Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Edmundas Kazimieras Zavadskas
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
VISI (Vilniaus inžinerinis statybos institutas) Technikos mokslų kandidatas 1973
VAK (TSRS Aukščiausioji Atestacinė Komisija) Technikos mokslų kandidato patvirtinimas 1974
VAK (TSRS Aukščiausioji Atestacinė Komisija) Docentas 1978
VAK (TSRS Aukščiausioji Atestacinė Komisija) Technikos mokslų daktaras 1988
TSRS Švietimo ir Mokslo Komitetas Profesorius 1989
LMT (Lietuvos Mokslų Taryba) Nostrifikuotas habilituotas daktaras 1992
LMT (Lietuvos Mokslų Taryba) Nostrifikuotas profesorius 1992
LMT (Lietuvos Mokslų Taryba) Nostrifikuotas daktaras 1996
LMT (Lietuvos Mokslų Taryba) Nostrifikuotas docentas 1996
VGTU Senatas Profesorius emeritas 2009
VGTU Senatas Rektorius emeritas 2014
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Ignalinos raj. Gubavos aštuonmetėje mokykloje Matematikos mokytojas 1962-1963
Vilniaus ir Utenos statybos trestai Darbininkas 1963-1964
KPI VF Statybinių konstrukcijų katedros vyr. laborantas 1968-1968
KPI VF Mechanikos katedros laboratorijos vedėjas 1968-1969
VISI Aspirantas 1969-1972
VISI Asistentas 1973-1974
VISI Vyr. dėstytojas 1974-1976
VISI Statybos darbų technologijos katedros docentas 1977-1985
VISI Vyr. moksl. bendradarbis (doktorantūra) 1985-1987
VISI Statybos darbų technologijos katedros vedėjas – docentas 1987-1988
VISI Statybos darbų technologijos katedros vedėjas – profesorius 1988-1990
VISI Vilniaus inžinerinio statybos instituto rektorius 1990-1990
Vilniaus technikos universitetas (VTU) Vilniaus technikos universiteto rektorius 1990-1996
Lietuvos mokslo taryba Lietuvos mokslo tarybos narys 1991-1999
VGTU Vilniaus Gedimino technikos universiteto rektorius 1996-2002
VGTU Statybos technologijos ir vadybos katedros vedėjas 2001--
VGTU VGTU pirmasis prorektorius 2002-2011
VGTU Internetinių ir intelektualiųjų technologijų instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas 2011-2014
VGTU Išmaniųjų pastatų technologijų mokslo instituto vyriausias mokslo darbuotojas 2014--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
-
02T Zavadskas Edmundas Kazimieras, Turskis Zenonas, Tamošaitienė Jolanta, Selection of construction enterprises management strategy based on the SWOT and multi-criteria analysis // Archives of civil and mechanical engineering, Wroclaw : Wroclaw University Technology. ISSN 1644-9665. 2011, Vol. 11, iss. 4 p. 1063-1082 2011
02T, 03S, 04S Brauers Willem Karel M., Zavadskas Edmundas Kazimieras, MULTIMOORA optimization used to decide on a bank loan to buy property // Technological and economic development of economy, Vilnius : Technika.. ISSN 2029-4913. Vol. 17, no. 1 (2011) p. 174-188 2011
02T Kildienė Simona, Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, COPRAS based comparative analysis of the European country management capabilities within the construction sector in the time of crisis // Journal of business economics and management, Vilnius : Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 12, no. 2 (2011) p. 417-434 2011
02T, 10T, 04T Antuchevičienė Jurgita, Zakarevičius Algimantas, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Measuring congruence of ranking results applying particular MCDM methods // Informatica, Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas.. ISSN 0868-4952. Vol. 22, no. 3 (2011) p. 319-338 2011
02T Sušinskas Saulius, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Turskis Zenonas, Multiple criteria assessment of pile-columns alternatives // The Baltic journal of road and bridge engineering, Vilnius : Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 6, no.3 (2011) p. 145-152 2011
02T Šaparauskas Jonas, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Turskis Zenonas, Selection of facade's alternatives of commercial and public buildings based on multiple criteria // International journal of strategic property management, Vilnius : Technika. ISSN 1648-715X. Vol. 15, no. 2 (2011) p. 189-203 2011
04S, 09P Azimi Reza, Yazdani-Chamzini Abdolreza, Fouladgar Mohammad Majid, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Basiri Mohammad Hossein, Ranking the strategies of mining sector through ANP and TOPSIS in a SWOT framework // Journal of business economics and management, Vilnius : Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 12, no. 4 (2011) p. 670-689 2011
04S, 03S Fouladgar Mohammad Majid, Yazdani-Chamzini Abdolreza, Zavadskas Edmundas Kazimieras, An integrated model for prioritizing strategies of the Iranian mining sector // Technological and economic development of economy, Vilnius : Technika.. ISSN 2029-4913. Vol. 17, no. 3 (2011) p. 459-483 2011
01T Vlasenko Andrej, Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Investigation of students’ knowledge and iris interrelationship // Elektronika ir elektrotechnika, . ISSN 1392-1215. 2011, No. 10 (116) p. 85-88 2011
02T Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Banaitis Audrius, The use of the intelligent library and tutoring system at all stages of a building life cycle // Inžinerinė ekonomika, Kaunas : Technologija.. ISSN 1392-2785. 2011, Nr. 22(1) p. 14-23 2011
03S Zavadskas Edmundas Kazimieras, Turskis Zenonas, Multiple criteria decision making (MCDM) methods in economics: an overview // Technological and economic development of economy, Vilnius : Technika.. ISSN 2029-4913. Vol. 17, no. 2 (2011) p. 397-427 2011
04S, 02T Zolfani Sarfaraz Hashemkhani, Rezaeiniya Nahid, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Turskis Zenonas, Forest roads locating based on AHP and COPRAS-G methods: an empirical study based on Iran // E&M Economics and Management, Liberec : Technická Univerzita v Liberci. ISSN 1212-3609. Vol. 14, no.4 (2011) p. 6-21 2011
02T Yazdani Morteza, Alidoosti Ali, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Risk analysis of critical infrastructures using fuzzy COPRAS // Ekonomska istraživanja, Pula : Juraj Dobrila University of Pula. ISSN 1331-677X. Vol. 24, no. 4 (2011) p. 27-40 2011
02T Tamošaitienė Jolanta, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Turskis Zenonas, Vainiūnas Povilas, Multi-criteria complex for construction profitability analysis of construction projects // Ekonomika ir vadyba, Kaunas : Technologija. ISSN 1822-6515. 2011, Nr. 16 p. 969-973 2011
02T Kaklauskas Artūras, KELPŠIENĖ Loreta, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Bardauskienė Dalia, Kaklauskas Gintaris, URBONAS Mindaugas, SORAKAS Vidmantas, Crisis management in construction and real estate: conceptual modeling at the micro-, meso- and macro-levels // Land use policy, Oxon, England : Elsevier SCI Ltd. ISSN 0264-8377. Vol. 28, iss. 1 (2011) p. 280-293 2011
04S Brauers Willem Karel M., Zavadskas Edmundas Kazimieras, From a centrally planned economy to multiobjective optimization in an enlarged project management the case of China // Economic computation and economic cybernetics studies and research, Bucharest : Academy of Economic Studies. ISSN 0424-267X. 2011, Vol. 1 p. 167-188 2011
02T Kalibatas Darius, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kalibatienė Diana, The concept of the ideal indoor environment in multi-attribute assessment of dwelling-houses // Archives of civil and mechanical engineering, Wroclaw : Wroclaw University Technology. ISSN 1644-9665. Vol. 11, iss. 1 (2011) p. 89-101 2011
03S, 05S, 07T Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Pruskus Valdas, Vlasenko Andrej, Bartkienė Lina, Pališkienė Rasa, Pečiūrė Lina, Dzemyda Gintautas, Tamulevičius Gintautas, Recommended biometric stress management system // Expert systems with applications, Oxford : Elsevier Science Ltd. ISSN 0957-4174. Vol. 38, iss. 5 (2011) p. 14011-14025 2011
02T Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Turskis Zenonas, Tamošaitienė Jolanta, Kalibatas Darius, Assessment of the indoor environment of dwelling houses by applying the COPRAS-G method: Lithuania case study // Environmental engineering and management journal, Iasi : “Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi, Romania. ISSN 1582-9596. Vol. 10, no. 5 (2011) p. 637-647 2011
03S, 02T Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kirvaitis Raimundas, Dagienė Eleonora, Scientific publications released in the Baltic states // Scientometrics, Dordrecht, Netherlands : Springer. ISSN 0138-9130. Vol. 88, no. 1 (2011) p. 179-190 2011
07T, 06S, 09P Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Seniut Mark, Dzemyda Gintautas, Stankevič Voitech, Šimkevičius Česlovas, Stankevič Tomaš, Pališkienė Rasa, Kuzminskė Agnė, Kildienė Simona, Bartkienė Lina, Ivanikovas Sergejus, Gribniak Viktor, Web-based biometric computer mouse advisory system to analyze a user’s emotions and work productivity // Engineering applications of artificial intelligence, London : Elsevier Ltd. ISSN 0952-1976. Vol. 24, iss. 6 (2011) p. 928-945 2011
02T Medineckienė Milena, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Turskis Zenonas, Dwelling selection by applying fuzzy game theory // Archives of civil and mechanical engineering, Wroclaw : Wroclaw University Technology. ISSN 1644-9665. 2011, Vol. 11, iss. 3 p. 681-697 2011
02T, 03S Kanapeckienė Loreta, Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Raslanas Saulius, Method and system for multi-attribute market value assessment in analysis of construction and retrofit projects // Expert systems with applications, Oxford : Elsevier Science Ltd.. ISSN 0957-4174. Vol. 38, iss. 11 (2011) p. 14196-14207 2011
02T Fouladgar Mohammad Majid, Yazdani-Chamzini Abdolreza, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Risk evaluation of tunneling projects // Archives of civil and mechanical engineering, Oxford : Elsevier Ltd. ISSN 1644-9665. Vol. 12, iss. 1 (2012) p. 1-12 2012
02T Zavadskas Edmundas Kazimieras, Vainiūnas Povilas, Turskis Zenonas, Tamošaitienė Jolanta, Multiple criteria decision support system for assessment of projects managers in construction // International journal of information technology & decision making, Singapure : World Scientific Publishing Company. ISSN 0219-6220. Vol. 11, no. 2 (2012) p. 501-502 2012
04S, 09P Brauers Willem Karel M., Zavadskas Edmundas Kazimieras, Robustness of MULTIMOORA: a method for multi-objective optimization // Informatica, Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0868-4952. Vol. 23, iss. 1 (2012) p. 1-25 2012
04S, 02T Lashgari Ali, Yazdani-Chamzini Abdolreza, Fouladgar Mohammad Majid, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Shafiee Shahriar, Abbate Nick, Equipment selection using fuzzy multi criteria decision making model: key study of Gole Gohar iron mine // Inžinerinė ekonomika, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-2785. Vol. 23, iss. 2, 2012 p. 125-136 2012
02T, 01T, 10T Zavadskas Edmundas Kazimieras, Turskis Zenonas, Antuchevičienė Jurgita, Zakarevičius Algimantas, Optimization of weighted aggregated sum product assessment // Electronics and electrical engineering, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1215. Vol. 122, no. 6 (2012) p. 3-6 2012
02T, 03S Fouladgar Mohammad Majid, Yazdani-Chamzini Abdolreza, Lashgari Ali, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Turskis Zenonas, Maintenance strategy selection using AHP and COPRAS under fuzzy environment // International journal of strategic property management, Vilnius : Technika. ISSN 1648-715X. Vol. 16, no. 1 (2012) p. 85-104 2012
04T, 02T Turskis Zenonas, Lazauskas Marius, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Fuzzy multiple criteria assessment of construction site alternatives for non-hazardous waste incineration plant in Vilnius city, applying ARAS-F and AHP methods // Journal of environmental engineering and landscape management, Vilnius : Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 20, no. 2 (2012) p. 110-120 2012
02T Sivilevičius Henrikas, Daniūnas Alfonsas, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Turskis Zenonas, Sušinskas Saulius, Experimental study on technological indicators of pile-columns at a construction site // Journal of civil engineering and management, Vilnius : Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 18, no. 4 (2012) p. 512-518 2012
02T, 07T Fouladgar Mohammad Majid, Yazdani-Chamzini Abdolreza, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Yakhchali Siamak Haji, Ghasempourabadi Mohammad Hossein, Project portfolio selection using fuzzy AHP and VIKOR techniques // Transformations in business & economics, Vilnius : VU leidykla. ISSN 1648-4460. Vol. 11, no. 1(25) (2012) p. 213-231 2012
02T, 09P Zolfani Sarfaraz Hashemkhani, Sedaghat Maedeh, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Performance evaluating of rural ICT centers (telecenters), applying Fuzzy AHP, SAW-G and TOPSIS Grey, a case study in Iran // Technological and economic development of economy, Vilnius : Technika. ISSN 2029-4913. Vol. 18, no. 2 (2012) p. 364-387 2012
02T, 07T Kalibatas Darius, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kalibatienė Diana, A method of multi-attribute assessment using ideal alternative: choosing an apartment with optimal indoor environment // International journal of strategic property management, Vilnius : Technika. ISSN 1648-715X. Vol. 16, no. 3 (2012) p. 338-353 2012
02T, 07T Rezaeiniya Nahid, Zolfani Sarfaraz Hashemkhani, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Greenhouse locating based on Anp-Copras-G Methods – an empirical study based on Iran // International journal of strategic property management, Vilnius : Technika. ISSN 1648-715X. Vol. 16, no. 2 (2012) p. 188-200 2012
02T Brauers Willem Karel M., KRAČKA Modestas, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Lithuanian case study of masonry buildings from the Soviet period // Journal of civil engineering and management, Vilnius : Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 18, no. 3 (2012) p. 444-456 2012
02T, 07T Fouladgar Mohammad Majid, Yazdani-Chamzini Abdolreza, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Haji Moini S. Hamzeh, A new hybrid model for evaluating the working strategies: case study of construction company // Technological and economic development of economy, Vilnius : Technika. ISSN 2029-4913. Vol. 18, no. 1 (2012) p. 164-188 2012
02T, 07T Aghdaie Mohammad Hasan, Zolfani Sarfaraz Hashemkhani, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Prioritizing constructing projects of municipalities based on AHP and COPRAS-G: a case study about footbridges in Iran // The Baltic journal of road and bridge engineering, Vilnius : Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 7, no. 2 (2012) p. 145-153 2012
04S Razavi Hajiagha Seyed Hossein, Hashemi Shide Sadat, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Akrami Hadi, Extensions of LINMAP model for multi criteria decision making with grey numbers // Technological and economic development of economy, Vilnius : Technika. ISSN 2029-4913. Vol. 18, no. 4 (2012) p. 636-650 2012
04S Razavi Seyed Hossein, Hashemi Shide Sadat, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Prioritization of export promotion programs by Fuzzy linear assignment method // Inžinerinė ekonomika, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-2785. Vol. 23, no. 5, 2012 p. 462-470 2012
04S Zolfani Sarfaraz Hashemkhani, Rezaeiniya Nahid, Pourhossein Morteza, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Decision making on advertisement strategy selection based on life cycle of products by applying FAHP and TOPSIS GREY: growth stage perspective; a case about food industry in IRAN // Inžinerinė ekonomika, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-2785. Vol. 23, no. 5, 2012 p. 471-484 2012
02T Zavadskas Edmundas Kazimieras, Sušinskas Saulius, Daniūnas Alfonsas, Turskis Zenonas, Sivilevičius Henrikas, Multiple criteria selection of pile-column construction technology // Journal of civil engineering and management, Vilnius : Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 18, no. 6 (2012) p. 834-842 2012
04S, 03S Yazdani-Chamzini Abdolreza, Yakhchali Siamak Haji, Volungevičienė Diana, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Forecasting gold price changes by using adaptive network fuzzy inference system // Journal of business economics and management, Vilnius : Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 13, no. 5 (2012) p. 994-1010 2012
03S, 04S Brauers Willem Karel M., Zavadskas Edmundas Kazimieras, A multi-objective decision support system for project selection with an application for the Tunisian textile industry // E&M Economics and Management, Liberec : Technická Univerzita v Liberci. ISSN 1212-3609. Vol. 15, no. 1 (2012) p. 28-43 2012
02T, 04T, 10T Antuchevičienė Jurgita, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Zakarevičius Algimantas, Ranking redevelopment decisions of derelict buildings and analysis of ranking results // Economic computation and economic cybernetics studies and research (ECECSR), Bucharest : Academy of Economic Studies. ISSN 0424-267X. Vol. 46, no. 2 (2012) p. 37-62 2012
02T Bitarafan Mahdi, Hashemkhani Zolfani S., Arefi Shahin Lale, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Evaluating the construction methods of cold-formed steel structures in reconstructing the areas damaged in natural crises, using the methods AHP and COPRAS-G // Archives of civil and mechanical engineering, Oxford : Elsevier Ltd. ISSN 1644-9665. Vol. 12, iss. 3 (2012) p. 360-367 2012
02T Peldschus Friedel, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Equilibrium approaches for construction processes – multi-objective decision making for construction projects E // Bauingenieur, Dusseldorf : Springer-VDI Verlag. ISSN 0005-6650. Jg. 87, no. 5 (2012) p. 210-215 2012
04S Dadelo Stanislavas, Turskis Zenonas, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Dadelienė Rūta, Multiple criteria assessment of elite security personal on the basis of aras and expert methods // Economic computation and economic cybernetics studies and research (ECECSR), Bucharest : Academy of Economic Studies. ISSN 0424-267X. Vol. 46, iss.4 (2012) p. 65-87 2012
02T Yazdani-Chamzini Abdolreza, Yakhchali Siamak Haji, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Using a integrated MCDM model for mining method selection in presence of uncertainty // Ekonomska istraživanja, Pula : Juraj Dobrila University of Pula. ISSN 1331-677X. Vol. 25, iss. 4 (2012) p. 869-904 2012
02T, 03S Kazokaitis Paulius, Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Bivainis Juozas, Galinienė Birutė, Vitas Artūras, Construction and real estate crisis management model and recommended system // International journal of civil and structural engineering, Naples : Integrated Publishing Association (IPA). ISSN 0976-4399. Vol. 1, no. 1 (2012) p. [1-7] 2012
02T Zolfani Sarfaraz Hashemkhani, Rezaeiniya Nahid, Aghdaie Mohammad Hasan, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Quality control manager selection based on AHP- COPRAS-G methods: a case in Iran // Ekonomska istraživanja, Pula : Juraj Dobrila University of Pula. ISSN 1331-677X. Vol. 25, no. 1 (2012) p. 88-104 2012
02T, 07T Kaklauskas Artūras, Rutė Jevgenija, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Daniūnas Alfonsas, Pruskus Valdas, Bivainis Juozas, Gudauskas Renaldas, Plakys Vytautas, Passive house model for quantitative and qualitative analyses and its intelligent system // Energy and buildings, Lausanne : Elsevier Science. ISSN 0378-7788. 2012, Vol. 50 p. 7-18 2012
03S, 04S Fouladgar Mohammad Majid, Yazdani Morteza, Khazaee Saeed, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Fouladgar Vahid, Comparison of vector time series and ANN techniques for forecasting of WTI oil price // Economic computation and economic cybernetics studies and research (ECECSR), Bucharest : Academy of Economic Studies. ISSN 0424-267X. Vol. 47, no.4 (2013) p. 19-35 2013
02T Skibniewski Mirosław J., Zavadskas Edmundas Kazimieras, Technology development in construction: a continuum from distant past into the future // Journal of civil engineering and management, Vilnius : Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 19, no. 1 (2013) p. 136-147 2013
09P, 02T Aghdaie Mohammad Hasan, Zolfani Sarfaraz Hashemkhani, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Decision making in machine tool selection: an integrated approach with SWARA and COPRAS-G methods // Inžinerinė ekonomika, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-2785. Vol. 24, no. 1, 2013 p. 5-17 2013
03S Aghdaie Mohammad Hasan, Zolfani Sarfaraz Hashemkhani, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Market segment evaluation and selection based on application of fuzzy AHP and COPRAS-G methods // Journal of business economics and management, Vilnius : Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 14, no. 1 (2013) p. 213-233 2013
02T Brauers Willem Karel M., Kildienė Simona, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, The construction sector in twenty European countries during the recession 2008–2009 – country ranking by MULTIMOORA // International journal of strategic property management, Vilnius : Technika. ISSN 1648-715X. Vol. 17, no. 1 (2013) p. 58-78 2013
01P, 04S Hajiagha Seyed Hossein Razavi, Hashemi Shide Sadat, Zavadskas Edmundas Kazimieras, A complex proportional assessment method for group decision making in an interval-valued intuitionistic fuzzy environment // Technological and economic development of economy, Vilnius : Technika. ISSN 2029-4913. Vol. 19, no. 1 (2013) p. 22-37 2013
03S Hajiagha Seyed Hossein Razavi, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Hashemi Shide Sadat, Application of stepwise data envelopment analysis and grey incidence analysis to evaluate the effectiveness of export promotion programs // Journal of business economics and management, Vilnius : Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 14, no. 3 (2013) p. 638-650 2013
02T KRAČKA Modestas, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Panel building refurbishment elements effective selection by applying multiple-criteria methods // International journal of strategic property management, Vilnius : Technika. ISSN 1648-715X. Vol. 17, no. 2 (2013) p. 210-219 2013
02T, 03S Aghdaie Mohammad Hasan, Zolfani Sarfaraz Hashemkhani, Zavadskas Edmundas Kazimieras, A hybrid approach for market segmentation and market segment evaluation and selection: an integration of data mining and MADM // Transformations in business & economics, Vilnius : VU leidykla. ISSN 1648-4460. Vol. 12, no. 2B(29B) (2013) p. 431-459 2013
03S, 04S Brauers Willem Karel M., Zavadskas Edmundas Kazimieras, Multi-objective economic evaluation of the European Union member states. As opposed to credit rating agencies opinions? // Transformations in business & economics, Vilnius : VU leidykla. ISSN 1648-4460. Vol. 12, no. 2 (2013) p. 102-124 2013
03T Zolfani Sarfaraz Hashemkhani, Esfahani Mohammad Hossein, Bitarafan Mahdi, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Arefi Shahin Lale, Developing a new hybrid MCDM method for selection of the optimal alternative of mechanical longitudinal ventilation of tunnel pollutants during automobile accidents // Transport, Vilnius : Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 28, no. 1 (2013) p. 89-96 2013
02T Yazdani-Chamzini Abdolreza, Fouladgar Mohammad Majid, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Moini S. Hamzeh Haji, Selecting the optimal renewable energy using multi criteria decision making // Journal of business economics and management, Vilnius : Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 14, no. 5 (2013) p. 957-978 2013
09P, 03S Kaklauskas Artūras, Vlasenko Andrej, Raudonis Vidas, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Gudauskas Renaldas, Seniut Mark, Juozapaitis Algirdas, Jackutė Ieva, Kanapeckienė Loreta, Rimkuvienė Silva, Kaklauskas Gabrielius, Student progress assessment with the help of an intelligent pupil analysis system // Engineering applications of artificial intelligence, London : Elsevier Ltd. ISSN 0952-1976. Vol. 26, iss.1 (2013) p. 35-50 2013
02T, 04T, 03B Staniūnas Mindaugas, Medineckienė Milena, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kalibatas Darius, To modernize or not: ecological-economical assessment of multi-dwelling houses modernization // Archives of civil and mechanical engineering, Oxford : Elsevier Ltd. ISSN 1644-9665. Vol. 13, iss. 1 (2013) p. 88-98 2013
02T Turskis Zenonas, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kutut Vladislavas, Model based on ARAS-G and AHP methods for multiple criteria prioritizing of heritage value // International journal of information technology & decision making, Singapure : World Scientific Publishing Company. ISSN 0219-6220. Vol. 12, no. 1 (2013) p. 45-73 2013
03S, 09P Hajiagha Seyed Hossein Razavi, Akrami Hadi, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Hashemi Shide Sadat, An intuitionistic fuzzy data envelopment analysis for efficiency evaluation under ucertainty: case of a finance and credit institution // E&M Economics and Management, Liberec : Technická Univerzita v Liberci. ISSN 1212-3609. No. 1 (2013) p. 128-137 2013
02T, 07T, 04S Zavadskas Edmundas Kazimieras, Antuchevičienė Jurgita, Šaparauskas Jonas, Turskis Zenonas, MCDM methods WASPAS and MULTIMOORA: verification of robustness of methods when assessing alternative solutions // Economic computation and economic cybernetics studies and research (ECECSR), Bucharest : Academy of Economic Studies. ISSN 0424-267X. Vol. 47, no. 2 (2013) p. 5-20 2013
03S Zolfani Sarfaraz Hashemkhani, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Turskis Zenonas, Design of products with both international and local perspectives based on Yin-Yang balance theory and SWARA method // Ekonomska istraživanja, Pula : Juraj Dobrila University of Pula. ISSN 1331-677X. Vol. 26, no.2 (2013) p. 153-166 2013
03S, 09P Hajiagha Seyed Hossein Razavi, Mahdiraji Hannan Amoozad, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Hashemi Shide Sadat, A fuzzy data envelopment analysis approach based on parametric programming // International Journal of Computers, Communications & Control (IJCCC), Agora : Agora University Editing House. ISSN 1841-9836. Vol. 8, iss.4 (2013) p. 594-607 2013
09P, 03S Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Seniut Mark, Stankevič Voitech, Raistenskis Juozas, Šimkevičius Česlovas, Stankevič Tomaš, Kuzminskė Agnė, Bartkienė Lina, Pečiūrė Lina, Pališkienė Rasa, Čerkauskienė Rimantė, Gribniak Viktor, Recommender system to analyze student’s academic performance // Expert systems with applications, Oxford : Elsevier Science Ltd. ISSN 0957-4174. Vol. 40, iss. 15 (2013) p. 6150-6165 2013
02T Zavadskas Edmundas Kazimieras, Vilutienė Tatjana, Operations research in areas of civil engineering and sustainable development: EURO working group activities // Organization, technology & management in construction: an international journal, Zagreb : University of Zagreb. ISSN 1847-5450. Vol. 5, iss. 1 (2013) p. 650-653 2013
02T Yazdani-Chamzini Abdolreza, Razani Mojtaba, Yakhchali Siamak Haji, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Turskis Zenonas, Developing a fuzzy model based on subtractive clustering for road header performance prediction // Automation in Construction, Amsterdam : Elsevier Science B.V.. ISSN 0926-5805. Vol. 35 (2013) p. 111-120 2013
03S, 07S Dadelo Stanislavas, Turskis Zenonas, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Dadelienė Rūta, Integrated multi-criteria decision making model based on wisdom-of-crowds principle for selection of the group of elite security guards // Archives of Budo, New York : INT Scientific Literature. ISSN 1643-8698. Vol. 9, iss. 2 (2013) p. 135-147 2013
03S Zolfani Sarfaraz Hashemkhani, Aghdaie Mohammad Hasan, Derakhti Arman, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Varzandeh Mohammad Hossein Morshed, Decision making on business issues with foresight perspective; an application of new hybrid MCDM model in shopping mall locating // Expert systems with applications, Oxford : Elsevier Science Ltd.. ISSN 0957-4174. Vol. 40, iss. 17 (2013) p. 7111-7121 2013
02T Zavadskas Edmundas Kazimieras, Turskis Zenonas, Volvačiovas Robertas, Kildienė Simona, Multi-criteria assessment model of technologies // Studies in Informatics and Control, Bucharest : National Institute for Research & Development in Informatics. ISSN 1220-1766. Vol. 22, iss. 4 (2013) p. 249-258 2013
02T, 04T Zagorskas Jurgis, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Turskis Zenonas, Burinskienė Marija, Blumberga Andra, Blumberga Dagnija, Thermal insulation alternatives of historic brick buildingsin Baltic Sea Region // Energy and buildings, Lausanne : Elsevier Science. ISSN 0378-7788. 2014, Vol. 78 p. 35-42 2014
09P Hajiagha Seyed Hossein Razavi, Mahdiraji Hannan Amoozad, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Hashemi Shide Sadat, Maximizing and minimizing sets in solving fuzzy linear programming // Economic computation and economic cybernetics studies and research (ECECSR), Bucharest : Academy of Economic Studies. ISSN 0424-267X. Vol. 48, no. 2 (2014) p. 113-132 2014
03S, 05S Dadelo Stanislavas, Turskis Zenonas, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Dadelienė Rūta, Multi-criteria assessment and ranking system of sport team formation based on objective-measured values of criteria set // Expert systems with applications, Oxford : Elsevier Science Ltd. ISSN 0957-4174. Vol. 41, iss. 14 (2014) p. 6106-6113 2014
07T, 02T Zavadskas Edmundas Kazimieras, Skibniewski Mirosław J., Antuchevičienė Jurgita, Performance analysis of civil engineering journals based on the Web of Science® database // Archives of civil and mechanical engineering, Oxford : Elsevier Ltd. ISSN 1644-9665. Vol. 14, iss.4 (2014) p. 519-527 2014
02T, 07T Zavadskas Edmundas Kazimieras, Antuchevičienė Jurgita, Hajiagha Seyed Hossein Razavi, Hashemi Shide Sadat, Extension of weighted aggregated sum product assessment withinterval-valued intuitionistic fuzzy numbers (WASPAS-IVIF) // Applied soft computing, Amsterdam : Elsevier Science BV. ISSN 1568-4946. Vol. 24 (2014) p. 1013-1021 2014
02T Kutut Vladislavas, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Lazauskas Marius, Assessment of priority alternatives for preservation of historic buildings using model based on ARAS and AHP methods // Archives of civil and mechanical engineering, Oxford : Elsevier Ltd. ISSN 1644-9665. Vol. 14, iss. 2 (2014) p. 287-294 2014
02T Zavadskas Edmundas Kazimieras, Turskis Zenonas, Bagočius Vygantas, Multi-criteria selection of a deep-water port in the Eastern Baltic Sea // Applied soft computing, Amsterdam : Elsevier Science BV. ISSN 1568-4946. Vol. 26 (2015) p. 180-192 2014
02T Bagočius Vygantas, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Turskis Zenonas, Sequence determining of construction of the offshore wind farm construction applying permutation method // E&M Economics and Management, Liberec : Technická Univerzita v Liberci. ISSN 1212-3609. Vol. 17, no. 3 (2014) p. 50-61 2014
07T Hajiagha Seyed Hossein Razavi, Mahdiraji Hannan Amoozad, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Hashemi Shide Sadat, Fuzzy multi-objective linear programming based on compromise VIKOR method // International journal of information technology & decision making, Singapure : World Scientific Publishing Company. ISSN 0219-6220. Vol. 13, no. 4 (2014) p. 679-698 2014
03S Brauers Willem Karel M., Zavadskas Edmundas Kazimieras, The ordinal dominance theory as applied to the most attractive retail cities of the Benelux area // Economic research, Pula : Juraj Dobrila University of Pula. ISSN 1331-677X. Vol. 27, no. 1 (2014) p. 899-915 2014
01P, 03S, 07T Krylovas Aleksandras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kosareva Natalja, Dadelo Stanislavas, New KEMIRA method for determining criteria priority and weights in solving MCDM problem // International journal of information technology & decision making, Singapure : World Scientific Publishing Company. ISSN 0219-6220. Vol. 13, no. 6 (2014) p. 1119-1134 2014
03S, 04T Rabbani Arefeh, Zamani Mahmoud, Yazdani-Chamzini Abdolreza, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Proposing a new integrated model based on sustainability balanced scorecard (SBSC) and MCDM approaches by using linguistic variables for the performance evaluation of oil producing companies // Expert systems with applications, Oxford : Elsevier Science Ltd. ISSN 0957-4174. Vol. 41, iss. 16 (2014) p. 7316-7327 2014
02T Rikhtegar Navid, Mansouri Nabiollah, Oroumieh Amir Ahadi, Yazdani-Chamzini Abdolreza, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kildienė Simona, Environmental impact assessment based on group decision-making methods in mining projects // Economic research, Pula : Juraj Dobrila University of Pula. ISSN 1331-677X. Vol. 27, no. 1 (2014) p. 378-392 2014
03S Yazdani-Chamzini Abdolreza, Shariati Shahram, Yakhchali Siamak Haji, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Proposing a new methodology for prioritising the investment strategies in the private sector of Iran // Economic research, Pula : Juraj Dobrila University of Pula. ISSN 1331-677X. Vol. 27, no. 1 (2014) p. 320-345 2014
02T Bagočius Vygantas, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Turskis Zenonas, Selecting a location for a liquefied natural gas terminal in the Estern Baltic sea // Transport, Vilnius : Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 29, no. 1 (2014) p. 69-74 2014
03S Zavadskas Edmundas Kazimieras, Turskis Zenonas, Kildienė Simona, State of art surveys of overviews on MCDM/MADM methods // Technological and economic development of economy, Vilnius : Technika. ISSN 2029-4913. Vol. 20, no. 1 (2014) p. 165-179 2014
03S Chakraborty Shankar, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Applications of WASPAS method in manufacturing decision making // Informatica, Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0868-4952. Vol. 25, no. 1 (2014) p. 1-20 2014
02T Kildienė Simona, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Tamošaitienė Jolanta, Complex assessment model for advanced technology deployment // Journal of civil engineering and management, Vilnius : Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 20, no. 2 (2014) p. 280-290 2014
02T, 03S Bagočius Vygantas, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Turskis Zenonas, Multi-person selection of the best wind turbine based on the multi-criteria integrated additive-multiplicative utility function // Journal of civil engineering and management, Vilnius : Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 20, no. 4 (2014) p. 590-599 2014
03S, 09P Mahdiraji Hannan Amoozad, Govindan Kannan, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Razavi Hajiagha Seyed Hossein, Coalition or decentralization: a game-theoretic analysis of a three-echelon supply chain network // Journal of business economics and management, Vilnius : Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 15, no. 3 (2014) p. 460-485 2014
02T Urbanavičienė Vita, Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Šliogerienė Jūratė, Naimavičienė Jurga, Vatin Nikolay Ivanovich, Facilitating the housing bargaining with the help of the bargaining decision support system // International journal of strategic property management, Vilnius : Technika. ISSN 1648-715X. Vol. 18, no. 3 (2014) p. 213-224 2014
02T Zavadskas Edmundas Kazimieras, Antuchevičienė Jurgita, The 20th anniversary of the journal: editor’s introduction // Journal of civil engineering and management, Vilnius : Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 20, no. 3 (2014) p. 309-310 2014
03S Zavadskas Edmundas Kazimieras, Šaparauskas Jonas, The twentieth anniversary of the journal: editor’s introduction // Technological and economic development of economy, Vilnius : Technika. ISSN 2029-4913. Vol. 20, no. 2 (2014) p. 181-183 2014
04T Bitarafan Mahdi, Zolfani Sarfazar Zashemkhani, Arefi Shahin Lale, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Mahmoudzadeh Amir, Evaluation of real-time intelligent sensors for structural health monitoring of bridges based on SWARA-WASPAS; a case in Iran // The Baltic journal of road and bridge engineering, Vilnius : Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 9, no. 4 (2014) p. 333-340 2014
03S Rostamzadeh Reza, Ismail Kamariah, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Multi criteria decision making for assisting business angels in investments // Technological and economic development of economy, Vilnius : Technika. ISSN 2029-4913. Vol. 20, no. 4 (2014) p. 696-720 2014
03S, 04S, 07T Esmaeili Ahmad, Kahnali Reza Ahmadi, Rostamzadeh Reza, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Sepahvand Akbar, The formulation of organizational strategies through integration of freeman model, SWOT, and fuzzy MCDM methods: a case study of oil industry // Transformations in business & economics, Vilnius : VU leidykla. ISSN 1648-4460. Vol. 13, no. 3C (33C) (2014) p. 602-627 2014
02T, 03S Zavadskas Edmundas Kazimieras, Vilutienė Tatjana, Turskis Zenonas, Šaparauskas Jonas, Multi-criteria analysis of Projects' performance in construction // Archives of civil and mechanical engineering, Oxford : Elsevier Ltd. ISSN 1644-9665. Vol. 14, iss.1 (2014) p. 114-121 2014
01P, 01B, 03S Dadelo Stanislavas, Krylovas Aleksandras, Kosareva Natalja, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Dadelienė Rūta, Algorithm of maximizing the set of common solutions for several MCDM problems and it’s application for security personnel scheduling // International Journal of Computers, Communications & Control (IJCCC), Agora : Agora University Editing House. ISSN 1841-9836. Vol. 9, iss.2 (2014) p. 151-159 2014
02T, 07T Chakraborty Shankar, Bhattacharyya Orchi, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Antuchevičienė Jurgita, Application of WASPAS method as an optimization tool in non-traditional machining processes // Information technology and control, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-124X. Vol. 44, no.1 (2015) p. 77-88 2015
07T, 03S, 03T Esmaeili Ahmad, Kahnali Reza Ahmadi, Rostamzadeh Reza, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Ghoddami Babak, An application of fuzzy logic to assess service quality attributes in logistics industry // Transport, Vilnius : Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 30, no. 2 (2015) p. 172-181 2015
06S, 05S Kačerauskas Tomas, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Creative ecology in academic environment // Filosofija. Sociologija, Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 26, Nr. 3 (2015) p. 239-248 2015
03S, 07T Zolfani Sarfaraz Hashemkhani, Maknoon Reza, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Multiple nash equilibriums and evaluation of strategies. New application of MCDM methods // Journal of business economics and management, Vilnius : Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 16, no. 2 (2015) p. 290-306 2015
06T, 02T Martinaitis Vytautas, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Motuzienė Violeta, Vilutienė Tatjana, Importance of occupancy information when simulating energy demand of energy efficient house: a case study // Energy and buildings, Lausanne : Elsevier Science. ISSN 0378-7788. 2015, Vol. 101 p. 64-75 2015
02T, 07T Zavadskas Edmundas Kazimieras, Antuchevičienė Jurgita, Hajiagha Seyed Hossein Razavi, Hashemi Shide Sadat, The interval-valued intuitionistic fuzzy MULTIMOORA method for group decision making in engineering // Mathematical problems in engineering, New York : Hindawi Publishing Corporation. ISSN 1024-123X. Vol. 2015 (2015) p. [1-13] 2015
02T, 03S, 04S Lazauskas Marius, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Šaparauskas Jonas, Ranking of priorities among the Baltic capital cities for the development of sustainable construction // E&M Economics and Management, Liberec : Technická Univerzita v Liberci. ISSN 1212-3609. Vol. 2, iss. 28 (2015) p. 15-24 2015
07T, 03S, 04S Mahdiraji Hannan Amoozad, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Hajiagha Seyed Hossein Razavi, Game theoretic approach for coordinating unlimited multi echelon supply chains // Transformations in business & economics, Vilnius : VU leidykla. ISSN 1648-4460. Vol. 14, no. 2(35)(2015) p. 133-151 2015
03S, 02T, 07T Baušys Romualdas, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Application of neutrosophic set to multicriteria decision making by COPRAS // Economic computation and economic cybernetics studies and research (ECECSR), Bucharest : Academy of Economic Studies. ISSN 0424-267X. Vol. 49, no. 2 (2015) p. 91-106 2015
02T, 07T Prasad Kanika, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Chakraborty Shankar, A software prototype for material handling equipment selection for construction sites // Automation in construction, Amsterdam : Elsevier Science B.V.. ISSN 0926-5805. Vol. 57 (2015) p. 120-131 2015
02T, 07T Zavadskas Edmundas Kazimieras, Turskis Zenonas, Antuchevičienė Jurgita, Selecting a contractor by using a novel method for multiple attribute analysis: Weighted Aggregated Sum Product Assessment with grey values (WASPAS-G) // Studies in Informatics and Control, Bucharest : National Institute for Research & Development in Informatics. ISSN 1220-1766. Vol. 24, iss. 2 (2015) p. 141-150 2015
02T Lazauskas Marius, Kutut Vladislavas, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Multicriteria assessment of unfinished construction projects // Građevinar, Zagreb : HSGI. ISSN 0350-2465. Vol. 67, iss. 4 (2015) p. 319-328 2015
03S, 02T Kaklauskas Artūras, Kuzminskė Agnė, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Daniūnas Alfonsas, KAKLAUSKAS Gabrielius, Seniut Mark, Raistenskis Juozas, Safonov Andrej, Kliukas Romualdas, Juozapaitis Algirdas, Radzevičienė Asta, Čerkauskienė Rimantė, Affective tutoring system for built environment management // Computers & Education, Oxford : Elsevier LTD. ISSN 0360-1315. Vol. 82 (2015) p. 202-216 2015
02T Liou J. H. James, Tamošaitienė Jolanta, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Tzeng Gwo-Hshiung, New hybrid COPRAS-G MADM Model for improving and selecting suppliers in green supply chain management // International journal of production research, Abingdon : Taylor & Francis Ltd. ISSN 0020-7543. Vol. 53, iss. X (2015) p. [1-21] 2015
02T, 07T Chakraborty Shankar, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Antuchevičienė Jurgita, Applications of WASPAS method as a multi-criteria decision-making tool // Economic computation and economic cybernetics studies and research (ECECSR), Bucharest : Academy of Economic Studies. ISSN 0424-267X. Vol. 49, no. 1 (2015) p. 5-22 2015
02T, 04T, 03B Medineckienė Milena, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Björk Folke, Turskis Zenonas, Multi-criteria decision-making system for sustainable building assessment/certification // Archives of civil and mechanical engineering, Oxford : Elsevier Ltd. ISSN 1644-9665. Vol. 15, iss. 1 (2015) p. 11-18 2015
03S Zolfani Sarfaraz Hashemkhani, Sedaghat Maedeh, Maknoon Reza, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Sustainable tourism: a comprehensive literature review on frameworks and applications // Economic research, Pula : Taylor & Francis. ISSN 1331-677X. Vol. 28, iss. 1 (2015) p. 1-30 2015
02T; 03S; 07T Stanujkic Dragisa; Karabasevic Darjan; Zavadskas, Edmundas Kazimieras. A framework for the selection of a packaging design based on the SWARA method. Inžinerinė ekonomika. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-2785. Vol. 26, no. 2 (2015), p. 181-187.. [M.kr.:02T; 03S; 07T] [Aut.lankų sk.: 0.500] 2015
02T, 03S, 07T Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Baušys, Romualdas; Lazauskas, Marius. Sustainable assessment of alternative sites for the construction of a waste incineration plant by applying WASPAS method with single-valued neutrosophic set. Sustainability. Basel : MDPI AG. ISSN 2071-1050. Vol. 7, iss. 12 (2015), p. 15923-15936.. [M.kr.:02T; 03S; 07T] [Aut.lankų sk.: 1.000] 2015
03S, 06T, 07T Mardani Abbas; Jusoh Ahmad; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Cavallaro Fausto; Khalifah Zainab. Sustainable and renewable energy: an overview of the application of multiple criteria decision making techniques and approaches. Sustainability. Basel : MDPI AG. ISSN 2071-1050. Vol. 7, iss. 10 (2015), p. 13947-13984.. [M.kr.:03S; 06T; 07T] [Aut.lankų sk.: 2.714] 2015
03S, 04S, 07T Nezhad Mohammad Reza Ghorshi; Hashemkhani Zolfani Sarfaraz; Moztarzadeh Fathollah; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Bahrami Mohsen. Planning the priority of high tech industries based on SWARA-WASPAS methodology: the case of the nanotechnology industry in Iran. Economic research. Pula : Taylor & Francis. ISSN 1331-677X. Vol. 28, iss. 1 (2015), p. 1111-1137.. [M.kr.:03S; 04S; 07T] [Aut.lankų sk.: 1.929] 2015
02T, 04S, 07T Baušys, Romualdas; Zavadskas, Edmundas Kazimieras. Multicriteria decision making approach by VIKOR under interval neutrosophic set environment. Economic computation and economic cybernetics studies and research (ECECSR). Bucharest : Academy of Economic Studies. ISSN 0424-267X. Vol. 49, no. 4 (2015), p. 33-48.. [M.kr.:02T; 04S; 07T] [Aut.lankų sk.: 1.143] 2015
03S, 07T Mardani Abbas; Jusoh Ahmad; Zavadskas, Edmundas Kazimieras. Fuzzy multiple criteria decision-making techniques and applications – Two decades review from 1994 to 2014. Expert systems with applications. Oxford : Elsevier Science Ltd. ISSN 0957-4174. Vol. 42, iss. 8 (2015), p. 4126-4148.. [M.kr.:03S; 07T] [Aut.lankų sk.: 1.643] 2015
03S, 07T Hajiagha Seyed Hossein Razavi; Mahdiraji Hannan Amoozad; Hashemi Shide Sadat; Zavadskas, Edmundas Kazimieras. Evolving a linear programming technique for MAGDM problems with interval valued intuitionistic fuzzy information. Expert systems with applications. Oxford : Elsevier Science Ltd. ISSN 0957-4174. Vol. 42, iss. 23 (2015), p. 9318-9325.. [M.kr.:03S; 07T] [Aut.lankų sk.: 0.571] 2015
05S, 06S Kačerauskas, Tomas; Zavadskas, Edmundas Kazimieras. Creative ecology in academic environment. Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 26, Nr. 3 (2015), p. 239-248.. [M.kr.:05S; 06S] [Aut.lankų sk.: 0.714] 2015
02T, 07T Chakraborty Shankar; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Antuchevičienė, Jurgita. Applications of WASPAS method as a multi-criteria decision-making tool. Economic computation and economic cybernetics studies and research (ECECSR). Bucharest : Academy of Economic Studies. ISSN 0424-267X. Vol. 49, no. 1 (2015), p. 5-22.. [M.kr.:02T; 07T] [Aut.lankų sk.: 1.286] 2015
03S, 04S, 07T Mardani Abbas; Jusoh Ahmad; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Khalifah Zainab; Nor MD Khalil. Application of multiple-criteria decision-making techniques and approaches to evaluating of service quality: a systematic review of the literature. Journal of business economics and management. Vilnius : Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 16, iss. 5 (2015), p. 1034-1068.. [M.kr.:03S; 04S; 07T] [Aut.lankų sk.: 2.500] 2015
03S, 07T Stanujkic Dragisa; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Brauers Willem Karel M.; Karabasevic Darjan. An extension of the multimoora method for solving complex decision-making problems based on the use of interval-valued triangular fuzzy numbers. Transformations in business & economics. Vilnius : VU leidykla. ISSN 1648-4460. Vol. 14, no. 2B(35B)(2015), p. 355-375.. [M.kr.:03S; 07T] [Aut.lankų sk.: 1.500] 2015
02T, 07T Prasad Kanika; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Chakraborty Shankar. A software prototype for material handling equipment selection for construction sites. Automation in construction. Amsterdam : Elsevier Science B.V.. ISSN 0926-5805. Vol. 57 (2015), p. 120-131.. [M.kr.:02T; 07T] [Aut.lankų sk.: 0.857] 2015
02T, 07T Turskis, Zenonas; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Antuchevičienė, Jurgita; Kosareva, Natalja. A hybrid model based on Fuzzy AHP and Fuzzy WASPAS for construction site selection. International Journal of Computers, Communications & Control (IJCCC). Oradea : Agora University Editing House. ISSN 1841-9836. Vol. 10, iss. 6 (2015), p. 873-888.. [M.kr.:02T; 07T] [Aut.lankų sk.: 1.143] 2015
02T, 07T Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Antuchevičienė, Jurgita; Hajiagha Seyed Hossein Razavi; Hashemi Shide Sadat. The interval-valued intuitionistic fuzzy MULTIMOORA method for group decision making in engineering. Mathematical problems in engineering. New York : Hindawi Publishing Corporation. ISSN 1024-123X. Vol. 2015 (2015), p. [1-13].. [M.kr.:02T; 07T] [Aut.lankų sk.: 0.929] 2015
02T, 03S Stanujkic Dragisa; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Tamošaitienė, Jolanta. An approach to measuring website quality in the rural tourism industry based on Atanassov intuitionistic fuzzy sets. E&M Economics and Management. Liberec : Technická Univerzita v Liberci. ISSN 1212-3609. Vol. 18, iss. 4 (2015), p. 184-198.. [M.kr.:02T; 03S] [Aut.lankų sk.: 1.071] 2015
02T, 03S, 07T Yazdani, Morteza; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Ignatius, Joshua; Abad, Manuel Doval. Sensitivity analysis in MADM methods: application of material selection. Inžinerinė ekonomika. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-2785. Vol. 27, no. 4 (2016), p. 382-391.. [M.kr.:02T; 03S; 07T] [Aut.lankų sk.: 0.714] 2016
02T, 04T, 07T Ghorabaee Mehdi Keshavarz; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Amiri Maghsoud; Esmaeili Ahmad. Multi-criteria evaluation of green suppliers using an extended WASPAS method with interval type-2 fuzzy sets. Journal of cleaner production. Oxford : Elsevier Sci Ltd. ISSN 0959-6526. Vol. 137 (2016), p. 213-229.. [M.kr.:02T; 04T; 07T] [Aut.lankų sk.: 1.214] 2016
03S, 05S, 07T Dadelo, Stanislavas; Turskis, Zenonas; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Kačerauskas, Tomas; Dadelienė Rūta. Is the evaluation of the students’ values possible? An integrated approach to determining the weights of students’ personal goals using multiple-criteria methods. Eurasia journal of mathematics, science and technology education. Ankara : Gazi University. ISSN 1305-8215. Vol. 12, iss. 11 (2016), p. 2771-2781.. [M.kr.:03S; 05S; 07T] [Aut.lankų sk.: 0.786] 2016
03S, 07T Ghorabaee Mehdi Keshavarz; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Amiri Maghsoud; Turskis, Zenonas. Extended EDAS method for fuzzy multi-criteria decision-making: an application to supplier selection. International journal of computers, communications & control (IJCCC). Agora : Agora University Editing House. ISSN 1841-9836. Vol. 11, iss. 3 (2016), p. 358-371.. [M.kr.:03S; 07T] [Aut.lankų sk.: 1.000] 2016
03S, 04S, 07T Mardani Abbas; Jusoh Ahmad; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Zakuan Norhayati; Valipour Alireza; Kazemilari Mansooreh. Proposing a new hierarchical framework for the evaluation of quality management practices: a new combined fuzzy hybrid MCDM approach. Journal of business economics and management. Vilnius : Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 17, iss. 1 (2016), p. 1-16.. [M.kr.:03S; 04S; 07T] [Aut.lankų sk.: 1.143] 2016
01P, 07T, 09T Čereška, Audrius; Podvezko, Valentinas; Zavadskas, Edmundas Kazimieras. Operating characteristics analysis of rotor systems using MCDM methods. Studies in Informatics and Control. Bucharest : National Institute for Research & Development in Informatics. ISSN 1220-1766. Vol. 25, iss. 1 (2016), p. 59-68.. [M.kr.:01P; 07T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.714] 2016
01P, 03S Krylovas, Aleksandras; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Kosareva, Natalja. Multiple criteria decision-making KEMIRA-M method for solution of location alternatives. Economic research. Pula : Taylor & Francis. ISSN 1331-677X. Vol. 29, iss.1 (2016), p. 50-65.. [M.kr.:01P; 03S] [Aut.lankų sk.: 1.143] 2016
03S, 07T Hashemkhani Zolfani Sarfaraz; Maknoon Reza; Zavadskas, Edmundas Kazimieras. Multiple Attribute Decision Making (MADM) based scenarios. International journal of strategic property management. Vilnius : Technika. ISSN 1648-715X. Vol. 20, no. 1 (2016), p. 101-111.. [M.kr.:03S; 07T] [Aut.lankų sk.: 0.786] 2016
02T, 07T Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Baušys, Romualdas; Stanujkic Dragisa; Magdalinovic-Kalinovic Marija. Selection of lead-zinc flotation circuit design by applying WASPAS method with single-valued neutrosophic set. Acta Montanistica Slovaca. Košice : Technical University of Košice. ISSN 1335-1788. Vol. 21, iss. 2 (2016), p. 85-92.. [M.kr.:02T; 07T] [Aut.lankų sk.: 0.571] 2016
01P, 03S, 07H Kosareva, Natalja; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Krylovas, Aleksandras; Dadelo, Stanislavas. Personnel ranking and selection problem solution by application of KEMIRA method. International Journal of Computers, Communications & Control (IJCCC). Agora : Agora University Editing House. ISSN 1841-9836. Vol. 11, iss. 1 (2016), p. 51-66.. [M.kr.:01P; 03S; 07H] [Aut.lankų sk.: 1.143] 2016
02T, 03S, 07T Yazdani Morteza; Hashemkhani Zolfani Sarfaraz.; Zavadskas, Edmundas Kazimieras. New integration of MCDM methods and QFD in the selection of green suppliers. Journal of business economics and management. Vilnius : Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 17, iss. 6 (2016), p. 1097-1113.. [M.kr.:02T; 03S; 07T] [Aut.lankų sk.: 1.214] 2016
02T Liou J. H. James; Tamošaitienė, Jolanta; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Tzeng Gwo-Hshiung. New hybrid COPRAS-G MADM Model for improving and selecting suppliers in green supply chain management. International journal of production research. Special issue: Supply chain dynamics, control and disruption management/ International Foundation for Production Research (IFPR). Abingdon : Taylor & Francis Ltd. ISSN 0020-7543. Vol. 54, iss. 1 (2016), p. 114-134.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 1.500] 2016
07T Hashemi Shide Sadat; Hajiagha Seyed Hossein Razavi; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Mahdiraji Hannan Amoozad. Multicriteria group decision making with ELECTRE III method based on interval-valued intuitionistic fuzzy information. Applied mathematical modelling. New York, USA : Elsevier Science INC. ISSN 0307-904X. Vol. 40, iss. 2 (2016), p. 1554-1564.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.786] 2016
02T Turskis, Zenonas; Daniūnas, Alfonsas; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Medzvieckas, Jurgis. Multicriteria evaluation of building foundation alternatives. Computer-aided civil and infrastructure engineering. Hoboken, New Jersey : Wiley-Blackwell Publishing.. ISSN 1093-9687. Vol. 31, iss. 9 (2016), p. 717-729.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.929] 2016
03S, 03T, 07T Mardani Abbas; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Khalifah Zainab; Jusoh Ahmad; Nor MD Khalil. Multiple criteria decision-making techniques in transportation systems: a systematic review of the state of the art literature. Transport. Vilnius : Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 31, no. 3 (2016), p. 359-385.. [M.kr.:03S; 03T; 07T] [Aut.lankų sk.: 1.929] 2016
01P, 04S, 07T Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Podvezko, Valentinas. Integrated determination of objective criteria weights in MCDM. International journal of information technology & decision making. Singapure : World Scientific Publishing Company. ISSN 0219-6220. Vol. 15, no. 2 (2016), p. 267-283.. [M.kr.:01P; 04S; 07T] [Aut.lankų sk.: 1.214] 2016
02T Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Antuchevičienė, Jurgita; Turskis, Zenonas; Adeli Hojjat. Hybrid multiple-criteria decision-making methods: a review of applications in engineering. Scientia Iranica. Transactions A: Civil Engineering. Amsterdam : Elsevier Science BV. ISSN 1026-3098. Vol. 23, no. 1 (2016), p. 1-20.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 1.429] 2016
02T, 04T, 07T Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Govindan Kannan; Antuchevičienė, Jurgita; Turskis, Zenonas. Hybrid multiple criteria decision-making methods: a review of applications for sustainability issues. Economic research. Oxon : Taylor & Francis. ISSN 1331-677X. Vol. 29, iss. 1 (2016), p. 857-887.. [M.kr.:02T; 04T; 07T] [Aut.lankų sk.: 2.214] 2016
03S, 03T, 07T Razavi Hajiagha Seyed Hossein; Hashemi Shide Sadat; Mohammadi Yousef; Zavadskas, Edmundas Kazimieras. Fuzzy belief structure based VIKOR method: an application for ranking delay causes of Tehran metro system by FMEA criteria. Transport. Vilnius : Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 31, no. 1 (2016), p. 108-118.. [M.kr.:03S; 03T; 07T] [Aut.lankų sk.: 0.786] 2016
02T, 03S, 07T Hosseini Seyed Teimor; Lale Arefi Shahin; Bitarafan Mahdi; Abazarlou Sajjad; Zavadskas, Edmundas Kazimieras. Evaluation types of exterior walls to reconstruct Iran earthquake areas (Ahar Heris Varzeqan) by using AHP and fuzzy methods. International journal of strategic property management. Vilnius : Technika. ISSN 1648-715X. Vol. 20, no. 3 (2016), p. 328-340.. [M.kr.:02T; 03S; 07T] [Aut.lankų sk.: 0.929] 2016
02T, 07T Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Kalibatas, Darius; Kalibatienė, Diana. A multi-attribute assessment using WASPAS for choosing an optimal indoor environment. Archives of civil and mechanical engineering. Wroclaw : Elsevier urban & partner sp.. ISSN 1644-9665. Vol. 16, iss. 1 (2016), p. 76-85.. [M.kr.:02T; 07T] [Aut.lankų sk.: 0.714] 2016
02T, 03S, 07T Cavallaro Fausto; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Raslanas, Saulius. Evaluation of Combined Heat and Power (CHP) Systems Using Fuzzy Shannon Entropy and Fuzzy TOPSIS. Sustainability. Basel : MDPI AG. ISSN 2071-1050. Vol. 8, iss. 6 (2016), p. [1-21].. [M.kr.:02T; 03S; 07T] [Aut.lankų sk.: 1.500] 2016
02T, 07T Ghorabaee Mehdi Keshavarz; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Amiri Maghsoud; Antuchevičienė, Jurgita. Evaluation by an Area-based Method of Ranking Interval Type-2 Fuzzy sets (EAMRIT-2f) for multi-criteria group decision-making. Transformations in business & economics. Vilnius : VU leidykla. ISSN 1648-4460. Vol. 15, no. 3(39) (2016), p. 76-95.. [M.kr.:02T; 07T] [Aut.lankų sk.: 1.429] 2016
03S, 07T Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Mardani Abbas; Turskis, Zenonas; Jusoh Ahmad; Nor MD Khalil. Development of TOPSIS method to solve complicated decision-making problems — an overview on developments from 2000 to 2015. International journal of information technology & decision making. Singapure : World Scientific Publishing Company. ISSN 0219-6220. Vol. 15, no. 3 (2016), p. 645-682.. [M.kr.:03S; 07T] [Aut.lankų sk.: 2.714] 2016
03S, 07T Mardani Abbas; Jusoh Ahmad; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Kazemilari Mansooreh; Ahmad Ungku Norulkamar Ungku; Khalifah Zainab. Application of multiple criteria decision making techniques in tourism and hospitality industry: a systematic review. Transformations in business & economics. Vilnius : VU leidykla. ISSN 1648-4460. Vol. 15, no. 1(37) (2016), p. 192-213.. [M.kr.:03S; 07T] [Aut.lankų sk.: 1.571] 2016
03S, 04S, 07T Hashemkhani Zolfani Sarfaraz; Maknoon Reza; Zavadskas, Edmundas Kazimieras. An introduction to Prospective Multiple Attribute Decision Making (PMADM). Technological and economic development of economy. Vilnius : Technika. ISSN 2029-4913. Vol. 22, no. 2 (2016), p. 309-326.. [M.kr.:03S; 04S; 07T] [Aut.lankų sk.: 1.286] 2016
02T, 07T Ghorabaee Mehdi Keshavarz; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Amiri Maghsoud; Antuchevičienė, Jurgita. A new method of Assessment based on Fuzzy Ranking and Aggregated Weights (AFRAW) for MCDM problems under type-2 fuzzy environment. Economic computation and economic cybernetics studies and research (ECECSR). Bucharest : Academy of Economic Studies. ISSN 0424-267X. Vol. 50, no. 1 (2016), p. 39-68.. [M.kr.:02T; 07T] [Aut.lankų sk.: 2.143] 2016
02T, 07T Keshavarz Ghorabaee Mehdi; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Turskis, Zenonas; Antuchevičienė, Jurgita. A new COmbinative Distance-based ASsessment (CODAS) method for multi-criteria decision-making. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research (ECECSR). Bucharest, Romania : Academy of economic studies. ISSN 0424-267X. Vol. 50, no. 3 (2016), p. 25-44.. [M.kr.:02T; 07T] [Aut.lankų sk.: 1.429] 2016
03S, 07T Mahdiraji Hannan Amoozad; Hajiagha Seyed Hossein Razavi; Hashemi Shide Sadat; Zavadskas, Edmundas Kazimieras. A grey multi-objective linear model to find critical path of a project by using time, cost, quality and risk parameters. E&M Economics and Management. Liberec : Technická Univerzita v Liberci. ISSN 1212-3609. Vol. 19, iss. 1 (2016), p. 49-61.. [M.kr.:03S; 07T] [Aut.lankų sk.: 0.929] 2016
04S, 07T Mardani Abbas; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Govindan Kannan; Senin Aslan Amat; Jusoh Ahmad. VIKOR technique: a systematic review of the state of the art literature on methodologies and applications. Sustainability. Basel : MDPI AG. ISSN 2071-1050. Vol. 8, iss. 1 (2016), p. 1-38.. [M.kr.:04S; 07T] [Aut.lankų sk.: 2.714] 2016
02T, 06T, 07T Mardani Abbas; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Štreimikienė Dalia; Jusoh Ahmad; Nord Khalil M.D.; Khoshnoudi Masoumeh. Using fuzzy multiple criteria decision making approaches for evaluating energy saving technologies and solutions in five star hotels: a new hierarchical framework. Energy. Oxford : Elsevier Ltd.. ISSN 0360-5442. Vol. 117, Part. 1 (2016), p. 131-148.. [M.kr.:02T; 06T; 07T] [Aut.lankų sk.: 1.286] 2016
03S, 07T Karabasevic Darjan; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Turskis, Zenonas; Stanujkic Dragisa. The framework for the selection of personnel based on the SWARA and ARAS methods under uncertainties. Informatica. Vilnius : Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0868-4952. Vol. 27, no. 1 (2016), p. 49-65.. [M.kr.:03S; 07T] [Aut.lankų sk.: 1.214] 2016
04T, 09P, 09T Čereška, Audrius; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Cavallaro Fausto; Podvezko, Valentinas; Tetsman, Ina; Grinbergienė, Irina. Sustainable assessment of aerosol pollution decrease applying multiple attribute decision-making methods. Sustainability. Basel : MDPI AG. ISSN 2071-1050. Vol. 8, iss. 7, 586 (2016), p. 1-12.. [M.kr.:04T; 09P; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.857] 2016
01P, 09P Krylovas, Aleksandras; Kosareva, Natalja; Zavadskas, Edmundas Kazimieras. Statistical analysis of KEMIRA type weights balancing methods. Romanian Journal of Economic Forecasting (RJEF). Bucharest : Institute for Economic Forecasting (IPE). ISSN 1582-6163. Vol. 19, iss. 3 (2016), p. 19-39.. [M.kr.:01P; 09P] [Aut.lankų sk.: 1.500] 2016
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2000 Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Karablikovas, Andrejus; Kriukelis, Vladas; Nakas, Henrikas; Sakalauskas, Romualdas; Šimkus, Jonas Romualdas. Pastatų statybos technologija : vadovėlis aukštosioms mokykloms / Edmundas Kazimieras Zavadskas, Andrejus Karablikovas, Vladas Kriukelis...[et al.]. Vilnius : Alma littera, 2000. 262 p. : iliustr, lent, schem. ISBN 9986028833. [M.kr.: 02T]; [Aut. lankų sk.: 18,714]; [Aut. ind. aut. lankais: 3,119].
2001 Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Mikšta, Pranas; Sakalauskas, Romualdas, $$FA0FCE92DFC07B582268F8EC8CD3968D; Šimkus, Jonas. Statybos organizavimas : [vadovėlis] / E. K. Zavadskas, P. Mikšta, R. Sakalauskas, J. R. Šimkus. Vilnius : IĮ "Petro ofsetas", 2001. 197 p. : iliustr. ISBN 9986824710 :. [M.kr.: 02T]; [Aut. lankų sk.: 14,071]; [Aut. ind. aut. lankais: 3,518].
2006 Ustinovičius, Leonas; Migilinskas, Darius; Mikšta, Pranas; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Minasowicz, Andrzej. Statybos planavimas ir darbų grafikai : kursas Nr. 2 : vadovėlis / Leonas Ustinovičius, Darius Migilinskas, Pranas Mikšta, Edmundas Kazimieras Zavadskas, Andrzej Minasowicz. Vilnius : Technika, 2006. 104 p. : iliustr. ISBN 9955280514. [M.kr.: 02T]; [Aut. lankų sk.: 7,429]; [Aut. ind. aut. lankais: 1,486].
2006 Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Karablikovas, Andrejus; Malinauskas, Pranas; Mikšta, Pranas; Nakas, Algimantas; Sakalauskas, Romualdas (redakt.). Statybos procesų technologija : vadovėlis / E. K. Zavadskas, A. Karablikovas, P. Malinauskas, P. Mikšta, H. Nakas, R. Sakalauskas. Vilnius : Technika, 2006. 548 p. ISBN 9955280700. [M.kr.: 02T]; [Aut. lankų sk.: 39,143]; [Aut. ind. aut. lankais: 6,524].
2007 Zavadskas, Edmundas Kazimieras [Zavadskas, Edmundas]; Karablikovas, Andrejus; Kriukelis, Vladas; Nakas, Henrikas; Sakalauskas, Romualdas. Pastatų statybos technologija : vadovėlis aukštosioms mokykloms / Edmundas Kazimieras Zavadskas, Andrejus Karablikovas, Vladas Kriukelis, Henrikas Nakas, Romualdas Sakalauskas. 2-oji patais. ir papild. laida. Vilnius : Technika, 2007. 342 p. : iliustr. ISBN 9789955281726. [M.kr.: 02T]; [Aut. lankų sk.: 24,429]; [Aut. ind. aut. lankais: 4,886].
2008 Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Karablikovas, Andrejus; Marčiukaitis, Gediminas; Malinauskas, Pranas; Mikšta, Pranas; Nakas, Henrikas; Sakalauskas, Romualdas. Statybos procesų technologija : vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems statybos technologijos kursą / E. K. Zavadskas, A. Karablikovas, G. Marčiukaitis, P. Malinauskas, P. Mikšta, H. Nakas, R. Sakalauskas ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. 2-oji papild. ir patais. laida. Vilnius : Technika, 2008. 573 p. : iliustr. ISBN 9789955282310. [M.kr.: 02T]; [Aut. lankų sk.: 30,640]; [Aut. ind. aut. lankais: 4,377].
2009 Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Mikšta, Pranas; Sakalauskas, Romualdas; Šimkus, Jonas Romualdas; Ustinovičius, Leonas. Statybos organizavimas : [vadovėlis] / E.K. Zavadskas, P. Mikšta, R. Sakalauskas, J.R. Šimkus, L. Ustinovičius ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. 2-oji papild. ir patais. laida. Vilnius : Technika, 2009. 270 p. : iliustr. ISBN 9789955284765. [M.kr.: 02T]; [Aut. lankų sk.: 16,400]; [Aut. ind. aut. lankais: 3,280].
2011 Čygas Donatas, Daniūnas Alfonsas, Ginevičius Romualdas, Komka Arūnas, Kirvaitis Raimundas, Nagevičius Juozas, Rimkus Liudvikas, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Vilniaus Gedimino technikos universitetas - 2010 metai // , ; ISBN 1392-1436 (2011), [psl.: 1], [aut. lankų.: 0,07]
2012 Bardauskienė Dalia, Dargis Robertas, Jackutė Ieva, Kaklauskas Artūras, Kanapeckienė Loreta, Krutinis Mindaugas, Kutut Vladislavas, Laurinavičius Algimantas, Naimavičienė Jurga, Raslanas Saulius, Staniūnas Eugenijus Kęstutis, Statulevičius Mindaugas, Šliogerienė Jūratė, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Pečiūrė Lina, Darnus nekilnojamojo turto vystymas; ISBN 9786094571985 (2012), [psl.: 880], [aut. lankų.: 51,88]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
1996-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Guoga Vladislovas, Specialistų poreikio prognozės pagrindinės prielaidos // Konferencijos "Lietuvos mokslas ir pramonė" pranešimų medžiaga (Kaunas, 1996 m. vasario 1-2 d.), Kaunas : Technologija, 1996 p. 32-35
2000-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Vainiūnas Povilas, Gikys Mindaugas, Property management in postgraduate Internet studies in Vilnius Gediminas Technical University // 4th Baltic region seminar on engineering education, Technical University of Denmark, Melbourne : UICEE, 2000 p. 83-86. [Duomenų bazės: ]
2000-01-01 Valiulis Algirdas Vaclovas, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Practical training: linking knowledge with experience // 3th UICEE Annual Conference on Engineering Education, p. 47-50. [Duomenų bazės: ]
2000-01-01 Valiulis Algirdas Vaclovas, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Towards a knowledge society through the implementation of information technologies // 4th Baltic region seminar on engineering education, Technical University of Denmark, Melbourne : UICEE, 2000 p. 113-116. [Duomenų bazės: ]
2000-01-01 Valiulis Algirdas Vaclovas, Zavadskas Edmundas Kazimieras, The promotion of continuing engineering education and university involvement into regional development // 2nd Global Congress on Engineering Education, Wismar, 2000 p. 344-348. [Duomenų bazės: ]
2000-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Valiulis Algirdas Vaclovas, Regional innovative activities of Technical university // Problems and Perspectives of Innovation Oriented Activity on the Way to European Union, Kaunas, 2000 p. 23-26
2000-01-01 Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Banaitis Audrius, Analysis, modelling and forecasting of housing credit access in Lithuania // Workshop on Housing Finance, p. 1-12
2000-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Jonaitis Vytautas, Kaklauskas Artūras, Banaitis Audrius, Total life analysis, modeling and forecasting of housing industry in Lithuania // Housing and Environment, Vienna, 2000 p. 360-372
2001-01-01 Valiulis Algirdas Vaclovas, Zavadskas Edmundas Kazimieras, A guarantee of competitiveness and recognition through international co-operation between universities // Proceedings of the International Conference of Rectors of Technical Universities of CEE and CIS countries on "Higher technical education on the turn of the centuries", Kyiv : National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute" p. 112-116
2001-01-01 Valiulis Algirdas Vaclovas, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Collaboration with social and economic partners: an important priority for university development // 5th Baltic Region Seminar on Engineering Education, Gdynia : UICEE, 2001 p. 127-129. [Duomenų bazės: ]
2001-01-01 Gaučas Paulius, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Valuation of alternatives in no definite circumstances // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, 2001 [Aut. ind. 0,50]
2001-01-01 Lunkevičius Sigitas, Ustinovičius Leonas, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Substantiation of financing approach for rural property // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, 2001 [Aut. ind. 0,33]
2001-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Trinkūnas Vaidotas, Construction products multiple criteria e-commerce system // 54emes Journées du Groupe de Travail Européen, 2001 [Aut. ind. 0,33]
2001-01-01 Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Gikys Mindaugas, Gulbinas Andrius, Efficiency increase of property e-business systems by applying multiple criteria decision support systems // 54emes Journées du Groupe de Travail Européen, 2001 [Aut. ind. 0,25]
2001-01-01 Valiulis Algirdas Vaclovas, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Inter-University cooperation in engineering education // Perspectives in Higher Education Reform. Vol. 10. Based upon the eleventh annual conference, Blagoevgrad, 2001 p. 42-46
2001-01-01 Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Vainiūnas Povilas, Efficiency increase of real estate e-business systems by applying multiple criteria decision support systems // Journal of property investment & finance. ERES 2001. Eighth European real estate society conference, [Aut. ind. 0,33]
2001-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Vainiūnas Povilas, Kaklauskas Artūras, Modelling and forecasting the real estate sector in Lithuania // ERES 2001. Eighth European Real Estate Society Conference, [Aut. ind. 0,33]
2002-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Gulbinas Andrius, Lepkova Natalija, Kaklauskienė Jūratė, A multiple criteria decision support web-based system for facilities managemet // ICEB 2002, Taiwan, 2002 p. 109-111
2002-01-01 Ginevičius Romualdas, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Efficiency increase of distance learning by applying on-line intelligence computer learning systems // Die neuen Medien bei Ausbildung, Weiterbildung and e-learning in Mecklenburg-Vorpommern und im Ostseeraum - Ausblick in die Zukunft, Stralsund, 2002 p. 25-30
2002-01-01 Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Gikys Mindaugas, Gulbinas Andrius, Multiple criteria property e-business system // The Organization and Management of Constr 10th International Symposium, Ohio, 2002 p. 1-9
2002-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Trinkūnas Vaidotas, Increase of efficiency of construction materials e-commerce systems applying intelligent agents // The Organization and Management of Constr 10th International Symposium, Ohio, 2002 p. [1-13]
2002-01-01 Malienė Vida, Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Application of a new multiple criteria analysis method in the valuation of property // XXII FIG International Congress. ACSM-ASRS Conference and Technology Exibition 2002. April 19-26, 2002. Marriott Wardman Park Hotel. Washington, DC USA, p. 14-14
2002-01-01 Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Gikys Mindaugas, Raslanas Saulius, Efficiency increase of distance learning by applying on-line intelligence computer learning systems // The second research workshop of EDEN, Hildesheim, 2002 p. 124-127
2002-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Lepkova Natalija, Gikys Mindaugas, Multiple criteria decision support on-line system for facilities managemet // Applying and Extending the Global Knowledge Base, Glasgow, 2002 p. 242-256
2002-01-01 Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Multiple criteria analysis of facilities management // Applying and Extending the Global Knowledge Base, Glasgow, 2002 p. 195-205
2002-01-01 Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Banaitis Audrius, Trinkūnas Vaidotas, Efficiency increase of export e-commerce systems by applying multiple criteria DSS // 9th International Multi-Conference Advanced Computer Systems ''ACS'2002"- ''SCM'2002'', Szczecin, 2002 p. 589-597
2002-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Lepkova Natalija, Gikys Mindaugas, Banaitis Audrius, Web-based simulation system for facilities management (FM) // 9th international multi-conference Advanced computer systems ''ACS'2002"- ''SCM'2002'', Szczecin, 2002 p. 514-522
2002-01-01 Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Vainiūnas Povilas, Trinkūnas Vaidotas, Construction calculators, analyzers, software, experts and decision support systems, their integration and applications // Second Intrenational Conference on Information Systems in Engineering and Construction "ISEC 2002'', [Aut. ind. 0,25]
2002-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Vainiūnas Povilas, Gikys Mindaugas, Eficiency increase of internet based information systems by applying multiple criteria decision support systems // Second Intrenational Conference on Information Systems in Engineering and Construction "ISEC 2002'', [Aut. ind. 0,25]
2002-01-01 Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Trinkūnas Vaidotas, Kaklauskienė Jūratė, Efficiency increase of export on-line systems by applying multiple criteria decision support systems // ICEB 2002, Taiwan, 2002 p. 45-47
2003-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Peldschus Friedel, Mehrkriterielle Entscheidungen im Bauwesen // IKM 2003[elektroninis išteklius, Weimar : Bauhaus-Universität Weimar p. 6
2003-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Trinkūnas Vaidotas, Increase of efficiency of construction materials e-commerce systems applying intelligent agents // Construction Innovation and Global Competitiveness. The Organization and Management of Construction. Vol. 1, 2, Cincinnati : Crc Press Inc, Boca Ration, 2003 p. 611-625. [Duomenų bazės: ]
2003-01-01 Lepkova Natalija, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Modelling of facilities management process // Modelling and Simulation of Business Systems, Kaunas : Technologija, 2003 p. 132-136. [Duomenų bazės: ]
2003-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Trinkūnas Vaidotas, Trinkūnienė Eva, Model of construction e-business system // Modelling and simulation of business systems, Kaunas : Technologija, 2003 p. 359-363. [Duomenų bazės: ]
2003-01-01 Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Gikys Mindaugas, Gulbinas Andrius, Multiple criteria property e-business system // Construction Innovation and Global Competitiveness. The Organization and Management of Construction. Vol. 1, 2, Cincinnati : Crc Press Inc, Boca Ration, 2003 p. 739-752. [Duomenų bazės: ]
2003-01-01 Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskienė Jūratė, Trinkūnas Vaidotas, Ethical multiple criteria decision support web-based system // 14th Mini-EURO Conference HCP'2003. Human centered processe, Luxembourg, 2003 p. 53-57
2003-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Šaparauskas Jonas, Raslanas Saulius, Gikys Mindaugas, Web-based multiple criteria analysis of sustainable urban development problems // ISEC 2003, [Aut. ind. 0,20]
2003-01-01 Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, E-work in construction, real estate and facilities management // TELEBALT conference, Vilnius, 2002 p. 220-226
2003-01-01 Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Web-based decision support in building economics // Knowledge Construction, Singapore, 2003 p. 50-60
2003-01-01 Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Web-based decision support systems as created by VGTU // ISEC 2003, Corolado State University p. [1-15]
2004-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Podvezko Valentinas, Andruškevičius Algirdas, Обоснование методов определения индексов ритмичности проиводственных процессов // АВIА 2004, Киïв : НАУ, 2004 p. 55-60
2004-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Raslanas Saulius, Market value criterion to evaluate the refurbishment of multistorey apartment buildings // The 8th International conference "Modern building materials, structures and techniques", Vilnius : Technika, 2004 p. 309-320. [Duomenų bazės: ]
2004-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Antuchevičienė Jurgita, Ranking of buildings' redevelopment alternatives from the multiple sustainability approach // The 8th International conference "Modern building materials, structures and techniques", Vilnius : Technika, 2004 p. 321-325. [Duomenų bazės: ]
2004-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Ginevičius Romualdas, Andruškevičius Algirdas, Multicriteria evaluation for the sequence of the technological operations in construction // The 8th International conference "Modern building materials, structures and techniques", Vilnius : Technika, 2004 p. 326-329. [Duomenų bazės: ]
2004-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Viteikienė Milda, Database of best practices and decision support web-based system for construction innovation // Xth International Conference on Computing in Civil and Building Engineering (ICCCBE). Weimar, June 02-04, 2004, Weimar, 2004 p. 1-8
2004-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Civil engineering decision support systems in Lithuania // Xth International Conference on Computing in Civil and Building Engineering (ICCCBE). Weimar, June 02-04, 2004, Weimar, 2004 p. 1-12
2004-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Ginevičius Romualdas, Andruškevičius Algirdas, Multicriteria evaluation for the sequence of the technological operations in construction // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Technika, 2004 p. [1-4]
2004-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Raslanas Saulius, Market value criterion to evaluate the refurbishment of multistorey apartment buildings // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Technika, 2004 p. [1-12]
2004-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Antuchevičienė Jurgita, Ranking of buildings' redevelopment alternatives from the multiple sustainability approach // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Technika, 2004 p. [1-5]
2005-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Preface // 33e Symposium International FESF Strasbourg, Bern : Peter Lang, 2005 p. 9-11
2005-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Raslanas Saulius, Renovation of multistorey apartment building from the aspect of real estate market value // Energy for buildings, Vilnius : Technika, 2004 p. 375-382. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2005-01-01 Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Raslanas Saulius, Gulbinas Andrius, Multiple criteria decision support web-based system for building refurbishment // Energy for buildings, Vilnius : Technika, 2004 p. 284-291. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2005-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Trinkūnas Vaidotas, eGovernment and intelligent systems for international trade // Electronic Government, Linz : Trauner Verlag, 2005 p. 366-373
2005-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Ustinovičius Leonas, Podvezko Valentinas, Quantitative multicriteria approach MKDM1 // SMRSSL'05. The International Symposium on Stochastic Models in Reliability Safety, Security and Logistics. Sami Shamoon College of Engineering. Beer Sheva, February 15-17, 2005, Beer Sheva - Riga : Transport and Telecommunication Institute, 2005 p. 390-394
2005-01-01 Antuchevičienė Jurgita, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Problems of regeneration of mismanaged rural buildings and built environment in Lithuania // 33e Symposium International FESF Strasbourg, Bern : Peter Lang, 2005 p. 195-207
2005-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Raslanas Saulius, Land taxation and sustainable urban development // 33e Symposium International FESF Strasbourg, Bern : Peter Lang, 2005 p. 129-146
2006-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Ustinovičius Leonas, Kochin Dmitry, Ševčenko Galina, Verbal analysis - effective instrument of investment risk management in construction // The 6th International Conference "Reliability and statistics in transportation and communication" (RelStat’06), 25-28 October 2006, Riga, Latvia, Riga : Transport and Telecommunication Institute, 2006 p. 320-326
2006-01-01 Brauers Willem, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Turskis Zenonas, Antuchevičienė Jurgita, Evaluating redevelopment alternatives of buildings with an application of the MOORA method // International conference on operational research "Simulation and optimisation in business and industry", May 17-20, 2006 Tallinn, Estonia, Kaunas : Technologija, 2006 p. 131-135. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2006-01-01 Ustinovičius Leonas, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Lunkevičius Sigitas, Ševčenko Galina, Multiple criteria analysis for assessing the investment projects in rural property revitalization // International conference on operational research "Simulation and optimisation in business and industry", May 17-20, 2006 Tallinn, Estonia, Kaunas : Technologija, 2006 p. 194-199. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2006-01-01 Brauers Willem, Ginevičius Romualdas, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Antuchevičienė Jurgita, The future of sustainable development in some Baltic states by application of the MOORA method // The 4th International Conference Citizens and Governance for Sustainable Development. CIGSUD'2006: selected papers, September 28-30, 2006 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2006 p. 156-161. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2006-01-01 Šaparauskas Jonas, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Evaluation of urban sustainability: the comparison of two methods // The 4th International Conference Citizens and Governance for Sustainable Development. CIGSUD'2006: selected papers, September 28-30, 2006 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2006 p. 241-246. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2006-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Turskis Zenonas, Zagorskas Jurgis, Urbanistic evaluation of city compactness on the basis of GIS applying copras decision support method // The 4th International Conference Citizens and Governance for Sustainable Development. CIGSUD'2006: selected papers, September 28-30, 2006 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2006 p. 305-310. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2006-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Viteikienė Milda, Evaluation of city sustainable residential district // The 4th International conference "Citizens and governance for sustainable development". CIGSUD'2006: selected papers, September 28-30, 2006 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2006 p. 311-316. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2006-01-01 Dzemydienė Dalė, Sakalauskas Leonidas, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Preface // The 4th International Conference Citizens and Governance for Sustainable Development. CIGSUD'2006: selected papers, September 28-30, 2006 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2006 p. 6. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2006-01-01 Pranevičius Henrikas, Vaarmann Otu, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Preface // International conference on operational research "Simulation and optimisation in business and industry", May 17-20, 2006 Tallinn, Estonia, Kaunas : Technologija, 2006 p. 4. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2006-01-01 Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Trinkūnas Vaidotas, Internetinės ir intelektualios sistemos projektų vystyme // Konferencija "Nekilnojamasis turtas Vilniaus mieste ir apskrityje 2006", 2006 m. spalio 3-4 d., Vilnius, Vilnius : Expozona, 2006 p. 133-157
2006-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Vaidogas Egidijus Rytas, Simulation-based selection from alternative projects used in building construction industry // International conference on operational research "Simulation and optimisation in business and industry", May 17-20, 2006 Tallinn, Estonia, Kaunas : Technologija, 2006 p. 141-146. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2006-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Zakarevičius Algimantas, Turskis Zenonas, Antuchevičienė Jurgita, Influence of a normalization method on ranking accuracy in multi-criteria decisions // International conference on operational research "Simulation and optimisation in business and industry", May 17-20, 2006 Tallinn, Estonia, Kaunas : Technologija, 2006 p. 147-152. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2006-01-01 Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Krutinis Mindaugas, Internetinės ir intelektualios sistemos nekilnojamojo turto versle // Konferencija "Nekilnojamasis turtas Vilniaus mieste ir apskrityje 2006", 2006 m. spalio 3-4 d., Vilnius, Vilnius : Expozona, 2006 p. 107-131
2006-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Turskis Zenonas, Vilutienė Tatjana, The peculiarities of application of multi-attribute decision-making methods for solving the problems with a large number of attributes and limited accuracy of attributes' meanings // The 6th International Conference "Reliability and statistics in transportation and communication" (RelStat’06), 25-28 October 2006, Riga, Latvia, Riga : Transport and Telecommunication Institute, 2006 p. 336-348
2006-01-01 Viteikienė Milda, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Turskis Zenonas, Application of a multiple-attribute evaluation methodology to apartments ranking. Case study of Vilnius city // The 6th International Conference "Reliability and statistics in transportation and communication" (RelStat’06), 25-28 October 2006, Riga, Latvia, Riga : Transport and Telecommunication Institute, 2006 p. 327-335
2007-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Podvezko Valentinas, Andruškevičius Algirdas, Ustinovičius Leonas, A particular approach to the analysis of manufacturing process rhythmicity // Cooperative design, visualization, and engineering, Berlin : Springer. p. 298-300. [Duomenų bazės: SpringerLINK, ISI Proceedings]
2007-01-01 Ignatavičius Česlovas, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Ustinovičius Leonas, Modernization of large-panel houses in Vilnius // The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 258-264. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2007-01-01 Kalibatas Darius, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Multiple criteria analysis of indoor climate at the workplace // The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 282-286. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2007-01-01 Ustinovičius Leonas, Migilinskas Darius, Tamošaitienė Jolanta, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Uncertainty analysis in construction project’s appraisal phase // The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 401-407. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2007-01-01 Viteikienė Milda, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Turskis Zenonas, Multiple-attribute evaluation of new construction influence to an apartments ranking // The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 428-432. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2007-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Vlasenko Andrej, Gulbinas Andrius, Intelligent library and tutoring system for Brita in PuBs project // The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 433-437. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2007-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Raslanas Saulius, Kaklauskas Artūras, Evaluation of building retrofit projects // The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 438-441. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2007-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Turskis Zenonas, Antuchevičienė Jurgita, Tamošaitienė Jolanta, Assesment of individual residential buildings external walls alternatives applying TOPSIS method // The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 442-446. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2007-01-01 Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Babenskas Edmundas, Seniut Marko, Vlasenko Andrej, Plakys Vytautas, Intelligent library and tutoring system for Brita in the PuBs project // Cooperative design, visualization, and engineering 4th international conference, CDVE 2007, Shanghai, China, September 16-20, 2007. Lecture Notes in Computer Science, Berlin : Springer. p. 157-166. [Duomenų bazės: SpringerLINK, ISI Proceedings]
2007-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Mačiūnas Erikas, Vainiūnas Povilas, Maršalka Arūnas, Real estate’s market value and a pollution and health effects analysis decision support system // Cooperative design, visualization, and engineering 4th international conference, CDVE 2007, Shanghai, China, September 16-20, 2007. Lecture Notes in Computer Science, Berlin : Springer. p. 191-200. [Duomenų bazės: SpringerLINK, ISI Proceedings]
2007-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Turskis Zenonas, Antuchevičienė Jurgita, Tamošaitienė Jolanta, Assesment of individual residential building external walls alternatives applying topsis method // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Technika, 2007 p. [1-5]
2007-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Vlasenko Andrej, Gulbinas Andrius, Intelligent library and tutoring system for Brita in PuBs project // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Technika, 2007 p. [1-5]
2007-01-01 Viteikienė Milda, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Turskis Zenonas, Multiple-attribute evaluation of new construction influence to an apartments ranking // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Technika, 2007 p. [1-5]
2007-01-01 Ustinovičius Leonas, Migilinskas Darius, Tamošaitienė Jolanta, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Uncertainty analysis in construction project’s appraisal phase // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Technika, 2007 p. [1-8]
2007-01-01 Kalibatas Darius, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Multiple criteria analysis of indoor climate at the workplace // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Technika, 2007 p. [1-5]
2007-01-01 Ignatavičius Česlovas, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Ustinovičius Leonas, Renovation of large-panel houses in Vilnius // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Technika, 2007 p. [1-8]
2007-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Development and integration of intelligent, voice stress analysis and IRIS recognition technologies in construction // 24th International Symposium on Automation & Robotics in Construction (ISARC 2007) 19 – 21 Sep 2007 Le Meridien Resort & Convention Center, Kochi, Kerala, India, Kerakla, 2007 p. 467-472
2008-01-01 Tamošaitienė Jolanta, Turskis Zenonas, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Modeling of contractor selection taling into account different risk level // The 25th International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC 2008): selected papers, June 26-29, 2008 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2008 p. 676-681. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2008-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Naimavičienė Jurga, Kaklauskas Artūras, Krutinis Mindaugas, Vainiūnas Povilas, Multi-criteria decision support system of intelligent ambient assisted living environment // The 25th International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC 2008): selected papers, June 26-29, 2008 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2008 p. 717-724. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2008-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Krutinis Mindaugas, Kaklauskas Artūras, Vainiūnas Povilas, Naimavičienė Jurga, Bartkienė Lina, Tupėnaitė Laura, Model for multiple criteria analysis of integrated intelligent and built-up ambient assisted living environment // The 25th International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC 2008): selected papers, June 26-29, 2008 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2008 p. 725-730. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2008-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Peldschus Friedel, Turskis Zenonas, Multi-criteria optimization software LEVI-4.0 a tool to support design and management in construction // The 25th International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC 2008): selected papers, June 26-29, 2008 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2008 p. 731-736. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2008-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Vaidogas Egidijus Rytas, Managerial decisions about alternative automatic equipment for disaster management in construction // The 25th International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC 2008): selected papers, June 26-29, 2008 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2008 p. 737-743. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2008-01-01 Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Trinkūnas Vaidotas, Model for an integrated analysis of distance learning quality: the case of Lithuania // The 25th International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC 2008): selected papers, June 26-29, 2008 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2008 p. 849-853. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2008-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Advanced information and communication technologies in construction // The 25th International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC 2008): selected papers, June 26-29, 2008 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2008 p. 39-45. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2008-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Turskis Zenonas, Tamošaitienė Jolanta, Contractor selection multi-attribute model applying COPRAS method with grey interval numbers // EURO mini conference "Continuous optimization and knowledge-based technologies" (EurOPT'2008): the 20th international conference. May 20-23, 2008, Neringa, Lithuania, Vilnius : Institute of Mathematics and informatics, Vilnius Gediminas Technical University, 2008 p. 241-247. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2008-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Tupėnaitė Laura, Mickaitytė Aistė, Decision-making model for sustainable buildings refurbishment. Energy efficiency aspect // The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 2, Vilnius : Technika, 2008 p. 894-901. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2008-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Turskis Zenonas, Kalibatas Darius, Multi attribute assessment of dwelling houses renovation // The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 2, Vilnius : Technika, 2008 p. 902-906. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2008-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Turskis Zenonas, Tamošaitienė Jolanta, Kalibatas Darius, Assessment of indoor environment applynig COPRAS method with attributes determined in intervals // The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 2, Vilnius : Technika, 2008 p. 907-912. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2008-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Vlasenko Andrej, Web-based VSA analyser decision support system for e-examination // Computational intelligence in decision and control: proceedings of the 8th international FLINS conference. Madrid, Spain, 21-24 September 2008, Mol : Belgian Nuclear Research Centre (SCK•CEN), 2008 p. 1153-1158. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2008-01-01 Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Seniut Mark, Krutinis Mindaugas, Dzemyda Gintautas, Ivankovas Vladas, Stankevič Voitech, Šimkevičius Česlovas, Jaruševičius Aurimas, Web-based biometric mouse decision support system for user’s emotional and labour productivity analysis // The 25th International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC 2008): selected papers, June 26-29, 2008 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2008 p. 69-75. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2008-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Ustinovičius Leonas, Turskis Zenonas, Ševčenko Galina, Application of verbal methods to multi-attribute comparative analysis of investments risk alternatives in construction // The 8th international conference "Reliability and statistics in transportation and communication" (RelStat-08), 15-18 October 2008, Riga, Latvia, Riga : Transport and Telecommunication Institute, 2008 p. 358-365
2008-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Turskis Zenonas, Tamošaitienė Jolanta, Marina Valerija, Selection of construction project managers by applying COPRAS-G method // The 8th international conference "Reliability and statistics in transportation and communication" (RelStat-08), 15-18 October 2008, Riga, Latvia, Riga : Transport and Telecommunication Institute, 2008 p. 344-350
2008-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Turskis Zenonas, Tamošaitienė Jolanta, Construction risk assessment of small scale objects by applying TOPSIS method with attributes values determined at intervals // The 8th international conference "Reliability and statistics in transportation and communication" (RelStat-08), 15-18 October 2008, Riga, Latvia, Riga : Transport and Telecommunication Institute, 2008 p. 351-357
2008-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Turskis Zenonas, Kalibatas Darius, Multi attribute assessment of dwelling houses renovation // The 7th International conference "Environmental engineering", Vilnius : Technika, 2008 p. [1-5]
2008-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Tupėnaitė Laura, Mickaitytė Aistė, Decision-making model for sustainable buildings refurbishment. Energy efficiency aspect // The 7th International conference "Environmental engineering", Vilnius : Technika, 2008 p. [1-8]
2008-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Turskis Zenonas, Tamošaitienė Jolanta, Kalibatas Darius, Assessment of indoor environment applynig COPRAS method with attributes determined in intervals // The 7th International conference "Environmental engineering", Vilnius : Technika, 2008 p. [1-6]
2008-06-26 Sivilevičius Henrikas, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Turskis Zenonas, Multi-attribute assessment of the asphalt mixing plants // The 25th International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC 2008): selected papers, June 26-29, 2008 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2008 p. 650-655. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2008-06-26 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Seniut Mark, Dzemyda Gintautas, Ivankovas Vladas, Stankevič Voitech, Šimkevičius Česlovas, Jaruševičius Aurimas, Web-based biometric mouse intelligent system for analysis of emotional state and labour productivity // The 25th International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC 2008): selected papers, June 26-29, 2008 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2008 p. 429-434. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2008-06-26 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Trinkūnas Vaidotas, Reasoned decisions in construction materials selection // The 25th International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC 2008): selected papers, June 26-29, 2008 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2008 p. 528-532. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2008-06-26 Brauers Willem Karel M., Zavadskas Edmundas Kazimieras, Peldschus Friedel, Turskis Zenonas, Multi-objective optimization of road design alternatives with an application of the MOORA method // The 25th International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC 2008): selected papers, June 26-29, 2008 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2008 p. 541-548. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2009-01-01 Sakalauskas Leonidas, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Editorial // The XIIIth international conference "Applied stochastic models and data analysis", Vilnius : Technika, 2009 p. VI
2009-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Peldschus Friedel, Turskis Zenonas, Tamošaitienė Jolanta, The values of the equilibrium point for the sustainable decision making in construction // EURO mini conference "Knowledge-Based Technologies and OR Methodologies for Strategic Decisions of Sustainable Development" (KORSD-2009): 5th international conference. September 30-October 3, 2009, Vilnius Lithuania, Vilnius : Technika, 2009 p. 154-158
2009-01-01 Vainiūnas Povilas, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Peldschus Friedel, Turskis Zenonas, Tamošaitienė Jolanta, Model of construction design projects' managers qualifying by applying analytic hierarchy process and bayes rule // EURO mini conference "Knowledge-Based Technologies and OR Methodologies for Strategic Decisions of Sustainable Development" (KORSD-2009): 5th international conference. September 30-October 3, 2009, Vilnius Lithuania, Vilnius : Technika, 2009 p. 148-153
2010-01-01 Šaparauskas Jonas, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Turskis Zenonas, Evaluation of alternative building designes according to the three criteria of optimality // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vilnius : Technika, p. 519-523
2010-01-01 Peldschus Friedel, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Tamošaitienė Jolanta, Turskis Zenonas, Medineckienė Milena, Selection of construction organisation model taking into account total consumption of energy in construction process // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vilnius : Technika, p. 493-497
2010-01-01 Medineckienė Milena, Turskis Zenonas, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Tamošaitienė Jolanta, Multi-criteria selection of the one flat dwelling house, taking into account the construction impact on environment // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vilnius : Technika, p. 455-460
2010-01-01 KRAČKA Modestas, Brauers Willem Karel M., Zavadskas Edmundas Kazimieras, Buildings external walls and windows effective selection by applying multiple criteria method // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vilnius : Technika, p. 436-441
2010-01-01 Antuchevičienė Jurgita, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Zakarevičius Algimantas, Ranking of construction management alternatives considering criteria interrelations // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vilnius : Technika, p. 351-355
2010-01-01 Vainiūnas Povilas, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Turskis Zenonas, Tamošaitienė Jolanta, Design projects' managers ranking based on their multiple experience and technical skills // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers. May 19-21, 2010. Vol. 1, Vilnius : Technika, 2010 p. 544-548
2010-01-01 Šaparauskas Jonas, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Turskis Zenonas, Evaluation of alternative building designes according to the three criteria of optimality // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers. May 19-21, 2010. Vol. 1, Vilnius : Technika, 2010 p. 519-523
2010-01-01 Medineckienė Milena, Turskis Zenonas, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Tamošaitienė Jolanta, Multi-criteria selection of the one flat dwelling house, taking into account the construction impact on environment // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers. May 19-21, 2010. Vol. 1, Vilnius : Technika, 2010 p. 455-460
2010-01-01 Antuchevičienė Jurgita, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Zakarevičius Algimantas, Ranking of construction management alternatives considering criteria interrelations // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers. May 19-21, 2010. Vol. 1, Vilnius : Technika, 2010 p. 351-355
2010-01-01 Vainiūnas Povilas, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Turskis Zenonas, Tamošaitienė Jolanta, Design projects’ managers ranking based on their multiple experience and technical skills // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vilnius : Technika, p. 544-548
2010-01-01 Peldschus Friedel, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Tamošaitienė Jolanta, Turskis Zenonas, Medineckienė Milena, Selection of construction organisation model taking into account total consumption of energy in construction process // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers. May 19-21, 2010. Vol. 1, Vilnius : Technika, 2010 p. 493-497
2010-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Turskis Zenonas, Tamošaitienė Jolanta, Multi-criteria decision making of management effectiveness of construction enterprises based on the SWOT and MCDM // The 6th International Scientific Conference Business and Management 2010: selected papers. May 13-14, 2010. Vol. 2, Vilnius : Technika p. 1127-1132. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2010-01-01 Keršulienė Violeta, Turskis Zenonas, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Selection of rational method for customer-contractor dispute resolution with application of game theory // The 6th International Scientific Conference Business and Management 2010: selected papers. May 13-14, 2010. Vol. 2, Vilnius : Technika p. 1015-1020. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2010-01-01 KRAČKA Modestas, Brauers Willem Karel M., Zavadskas Edmundas Kazimieras, Buildings external walls and windows effective selection by applying multiple criteria method // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers. May 19-21, 2010. Vol. 1, Vilnius : Technika, 2010 p. 436-441
2011-01-01 Medineckienė Milena, Turskis Zenonas, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Life-cycle analysis of a sustainable building, applying multi-criteria decision making method // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD, Vilnius : Technika, 2011 p. 957-961
2011-01-01 Medineckienė Milena, Turskis Zenonas, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Life-cycle analysis of a sustainable building, applying multi-criteria decision making method // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2011 p. 957-961. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2012-01-01 Aviža Donatas, Turskis Zenonas, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Vienbučio gyvenamojo pastato grindų ant grunto tipinės detalės termoizoliacinio sluoksnio storio koreliacinė analizė // 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Statyba" 2012 m. kovo 22-24 d. straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2012 p. [1-6]
2012-01-01 Kaklauskas Artūras, Seniut Mark, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Dzemyda Gintautas, Stankevič Voitech, Šimkevičius Česlovas, Ivanikovas Sergejus, Stankevič Tomaš, Kuzminskė Agnė, Pečiūrė Lina, Recommender system to analyse students’ learning productivity // Informatics in control, automation and robotics. 3rd International Asia Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (CAR 2011) is held on December 24–25, 2011, Shenzhen, China, Berlin, Heidelberg : Springer Verlag, 2012 p. 161-164. [Duomenų bazės: Springer LINK, Conference Proceedings Citation Index]
2012-01-01 Kaklauskas Artūras, Vlasenko Andrej, Raudonis Vidas, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Intelligent pupil analysis of student progress system // Informatics in control, automation and robotics. 3rd International Asia Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (CAR 2011) is held on December 24–25, 2011, Shenzhen, China. Vol. 2, Berlin, Heidelberg : Springer Verlag, 2012 p. 165-168. [Duomenų bazės: Springer LINK, Conference Proceedings Citation Index]
2012-01-01 Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Trinkūnas Vaidotas, Tupėnaitė Laura, Čerkauskas Justas, Kazokaitis Paulius, Recommender system to research students’ study efficiency // Procedia - Social and Behavioral Sciences. The World Conference on Design, Arts and Education (DAE-2012), May 1-3 2012, Antalya, Turkey, Amsterdam : Elsevier Science Ltd. p. 980-984. [Duomenų bazės: Science Direct, Conference Proceedings Citation Index]
2013-01-01 Zolfani Sarfaraz Hashemkhani, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Sustainable development of rural areas’ building structures based on local climate // Procedia Engineering. 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania, Amsterdam : Elsevier Science Ltd, 2013 p. 1295-1301. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, ScienceDirect]
2013-01-01 Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Seniut Mark, Vlasenko Andrej, Kaklauskas Gintaris, Juozapaitis Algirdas, Kuzminskė Agnė, Kaklauskas Gabrielius, Pečiūrė Lina, Jackutė Ieva, Naimavičienė Jurga, Čerkauskas Justas, Biometric and intelligent student progress assessment system // Advanced methods for computational collective intelligence. 4th International Conference on Computational Collective Intelligence Technologies and Applications (ICCCI 2012), Ho Chi Min City, Vietnam, November 28-30, 2012, Berlin Heidelberg : Springer p. 59-69. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, Springerlink]
2013-01-01 Juozapaitis Algirdas, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Vainiūnas Povilas, Preface // Procedia Engineering. 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania, Amsterdam : Elsevier Science Ltd, 2013 p. 1. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, ScienceDirect]
2013-01-01 Tamošaitienė Jolanta, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Turskis Zenonas, Merkuryeva Galina, Merkuryev Yuri, The concept of sustainable supply chain management in construction // 14-th German-Lithuanian-Polish Colloquium on „Innovative solutions in construction technology and management“, Vilnius : Technika, 2013 p. 59-63
2013-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Tamošaitienė Jolanta, Intelligent library model and system // 14-th German-Lithuanian-Polish Colloquium on „Innovative solutions in construction technology and management“, Vilnius : Technika, 2013 p. 45-52
2013-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Tamošaitienė Jolanta, The scientific achievements of collaboration between German-Lithuanian-Polish scientific triangle // 14-th German-Lithuanian-Polish Colloquium on „Innovative solutions in construction technology and management“, Vilnius : Technika, 2013 p. 9-16
2013-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Antuchevičienė Jurgita, Šaparauskas Jonas, Turskis Zenonas, Multi-criteria assessment of facades’ alternatives: peculiarities of ranking methodology // Procedia Engineering. 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania, Amsterdam : Elsevier Science Ltd, 2013 p. 107-112. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, ScienceDirect]
2013-01-01 Tamošaitienė Jolanta, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Turskis Zenonas, Multi-criteria risk assessment of a construction project // Procedia Computer Science, Berlin : Springer, 2013 p. 129-133. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, Science Direct, SpringerLINK]
2013-01-01 Kutut Vladislavas, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Lazauskas Marius, Assessment of priority options for preservation of historic city centre buildings using MCDM (ARAS) // Procedia Engineering. 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania, Amsterdam : Elsevier Science Ltd, 2013 p. 657-661. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, ScienceDirect]
2013-01-01 Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kazokaitis Paulius, Bivainis Juozas, Galinienė Birutė, d'Amato Maurizio, Naimavičienė Jurga, Urbanavičienė Vita, Vitas Artūras, Čerkauskas Justas, Crisis management model and recommended system for construction and real estate // Advanced methods for computational collective intelligence. 4th International Conference on Computational Collective Intelligence Technologies and Applications (ICCCI 2012), Ho Chi Min City, Vietnam, November 28-30, 2012, Berlin Heidelberg : Springer p. 333-343. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, Springerlink]
2013-01-01 Tamošaitienė Jolanta, Zavadskas Edmundas Kazimieras, The multi-stage decision making system for complicated problems // Procedia - Social and Behavioral Sciences. World Conference on Psychology and Sociology 2012, Amsterdam : Elsevier Science Ltd p. 215-219. [Duomenų bazės: Science Direct, Conference Proceedings Citation Index]
2013-01-01 Bagočius Vygantas, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Turskis Zenonas, Multi-criteria selection of a deep-water port in Klaipeda // Procedia Engineering. 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania, Amsterdam : Elsevier Science Ltd, 2013 p. 144-148. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, ScienceDirect]
2014-01-01 Tamošaitienė Jolanta, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Liou J. H. James, Tzeng Gwo-Hshiung, Selecting suppliers in green supply chain management // The 8th international scientific conference "Business and Management 2014", Vilnius : Technika, 2014 p. 770-776. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2014-01-01 Aghdaie Mohammad Hasan, Zolfani Sarfaraz Hashemkhani, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Sales branches performance evaluation: a multiple attribute decision making approach // The 8th international scientific conference "Business and Management 2014", Vilnius : Technika, 2014 p. 1-7. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2014-01-01 Brauers Willem, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kildienė Simona, Was the construction sector in 20 European countries anti-cyclical during the recession years 2008-2009 as measured by multicriteria analysis (MULTIMOORA)? // Procedia Computer Science, Berlin : Springer, 2014 p. 949-956. [Duomenų bazės: Science Direct, SpringerLINK]
2014-01-01 Aghdaie Mohammad Hasan, Zolfani Sarfaraz Hashemkhani, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Synergies of data mining and multiple attribute decision making // Procedia - Social and Behavioral Sciences. The 2-dn International Scientific conference „Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013", 24 January 2014, Amsterdam : Elsevier Science Ltd p. 767-776
2014-01-01 Heidarzade Fahime, Varzandeh Mohammad Hossein Morshed, Rahbari Omid, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Vafaeipour Majid, Placement of wind farms based on a hybrid multi criteria decision making for Iran // The 4th World Sustainability Forum, 1-30 November 2014, Basel : MDPI AG, 2014 p. [1-8]
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 B2 B2
lenkų C1 C1 B1
rusų C1 C1 C1
vokiečių C1 C1 B1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Magistro baigiamasis darbas 1
Doktorantūros Informacinių technologijų panaudojimas statyboje
Doktorantūros Statinių ir jų statybos statistinis tyrimas ir daugiatikslis vertinimas
Doktorantūros Sprendimų paramos sistemos
Doktorantūros Investicijų valdymas
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Leipcigo aukštoji technikos mokykla Leipcigas Mokslinė stažuotė 1980-1981
Reino Vestfalijos aukštoji technikos mokykla (TH Aachen) Vokietija Mokslinė stažuotė 1990--
Maskvos inžinerinis institutas Maskva Mokslinė stažuotė, 1997--
Škotijos Napiero universitetas Škotija Mokslinė stažuotė 2002--
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
--2014 LMT Mokslininkų grupių projektai. „Energetiškai efektyvaus, saugaus ir sveiko būsto didelių duomenų personalizuota analitinė-rekomendacinė sistema“. VGTU: Edmundas Kazimieras Zavadskas (2014 m. gruodžio mėn.).
--2015 “Statybos sektoriaus plėtotės iki 2015 metų strategija”
1994-1995 “Visuotinės kokybės valdymas statyboje” (EC PHARE – ACE programa 1994–1995 m.)
2001-2004 Europos komisijos programa FRAMEWORK – 5. Inovacijų skatinimas statybos šakos SVV įmonėse. CONSTRINNONET (Promoting Innovation in Construction Industry SMES, Shared-cost RTD project). Partneriai užsienyje: VTT Suomija (koordinatorius), CARSA Ispanija, USAL JK, BBRI Belgija, CSTB Prancūzija, PARAGON Graikija; Vykdymo terminai: 2001–2004 m. m.
2001-2005 Europos komisijos programos Framework – 5 projekto “Subalansuota statyba” (Performance Base Building, Thematic Network, PeBBu) 2001–2005, VGTU projekto dalies vadovas
2003-2005 Europos komisijos programa FRAMEWORK – 5 Global education in manufacturing – EUROPE (thematic network. Project acronym: GEM – EUROPE). / Partneriai užsienyje – 14; Vykdymo terminai: 2003–2005 m.
2004-2007 Europos komisijos programa FRAMEWORK – 6. Projektas „Visuomeninių pastatų atnaujinimas taikant inovacijas“ (Bringing retrofit innovation to application in public buildings (BRITA in PuBs)). / partneriai užsienyje – 23; Vykdymo terminai: 2004–2007 m
2007-- “Lietuvos statybų technologijų platformos galimybių studijos, vizijos ir strateginio tyrimo plano 2007–2030 parengimas”
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
--2011 Mokslo žurnalo “International Journal Strategic Property Management” (Thomson Reuters Web of Science) vyriausias redaktorius, Jungtinė Karalystė ir Lietuva, iki 2011 (ISSN 1648 – 715X), Taylor&Francis.
1989-- Mokslo Lietuva: Lietuvos mokslininkų laikraštis, patariamosios tarybos narys, 1989 –...
1991-1993 Lietuvos mokslų akademijos narys ekspertas
1992-- Ukrainos technologinės kibernetikos akademijos užsienio narys – akademikas
1992-- ILGEE (tarptautinių ryšių grupė inžinierių mokymui), vadovaujančiojo komiteto narys, 1992 – ...
1993-- Lietuvos mokslas: iliustruotas mokslo žurnalas Lietuvai ir pasauliui, Lietuvos MA, patariamosios tarybos narys, 1993 –...
1993-- CONFIRM (statybinių firmų tyrimo organizacija), narys, 1993
1993-- “Mokslas ir technika”, Lietuvos mokslų akademijos ir Lietuvos inžinierių sąjungos mėnesinis žurnalas, redakcinės kolegijos narys, 1993 –...
1993-1994 Inžinierių rengimas Lietuvoje, VGTU mokslo darbų rinkinys, redakcinės kolegijos narys, 1993 – 1994.
1993-1994 Inžinierių rengimas Lietuvoje, VGTU mokslo darbų rinkinys, redakcinės kolegijos narys, 1993 – 1994.
1993-2011 Technikos enciklopedijos redaktorių tarybos pirmininkas, 1993 – 2011
1993-2011 Lietuvos mokslo akademijos narys korespondentas
1994-- Mokslo žurnalo “Technological and Economic Development of Economy” (Thomson Reuters Web of Science) vyriausias redaktorius, 1994 –... (ISSN 1392 – 8619), Taylor&Francis.
1994-2002 Lietuvos rektorių konferencijos narys 1994 – 2002.
1995-- Mokslo žurnalo “Jornal of Civil Engineering and Management” (Thomson Reuters Web of Science) vyriausias redaktorius, VGTU ir LMA periodinis mokslo žurnalas, 1995 –...(ISSN 1392 – 1525), Taylor&Francis.
1995-2002 Baltijos valstybių rektorių konferencijos narys, 1995 – 2002.
1996-- Rusijos architektūros ir statybos akademijos užsienio narys
1996-- Europos menų, mokslų ir profesijų akademijos garbės narys
1997-- Tarptautinės informatikos akademijos narys
1997-- UNESCO remiamo Tarptautinio inžinerinio mokymo centro – International Centre for Engineering Education (UICEE) Akademinių patarėjų komiteto narys, 1997 – ...
1997-2000 Žurnalo “Real Estate Valuation and Investment” redakcinės kolegijos narys, tarptautinis žurnalas, Vilnius Gediminas Technical University, 1997 – 2000 (ISSN 1392 – 3447).
1997-2002 Mokslo žurnalo “Facilities” Centrinės ir Rytų Europos regiono redaktorius, Jungtinė Karalystė, 1997 – 2002 (ISBN 9986 – 05 – 356 – 0).
1998-- Tarptautinės tiltų ir antžeminės statybos asociacijos narys (IABSE – International Association for Bridges and Structural Engineering), 1998 – ...
2000-- Foundations of civil and environmental egineering, 2000 m. Dalyvauja nuo/iki: 2000-01-01 /
2000-- Lietuvos statinių ir projektų ekspertų sąjungos prezidentas, 2000 –.
2000-- Mokslo žurnalo “Verslas: teorija ir praktika” redakcinės kolegijos narys, 2000 –... (ISSN 1648 – 0627), VGTU.
2000-2002 Lietuvos mokslo premijų komiteto narys, to komiteto technologijos mokslų sekcijos pirmininkas, 2000 – 2002.
2001-- Rusijos inžinierinės akademijos užsienio narys (akad.)
2001-- Poznanės technologijos universiteto Garbės daktaras (Statybos inžinerija)
2001-- Lenkijos mokslų akademijos statybos ir hidrotechnikos komiteto narys, 2001 – ...
2001-- Žurnalo “Vestnik” redkolegijos narys, Kijevo tarptautinis civilinis aviacijos universitetas, 2001 –
2001-- Vestnik NAU, 2001 m. Dalyvauja nuo/iki: 2001-01-01 /
2001-2011 Lietuvos operacijų tyrimo asociacijos prezidentas, 2001 – 2011.
2002-- Mokslo žurnalo “Journal of Busines Economy and Management” (Thomson Reuters Web of Science), redakcinės kolegijos narys, 2002 –... (ISSN 1439 – 0833).
2003-- Ukrainos (Kijevo) nacionalinio aviacijos universiteto Garbės daktaras (Statybos inžinerija)
2003-- Rusijos Gerceno universiteto (Sankt Peterburgo) Garbės daktaras (Informatika)
2003-- Baltarusijos Architektūros akademijos užsienio narys
2003-- Journal of Business Economics and Management, 2003 m. Dalyvauja nuo/iki: 2003-01-01 /
2003-2011 Baltijos valstybių operacijų tyrimo asociacijos prezidentas, 2003 – 2011.
2004-- Žurnalo „Computer Aided Civil and Infrastructure Engineering” (Thomson Reuters Web of Science) redakcinės kolegijos narys, nuo 2014 (ISSN 1467 – 8667), Wiley
2004-- Verslas: Teorija ir Praktika, 2004 m. Dalyvauja nuo/iki: 2004-01-01 /
2005-- Tarptautinės valdymo akademijos narys
2005-- Žurnalo “Lithuania” redakcinės kolegijos narys, 2005 – ...
2005-- Žurnalo „Modern Industrial and Civil Construction Journal“ redkolegijos narys nuo 2005 m. (The Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture) (ISSN 1993 – 3495)
2005-- Žurnalo “Transformations in Business and Economics” (Thomson Reuters Web of Science), redaktorių kolegijos narys, 2005 – ... (ISSN 1648 – 4460), Vilniaus universitetas.
2006-- Žurnalo “The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering” (Thomson Reuters Web of Science) redaktorių kolegijos narys, 2006 –...(ISSN 1822 – 427X ), VGTU.
2006-- Mokslo žurnalo “Automation in Construction” (Thomson Reuters Web of Science) redakcinės kolegijos narys, 2006 – ... (ISSN 0926 – 5805), Elsevier.
2006-- Mokslo žurnalo “Archives of Civil Engineering” redakcinės kolegijos narys, Polish Academy of Sciences, 2006 – ... (ISSN: 1230 – 2945)
2006-- Modern Industrial and Civil Construction journal, 2006 m. Dalyvauja nuo/iki: 2006-01-01 /
2006-- Computer Modelling and New Technologies, 2006 m. Dalyvauja nuo/iki: 2006-01-01 /
2006-- The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, 2006 m. Dalyvauja nuo/iki: 2006-01-01 /
2007-- Automation in construction, 2007 m. Dalyvauja nuo/iki: 2007-01-01 /
2007-- The Open Civil Engineering Journal, 2007 m. Dalyvauja nuo/iki: 2007-01-01 /
2007-2007 Environment and pollution/internal and external housing environments, 2007 m. Dalyvauja nuo/iki: 2007-01-01 / 2007-12-31
2008-- Ekonomika ir Vadyba, 2008 m. Dalyvauja nuo/iki: 2008-01-01 /
2008-- Inžinerinė Ekonomika, 2008 m. Dalyvauja nuo/iki: 2008-01-01 /
2008-- Transformations in Business and Economics, 2008 m. Dalyvauja nuo/iki: 2008-01-01 /
2008-2008 Environment and pollution, 2008 m. Dalyvauja nuo/iki: 2008-01-01 / 2008-12-31
2009-- Informatica, 2009 m. Dalyvauja nuo/iki: 2009-01-01 /
2009-- Informatics in Education, 2009 m. Dalyvauja nuo/iki: 2009-01-01 /
2010-- Intelektinė Ekonomika, 2010 m. Dalyvauja nuo/iki: 2010-01-01 /
2011-- Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys
2011-- Žurnalo „Magazine of Civil Engineering“ (Sankt Peterburg), redkolegijos narys nuo 2011
2011-- Žurnalo „Management and Production Engineering Review“ redkolegijos narys nuo 2011 (Production Engineering Commitee of Polish Academy of Sciences) (ISSN 2082 – 1344)
2011-- Management and Production Engineering Review, 2011 m. Dalyvauja nuo/iki: 2011-01-01 /
2011-- Economic computation and economic cybernetics studies and research, 2011 m. Dalyvauja nuo/iki: 2011-01-01 /
2011-- Economic Research, 2011 m. Dalyvauja nuo/iki: 2011-01-01 /
2011-- Archives of Civil Engineering, 2011 m. Dalyvauja nuo/iki: 2011-01-01 /
2011-- Panoeconomicus, 2011 m. Dalyvauja nuo/iki: 2011-01-01 /
2011-- Journal of Engineering, Project and Production Management, 2011 m. Dalyvauja nuo/iki: 2011-01-01 /
2011-- Disaster Resilience in the Built Environment, 2011 m. Dalyvauja nuo/iki: 2011-01-01 /
2011-- Information Technology and Decision Making, 2011 m. Dalyvauja nuo/iki: 2011-01-01 /
2011-- International Journal of Strategic Property Management, 2011 m. Dalyvauja nuo/iki: 2011-01-01 /
2011-- Mokslo ir Technikos Raida, 2011 m. Dalyvauja nuo/iki: 2011-12-19 /
2012-- Taivano Nacionalinio technikos universiteto Garbės profesorius
2012-- Akademijos „International Academy of Information Technology and Quantitative Management (IAITQM)” steigėjas, 2012 birželio 30.
2012-- Žurnalo „Organization, Technology and Management in Construction: an International Journal“ (Kroatija), redkolegijos narys nuo 2012 (ISSN 1847 – 5450)
2013-- Žurnalo „Studies in Informatics and Control“ (ISI Web of Science) , National Institute for RDD in Informatics ICI Bucharest (Romania) (ISSN 1220 – 1766), nuo 2013
2013-- Žurnalo „Multiple Criteria Decision Making International Scientific Journal“ (Katowice), redkolegijos narys nuo 2013 (ISSN 2084 – 1531)
2013-- Žurnalo „Journal of Security and Sustainability“ Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos mokslo žurnalas, redkolegijos narys nuo 2013 (ISSN 2029 – 7017)
2013-- VGTU leidžiamo mokslo žurnalo „Engineering Sructures and Technologies“, redkolegijos narys nuo 2013 01 01 (ISSN 2029 – 882X).
2013-- Žurnalo „The Scientific World Journal“ (Thomson Reuters Web of Science), Hindawi Publishing Corp., redkolegijos narys nuo 2013.
2013-- Multiple Criteria Decision Making, 2013 m. Dalyvauja nuo/iki: 2013-01-01 /
2013-- Magazine of Civil Engineering, 2013 m. Dalyvauja nuo/iki: 2013-01-01 /
2013-- Journal of Security and Sustainability Issues, 2013 m. Dalyvauja nuo/iki: 2013-01-01 /
2014-- Žurnalo „Contemporary Economics“ redakcinės kolegijos narys, nuo 2014 (ISSN 2084 – 0845), Lenkija.
2014-- Žurnalo „Bulletin of the Tomsk Polytechnic University” redakcinės kolegijos narys, nuo 2014 (ISSN 2313 – 6901), Rusija.
2014-- Žurnalo „DANUBE: Law and Economics Review“ redakcinės kolegijos narys, nuo 2014 (ISSN 1804 – 6746), Čekija.
2014-- Žurnalo „Stroitelstvo: nauka i obrazovanije“ redakcinės kolegijos narys, nuo 2014 (ISSN 2305 – 5502), Rusija.
2014-- Panoeconomicus, 2014 m. Dalyvauja nuo/iki: 2014-01-01 /
2014-- Journal of Engineering/The Scientific World Journal Civil Engineering, 2014 m. Dalyvauja nuo/iki: 2014-01-01 /
2014-2015 Engineering Structures and Technologies, 2014 m. Dalyvauja nuo/iki: 2014-01-01 / 2015-01-12
2016-- Mokslo žurnalo „Financial Innovation” Kinija, redkolegijos narys, 2016 – . (ISSN 2199-4730).
2016-- Mokslo žurnalo „Ekonomia i Zarzadzanie / Economics and Management”, Lenkija, redkolegijos narys, 2016– . (ISSN 2300-0813).
2017-- Žurnalo „Engineering Management in Production and Services“, Bialystok University of Technology (Lenkija) (ISSN 2543-6597) redkolegijos narys, nuo 2017
Kita veikla
Vadovaujant E. K. Zavadskui apginta 35 daktaro disertacijos (iš jų 6 tapo profesoriais). Šiuo metu vadovauja šiems doktorantams:  Natalija Košeleva (nuo 2014 m. rugsėjo1 d. – 2018 m. rugpjūčio 31 d.)  Ieva Ubartė (nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. – 2017 m. rugpjūčio 31 d.)  Žydrūnė Morkūnaitė (nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. – 2019 m. rugpjūčio 31 d.)  Andrej Naumčik (nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. – 2020 m. rugpjūčio 31 d.)
Apdovanojimai, padėkos:  Apdovanotas „Thomson Reuters“ sertifikatu, už patekimą į daugiausiai cituojamų mokslininkų sąrašą.  Apdovanotas Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Garbės ženklu „Už visuomeninę veiklą“, 2014  Apdovanotas Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos Atminimo medaliu, už ilgametį nuoširdų akademinį ir mokslinį darbą bei nuopelnus vystant statybos inžinerijos mokslus šalyje, 2014  Apdovanotas Lietuvos pramoninkų konfederacijos įsteigta nominacija „Profesijos riteris“, 2014  Apdovanotas „Thomson Reuters“ sertifikatu, už patekimą į daugiausiai cituojamų mokslininkų sąrašą, 2014  Apdovanotas Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko padėkos raštu, 2013  Apdovanotas S. Dariaus ir S. Girėno medaliu už nuopelnus Lietuvos aviacijai, 2013  Apdovanotas tarptautinės leidyklos „Elsevier“ sertifikatu už išskirtinį indėlį recenzuojant straipsnius žurnalui „Automation in Construction, 2013  2007 m. ir 2010 m. apdovanotas Lietuvos statybininkų asociacijos Lietuvos Statybininko Garbės ženklu  2010 m. – apdovanotas Lietuvos statybos inžinierių sąjungos „Statybos inžinieriaus Garbės ženklu“  VGTU antroji premija už vadovėlių komplektą “Pastatų statybos technologija” ir “Statybos organizavimas”, 2006  VGTU pirmoji premija už monografijų “Sprendimų paramos sistemos statyboje” ir “Pastato gyvavimo proceso daugiakriterinė analizė” teminį komplektą, 2005  Lietuvos mokslo premija skirta Edmundui Kazimierui Zavadskui, Artūrui Kaklauskui už darbų ciklą “Statybos šakos modeliavimas (metodai, modeliavimas, sprendimų paramos ir informacinės sistemos, internetinės technologijos, praktiniai taikymai)” (1996 – 2003 m.), 2004  Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos paskatinamoji premija už vadovėlių leidybą, 2004  Lenkijos ir Lietuvos parlamentinės asamblėjos premija, 2004  I–ojo laipsnio kryžius “Artimo pagalbon”, 2000  Medalis “Integralusis humanizmas”, Lenkijos žurnalo “Lithuania” ir Lietuvos žurnalo “Kultūros barai” apdovanojimas, 2000  Atminimo ženklas “Vidaus reikalų ministerijai 80 metų” VRM 80 – mečio proga už nuopelnus stiprinant teisėtvarką, 1999  UNESCO UICEE garbės raštas ir sidabro atminimo ženklas už nuopelnus ruošiant inžinierius, 1997  Lietuvos vidaus reikalų ministerijos atminimo ženklas “Tėvynės labui”, 1996  Lietuvos Gamtos apsaugos ministerijos premija, 1996  Lietuvos 1996 metų Valstybinė mokslo premija (individualiai)  IV laipsnio Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordinas, 1996  Liaudies ūkio pasiekimų paroda, Maskva, sidabro medalis, 1987  2 TSRS aukštojo mokslo ministerijos garbės raštai už gerą vadovavimą studentų moksliniams darbams, pelniusiems aukso medalius (1978, 1979)  Lietuvos aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo m – jos garbės raštai už sėkmingą vadovavimą studentų moksliniams darbams, 1977, 1978  Sąjunginė mokslinė – techninė draugija, Garbės raštas, 1976