Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Vladimir Popov
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus inžinerinis statybos institutas inžinieriaus statybininko kvalifikacija, aukštasis išsilavinimas 1981
Lietuvos mokslo taryba daktaras 1990
Vilniaus technikos universitetas docentas 1993
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus inžinerinis statybos institutas, Gelžbetoninių konstrukcijų katedra Vyr. dėstytojas, asistentas, inžinierius, aspirantas 1983-1994
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Gelžbetoninių ir mūrinių konstrukcijų katedra Docentas 1994--
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Statinių skaitmeninio ir informacinio modeliavimo technologijų centras Direktorius 2015--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
Liktinis įdėklas tuštumoms betone formuoti. Autoriai: Jonaitis Bronius, Valivonis Juozas, Popov Vladimir, Jurkėnas Gintaras, Šneideris Arnoldas, Šakinis Dainius, Šalna Remigijus, Daugevičius Mykolas, Skuturna Tomas, 2014-12-29. Autoriaus indėlis 0,12 2014
02T, 08T, 09T Valivonis Juozas, Popov Vladimir, Jonaitis Bronius, Daugevičius Mykolas, The analysis of concreting process impacts on the behaviour of residual liners of cast-in-situ voided slabs // Archives of civil and mechanical engineering, Wroclaw : Elsevier urban & partner sp.. ISSN 1644-9665. Vol. 15, iss. 4 (2015) p. 997-1006. 2015
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2001-01-01 Vainiūnas Povilas, Popov Vladimir, Jarmolajev Andrej, Analysis of cast-in-situ flat floor slab to column joint behavior under punching // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, 2001
2004-01-01 Vainiūnas Povilas, Popov Vladimir, Jarmolajev Andrej, 3D numerical simulation of punching shear behavior of slab-column connection // The 8th International conference "Modern building materials, structures and techniques", Vilnius : Technika, 2004 p. 668-673. [Duomenų bazės: ];
2004-01-01 Gribniak Viktor, Popov Vladimir, Численное моделирование поведения железобетонной балки в условиях пожара средствами MSC. MARC // MSC. Software Simulating Reality. MSC в сранах СНГ и Балтии[elektronins išteklius, Москва, 2004 p. 1-10.
2004-01-01 Vainiūnas Povilas, Popov Vladimir, Jarmolajev Andrej, 3D numerical simulation of punching shear behavior of slab-column connection // Modern building materials, structures and techniques[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2004 p. 1-6.
2004-01-01 Popov Vladimir, Ustinovičius Leonas, Mikalauskas Saulius, Technique for computer aided evaluation of economic indicators of a construction project // Modern building materials, structures and techniques[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2004 p. 1-7.
2004-01-01 Popov Vladimir, Ustinovičius Leonas, Mikalauskas Saulius, Technique for computer aided evaluation of economic indicators of a construction project // The 8th International conference "Modern building materials, structures and techniques", Vilnius : Technika, 2004 p. 242-248. [Duomenų bazės: ];
2007-01-01 Samofalov Michail, Popov Vladimir, Kriksunov Edward Z., Perelmuter Anatoly V., Numerical modelling of a long storage facility foundation plate under seismic actions // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Technika, 2007 p. [1-10].
2007-01-01 Samofalov Michail, Popov Vladimir, Kriksunov Edward Z., Perelmuter Anatoly V., Numerical modelling of a long storage facility foundation plate and ground interaction under combined operation loading and seismic actions // The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 763-772. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2007-01-01 Popov Vladimir, Grigorjeva Tatjana, Statybinių kokstrukcijų projektavimas taikant integruotas kompiuterinio projektavimo sistemas // Pažangioji statyba: konferencijos pranešimų medžiaga, Kaunas : Technologija, 2007 p. 30-39.
2008-01-01 Samofalov Michail, Pavlovsky R.N, Popov Vladimir, Lebedich I.N, Experimental aerodynamic investigation of shape properties of National stadium in Vilnius // Mechanika-2008: proceedings of the 13th international conference, April 3-4, 2008, Kaunas University of Technology, Lithuania, Kaunas : Technologija. p. 456-461. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Popov Vladimir, Migilinskas Darius, Juocevičius Virgaudas, Mikalauskas Saulius, Application of building information modelling and construction process simulation ensuring virtual project development concept in 5D environment // The 25th International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC 2008): selected papers, June 26-29, 2008 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2008 p. 616-624. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2010-01-01 Popov Vladimir, Jarmolajeva Ela, Jarmolajev Andrej, Numerical analysis of steel frame behaviour subjected to fire temperature using general method approach // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vol. 2. May 19-21, 2010, Vilnius : Technika, 2010 p. 752-757.
2010-01-01 Popov Vladimir, Jarmolajeva Ela, Jarmolajev Andrej, Numerical analysis of steel frame behaviour subjected to fire temperature using general method approach // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vilnius : Technika, p. 752-757.
2013-01-01 Migilinskas Darius, Popov Vladimir, Juocevičius Virgaudas, Ustinovičius Leonas, The benefits, obstacles and problems of practical BIM implementation // Procedia Engineering. 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania, Amsterdam : Elsevier Science Ltd, 2013 p. 767-774. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, ScienceDirect];
2013-01-01 Popov Vladimir, Valivonis Juozas, Šapalas Antanas, Šaučiuvėnas Gintas, Urbanavičius Tomas, Šlivinskas Tomas, Application of numerical methods for the analysis of a concrete-steel tower subjected to multiple load factors // Procedia Engineering. 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania, Amsterdam : Elsevier Science Ltd, 2013 p. 914-921. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, ScienceDirect];
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C2 C2 C2
rusų C2 C2 C2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Statinio projektavimo proceso technikos ir technologijos
Antrosios pakopos Statinio gyvavimo ciklo inžinerinis informacinis modeliavimas
Antrosios pakopos Statinio gyvavimo ciklo inžinerinis informacinis modeliavimas 1
Antrosios pakopos Renovuojamų pastatų konstrukcijų kompiuterinis projektavimas
Antrosios pakopos Pastatų konstrukcijų kompiuterinis projektavimas
Antrosios pakopos Statinio gyvavimo ciklo inžinerinis informacinis modeliavimas 2
Antrosios pakopos Integruotos projektavimo sistemos
Antrosios pakopos Kompiuterinis pamatų analizė ir projektavimo ypatumai
Pirmosios pakopos Gelžbetoninės konstrukcijos 2
Pirmosios pakopos Gelžbetoninių pastatų projektavimas ir skaitinis modeliavimas
Pirmosios pakopos Gelžbetoninių pastatų projektavimas
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Kompanija Research Engineers (Europe) Ltd. Didžioji Britanija, Bristolis, Stažuotė 1996-1996
Kompanija ZAO „Institut Strojprojekt“, Rusija, St.Peterburgas Stažuotė 2007-2007
Kompanija MIDAS Information Technology (MIDAS IT) Co., Ltd Kinija, Pekinas, Šanchajus Stažuotė 2007-2007
MIDAS Information Technology (MIDAS IT) Co., Ltd Respublika Korėja, Seulas Stažuotė 2009-2009
SolidWorks Corp. JAV, KonkoMasačiusetso valstijard Stažuotė 2009-2009
Kompanija Nemetschek Gmbh. Voikietija, Miunchenas, Stažuotė 2009-2009
Kompanija TNO DIANA BV, Nyderlandai, Delft 2012-2012
BIM Academy Barselona, Ispanija Vizitas pagal mokymosi mobilumo programą Erasmus+ 2017-2017
TECHNION Israel Institute of Technology, National Building Research Institute Virtual Construction Lab Izraelis, Haifa Darbo vizitas 2019-2019
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2013-2015 Europos socialinio fondo agentūros finansuojamas projektas Nr. VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-006 "Racionalių tuštymėtų monolitinių gelžbetoninių perdangų konstrukcinių sprendinių, tuštumas formuojančių elementų ir skaičiavimo metodikos sukūrimas ir eksperimentinis tyrimas. (TUGPA) "
2014-2014 Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Lietuvos statybų sektoriaus plėtros ir vystymo 2015 – 2020 metų gairių projektas.
2016-2016 Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos užsakymu VŠĮ „Skaitmeninė statyba“ atlikta Lietuvos statybų sektoriaus skaitmeninimo ir jo finansavimo galimybių studija
2017-2019 European Union funding Horizon 2020 research and innovation program Grant Agreement number: 754016 NET-UBIEP | Network for Use BIM to Increase Energy Performance
2019-2022 Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamo projekto Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0029 „Priemonių, skirtų viešojo sektoriaus statinių gyvavimo ciklo procesų efektyvumui didinti, taikant statinio informacinį modeliavimą, sukūrimas (BIM LT)“ VGTU projekto veiklos grupės (PVG) vadovas. Projektas, vykdomas pagal įgyvendinimo jungtinės veiklos sutartį tarp Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministerijos, Kauno Technologijos universiteto ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2007-- Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto TK 38 „Statybinės konstrukcijos“ narys
2014-- VšĮ „Skaitmeninė statyba“ BIM reikalavimų, standartų, vadovų darbo grupės vadovas
2018-- Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto TK 88 „Statinių informacinis modeliavimas (BIM)“ pirmininkas
2019-- Europos sertifikavimo komiteto CEN technikos komiteto CEN TC 442 darbo grupės WG2 narys
Kita veikla
VGTU I pakopos studijų programos „Statinių informacinio modeliavimo technologijos“ rengimo grupės vadovas
VGTU II pakopos studijų programos „Statinių informacinis modeliavimas“ rengimo grupės vadovas
Skaitmeninių technologijų taikymo, produkto gyvavimo cikle: gaminio projektavimo, gamybos valdymo ir techninės priežiūros stadijose, atlikti diegimo projektai: ▪ UAB „Ardinas“ – Dujotiekio tinklo kompleksinio projektavimo sistema (Infra BIM). 2015–2016, tęsiasi ▪ UAB „Amalva“ – Projekto duomenų valdymo (PDM) sistema, 2015 ▪ UAB „Bioprojketas“ – Pramoninių objektų ir technologinių vamzdynų projektavimo sistema, 2012, 2014, 2015 ▪ UAB „SWECO Lietuva - “ – Pramoninių objektų ir technologinių vamzdynų projektavimo sistema, 2014, 2015 ▪ UAB „Salda“ – Projekto duomenų valdymo (PDM) sistema, 2014 ▪ UAB „Enerstena“ - Pramoninių vamzdynų projektavimo sistema, 2013 ▪ UAB „Geležinkelių projektavimas“ – Geležinkelio kompleksinio projektavimo (BIM, Infra BIM) sistema, 2013