Evaluation of building retrofit projects // The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 438-441. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2007-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Vlasenko Andrej, Gulbinas Andrius, Intelligent library and tutoring system for Brita in PuBs project // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Technika, 2007 p. [1-5].
2007-01-01 Kaklauskas Artūras, Krutinis Mindaugas, Gulbinas Andrius, Influence of knowledge and information technologies on the effectiveness of construction export // The 7th international conference "Reliability and statistics in transportation and communication" (RelStat-07), 24-27 October 2007, Riga, Latvia, Riga : Transport and Telecommunication Institute, 2007 p. 264-269. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2007-01-01 Kaklauskas Artūras, Naimavičienė Jurga, Tupėnaitė Laura, Kanapeckienė Loreta, Knowledge base model for sustainable housing renovation // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Technika, 2007 p. [1-7].
2007-01-01 Kaklauskas Artūras, Naimavičienė Jurga, Tupėnaitė Laura, Kanapeckienė Loreta, Knowledge base model for sustainable housing renovation // The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 276-281. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2007-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Vlasenko Andrej, Gulbinas Andrius, Intelligent library and tutoring system for Brita in PuBs project // The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 433-437. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2007-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Development and integration of intelligent, voice stress analysis and IRIS recognition technologies in construction // 24th International Symposium on Automation & Robotics in Construction (ISARC 2007) 19 – 21 Sep 2007 Le Meridien Resort & Convention Center, Kochi, Kerala, India, Kerakla, 2007 p. 467-472.
2007-01-01 Kaklauskas Artūras, Vlasenko Andrej, Krutinis Mindaugas, Kaklauskas Gintaris, Integration of intelligent, voice stress analysis, and iris recognition technologies in construction and real estate // The 7th international conference "Reliability and statistics in transportation and communication" (RelStat-07), 24-27 October 2007, Riga, Latvia, Riga : Transport and Telecommunication Institute, 2007 p. 238-245. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Turskis Zenonas, Tamošaitienė Jolanta, Kalibatas Darius, Assessment of indoor environment applynig COPRAS method with attributes determined in intervals // The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 2, Vilnius : Technika, 2008 p. 907-912. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Vainiūnas Povilas, Kaklauskas Artūras, Trinkūnas Vaidotas, Assesment methodology of institutions evaluating competency // 6th AECEF Symposium on Civil Engineering Education in Changing Europe: proceedings. Vilnius, Lithuania, May 28-30, 2008, Vilnius : Technika, 2008 p. 179-188. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Turskis Zenonas, Kalibatas Darius, Multi attribute assessment of dwelling houses renovation // The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 2, Vilnius : Technika, 2008 p. 902-906. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Vlasenko Andrej, Web-based VSA analyser decision support system for e-examination // Computational intelligence in decision and control: proceedings of the 8th international FLINS conference. Madrid, Spain, 21-24 September 2008, Mol : Belgian Nuclear Research Centre (SCK•CEN), 2008 p. 1153-1158. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Advanced information and communication technologies in construction // The 25th International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC 2008): selected papers, June 26-29, 2008 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2008 p. 39-45. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Kaklauskas Artūras, Vlasenko Andrej, Amaratunga Dilanthi, Keraminiyage Kaushal, Biometrics technologies, intelligent library and tutoring system within the EURASIA project // CIB international conference on building education and research "Building resilience". BEAR 2008. Heritance Kandalama, Sri Lanka, 11th-15th February 2008, Salford : School of the Built Environment, University of Salford, UK, 2008 p. 1663-1671.
2008-01-01 Kaklauskas Artūras, Intelligent library and tutoring system for e-learning // 2nd international future-learning conference on Innovtions in Learning for the Future 2008 e-Learning. Istanbul, Turkey, March 27-29, 2008, Istanbul : Istanbul University, 2008 p. 510-516.
2008-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Tupėnaitė Laura, Mickaitytė Aistė, Decision-making model for sustainable buildings refurbishment. Energy efficiency aspect // The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 2, Vilnius : Technika, 2008 p. 894-901. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Kuzminskė Agnė, Vėtaitė Vilma, Kaklauskas Artūras, Assessment of air pollution PM10 in the city of Vilnius and its influence on life quality // The 25th International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC 2008): selected papers, June 26-29, 2008 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2008 p. 782-788. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Turskis Zenonas, Tamošaitienė Jolanta, Contractor selection multi-attribute model applying COPRAS method with grey interval numbers // EURO mini conference "Continuous optimization and knowledge-based technologies" (EurOPT'2008): the 20th international conference. May 20-23, 2008, Neringa, Lithuania, Vilnius : Institute of Mathematics and informatics, Vilnius Gediminas Technical University, 2008 p. 241-247. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Kaklauskas Artūras, Budzevičienė Rita, Kaklauskienė Jūratė, Amaratunga Dilanthi, Keraminiyage Kaushal, Practical application and improvement of VEBER online questionnaire within VGTU e-learning environment // CIB international conference on building education and research "Building resilience". BEAR 2008. Heritance Kandalama, Sri Lanka, 11th-15th February 2008, Salford : School of the Built Environment, University of Salford, UK, 2008 p. 1650-1662.
2008-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Turskis Zenonas, Kalibatas Darius, Multi attribute assessment of dwelling houses renovation // The 7th International conference "Environmental engineering", Vilnius : Technika, 2008 p. [1-5].
2008-01-01 Kaklauskas Artūras, Keršulienė Violeta, Urbanavičienė Vita, Determination of rational method for resolution of disputes with the help of multi-criteria negotiation decision support system for real estate // The 25th international symposium on automation and robotics in construction (ISARC 2008): selected papers, June 26-29, 2008 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2008 p. 585-591. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Trinkūnas Vaidotas, Model for an integrated analysis of distance learning quality: the case of Lithuania // The 25th International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC 2008): selected papers, June 26-29, 2008 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2008 p. 849-853. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Kaklauskas Artūras, Vainiūnas Povilas, Vlasenko Andrej, Intelligent voice stress analysis system for e-examination and studies efficiency monitoring // 6th AECEF Symposium on Civil Engineering Education in Changing Europe: proceedings. Vilnius, Lithuania, May 28-30, 2008, Vilnius : Technika, 2008 p. 49-55. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Kaklauskas Artūras, Tupėnaitė Laura, Kanapeckienė Loreta, Automated selection of value efficient buildings refurbishment alternatives // The 25th International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC 2008): selected papers, June 26-29, 2008 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2008 p. 312-317. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Krutinis Mindaugas, Kaklauskas Artūras, Vainiūnas Povilas, Naimavičienė Jurga, Bartkienė Lina, Tupėnaitė Laura, Model for multiple criteria analysis of integrated intelligent and built-up ambient assisted living environment // The 25th International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC 2008): selected papers, June 26-29, 2008 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2008 p. 725-730. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Seniut Mark, Krutinis Mindaugas, Dzemyda Gintautas, Ivankovas Vladas, Stankevič Voitech, Šimkevičius Česlovas, Jaruševičius Aurimas, Web-based biometric mouse decision support system for user’s emotional and labour productivity analysis // The 25th International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC 2008): selected papers, June 26-29, 2008 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2008 p. 69-75. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Naimavičienė Jurga, Kaklauskas Artūras, Krutinis Mindaugas, Vainiūnas Povilas, Multi-criteria decision support system of intelligent ambient assisted living environment // The 25th International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC 2008): selected papers, June 26-29, 2008 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2008 p. 717-724. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Tupėnaitė Laura, Mickaitytė Aistė, Decision-making model for sustainable buildings refurbishment. Energy efficiency aspect // The 7th International conference "Environmental engineering", Vilnius : Technika, 2008 p. [1-8].
2008-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Turskis Zenonas, Tamošaitienė Jolanta, Kalibatas Darius, Assessment of indoor environment applynig COPRAS method with attributes determined in intervals // The 7th International conference "Environmental engineering", Vilnius : Technika, 2008 p. [1-6].
2008-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Seniut Mark, Dzemyda Gintautas, Ivankovas Vladas, Stankevič Voitech, Šimkevičius Česlovas, Jaruševičius Aurimas, Web-based biometric mouse intelligent system for analysis of emotional state and labour productivity // The 25th International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC 2008): selected papers, June 26-29, 2008 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2008 p. 429-434. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Turskis Zenonas, Tamošaitienė Jolanta, Kalibatas Darius, Assessment of indoor environment applynig COPRAS method with attributes determined in intervals // The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 2, Vilnius : Technika, 2008 p. 907-912. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Vainiūnas Povilas, Kaklauskas Artūras, Trinkūnas Vaidotas, Assesment methodology of institutions evaluating competency // 6th AECEF Symposium on Civil Engineering Education in Changing Europe: proceedings. Vilnius, Lithuania, May 28-30, 2008, Vilnius : Technika, 2008 p. 179-188. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Turskis Zenonas, Kalibatas Darius, Multi attribute assessment of dwelling houses renovation // The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 2, Vilnius : Technika, 2008 p. 902-906. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Vlasenko Andrej, Web-based VSA analyser decision support system for e-examination // Computational intelligence in decision and control: proceedings of the 8th international FLINS conference. Madrid, Spain, 21-24 September 2008, Mol : Belgian Nuclear Research Centre (SCK•CEN), 2008 p. 1153-1158. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Advanced information and communication technologies in construction // The 25th International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC 2008): selected papers, June 26-29, 2008 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2008 p. 39-45. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Kaklauskas Artūras, Vlasenko Andrej, Amaratunga Dilanthi, Keraminiyage Kaushal, Biometrics technologies, intelligent library and tutoring system within the EURASIA project // CIB international conference on building education and research "Building resilience". BEAR 2008. Heritance Kandalama, Sri Lanka, 11th-15th February 2008, Salford : School of the Built Environment, University of Salford, UK, 2008 p. 1663-1671.
2008-01-01 Kaklauskas Artūras, Intelligent library and tutoring system for e-learning // 2nd international future-learning conference on Innovtions in Learning for the Future 2008 e-Learning. Istanbul, Turkey, March 27-29, 2008, Istanbul : Istanbul University, 2008 p. 510-516.
2008-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Tupėnaitė Laura, Mickaitytė Aistė, Decision-making model for sustainable buildings refurbishment. Energy efficiency aspect // The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 2, Vilnius : Technika, 2008 p. 894-901. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Kuzminskė Agnė, Vėtaitė Vilma, Kaklauskas Artūras, Assessment of air pollution PM10 in the city of Vilnius and its influence on life quality // The 25th International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC 2008): selected papers, June 26-29, 2008 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2008 p. 782-788. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Turskis Zenonas, Tamošaitienė Jolanta, Contractor selection multi-attribute model applying COPRAS method with grey interval numbers // EURO mini conference "Continuous optimization and knowledge-based technologies" (EurOPT'2008): the 20th international conference. May 20-23, 2008, Neringa, Lithuania, Vilnius : Institute of Mathematics and informatics, Vilnius Gediminas Technical University, 2008 p. 241-247. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Kaklauskas Artūras, Budzevičienė Rita, Kaklauskienė Jūratė, Amaratunga Dilanthi, Keraminiyage Kaushal, Practical application and improvement of VEBER online questionnaire within VGTU e-learning environment // CIB international conference on building education and research "Building resilience". BEAR 2008. Heritance Kandalama, Sri Lanka, 11th-15th February 2008, Salford : School of the Built Environment, University of Salford, UK, 2008 p. 1650-1662.
2008-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Turskis Zenonas, Kalibatas Darius, Multi attribute assessment of dwelling houses renovation // The 7th International conference "Environmental engineering", Vilnius : Technika, 2008 p. [1-5].
2008-01-01 Kaklauskas Artūras, Keršulienė Violeta, Urbanavičienė Vita, Determination of rational method for resolution of disputes with the help of multi-criteria negotiation decision support system for real estate // The 25th international symposium on automation and robotics in construction (ISARC 2008): selected papers, June 26-29, 2008 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2008 p. 585-591. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Trinkūnas Vaidotas, Model for an integrated analysis of distance learning quality: the case of Lithuania // The 25th International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC 2008): selected papers, June 26-29, 2008 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2008 p. 849-853. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Kaklauskas Artūras, Vainiūnas Povilas, Vlasenko Andrej, Intelligent voice stress analysis system for e-examination and studies efficiency monitoring // 6th AECEF Symposium on Civil Engineering Education in Changing Europe: proceedings. Vilnius, Lithuania, May 28-30, 2008, Vilnius : Technika, 2008 p. 49-55. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Kaklauskas Artūras, Tupėnaitė Laura, Kanapeckienė Loreta, Automated selection of value efficient buildings refurbishment alternatives // The 25th International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC 2008): selected papers, June 26-29, 2008 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2008 p. 312-317. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Krutinis Mindaugas, Kaklauskas Artūras, Vainiūnas Povilas, Naimavičienė Jurga, Bartkienė Lina, Tupėnaitė Laura, Model for multiple criteria analysis of integrated intelligent and built-up ambient assisted living environment // The 25th International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC 2008): selected papers, June 26-29, 2008 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2008 p. 725-730. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Seniut Mark, Krutinis Mindaugas, Dzemyda Gintautas, Ivankovas Vladas, Stankevič Voitech, Šimkevičius Česlovas, Jaruševičius Aurimas, Web-based biometric mouse decision support system for user’s emotional and labour productivity analysis // The 25th International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC 2008): selected papers, June 26-29, 2008 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2008 p. 69-75. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Naimavičienė Jurga, Kaklauskas Artūras, Krutinis Mindaugas, Vainiūnas Povilas, Multi-criteria decision support system of intelligent ambient assisted living environment // The 25th International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC 2008): selected papers, June 26-29, 2008 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2008 p. 717-724. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Tupėnaitė Laura, Mickaitytė Aistė, Decision-making model for sustainable buildings refurbishment. Energy efficiency aspect // The 7th International conference "Environmental engineering", Vilnius : Technika, 2008 p. [1-8].
2008-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Turskis Zenonas, Tamošaitienė Jolanta, Kalibatas Darius, Assessment of indoor environment applynig COPRAS method with attributes determined in intervals // The 7th International conference "Environmental engineering", Vilnius : Technika, 2008 p. [1-6].
2008-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Seniut Mark, Dzemyda Gintautas, Ivankovas Vladas, Stankevič Voitech, Šimkevičius Česlovas, Jaruševičius Aurimas, Web-based biometric mouse intelligent system for analysis of emotional state and labour productivity // The 25th International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC 2008): selected papers, June 26-29, 2008 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2008 p. 429-434. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2009-01-01 Kaklauskas Artūras, Trinkūnas Vaidotas, Development multiple criteria model for complex quality evaluation of distance learning programs using a decision support system // Proceedings of the IADIS international conference on Cognition and Exploratory Learning Digital Age (CELDA 2009). Roma, Italy, Nowember 20-22, 2009, Roma : IADIS Press, 2009 p. 499-500.
2009-01-01 Kaklauskas Artūras, Vlasenko Andrej, Seniut Mark, Krutinis Mindaugas, Voice stress analyser system for E-testing // The 9th IEEE international conference on advanced learning technologies (ICALT 2009), July 15-17, 2009 Riga, Latvia, Riga : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2009 p. 693-695. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2009-01-01 Bardauskienė Dalia, Kaklauskas Artūras, Miesto ir būsto plėtros bei atnaujinimo sociokultūriniai, ekonominiai aspektai // Urbanistinis forumas. T. 3, Vilnius : Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija, 2009 p. 27-29.
2009-01-01 Kaklauskas Artūras, Krutinis Mindaugas, Seniut Mark, Biometric mouse intelligent system for student's emotional and examination process analysis // The 9th IEEE international conference on advanced learning technologies (ICALT 2009), July 15-17, 2009 Riga, Latvia, Riga : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2009 p. 189-193. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2009-01-01 Kaklauskas Artūras, Bardauskienė Dalia, Nekilnojamo turto sektoriaus krizės modeliavimas siekiant darniosios plėtros // Urbanistinis forumas. T. 3, Vilnius : Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija, 2009 p. 30-31.
2009-01-01 Kaklauskas Artūras, Lepkova Natalija, Rimkuvienė Silva, The development of model of sustainable distance learning management in Lithuania // Proceedings of the IADIS international conference on Cognition and Exploratory Learning Digital Age (CELDA 2009). Roma, Italy, November 20-22, 2009, Roma : IADIS Press, 2009 p. 480-481.
2009-01-01 Kaklauskas Artūras, Gribniak Viktor, Technique for deriving free-of-shrinkage tension-stiffening relationships using test data of RC beams // Проблемы современного бетона и железобетона: сборник трудов, Минск : "Минсктиппроект", 2009 p. 64-72.
2009-01-01 Kaklauskas Artūras, Trinkūnas Vaidotas, Development multiple criteria model for complex quality evaluation of distance learning programs using a decision support system // Proceedings of the IADIS international conference on Cognition and Exploratory Learning Digital Age (CELDA 2009). Roma, Italy, Nowember 20-22, 2009, Roma : IADIS Press, 2009 p. 499-500.
2009-01-01 Kaklauskas Artūras, Vlasenko Andrej, Seniut Mark, Krutinis Mindaugas, Voice stress analyser system for E-testing // The 9th IEEE international conference on advanced learning technologies (ICALT 2009), July 15-17, 2009 Riga, Latvia, Riga : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2009 p. 693-695. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2009-01-01 Bardauskienė Dalia, Kaklauskas Artūras, Miesto ir būsto plėtros bei atnaujinimo sociokultūriniai, ekonominiai aspektai // Urbanistinis forumas. T. 3, Vilnius : Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija, 2009 p. 27-29.
2009-01-01 Kaklauskas Artūras, Krutinis Mindaugas, Seniut Mark, Biometric mouse intelligent system for student's emotional and examination process analysis // The 9th IEEE international conference on advanced learning technologies (ICALT 2009), July 15-17, 2009 Riga, Latvia, Riga : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2009 p. 189-193. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2009-01-01 Kaklauskas Artūras, Bardauskienė Dalia, Nekilnojamo turto sektoriaus krizės modeliavimas siekiant darniosios plėtros // Urbanistinis forumas. T. 3, Vilnius : Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija, 2009 p. 30-31.
2009-01-01 Kaklauskas Artūras, Lepkova Natalija, Rimkuvienė Silva, The development of model of sustainable distance learning management in Lithuania // Proceedings of the IADIS international conference on Cognition and Exploratory Learning Digital Age (CELDA 2009). Roma, Italy, November 20-22, 2009, Roma : IADIS Press, 2009 p. 480-481.
2009-01-01 Kaklauskas Artūras, Gribniak Viktor, Technique for deriving free-of-shrinkage tension-stiffening relationships using test data of RC beams // Проблемы современного бетона и железобетона: сборник трудов, Минск : "Минсктиппроект", 2009 p. 64-72.
2012-01-01 Kaklauskas Artūras, Vlasenko Andrej, Raudonis Vidas, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Intelligent pupil analysis of student progress system // Informatics in control, automation and robotics. 3rd International Asia Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (CAR 2011) is held on December 24–25, 2011, Shenzhen, China. Vol. 2, Berlin, Heidelberg : Springer Verlag, 2012 p. 165-168. [Duomenų bazės: Springer LINK, Conference Proceedings Citation Index];
2012-01-01 Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Trinkūnas Vaidotas, Tupėnaitė Laura, Čerkauskas Justas, Kazokaitis Paulius, Recommender system to research students’ study efficiency // Procedia - Social and Behavioral Sciences. The World Conference on Design, Arts and Education (DAE-2012), May 1-3 2012, Antalya, Turkey, Amsterdam : Elsevier Science Ltd. p. 980-984. [Duomenų bazės: Science Direct, Conference Proceedings Citation Index];
2012-01-01 Kaklauskas Artūras, Seniut Mark, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Dzemyda Gintautas, Stankevič Voitech, Šimkevičius Česlovas, Ivanikovas Sergejus, Stankevič Tomaš, Kuzminskė Agnė, Pečiūrė Lina, Recommender system to analyse students’ learning productivity // Informatics in control, automation and robotics. 3rd International Asia Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (CAR 2011) is held on December 24–25, 2011, Shenzhen, China, Berlin, Heidelberg : Springer Verlag, 2012 p. 161-164. [Duomenų bazės: Springer LINK, Conference Proceedings Citation Index];
2012-01-01 Kaklauskas Artūras, Vlasenko Andrej, Raudonis Vidas, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Intelligent pupil analysis of student progress system // Informatics in control, automation and robotics. 3rd International Asia Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (CAR 2011) is held on December 24–25, 2011, Shenzhen, China. Vol. 2, Berlin, Heidelberg : Springer Verlag, 2012 p. 165-168. [Duomenų bazės: Springer LINK, Conference Proceedings Citation Index];
2012-01-01 Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Trinkūnas Vaidotas, Tupėnaitė Laura, Čerkauskas Justas, Kazokaitis Paulius, Recommender system to research students’ study efficiency // Procedia - Social and Behavioral Sciences. The World Conference on Design, Arts and Education (DAE-2012), May 1-3 2012, Antalya, Turkey, Amsterdam : Elsevier Science Ltd. p. 980-984. [Duomenų bazės: Science Direct, Conference Proceedings Citation Index];
2012-01-01 Kaklauskas Artūras, Seniut Mark, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Dzemyda Gintautas, Stankevič Voitech, Šimkevičius Česlovas, Ivanikovas Sergejus, Stankevič Tomaš, Kuzminskė Agnė, Pečiūrė Lina, Recommender system to analyse students’ learning productivity // Informatics in control, automation and robotics. 3rd International Asia Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (CAR 2011) is held on December 24–25, 2011, Shenzhen, China, Berlin, Heidelberg : Springer Verlag, 2012 p. 161-164. [Duomenų bazės: Springer LINK, Conference Proceedings Citation Index];
2013-01-01 Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kazokaitis Paulius, Bivainis Juozas, Galinienė Birutė, d'Amato Maurizio, Naimavičienė Jurga, Urbanavičienė Vita, Vitas Artūras, Čerkauskas Justas, Crisis management model and recommended system for construction and real estate // Advanced methods for computational collective intelligence. 4th International Conference on Computational Collective Intelligence Technologies and Applications (ICCCI 2012), Ho Chi Min City, Vietnam, November 28-30, 2012, Berlin Heidelberg : Springer p. 333-343. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, Springerlink];
2013-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Tamošaitienė Jolanta, Intelligent library model and system // 14-th German-Lithuanian-Polish Colloquium on „Innovative solutions in construction technology and management“, Vilnius : Technika, 2013 p. 45-52.
2013-01-01 Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Seniut Mark, Vlasenko Andrej, Kaklauskas Gintaris, Juozapaitis Algirdas, Kuzminskė Agnė, Kaklauskas Gabrielius, Pečiūrė Lina, Jackutė Ieva, Naimavičienė Jurga, Čerkauskas Justas, Biometric and intelligent student progress assessment system // Advanced methods for computational collective intelligence. 4th International Conference on Computational Collective Intelligence Technologies and Applications (ICCCI 2012), Ho Chi Min City, Vietnam, November 28-30, 2012, Berlin Heidelberg : Springer p. 59-69. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, Springerlink];
2013-01-01 Šliogerienė Jūratė, Kaklauskas Artūras, Kliukas Romualdas, Turskis Zenonas, Lepkova Natalija, Komka Arūnas, Decision support system for the assessment and ranking of energy generation technologies // Advances in Intelligent Systems Research. Vol. 33. International Conference on Advanced Information and Communication Technology for Education (ICAICTE 2013), September 20-22, 2013, Hainan, China, Beijing : Atlantis Press, 2013 p. 727-732. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2013-01-01 Kaklauskas Artūras, Kliukas Romualdas, Komka Arūnas, Šliogerienė Jūratė, Decision support system of built environment for climate change mitigation // Advances in Intelligent Systems Research. Vol. 33. International Conference on Advanced Information and Communication Technology for Education (ICAICTE 2013), September 20-22, 2013, Hainan, China, Beijing : Atlantis Press, 2013 p. [1-4]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2013-01-01 Kaklauskas Gintaris, Gribniak Viktor, Meškėnas Adas, Rimkus Arvydas, Kaklauskas Artūras, Kupliauskas Rimantas, Determination of the residual stress-crack opening relationship of SFRC flexural members // AIP Conference proceedings. 11th International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2013 (ICNAAM-2013). Rhodes, Greece, 21–27 September 2013, Melville : AIP Publishing, 2013 p. 2151-2154. [Duomenų bazės: Science Direct, ISI Proceedings];
2013-01-01 Kaklauskas Artūras, Tupėnaitė Laura, Kanapeckienė Loreta, Naimavičienė Jurga, Knowledge-based model for standard housing renovation // Procedia Engineering. 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania, Amsterdam : Elsevier Science Ltd, 2013 p. 497-503. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, ScienceDirect];
2013-01-01 Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kazokaitis Paulius, Bivainis Juozas, Galinienė Birutė, d'Amato Maurizio, Naimavičienė Jurga, Urbanavičienė Vita, Vitas Artūras, Čerkauskas Justas, Crisis management model and recommended system for construction and real estate // Advanced methods for computational collective intelligence. 4th International Conference on Computational Collective Intelligence Technologies and Applications (ICCCI 2012), Ho Chi Min City, Vietnam, November 28-30, 2012, Berlin Heidelberg : Springer p. 333-343. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, Springerlink];
2013-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Tamošaitienė Jolanta, Intelligent library model and system // 14-th German-Lithuanian-Polish Colloquium on „Innovative solutions in construction technology and management“, Vilnius : Technika, 2013 p. 45-52.
2013-01-01 Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Seniut Mark, Vlasenko Andrej, Kaklauskas Gintaris, Juozapaitis Algirdas, Kuzminskė Agnė, Kaklauskas Gabrielius, Pečiūrė Lina, Jackutė Ieva, Naimavičienė Jurga, Čerkauskas Justas, Biometric and intelligent student progress assessment system // Advanced methods for computational collective intelligence. 4th International Conference on Computational Collective Intelligence Technologies and Applications (ICCCI 2012), Ho Chi Min City, Vietnam, November 28-30, 2012, Berlin Heidelberg : Springer p. 59-69. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, Springerlink];
2013-01-01 Šliogerienė Jūratė, Kaklauskas Artūras, Kliukas Romualdas, Turskis Zenonas, Lepkova Natalija, Komka Arūnas, Decision support system for the assessment and ranking of energy generation technologies // Advances in Intelligent Systems Research. Vol. 33. International Conference on Advanced Information and Communication Technology for Education (ICAICTE 2013), September 20-22, 2013, Hainan, China, Beijing : Atlantis Press, 2013 p. 727-732. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2013-01-01 Kaklauskas Artūras, Kliukas Romualdas, Komka Arūnas, Šliogerienė Jūratė, Decision support system of built environment for climate change mitigation // Advances in Intelligent Systems Research. Vol. 33. International Conference on Advanced Information and Communication Technology for Education (ICAICTE 2013), September 20-22, 2013, Hainan, China, Beijing : Atlantis Press, 2013 p. [1-4]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2013-01-01 Kaklauskas Gintaris, Gribniak Viktor, Meškėnas Adas, Rimkus Arvydas, Kaklauskas Artūras, Kupliauskas Rimantas, Determination of the residual stress-crack opening relationship of SFRC flexural members // AIP Conference proceedings. 11th International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2013 (ICNAAM-2013). Rhodes, Greece, 21–27 September 2013, Melville : AIP Publishing, 2013 p. 2151-2154. [Duomenų bazės: Science Direct, ISI Proceedings];
2013-01-01 Kaklauskas Artūras, Tupėnaitė Laura, Kanapeckienė Loreta, Naimavičienė Jurga, Knowledge-based model for standard housing renovation // Procedia Engineering. 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania, Amsterdam : Elsevier Science Ltd, 2013 p. 497-503. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, ScienceDirect];
2014-01-01 Kaklauskas Artūras, Kovachec Liudmil, Safonov Andrej, Pališkienė Rasa, Bartkienė Lina, Jackutė Ieva, Smart stress management system for media and arts employees // Innovation in medicine and healthcare 2014, Amsterdam : IOS Press, 2014 p. 280-289.
2014-01-01 Kaklauskas Artūras, Safonov Andrej, Juozapaitis Algirdas, Pališkienė Rasa, Rimkuvienė Silva, Pečiūrė Lina, KAKLAUSKAS Gabrielius, Bartkienė Lina, Biometric advisory system to analyze a user’s post-disaster stress management // Procedia economics and finance. 4th international conference on building resilience, incorporating the 3rd annual conference of the ANDROID disaster resilience network, 8th – 11th September 2014, Salford Quays, United Kingdom, New York : Elsevier p. 908-915. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, Science Direct];
2014-01-01 Kaklauskas Artūras, Seniut Mark, Amaratunga Dilanthi, Lill Irene, Safonov Andrej, Vatin Nikolay, Čerkauskas Justas, Jackutė Ieva, Kuzminskė Agnė, Pečiūrė Lina, Text analytics for android project // Procedia economics and finance. 4th international conference on building resilience, incorporating the 3rd annual conference of the ANDROID disaster resilience network, 8th – 11th September 2014, Salford Quays, United Kingdom, New York : Elsevier p. 610-617. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, Science Direct];
2014-01-01 Kaklauskas Artūras, Lepkova Natalija, Amaratunga Dilanthi, Lill Irene, Urbanavičienė Vita, Naimavičienė Jurga, Budrytė Loreta, Tupėnaitė Laura, Kanapeckienė Loreta, Recommender thermometer for measuring the preparedness for flood resilience management // Procedia economics and finance. 4th international conference on building resilience, incorporating the 3rd annual conference of the ANDROID disaster resilience network, 8th – 11th September 2014, Salford Quays, United Kingdom, New York : Elsevier p. 377-384. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, Science Direct];
2014-01-01 Kaklauskas Artūras, Pečiūrė Lina, Pališkienė Rasa, Binkytė Arūnė, Jazgevičienė Jurgita, Palionytė Ugnė, Bružas Vytautas, Kvederavičius Karolis, Siniak Nikolai, The use of intelligent and biometric technologies in ceneast project // Экономика, оценка и управление недвижимостью, Минск : БГТУ, 2014 p. 44-53.
2014-01-01 Kaklauskas Artūras, Pečiūrė Lina, Binkytė Arūnė, Jazgevičienė Jurgita, Siniak Nikolai, CENEAST project: challenges and opportunities // Экономика, оценка и управление недвижимостью, Минск : БГТУ, 2014 p. 31-43.
2014-01-01 Kaklauskas Artūras, Kovachec Liudmil, Safonov Andrej, Pališkienė Rasa, Bartkienė Lina, Jackutė Ieva, Smart stress management system for media and arts employees // Innovation in medicine and healthcare 2014, Amsterdam : IOS Press, 2014 p. 280-289.
2014-01-01 Kaklauskas Artūras, Safonov Andrej, Juozapaitis Algirdas, Pališkienė Rasa, Rimkuvienė Silva, Pečiūrė Lina, KAKLAUSKAS Gabrielius, Bartkienė Lina, Biometric advisory system to analyze a user’s post-disaster stress management // Procedia economics and finance. 4th international conference on building resilience, incorporating the 3rd annual conference of the ANDROID disaster resilience network, 8th – 11th September 2014, Salford Quays, United Kingdom, New York : Elsevier p. 908-915. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, Science Direct];
2014-01-01 Kaklauskas Artūras, Seniut Mark, Amaratunga Dilanthi, Lill Irene, Safonov Andrej, Vatin Nikolay, Čerkauskas Justas, Jackutė Ieva, Kuzminskė Agnė, Pečiūrė Lina, Text analytics for android project // Procedia economics and finance. 4th international conference on building resilience, incorporating the 3rd annual conference of the ANDROID disaster resilience network, 8th – 11th September 2014, Salford Quays, United Kingdom, New York : Elsevier p. 610-617. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, Science Direct];
2014-01-01 Kaklauskas Artūras, Lepkova Natalija, Amaratunga Dilanthi, Lill Irene, Urbanavičienė Vita, Naimavičienė Jurga, Budrytė Loreta, Tupėnaitė Laura, Kanapeckienė Loreta, Recommender thermometer for measuring the preparedness for flood resilience management // Procedia economics and finance. 4th international conference on building resilience, incorporating the 3rd annual conference of the ANDROID disaster resilience network, 8th – 11th September 2014, Salford Quays, United Kingdom, New York : Elsevier p. 377-384. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, Science Direct];
2014-01-01 Kaklauskas Artūras, Pečiūrė Lina, Pališkienė Rasa, Binkytė Arūnė, Jazgevičienė Jurgita, Palionytė Ugnė, Bružas Vytautas, Kvederavičius Karolis, Siniak Nikolai, The use of intelligent and biometric technologies in ceneast project // Экономика, оценка и управление недвижимостью, Минск : БГТУ, 2014 p. 44-53.
2014-01-01 Kaklauskas Artūras, Pečiūrė Lina, Binkytė Arūnė, Jazgevičienė Jurgita, Siniak Nikolai, CENEAST project: challenges and opportunities // Экономика, оценка и управление недвижимостью, Минск : БГТУ, 2014 p. 31-43.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C2 C2 C2
rusų C2 C2 C2
rusų C2 C2 C2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Biometrinė ir intelektinė sprendimų parama
Antrosios pakopos Nekilnojamojo turto tarpininkavimo veikla ir elektroninis verslas
Antrosios pakopos Komercinio nekilnojamojo turto valdymas
Antrosios pakopos Nekilnojamojo turto rizikos valdymas
Antrosios pakopos Nekilnojamojo turto tarpininkavimas ir elektroninis verslas
Antrosios pakopos Internetinė ir biometrinė verslo valdymo sprendimų parama
Antrosios pakopos Elektroninis verslas ir statyba
Antrosios pakopos Darnios užstatytos aplinkos vystymas ir valdymas
Antrosios pakopos Nekilnojamojo turto investicijos ir plėtra
Antrosios pakopos Sprendimų paramos sistemos statyboje
Antrosios pakopos Internetinė verslo valdymo sprendimų parama
Antrosios pakopos Nekilnojamojo turto tarpininkavimo veikla ir elektroninis verslas
Antrosios pakopos Komercinio nekilnojamojo turto valdymas
Antrosios pakopos Nekilnojamojo turto tarpininkavimas ir elektroninis verslas
Antrosios pakopos Internetinė ir biometrinė verslo valdymo sprendimų parama
Antrosios pakopos Darnios užstatytos aplinkos vystymas ir valdymas
Antrosios pakopos Nekilnojamojo turto investicijos ir plėtra
Antrosios pakopos Sprendimų paramos sistemos statyboje
Antrosios pakopos Internetinė verslo valdymo sprendimų parama
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Bolonijos universitetas Italija įgyti praktinės patirties pagal dėstomų dalykų tematiką ir gebėti ją taikyti dėstomuose dalykuose; modernių technologijų ar kitų naujovių analitinės apžvalgos parengimas; naujos kompiuterinės programos studijų procesui parengimas 2011-2011
Bolonijos universitetas Italija įgyti praktinės patirties pagal dėstomų dalykų tematiką ir gebėti ją taikyti dėstomuose dalykuose; modernių technologijų ar kitų naujovių analitinės apžvalgos parengimas; naujos kompiuterinės programos studijų procesui parengimas 2011-2011
Bolonijos universitetas Italija įgyti praktinės patirties pagal dėstomų dalykų tematiką ir gebėti ją taikyti dėstomuose dalykuose; modernių technologijų ar kitų naujovių analitinės apžvalgos parengimas; naujos kompiuterinės programos studijų procesui parengimas 2011-2011
Bolonijos universitetas Italija įgyti praktinės patirties pagal dėstomų dalykų tematiką ir gebėti ją taikyti dėstomuose dalykuose; modernių technologijų ar kitų naujovių analitinės apžvalgos parengimas; naujos kompiuterinės programos studijų procesui parengimas 2011-2011
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
1997-1998 Phare ACE programa. Projektas „Lietuvos statybos šakos egzistavimo proceso analizė, modeliavimas ir prognozės ateičiai“
1997-1998 Phare ACE programa. Projektas „Lietuvos statybos šakos egzistavimo proceso analizė, modeliavimas ir prognozės ateičiai“
2000-2000 Leonardo da Vinci programa. Projektas "Nuotolinių studijų efektyvumo didinimas ir praplėtimas"
2000-2000 Leonardo da Vinci programa. Projektas "Nuotolinių studijų efektyvumo didinimas ir praplėtimas"
2001-2001 Leonardo da Vinci programa. Nuotolinių studijų pertvarkymas ir tolimesnis vystymas
2001-2004 Framework 5 programa. Inovacijų skatinimas statybos šakos SVV įmonėse, CONSTRINNONET
2001-2001 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija. Tikslinių rinkų plėtros strategija
2001-2001 Leonardo da Vinci programa. Nuotolinių studijų pertvarkymas ir tolimesnis vystymas
2001-2004 Framework 5 programa. Visuotinis mokymas gamyboje, GEM-EUROPE
2001-2004 Framework 5 programa. Inovacijų skatinimas statybos šakos SVV įmonėse, CONSTRINNONET
2001-2001 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija. Tikslinių rinkų plėtros strategija
2002-2002 Leonardo da Vinci programa. Projektas „Informacinės technologijos tarptautinėje distancinio mokymo studijų programoje“
2002-2004 Framework 5 programa. Subalansuota statyba, PeBBu
2001-2004 Framework 5 programa. Visuotinis mokymas gamyboje, GEM-EUROPE
2002-2005 Framework 5 programa. Statinių ir civilinės infrastruktūros gyvavimo proceso inžinerija, LIFETIME
2002-2002 Leonardo da Vinci programa. Projektas „Informacinės technologijos tarptautinėje distancinio mokymo studijų programoje“
2002-2004 Framework 5 programa. Subalansuota statyba, PeBBu
2002-2005 Framework 5 programa. Statinių ir civilinės infrastruktūros gyvavimo proceso inžinerija, LIFETIME
2003-2003 Phare ACE programa. Projektas „Viešosios interneto prieigos taškų veiklos projekto ruošimas“
2003-2003 Phare ACE programa. Projektas „Viešosios interneto prieigos taškų veiklos projekto ruošimas“
2004-2004 Phare PPF programa. Projektas „e-Miestas“
2004-2005 Framework 6 programa. Intelektualūs miestai, INTELCITIES
2004-2008 Framework 6 programa. Modernizavimo inovacijų įgyvendinimas visuomeniniuose pastatuose, Brita in PuBs
2004-2007 Šiaurės šalių projektas. Kaimynystės būsto valdymas, kompetencijos kėlimas, derinant socialines ir fizines iniciatyvas, DIVIRGIT
2004-2004 Phare PPF programa. Projektas „e-Miestas“
2004-2005 Framework 6 programa. Intelektualūs miestai, INTELCITIES
2004-2008 Framework 6 programa. Modernizavimo inovacijų įgyvendinimas visuomeniniuose pastatuose, Brita in PuBs
2004-2007 Šiaurės šalių projektas. Kaimynystės būsto valdymas, kompetencijos kėlimas, derinant socialines ir fizines iniciatyvas, DIVIRGIT
2005-2008 Asia-Link programa. Europos ir Azijos intrastruktūros pranašumai, EURASIA
2005-2006 Framework 6 programa. Smulkių ir vidutinių įmonių iš pereinamojo laikotarpio šalių skatinimas dalyvauti informacinės visuomenės technologijų programoje, EPRI START
2005-2008 Asia-Link programa. Europos ir Azijos intrastruktūros pranašumai, EURASIA
2005-2006 Framework 6 programa. Smulkių ir vidutinių įmonių iš pereinamojo laikotarpio šalių skatinimas dalyvauti informacinės visuomenės technologijų programoje, EPRI START
2006-2006 David C. Lincoln Fellowship (USA). Development and practical application of market-based land mass appraisal on-line system for land taxation
2006-2006 David C. Lincoln Fellowship (USA). Development and practical application of market-based land mass appraisal on-line system for land taxation
2006-2008 Framework 6 programa. Eksploatacija grįstų pastatų statybos standartų integravimas į verslo procesus taikant IFC atviiruosius standartus inovacijoms ir subalansuotai plėtrai didinti, STAND-INN
2006-2008 Framework 6 programa. Eksploatacija grįstų pastatų statybos standartų integravimas į verslo procesus taikant IFC atviiruosius standartus inovacijoms ir subalansuotai plėtrai didinti, STAND-INN
2007-2007 David C. Lincoln Fellowship (USA). Further development and practical application of market-based land mass appraisal on-line system for land taxation
2007-2007 Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento 2 prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 4 priemonė „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“. Šiaulių universiteto ir Utenos kolegijos nuotolinių studijų programų vertinimas vykdant SKVC inicijuotą projektą „Nuotolinių studijų kokybės vertinimo metodikos ir jos taikymo tvarkos sukūrimas“
2007-2007 Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento 2 prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 4 priemonė „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“. Nuotolinių studijų kokybės vertinimo metodikos ir jos taikymo tvarkos sukūrimas“
2007-2007 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija. Projektas „Lietuvos statybų technologijų platformos galimybių studijos, vizijos ir strateginių tyrimų plano 2007–2030 parengimas“
2007-2008 Lithuanian Labour Market Training Authority. Conferment of Qualification and Assessment Order Preparation
2007-2008 Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba. Kvalifikacijos suteikimo ir vertinimo tvarkos parengimas
2007-2008 Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo ir Norvegijos finansinio mechanizmo subsidijų schema Lietuvoje. Vienuolikos paramai gauti paraiškų, susijusių su vaikų priežūros Lietuvoje inžineriniais klausimais, vertinimas
2007-2009 ERABUILD, Statyba ir nekilnojamasis turtas - skaidrumo rodiklių kūrimas, CREDIT
2007-2007 David C. Lincoln Fellowship (USA). Further development and practical application of market-based land mass appraisal on-line system for land taxation
2007-2007 Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento 2 prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 4 priemonė „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“. Šiaulių universiteto ir Utenos kolegijos nuotolinių studijų programų vertinimas vykdant SKVC inicijuotą projektą „Nuotolinių studijų kokybės vertinimo metodikos ir jos taikymo tvarkos sukūrimas“
2007-2007 Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento 2 prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 4 priemonė „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“. Nuotolinių studijų kokybės vertinimo metodikos ir jos taikymo tvarkos sukūrimas“
2007-2007 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija. Projektas „Lietuvos statybų technologijų platformos galimybių studijos, vizijos ir strateginių tyrimų plano 2007–2030 parengimas“
2007-2008 Lithuanian Labour Market Training Authority. Conferment of Qualification and Assessment Order Preparation
2007-2008 Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba. Kvalifikacijos suteikimo ir vertinimo tvarkos parengimas
2007-2008 Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo ir Norvegijos finansinio mechanizmo subsidijų schema Lietuvoje. Vienuolikos paramai gauti paraiškų, susijusių su vaikų priežūros Lietuvoje inžineriniais klausimais, vertinimas
2007-2009 ERABUILD, Statyba ir nekilnojamasis turtas - skaidrumo rodiklių kūrimas, CREDIT
2008-2008 Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo ir Norvegijos finansinio mechanizmo subsidijų schema Bulgarijoje. Penkių paramai gauti skirtų paraiškų, susijusių su Europos kultūrinio paveldo konservavimo Bulgarijoje klausimais, vertinimas
2008-2008 Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo ir Norvegijos finansinio mechanizmo subsidijų schema Estijoje. Paramai gauti skirtos paraiškos, susijusiios su Europos kultūrinio paveldo konservavimo klausimais, vertinimas
2008-2008 Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo ir Norvegijos finansinio mechanizmo subsidijų schema Bulgarijoje. Penkių paramai gauti skirtų paraiškų, susijusių su Europos kultūrinio paveldo konservavimo Bulgarijoje klausimais, vertinimas
2008-2008 Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo ir Norvegijos finansinio mechanizmo subsidijų schema Estijoje. Paramai gauti skirtos paraiškos, susijusiios su Europos kultūrinio paveldo konservavimo klausimais, vertinimas
2009-2009 Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo ir Norvegijos finansinio mechanizmo subsidijų schema Vengrijoje. Trijų paramai gauti skirtų paraiškų, susijusių su Europos kultūrinio paveldo konservavimo Vengrijoje klausimais, vertinimas
2009-2009 Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo ir Norvegijos finansinio mechanizmo subsidijų schema Lietuvoje. Paramai gauti skirtos paraiškos, susijusios su žmogiškųjų išteklių plėtra Lietuvoje, vertinimas
2009-2009 Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo ir Norvegijos finansinio mechanizmo subsidijų schema Lietuvoje. Septynių paramai gauti skirtų paraiškų, susijusių su Europos kultūrinio paveldo konservavimo Lietuvoje klausimais, vertinimas
2009-2009 Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo ir Norvegijos finansinio mechanizmo subsidijų schema Vengrijoje. Trijų paramai gauti skirtų paraiškų, susijusių su Europos kultūrinio paveldo konservavimo Vengrijoje klausimais, vertinimas
2009-2009 Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo ir Norvegijos finansinio mechanizmo subsidijų schema Lietuvoje. Paramai gauti skirtos paraiškos, susijusios su žmogiškųjų išteklių plėtra Lietuvoje, vertinimas
2009-2009 Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo ir Norvegijos finansinio mechanizmo subsidijų schema Lietuvoje. Septynių paramai gauti skirtų paraiškų, susijusių su Europos kultūrinio paveldo konservavimo Lietuvoje klausimais, vertinimas
2009-2012 Pažangios energetikos Europai programa. Labai mažai energijos naudojančių namų koncepcijos skatinimas Šiaurės Europos statybos rinkoje, NorthPass
2009-2012 Pažangios energetikos Europai programa. Labai mažai energijos naudojančių namų koncepcijos skatinimas Šiaurės Europos statybos rinkoje, NorthPass
2009-2011 Leonardo da Vinci programa. COSM-E-TRAIN, COSM-E-TRAIN
2009-2011 Mokymosi visą gyvenimą programa. Universiteto atsakas į užstatytos aplinkos mokymosi visą gyvenimą profesinį mokymą, BELL CURVE
2009-2011 Leonardo da Vinci programa. COSM-E-TRAIN, COSM-E-TRAIN
2009-2011 Mokymosi visą gyvenimą programa. Universiteto atsakas į užstatytos aplinkos mokymosi visą gyvenimą profesinį mokymą, BELL CURVE
2010-2012 ES struktūrinė parama. Statybos ir Nekilnojamojo turto specialistų Imitacinio mokymo centro įkūrimas
2010-2013 Pažangios energetikos Europai programa. Magistrantūros ir podiplominės studijos ir mokymas tarpdisciplininėse grupėse įgyvendinant EPBD ir vėliau, IDES-EDU
2010-2012 ES struktūrinė parama. Statybos ir Nekilnojamojo turto specialistų Imitacinio mokymo centro įkūrimas
2010-2013 Pažangios energetikos Europai programa. Magistrantūros ir podiplominės studijos ir mokymas tarpdisciplininėse grupėse įgyvendinant EPBD ir vėliau, IDES-EDU
2011-2013 Erasmus Mundus programa. Europos, Azijos ir Afrikos akademinių tinklų sujungimas klimato kaitos klausimu, LEAN CC
2011-2014 Mokymosi visą gyvenimą programa. Atstatymo po katastrofų akademinis tinklas, skirtas optimizuoti aukštojo mokslo vystymą, ANDROID
2011-2013 Mokymosi visą gyvenimą programa. Papildytos realybės gliobalios aplinkos mokymasis, LARGE
2011-2013 Erasmus Mundus programa. Europos, Azijos ir Afrikos akademinių tinklų sujungimas klimato kaitos klausimu, LEAN CC
2011-2014 Mokymosi visą gyvenimą programa. Atstatymo po katastrofų akademinis tinklas, skirtas optimizuoti aukštojo mokslo vystymą, ANDROID
2011-2013 Mokymosi visą gyvenimą programa. Papildytos realybės gliobalios aplinkos mokymasis, LARGE
2012-2014 ES struktūrinė parama. VGTU tarptautiškumo didinimas įgyvendinant jungtinę studijų programą "Nekilnojamojo turto vadyba"
2012-2015 ES struktūrinė parama. II pakopos jungtinės studijų programos "Statinių ir jų aplinkos darni plėtra" rengimas ir įgyvendinimas
2012-2014 ES struktūrinė parama. VGTU tarptautiškumo didinimas įgyvendinant jungtinę studijų programą "Nekilnojamojo turto vadyba"
2012-2015 ES struktūrinė parama. II pakopos jungtinės studijų programos "Statinių ir jų aplinkos darni plėtra" rengimas ir įgyvendinimas
2012-2015 Tempus programa. Studijų programų atnaujinimas užstatytos aplinkos srityje Rytų partnerystės šalyse, CENEAST
2012-2015 ES struktūrinė parama. Jungtinės studijų programos "Darnus nekilnojamojo turto valdymas" įgyvendinimas didinant VGTU tarptautiškumą
2012-2015 Tempus programa. Studijų programų atnaujinimas užstatytos aplinkos srityje Rytų partnerystės šalyse, CENEAST
2012-2015 ES struktūrinė parama. Jungtinės studijų programos "Darnus nekilnojamojo turto valdymas" įgyvendinimas didinant VGTU tarptautiškumą
2013-2015 ES struktūrinė parama. Lietuvos statybų technologinės platformos (LSTP) stiprinimas bei statybos sektoriaus mokslo tyrimų krypčių optimizavimas
2013-2015 ES struktūrinė parama. Lietuvos statybų technologinės platformos (LSTP) stiprinimas bei statybos sektoriaus mokslo tyrimų krypčių optimizavimas
2013-2015 Mokymosi visą gyvenimą programa. iProfesionalas, iPro
2013-2015 Framework 7 programa. Bendri veiksmai socialinių uždavinių sprendimui per sąmoningumą, sklaidą ir švietimą, CASCADE
2013-2015 Mokymosi visą gyvenimą programa. Bendradarbiavimas atnaujinant atsparumo nelaimėms srities studijų programas, jose panaudojant atviro kodo intelektines sistemas ir papildytą realybę, RESINT
2013-2016 Mokymosi visą gyvenimą programa. Bendradarbiavimas skatinant švietimą atstatymo po katastrofų srityje, CADRE
2013-2015 COST veikla TU1204. Žmonėms palankūs miestai intensyviai duomenis vartojančiame pasaulyje
2013-2015 Mokymosi visą gyvenimą programa. iProfesionalas, iPro
2013-2015 Framework 7 programa. Bendri veiksmai socialinių uždavinių sprendimui per sąmoningumą, sklaidą ir švietimą, CASCADE
2013-2015 Mokymosi visą gyvenimą programa. Bendradarbiavimas atnaujinant atsparumo nelaimėms srities studijų programas, jose panaudojant atviro kodo intelektines sistemas ir papildytą realybę, RESINT
2013-2016 Mokymosi visą gyvenimą programa. Bendradarbiavimas skatinant švietimą atstatymo po katastrofų srityje, CADRE
2013-2015 COST veikla TU1204. Žmonėms palankūs miestai intensyviai duomenis vartojančiame pasaulyje
2014-2017 Pažangios energetikos Europai programa. Daugiausiai energijos sutaupantys studentai, SAVES
2014-2017 Pažangios energetikos Europai programa. Daugiausiai energijos sutaupantys studentai, SAVES
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
1997-- International Journal of Strategic Property Management, dalyvauja nuo/iki: 1997-01-01 /
1997-- International Journal of Strategic Property Management, dalyvauja nuo/iki: 1997-01-01 /
2000-- Technological and Economic Development of Economy, dalyvauja nuo/iki: 2000-01-01 /
2000-- Technological and Economic Development of Economy, dalyvauja nuo/iki: 2000-01-01 /
2002-- Journal of Civil Engineering and Management, dalyvauja nuo/iki: 2002-01-01 /
2002-- Journal of Civil Engineering and Management, dalyvauja nuo/iki: 2002-01-01 /
2008-2008 Environment and pollution, dalyvauja nuo/iki: 2008-01-01 / 2008-12-31
2008-2008 Environment and pollution, dalyvauja nuo/iki: 2008-01-01 / 2008-12-31
2009-- ACTA Scientiarum Polonorum, dalyvauja nuo/iki: 2009-01-02 /
2009-- ACTA Scientiarum Polonorum, dalyvauja nuo/iki: 2009-01-02 /
2010-- Disaster Resilience in the Built Environment, dalyvauja nuo/iki: 2010-01-01 /
2010-- Disaster Resilience in the Built Environment, dalyvauja nuo/iki: 2010-01-01 /
2013-- Engineering Applications of Artificial Intelligence, dalyvauja nuo/iki: 2013-01-01 /
2013-- Intelligent Decision Technologies, dalyvauja nuo/iki: 2013-01-01 /
2013-- International Journal Auditing Technology, dalyvauja nuo/iki: 2013-01-01 /
2013-- Engineering Applications of Artificial Intelligence, dalyvauja nuo/iki: 2013-01-01 /
2013-- Intelligent Decision Technologies, dalyvauja nuo/iki: 2013-01-01 /
2013-- International Journal Auditing Technology, dalyvauja nuo/iki: 2013-01-01 /
2014-- Baltic Journal of Real Estate Economics and Construction Management, dalyvauja nuo/iki: 2014-01-01 /
2014-- Baltic Journal of Real Estate Economics and Construction Management, dalyvauja nuo/iki: 2014-01-01 /