Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Saulius Raslanas
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus inžinerinis statybos institutas inžinierius-statybininkas, aukštasis išsilavinimas 1984
Lietuvos mokslo taryba daktaras 1992
Vilniaus inžinerinis statybos institutas Studijos aspirantūroje, 1992 m. apginta technikos mokslų kandidato disertacija 1992
Vilniaus gedimino technikos universitetas docentas 2000
Vilniaus Gedimino technikos universitetas profesorius 2008
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Statybos ekonomikos ir nekilnojamojo turto vadybos katedra Profesorius 2006-2015
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
02T, 03S Kanapeckienė Loreta, Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Raslanas Saulius, Method and system for multi-attribute market value assessment in analysis of construction and retrofit projects // Expert systems with applications, Oxford : Elsevier Science Ltd.. ISSN 0957-4174. Vol. 38, iss. 11 (2011) p. 14196-14207. 2011
02T, 03S Raslanas Saulius, ALCHIMOVIENĖ Jurgita, Banaitienė Nerija, Residential areas with apartment houses: analysis of the condition of buildings, planning issues, retrofit strategies and scenarios // International journal of strategic property management, Vilnius : Technika. ISSN 1648-715X. Vol. 15, no. 2 (2011) p. 152-172. 2011
02T, 03S Raslanas Saulius, ALCHIMOVIENĖ Jurgita, Daugiabučių namų Lietuvoje atnaujinimo darnumo įvertinimas // Engineering structures and technologies, Vilnius : Technika. ISSN 2029-882X. Vol. 4, no. 4 (2012) p. 145-154. 2012
03S Raslanas Saulius, Stasiukynas Andrius, Krutinis Mindaugas, Some aspects of sustainable real estate development: a case study of Druskininkai Snow Arena in Lithuania // E&M Economics and Management, Liberec : Technická Univerzita v Liberci. ISSN 1212-3609. Vol. 15, no. 4 (2012) p. 71-83. 2012
03S, 04S, 02T Raslanas Saulius, Lukošienė Indrė, The determination of rents in shopping centers during recession period in Lithuania // International journal of strategic property management, Vilnius : Technika. ISSN 1648-715X. Vol. 17, no. 3 (2013) p. 221-232. 2013
03S, 02T Monografija. Kaklauskas, A., Zavadskas, E.,K., Ubartė, I., Dargis, R., Bardauskienė, D., Staniūnas, E., K. Laurinavičius, A., Statulevičius, M., Raslanas, S., Siniak, N. Шавров, С.А. Гармоничное развитие недвижимого имущества : Vilnius : Technika, 2014. 423 p 2014
02T, 03S Monografija Kaklauskas, Artūras, Zavadskas, Edmundas Kazimieras, Lepkova, Natalija, Raslanas, Saulius, Šliogerienė, Jūratė, Bartkienė, Lina, Pečiūrė, Lina, Rimkuvienė, Silva, Multiple criteria analysis of the life cycle of the built environment : Vilnius: Technika, 2015. 448 p. 2015
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2012 Bardauskienė Dalia, Dargis Robertas, Jackutė Ieva, Kaklauskas Artūras, Kanapeckienė Loreta, Krutinis Mindaugas, Kutut Vladislavas, Laurinavičius Algimantas, Naimavičienė Jurga, Raslanas Saulius, Staniūnas Eugenijus Kęstutis, Statulevičius Mindaugas, Šliogerienė Jūratė, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Pečiūrė Lina, Darnus nekilnojamojo turto vystymas; ISBN 9786094571985 (2012), [psl.: 880]
2012 Raslanas Saulius, Šliogerienė Jūratė, Nekilnojamojo turto vertinimas; ISBN 9786094574016 (2012), [psl.: 172]
2012 Raslanas Saulius, Nekilnojamojo turto informacinės sistemos [elektroninis išteklius]; ISBN 9786094574160 (2012), [psl.: 210]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2000-01-01 Kaklauskas Artūras, Raslanas Saulius, Malienė Vida, Bagdonavičius Arvydas, Kadastro sistemos panaudojimas vertinimui // Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija "Kadastro sistemos reforma Lietuvoje", Vilnius, 2000 p. 51-56.
2001-01-01 Raslanas Saulius, Problems of property valuation for insurance purposes // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, 2001
2002-01-01 Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Gikys Mindaugas, Raslanas Saulius, Efficiency increase of distance learning by applying on-line intelligence computer learning systems // The second research workshop of EDEN, Hildesheim, 2002 p. 124-127.
2003-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Šaparauskas Jonas, Raslanas Saulius, Gikys Mindaugas, Web-based multiple criteria analysis of sustainable urban development problems // ISEC 2003,
2004-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Raslanas Saulius, Market value criterion to evaluate the refurbishment of multistorey apartment buildings // The 8th International conference "Modern building materials, structures and techniques", Vilnius : Technika, 2004 p. 309-320. [Duomenų bazės: ];
2004-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Raslanas Saulius, Market value criterion to evaluate the refurbishment of multistorey apartment buildings // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Technika, 2004 p. [1-12].
2005-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Raslanas Saulius, Land taxation and sustainable urban development // 33e Symposium International FESF Strasbourg, Bern : Peter Lang, 2005 p. 129-146.
2005-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Raslanas Saulius, Renovation of multistorey apartment building from the aspect of real estate market value // Energy for buildings, Vilnius : Technika, 2004 p. 375-382. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2005-01-01 Raslanas Saulius, The impact of land taxation on the society (Lithuania) // 6th International Scientific Conference "Public relation: quality, benefits and risks", Riga : School of Business Administration Turiba, 2005 p. 118-127.
2005-01-01 Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Raslanas Saulius, Gulbinas Andrius, Multiple criteria decision support web-based system for building refurbishment // Energy for buildings, Vilnius : Technika, 2004 p. 284-291. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2006-01-01 Raslanas Saulius, Gulbinas Andrius, Tupėnaitė Laura, Peculiarities on Vilnius multistoried housing refurbishment from the energy efficiency aspect // Proceedings of the International Conference "Buildings Energy Efficiency in the Baltics (BENEFIT-2006)", October 25, 2006, Riga, Latvia, Riga : Riga Managers School, 2006 p. 176-197.
2006-01-01 Kaklauskas Artūras, Raslanas Saulius, Рынок недвижимости в Литве и интелектуальные системы // Международная конференция. Рынок недвижимости Республики Беларусь 2006. "Инвестиционный потенциал и перспективы развития Белорусского и зарубежных рынков недвижимости", 15-17 ноября 2006, Минск, Минск, 2006 p. 59-80.
2007-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Raslanas Saulius, Kaklauskas Artūras, Evaluation of building retrofit projects // The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 438-441. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2011-01-01 ALCHIMOVIENĖ Jurgita, Raslanas Saulius, Sustainable renovation and evaluation of blocks of multi-apartment houses // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD, Vilnius : Technika, 2011 p. 835-841.
2011-01-01 ALCHIMOVIENĖ Jurgita, Raslanas Saulius, Sustainable renovation and evaluation of blocks of multi-apartment houses // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2011 p. 835-841. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2012-01-01 Raslanas Saulius, Stasiukynas Andrius, Darnių pastatų vertinimo ypatumai // Viešieji ir privatūs aktyvai: transformacijų, efektyvaus naudojimo ir vertinimo aspektai, Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012 p. 132-144.
2012-01-01 Lukošienė Indrė, Raslanas Saulius, Nuomos mokestį nuo apyvartos veikiančių veiksnių statistinė analizė // Viešieji ir privatūs aktyvai: transformacijų, efektyvaus naudojimo ir vertinimo aspektai, Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012 p. 86-94.
2012-01-01 Stasiukynas Andrius, Raslanas Saulius, "Žaliųjų" pastatų vertinimas taikant BREEAM // 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Statyba" 2012 m. kovo 22-24 d. straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2012 p. [1-6].
2013-01-01 Raslanas Saulius, Stasiukynas Andrius, Jurgelaitytė Edita, Sustainability assessment studies of recreational buildings // Procedia Engineering. 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania, Amsterdam : Elsevier Science Ltd, 2013 p. 929-937. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, ScienceDirect];
2014-01-01 Raslanas Saulius, Stasiukynas Andrius, Stasėnaitė Kristina, Lietuvos gyvenamųjų namų darnumo vertinimo sistemos modelis // Lietuvos turto vertintojai – 20 metų veiklos patirtis nacionalinės ir Europos ekonominės erdvės kontekste. Konferencijos, vykusios Vilniuje Vilniaus universitete 2014 m. kovo 28 d., mokslo darbai, Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2014 p. 191-203.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 B1 B1
vokiečių B1 C1 B2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Nekilnojamojo turto teisė, draudimas ir apmokestinimas
Antrosios pakopos Nekilnojamojo turto tarpininkavimo veikla ir elektroninis verslas
Antrosios pakopos Nekilnojamojo turto vertinimas
Antrosios pakopos Nekilnojamojo turto tarpininkavimas ir elektroninis verslas
Antrosios pakopos Nekilnojamojo turto investicijos ir plėtra
Antrosios pakopos Darnios užstatytos aplinkos vystymas ir valdymas
Antrosios pakopos Gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto vertinimas ir tarpininkavimas
Pirmosios pakopos Nekilnojamojo turto vertinimo pagrindai
Pirmosios pakopos Nekilnojamojo turto plėtros pagrindai
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Leipcigo aukštoji technikos, ekonomikos ir kultūros mokykla Vokietija Nekilnojamojo turto vertinimas 1996-1997
Bonos Vilhelmo Fridricho universitetas Vokietija Nekilnojamojo turto apmokestinimas, nekilnojamojo turto vertinimas 2001-2001
Bonos Vilhelmo Fridricho universitetas Vokietija Nekilnojamojo turto apmokestinimas, nekilnojamojo turto vertinimas 2002-2002
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2004-2008 Europos komisijos programa FRAMEWORK-6. Projektas „Visuomeninių pastatų atnaujinimas taikant inovacijas“ (Bringing retrofit innovation to application in public buildings (BRITA in PuBs)). 2004–2008m.
2010-2012 Vilniaus Gedimino technikos universiteto projektas VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-050 „Statybos ir Nekilnojamojo turto specialistų Imitacinio mokymo centro įkūrimas“iš 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonės „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“ (2010-2012)
2012-2014 VGTU tarptautiškumo didinimas įgyvendinant jungtinę studijų programą "Nekilnojamojo turto vadyba" Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-064 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa, Veiksmų programos prioritetas: Mokymasis visą gyvenimą, Veiksmų programos prioriteto priemonė: Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas.
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
1997-2012 INTERNATIONAL JOURNAL OF STRATEGIC PROPERTY MANAGEMENT, 1997 m. Dalyvauja nuo/iki: 1997-01-01 / 2012-01-09
2008-2015 LR teisingumo ministro įsakymu 2008 vasario 27 d. Nr. 1R-97 Saulius Raslanas įrašomas į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą – nekilnojamojo turto vertintojo ekspertizė.
Kita veikla
Lietuvos turto vertintojų asociacijos (LTVA) narys nuo 1996 m. iki dabar. Nekilnojamojo turto vertintojas, išlaikytas kvalifikacinis nekilnojamojo turto vertintojo egzaminas, nuo 1998 m. kovo 9 d. iki dabar.