Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Giedrius Čyras
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas informatika bakalauras, aukštasis išsilavinimas 2001
Vilniaus Gedimino technikos universitetas vadyba ir verslo administravimas magistras, aukštasis išsilavinimas 2003
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Verslo Technologijų katedra Lektorius 2005-2016
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
Socialiniai mokslai Čyras, Giedrius; Uturytė-Vrubliauskienė, Laura. Elektroninio ir mobiliojo verslo lyginamoji analizė. Verslas, vadyba ir studijos'2009: mokslo darbai. Vilnius : Technika.. ISSN 1648-8156. 2010, Vol. 8, no 1, p. 201-213.. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.929] 2010
Socialiniai mokslai Čyras, Giedrius; Sabaitytė, Jolanta. Strategic aspects of interaction between the electronic and mobile businesses. Прикладная информатика. Moscow : Moscow university for industry and finance "Synergy". ISSN 1429-7426. T. 10, no. 2(56) (2015), p. 5-14.. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.714] 2015
Social science Differentiation of electronic and mobile business aspects / Giedrius Čyras, Vita Marytė Janušauskienė, Sigitas Davidavičius. Čyras, Giedrius ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Janušauskienė, Vita Marytė ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas ; Davidavičius, Sigitas ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Journal of Logistics, Informatics and Service Science (JLISS). Yuenlong, Hong Kongas : Asia Association of System and Management Research (AASMR) Vol. 3, no. 1 (2016). p. 26-38. ISSN: 2409-2665 2016
Socialiniai mokslai Adopting mobile business solutions in the modernization of business education. Čyras, Giedrius ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Janušauskienė, Vita Marytė ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Modernizing academic teaching and research in business and economics. Springer proceedings in business and economics. International conference MATRE 2016, Beirut, Lebanon. Cham : Springer International Publishing, 2017. p. 133-141. ISSN: 2198-7246 ; DOI: 10.1007/978-3-319-54419-9_8 2017
Social science 03S INTEGRATED ASSESSMENT OF THE CREDIT POLICY EFFICIENCY Lyubov Vanchukhina, Tatyana Leybert, Yulia Rudneva, Nelli Galeeva, Anastasia Rogacheva, Elvira Khalikova, Giedrius Cyras 10thInternational Scientific Conference “Business and Management 2018” May 3–4, 2018,Vilnius, LITHUANIA eISSN 2029-929X eISBN 978-609-457-921-9 2018
Socialiniai mokslai 03S Evolution of management system certification after “Big Revision”. 2019
Socialiniai mokslai Telework in Baltic Countries during the Pandemic: Effects on Wellbeing, Job Satisfaction, and Work-Life Balance 2022
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2006-01-01 Pabedinskaitė Arnoldina Ona, Čyras Giedrius, Jurkėnaitė Nelė, ICT solutions‘ impact on business and public sectors // 4th international scientific conference "Business and management' 2006".14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency", Vilnius : Technika, 2006 p. [1-11].
2007-01-01 Pabedinskaitė Arnoldina Ona, Čyras Giedrius, Jurkėnaitė Nelė, ICT solutions‘ impact on business and public sectors // The 4th international scientific conference "Business and management' 2006". The 14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency": selected papers. 5-6 October 2006, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 369-379. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2016-06-03 Čyras, Giedrius; Janušauskienė, Vita Marytė. Aнализ стратегических вызовов в электронном и мобильнном бизнесе. XIV international scientific conference "Management and engineering'16". Sofia : Technical University, 2016. ISSN 1310-3946, p. 33-43.. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2017-06-26 Факторы, oпределяющие поведение eл-покупателя. Pabedinskaitė, Arnoldina Ona ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Čyras, Giedrius ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas ; Janušauskienė, Vita Marytė ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Management and engineering'17 : XV international scientific conference, June 25-28, 2017, Sozopol, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 1. Sofia : Sofia Technical University, 2017. p. 322-328. ISSN: 1310-3946.
2017-06-26 Применение решений мобильного бизнеса в модернизации мобильного обучения. Pabedinskaitė, Arnoldina Ona ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Čyras, Giedrius ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas ; Janušauskienė, Vita Marytė ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Management and engineering'17 : XV international scientific conference, June 25-28, 2017, Sozopol, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 2. Sofia : Sofia Technical University, 2017. p. 605-612. ISSN: 1310-3946.
2018-01-30 Analysis of the electronic and mobile business concepts / Giedrius Čyras, Vita Marytė Janušauskienė, Jolanta Sabaitytė. Čyras, Giedrius ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Janušauskienė, Vita Marytė ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas ; Sabaitytė, Jolanta ; Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. Regional risks and risks to the regions : international conference, 30-31 january 2018 : conference proceedings. Vilnius : The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania, 2018. p. 99-101. ISBN: 9786098074727.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C1 C1 C1
kinų A1 A1 A1
lenkų B1 C1 B1
rusų C2 C2 C2
vokiečių C2 C2 C2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Inžinerijos pagrindai
Pirmosios pakopos Logistika gamyboje
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
AB Orlen Lietuva Lietuva 2014-2014
Darmstado taikomųjų mokslų universitetas Vokietija. Dėstymo programos kokybės tobulinimas ir naujos pedagoginės praktikos žinių įgijimas. 2016-2016
Vilniaus Gedimino Technikos universitetas Lietuva Dėstytojų edukologinių kompetencijų tobulinimo seminarų ciklas „Andragogikos pagrindai“ 2017-2017
Azerbaidžano architektūros ir statybos universitetas, Azerbaidžanas. Azerbaidžanas Dėstymo programos kokybės tobulinimas ir naujos pedagoginės praktikos žinių įgijimas 2017-2017
Fazer kepyklos Ltd, Suomija. Suomija Stažuotė pagal „Patirties partneriai“ iniciatyvą 2017-2017
Ekonomikos universitetas Bratislavoje Slovakija Dėstymo programos kokybės tobulinimas ir naujos pedagoginės praktikos žinių įgijimas 2017-2017
Ostravos technikos universitetas Čekija Dėstymo programos kokybės tobulinimas ir naujos pedagoginės praktikos žinių įgijimas 2017-2017
Zabala Innovation Consulting Ispanija Stažuotė pagal „Patirties partneriai“ iniciatyvą 2018-2018
Public University of Navarra Ispanija Staff Mobility for Teaching 2018-2018
Lisabonos technikos universitetas Portugalija Dėstymo programos kokybės tobulinimas ir naujos pedagoginės praktikos žinių įgijimas 2019-2019
Klermono universitetas Prancūzija Dėstymo programos kokybės tobulinimas ir naujos pedagoginės praktikos žinių įgijimas 2019-2019
Ostravos technikos universitetas Čekija Dėstymas pagal Erasmus+ programą 2021-2021
Popiežiškasis Salamankos universitetas Ispanija Dėstymas pagal Erasmus + programą 2022-2022
Santo Domingo technologijos institutas Dominykos respublika Dėstymas pagal Erasmus pasaulinę programą 2022-2022
Anžė univesritetas (University of Angers) Prancūzija Dėstymas pagal Erasmus + programą 2022-2022
Graikijos Viduržemio jūros universitetas Graikija Išvyka pagal Erasmus plus programą 2022-2022
Porto politechnikos institutas Portugalijos respublika Dėstymas pagal Erasmus programą 2022-2022
Amerikos universitetas Bulgarijoje Bulgarijos respublika Dėstymas pagal Erasmus programą 2023-2023
Anžė univesritetas Prancūzija Dėstymas pagal Erasmus+ programą 2023-2023
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2007-2009 Lietuvos elektros technikos rinkos analizė 2006 Lietuvos elektros technikos rinkos analizė 2007 Lietuvos elektros technikos rinkos analizė 2008
2016-2016 Tempus IV MATRE projekto (Modernizing Academic Teaching & Research Environment in Business & Economics at Lebanon and Syria, Nr. 544001-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES) partnerių susitikimas
2018-2018 Projektas „Lanksčiosios geodezinės paslaugos, grįstos robotiniais ir IT sprendimais, sukūrimo techninė galimybių studija“, įgyvendinamą pagal ES Struktūrinių fondų 2014-2020 m. priemonę Nr. 01.2.01-MITA-K-824 Inovaciniai čekiai (Dotacijos sutartis Nr. 01-2.1-MITA-K-824-02-0033, 2018-02-28)