Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Nikolaj Goranin
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Naujamiesčio vid.mokykla vidurinis ir profesinė kvalifikacija 2000
Vilniaus Gedimino technikos universitetas informatikos bakalauras, aukštasis išsilavinimas 2004
Vilniaus Gedimino technikos universitetas informatikos inžinerijos magistras, aukštasis išsilavinimas 2006
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2010
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2012
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Programinės įrangos meistras / administratorius 2002-2004
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Sistemų administratorius 2005-2006
Asociacija Infobalt Projekto vadovas / konsultantas 2005-2006
Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Techninis projekto vadovas 2006-2007
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Asistentas 2006-2007
EPS LT, UAB Verslo procesų saugos vadovas 2007--
UAB "Universalios valdymo sistemos" Verslo procesų saugos vadovas 2007-2010
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lektorius 2008-2009
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lektorius / Jaunesnysis mokslo darbuotojas 2009-2010
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Docentas 2010-2020
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Mokslo prodekanas / Tarptautinių ryšių koordinatorius 2014-2021
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Profesorius 2020--
VILNIUS TECH Katedros vedėjas 2021--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
07T Čenys Antanas, Gibavičius Darius, Goranin Nikolaj, Marozas Leonardas, Genetic algorithm based palm recognition method for biometric authentication systems // Electronics and electrical engineering, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1215. Vol 19, no. 2 (2013) p. 69-74. 2013
07T Marozas Leonardas, Goranin Nikolaj, Čenys Antanas, Radvilavičius Lukas, Turskis Zenonas, Raising effectiveness of access control systems by applying multi-criteria decision analysis: part 1 – problem definition // Technological and economic development of economy, Vilnius : Technika. ISSN 2029-4913. Vol. 19, no. 4 (2013) p. 675-686. 2013
07T Ramanauskaitė Simona, Goranin Nikolaj, Čenys Antanas, Juknius Jonas, Modelling influence of Botnet features on effectiveness of DDoS attacks // Security and communication networks, Hoboken, USA : John Wiley & Sons. ISSN 1939-0114. Vol. 8, iss. 12 (2015) p. 2090-2101. 2015
07T Janulevičius, Justinas; Ramanauskaitė, Simona; Goranin, Nikolaj; Čenys, Antanas. Content based model transformations: solutions to existing issues with application in information security. International journal of computers, communications & control (IJCCC). Agora : Agora University Editing House. ISSN 1841-9836. Vol. 11, iss. 2 (2016), p. 233-247.. 2016
07T Janulevičius, Justinas; Čenys, Antanas; Goranin, Nikolaj. Extension of CYSEMOL for cloud computing information security assessment. Proceedings of the Romanian academy, Series A. Bucharest : Publishing House of the Romanian Academy. ISSN 1454-9069. Vol. 17, iss. 2 (2016), p. 186-192.. 2016
07T Dmitrij Olifer, Nikolaj Goranin, Arnas Kaceniauskas & Antanas Cenys (2017) Controls-based approach for evaluation of information security standards implementation costs, Technological and Economic Development of Economy, 23:1, 196-219, DOI: 10.3846/20294913.2017.1280558 2017
07T Olifer Dmitrij; Goranin Nikolaj; Kačeniauskas Arnas; Čenys Antanas. Controls-based approach for evaluation of information security standards implementation costs. Technological and economic development of economy. Vilnius: Technika; Taylor & Francis. ISSN 2029-4913. Vol. 23, iss. 1 (2017), p. 196-219. 2017
07T Olifer Dmitrij; Goranin Nikolaj; Čenys Antanas; Kačeniauskas Arnas; Janulevičius Justinas. Defining the minimum security baseline in a multiple security standards environment by graph theory techniques. Applied sciences. Basel: MDPI. ISSN 2076-3417. vol. 9, iss. 4 (2019), p. 1-16. 2019
07T Čeponis Dainius; Goranin Nikolaj. Evaluation of deep learning methods efficiency for malicious and benign system calls classification on the AWSCTD. Security and communication networks. London: Hindawi. ISSN 1939-0114. vol. 2019 (2019), p. 1-12. 2019
07T Vitkus Donatas; Steckevičius Žilvinas; Goranin Nikolaj; Kalibatienė Diana; Čenys Antanas. Automated expert system knowledge base development method for information security risk analysis. International journal of computers, communications and control. Oradea: Agora University. ISSN 1841-9836. vol. 14, iss. 6 (2019), p. 743-758. 2019
07T Čeponis Dainius; Goranin Nikolaj. Investigation of dual-flow deep learning models LSTM-FCN and GRU-FCN efficiency against single-flow CNN models for the host-based intrusion and malware detection task on univariate times series data. Applied Sciences. Basel: MDPI AG. vol. 10, iss. 7 (2020), p. 1-26. 2020
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2008 Vasilecas, Olegas; Čenys, Antanas; Sosunovas, Sergejus; Goranin, Nikolaj. Informacinių sistemų sauga. Vilnius : Technika, 2008. 274 p. ISBN 9789955282532.
2011 Goranin Nikolaj, Mažeika Dalius, Nusikaltimai elektroninėje erdvėje ir jų tyrimo metodikos; ISBN 9786094330544 (2011), [psl.: 138]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2006-01-01 Čenys Antanas, Rainys Darius, Radvilavičius Lukas, Goranin Nikolaj, Database level honeytoken modules for active DBMS protection // Advances in Information Systems Development. Bridging the Gap between Academia and Industry, New York : Springer US, 2006 p. 449-457. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2007-01-01 Rainys Darius, Radvilavičius Lukas, Tuskenis Julius, Goranin Nikolaj, Čenys Antanas, IT tinklo perimetro apsaugos sistema // Informacinės technologijos 2007: konferencijos pranešimų medžiaga. (Kauno technologijos universitetas, 2007 m. sausio 31 - vasario 1 d.), Kaunas : KTU, 2007. p. 229-233.
2010-01-01 Goranin Nikolaj, Čenys Antanas, Juknius Jonas, Extension of the genetic algorithm based malware strategy evolution forecasting model for botnet strategy evolution modeling // Information assurance and cyber defence: symposium organised by the Information Systems and Technology Panel, held in Tallinn, Estonia, 22-23 November 2010, Tallinn : Research and Technology Organisation, 2010 P8-1 - P8-20.
2011-01-01 Juzonis Vaidas, Goranin Nikolaj, Čenys Antanas, Genetic algorithm modeling approach for mobile malware evolution forecasting // Information technologies'2011, Kaunas : Technologija, 2011 p. 259-264. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2013-01-01 Janulevičius Justinas, Šiaudinytė Lauryna, Čenys Antanas, Goranin Nikolaj, Detection and measurement of information system risks through adaptive management diagnostic expert systems // 12th IMEKO TC10 Workshop on Technical Diagnostics, Florence : IMEKO, 2013 p. 45-49.
2013-01-01 Ramanauskaitė Simona, Goranin Nikolaj, Čenys Antanas, Olifer Dmitrij, Ontology-based security standards mapping pptimization by the means of Graph theory // International congress on engineering and technology (ICET 2013), 25–27th June, Dubrovnik, Croatia, 2013, Dubrovnik : RISE Association, 2013 p. 74-83.
2018-01-01 Olifer Dmitrij; Goranin Nikolaj; Janulevičius Justinas; Kačeniauskas Arnas; Čenys Antanas. Improvement of security costs evaluation process by using data automatically captured from BPMN and EPC models. BPM 2017: Business Process Management Workshops, Barcelona, Spain, September 10-11, 2017. Berlin: Springer International Publishing AG, 2018. ISBN 9783319740294, p. 698-709.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C1 C1 C1
lenkų B1 B2 A1
rusų C2 C2 C2
ukrainiečių B1 B2 A1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Informacinės saugos vadyba
Antrosios pakopos Nusikaltimai elektroninėje erdvėje ir jų tyrimo metodikos (su kursiniu darbu)
Antrosios pakopos Informacinių technologijų saugos metodai
Antrosios pakopos Kompiuterių tinklų ir operacinių sistemų sauga
Pirmosios pakopos Informacijos saugos pagrindai
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Joint Research Centre (JRC) Institute for the Protection and Security of Citizen (IPSC) Italija Reference systems for cyber security 2004-2004
BKA Lietuva Informacijos saugos valdymas pagal CISM programos reikalavimus. 2010-2010
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2005-2006 Outsource2Lithuania
2005-2006 STAR-NET. FP6 programa.
2011-2011 IT NKP INFRA. VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-005
2012-2014 Virtualizavimo, vizualizavimo ir saugos e.paslaugų technologijų kūrimas ir tyrimai. VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-012
2017-2018 Centre of Excellence in IT Science and Technology - InnoITeam Horizon2020
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2011-- ISACA
2013-- Lietuvos standatizacijos departamentas
Kita veikla
Certified Information System Auditor (CISA)
Certified Information Security Manager (CISM)