Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Izolda Jokšienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus universitetas ekonomistė matematikė, aukštasis išsilavinimas 1975
TSRS mokslų akademijos Centrinis ekonomikos-matematikos institutas (nostrifikuota Lietuvos mokslo tarybos) socialinių mokslų daktaras 1986
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Lietuvos mokslų akademijos Ekonomikos institutas Jaunesnioji mokslinė bendradarbė 1975-1982
TSRS mokslų akademijos Centrinis ekonomikos-matematikos institutas Aspirantė 1982-1985
Lietuvos mokslų akademijos Ekonomikos institutas Mokslinė bendradarbė 1985-1990
Ekonomikos ministerija Vyriausioji specialistė 1990-1994
Ekonomikos ministerijos Verslo skyrius Viršininkė 1994-1995
EB PHARE SVV plėtros Lietuvoje projektas Verslo konsultacinių mokymo centrų koordinatorė 1995-1996
Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros agentūra Direktoriaus pavaduotoja 1996-2007
Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla Dėstytoja 2001-2010
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla Direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai 2007-2013
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Verslo vadybos fakulteto Įmonių ekonomikos ir vadybos katedra Docentė 2013-2017
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Verslo vadybos fakulteto Ekonomikos inžinerijos katedra Docentė 2017--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
Ekonomika Rutkauskas Aleksandras Vytautas, Jokšienė Izolda, Smulkaus ir vidutinio verslo vaidmuo regioninėje plėtroje // Regionų plėtra - 2001, Kaunas : Technologija, 2001 p. 225-230. 2001
Ekonomika Jokšienė Izolda, Žvirblis Algis, Consolidated assessment of composite competitiveness indicators: the case of manufacturing enterprise // The 8th international scientific conference "Business and Management 2014", Vilnius : Technika, 2014 p. 59-66. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]; 2014
Ekonomika Jokšienė Izolda; Žvirblis Algis. Quantitative evaluation technique of sme’s competitive advantage on the basis of saw method. The 9th International Scientific Conference “Business and Management 2016”, May 12–13, 2016, Vilnius, Lithuania [elektroninis išteklius]. Vilnius: Technika, 2016. ISBN 9786094579219, p. 1-9. 2016
Ekonomika Taha Roshaiza; Šliogerienė Jūratė; Loganathan Nanthakumar; Jokšienė Izolda; Shahbaz Muhammad; Mardani Abbas. The nexus between tax reformation, financial development and economic recovery: the case of Malaysia. Technological and economic development of economy. Vilnius: VGTU Press. ISSN 2029-4913. Vol. 24, iss. 3 (2018), p. 1258-1279. 2017
Ekonomika Alavijeh Mohammad Reza Karimi; Sepahvand Akbar; Esmaeili Ahmad; Jokšienė Izolda. Effect of social currency aspects on purchase intention of customers with mediating role of brand equity measures. Transformations in business & economics / Vilnius University, Brno University of Technology, University of Latvia. Kaunas: Kaunas Faculty of Vilnius University. ISSN 1648-4460. Vol. 16, no 2B (41B) (2017), p. 772-786. 2017
Ekonomika Trinkūnienė Eva; Podvezko Valentinas; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Jokšienė Izolda; Vinogradova Irina; Trinkūnas Vaidotas. Evaluation of quality assurance in contractor contracts by multi-attribute decision-making methods. Economic Research-Ekonomska Istraživanja. Oxon: Routledge-Taylor & Francis. ISSN 1331-677X. Vol. 30, no. 1 (2017), p. 1152-1180. 2017
Ekonomika Ginevičius Tomas; Skačkauskienė Ilona; Stasiukynas Andrius; Jokšienė Izolda. Formation of a system of multicriteria indicators for the assessment of office leasing options. International journal of strategic property management. Vilnius; Londonas: Technika; Taylor & Francis. ISSN 1648-715X. Vol. 21, no. 2 (2017), p. 159-169. 2017
Ekonomika Abdoli Maryam; Rostamzadeh Reza; Feizi Jafarsadegh; Jokšienė Izolda. Impact of perceived value and satisfaction on customer loyalty in banking industry. Transformations in business & economics / Vilnius University, Brno University of Technology, University of Latvia. Kaunas: Kaunas Faculty of Vilnius University. ISSN 1648-4460. Vol. 16, no 2A (41A) (2017), p. 421-440. 2017
Ekonomika Pjerotic Ljiljana; Delibasic Milica; Jokšienė Izolda; Griesienė Ingrida; Georgeta Cristina Pencia. Sustainable tourism development in the rural areas. Transformations in business & economics / Vilnius University, Brno University of Technology, University of Latvia. Kaunas: Vilniaus universiteto Kauno fakultetas. ISSN 1648-4460. Vol. 16, iss. 3 (42) (2017), p. 21-30. 2017
Ekonomika Esmaeili Ahmad; Sepahvand Akbar; Rostamzadeh Reza; Jokšienė Izolda; Antuchevičienė Jurgita. Effect of integration of green constructs and traditional constructs of brand on green purchase intention of customers. E&M Ekonomie a management=E&M Economics and management. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISSN 1212-3609. Vol. 20, iss. 3 (2017), p. 219-237. 2018
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2001-01-01 Rutkauskas Aleksandras Vytautas, Jokšienė Izolda, Smulkaus ir vidutinio verslo vaidmuo regioninėje plėtroje // Regionų plėtra - 2001, Kaunas : Technologija, 2001 p. 225-230.
2014-01-01 Jokšienė Izolda, Žvirblis Algis, Consolidated assessment of composite competitiveness indicators: the case of manufacturing enterprise // The 8th international scientific conference "Business and Management 2014", Vilnius : Technika, 2014 p. 59-66. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C2 C2 C2
rusų C2 C2 C2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Ekonomika 2
Pirmosios pakopos Verslo pagrindai
Pirmosios pakopos Verslo projektai
Pirmosios pakopos Įmonių ekonomika (su kursiniu darbu)
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
1994-2001 EB PHARE SVV plėtros Lietuvoje projektai (šeši)
2010-2012 INCONEXT- Inovatyvaus SVV internacionalizavimo paramos programa (Projektas No.LLP-LdV-TOI-2010-LT-0074-P2), Leonardo da Vinci Programa
2010-2012 Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos valdymo tobulinimas (Projektas No.VRI-2.1-ŠMM-04-K-01-003), Žmogiškųjų išteklių plėtros programa VRI-2.1-ŠMM-04-K
2010-2012 Baltijos verslo plėtros tinklas, Baltijos jūros regiono INTERREG III B Bendradarbiavimo programa
2011-2013 Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos kokybės sistemos aukštajame moksle gerinimas (Projektas No. VPI-2.1-ŲMM-04-K-02-008, Žmogiškųjų išteklių plėtros programa VRI-2.1-ŠMM-04-K-02
2014-2015 INOVEKS- Inovatyvaus verslo kūrimo skatinimas, finansavo ERDF ir ESF
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2008-2013 Mokslo žurnalo "Current Issues of Business and Law" redaktoriaus pavaduotoja
2009-2013 Managing Editor of the journal "Issues of Business and Law"
2009-2013 Mokslo žurnalo "Issues of Business Economics and Management" redaktoriaus pavaduotoja
2013-2015 TTVAM mokslo žurnalo "Current Issues of Business and Law" redkolegijos narys
2013-2017 VGTU mokslo žurnalo "Journal of Business Economics and Management" Atsakingoji sekretorė