Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Kęstutis Peleckis
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
VGTU Statybos inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis (2010), VGTU. 2010
VGTU Vadybos magistro kvalifikacinis laipsnis (2012), VGTU 2012
VGTU Socialinių mokslų (Vadyba, 03S) daktaro laipsnis (2016), VGTU 2016
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
VGTU, Verslo vadybos fakulteto Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Lektorius 2012-2017
VGTU, Verslo vadybos fakulteto Ekonomikos inžinerijos katedra Docentas 2017--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
04S Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Statybos sektoriaus, kaip Lietuvos ūkio šakos, vaidmuo ir plėtros tyrimas // Mokslas - Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 3, nr. 4 (2011) p. 49-56. 2011
02T Peleckis Kęstutis, Prilydomųjų medžiagų suklijavimo siūlių problemos // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika.. ISSN 2029-2341. T. 3, nr. 2 (2011) p. 45-50. 2011
03S, 04S, 08S Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Peleckis Kęstutis, Implementation of sustainability principle into negotiations: substantiation positions' of negotiator // Journal of security and sustainability issues, Vilnius : Generolo J.Žemaičio LKA. ISSN 2029-7017. Vol. 2, iss.2 (2012) p. 55-67. 2012
03S Peleckis Kęstutis, Verslo derybų strategijos: samprata, sąvokos, procesas // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 1 (2013) p. 13-21. 2013
03S Peleckis Kęstutis, Verslo derybų procesas: strutūra, modeliavimo parametrai ir principai // Vadyba, Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-7974. Vol. 23, nr. 2 (2013) p. 31-38. 2013
03S Peleckis Kęstutis, Negotiations stuctures and principles // Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, Warszawa : Oficyna Wydawnzkoły Głównej Handlowej w Warszawie. ISSN 1896-656X. iss. 3(28), 2013 p. 43-52. 2013
03S, 04S, 07S Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Peleckis Kęstutis, Verslo vadybos studentų derybinių kompetencijų ugdymas: struktūros ir turinio dimensijos // Verslas: teorija ir praktika, Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 14, no. 4 (2013) p. 346-357. 2013
03S Peleckis Kęstutis, Tarptautinės verslo derybos: kultūrų dimensijų kontekstas // Vadyba, Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-7974. Vol. 22, nr.1 (2013) p. 65-72. 2013
03S Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Peleckis Kęstutis, Emocijos ir jų valdymas derybose // Vadyba, Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-7974. Vol. 22, nr.1 (2013) p. 73-82. 2013
03S Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Peleckis Kęstutis, Tarptautinės verslo derybos: inovacijos, derybų komanda, pasiruošimas // Vadyba, Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-7974. Vol. 23, nr. 2 (2013) p. 39-45. 2013
03S, 07S Peleckis Kęstutis, Verslo vadybos studentų derybų kompetencijų formavimas: į studentus orientuotos studijos // Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos, Alytus : Alytaus kolegija. ISSN 2029-9311. T.1, nr.2 (2013) p. 208-214. 2013
03S, 04S, 07S Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Liučvaitienė Aušra, Stankevičienė Asta, Peleckis Kęstutis, Theoretical And Practical Problems of Negotiating Competencies Developement for Business Management Students: Case of Lithuania // International Journal of Business and Social Science, New York : Center for Promoting Ideas (CPI). ISSN 2219-1933. Vol. 4, no. 11, (2013) p. 62-75. 2013
03S Peleckis Kęstutis, International business negotiations: culture, dimensions, context // International business negotiations: culture, dimensions, context, New York : Centre for promoting ideas, USA. ISSN 2162-1357. Vol. 3, no. 7 (2013) p. 91-99. 2013
03S Peleckis Kęstutis, Emotions and its management in negotiations: sustainability and stability aspects // Journal of security and sustainability issues, Vilnius : Generolo J.Žemaičio LKA. ISSN 2029-7017. Vol. 3, iss.1 (2013) p. 49-60. 2013
03S, 04S Peleckis Kęstutis, Derybinės galios derybų strategijos sistemoje: esmė, koncepcija, elementai // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, Nr. 1 (2014) p. 72-82. 2014
03S Peleckis Kęstutis, Konfliktai ir jų prevencija tarpkultūrinėje verslo derybų komunikacijoje: informacijos mainai ir lūkesčių valdymas // Vadyba, Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-7974. Vol. 24, nr.1 (2014) p. 27-36. 2014
03S, 04S Peleckis Kęstutis, Conflicts and their prevention in intercultural communication of business negotiations: the exchange of information and management of expections // Ekonomia i zarządzanie, Białystok : Wydawnictwo Politechniki Białostockiej.. ISSN 2080-9646. Vol. 6, iss. 2 (2014) p. 133-156. 2014
03S Peleckis Kęstutis, Efektyvios verslo derybų strategijos teorinės prielaidos // Vadyba=Journal of management, Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-7974. Vol. 25, Nr. 2 (2014) p. 15-26. 2014
03S, 04S Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Peleckis Kęstutis, Retorinis argumentavimas ir įtikinimas verslo derybose // Vadyba, Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-7974. Vol. 24, Nr. 1 (2014) p. 37-45. 2014
03S, 04S Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Peleckis Kęstutis, Derybininko kalbos strateginės orientacijos // Vadyba=Journal of management, Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-7974. Vol. 25, Nr. 2 (2014) p. 27-34. 2014
03S, 04S, 08S Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Peleckis Kęstutis, Kūno kalba verslo derybose ir dalykiniuose pokalbiuose // Vadyba, Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-7974. Vol. 26, Nr. 1 (2015) p. 67-74. 2015
03S Peleckis Kęstutis. International business negotiation strategies based on bargaining power assessment: the case of attracting investments. Journal of business economics and management. Vilnius: Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 17, iss. 6 (2016), p. 882-900. [M.kr.:03S; 04S; 08S] [Aut.lankų sk.: 1.357] 2016
03S Peleckis Kęstutis; Mažeikienė Aistė; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis. Verslo komunikacija ir derybos. Vilnius: Technika, 2016. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 27.910] 2016
03S Peleckis Kęstutis; Mažeikienė Aistė; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis. Verslo komunikacija ir derybos. Vilnius: Technika, 2016. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 27.910] 2016
03S Draskovic Veselin; Popov Evgeny; Peleckis Kęstutis. Modelling of institutional changes in transition countries - the gap between the theory and practice. Montenegrin journal of economics. Podgorica: Economic Laboratory for Transition Research; University of Montenegro, Faculty of Economics. ISSN 1800-5845. Vol. 13, no. 1 (2017), p. 125-140. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 1.143] 2017
03S 04S 2019 - Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis; Dudzevičiūtė Gitana; Peleckis Kęstutis. The relationship between insurance and economic growth: evidence from the European Union countries. Economic research-Ekonomska istraživanja. Oxon: Routledge-Taylor & Francis. ISSN 1331-677X. vol. 32, iss. 1 (2019), p. 1138-1151. [M.kr.:S 003; S 004; S 008] [Aut.lankų sk.: 1.000] 2019
03S 04S 2019 - Ginevičius Romualdas; Dudzevičiūtė Gitana; Schieg Martin; Peleckis Kęstutis. The inter-linkages between financial and economic development in the European Union Countries. Economic research-Ekonomska istraživanja. Abingdon: Taylor & Francis. ISSN 1331-677X. vol. 32, iss. 1 (2019), p. 3309-3326. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.286] 2019
03S 04S 2019 - Nedelko Zlatko; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis; Peleckis Kęstutis; Lapinskienė Giedrė; Potocan Vojko. The impact of economic attitudes on natural and social corporate responsibility – a comparative study of Lithuania and Slovenia. Inžinerinė ekonomika=Engineering economics. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. vol. 30, iss. 3 (2019), p. 362-372. [M.kr.:S 003; S 004; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.786] 2019
03S 04S 2018 - Peleckis Kęstutis. International business negotiations: principles, structures, parameters, innovations, strategies : монография. Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2018. [M.kr.:S 003; S 004; S 008] [Aut.lankų sk.: 13.720] 2019
03S 04S 2018 - Peleckis Kęstutis. International business negotiations: principles, structures, parameters, innovations, strategies : монография. Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2018. [M.kr.:S 003; S 004; S 008] [Aut.lankų sk.: 13.720] 2019
03S 04S 2019 - Nedelko Zlatko; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis; Peleckis Kęstutis; Lapinskienė Giedrė; Potocan Vojko. The impact of economic attitudes on natural and social corporate responsibility – a comparative study of Lithuania and Slovenia. Inžinerinė ekonomika=Engineering economics. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. vol. 30, iss. 3 (2019), p. 362-372. [M.kr.:S 003; S 004; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.786] 2019
04S 2019 - Ginevičius Romualdas; Dudzevičiūtė Gitana; Schieg Martin; Peleckis Kęstutis. The inter-linkages between financial and economic development in the European Union Countries. Economic research-Ekonomska istraživanja. Abingdon: Taylor & Francis. ISSN 1331-677X. vol. 32, iss. 1 (2019), p. 3309-3326. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.286] 2019
04S 03S 2019 - Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis; Dudzevičiūtė Gitana; Peleckis Kęstutis. The relationship between insurance and economic growth: evidence from the European Union countries. Economic research-Ekonomska istraživanja. Oxon: Routledge-Taylor & Francis. ISSN 1331-677X. vol. 32, iss. 1 (2019), p. 1138-1151. [M.kr.:S 003; S 004; S 008] [Aut.lankų sk.: 1.000] 2019
S04 2019 - Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis; Dudzevičiūtė Gitana; Peleckis Kęstutis. The relationship between insurance and economic growth: evidence from the European Union countries. Economic research-Ekonomska istraživanja. Oxon: Routledge-Taylor & Francis. ISSN 1331-677X. vol. 32, iss. 1 (2019), p. 1138-1151. [M.kr.:S003; S004; S008] [Aut.lankų sk.: 1.000] 2019
:S 003; S 004; S 008 2020 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis; Lapinskienė Giedrė; Nedelko Zlatko. Preparation of international business negotiation strategies: competitive assessment aspects in the market power system. The 19th International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2019 – Sustainability in the Global-Knowledge Economy, 9th–10th October 2019, Rajecke Teplice, Slovakia. Les Ulis: EDP Sciences. 2020, p. 1-11. [M.kr.:S 003; S 004; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.786] 2020
S 003; S 004; S 008 2020 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peyravi Bahman; Leonavičienė Edita. International business negotiations in a regulated and incomplete information market. 11th International Scientific Conference “Business and Management 2020”, May 7–8, 2020, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2020. ISSN 2029-4441, p. 122-130. [M.kr.:S 003; S 004; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.643] 2020
S 003; S 004; S 008 2020 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peyravi Bahman; Leonavičienė Edita. Competition assessment in business negotiations under distorting market conditions. 11th International Scientific Conference “Business and Management 2020”, May 7–8, 2020, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2020. ISSN 2029-4441, p. 111-121. [M.kr.:S 003; S 004; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.786] 2020
S 003; S 004; S 008 2020 - Sikorskaitė-Narkun Eglė; Peleckis Kęstutis. Baltijos šalių oro uostų ekonomikos sektoriaus plėtros vertinimas ekonomikos globalizacijos sąlygomis. 23-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2020 m. vasario 12 d. Vilnius = Proceedings of the 23th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 12 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2020, p. 1-9. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643] 2020
S 003; S 004; S 008 2020 - Sikorskaitė-Narkun Eglė; Peleckis Kęstutis. Baltijos šalių oro uostų ekonomikos sektoriaus plėtros vertinimas ekonomikos globalizacijos sąlygomis. 23-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2020 m. vasario 12 d. Vilnius = Proceedings of the 23th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 12 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2020, p. 1-9. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643] 2020
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2011-01-01 Liučvaitienė Aušra, Peleckis Kęstutis, Šiuolaikinio verslo konkurencingumo formavimo ir vertinimo teoriniai modeliai ir jų taikymo galimybės // Contemporary Issues in Business, Management and Education '2011, Vilnius : Technika, 2011 p. 195-210.
2011-01-01 Liučvaitienė Aušra, Peleckis Kęstutis, Konkurencinio pranašumo formavimas globalioje rinkoje: teorinės prielaidos ir vertinimo galimybės // Contemporary Issues in Business, Management and Education '2011, Vilnius : Technika, 2011 p. 181-194.
2012-01-01 Liučvaitienė Aušra, Peleckis Kęstutis, Managing business competitiveness in the conditions of economical sustainability // Contemporary issues in business, management and education'2012, Vilnius : Technika, 2012 p. 503-518.
2012-01-01 Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Peleckis Kęstutis, Negotiator’s positions substantiation methods in business negotiations and business meetings // Contemporary issues in business, management and education'2012, Vilnius : Technika, 2012 p. 358-376.
2012-01-01 Liučvaitienė Aušra, Peleckis Kęstutis, Development of competitiveness advantage in global market: theoretical assumptions and assessment options // Contemporary issues in business, management and education'2012, Vilnius : Technika, 2012 p. 303-315.
2012-01-01 Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Peleckis Kęstutis, Derybininko pozicijos pagrindimo būdai verslo derybose // 15-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2012 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2012 m. vasario 2 d, Vilnius : Technika, 2012 p. [1-7].
2013-01-01 Peleckis Kęstutis, Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Developement of negotiating competencies for business management students // Ekonomika. International conference "Economic Transformations and Business Prospects", september 26-27, 2013: conference proceedings, Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2013 p. 86-97.
2013-01-01 Peleckis Kęstutis, Verslo vadybos studentų derybų kompetencijų ugdymas // Studijos besikeičiančioje verslo aplinkoje, Vilnius : Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacija, 2013 p. 185-191.
2014-01-01 Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Peleckis Kęstutis, Rhetorical argumentation and persuasion in business negotiations // The 8th international scientific conference "Business and Management 2014", Vilnius : Technika, 2014 p. 137-144. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2014-01-01 Peleckis Kęstutis, Review of international business negotiations research: current achievements and directions of further research // The 8th international scientific conference "Business and Management 2014", Vilnius : Technika, 2014 p. 421-433. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2014-01-01 Peleckis Kęstutis, International business negotiations: innovation, negotiation team, preparation // Procedia - Social and Behavioral Sciences. The 2-nd international scientific conference „Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013", Amsterdam : Elsevier Science Ltd p. 64-73.
2014-01-01 Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Peleckis Kęstutis, Strategic orientations of negotiators rhetoric in business negotiations // The 8th international scientific conference "Business and Management 2014", Vilnius : Technika, 2014 p. 129-136. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2014-01-01 Peleckis Kęstutis, Communication and support of international business e-negotiation // 17-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2014 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2014 m. vasario 6 d, Vilnius : Technika, 2014 p. 118-127.
2015-01-01 Peleckis Kęstutis, Pipirienė Vida, Švedienė Laima, Management of expectations in conflict prevention system: case of business negotiations and business meetings // Проблемы экономики, организации и управления в России и мире, Praha : WORLD PRESS s r.o., 2015 p. 195-197.
2015-01-01 Peleckis Kęstutis, Pipirienė Vida, Švedienė Laima, The influence of information exchange to conflict prevention // Проблемы экономики, организации и управления в России и мире, Praha : WORLD PRESS s r.o., 2015 p. 191-194.
2015-01-01 Peleckis Kęstutis, Pipirienė Vida, Švedienė Laima, Conflicts and their management in business negotiations and business meetings // Проблемы экономики, организации и управления в России и мире, Praha : WORLD PRESS s r.o., 2015 p. 187-191.
2015-01-01 Peleckis Kęstutis, Verslo derybų strategijų modeliavimas: teorinės prielaidos ir praktinės galimybės // 18-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2015 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2015 m. vasario 5 d, Vilnius : Technika, 2015 p. 99-112.
2015-01-01 Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Peleckis Kęstutis, Crop yield insurance – negotiating between government, farmers and insurance companies // Economic Science for Rural Development, Jelgava, Latvia : Latvia University of Agriculture, 2015 p. 15-25. [Duomenų bazės: AGRIS];
2017-05-11 • Peleckis, Kęstutis; Peleckienė, Valentina; Peleckis, Kęstutis. International Business Negotiations: Search of the Balance and the Equilibrium of Negotiating Powers, under Distorting Market Conditions of Competition (Monopsony, Oligopsony and Monopoly Cases) // Contemporary issues in business, management and education'2017, 11 May, 2017, Vilnius, Lithuania
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C1 C1 C1
rusų A2 A2 A2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Ekonominių sprendimų inžinerija (su kursiniu projektu)
Pirmosios pakopos Ekonomika
Pirmosios pakopos Inžinerinių sprendimų ekonominis pagrindimas
Pirmosios pakopos Mokslo ir technologijų pažangos ekonomika
Pirmosios pakopos Energetikos politika
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Balstogės technologijų universitetas Lenkija Derybinių galių vertinimais grindžiamos tarptautinio verslo derybų strategijos 2014-2014