Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Laima Okunevičiūtė Neverauskienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus universitetas aplinkotyros ir aplinkotvarkos magistras, aukštasis išsilavinimas 1997
Vilniaus universitetas aplinkotyros ir aplinkotvarkos magistras, aukštasis išsilavinimas 1997
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2007
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2007
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2014
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2014
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Darbo ir socialinių tyrimų institutas ekonomistė/asistentė/mokslo darbuotoja//vyresnioji mokslo darbuotoja, direktoriaus pavaduotoja/ 1997-2009
Darbo ir socialinių tyrimų institutas ekonomistė/asistentė/mokslo darbuotoja//vyresnioji mokslo darbuotoja, direktoriaus pavaduotoja/ 1997-2009
Vilniaus Gedimino technikos universitetas lektorė/docentė/profesorė 2007--
Vilniaus Gedimino technikos universitetas lektorė/docentė/profesorė 2007--
Lietuvos socialinių tyrimų centro Darbo ir socialinių tyrimų institutas Vyresnio mokslo darbuotoja/direktoriaus pavaduotoja/vyriausioji mokslo darbuotoja 2010--
Lietuvos socialinių tyrimų centro Darbo ir socialinių tyrimų institutas Vyresnio mokslo darbuotoja/direktoriaus pavaduotoja/vyriausioji mokslo darbuotoja 2010--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2012-2014 „Neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemos sukūrimas aukštojo mokslo įstaigose“ Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-003, pagal 2012 m. rugsėjo 18 d. jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį Nr. 12/09/18. Tikslas – sukurti ir įdiegti neformaliai įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūrą Vilniaus Gedimino technikos universitete. Ekspertai-vertintojai: doc. dr. D. Andriušaitienė, doc. dr. I. Skačkauskienė, doc. L. Okunevičiūtė Neverauskienė, doc. dr. Rasa Zabarauskaitė. Rezultatai: dalyvauta ekspertų mokymuose, parengta neformaliojo mokymosi būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo metodika, rengiamas tvarkos aprašas, reglamentuojantis neformaliai įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūrą.
2012-2014 „Neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemos sukūrimas aukštojo mokslo įstaigose“ Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-003, pagal 2012 m. rugsėjo 18 d. jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį Nr. 12/09/18. Tikslas – sukurti ir įdiegti neformaliai įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūrą Vilniaus Gedimino technikos universitete. Ekspertai-vertintojai: doc. dr. D. Andriušaitienė, doc. dr. I. Skačkauskienė, doc. L. Okunevičiūtė Neverauskienė, doc. dr. Rasa Zabarauskaitė. Rezultatai: dalyvauta ekspertų mokymuose, parengta neformaliojo mokymosi būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo metodika, rengiamas tvarkos aprašas, reglamentuojantis neformaliai įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūrą.
2013-2013 „Lietuvos pašto paslaugų rinkos analizė". Užsakovas: „Verslo spaudos centras". Vykdytojai: doc. dr. I. Skačkauskienė, doc. dr. L. Okunevičiūtė Neverauskienė, dr. R. Zabarauskaitė, doc. R. Drejeris.
2013-2013 „Lietuvos pašto paslaugų rinkos analizė". Užsakovas: „Verslo spaudos centras". Vykdytojai: doc. dr. I. Skačkauskienė, doc. dr. L. Okunevičiūtė Neverauskienė, dr. R. Zabarauskaitė, doc. R. Drejeris.
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
04S Daujotis V., Gruževskis B., Kvedaras V., Okunevičiūtė Neverauskienė L., Pocius A, Rojaka J., Rudzkis R., Židanavičiūtė J. Specialistų poreikio prognozės Lietuvoje / studija. Vilnius: Mokslo aidai, 2008. 142 P. ISBN 978-9955-591-58-0. 2009
04S Daujotis V., Gruževskis B., Kvedaras V., Okunevičiūtė Neverauskienė L., Pocius A, Rojaka J., Rudzkis R., Židanavičiūtė J. Specialistų poreikio prognozės Lietuvoje / studija. Vilnius: Mokslo aidai, 2008. 142 P. ISBN 978-9955-591-58-0. 2009
04S, 05S Okunevičiūtė Neverauskienė L., Moskvina J. Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių socialinė nauda // Filosofija, Sociologija, Nr.2, T.21, 2010. P. 101-111. ISNN 0235-7186. 2011
04S, 05S Okunevičiūtė Neverauskienė L., Moskvina J. Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių socialinė nauda // Filosofija, Sociologija, Nr.2, T.21, 2010. P. 101-111. ISNN 0235-7186. 2011
04S, 05S Okunevičiūtė Neverauskienė Laima, Diskriminacijos apraiškos: aktuali būklė bei tendencijos antidiskriminacijos srityje Lietuvoje // Filosofija. Sociologija, Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 22, nr. 2 (2011) p. 115-128. 2012
04S, 05S Okunevičiūtė Neverauskienė Laima, Diskriminacijos apraiškos: aktuali būklė bei tendencijos antidiskriminacijos srityje Lietuvoje // Filosofija. Sociologija, Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 22, nr. 2 (2011) p. 115-128. 2012
04S, 05S Okuneviciute Neverauskiene, L. The aspects of integration of ethnic minorities into labour market // Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 21, nr. 4 (2012), p. 245–256. 2012
04S, 05S Okuneviciute Neverauskiene, L. The aspects of integration of ethnic minorities into labour market // Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 21, nr. 4 (2012), p. 245–256. 2012
04S Okunevičiūtė Neverauskienė Laima, Pocius Arūnas, Trends of hidden employment in Lithuania and problems in methodical calculations // Technological and economic development of economy, Vilnius : Technika.. ISSN 2029-4913. Vol. 17, no. 3 (2011) p. 484-500. 2012
04S Okunevičiūtė Neverauskienė Laima, Pocius Arūnas, Trends of hidden employment in Lithuania and problems in methodical calculations // Technological and economic development of economy, Vilnius : Technika.. ISSN 2029-4913. Vol. 17, no. 3 (2011) p. 484-500. 2012
04S, 05S Okuneviciute Neverauskiene L., Moskvina J. Socialinės įmonės: Socialinės ekonomikos raidos aspektas // Filosofija.Sociologija, 2011, T. 22. Nr. 4: p. 384–393. 2013
04S, 05S Okuneviciute Neverauskiene L., Moskvina J. Socialinės įmonės: Socialinės ekonomikos raidos aspektas // Filosofija.Sociologija, 2011, T. 22. Nr. 4: p. 384–393. 2013
04S, 05S Skačkauskienė, Ilona; Okunevičiūtė Neverauskienė, Laima; Zabarauskaitė, Rasa; Andriušaitienė, Daiva; Tunčikienė, Živilė. Lietuvos socialinės ekonominės problemos ir jų sprendimo prielaidos : monografija / Ilona Skačkauskienė, Laima Okunevičiūtė Neverauskienė, Rasa Zabarauskaitė, Daiva Andriušaitienė, Živilė Tunčikienė. Vilnius : Technika, 2013. 168 p. ISBN 9786094575419. 2014
04S Skačkauskienė Ilona, Drejeris Rolandas, Okunevičiūtė Neverauskienė Laima, Zabarauskaitė Rasa, Structural changes of Lithuanian postal services: possibilities of penetration // Ekonomika, Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1258. Vol. 93, no. 2 (2014), p. 98-115. 2014
04S, 05S Skačkauskienė, Ilona; Okunevičiūtė Neverauskienė, Laima; Zabarauskaitė, Rasa; Andriušaitienė, Daiva; Tunčikienė, Živilė. Lietuvos socialinės ekonominės problemos ir jų sprendimo prielaidos : monografija / Ilona Skačkauskienė, Laima Okunevičiūtė Neverauskienė, Rasa Zabarauskaitė, Daiva Andriušaitienė, Živilė Tunčikienė. Vilnius : Technika, 2013. 168 p. ISBN 9786094575419. 2014
05S, 04S Okunevičiūtė Neverauskienė Laima, Neįgaliųjų integracija į darbo rinką: padėties vertinimas ir užimtumo didinimo galimybės // Filosofija. Sociologija, Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 23, nr. 2 (2014) p. 136-144. 2014
04S, 05S Moskvina Julija, Okunevičiūtė Neverauskienė Laima, Vulnerable groups at Lithuanian labour market // Comparative economic research, Lodz: University of Lodz. ISSN 1508-2008. Vol. 14, no.4 (2014) p. 47-63. 2014
04S Okunevičiūtė Neverauskienė, L., Moskvina, J. Aktyvi darbo rinkos politika: teorija ir praktika : monografija. Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika, 2012. 254 p. ISBN 9786094570223. 2014
04S, 05S Okunevičiūtė Neverauskienė, L.; Moskvina, J. Vyresnio amžiaus asmenų situacijos pokyčiai. Socialinis ekonominis kontekstas. Gerontologija. Vilnius. ISSN 1392-9062. 2013, 14 (1), p. 46-59. 2014
04S Skačkauskienė Ilona, Drejeris Rolandas, Okunevičiūtė Neverauskienė Laima, Zabarauskaitė Rasa, Structural changes of Lithuanian postal services: possibilities of penetration // Ekonomika, Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1258. Vol. 93, no. 2 (2014), p. 98-115. 2014
05S, 04S Okunevičiūtė Neverauskienė Laima, Neįgaliųjų integracija į darbo rinką: padėties vertinimas ir užimtumo didinimo galimybės // Filosofija. Sociologija, Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 23, nr. 2 (2014) p. 136-144. 2014
04S, 05S Moskvina Julija, Okunevičiūtė Neverauskienė Laima, Vulnerable groups at Lithuanian labour market // Comparative economic research, Lodz: University of Lodz. ISSN 1508-2008. Vol. 14, no.4 (2014) p. 47-63. 2014
04S Okunevičiūtė Neverauskienė, L., Moskvina, J. Aktyvi darbo rinkos politika: teorija ir praktika : monografija. Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika, 2012. 254 p. ISBN 9786094570223. 2014
04S, 05S Okunevičiūtė Neverauskienė, L.; Moskvina, J. Vyresnio amžiaus asmenų situacijos pokyčiai. Socialinis ekonominis kontekstas. Gerontologija. Vilnius. ISSN 1392-9062. 2013, 14 (1), p. 46-59. 2014
S 004 Okunevičiūtė Neverauskienė L., Rakauskienė, O.G. Identification of employment increasing possibilities in the context of the EU socioeconomic environment evaluation: the case of Lithuania. Economics and Sociology. Szczecin: Centre of Sociological Research, 2018, vol. 11, no. 4, p. 51-68. ISSN 2071-789X. 2018. (Scopus, Emerging Sources Citation Index (ESCI), Web of Science Clarative Analytics). 2018
S 004 Okunevičiūtė Neverauskienė L.; Miežienė R.; Gataūlinas A. Evaluation of the Relationship between Labour Taxation and Unemployment: Case Study of Lithuania in the EU Context. Filosofija.Sociologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius. 2017, Vol. 28, T. 4, p. 225-235. ISSN 0235-7186. (Web of Science (Clarivate Analytics), Social Sciences Citation Index). 2018
S 004 Okunevičiūtė Neverauskienė L., Rakauskienė, O.G. Identification of employment increasing possibilities in the context of the EU socioeconomic environment evaluation: the case of Lithuania. Economics and Sociology. Szczecin: Centre of Sociological Research, 2018, vol. 11, no. 4, p. 51-68. ISSN 2071-789X. 2018. (Scopus, Emerging Sources Citation Index (ESCI), Web of Science Clarative Analytics). 2018
S 004 Okunevičiūtė Neverauskienė L.; Miežienė R.; Gataūlinas A. Evaluation of the Relationship between Labour Taxation and Unemployment: Case Study of Lithuania in the EU Context. Filosofija.Sociologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius. 2017, Vol. 28, T. 4, p. 225-235. ISSN 0235-7186. (Web of Science (Clarivate Analytics), Social Sciences Citation Index). 2018
S 004 Okunevičiūtė Neverauskienė L., Pranskevičiūtė I. Contribution of the economic and social sector to economic development: the case of the UK, Sweden and Lithuania. Economic Annals-XXI, 2018, 174(11-12), p. 10-16. Kyiv, Ukraine. (Scopus, Emerging Sources Citation Index (WoS)) 2019
S 004 Okunevičiūtė Neverauskienė L., Pranskevičiūtė I. Contribution of the economic and social sector to economic development: the case of the UK, Sweden and Lithuania. Economic Annals-XXI, 2018, 174(11-12), p. 10-16. Kyiv, Ukraine. (Scopus, Emerging Sources Citation Index (WoS)) 2019
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2010 Okunevičiūtė Neverauskienė L, Česnuitytė, V. Socialiai pažeidžiamos grupės darbo rinkoje: samprata, vertinimas, integracija / Laima Okunevičiūtė-Neverauskienė, Vida Česnuitytė. Vilnius : Technika, 2009. 190 p. ISBN 9789955284994.
2010 Okunevičiūtė Neverauskienė L, Česnuitytė, V. Socialiai pažeidžiamos grupės darbo rinkoje: samprata, vertinimas, integracija / Laima Okunevičiūtė-Neverauskienė, Vida Česnuitytė. Vilnius : Technika, 2009. 190 p. ISBN 9789955284994.
2014 Andriušaitienė Daiva, Okunevičiūtė Neverauskienė Laima, Skačkauskienė Ilona, Stasytytė Viktorija, Zabarauskaitė Rasa, Neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo metodika // , ; ISBN 9786094170836 (2014), [psl.: 29]
2014 Andriušaitienė Daiva, Okunevičiūtė Neverauskienė Laima, Skačkauskienė Ilona, Stasytytė Viktorija, Zabarauskaitė Rasa, Neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo metodika // , ; ISBN 9786094170836 (2014), [psl.: 29]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2001-01-01 Pocius Arūnas, Okunevičiūtė Neverauskienė Laima, Kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai jaunimo darbo rinkoje // Ekonomika ir vadyba - 2001. Kn. 3. Ekonomika, Kaunas : Technologija, 2001 p. 217-224.
2001-01-01 Okunevičiūtė Neverauskienė Laima, Pocius Arūnas, Jaunimo padėtis darbo rinkoje regionų grupėse // Regionų plėtra - 2001, Kaunas : Technologija, 2001 p. 195-201.
2001-01-01 Pocius Arūnas, Okunevičiūtė Neverauskienė Laima, Kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai jaunimo darbo rinkoje // Ekonomika ir vadyba - 2001. Kn. 3. Ekonomika, Kaunas : Technologija, 2001 p. 217-224.
2001-01-01 Okunevičiūtė Neverauskienė Laima, Pocius Arūnas, Jaunimo padėtis darbo rinkoje regionų grupėse // Regionų plėtra - 2001, Kaunas : Technologija, 2001 p. 195-201.
2002-01-01 Okunevičiūtė Neverauskienė Laima, Pocius Arūnas, Jaunimo elgsenos darbo rinkoje analizė // Ekonomika ir vadyba - 2002, Kaunas : Technologija, 2002 p. 55-58.
2002-01-01 Okunevičiūtė Neverauskienė Laima, Pocius Arūnas, Jaunimo elgsenos darbo rinkoje analizė // Ekonomika ir vadyba - 2002, Kaunas : Technologija, 2002 p. 55-58.
2003-01-01 Pocius Arūnas, Okunevičiūtė Neverauskienė Laima, Changes in long-term unemployment in Lithuania // International conference "Research in Statistics - Basis of Social Sciences and Education". Riga, Latvija, 2-4.10.2003, Riga : Latvijas Universitāte, 2004 p. 133-138.
2003-01-01 Okunevičiūtė Neverauskienė Laima, Youth labour market problems // Ekonomika ir vadyba - 2003, Kaunas : Technologija, 2003 p. 93-95.
2003-01-01 Pocius Arūnas, Okunevičiūtė Neverauskienė Laima, Ilgalaikių bedarbių padėties darbo rinkoje įvertinimas // Ekonomika ir vadyba - 2003, Kaunas : Technologija, 2003 p. 101-103.
2003-01-01 Pocius Arūnas, Okunevičiūtė Neverauskienė Laima, Changes in long-term unemployment in Lithuania // International conference "Research in Statistics - Basis of Social Sciences and Education". Riga, Latvija, 2-4.10.2003, Riga : Latvijas Universitāte, 2004 p. 133-138.
2003-01-01 Okunevičiūtė Neverauskienė Laima, Youth labour market problems // Ekonomika ir vadyba - 2003, Kaunas : Technologija, 2003 p. 93-95.
2003-01-01 Pocius Arūnas, Okunevičiūtė Neverauskienė Laima, Ilgalaikių bedarbių padėties darbo rinkoje įvertinimas // Ekonomika ir vadyba - 2003, Kaunas : Technologija, 2003 p. 101-103.
2004-01-01 Pocius Arūnas, Okunevičiūtė Neverauskienė Laima, Aukštąjį išsilavinimą turinčių asmenų įsidarbinimo galimybės // Ekonomika ir vadyba - 2004, Kaunas : Technologija, 2004 p. 99-101.
2004-01-01 Pocius Arūnas, Okunevičiūtė Neverauskienė Laima, Aukštąjį išsilavinimą turinčių asmenų įsidarbinimo galimybės // Ekonomika ir vadyba - 2004, Kaunas : Technologija, 2004 p. 99-101.
2010-05-28 Pranešimas LR Švietimo ir mokslo ministerijos ir Vytauto Didžiojo universiteto organizuotoje tarptautinėje konferencijoje. Tarptautinė konferencija.Sistemoteorinės profesinio rengimo kaitos dimensijos.Kaunas, Vytauto Didžiojo universitetas, 2010 m. gegužės mėn. 27-28 d.
2010-05-28 Pranešimas LR Švietimo ir mokslo ministerijos ir Vytauto Didžiojo universiteto organizuotoje tarptautinėje konferencijoje. Tarptautinė konferencija.Sistemoteorinės profesinio rengimo kaitos dimensijos.Kaunas, Vytauto Didžiojo universitetas, 2010 m. gegužės mėn. 27-28 d.
2011-01-01 Okunevičiūtė Neverauskienė Laima, Pocius Arūnas, Vocational training benefit and trends analysis in Lithuania // Business – science – government partnership: fostering country competitiveness, Vilnius : International Business School at Vilnius University, 2011 p. 143-149.
2011-01-01 Okunevičiūtė Neverauskienė Laima, Pocius Arūnas, Vocational training benefit and trends analysis in Lithuania // Business – science – government partnership: fostering country competitiveness, Vilnius : International Business School at Vilnius University, 2011 p. 143-149.
2012-05-30 Pranešimas tarptautinėje konferencijoje. The changes of older people situation. Socio-economic context. The International Conference “Quality of life in the context of globalization: aspect of active ageing and solidarity between generations”. Vilnius: Mykolas Romeris University, Ateities st. 20, 2012.
2012-05-30 Pranešimas tarptautinėje konferencijoje. The changes of older people situation. Socio-economic context. The International Conference “Quality of life in the context of globalization: aspect of active ageing and solidarity between generations”. Vilnius: Mykolas Romeris University, Ateities st. 20, 2012.
2013-02-15 Evaluation of the potential of older people’s and women’s integration to labour market. Pranešimas Baltijos jūros regiono programos projekto Lietuvos nacionalinėje konferencijoje Inovatyvios smulkios ir vidutinės įmonės pagal lytį ir amžių - Quick IGA“.
2013-03-15 Pranešimas tarptautinėje konferencijoje. Evaliuation of possible instances of discrimination and public tolerance towards various social groups. Conference „Diversity among us“. Vilnius.
2013-03-30 Changes in Lithuanian labour market during period of economic recession. International Scientific Conference „The Baltic States at crossroads?“ (Venue: Haus der Wissenschaft, Sandstr. 4/5, 28195 Bremen(Institute of Transport and Development (ITD) of the University of Applied Sciences Bremen).
2013-02-15 Evaluation of the potential of older people’s and women’s integration to labour market. Pranešimas Baltijos jūros regiono programos projekto Lietuvos nacionalinėje konferencijoje Inovatyvios smulkios ir vidutinės įmonės pagal lytį ir amžių - Quick IGA“.
2013-03-15 Pranešimas tarptautinėje konferencijoje. Evaliuation of possible instances of discrimination and public tolerance towards various social groups. Conference „Diversity among us“. Vilnius.
2013-03-30 Changes in Lithuanian labour market during period of economic recession. International Scientific Conference „The Baltic States at crossroads?“ (Venue: Haus der Wissenschaft, Sandstr. 4/5, 28195 Bremen(Institute of Transport and Development (ITD) of the University of Applied Sciences Bremen).
2013-06-26 Konferencijos organizavimas. Pranešimas konferencijoje. Konferencija Darbo rinkos politikos priemonių poveikis įvairiomis ekonomikos ciklo sąlygomis. Vilnius: UAB „Šarūnas“, 2013-06 mėn.
2013-06-26 Konferencijos organizavimas. Pranešimas konferencijoje. Konferencija Darbo rinkos politikos priemonių poveikis įvairiomis ekonomikos ciklo sąlygomis. Vilnius: UAB „Šarūnas“, 2013-06 mėn.
2014-01-15 Pranešimas tarptautinėje konferencijoje. Vulnerable Groups: Employment Challenges. Tarptautinė mokslinė konferencija „Socialinis darbas ir galia“. Vilnius: Vilniaus universitetas.
2014-01-15 Pranešimas tarptautinėje konferencijoje. Vulnerable Groups: Employment Challenges. Tarptautinė mokslinė konferencija „Socialinis darbas ir galia“. Vilnius: Vilniaus universitetas.
2014-11-12 Pranešimas tarptautinėje konferencijoje. International”Quality of Life – the Indicator of Economic Policy Effectiveness” conference. November 12-13, 2014
2014-11-12 Pranešimas tarptautinėje konferencijoje. International”Quality of Life – the Indicator of Economic Policy Effectiveness” conference. November 12-13, 2014
2015-12-17 Pranešimas tarptautinėje konferencijoje. Assessment of third country nationals‘ situation on the labour market. The international Conference “Migrants integration processes in EU – first steps in their new home countries” Vilnius: Ratonda Centrum hotels.
2015-12-17 Pranešimas tarptautinėje konferencijoje. Assessment of third country nationals‘ situation on the labour market. The international Conference “Migrants integration processes in EU – first steps in their new home countries” Vilnius: Ratonda Centrum hotels.
2016-09-09 Tarptautinė konferencija „Strateginė partnerystė suaugusiųjų migrantų švietimo srityje: Viduržemio ir Baltijos jūros regionų perspektyvos“. Vilnius, RATONDA .
2016-09-09 Tarptautinė konferencija „Strateginė partnerystė suaugusiųjų migrantų švietimo srityje: Viduržemio ir Baltijos jūros regionų perspektyvos“. Vilnius, RATONDA .
2016-11-17 Tarptautinė konferencija „Tvaraus profesinio gyvenimo skatinimas: sveikatą tausojanti darbo vieta visoms amžiaus grupėms“. Vilnius, Holiday Inn.
2016-11-18 Konferencija "Socialinis verslas - iššūkiai ir galimybės". Pranešimas: Nevyriausybinių organizacijų įtaka jaunimo integracijai į darbo rinką. Vilkaviškio raj. savivaldybė.
2016-11-24 Mokslinė konferencija "Socialinė įtrauktis ir švietimo įstaigų veikla: sumaniosios edukacijos link". Pranešimas: Gyventojų įtraukimo į darbo rinką didinimo socialinės demografinės problemos. Vilnius, Lietuvos edukologijos universitetas, T. Ševčenkos g. 31.
2016-11-25 Pranešimas moksliniame seminare. "An experiment on retail payments systems" by Gabriele Camera, Chapman University. Vilnius, Lietuvos bankas, Totorių g. 4.
2016-12-02 Sisteminio socialinio virsmo valdymas. Socialinių-ekonominių reformų metodai ir pamokos. Vilnius: Best Western, Konstitucijos pr. 14.
2016-11-17 Tarptautinė konferencija „Tvaraus profesinio gyvenimo skatinimas: sveikatą tausojanti darbo vieta visoms amžiaus grupėms“. Vilnius, Holiday Inn.
2016-11-18 Konferencija "Socialinis verslas - iššūkiai ir galimybės". Pranešimas: Nevyriausybinių organizacijų įtaka jaunimo integracijai į darbo rinką. Vilkaviškio raj. savivaldybė.
2016-11-24 Mokslinė konferencija "Socialinė įtrauktis ir švietimo įstaigų veikla: sumaniosios edukacijos link". Pranešimas: Gyventojų įtraukimo į darbo rinką didinimo socialinės demografinės problemos. Vilnius, Lietuvos edukologijos universitetas, T. Ševčenkos g. 31.
2016-11-25 Pranešimas moksliniame seminare. "An experiment on retail payments systems" by Gabriele Camera, Chapman University. Vilnius, Lietuvos bankas, Totorių g. 4.
2016-12-02 Sisteminio socialinio virsmo valdymas. Socialinių-ekonominių reformų metodai ir pamokos. Vilnius: Best Western, Konstitucijos pr. 14.
2017-02-19 Tarptautinė konferencija „We move tomorrow’s world“ in Schwerin, Germany. Report: Young people and young adults on the labour market.
2017-02-19 Young people and young adults on the labour market. Tarptautinė konferencija „We move tomorrow’s world“ in Schwerin, Germany, 19/20/2017
2017-04-06 Mokslinis seminaras "Darnaus vystymosi socialiniai aspektai Vyriausybės programoje". Vilnius, Lietuvos kooperatyvų sąjunga.
2017-04-19 Aukštųjų mokyklų socialinio verslo forumas. Vilnius, LR ŠMM.
2017-02-19 Tarptautinė konferencija „We move tomorrow’s world“ in Schwerin, Germany. Report: Young people and young adults on the labour market.
2017-02-19 Young people and young adults on the labour market. Tarptautinė konferencija „We move tomorrow’s world“ in Schwerin, Germany, 19/20/2017
2017-05-11 Mokslinė konferencija. Jaunimo dalyvavimo ir atskirties, laisvės ir atsakomybės takoskyros. Pranešimas: Jaunimo politikos plėtros perspektyvos. Vilnius, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
2017-04-06 Mokslinis seminaras "Darnaus vystymosi socialiniai aspektai Vyriausybės programoje". Vilnius, Lietuvos kooperatyvų sąjunga.
2017-04-19 Aukštųjų mokyklų socialinio verslo forumas. Vilnius, LR ŠMM.
2017-05-11 Mokslinė konferencija. Jaunimo dalyvavimo ir atskirties, laisvės ir atsakomybės takoskyros. Pranešimas: Jaunimo politikos plėtros perspektyvos. Vilnius, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
2017-12-15 Nacionalinė mokslinė konferencija. „Darbo rinkos pokyčiai: problemos ir galimybės“. Pranešimas: Darbo rinkos diferenciacija Lietuvos regionuose. Vilnius, Lietuvos Respublikos Seimas.
2017-12-15 Nacionalinė mokslinė konferencija. „Darbo rinkos pokyčiai: problemos ir galimybės“. Pranešimas: Darbo rinkos diferenciacija Lietuvos regionuose. Vilnius, Lietuvos Respublikos Seimas.
2018-05-05 The impact of yout policy new measures on the labour market: Lihtuanian case. Tarptautinė mokslinė konferencija. Vilnius,VGTU . International scientific conference International Scientific Conference 'Business and Management', 2018", 2018-05-04-2018-05-05.
2018-05-25 Į darbo santykių reformą įsitraukusių grupių... žemėlapio sudarymas, diskusinė dalis. Konferencija. Kada (ne)vyksta reformos? Darbo kodekso reforma per adaptyviosios lyderystės prizmę. Vilnius, Martyno Mažvydo biblioteka.
2018-05-05 The impact of yout policy new measures on the labour market: Lihtuanian case. Tarptautinė mokslinė konferencija. Vilnius,VGTU . International scientific conference International Scientific Conference 'Business and Management', 2018", 2018-05-04-2018-05-05.
2018-05-25 Į darbo santykių reformą įsitraukusių grupių... žemėlapio sudarymas, diskusinė dalis. Konferencija. Kada (ne)vyksta reformos? Darbo kodekso reforma per adaptyviosios lyderystės prizmę. Vilnius, Martyno Mažvydo biblioteka.
2018-09-27 Young people on the labour market: relevant issues. Tarptautinė konferencija .The Nordic Youth Conference, In Helsinki, Finland, 26-27/09/2018.
2018-11-15 Jaunimas ir socialinė integracija: sėkmingų sprendimų beieškant. Pranešimas tarptautinėje tarpdalykinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje. "Jaunimas“. Vilnius, Mokslinės komunikacijos ir informacijos centras, Saulėtekio al. 5.
2018-09-27 Young people on the labour market: relevant issues. Tarptautinė konferencija .The Nordic Youth Conference, In Helsinki, Finland, 26-27/09/2018.
2018-11-15 Jaunimas ir socialinė integracija: sėkmingų sprendimų beieškant. Pranešimas tarptautinėje tarpdalykinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje. "Jaunimas“. Vilnius, Mokslinės komunikacijos ir informacijos centras, Saulėtekio al. 5.
2019-01-31 Jaunimas darbo rinkoje: pokyčiai ir iššūkiai. Socialinių procesų stebėsena ir iššūkiai socialinei politikai. Vilnius, LSTC, LiJOT.
2019-04-17 Jaunimo politikos plėtros perspektyvos 2019 -2020 m. Vilnius, LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
2019-01-31 Jaunimas darbo rinkoje: pokyčiai ir iššūkiai. Socialinių procesų stebėsena ir iššūkiai socialinei politikai. Vilnius, LSTC, LiJOT.
2019-04-17 Jaunimo politikos plėtros perspektyvos 2019 -2020 m. Vilnius, LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 C1 B2
lenkų B1 C1 A1
lenkų B1 C1 A1
rusų C1 C2 B2
vokiečių A1 B1 A2
rusų C1 C2 B2
vokiečių A1 B1 A2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Ekonomika
Antrosios pakopos Regionų ekonomikų lyginamoji analizė (su kursiniu projektu)
Antrosios pakopos Socialinė ekonomika
Antrosios pakopos Regionų ekonomikų lyginamoji analizė (su kursiniu projektu)
Pirmosios pakopos Makroekonomika
Pirmosios pakopos Makroekonomika
Pirmosios pakopos Mikroekonomika
Pirmosios pakopos Mikroekonomika
Pirmosios pakopos Mikroekonomika
Pirmosios pakopos Viešojo sektoriaus ekonomika
Pirmosios pakopos Ekonomika
Pirmosios pakopos Mikroekonomika
Pirmosios pakopos Ekonomika 1
Pirmosios pakopos Viešojo sektoriaus ekonomika
Pirmosios pakopos Ekonomika
Pirmosios pakopos Ekonomika 1
Pirmosios pakopos Ekonomika
Pirmosios pakopos Ekonomika
Pirmosios pakopos Ekonomika
Pirmosios pakopos Ekonomika
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Lenkija Stažuotė 1997-1997
Lundo universitetas Švedija Gamtonaudos ekonomika, aplinkotvarka 1997-1998
Lenkija Stažuotė 1997-1997
Lundo universitetas Švedija Gamtonaudos ekonomika, aplinkotvarka 1997-1998
Mokslinių tyrimų institutai, universitetai Vokietija Stažuotė (užimtumo, darbo rinkos profesinio mokymo mokslnių tyrimų klausimais) 2005-2005
Mokslinių tyrimų institutai, universitetai Vokietija Stažuotė (užimtumo, darbo rinkos profesinio mokymo mokslnių tyrimų klausimais) 2005-2005
Mokslinių tyrimų institutai Vokietija Mokslinių tyrimų, bendradarbiavimo klausimai 2007-2007
Mokslinių tyrimų institutai Vokietija Mokslinių tyrimų, bendradarbiavimo klausimai 2007-2007
Mokslinių tyrimų institutai, Statistikos departamentas Airija Užimtumo, socialinės integracijos, nediskriminavimo politikos klausimais 2011-2011
Mokslinių tyrimų institutai, Statistikos departamentas Airija Užimtumo, socialinės integracijos, nediskriminavimo politikos klausimais 2011-2011
Ekonomikos ir socialinių tyrimų institutas ir kitos Ireland Mokymai 2018-2018
Ekonomikos ir socialinių tyrimų institutas ir kitos Ireland Mokymai 2018-2018
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2004-2008 EQUAL projektas. Lietuvos jaunimo užimtumo tobulinimo vystymo bendrija. EQUAL (EQ/2004/1130-15/491)
2004-2008 EQUAL projektas. Asmenų su klausos negalia integravimas į darbo rinką EQUAL (EQ/2004/1130-07)
2004-2008 EQUAL projektas. Tautinių mažumų integracijos į darbo rinką paramos mechanizmo sukūrimas ir išbandymas EQUAL (EQ/2004/1130-06/842)
2004-2008 EQUAL projektas. Lietuvos jaunimo užimtumo tobulinimo vystymo bendrija. EQUAL (EQ/2004/1130-15/491)
2004-2008 EQUAL projektas. Asmenų su klausos negalia integravimas į darbo rinką EQUAL (EQ/2004/1130-07)
2004-2008 EQUAL projektas. Tautinių mažumų integracijos į darbo rinką paramos mechanizmo sukūrimas ir išbandymas EQUAL (EQ/2004/1130-06/842)
2007-- Mokslinis projektas „Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių efektyvumo tyrimas“ (įgyvendinant ESF finansuojamą projektą „Lietuvos darbo biržos paslaugų efektyvumo tyrimai ir personalo kompetencijų tobulinimas” (BPD2004-ESF-2.1.0-02-05/0001) pagal Lietuvos 2004-2006 m. BPD II prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.1. priemonę „Įsidarbinimo gebėjimų ugdymas“
2007-- Mokslinis projektas „Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių efektyvumo tyrimas“ (įgyvendinant ESF finansuojamą projektą „Lietuvos darbo biržos paslaugų efektyvumo tyrimai ir personalo kompetencijų tobulinimas” (BPD2004-ESF-2.1.0-02-05/0001) pagal Lietuvos 2004-2006 m. BPD II prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.1. priemonę „Įsidarbinimo gebėjimų ugdymas“
2008-2009 Mokslinis projektas „Atviro informavimo paslaugų įvertinimo tyrimas“ (įgyvendinant ESF finansuojamą projektą „Lietuvos darbo biržos paslaugų efektyvumo tyrimai ir personalo kompetencijų tobulinimas” (BPD2004-ESF-2.1.0-02-05/0001)
2008-2009 Mokslinis projektas „Atviro informavimo paslaugų įvertinimo tyrimas“ (įgyvendinant ESF finansuojamą projektą „Lietuvos darbo biržos paslaugų efektyvumo tyrimai ir personalo kompetencijų tobulinimas” (BPD2004-ESF-2.1.0-02-05/0001)
2008-2010 Lietuvos darbo rinka: vystymosi tendencijos, problemos ir galimi sprendimai
2008-2010 Lietuvos darbo rinka: vystymosi tendencijos, problemos ir galimi sprendimai
2009-2010 Mokslinis tyrimas Ekonominės krizės poveikio darbo rinkai įvertinimas bei ateities pokyčių prognozavimas. ES valstybių patirtis kovojant su krizės poveikiu darbo rinkai, Užsakovas: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
2009-2011 Mokslinis projektas „Trečiųjų šalių integracijos į darbo rinką tyrimas, gerinant žinias ir informacijos kaupimą apie jų poreikių įvertinimą“, 2008-2010 Nr. EIF/2007/1/09/RM/3 (įgyvendinant Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai 2007 m. metinę programą) Užsakovas: Europos socialinio fondo agentūra.
2009-2010 Projektas Neįgaliesiems taikomų aktyvių darbo rinkos politikos priemonių vertinimas ir pasiūlymų parengimas projekte įgyvendinamų priemonių efektyvumui didinti, 2008. (įgyvendinant ESF projektą „Neįgaliųjų socialinės integracijos skatinimas“ Nr. D4-438/2004/2.3.0-03-241/US06-89). BPD 2.3 priemonė „Socialinės atskirties prevencija ir socialinė integracija.
2009-2010 Mokslinis tyrimas Ekonominės krizės poveikio darbo rinkai įvertinimas bei ateities pokyčių prognozavimas. ES valstybių patirtis kovojant su krizės poveikiu darbo rinkai, Užsakovas: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
2009-2011 Mokslinis projektas „Trečiųjų šalių integracijos į darbo rinką tyrimas, gerinant žinias ir informacijos kaupimą apie jų poreikių įvertinimą“, 2008-2010 Nr. EIF/2007/1/09/RM/3 (įgyvendinant Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai 2007 m. metinę programą) Užsakovas: Europos socialinio fondo agentūra.
2009-2010 Projektas Neįgaliesiems taikomų aktyvių darbo rinkos politikos priemonių vertinimas ir pasiūlymų parengimas projekte įgyvendinamų priemonių efektyvumui didinti, 2008. (įgyvendinant ESF projektą „Neįgaliųjų socialinės integracijos skatinimas“ Nr. D4-438/2004/2.3.0-03-241/US06-89). BPD 2.3 priemonė „Socialinės atskirties prevencija ir socialinė integracija.
2009-2012 Projektas „Prieš diskriminaciją bei netoleranciją: efektyvesnio bendradarbiavimo paieškos bei galimybės (Reg. Nr. VS/2009/0374). Europos Bendrijos užimtumo ir socialinio solidarumo programa PROGRESS (2007-2013). Europos Komisijos Užimtumo, socialinių reikalų ir lygių galimybių generalinis direktoratas (Unit EMPL/G/4).
2009-2012 Projektas „Prieš diskriminaciją bei netoleranciją: efektyvesnio bendradarbiavimo paieškos bei galimybės (Reg. Nr. VS/2009/0374). Europos Bendrijos užimtumo ir socialinio solidarumo programa PROGRESS (2007-2013). Europos Komisijos Užimtumo, socialinių reikalų ir lygių galimybių generalinis direktoratas (Unit EMPL/G/4).
2010-2012 Trečiųjų šalių piliečių integracijos į Lietuvos darbo rinką galimybių vertinimas, informacijos apie šią tikslinę grupę kaupimas ir palyginimas (projekto Nr. EIF/2009/3/18/RM/1). Įgaliota institucija: Europos socialinis fondas.
2010-2012 Mokslinis tyrimas „Mokslo ir verslo lūkesčių įvertinimas (atliekamas įgyvendinant projektą „Mokslas verslui ir visuomenei“, projekto numeris Nr. S-VP2-1.4-ŪM-03-K-01-019, pagal priemonę “INOGEB LT-1“). Įgaliota institucija: Lietuvos verslo paramos agentūra.
2010-2016 Valstybės projektas „Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas, su studentais dirbančių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų priemonių sukūrimas". Įgyvendinant 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-01-V priemonę „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“
2010-2012 Trečiųjų šalių piliečių integracijos į Lietuvos darbo rinką galimybių vertinimas, informacijos apie šią tikslinę grupę kaupimas ir palyginimas (projekto Nr. EIF/2009/3/18/RM/1). Įgaliota institucija: Europos socialinis fondas.
2010-2012 Mokslinis tyrimas „Mokslo ir verslo lūkesčių įvertinimas (atliekamas įgyvendinant projektą „Mokslas verslui ir visuomenei“, projekto numeris Nr. S-VP2-1.4-ŪM-03-K-01-019, pagal priemonę “INOGEB LT-1“). Įgaliota institucija: Lietuvos verslo paramos agentūra.
2010-2016 Valstybės projektas „Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas, su studentais dirbančių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų priemonių sukūrimas". Įgyvendinant 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-01-V priemonę „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“
2010-2013 Projektas "Socialinės integracijos paslaugų socialiai pažeidžiamų ir socialinės rizikos asmenų grupėms situacijos, poreikių ir rezultatyvumo vertinimas, siekiant efektyviai panaudoti 2007-2013 m. ES struktūrinę paramą"
2010-2013 Darbo rinkos politikos priemonių poveikis užimtumui įvairiomis ekonomikos raidos ciklo sąlygomis(registracijos Nr. SIN-10033), vykdomas pagal nacionalinę mokslo programą „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui".
2010-2013 Projektas "Socialinės integracijos paslaugų socialiai pažeidžiamų ir socialinės rizikos asmenų grupėms situacijos, poreikių ir rezultatyvumo vertinimas, siekiant efektyviai panaudoti 2007-2013 m. ES struktūrinę paramą"
2010-2013 Darbo rinkos politikos priemonių poveikis užimtumui įvairiomis ekonomikos raidos ciklo sąlygomis(registracijos Nr. SIN-10033), vykdomas pagal nacionalinę mokslo programą „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui".
2010-2013 Mokslinis tyrimas Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių ir profesinės reabilitacijos programos efektyvumo vertinimas.
2010-2013 Mokslinis tyrimas Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių ir profesinės reabilitacijos programos efektyvumo vertinimas.
2012-2014 An econometric analysis of the minimum monthly wage (MMW) on the Lithuanian labour market. Expert.
2012-2014 Projektas „Minimalaus mėnesinio atlyginimo (MMA) įtakos Lietuvos darbo rinkai ekonometrinė analizė". Ekspertė. Finansuojama LMT ilgalaikės institucinės ekonomikos mokslų tyrimo programa 2012-2014 m. “Lietuvos ekonomikos ilgalaikio konkurencingumo iššūkiai“. Vadovas – Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Finansų katedros vedėjas prof. Rytis Krušinskas.
2012-2014 Projektas „Neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemos sukūrimas aukštojo mokslo įstaigose“ Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-003, pagal 2012 m. rugsėjo 18 d. jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį Nr. 12/09/18.
2012-2014 An econometric analysis of the minimum monthly wage (MMW) on the Lithuanian labour market. Expert.
2012-2014 Projektas „Minimalaus mėnesinio atlyginimo (MMA) įtakos Lietuvos darbo rinkai ekonometrinė analizė". Ekspertė. Finansuojama LMT ilgalaikės institucinės ekonomikos mokslų tyrimo programa 2012-2014 m. “Lietuvos ekonomikos ilgalaikio konkurencingumo iššūkiai“. Vadovas – Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Finansų katedros vedėjas prof. Rytis Krušinskas.
2012-2014 Projektas „Neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemos sukūrimas aukštojo mokslo įstaigose“ Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-003, pagal 2012 m. rugsėjo 18 d. jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį Nr. 12/09/18.
2014-2017 Projektas „Darbo santykių ir valstybinio socialinio draudimo teisinis-administracinis modelis“. Tyrimo vadovė, ekspertė.
2014-2017 Projektas „Darbo santykių ir valstybinio socialinio draudimo teisinis-administracinis modelis“. Tyrimo vadovė, ekspertė.
2015-2018 Project Youth Wiki Tool (No. 570922-EPP-1-2015-1-LT-EPPKA3-YTH-WIKI), 2015-2016 Erasmus+: Prospective Initiatives, Policy Networks, Programme and Linguistic Support. Support to better knowledge in the youth policy. Youth Wiki National Correspondent.
2015-2018 Project Youth Wiki Tool (No. 570922-EPP-1-2015-1-LT-EPPKA3-YTH-WIKI), 2015-2016 Erasmus+: Prospective Initiatives, Policy Networks, Programme and Linguistic Support. Support to better knowledge in the youth policy. Youth Wiki National Correspondent.
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
1997-- Nuolat dalyvauja įvairiose nacionalinėse darbo grupėse, tarptautinių organizacijų, ekspertinėje veikloje: Nacionalinės darbo grupės narys dėl informacijos sklaidos jaunimo politikos klausimais (patvirtina LR socialinės apsaugos ir darbo grupės įsakymu Nr. A1-321, nuo 2010-07-02 iki šiol); Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu (2013 m. rugpjūčio 21 d. A1-422) patvirtintos darbo grupės narės-ekspertės naujai socialinių įmonių koncepcijai sukurti (socialinių įmonių veikiančio modelio efektyvumas, vertinimo kriterijai, veiklos tobulinimas, socialinėms įmonėms teikiamos valstybės pagalbos teisinio reglamentavimo tobulinimas ir kt.); Darbo grupės užimtumo didinimo klausimams spręsti narė (Lietuvos Respublikos ministro pirmininko potvarkis Dėl darbo grupės sudarymo 2013 m. vasario 15 d. Nr. 66); Dalyvavimas nacionalinėse darbo ekspertų grupėse ruošiant Darnaus vystymosi strategijos rengimo tobulinimo bei jos įgyvendinimo ataskaitas: pvz. Aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. d1-867 naujai sudaryta/atnaujinta ekspertų grupės nacionalinės Darnaus vystymosi strategijos įgyvendinimo eigai vertinti ir atitinkamoms rekomendacijoms rengti.
1997-- Nuolat dalyvauja įvairiose nacionalinėse darbo grupėse, tarptautinių organizacijų, ekspertinėje veikloje: Nacionalinės darbo grupės narys dėl informacijos sklaidos jaunimo politikos klausimais (patvirtina LR socialinės apsaugos ir darbo grupės įsakymu Nr. A1-321, nuo 2010-07-02 iki šiol); Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu (2013 m. rugpjūčio 21 d. A1-422) patvirtintos darbo grupės narės-ekspertės naujai socialinių įmonių koncepcijai sukurti (socialinių įmonių veikiančio modelio efektyvumas, vertinimo kriterijai, veiklos tobulinimas, socialinėms įmonėms teikiamos valstybės pagalbos teisinio reglamentavimo tobulinimas ir kt.); Darbo grupės užimtumo didinimo klausimams spręsti narė (Lietuvos Respublikos ministro pirmininko potvarkis Dėl darbo grupės sudarymo 2013 m. vasario 15 d. Nr. 66); Dalyvavimas nacionalinėse darbo ekspertų grupėse ruošiant Darnaus vystymosi strategijos rengimo tobulinimo bei jos įgyvendinimo ataskaitas: pvz. Aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. d1-867 naujai sudaryta/atnaujinta ekspertų grupės nacionalinės Darnaus vystymosi strategijos įgyvendinimo eigai vertinti ir atitinkamoms rekomendacijoms rengti.
Kita veikla
Dalyvavo vykdant daugiau nei 90 nacionalinių ir tarptautinių mokslinių taikomųjų tyrimų bei projektų kaip tyrėjų grupės vadovė, vykdytoja ar ekspertė; vadovavimo patirtis mokslinių tyrimų srityje, ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamiems projektams ir kt.; nuolat organizuoja mokymus, apskrito stalo diskusijas, konferencija ir pan. renginius.
Dalyvavo vykdant daugiau nei 90 nacionalinių ir tarptautinių mokslinių taikomųjų tyrimų bei projektų kaip tyrėjų grupės vadovė, vykdytoja ar ekspertė; vadovavimo patirtis mokslinių tyrimų srityje, ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamiems projektams ir kt.; nuolat organizuoja mokymus, apskrito stalo diskusijas, konferencija ir pan. renginius.